Van már drogombudsmanunk is! Már nagyon kellett!

A drogprobléma, legyen az legális vagy illegális, életbevágó ügy az egyénnek, és igen jelentős a társadalom szintjén is ma Magyarországon. Ugyanakkor a probléma feltárása, kezelése és a megoldási törekvések nem élveznek prioritást állami szinten, a feladatok nagy részét az alulról szerveződő, szakmai civil társadalom végzi el, nehéz körülmények között. Ez vezetett el odáig, hogy négy nagy drogszakmai ernyőszervezet drogszakmai civil ombudsmant választott Bitskey Hajnal ügyvédet. A közjogi státusszal nem rendelkező megbízott nem közvetlenül az állampolgárok, hanem a drogszakmai szervezetek és intézmények érdekeit képviseli. Megbízása egyelőre másfél évig tart.

drog

Civil szervezetek – A Magyar Drogprevenciós és Ártalomcsökkentő Szervezetek szövetsége, a Magyar Addiktológiai Társaság, a Magyar Drogterápiás Intézetek Szövetsége és az Ártalomcsökkentők Szakmai Egyesületek – kezdeményezésére nemrégiben megalakult a Kábítószerügyi Civil Koordinációs Testület, valamint megválasztották a közjogi státusszal nem rendelkező drogszakmai civil ombudsmant, Bitskey Hajnal ügyvéd személyében. A két új intézmény a Drogosultság – Egy kirekesztett társadalmi csoport kirekesztett segítőinek érdekképviselete című projekt keretében, a Norvég Civil Alap támogatásával jött létre.
A drogszakmában dolgozó szervezetek, főként az utóbbi években, a szakmát ért érezhetően negatív tendencia hatására, megfogalmazták igényüket egy jóval erősebb, jogi szakmai szempontokat is magába foglaló érdekképviseleti formára, egy konkrét jogérvényesítést is felvállaló általános képviseletre. Szükségesnek találták, hogy a már intézményesen létező eszközök mellett, létrejöjjön egy kizárólag a drogszakmai területet érintő kérdésekre, anomáliákra, jogsértésekre koncentráló intézmény. A panasz beérkezését követő, legfeljebb 30 napon belül érdemben értesítik az érintetteket a panasza befogadhatóságáról, ez esetben a további ügymenetről, illetve panasza elutasításáról.
– Fontos tudni, hogy nem közvetlenül a droghasználókkal tartjuk a kapcsolatot – tájékoztatta lapunkat Bitskey Hajnal. – Hozzánk a társadalmi szervezetek panaszai érkeznek. Az eddiginél jóval határozottabban, jogi eszközökkel és a rendszerszintű problémák feltárásával foglalkozunk, a civil megbízottnak a szakma adja a legitimitást. A drogszakmai civil szervezeteket érő jogsértéseket vizsgáljuk, azokról jelentéseket készítünk, és a drogszakmai szervezetek panaszait képviseljük az állam felé.
A civil ombudsman a magyar jogrend kínálta minden lehetséges utat és eljárást igénybe vesz, így az alapvető jogok biztosához fordul, peres és peren kívüli eljárásokat indít. Minden esetben szigorúan jogi szakmai és egy belső protokoll szerint fogja eldönteni, hogy egy-egy jelzett ügyben vizsgálatot indít-e. Munkájához a Kábítószerügyi Civil Koordinációs Testület nyújt majd szakmai hátteret, melyet a Kábítószerügyi Koordinációs Bizottság mintájára hoztak létre, miután a kormányzat 2013-ban kizárta a civil delegáltakat a kábítószerügy területén a kormány legmagasabb szintű tanácsadói testületéből.

drog

Az ombudsman hiánypótló és kiegészítő szerepet kíván betölteni az állam által felhatalmazott alapvető jogok biztosához képest, törekszik a vele való harmonikus együttműködésre. A drogszakmai szervezetek körében felmerülő eseteken keresztül kívánja megóvni és érvényesíteni a szakmai közösségek és rajtuk keresztül a drogfogyasztók, egy igen hátrányos helyzetű társadalmi csoport alapvető jogait.
– Bízom benne, hogy feladatom ellátásával érdemben hozzájárulhatok az alapvető jogok biztosának eredményes munkájához, bizonyos esetekben egyfajta szakmai előkészítést kívánok neki nyújtani munkámmal, felhívni a figyelmét a kiemelkedő súlyú jogsértésekre. Fontos, hogy eljárásra alkalmas és érdemes eseteket a látókörébe emeljek megfelelő előkészítettséggel.
Munkámat drogszakmai szempontból az engem felhatalmazó ernyőszervezetek és a szintén új intézményként felállított, Kábítószerügyi Civil Koordinációs Testület fogja segíteni – mondta Bitskey Hajnal.
Az érdekvédelmi célok és tervek részletei és a panaszbenyújtás módjáról szóló legfontosabb információk megtalálhatók a http://www.madaszsz.hu oldalon a drogszakmai civil ombudsman címszó alatt.
(Népszava)
Kategória: Figyelmeztetés | A közvetlen link.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.