Walther Sinn: Angela Merkel hazaárulása – Angela Merkels Hochverrat

Hetekkel ezelőtt a világhálón forgalomba kerül egy prédikáció magyar nyelvű szövege, amely Jézus Krisztus Urunk tanításai fényében élesen bírálja Angela Merkel „menekült”-ügyi politikáját és a globalizmust előidéző háttérerőket. A kósza levél állítása szerint ez a prédikáció 2015. november 14-én, szombaton elhangzott volna Nagyszebenben, Klaus Iohannis városának német ajkú evangélikus templomában, az ige hirdetőjeként pedig Walther Sinn szemlaki (Arad megye) evangélikus lelkészt nevezte meg. Sajtószolgálatunk utánajárt az ügynek, kapcsolatba lépett Walther Sinn lelkésszel, elkérte a német nyelven elhangzott prédikáció eredeti szövegét. Megtudtuk, hogy a prédikáció valóban elhangzott Nagyszebenben, az erdélyi német ajkú evangélikus egyház közgyűlésén, amelynek 49 tagja közül mindössze tízen hiányoztak, a püspök jelenlétében. A bátor lelkész hozzájárult ahhoz, hogy sajtószolgálatunk a német nyelvű szöveget is kiadja, és annak alapján stilizálja a világhálós levéllel korábban keringő magyar fordítást, amelynek néhány archaizmusán és szófordulatán érződött, hogy fordítója nem magyar anyanyelvű. Mint kiderült, az eredeti fordítás készítője, maga Walther Sinn lelkész, aki a Szilágyságban született, és magyarul is beszél. Abban a reményben tesszük közzé Walther Sinn prédikációjának német és magyar szövegét, hogy az, a maga kendőzetlenül kimondott igazságaival, alkalmas lehet Angela Merkel politikájának befolyásolására, Németország elveszejtésének akadályozására. Vagy annak a német népcsoportnak a hangjára sem hallgat, amely még a Németországba kivándorolt fiat is féltve jajt kiált, és amely közösség Klaus Iohannis személyében egy húszmilliós ország államelnökét adja? Kérjük olvasóinkat, hogy juttassák el ezt a levelet minden német ismerősükhöz, német nyelvű listákra, fórumokhoz, csoportokhoz.

Imádkozzunk, hogy a mi Urunk és Üdvözítőnk, Jézus Krisztus, Ö maga, aki győzött a halál és az ördög fölött, húzza keresztül és semmisítse meg a Bilderberg-csoport és az embergyűlölők mindezen terveit!” – hirdeti a prédikáció zárszavában a szókimondó erdélyi evangélikus lelkész: Bitten wir unseren Herrn und Heiland Jesus Christus, er selbst möge, als Sieger über den Tod und den Teufel, auch alle diese Pläne der Bilderberger und Menschenfeinde durchkreuzen und zunichtemachen !“


Prédikáció

az Evangélikus Egyház Közgyűlésén,

2015. november 14-én, szombaton, a nagyszebeni plébániatemplomban

(Walther Sinn, szemlaki lelkész)

A prédikáció igéje: Máté 24, 43-44

Urunk és Üdvözítőnk, Jézus Krisztus azt mondja: “Azt pedig jegyezzétek meg, hogy ha tudná a ház ura, hogy melyik őrváltáskor jön a tolvaj, virrasztana és nem hagyná betörni a házába. Azért legyetek ti is készen, mert abban az órában jön el az Embefia, amelyikben nem is gondoljátok .” (Mt. 24, 43-44)

A prédikáció éneke: EG 234, 1-5 Wach auf, wach auf, ’s ist hohe Zeit

(Kelj fel, kelj fel, itt az idő)

Kedves, Főtiszteletű Püspök Úr, magas Egyházi Közgyűlés!

Kedves Testvérek, kedves Testvéreim a Szolgálatban!

A mai istentiszteletre megfelelő szöveget kerestem, de mivel az egyházi év (liturgikus év) végén vagyunk, a mai evangélium szövege alkalmasnak látszik. Legyen szó akár a mostani hét egyik szent igéjéről, akár a jövő hét egyik szent igéjéről, szinte minden szöveg arra megy ki, hogy be kell rendezkednünk arra, hogy

1. valamelyik napon az Úr eljön, és felelősségre fog vonni minket;

2. meg kell ismerjük az idők jeleit, és ennek megfelelően cselekedjünk.

Jézus Krisztus ebben az evangéliumban arról beszél, hogy éberek és felkészültek legyünk! Éberek és készek legyünk abban az órában, amelyben Ő maga, az Úr, eljön.

Jézus az Ő saját eljövetelét egy tolvaj éjszakai betöréséhez hasonlítja – nagyon hirtelen és váratlanul jön, talán az első mély álmunk idején, amikor nem is számítunk rá. Azt, hogy milyen rossz és kegyetlen dolog az, ha első álmunkból hirtelen felébresztenek, megtapasztaltam a katonaságban, őrség idején, amikor háromóránként kellett váltanunk: tanulás-alvás-őrség.

Hogy nem csak az Úr jön hirtelen, hanem a kísértő, a Sátán is, azt ugyancsak megmondja a Szentírás.

Most rájövünk, hogy a múltban is voltak furcsa idők, de nem olyan mértékben, mint ma!

Tömegmanipulációk mindig voltak, de a mi időnkben azokat nagyon felsrófolják, sajnos anélkül, hogy a legtöbb ember észrevenné. És mi, a keresztény anyaszentegyház tagjai valahogy együtt sodródunk, és hagyjuk, hogy sok mindent bemagyarázzanak nekünk.

Lehet, hogy a mi Urunk és Üdvözítőnk, Jézus Krisztus szavai soha nem voltak olyan égetően aktuálisak, mint éppen a mi időnkben.

A tolvaj vagy az ellenség, aki éjszaka jön – ez a szellem éjszakáját is jelentheti – ma nem hirtelen jön!

Nem, ő stratégiáját már évtizedekkel ezelőtt nagyon is jól átgondolta, a terepet is nagyon jól felmérte, éppen úgy, ahogy a bankrablók is szokás szerint a legapróbb részletekbe menően megteszik.

Majd, mikor a bankban a betörés zajlik, minden úgy megy, mint a karikacsapás, mert korábban az összes lehetséges változatot és részletet átgondoltak, mindent előre lejátszottak, és titokban kipróbáltak.

Így van ez a mi Urunk Jézus Krisztus egyházának tolvajával, azaz ellenségével is! Nem jöhet felkészületlenül, hanem azért, hogy betörése sikeres legyen, taktikáját évtizedekkel ezelőtt jól megtervezte. Most csak alkalmazza taktikáját, az embereknek csupa szép dolgokat mesél, és az általa okozott romlás ellenére a nagy tapssal fogadják.

Egy ideje nagyon aggódom amiatt ami nem csak Európában, hanem az egész világon történik! Nem tudom elhinni, hogy nyugodtan alhatunk! Szeretnék a politika csak néhány példájára hivatkozni; ezeket a példákat még számtalanul kilehetne bővíteni.

Az évtizedek folyamán különböző kampányok voltak:

– 1980-ban a kampány: “Mentsd meg a fát”

– 1990-ban: “Mentsd meg az esőerdőt”

– 2000-ban: “Mentsd meg a jegesmedvét”

– 2010-ban: “Mentsd meg az eurót”

– 2013-ban: „Mentsd meg Görögországot”

– 2015-ban: “Mentsd meg a menekülteket”

– 2020-ban ez lesz: “Mentsd meg magadat, ha tudod”

Ezek között szó van a “klímaváltozásról” is, ami fizikailag azzal magyarázható, hogy hosszú időközönként újra és újra, napkitörések vannak, amelyek befolyásolják az éghajlatot. Klímaváltozások, amióta a föld létezik, mindig is voltak – amelyek közül az egyik a jelenlegi.

Közben az államfők szakmai konferenciákat szerveznek, hogy ezt a klímaváltozást hogyan lehetne visszacsinálni. Valójában ez egy széndioxid-csalás a globalisták által, amint sok más program is csupán az emberek becsapása!

Így a Manhattani WTC két ikertornyát 2001. szeptember 11-én önként berobbantották – nem volt terroristák támadása! Bizonyos célja eléréséért az amerikai kormánynak mintegy 2.500 ember nem volt túl nagy kár, hogy levegőbe röpítse őket! Effajta kormányok számára az emberek csak számok!

A pénzügyi válságot is mesterségesen idézték elő 2008-ban.

A mágneses északi pólus (sark), amely nem esik egybe a földrajzi északi-sarkkal, megváltoztatja helyzetét évente akár 80 km-el, és a közeljövőben egy nagy ugrást fog tenni, és Észak-Kanadából Szibériába fog átállni. A mágneses pólusok (sarkok) vándorlása függ mind a naptevékenységtől, mind a föld belsejében zajló geológiai tevékenységtől. Mindez olyan változásokat fog hozni, amelyeket mi emberek nem leszünk képesek befolyásolni, sem úgynevezett takarékossági intézkedésekkel, sem idióták nekünk bemagyarázott, egyéb ötleteivel.

A “klímaváltozás” témájához tartoznak az energiatakarékos lámpák is, amelyek valójában károsak, mert különböző mérgező anyagokat (fenol, stb.) tartalmaznak, a testünkre elektromágneses sugárzásokat bocsájtanak, és erősen mérgezőek a bennük levő higany által. A kiáramló veszélyes higany a tüdőbe jut és a földben a talajvízbe (5 mg higany 5.000 liter vizet emberi fogyasztásra alkalmatlanná tesz). Ezek az energiatakarékos lámpák által egyáltalán nem lehet energiát megtakarítani, mert az előállítási költségek sokkal magasabbak, mint a normális izzóknál! És újrafeldolgozásukhoz is sok energia fogy, és különleges, elektronikai hulladék keletkezik! Azon kívül, hogy a higanyt kiszűrték-e, az egy más kérdés! Ezen túlmenően, az energiatakarékos lámpák fénye egy hideg fény, tehát kényelmetlen és nem hasonlít a napfény spektrumára! Ráadásul, az energiatakarékos izzónak nincsen hosszabb élettartama, mint egy hagyományos izzónak, és nem alkalmas a családi háztartás számára.

A hagyományos izzóhoz leginkább a halogén izzó hasonlít, de még ezt is meg akarja tiltani az EU!

Valójában nem az ökológia, a klíma, a környezet és a föld megmentéséről van szó, hanem inkább a konszernek gazdagításáról !!! A vállalatok maguk sem arra törekszenek, hogy segítséget nyújtsanak az embereknek, hanem saját nyereségüket keresik!

A vegyész Gary Zörner azt mondja, hogy normális körülmények között az energiatakarékos izzót azonnal be kellene tiltani!

Igazából az Európai Parlamentnek csak egy kis csoportja döntött az energiatakarékos izzókról – anélkül, hogy szakértői véleményt kértek volna.

Így kúszik be közénk a tolvaj vagy az ellenség, észrevétlenül.

És ne feledkezzünk meg a háborúkról, amelyeket Amerika évtizedek óta szándékosan folytat, hajnál fogva előrángatott okokból: – csak Vietnámban 2 millió halott volt, akkor még mennyi Irakban, Afganisztánban, Jugoszláviában, Líbiában és most Szíriában. Háború volt Etiópiában is, és Szomáliában. Eközben embermilliók halnak meg, de senki sem gondol arra, hogy Amerikát ezért felelősségre vonja a bűnös népirtás miatt! Az ukrajnai összecsapásokért is Amerika és szövetségesei a felelősek. Így Irán is, már régóta Amerika látókörében van.

Közben az embereket mindenféle hazugsággal becsapják: az emberi jogokkal és a vallásszabadsággal, hogy ezeknek érdekében küzdenek.

Az Egyesült Állomok Oroszország és Kína körül évek óta katonai bázisokat épít.

Az Egyesült Államok és a NATO a világunknak még semmi jót nem hoztak, hanem csak válságfészkeket, futószalagon.

Ezen kívül Németország, a 2. világháború óta 2099-ig, egy az Egyesült Állomok által megszállt ország, és csak Amerikának egy Kft-je, miközben a mindenkori német kancellár csupán ennek a Kft-nek a főnöke.

Ami Görögország úgynevezett megmentését illeti, a görög nép a mentőcsomag mintegy 154 milliárd eurójából csak 5 milliárdot kapott, illetve 2,5%-ot. Az összeg legnagyobb részét, tehát közel 98%-át a bankok nyelték le. Hol van akkor Görögország megmentése??? Valójában kit mentettek meg?

Az ellenőrzött népességcsökkentésről se feledkezzünk meg (Codex Alimentarius), a gyógyszeripar és az Egészségügyi Világszervezet révén, amelyek valójában, úgy működnek, mint egy nemzetközi maffia, és a géntechnológiát támogatják.

Nemrég Románia jóváhagyta a genetikailag módosított vetőmagok használatát. Ezzel magunk alatt vágjuk a fát!

Különböző betegségeket, mint például az Ebola, az AIDS és a rákot a laboratóriumokban mesterségesen állítják elő és az emberekbe különböző alkalmakkor beadják: például az influenza elleni védőoltással.

Gondoljunk a sertésinfluenzára, a madárinfluenzára, melyek szintén csak hazugságok voltak.

A világon sok minden hazugságra épül!

Az egész világon az iskolákban az új tantervekkel agymosást és “agykontrollt” művelnek.

A politikai korrektséget mindenütt nagybetűkkel írják!

Nem hiába figyelmeztet minket Jézus a tolvajra, aki éjszaka hirtelen ránk tör!

Szinte “valamennyi” nagy és globális politikai döntésnél “mindenható” titkos szervezetek húzzák a szállakat a színfalak mögött.

Az egyik legnagyobb és legveszélyesebb ilyen típusú csoport a “Bilderberg“-csoport, amelynek tagjai talán valamennyien szabadkőművesek is. Ez a csoport az összes titkos társaságok közül a legelitteb, legbefolyásosabb és különösen gátlástalanul veszélyes. Sok kis és nagy háborút indított, és nekik köszönhető, hogy több százezer vagy több millió ember vesztette életét világszerte.

Ezek a gazdasági összeomlást keresik és így akarják az embereket a harmadik világháborúba belerángatni, azzal a céllal, hogy létrehozzák az új világrendet, amelyen keresztül világszerte abszolút hatalmat gyakorolnak. Ez a sátáni árnyékkormány nagyobb befolyással bír, mint az államfők, globális hatalmat akar, a demokrácia eltörlését, és különösen a saját maga nyereségének növelését! A nyilvánosságnak mindezt globalizációként adja el.

A mögöttes szándék a globális befolyás megszerzése, az összes erőforrás, a kereskedelmi piacok és a nemzetközi bankrendszer ellenőrzése, a tömegek közvetlen irányítása, a nemzeti politikai struktúrák eltávolítása, a katonaság és a hírszerző apparátus fölötti uralom, egy globális szuper-állam létrehozása, azaz egy világkormány létrehozása a “Novus Ordo Seclorum” jelmondattal. A korszakok átrendezése, avagy “Az Új Világrend “, valójában egy világdiktatúra!

A cél a kereszténység eltörlése úgy, hogy többé ne lehessen semmi ellenállás! Példa erre Nyugaton a keresztek betiltása az iskolákban maguk a püspökök által, és ugyanúgy azoknak a nemzeti lobogóknak a betiltása, amelyeken kereszt van!

A Bilderberg-csoportnak mintegy 120 tagja van, és államfők, bankárok, befolyásos politikusok alkotják, akik a világ mintegy 88%-át ellenőrzik, beleértve Rothschildokat, Rockefellereket, stb… Ezek 1954 óta találkoznak (eleinte Osterbeek-ben, Arnheim közelében, Hollandiában, a német határ közelében – a “De Bilderberg” luxusszállodában) évente egyszer 4 napon át valahol nagy titokban, ahol megvitatják terveiket. (lásd: Andreas von Rétyi és Daniel Estulin – Bilderberg-kritikus publicisták írásait)

A „Bilderberg”-csoport háborúkat szít és ezzel egy nagy világválságot akar kialakítani azért, hogy az emberek, akik a béke után éheznek, elfogadják az új világrendet.

David Rockefeller világbankár és Bilderberg-tag azt mondta: “Minden, amire szükségünk van, az egy megfelelő, jó nagy válság, és a nemzetek el fogják fogadni az Új Világrendet.”

Az EU és az összes bizottságok és munkacsoportok, sajnos nem az európai népek jólétére törekszenek, hanem a hátsó ajtón keresztül próbálják az embereknek a különböző hazugságokat igazságként tálalni. Az EU-tagországok szuverenitását felszámolják, és felépül egy bürokratikus diktatúra!

A “Bilderberg”-csoport és az Egyesült Államok által a világban okozott válságok egyik terméke a “menekültek” – a legaktuálisabb téma. Nagyon kevés, talán 1%-uk tényleges menekült! A többiek – csak18 és 35 éves férfiről tudunk – tulajdonképpen egy kész muzulmán hadsereg, amely már készen áll, hogy lecsapjon a Nyugatra, elsősorban Németországra, Ausztriára és Svédországra. Ez egy időzített bomba – a baj az, hogy az ellenség éppen közöttünk van! Hol vannak a nők, az idősek és a gyerekek? Orbán Viktor felismerte a veszélyt, és helyesen járt el!

Persze, az igazi menekülteknek, akik valóban a háború elől menekültek, és főként a keresztényeknek, akiket halálos veszély fenyeget, segíteni kell! De ugyanúgy, az iszlám államoknak is segíteniük kellene a muzulmán menekülteknek, és ne 200 mecsetet építeniük Németországban!

A “menekültek“, valójában egy modern népvándorlás, amelyek Európa számára egy Trójai Faló, egy modern honfoglalás!

Hazug módon a multikulturalizmust „gazdagodás”ként hirdetik! Németország gazdagodik “mérnökök, agysebészek, képzett űrhajósok” által – így hangzik a jelmondat. Ezzel szemben a “menekültek” – jobban mondva a “hódítók” – nagy része analfabéta, akinek csak egy célja van: terjeszteni az iszlámot.

Egyedül Berlinben 80 mecset van már! Így gettók és párhuzamos társadalmak jönnek létre. Hol van a magasztalt gazdagodás?

Angela Merkel a népek keverését elkerülhetetlennek tartja, a globalizáció kísérő jelenségének. Igen, én úgy látom, hogy ő a népkeveredést vehemensen sietteti!

Ezzel a menekültügyi politikával Angela Merkel mint egy hazaáruló megvalósítja a Bilderberg-csoport és az Egyesült Államok megbízásából a német nép népirtását, sőt a mi volt híveinkét is, akik kivándoroltak, talán idővel egész Európáét is, és ezzel megvalósítja az úgynevezett Kalergi-tervet (lásd: Richard Nikolaus Coudenhove-Kalergi), azazi, hogy ázsiaiakat és afrikaiakat összekeverik az európaiakkal, úgyhogy egy alsóbbrendű faj keletkezzen, amelyiken könnyen lehet uralkodni; így próbálják bevezetni az Új Világrendet, amelyben semmi féle vallást nem látnak szívesen!

Angela Merkel mint “házigazda” (háziasszony) – lásd a prédikáció igéjét – nem arra vigyáz, hogy a “tolvaj” ne tudjon behatolni, hanem hívja, sőt felkéri, hogy fáradjon be – anélkül, hogy erről az embereket megkérdezné! De ő saját maga egy menekültet sem vesz fel!

Az EU és az Afrikai Országok, 2015. november 12-én, csütörtökön elfogadtak egy megállapodást, amely egyszerre küzd az ilegális bevándorlás ellen, és segíti a legális migrációt. Erre a célra egy sokmilliárdos alapot hoztak létre, amelyben eddig 1,8 milliárd euró van – de mi az a 200 milliárd euró-hoz képest, amennyit Görögországnak fizettek eddig eredménytelenül?

Így Európa is az Egyesült Államok által egyre nagyobb válságövezetté válik, mint a világ sok más térsége, amit az összeomlás követ majd!

Hogy a sajtó (TV, rádió, újságok, stb.) hallgatnak, és mindent kozmetikálnak, azt az Egyesült Államoknak köszönhetjük; ők finanszírozzák a sajtót, hogy az embereket a végtelenségig hülyítsék!

Nem hiába figyelmeztet minket Péter apostol, hogy: “Legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek, az ördög mint ordító oroszlán jár szerte, keresve, kit nyeljen el: álljatok ellene a hitben szilárdan, tudván, hogy ugyanazok a szenvedések telnek be testvéreiteken e világban.” (1. Péter. 5, 8-9)

Arra buzdít minket ez az ige, hogy ismerjük fel az idők jeleit, és ennek megfelelően járjunk el !

Mit kell tennünk??? Legyünk éberek, ahogy Jézus mondja.

Meg kell győzzük a politikusokat, hogy többet ne háborúzzanak!

Meg kell védenünk a keresztény értékeket és a keresztény hitünket! Ahelyett, hogy az abortuszt támogassuk, a családi életre és a gyermekek születésére több hangsúlyt kell fektetni!

Az abortusz egyrészről jóváhagyott és támogatott, másrészt jajt kiáltunk, hogy a lakosság száma csökken – és ebből az okból külföldieket hozatunk az országba.

Fel kellene hívnunk az embereket az imádkozásra, és vissza kellene állítani az Istenhez való kapcsolatunkat, mielőtt túl késő lesz! – Azért is kellene imádkozni, hogy az Úr nyissa ki a muzulmánok szemét, azokét, akik nyugaton élnek, de a többiekét is, hogy tudhassák, hogy senki másban nem üdvözülhetnek, egyedül Jézus Krisztusban! – mint ahogyan Péter apostol a Szanhedrin előtt tanúskodott. (Ap. Csel. 4, 12)

A kereszténység mindenhol, ahol az iszlám elterjedt, csaknem teljesen, vagy teljességgel eltűnt – lásd Törökországot, Észak-Afrikát, Szíriát, stb.

Spanyolországban 800 évig tartott, amíg az iszlámot vissza tudták szorítani, és most mi itt Európában tárt karokkal újra felvesszük!

Mi, keresztények saját magunkat feladjuk, és szándékosan a vágóhidra megyünk!!!

Végül mi, keresztények is, miként az indiánok Amerikában, kénytelenek leszünk „rezervátumban” élni, ha egyáltalán élni fogunk!

Talán most már értik a vázolt problémák miatti aggodalmamat. Én alaposan dokumentálódtam, és nem vagyok összeesküvés-elmélet gyártó!

Ezek valóban nagyon komoly problémák, és köszönöm megértésüket.

Urunk és Üdvözítőnk ezt mondja: “Azt pedig jegyezzétek meg, hogy ha tudná a ház ura, hogy melyik őrváltáskor jön a tolvaj, virrasztana és nem hagyná betörni a házába. Azért legyetek ti is készen, mert abban az órában jön el az Embefia, amelyikben nem is gondoljátok.” (Mt. 24, 43-44)

Jézus mindannyiunkat, az egész kereszténységet hívja, hogy ébredjünk fel!

Ugyanakkor azt mondja: “Ti vagytok a föld sója! Ti vagytok a világ világossága!” (Mt. 5, 13. 14)

Mutassuk meg, hogy mi azok is vagyunk: a föld sója és a világ világossága!

És legyünk éberek! Jézus Krisztus nevében tárjuk fel a hazugságokat, amelyekkel elárasztanak bennünket!

Imádkozzunk, hogy a mi Urunk és Üdvözítőnk, Jézus Krisztus, Ö maga, aki győzött a halál és az ördög fölött, húzza keresztül és semmisítse meg a Bilderberg-csoport és az embergyűlölők mindezen terveit!

A Szentháromság Isten maga vigyázzon ránk, és adjon nekünk bátorságot a hitben!

A m e n.

MVSZ Sajtószolgálat

8890/160206

a

Hozzászólások lezárása.


“Gyengéd Atya, ne sújtsd haragoddal ezt a nemzedéket,mert akkor mindnyájan elpusztulnak. Ne sújtsd nyájadat keserűséggel és gyötrelemmel, mert akkor a vizek kiapadnak, és a természet kiszárad. Akkor haragod fölemészt mindent, hogy nyoma sem marad. Akkor leheleted tüze lángba borítja a Földet, és pusztasággá változtatja. A látóhatáron egy csillag tűnik majd fel. Az éjszakát pusztulás rázza meg, és úgy hull a hamu, mint télen a hó, beborítva népedet, mint megannyi szellemet. Könyörülj rajtunk Istenünk, ne ítélj meg minket szigorúan! Emlékezz meg azokról a szívekről, akik örömüket lelik Benned, és akikben Te is örömödet leled! Emlékezz meg azokról, akik hűségesek Hozzád, és ne engedd, hogy erővel sújtson le ránk Kezed, hanem Irgalmasságodban emelj föl bennünket, és írd bele minden szívbe Törvényeidet. Ámen.”
Archívum
Locations of Site Visitors Map„Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!”Map
Imádott Jézusom! Te rettenetes kínszenvedések árán váltottál meg minket. Kínszenvedéseidre kérünk, erősíts meg minket! Te, Aki a Getszemáné kertben vérrel verítékeztél, mert halálfélelem kerített hatalmába, de a szent angyal megerősített, és ki tudtad mondani: „Atyám, ha lehetséges, múljék el Tőlem ez a kehely, de ne az Én akaratom legyen, hanem a Tiéd.” Drága Szent Jézusom! Kérlek, erősíts meg minket is! Add nekünk a Te erődet, küldd el hozzánk is szent angyalodat, hogy Veled együtt mi is ki tudjuk mondani, amit Te mondtál: „Atyám, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy Te.” Jézusom, Téged elítélt Pilátus, és Te némán elfogadtad az ítéletet. Kérlek, add meg nekünk is a Te lelki békédet, hogy elfogadjuk az igazságtalan ítéletet abban a hitben, hogy Te megváltottál minket, és ha mindhalálig kitartunk Melletted, egy jobb hazát adsz nekünk, ahol Veled együtt örökké boldogok leszünk. Drága Jézusom! Téged megostoroztak a mi bűneinkért. Te némán tűrted a fájdalmas ütlegeket. Kérlek, add meg nekünk is a Te erődet és a Te békédet, hogy elviseljünk Érted, és az Evangéliumért minden szenvedést, és azt a Te örök érdemeiddel egyesítve, Szűzanyánk hétfájdalmas Szeplőtelen Szíve és könnyei által felajánljuk Neked a lelkekért. Jézusom, Téged kigúnyoltak, leköpdöstek, Arcul ütöttek, és tövissel koronáztak. Így gyaláztak meg azért, mert kimondtad az igazságot: „Király vagyok. Az Én országom nem e világból való.” Drága Jézusom kérlek, adj nekünk is bátorságot, hogy megvalljunk Téged az emberek előtt. Még akkor is, ha ez az életünkbe kerül. Jézusom, Te vérző, sebes Válladon vitted fel a Golgotára a súlyos keresztet. Többször elestél, összeroskadtál, de mindig felálltál. Kérlek, add nekünk a Te erődet, hogy mi is végigmenjünk a keresztúton. Meg ne torpanjunk, vissza ne forduljunk, csak Téged kövessünk. Dagadt, sebes Arcod és Tested indítson minket részvétre Irántad, hogy el ne hagyjunk Téged, Megváltó Istenünket, Aki a mi bűneinket vetted Magadra, és helyettünk adtál elégtételt. Szenvedő Arcod képét nyomd a mi lelkünkre, hogy soha ne felejtsük, mekkora árat fizettél értünk! Jézusom, Téged hatalmas szegekkel szegeztek fel a keresztfára. Te ezt is békével, némán tűrted, mert tudtad, hogy áldozatoddal rengeteg lelket mentesz meg. Az egész világot, az egész történelmet. Kérünk, add nekünk a Te erődet, hogy soha ne magunkra, és saját szenvedéseinkre, áldozatainkra tekintsünk, hanem mindig csak Rád, hogy megtegyük akaratodat, és ez által példaképek lehessünk az elkövetkező nemzedékeknek. Ránk is úgy tekintsenek, mint az Egyház magvetésére, mert az Egyház ereje, és örök példája a vértanúk hite és hűsége. Drága Jézusom! Nagy volt a mi váltságdíjunk. Ezért nem vagyunk a magunkéi, hanem a Tied, Aki megváltottál minket. Kérve kérünk, tudatosítsd ezt bennünk, és add kegyelmedet, hogy maradéktalanul teljesítsük ránk vonatkozó örök szent tervedet! Erre áldj meg bennünket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Drága Jézusunk, golgota kereszted lábánál, és a Szentháromság Szeretetlángja körül letérdelünk, megfogjuk egymás kezét, egymásnak támasztjuk keresztjeinket, együtt visszük, és pajzsként védjük a Szentháromságot az Oltáriszentségben. Drága Szűzanyánk, tisztíts meg minket rendetlenségeinktől és rendezetlenségeinktől, esdj ki számunkra minden szükséges kegyelmet a Mennyei Atyától, és kérd meg Őt, hogy újítsa meg a már meglévő kegyelmeinket! Kérünk Téged, hogy helyezz minket a Szentháromság jelenlétébe, ölelő szeretet-áramába! Drága Jézusunk, a te szent véreddel, Szűzanyánk, a te édesanyai palástoddal, könnyeiddel, drága Szentlélek a te szeretetlángoddal és drága Mennyei Atya, a te védelmed pecsétjével * Födjetek be minket tetőtől-talpig, testünket, lelkünket, szellemünket, gondolatainkat, szavainkat, cselekedeteinket, érzéseinket, vágyainkat, álmainkat, akaratunkat, erőnket, tudatunkat és tudatalattinkat. Födjétek be és védelmezzétek minden tulajdonunkat, ingó és ingatlan javainkat (beleértve telefonjainkat, járműveinket is). * Védelmezzetek meg minket a gonosz erő minden támadásától és kísértésétől! Védelmezzetek meg a betegségtől, bajtól, balesettől, háborútól, éhínségtől, katasztrófáktól, üldöztetéstől és átkoktól, minden okkult támadástól! * Ugyanígy fedjétek be és védelmezzétek meg szeretteinket és az ő tulajdonaikat, közösségeinket, rokonainkat, barátainkat, minden ránk bízott embert, akiket hordozunk. Védelmezzétek meg a papokat, legfőképpen a magyar katolikus papokat és szerzeteseket valamint a szentatyát. Védelmezzétek meg az ifjúságot, legfőképpen a magyar ifjúságot, a családokat, legfőképpen a magyar családokat. Födjétek be és védjétek meg a magyar nemzet minden tagját, egész Nagymagyarországot. Védjétek meg a politikusainkat, a betegeket, haldoklókat, magatehetetlen, idős embereket, minden szenvedőt. (Szenvedéseiket felajánlom az ő nevükben engesztelésül). Födjétek be és védelmezzétek a közömbösöket, a kárhozat útján járó embereket, hogy ne tudjanak nekünk ártani, és mindazokat, akik meghalnak hogy ne kárhozzanak el. Minden fent említett személyt belehelyezek Jézus szívsebébe. Drága Szentháromság, a Szűzanya Szeplőtelen Szívén át felajánlom Nektek engesztelésül életemet és halálomat, életem minden napját és éjszakáját. Jézus szenvedéseivel egyesítem az én apró kis szenvedéseimet, és így ajánlom fel minden cselekedetemet, lépésemet, szívdobbanásomat, lélegzetvételemet, kimondott szavaimat egy-egy invokációként és imafohászként. Felajánlom a szabad akaratomat, minden imámat, böjtömet, minden napom minden percét, főleg a mai napomat engesztelésül. Drága őrangyalaink és védőszentjeink, járjatok közben értünk, vigyázzatok ránk és legyetek velünk egész nap. Lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen és tekintetünk összeforrjon, ajkunk együtt könyörögjön az Örök Atyához irgalomért! AmenFree counters!
Legutóbbi hozzászólások
  • Ezt az üzenetet Kanadában kapta a SÁRGA LILIOM /YELLOW LILY/ nevű látnok a mi Urunktól, 2018 február 24-én.
   Isten kedves Népe, Szeretnék feltárni Előttetek egy újabb gyönyörű kinyilatkoztatást, amit a kanadai látnok, Yellow Lily /magyarul Sárga Liliom/ kapott. Jézus egy nagyon elszomorító, titkos szenvedéséről beszélt neki, amit a Nyelve által szenvedett el. Tehát hogy engesztelhessük Őt ezért a … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Szűzanya üzenete Little Pebble által
   2017.12.08. Little Pebble: Most este 7:40 van.   A fehér kereszt mint mindig az égen tűnt fel. Miközben a rózsafüzért imádkoztam, a kereszt rózsaszínűvé változott, és egy alagút jelent meg mely rózsavirág alakú volt. Ennek az alagútnak minkét oldalán egy- … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus szavai Little Pebble testvér által
   Little Pebble Üzenet Jézustól: 2017 november 6. Pebble: Egy óriási angyal állt előttem kezében tartva a fehér keresztet. Az angyal mögött egy másik nagy fehér kereszt volt látható,feje felett pedig egy zászló lebegett,amelyre ez volt írva: “Alleluja, Alleluja. “ Amint … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus és Szűzanyánk szavai Little Pebble testvér által
   LP.” Jézus ma meglátogatott engem és úgy öltözködött, mint egy harcos. Fehér ruhát viselt,és piros selyemöv volt a derekán, ahol kard volt a tartójában.Fején 3 részes korona volt amelynek elején egy zöld smaragd volt,amely aranypánttal volt körbevéve,rajta az M betűvel … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Little Pebble üzenete a Jézustól, Szűzanyától
   2017. szeptember 1. Pebble: Én már napok óta éreztem a Szűzanya jelenletét. Amikor ma reggel felkeltem hallottam az ő sírását, és ő ott állt mellettem. Én azt mondtam neki, Szűzanya ne sírj! Ő ezt válaszolta nekem: Fiam! Hogyne sírnék, amikor … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Az Ég sürgető kérése ima-vigília tartására (az Isteni Irgalmasság Máriáján keresztül)
   Ima-vigília kérés. Egy szenvedő lélek Jézus Szent nevére kéri, segítsünk megvédeni az Üdvösség Misszióját a Sátántól, hogy a lelkek megmeneküljenek a kárhozattól, hogy a Maradék Hadsereg egyesüljön, és Isten kegyelméből megerősödjön! 6 instrukciót küldött a szenvedő lélek Jézus Szent nevében: … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus szavai Little Pebble testvér által
   Ma egy Isten jelenlétét nagyon erősen éreztem, jobban mint szoktam. Isten hangját számtalanszor hallottam, de most a Szentlelket láttam galamb képében aki olyan magas volt,mint én. Mögöttem állt és szárnyait körém helyezte,mert hallottam a hangját,amely visszhangzott rajtam keresztül. Láttam előttem … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Little Pebble fontos bejegyzése a testvéreknek
   2017 június17. Pebble:” A múlt éjjel volt egy álmom,amely olyan élénken él bennem, hogy felkeltem, mert az éjszakai álmom alatt sírtam és zokogtam. Az álmomban a Szűzanya is sírt! Az álom: Én egy nagy templomba léptem be. Amint mentem fel … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus szavai Little Pebble testvér által
   Little Pebble üzenete 2017. május 7. Jézus: “Ma azt kérem tőled hogy mondd el gyermekeimnek ami nagyon fontos, hogy minden otthonban helyezzék el az Élő lsten pecsétjét. Ez az a pecsét, amelyet leányomnak Maria Divine Mercynek nyilatkoztattam ki. Pebble: “Ma … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus szavai Little Pebble testvér által
   Little Pebble a szentmise alatt látta Jézust, mint Irgalmas Krisztust megjelenni, Akinek első szavai így hangzottak: „Az Atya megbocsát nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek!”Majd a következőket mondta:„Béke veled, Fiam! Béke! Ne aggodalmaskodj, tudom, hogy a Sátán most megtámadott téged, … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Az üldöztetés sokak számára nem egyértelmű 2018. 11. 02, Péntek A Szűzanya, mint a Világ Győzelmes Királynője megmutatta hazánk határainak védelmét. Láttam, hogy a katonák és rendőrök mellett angyalok álltak, akik szellemi harcot vívtak a bukott angyalokkal szemben. A menekültek többsége mögött egy-egy démon állt, akik arra buzdították őket, hogy rombolják le Mária országát. Itt […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2018. november 3. Az Úr Jézus… „Nyisd ki a Szentírást!” Erre a részre nyílt ki: „Mert olyan nagy szorongattatás lesz akkor, amilyen még nem volt a világ kezdetétől mostanáig, és nem is lesz többé. Ha meg nem rövidítenék azokat a napokat, nem menekülne meg egyetlen élőlény sem; de a választottakért megrövidítik azokat a napokat.” (Máté […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   A Szűzanya véres könnyei 2018. 10. 05, Péntek Álmomban láttam egy Szűzanya szobrot, ami megelevenedett és életnagyságú lett. Rajtam kívül még számtalan ember volt jelen, és közöttük sok fiatal volt. A Szűzanya szomorú véres könnyeket hullatott. A szeme alatti résznél rengeteg vércsepp gyűlt össze vérrögként. Még sosem láttam így sírni édesanyánkat. A tekintetéből szeretet áradt, […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2018. szeptember 4. Szentségimádáson az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Merüljetek el Szívem szeretetének lángtengerében! Adjatok hálát azért, hogy itt maradtam köztetek a legméltóságosabb Oltáriszentségben. Köztetek trónolok, mint az irgalmasság Királya. A szívetekbe térek, ha befogadtok. Eggyé akarok válni veletek! Eggyé a szeretetben, a békében és a derűben. Ha tiszta lélekkel fogadtok Engem a szívetekbe, akkor […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Az Eucharisztia, mint létünk forrása 2018. 09. 01, Szombat Jézus: „Gyermekeim, Szentséges Szívem legnagyobb szomorúsága a világban uralkodó hitehagyás. Sok katolikus gyermekem elhagyta a vallást, akik szívükből kitöröltek mindent, ami Istenre emlékeztette őket. A katolikus templomokban lassan elvész az Eucharisztia iránti igaz tisztelet. Amikor másodszor eljövök a felhőkön, akkor vajon találok e hitet a földön? […]
  • Ti vagytok a világ lelkiismerete
   2018.09.16 Imádságba merülök. A Szent Anna réten vagyok. A templom bejáratánál egy nővér fogad. Nagyon örülünk egymásnak. Bevezet. A Szűzanya ott van. Mellettünk egy angyal. Az angyal suhintott a szárnyával. Egy csodaszép helyen termünk, majd újra suhint, egy ködös hely, s a harmadik szárnysuhogásra teljes a sötétség. Fénycsíkokat látok az égről a föld felé, mint […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által
   Most még több imára és áldozatra van szükség 2018. 09. 13. Gecemáni órák Gyermekeim! Minél közelebb vagytok Hozzám, annál nagyobb védelemben részesültök. Valóban mindenkit szeretek, de csak azokat tudom megvédeni, akik szabad akaratukból elfogadnak Engem. Közelemben vannak, érzik és viszonozzák szeretetemet. Csak azokat tudom megbízni különféle szolgálattal, akik vágyakoznak utánam, és teljesítik akaratomat. Mennyire vágyom […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Kútvölgyi kápolna engesztelés 2018. 08. 11, Szombat A kútvölgyi kápolna előtt leültem egy kis padra, ahol csendben elmélkedtem. Váratlanul az Úr hófehér ruhában ki jött a kápolnából (melynek ajtaja tárva nyitva volt) és leült mellém, majd kedvesen így szólt hozzám: “Ne félj, Én vagyok!” Aztán tovább folytatta: “Sebeim engesztelésén keresztül akarom megmenteni országotokat mindattól a […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2018. augusztus 4. Szentségimádáson az Úr Jézus… Drága gyermekeim! Értsétek meg végre: Térjetek meg és tartsatok bűnbánatot, mert a haladék lejár. Ütött az óra. Már benne éltek az időben, amikor kinek-kinek megfizetek cselekedetei szerint. Mindnyájatoknak meg kell jelenni isteni ítélőszékem előtt. Én vagyok az Örök Bíró. Atyám Rám bízta az ítéletet. Ezért kicsinyeim, kérve kérlek […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Isten kedvében járni 2018. 07. 01, Vasárnap Ma mélyen megérintett engem az Úr szeretete és mély együttérzése az emberek iránt, melyről az evangéliumban olvasni lehet. Jézus megjelent előttem és engedte, hogy lábai elé boruljak és bűnbánatot gyakoroljak. Sokszor azt érzem a szívemben, hogy nem érdemlem meg az Ő szeretetét, amely tökéletes. Ő erre azt felelte: […]