Testvéreim, elkészült az új Liturgia könyv!

Testvéreim, elkészült az új Liturgia könyv! 2013.Szeptember 30. ” Legszentebb Egyházamban, és hamarosan elő fogja írni az új liturgiáját, mely figyelmen kívül fogja hagyni Legszentebb Akaratomat. Ezt a liturgiát, amelyet az Isten ellenségei hoztak létre, és amelyet az újhoz való alkalmazkodás címén álcáznak, hogy megfeleljen azoknak a politikai erőknek, akik be akarják tiltani a Kereszténységet, olyan gyorsan fogják bemutatni, hogy sokan meg fognak döbbenni Egyházamban. “

 

A tegnap Rómában bemutatták az új Motu Propio- t átírták a 838 Codexet. Október elsejétől érvénybe lép!

 

Az új Motu Propio- t nem Sarah bíboros mutatta be, aki a Liturgia Kongregáció prefektusa, hanem Arhur Roche püspök, aki azt mondta, hogy a Liturgia Könyvek új MODERN változatára nagy szükség volt. Ferenc pápa szerint erre azért volt szükség, mert az irányelvet tisztábban lehet értelmezni és a gyakorlatba léptetni.

Az új Liturgia egy fontos lépés az egyházi sz.kőművesség Egy Világ Vallás (E. V. V.) tervének megvalósításában.
Hogy mit jelent ez? Át lett írva a Szent Ostya átváltoztató szövege is! Az Igazság Könyvek üzenetekben az Úr arra figyelmeztet, hogy ha átírják a liturgia szövegét, Ő többé nem lesz jelen az Eucharisztiában! Az Úr azt kérte tőlünk, hogy virrasszunk, vagyis, hogy legyünk éberek. Itt az idő! Mi őrt állunk, Ö velünk van és segít.
Ez is a lelkek megmentésének része, ez is engesztelés. Szent II János Pál pápa szerint a magyarok mentik meg a kereszténységet. Ezt kevés idővel halála előtt mondta. Hát akkor hajrá magyarok! Ha Isten velünk, ki ellenünk?!
Lélekben és igazságban. Hírvivő.

Egyházi törvénykönyv.

838. kán.
1. §. A szent liturgia irányítása csakis
az egyházi hatóságtól függ. Ez a hatóság az
Apostoli Szentszék és — a jognak megfelelően — a megyéspüspök.
2. §. Az Apostoli Szentszék feladata az egész egyház
szent liturgiájának szabályozása, a
liturgikus könyvek kiadása és élő nyelvi fordításaik
felülvizsgálása, valamint a felügyelet arra,
hogy a liturgikus előírásokat mindenütt híven megtartsák.
3. §. A püspöki konferenciákra tartozik, hogy a liturgikus
könyveknek a magukban ezekben
a könyvekben megszabott határok közt kellően alkalmazott
élő nyelvi fordításait elkészítsék,
és a Szentszék előzetes felülvizsgálása után kiadják.
4. §. A rábízott egyházban a megyéspüspökre tartozik
hogy illetékességének határain belül
mindenkire kötelező szabályokat adjon ki a liturgiával
kapcsolatban.
Motu proprio (latin saját kezdeményezésből): a pápa saját kezdeményezésére – nem valakinek a kérvénye alapján – kiadott törvény vagy közigazgatási intézkedés.

http://press.vatican.va/content/salastampa/en/bollettino/pubblico/2017/09/09/170909a.html

Kategória: Hamis béke | A közvetlen link.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.