A gondolatok sokszor fészkek, melyekbe minden gonosz madár lerakhatja tojásait.

Ahol sok a fény, ott sok az árnyék is.

„Aki könyörül a szegényen, az dicsőíti Istent.” (Péld 14,31)
Ha az ember végigmegy egy fővárosi utcán, fél óra alatt annyi rászoruló szólítja meg, hogy kétségbeesik. Nem győzi, pedig szíve szerint segítene. Egész havi fizetését szétoszthatná egy hét alatt, annyi a rászoruló. Hogyan dicsőítsük Istent, ha nekünk is fogynak a tartalékaink? Lehet, hogy a pénzünk kevés – de lelki gazdagságunk végtelen, ha Istenből merítünk! Ha ő a Forrás, akkor nem apad el, van miből osztani. Akkor leleményesen tudok áldott szolgálatot véghezvinni. Adni. Abból, amit én is úgy kaptam – és így magam is gazdag maradok! Bár a matematika nem így tudja. De Isten matematikája más… (Kőháti Dóra)

Amikor remélünk, akkor legyőzzük a félelmet, megértjük a megpróbáltatás értelmét. Bizalmunkat Istenbe vetjük, hiszünk a lehetetlenben, észrevesszük az éjszakában jelenlévő Istent, megtanulunk imádkozni.
Carlo Caretto

Az élet ünnepi istentisztelet, az áhítatnak és hálaadásnak a műve.

Az önzetlenség olyan erény, amit mindig másoktól várunk el.

Azért, mert idefenn
Dermesztő tél havaz,
S rajtunk szeszélyeit,
Zsarnok szeszélyeit tölti
– csitt, semmi az,
A mélyben szent és örök a tavasz.

A fák lombja hová lett?
Elhalt, elfeketült?
Csitt, szunnyad új rügyekben,
Csupán beljebb került,
Beljebb az anyafába.
Erős várba és nagyobb biztonságba.

A rét virágai,
Mezők pompája hol?
Csitt, csak alább süllyedt,
Ott szunnyad valahol
A néma, ős gyökérben:
Örök nyárban és örök erősségben.

Azért, mivel a Csend
Oly dermedt, hangtalan,
Csitt, Isten tudja csak,
Mennyi örvénye van!
S aki tanult a viharokkal bánni,
A csendet nem tudja megzabolázni.

Szín, illat, álom,
Rajongás: hová lettek?
Csitt, élnek mind,
A mélybe menekedtek!
A mélybe ás, aki aranyat ás,
S a mélyből jön minden megújulás.

Egyszer egy ember elment a fodrászhoz, mert már nagyon hosszú volt a haja, és a nyár közeledtével kezdte zavarni. Hajvágás közben sokat beszélgettek a világ dolgairól, és amikor Isten is szóba került a fodrász ezt mondta:
– Én nem hiszek Istenben. Hinnék, ha létezne. De Isten nem létezik!
– Miért mondod ezt? – kérdezte a vendég.
– Nos, elég annyit tenned, hogy kimész az utcára vagy bekapcsolod a híradót, és egyből rájössz, hogy Isten nem létezik. Szerinted, ha Isten létezne, lenne ennyi beteg ember? Történne ennyi szörnyűség a világban? Lenne ennyi elhagyatott gyerek? Ha Isten létezne, nem lenne ennyi fájdalom és szenvedés. Nem tudom elképzelni, hogy az a szerető Isten, akiről szoktak beszélni, megengedné ezt a sok rosszat. Ezt a kérdést ilyen egyszerű megválaszolni.
A keresztény kuncsaft elgondolkozott egy pillanatra, de végül nem mondott semmit, nem akart vitába keveredni a fodrásszal.
Amikor készen lett az új frizura és fizetés után távozott a keresztény férfi, meglátott egy koszos, büdös, igénytelen, tetves hajú embert a fodrász üzlete előtt. Hirtelen visszafordult az üzletbe és ezt mondta:
– Tudod mit!? Fodrászok nem is léteznek! – mondta fennhangon a fodrászának.
– Te meg hogy mondhatsz ilyet? Akkor ki csinálta meg az előbb a frizurádat, ha nem egy fodrász?
– Nem! Ha létzenének fodrászok, akkor nem látnék koszos, ápolatlan és tetves hajú embert az utcán, mint például az, aki az üzleted előtt álldogál.
– Jaj, ne fárassz! Persze, hogy látsz ilyeneket! De szerinted mit kezdjek vele, ha egyszerűen arra nem veszi a fáradtságot, hogy bejöjjön hozzám? Nem fogok kimenni és beráncigálni, hogy levágjam a haját, és rendbe tegyem. Nem kényszeríthetem!
– Pontosan ahogy mondod! Ez itt a lényeg! Isten létezik! De a legtöbb ember nem keresi, nem megy hozzá, hanem elzárkózik előle.

Forrás mellett senki sem sírt azon, hogy meg fog szomjazni, fa tövében, hogy nem lesz árnyék, Isten közelében, hogy nem gondoskodik róla. (Ravasz László)

Gyakran kicsinyke gyermek tolvajok másznak be egy-egy keskeny ablakon vagy egy résen a házba, hogy a nagyobbaknak ajtót nyissanak.
Servier

„Így szól az én Uram, az Úr: Térjetek meg, forduljatok el bálványaitoktól!” (Ez 14,6)
Letérni a helyes, jelzett útról sötétedés előtt az erdőben? Kitérni a felénk irányuló segélykérés elől? Eltérni a könyvek könyvében megírtaktól? Mind-mind egyfajta irányba térést, kanyarodást jelent, elvezet Istentől az istenek, a bálványok, a „mintha hit” felé. Egyetlen út visz Istenhez: a megtérés. Ha szívünket az ő szeretete tölti be, nem lesz szükségünk kisbetűs, tiszavirág-életű bálványokra. (Bogdányi Mária)
„Ilyen lesz az a szövetség, amelyet Izráel házával fogok kötni, ha eljön az ideje – így szól az Úr –: Törvényemet a belsejükbe helyezem, szívükbe írom be. Én Istenük leszek, ők pedig népem lesznek.” (Jer 31,33)

Annyira jó érzés valahova tartozni: egy valamirevaló ország állampolgára, egy híres iskola tanulója, egy boldog, kiegyensúlyozott, fészekmeleg család gyermeke lenni. Isten gyermekeként végtelen szabadságot, szeretetköteléket tudhatunk magunkénak. A szívünkbe írt törvény, mint egy nemes pecsét, megmutatja a világnak: nem magunknak és nem csupán önmagunkért élünk. (Bogdányi Mária)

 

„Krisztus mondja: „Ha az embereknek megbocsátjátok vétkeiket, nektek is megbocsát mennyei Atyátok.”” (Mt 6,14)
Olyan lelki folyamat a megbocsátás, amelyre nemcsak annak van szüksége, aki elkövetett egy bűnt, hanem annak is, aki elszenvedte. Ezt sokszor sem belátni, sem megvalósítani nem könnyű. Mégis azt mondja a jézusi tanítás: ne mérlegeljünk, hanem bocsássunk meg. Hiszen nekünk mennyivel többet bocsát meg az Isten! A harag teher, rabság, a gyűlölet és az indulat ártalmas, Jézus meg akar szabadítani ezektől bennünket. Bocsánatot adni és kapni egyaránt a gyógyulás útja, és ő erőt ad, hogy rálépjünk erre az útra! Isten teszi értünk a legnagyobbat, amikor Krisztusért minden bűnünket megbocsátja! (Kőháti Dorottya)
a

5 győztes döntés

Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre. 2Korinthus 5:17
Tegnap megtanultuk, hogy végső soron a személyiséged a döntéseiden alapszik. Itt van 5 győztes döntés, amik segítenek meghatározni a sorsod.
1. Dönthetsz úgy, hogy egészségesebb légy. Ahelyett, hogy azon siránkozol, hogy nincs sportoló testalkatod, találj módot ara, hogy növeld az energiád, csökkentsd a stresszt, aludj többet és legyen több erőd. A Zsoltárok 119:73 azt mondja: “Kezed alkotott és megerősített, tégy értelmessé, hogy megtanuljam parancsolataidat!” Ha fejleszted az életed kontrollálható részeit, azzal csökkented a nem-kontrollálható részek negatív hatásait.
2. Dönthetsz úgy, hogy elmélyítesz kapcsolatokat. A visszautasítástól való félelem megakadályozza a kötődést, és az egyetlen módja a félelemtől való megszabadulásnak, ha azt teszed, amitől a legjobban félsz. Tanulj meg kommunikálni, cseréld le a rossz kapcsolatokat, és nyílj ki, kockáztasd meg, hogy kapcsolatba kerülsz valakivel.
3. Dönthetsz úgy, hogy bízol Istenben, bármi is történjen. “Áldom az URat mindenkor, állandóan őt dicséri szám.” (Zsoltárok 34:2) Amikor elérsz az életedben arra a pontra, hogy azt tudod mondani: “Áldom az Úr nevét, bármi is történjen” az egy olyanfajta biztonság, amit nem fogsz megtalálni se Hollywoodban, se a Capitol Hillen, vagy a Wall Streeten. Ez egy olyan magabiztosság, ami az Istennel való kapcsolatodra épült!
4. A te döntésed, hogy miről gondolkodsz. A XX. század folyamán a tudósok azt hitték, hogy a felnőtt agyat nem lehet megváltoztatni. Amikor 2002-es Béke-Nobel-díj nyertese bebizonyította, hogy az agy “újraprogramozahtó”, a tudomány végre elért a Biblia állításához: “hagyjátok, hogy Isten új emberré formáljon azáltal, hogy megváltoztatja a gondolkodásmódotokat” (Róma 12:2 LB). Az éned az emlékeidből épül fel, az emlékeid pedig a gondolataidból. Etesd az elméd igazsággal – Isten igéjével.
5. Választhatod Jézust megváltódnak. Itt nem csak arról beszélek, hogy Jézus megváltott a bűneidből, hanem arról, hogy engedd őt, hogy megmentőd legyen minden nap. Az ad erőt, hogy végigjárd az utat, amit a döntéseid által választottál, ha engeded, hogy Jézus megmentsen. “Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre.” (2Korinthus 5:17)
Te választod meg, hogy Isten mennyire áldja meg az életedet, Ő csak rád vár, hogy kijátszd a legjobb ütőkártyádat. Sohasem túl késő változni. Amikor meghozod az öt győzelemre vezető döntést, Isten a kezedbe adja a győzelmet.
Mondd el ezt az imát ma: “Drága Istenem, vannak olyan dolgok az életemben, amikkel miattad, az élet menete miatt, vagy mások miatt kell megküzdenem, és ezeket nem szeretem. De köszönöm az ütőkártyát. Köszönöm, hogy a saját képedre formáltál, így van választási lehetőségem. Ma a te hatalmadban és erődben úgy döntök, hogy egészségesebb leszek. Azokat a dolgokat választom, amik több energiát és egészségesebb elmét, testet és érzelmeket adnak. Uram, úgy döntök, hogy egészséges kapcsolatokat építek. Nagyon félek, de meg fogom kockáztatni, hogy új, egészésges kapcsolataim legyenek. Azt akarom, hogy a szeretet legyen a legnagyobb cél az életemben; azt akarom, hogy az életem szeretetre épüljön. Istenem, én úgy döntök, hogy bízom benned a körülmények ellenére. Áldalak, bármi is történjen! Bízom benned, hogy életem minden részlete a javamat szolgálja. Uram, tudatosan döntök arról, hogy mit gondolok – nem kell több szemét. Segíts, hogy az életemet pozitív emlékekkel és az igazság szavával töltsem meg. És mindenek felett, Jézus, téged választalak szabadítómnak. Szükségem van a megváltásodra, de arra is, hogy önmagamtól megments. Szükségem van rád, hogy segíts “újraprogramozni” a testem, a szívem, az elmém és a kapcsolataim, hogy az életem hátralevő része a legjobb rész legyen. Jézus nevében. Ámen”A bölcs odafigyel az örökkévalókra


“Mivelhogy nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra; mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók.” (2Korinthus 4:18)

Miközben arra törekszel, hogy az Úr által kijelölt célokat elérd, fontos arra emlékezned, hogy a földi élet csak egy ideiglenes megbízás. Az, hogy tudatában Vagy az igazságnak arra kell késztessen, hogy gyökeresen megváltoztasd az értékrendedet és arra figyelj, ami mindörökké fontos.

Amint C.S. Lewis megállapitotta, „Minden, ami nem örök, örökké haszontalan.”

Végzetes hiba azt feltételezni, hogy Isten az életed céljául az anyagi jólétet vagy a világ szemében való népszerűséget jelölte ki. A gazdag élet a legkisebb mértékben sem kötődik az anyagi jóléthez. A hűség az Úrhoz nem jelent biztos sikert a karrieredben vagy akár a szolgálatban. Soha ne összpontosíts ideiglenes kincsekre.

Pál hű volt, mégis börtönbe vetették. Keresztelő János hű volt, mégis lefejezték. Hűséges emberek milliói váltak mártírrá, mindenüket elvesztették, vagy életük végéhez érve semmit sem tudtak felmutatni. De az élet vége nem maga a vég!

Amikor az életed nehézségekkel van tele, mikor a kétely gyötör, vagy azon gyötrődsz, hogy érdemes-e Krisztusért élni, jusson eszedbe, hogy még nem vagy otthon. Halálod pillanatában nem otthonodat hagyod el, hanem az otthonodat találod meg.

Beszéljünk róla:
– Gondolj a célokra, amelyeket törekszel elérni nap mint nap. Hogyan tükröznek az erőfeszítéseid egy végtelen távlatot?

 

Amikor döntést hozol, kérdezd meg: mit mond a Biblia?


“Ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok;”
(János 8:31)

Ahhoz, hogy az életedet a Bibliára építhesd, a Bibliának nagyon határozottan irányadóvá kell válnia életedben. Iránytűnek kell lennie, amiben megbízhatsz irányváltáskor, tanácsadónak, akire hallgatsz, hogy bölcs döntéseket hozhass, és összehasonlítható alapnak kell lennie, amit használhatsz mindenhez, amit értékelni akarsz.

A Bibliáé kell legyen az életedben az első és az utolsó szó.

Sok problémánk azért merül fel, mert döntéseinket megbízhatatlan iránymutatásra alapozzuk: kultúrára (“mindenki így csinálja”), hagyományra (“mindig is így csináltuk”), ésszerűségre (“így tűnt logikusnak”), vagy érzelmekre (“így éreztem jónak”). Mindezek ellenére amire igazán szükségünk lenne, az egy tökéletes iránymutatás, ami sosem vezet rossz irányba. Egyedül Isten szava tölti be ezt a szükséget: “Istennek minden szava színigaz” (Péld. 30:5a).

A legfontosabb döntés, amit ma hozhatsz az, hogy rendezed ezt a kérdést: mi lesz a legfontosabb iránymutató az életedben. Határozd el, hogy függetlenül a kultúrától, hagyományoktól, logikától vagy érzelmektől a Biblia lesz végső iránymutatód. Amikor döntést hozol, határozd el, hogy először megkérdezed: “Mit mond a Biblia?” Döntsd el, hogy amikor Isten mond valamit, hogy tegyél meg, megbízol Isten Igéjében és megteszed, függetlenül attól, hogy van-e értelme, vagy szeretnéd-e megtenni.

Beszéljetek róla:

* a jelenlegi döntéshozó szokásaid szerint ki vagy mi a legfőbb irányadó az életedben?
* mennyire változna meg az életed, ha mindig Isten Igéjének adnád az utolsó szót? (vagy megváltozott az életed, mióta Isten Igéjéé az utolsó szó?)


Az együttműködés elve: Szükségünk van közösségre


„Mert ahogyan egy testnek sok tagja van, de nem minden tagnak ugyanaz a feladata, úgy sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai.” (Róma 12:4-5.)

Ha maradandó, radikális és teljes változást akarsz az életedben, akkor szükséged van egy támogató csapatra.

Isten összekapcsolt minket, hogy szükségünk legyen egymásra; szükségünk van közösségre. A mai igerészünkben Isten azt mondja: „sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai”. A maradandó és végleges változáshoz csapathoz kell tartoznod.

A Saddleback Gyülekezetben van egy “helyreállást ünneplő” szolgálat, ami ezt bizonyítja be újra és újra. Már 22 éve segít meglátni az embereknek, hogy milyen változások történtek az életükben, úgy, hogy kis csoportban támogatást, megerősítést és bátorítást nyújt nekik. Nincs szükséged sok emberre, csak néhányra. Ez a lényege a gyülekezeti családnak.

Folyamatosan bátorítom új tagjainkat, hogy csatlakozzanak egy kis csoporthoz, vagy indítsanak el egyet. Egyszerűen csak össze kell szedni néhány barátot, és eldönteni, hogy hetente egyszer összejöttök Bibliatanulmányozásra. Ebből aztán mélyebb barátságok nőhetnek ki.

a

Légy hálás az áldásokért!

 

„Egész családommal mentem el, és kifosztottan hozott vissza az Úr.” (Ruth 1:21)

Ha igazán értékes, életre szóló leckékről van szó, akkor Ruth könyve a bestseller-lista élén áll. (Olvastad már?) A következő néhány napban nézzük meg közelebbről!

Amikor Betlehemben éhínség támadt, Naomi, a férje és két fia Móáb földjére költözött, ahol virágzott a gazdaság. A remélt rövid ott-tartózkodásból végül tíz év lett. A fiaik két helybeli lányt vettek feleségül, Ruthot és Orpát. Aztán megtörtént az elképzelhetetlen: Naomi férje és fiai meghaltak. Vesztesége miatt az asszony megkeseredett. Amikor meghallotta, hogy Betlehemre jobb idők köszöntöttek, úgy döntött, hogy hazatér. Mikor hazaért, ezt mondta: „Tele mentem el, és az Úr üresen hozott haza…” (NKJV). Hogy értette ezt? Azt mondta ezzel, hogy az otthoni, betlehemi éhínség ellenére legalább megvolt a férje, és megvoltak a fiai, de Móáb területén, a „bőség földjén”, elveszítette őket.

Nem hiányolod a vizet, amíg ki nem szárad a kút! Az az igazság, hogy lehetsz úgy áldott, hogy nem is tudsz róla. Csak visszanézve jössz rá, hogy amid van, az sokkal fontosabb, mint mindaz, ami nincs meg neked. Amikor Naomi elveszítette, amit legjobban szeretett, ahhoz képest még az éhínség is jelentéktelennek tűnt. Mondtad már valaha: „Akkor leszek boldog, ha..?” Nem, a boldogságot nem az adja, ha megkapjuk, amit akarunk, hanem az, ha értékeljük azt, amit Isten megadott. Ahelyett, hogy azon nyafognál és panaszkodnál, hogy mi jutott neked az életedben, állj meg, és kérdezd meg magadtól: „Mit fogadnék el cserébe azért, amim van?” Ha nem tudod a választ, kezdd el számba venni az áldásaidat, és adj hálát Istennek értük!

 

 

Nehéz döntések


„Velem van az Úr, nem félek…” (Zsoltárok 118:6)

A Biblia hősei nem voltak tökéletesek. Személyiségük is sokféle volt. De volt bennük valami közös: hajlandóak voltak nehéz döntéseket hozni. Figyeld meg:

1) A nehéz döntések kockázattal járnak. Amikor 1940-ben a Szovjetunió lerohanta Lettországot, az Egyesült Államok rigai alkonzulja aggódott amiatt, hogy az Amerikai Vöröskereszt készleteit a városban kifoszthatják. Engedélyt kért Washingtonból arra, hogy a vöröskereszt fölé kitűzhesse az amerikai zászlót, hogy ezzel elrettentse a fosztogatókat. „Ilyen lépésre korábban nem volt precedens” táviratozott vissza a külügyminiszter. Amikor az alkonzul megkapta az üzenetet, ő maga mászott fel, és tűzte ki az amerikai zászlót, majd táviratozott a Külügyminisztériumba: „A mai naptól van rá precedens, megteremtettem.”

2) A nehéz döntések igazi jellemet igényelnek. Chuck Swindoll írja: „A bátorság nem korlátozódik csupán a csatamezőkre, a veszélyes sportokra vagy arra, hogy elkapod a házadba törő tolvajt. A bátorság igazi próbái sokkal csendesebbek. Olyan belső próbák ezek, mint hűnek maradni, amikor senki sem figyel, elviselni a fájdalmat egy üres szobában, egyedül maradni, amikor mindenki félreért.” Akár egy családot, akár egy üzletet, akár egy gyülekezetet vezetsz, a panaszkodásra való kísértés könnyen jön. Adj hálát Istennek a nehéz időkért! Éppen a nehéz idők miatt vagy odahelyezve – hogy vezess. Ha minden jól menne, rád nem lenne szükség. Amikor nehéz döntéseket kell hozni, ezekben a szavakban találhatsz biztonságérzetet: „Velem van az Úr, nem félek…” (Zsoltárok 118:6)

a

Drága Mennyei Atyám! Köszönjük a kegyelmet, hogy nem kell nagymértékű üldöztetéseket, bebörtönzéseket, kínzásokat elszenvednünk a hitünkért. Éppen ezért adj még több bátorságot, hogy bárhova visz utunk, mindig bátran tudjunk bizonyságot tenni Jézus nevéről! Nekünk, megadatott az, hogy bármikor olvashatjuk a Te igédet, míg más helyeken sok hívő csak álmodozott/álmodozhat az üldöztetések miatt a Biblia olvasásáról. Bocsásd meg, hogy bár nekünk van Bibliánk, mégis sokszor inkább a világ dolgaival foglalatoskodunk, és túl elfoglaltak vagyunk ahhoz, hogy időt szánjunk az olvasására és Rád Uram! Kérlek, ébreszd fel ugyanazt a vágyakozást Igéd iránt a szíveinkben, amit azok éreztek/éreznek, akiknek tiltva volt/van a Szentírás olvasása, és nem tudtak/tudnak hozzá jutni Bibliához. Valamint kérlek, adj erőt, ezeknek a hitük miatt üldöztetést, bántalmazást elszenvedő keresztyéneknek, hogy mindvégig állhatatosak maradjanak. Csillapítsd fájdalmaikat és szenvedéseiket, légy velük és bátorítsd őket a nehéz pillanatokban. Ugyanakkor teremts lehetőséget számukra, hogy azok felé, akik üldözik, bántalmazzák őket, irgalmasságot gyakorolhassanak, és bizonyságot tehessenek a Te neved mellett, és ezáltal csak úgy, mint Pál, ők is abbahagyhassák a keresztyének üldözését, és Hozzád térhessenek! Tedd kedvessé gyermekeidet üldözőik szemében, hogy szolgálhassanak feléjük. Hiszen maga Jézus tanít minket arra, hogy áldjuk azokat, akik bántanak minket. Ezért legyenek áldottak az üldözők és a bántalmazók, és Jézus nevében kérlek, teremts nekik is lehetőséget a megtérésre és a bűnbánatra, és nem csak nekik, hanem mindenkinek, aki még elveszetten kóborol valahol a világban. Ámen! (B. L.)

Drága Mennyei Atyám! Köszönöm, hogy egész évben vezetted és megtartottad életemet, hogy növekedhettem Benne és Általad. Kérlek, bocsásd meg, ha nem hallottam meg szavad, ha nem cselekedtem mindenben szándékod szerint. Kérlek, segíts, hogy Hozzád méltón élhessek, és így hirdethessem a világnak megváltó dicsőséged! Ámen

Drága Mennyei Atyám! Köszönöm Neked szerető gondviselésedet,s mielőtt szánkon volna a kérő szó, Te már pontosan tudod, mire van szükségünk! Köszönöm, hogy a győzelem zászlaját adtad a kezükbe, hogy azt lobogtathassuk és tűzhessük ki életünk minden területére! Kérlek, segíts minket használni ezt a zászlót, hogy soha senki se téphesse ki a kezünkből, hogy ne a körülményeinkre tekintsünk, hanem győztesként tudjuk lobogtatni minden helyzetben! Köszönöm, hogy olyan Mennyei apukánk van, aki a földi édesapánknál leírhatatlanul jobban szeret minket! Köszönöm, hogy a Mennyei család gyermekei lehetünk! Köszönöm, hogy addig formálsz minket, amíg hétszer tisztított ezüstökké nem válunk. Ahogy a fazekas az agyagot, Te is úgy munkálsz meg minket, s egyenként formálsz minden kis agyagedényt, míg el nem érik a Neked tetsző formát! Tied minden dicsőség, Jézus nevében. Ámen (Baksa Lívia)

Drága mennyei Atyánk adj nekünk szerető szívet a meg nem tért szeretteinkért, ismerőseinkért, adj bölcs beszédet  hozzá!. Ámen.

Drága Mennyei Atyánk! Köszönöm, hogy napról napra velünk vagy, megtartod életünk és építed a hitünk. Kérlek, tölts el bennünket, hogy teljes egészében Benned élhessünk, és mindenben szándékod, Igéd szerint gondolkozzunk, járjunk, cselekedjünk. Ámen

Drága Mennyei Atyánk! Köszönjük neked a Napi Igét! Köszönjük tanításodat, útmutatásodat! Tégy minket Uram alkalmassá, hogy megérthessük és meg is tarthassuk Igédet! Kérlek, áldd meg az Ige hirdetőjét és olvasóját is! Köszönjük, hogy szólhatunk hozzád és Te meghallgatsz minket! Ámen! (K.J.)

Drága mennyei Atyánk, lelkészeinkért imádkozom, hogy a nyájat azon az úton vezesse, melyet elkészítettél számunkra. Vezessen bennünket a tiszta vizű forrásokhoz, és üde legelőkre, hogy biztonságban élhessünk. Erősítsd meg Őket, hogy bölcsen és jól végezhessék szolgálatukat. Ámen

Drága mennyei Atyánk! Nehéz tiszteletet adni azoknak, akikről úgy érezzük, hogy ellenünk cselekednek. Mégis tiszteljük a Te akaratodat és bízunk abban, hogy minden rossz és hibás döntést, melyet vezetőink elkövetnek, helyre fogod állítani. Bocsáss meg ha tiszteletlenek voltunk velük szemben,ha szüleinknek ellent szóltunk, gyermekeinket hibás módon neveltük, a szegényeket, elesetteket lenéztük. Bocsáss meg azért amiért előbbre helyeztük magunkat származásunk miatt, és esetleg megvetettük a tudatlan, egyszerű embereket. Segíts abban, hogy más vallások követőit ne ellenségként kezeljük, hanem olyan emberekként, akik eltévedtek és a széles úton járnak a keskeny helyett, és nekünk kell megmutatni nekik a helyes utat. Adj nekünk Uram helyes vezetést hibáink felismerésére és azok elhagyására. Segíts minket abban, hogy tiszteletben tudjuk tartani a Te törvényeidet, parancsolataidat, és áldásodban élhessünk. Jézus nevében, ámen.

Anyagiak…
A mai nap imádsága:
Uram! Ments meg az anyagiak kísértéséről, s add, hogy Rád figyelve hálát adhassak Neked gondoskodó szeretetedért! Ámen

 

“Senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti: nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak.”
Lk 16,13
Mammon. Archaikus csengésű szó, mely nem istenséget jelöl – ilyen nem létezett a Közel-Keleten – ez egy sémita szó, ami pénzt jelent. A pénz, melynek szeretete minden rossz alapja… Jézus nem véletlenül tanítja ilyen “radikálisan” a pénzhez (vagyonhoz) való helyes viszonyt. Ha jobban belegondolunk, akkor Jézus ezekben a mondatokban a gyakorlati materializmusról beszél. Arról mai(?) meghatározó életérzésről, elképzelésről, amely a földi életben látja csak egyedüli reménységét. Pedig ha az ember csak az anyagiakban reménykedik, akkor bizony hamar reményt-vesztett lesz az élete. Istenképű életünket a matéria korlátai közé szorítani nagy balgaság – és mégis hányan teszik ezt! Ahogyan régen, ma sem szobrok előtt hajolnak meg az emberek, nem különböző istenek ragadják meg az emberek szívét, hanem a hatalom, a gazdagság és az anyag-vezérelte élvezetek.
Hiába érjük el az anyagi biztonságot, mégis aggodalmaskodunk. Jézus nem a tárgyak birtoklása ellen szól, jól ismeri szükségleteinket – ki az közülünk, aki ne kívánna magának szociális biztonságot? – de arra irányítja rá figyelmünket, hogy nem ezek töltik meg tartalommal az életünket, hanem Ő maga. Ugyanakkor Istennek van hatalma betölteni váradalmainkat , hiszen Ő gondviselő Isten. Az anyaghoz/pénzhez való viszonyunkat pedig akkor éljük helyesen, ha tisztán látunk, ha elfogadjuk az örök, isteni értékrendet: “Keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek mind ráadásul megadatnak nektek.”
Aki amire időt szán, az számára az érték, s ez az érték határozza meg emberségét is. Sajnos a jólét eltakarja előlük a lényeget: Istent magát. Ezért különösen nehéz a mai generációban felébreszteni a fölfelé-látás készségét, amit mindannyiunk lelkébe beleplántált az Isten… Bizony azoknak, akik e világ logikája alapján gondolkoznak és tájékozódnak, nehéz megérteniük a Krisztusban remélők “rugalmatlanságát” az anyagaikkal kapcsolatban, de mindenkinek a maga lelkiismeretén múlik, mit fogad el, s mit utasít vissza mindabból, amit Teremtője felkínál abban a néhány küzdelmes földi évtizedben…
Gazdagság…
A mai nap imádsága:
URam! Add, hogy megtehessem a jót másokkal, ahogyan Te is gondviselő szereteteddel jót teszel velem naponta! Ámen
Jézus így válaszolt az ifjúnak: “Ha tökéletes akarsz lenni, menj el, add el vagyonodat, oszd szét a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben.”
Mt 19,21
“Kedves Jézus! Szeretnék tökéletes lenni -, de nem ilyen áron!”… Bizonnyal akadnak ma is jószándékú gazdag ifjak, akik tökéletesedni kívánnak, mert a nagy vagyon önmagában nem biztosítja azt, amire minden ember vágyik -, de a többségük gyaníthatóan a fenti mondattal, keserű szájízzel, szomorúan elballagnának, ha a Mester követésre hívná el őket…
Sok rossz prédikátor támadta és támadja ma is a gazdagságot, mintha az az ördögtől magától származna, pedig Jézus nem a gazdagság ellen prédikált, hanem a hamis reménységre hívta fel a figyelmet – az ember ugyanis igen nagy hajlandósággal bír, hogy a múlandót az Elmúlhatatlan elé tegye. Gazdagság és Jézus követése – elméletileg – nem egymást kizáróak, de a gyakorlat, a tapasztalás arra tanít, hogy a kettő együtt igen nagy ritkaság. Mi lehet ennek az oka?
Mindenekelőtt az az általánosan elterjedt nézet, hogy a gazdagság boldogít, hiszen aki gazdag, az elismert, az független, annak önértékelését nem zúzzák szét a kudarcok, ellenben öntudatát erősítik a sikerei… Hiába a manapság oly divatos életfilozófia, mely mindenek elé helyezi a sikert, a gazdasági eredmények önmagukban még nem generálnak megelégedettséget. Elégedetté tehet a vagyon, de a megelégedettséghez harmónia szükségeltetik, ami nem képzelhető el a lélek nyugalma nélkül…
Lelkünk márpedig sehol máshol, csakis Istennél nyugszik meg. Ezért vonzotta a názáreti poroslábú Vándorprédikátor a gazdagokat is. Ezért a nyugalomért fordított hátat a gazdagságnak Assi leggazdagabb posztókereskedőjének fia is, hogy Isten-felfedezésének örömét boldogan mások elé élje… Eredményesen, hiszen a harmadrendiekkel együtt a világon ma mintegy húszmillióan(!) vallják magukat ferencesnek. Ez a tény nem jelenti azt, hogy csak mezítlábas szegénységben lehet Istent megtalálni és szolgálni, éppen ellenkezőleg! Isten azért engedi meg a jólétet, hogy ezen keresztül is jót tehessen egyik ember a másikkal, s hogy ember és ember között lélekemelő találkozások jöhessenek létre.
Ha azonban valaki vagyonát – beleértve a szellemieket is, hiszen egyre inkább afelé halad a világ, hogy tudást csak pénzen lehessen megszerezni -, csak önmagának akarja megtartani, s abból nem kíván részesíteni másokat, akkor nem csak Isten akaratára mond nemet, de kizárja magát annak lehetőségéből is, hogy harmóniába kerüljön a világgal, önmagával, s természetesen a JóIstennel…
Házasság – Válás…
A mai nap imádsága:
Uram! Jó Veled élni, s tapasztalni naponta jóságodat! Köszönöm az embereket, akiket mellém adtál, hogy megtapasztaljam rajtuk keresztül gondviselésedet, s magam is bölcs előrelátásod alázatos eszközévé válhassak! Adj a kételkedésben biztonságot, a reménytelen helyzetben megoldást, s szeretetet oda, ahol az önzés lett úrrá! Óvd és védd a házasságokat, s adj erős, kitartó hűséges szívet mindenkinek, hogy boldogan adhassank hálát egymásért életük minden napján! Ámen

 

Hallották mindezt a farizeusok is, akik pénzsóvárak voltak, és kigúnyolták őt. Ő pedig ezt mondta nekik: “Ti igazaknak tartjátok magatokat az emberek előtt, de Isten ismeri a szíveteket. Mert ami az emberek előtt magasztos, Isten előtt utálatos.” “A törvényt és a prófétákat Jánosig hirdették, azóta az Isten országának örömhírét hirdetik, és mindenki erőnek erejével törekszik feléje. De hamarabb elmúlik az ég és a föld, mint hogy a törvényből egyetlen vessző is elveszne. Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő.”
Lk 16,14-18
A Mester maga mondja: “a farizeusok, akik pénzsóvárok voltak”… Ha halljuk a szót “farizeus”, akkor általában a képmutatásra gondolunk, s nem a pénzsóvárságra – pedig a kettő nagyon is összefügg! Farizeusi kijelentéseket ma is hallhatunk bőven, sőt talán olykor egy-egy ilyen mondat belőlünk is kibuggyan. Gyaníthatóan a jólét kellemetlen hozadéka ez… A farizeusi magatratás típus-esete valósul meg, amikor valaki a saját anyagi biztonságából mondja a szociális nyomorúságban vergődőnek: “Tudod, a pénz nem boldogít!” A pénz, a vagyon csak önmagában valóban nem boldogít, de ha van kivel megosztani, ha egészségesek vagyunk, ha tudunk hálaadással élni javainkkal – akkor már boldogíthat minket is másokat is. A baj az, ha javaink-adta lehetőségeinket csak a magunk hasznára fordítjuk. Az önző embernek pedig igen nagy az önigazsága is, ezért gúnyolták a farizeusok Jézust…
Sokat fejlődött a világ Jézus kora óta, de egyben úgy látszik a helyzet változatlan: a vagyon csábítása ugyanolyan nagy, s ugyanaz, mint régen volt: Akinek van, az azt gondolja, pénzért mindent megvehet, aki pedig pénz dolgában szűkölködik, az meg úgy hiszi, hogy az anyagi jólét az minden boldogságnak a forrása. Nemcsak filmekben, de a hétköznapokban is tapasztalható, hogy ez bizony nem így van. Sok olyan “egzisztenciális/érzelmi menekült” (többnyire hölgyekről van szó, de persze akadnak férfiak is) embertársunk sínylődik kényszer-házasságokban, amik álomszépen indultak, s rémálom lett belőlük… A szülők szeretetlenségét, gondoskodásuknak gyermokkorban megtapasztalt hiányát nem pótolja a jólét, a házaság papír-alapú anyagi biztonsága! Menekülni lehet otthonról, de ha nem a szív, hanem a teli has és a vastag pénztárca a tanácsadó, akkor szinte előre megjósolható, hogy az ilyen “házasság” zátonyra fut… Hiába mondogatják, “a szerelemnél az érdek még fontosabb” – a lelket hosszútávon becsapni nem lehet. Egyszer – ahogyan tartja népi szólás – a szög úgyis kibújik a zsákból…
Jézus látszólag, de csak látszólag(!) szól a válás ellen. Ha valaki paráználkodik, azaz hűtlenné válik, akkor még Jézus is “helyénvalónak” tartja az elválást. Nemcsak embertársával paráználkodhat valaki – ezt nevezik meleg-csalásnak -, de paráználkodhat valaki itallal, kártyával, droggal stb., sőt még munkával is – ezek az ún. “hideg-csalások”. Ha azonban két ember esküvel is fogadja egymásnak, hogy jóban-rosszban kitartanak egymás mellett életük végéig, akkor megvalósítják Isten akaratát. Egyszeri, s megismételhetetlen életünket feláldozhatjuk a “páros lét oltárán”, de ebben jelen kell hogy legyen a kölcsönösség, azaz a szabad akarat – enélkül csak múlandó érdeken nyugszik a párkapcsolat. Egyik ember sem lehet olyan arrogáns, hogy pimasz módon kihasználja társa egyszeri és soha meg nem ismétlődő életét! Ajándékai vagyunk egymásnak, s ha nem így tekintünk fiatal korunkban jövőnkre, akkor prédának, skalpnak, élvezeti eszköznek, azaz “tárgynak” tekintjük a másikat, akiben pedig ugyanúgy Isten lelke rejtőzik, mint bennem, s minden emberben…
Jézus Urunk tehát azt jelenti ki a farizeusoknak, s egyben minden kor emberének is: tartsák, tartsuk tiszteletben az isteni, életet védő törvényeket, valósítsák, valósítsuk meg az Isten szeretet-akaratát az élet minden területén. Azaz éljen mindeki úgy a házasságában – ha abban élhet -, hogy az az egység, amit amit az Isten szerzett, azt ne kelljen embernek szétválasztani…
Üdvösségünkért.
A mai nap imádsága:
Uram! Köszönöm Neked életemet, melyet oly sokszor nem örömmel élek. Kérlek taníts meg szeretni önmagamat úgy, hogy létezésem örömével másoknak szolgálva kiteljesedhessek Tebenned, s egykoron eljuthassak minden kérdésem válaszához, Tehozzád! Ámen
Kérjetek, és adatik nektek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyittatik nektek.
Mt 7,7
A Hegyi Beszéd egyik legszívhezszólóbb biztatása ez a mondat. Amikor lehetőségeink megszűnni látszanak, s már nem látunk kiutat, amikor körülmények fojtogatják minden próbálkozásunkat s csődöt mond minden stratégiánk, amikor segítség helyett csak pofonokat kapunk és úgy érezzük feladjuk, mert nem bírjuk tovább, akkor hangzik ez a jézusi biztatás: Kérjetek!
Mindenekelőtt az Istentől. Ne kegyeskedve, hanem őszintén, nem hosszan, hanem lélekből megfogalmazva, hiszen Isten tudja mire van szükséged… Ne gazdagságot kérj, ne egészséget, hanem ismeretet! Annak a lehetőségét, hogy megismerd Isten szeretetét, hiszen akkor meglátod: az egészség az múlandó, s mindig csak részleges, a gazdagság az relatív és mindig fogyatkozó, de az Isten ismerete az átível ebből a látható világból abba a láthatatlanba…
Annyi mindent kértünk már magunknak és szeretteinknek, s valljuk meg őszintén, többnyire evilági dolgokat tettünk meg kérésünk tárgyául. Látnunk kell azonban, hogy a mai nappal is közelebb kerültünk ahhoz a pillanathoz, amikor ki kell mennünk ebből a világból… Nem kerülhetjük meg tehát a kérdést: Mi is a legfontosabb a létezésemben? Ha majd ott állunk “mezítelenül” semmit sem birtokolva, hiszen mindent hátrahagytunk lelkünk földi porhüvelyével együtt ebben a világban, akkor lesz-e valami reménységünk arra, hogy továbblépjünk az Isten világa felé vagy maradunk a létezés örök istennélküli süket ködében, hiszen nem tudjuk hogyan tovább, merre a Fény s már visszaút sincs…
Oly sok mindent keresünk lázasan. Gyermekként rajongunk a játék izgalmáért, s a világ sok csodájának megismeréséért, később önmagunk fontosságában fürdünk, s a szerelem rózsaillatát kívánjuk eszelősen, s mikor fedél van a fejünk fölött, s családunk körbevesz, a keresés mégsem szűnik meg. Gyermekeink növekedésében, életéveink gyarapodásában és erőnk megkopásában újra és újra keresünk… de mit is? Az okot a létünkre! Az ajtót, hogy beléphessünk oda, ahová egész életünkben, a kereséseink vibrálásában forró csókjaink időnélküli fontosságában, gyerekeink kacagásában és őszinte imádságainkban mindig is vágytunk: az Istenhez… Ha keresünk – találunk. Ha zörgetünk – megnyittatik nekünk… csak végre kérnénk már!
Vétkeink, mulasztásaink…
A mai nap imádsága:

URam! Kegyelmeddel támogass mindenben! Ámen
   

Mert ha az embereknek megbocsátjátok vétkeiket,
nektek is megbocsát mennyei Atyátok.
Mt 6,14
Az evangélium tanúsága szerint a Keresztrefeszített utolsó szavaival megbocsátott gyilkosainak: “Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek!” (Lk 23,34) Ezzel olyan példát adott, amit csak kevesek tudtak követni -, akiknek mégis sikerült ezt az emberfeletti mondatot kimondaniuk, azokból mártírok lettek. A mártíromság karizmája azonban nem egy általános kegyelmi ajándék… A többség képtelen az ilyen emberfeletti dolgokra. Legalábbis úgy hiszik, mert a történelem számos esetben bebizonyította már, hogy a “jelentéktelen-életű kicsikben” milyen nagy lélek, milyen hatalmas áldozatkészség is lakhat. Isten mindent megbocsát, de vannak dolgok, amikre azt mondjuk: nem lehet, nem tudjuk, s nem is akarjuk megbocsátani!
Néhány hete az egyik német égi csatornán az orosz alvilágról és büntetésvégrehajtási szisztéma nem mindennapi borzalmairól mutattak be egy igen érdekes dokumentumfilmet. Ha csak azt a tényt említem, hogy az elmúlt 50-60 esztendőben a Nagy Szovjetúnióban és az utódállamokban minden negyedik(!) ember közelebbről is megismerhette a nagyorosz igazságszolgáltatás mélységeit, akkor nyilvánvalóvá válik, miért mondta az egyik riportalany – maga is éveket ült börtönben -, “Az orosz emberek egyik fele a börtönben volt, a másik fele pedig várta, hogy börtönbe csukják.” Milliók kerültek rács mögé, mert a puszta túlélésért választották a kriminalitás útját… Elképzelni is borzasztó, hogy milyen az, amikor egy ország ennyire meghasonlik önmagával! De még ilyen helyzetben sem vész el teljesen az emberek természetes etikai érzéke… A börtönön belüli szigorú alvilági hierarchiában a fogvatartottak bosszúja elől azok az elítéltek gyakorlatilag sosem menekültek meg, akik szexuális bűncselekményt követtek el – gyermekeken… Két eset volt lehetséges: vagy agyonverték őket, vagy felakasztották magukat – sokan inkább ez utóbbit választották.
Vannak bűnök, amikre az embernek nincsen bocsánata – csakis az Istennek. A híres igehirdető, Spurgeon mondta: “Aki nem gerjed haragra a gonosz miatt, az nem szereti a jót.” Spurgeonnak igaza volt. A bűn bizonyos formáival szemben, mi emberek sokszor tehetetlenek vagyunk, csak azt tudjuk tenni, hogy botránkozunk, s imádkozunk. Tény, hogy a bűnelkövetők jelentős része maga is áldozat, de az Isten nem azt kéri tőlünk, hogy bocsássunk meg az embertelen gyilkosoknak, hanem azt, hogy imádkozzunk! Mindenért. Ki ezért, ki pedig azért. Annyi bizonyos, hogy én magam azoknak a táborába tartozom, akik nem a szexuális deliktumokat elkövetők lelki üdvéért imádkozik, hanem azért, hogy az Isten igazsága érvényesüljön! Az, hogy Isten majd megbocsát azoknak is akik, erkölcsi hulladékai a társadalomnak, akik tehetnék a jót, de még sem teszik – ez már az Isten dolga, nem az enyém. Jézus URunk is kötélből korbácsot font vagy éppen átkot mondott a fügefára… Vajon mit akart ezzel mondani? Bizonnyal nem azt, “Kedves bűnös emberek, minden rendben van, csak így tovább!”
Jézus URunk azt mondja: egymásnak bocsássunk meg, ha vétkeztünk. A vétek azt jelenti, nem szándékos bűn, nem a másik megsemmisítésére törekvő gyilkos akarat, hanem olyan bűn, ami sajnos megtörténik, mert emberek vagyunk, s esendők. Indulatosak is vagyunk, s olykor-olykor mulasztunk. Takaródzni azonban azzal, amikor égbekiáltó disznóságokat, háborús mocsokságokat követnek el, hogy… hogy… “De hát a lónak is négy lába van, s mégis megbotlik!” – a józanul gondolkodó ember számára elfogadhatatlan.
A napi Miatyánkban elmondott szavak tehát súlyos teherként nehezednek ránk, hiszen Isten csak akkor bocsátja meg a mi vétkeinket, ha mi is hajlandóak vagyunk megbocsátani másokét. A problémát itt is az okozza, hogy az ember kettős mércével mér: súlyos bűnnek tartja felebarátja vétkét, saját bűneit viszont csupán enyhe vétkeknek látja – ez a “szálka és gerenda” klasszikus esete, de említhetnénk az adós szolgát is, aki “reflexből” ütötte-verte-fojtogatta a szolgatársát, akinek igazán elengedhette volna azt a néhány száz dénáros tartozását, hiszen neki tízezer talentumot engedett el az ura…
Megbocsátani másoknak, akik megbántottak minket igen nehéz, valójában csak akkor tudjuk ezt megtenni, ha szeretjük őket. Ha nem szeretjük felebarátainkat, akkor bosszantó vétkeik idővel akár gyűlöletté is válhatnak… A hívő ember azért menekül Teremtő URához, mert jól tudja, hogy a vétek nem más, mint a bűn örvényének az ártalmatlannak tűnő sodrása. Aki azonban nem tér meg, nem fordul vissza, az már csak akkor döbben rá a bűn halálos voltára, amikor már nem tud belőle szabadulni…

Nehéz döntések

„Velem van az Úr, nem félek…” (Zsoltárok 118:6)

A Biblia hősei nem voltak tökéletesek. Személyiségük is sokféle volt. De volt bennük valami közös: hajlandóak voltak nehéz döntéseket hozni. Figyeld meg:

1) A nehéz döntések kockázattal járnak. Amikor 1940-ben a Szovjetunió lerohanta Lettországot, az Egyesült Államok rigai alkonzulja aggódott amiatt, hogy az Amerikai Vöröskereszt készleteit a városban kifoszthatják. Engedélyt kért Washingtonból arra, hogy a vöröskereszt fölé kitűzhesse az amerikai zászlót, hogy ezzel elrettentse a fosztogatókat. „Ilyen lépésre korábban nem volt precedens” táviratozott vissza a külügyminiszter. Amikor az alkonzul megkapta az üzenetet, ő maga mászott fel, és tűzte ki az amerikai zászlót, majd táviratozott a Külügyminisztériumba: „A mai naptól van rá precedens, megteremtettem.”

2) A nehéz döntések igazi jellemet igényelnek. Chuck Swindoll írja: „A bátorság nem korlátozódik csupán a csatamezőkre, a veszélyes sportokra vagy arra, hogy elkapod a házadba törő tolvajt. A bátorság igazi próbái sokkal csendesebbek. Olyan belső próbák ezek, mint hűnek maradni, amikor senki sem figyel, elviselni a fájdalmat egy üres szobában, egyedül maradni, amikor mindenki félreért.” Akár egy családot, akár egy üzletet, akár egy gyülekezetet vezetsz, a panaszkodásra való kísértés könnyen jön. Adj hálát Istennek a nehéz időkért! Éppen a nehéz idők miatt vagy odahelyezve – hogy vezess. Ha minden jól menne, rád nem lenne szükség. Amikor nehéz döntéseket kell hozni, ezekben a szavakban találhatsz biztonságérzetet: „Velem van az Úr, nem félek…” (Zsoltárok 118:6)

A LÉLEK SEGÍT ABBAN, HOGY ISTEN GYERMEKEIVÉ LEGYÜNK

  “Mert akiket Isten Lelke vezérel, azok Istennek fiai.” (Róm 8:14)

Úgy jelent meg Krisztus az emberek között, mint Isten követe. Úgy beszélt, mint akinek hatalma van, erőteljes kifejezésekkel jellemezte önmagát, híveitől feltétlen hitet és engedelmességet követelt. Mi mint nép, az ő Igéjében lefektetett alapelvekre építjük hitünket. Odaszántuk szívünket és lelkünket az élő Igének való engedelmességre, és arra, hogy követjük az “Így szól az Úr” szavát.
Jelenlegi és jövőbeli reménységünk is a Krisztussal és Istennel való kapcsolatunktól függ. Pál apostol mély értelmű szavakkal erősíti meg hitünket ebben a vonatkozásban. Azoknak, akiket Isten Lelke vezérel, akiknek szívében Krisztus kegyelme lakozik, ezt írja: “Ez a Lélek bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, örökösök is; örökösei Istennek, örököstársai pedig Krisztusnak; ha ugyan vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt is dicsőüljünk meg.” (Róm 8:16-17) “Mert nem kaptatok szolgaság lelkét ismét a félelemre, hanem a fiúságnak Lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk: Abbá, Atyám!” (15. vers)
Krisztus arra hívott el, hogy jöjjünk ki a világból és különüljünk el attól. Arra hívott el, hogy szent életet éljünk, hogy szívünk folyamatosan Istenhez vonzódjék, és életünkben szüntelenül jelen legyen a Szentlélek. Aki igazán hisz Krisztusban, azon meglátszik, hogy szeretetének kegyelme lakik szívében. Aki valaha elidegenedett Istentől, az most a vele való közösségről tesz bizonyságot, s akin valaha érzéki természete uralkodott, most azon az isteni jellemvonások láthatók.
Isten gyermekeinek az igazság munkásaivá, állandó Istent-keresőkké és akaratának állandó cselekvőivé kell válniuk. Ez teszi őket teljessé Krisztusban. Angyalok, emberek és az el nem bukott világok lakói előtt kell bizonyítaniuk, hogy életük Isten akaratával megegyezik, s hogy ők országa alapelveinek hűséges megvalósítói. A Szentlélek – aki hit által lakik szívükben – közösségbe hozza őket Krisztussal és egymással, és megtermi bennük a szentség drága gyümölcseit. (Review and Herald, 1909. augusztus 19.)

Január 20.

    Azért jött az Embernek Fia, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett.
Lukács 19,10

Uram!
A földi igazságszolgáltatás szorgalmasan keresi a bűnöst. Ha keresése eredményes, akkor kiszabja rá büntetését.
A bűnöst még nagyobb gonddal csak Te keresed. Egyenesen azért jöttél a földre. A menny igazságával keresed. S ha nyomorában megtalálod, akkor csodálatos szereteteddel átveszed bűnét magadra – halálra méltó bűnét is -, és ráadod a Te mennyei szent igazságodat. Nem Zákeus esetében tetted ezt egyetlenegyszer, hanem mindenkivel, aki téged befogad magához.

Uram!
Olyan drága nekem ez a Te igéd. Új bizalmat kelt bennem, valahányszor bűneimmel viaskodom.
Kérlek ezért: óvj meg engem a kegyességnek attól a fölfuvalkodottságától, amellyel magamat a szentség fényében vélem látni és nem akarom tovább vállalni igaz nevemet a bűnös nevét. Azért óvj meg ettől, mert ez a képmutatásom a lakat, mely elzárja előled szívem ajtaját. Te csak oda tudsz és oda akarsz betérni, ahol valakinek a lelke bűnei közül hozzád kiált szabadításért.
Térj be hozzám, Jézusom!

Január 20.

Gyötrődés és szorongás a gyülekezetért

“4Mert sok gyötrődés és szívbeli szorongás között, sok könnyhullatással írtam nektek, nem azért, hogy megszomorodjatok, hanem hogy megismerjétek azt a szeretetet, amely igen erős énbennem irántatok.” (2Korinthus 2,4)
Van-e a lelkipásztornak “pásztori szíve”? Pál apostolnak az volt. Sok-sok idézetet lehetne felsorolni leveleiből – és nem csak az úgynevezett pásztori levelekből (1-2Tim és Tit) -, amelyek azt bizonyítják, hogy milyen sokat aggódott, tusakodott, imádkozott, követeket küldött, híreket elemzett, leveleket írt stb. a gyülekezetek gondjaival, ügyeivel, állapotával kapcsolatosan, amikor már nem lehetett közöttük. Amíg pedig közöttük szolgálhatott, addig éjjel-nappal értük fáradozott. Nem is tudjuk elképzelni, hogy mit jelenthetett, amikor azt mondta: “és ezenkívül még ott van… az összes gyülekezet gondja!” (2Kor 11,28). Lelkipásztoroknak, presbitereknek, diakónusoknak és a gyülekezet minden szolgálattevőjének ilyen pásztori szívvel kell rendelkezniük! Akik könynyen elfogadják a szakadásokat, elszakadnak maguk is saját gyülekezetüktől, s ezt még meg is magyarázzák “bibliai alapon”, azoknak nincs pásztori szívük! “Hát részekre szakítható-e Krisztus?” – kérdezi Pál éppen a korinthusiakat (1Kor 1,13). Pásztori szív, erős testvéri szeretet, együtt érző és együtt szenvedni tudó lelkület, Krisztus testének megbecsülése (lKor 11,29), a gyülekezetben mások önmagunknál különbnek tartása, ezek jelzik azt, hogy valakinek van valami biblikus fogalma az újszövetségi gyülekezet lényegéről! /SzT/
Szlovák Tibor

 

Hamis közeledés Istenhez

“13Így szól az Úr: Mivel ez a nép csak szájával közeledik hozzám, és ajkával dicsőít engem, de szíve távol van tőlem, istenfélelme pedig csupán betanult emberi parancsolat, 14azért én úgy bánok majd ezzel a néppel, hogy csodálkozni fog, igen csodálkozni: vége lesz a bölcsek bölcsességének, az értelmesek értelme homályos marad. 15Jaj azoknak, akik el akarják titkolni tervüket az ÚR elől! Sötétben hajtják végre tettüket, mert azt gondolják: Ki lát minket, ki ismer bennünket? 16Micsoda fonákság! Egyenlőnek tartható-e az agyag a fazekassal? Mondhatja-e az alkotás alkotójának: Nem ő alkotott engem?! Mondhatja-e a fazék a fazekasnak: Nem ért a dolgához?!” (Ézsaiás 29,13-16)
Az Istenhez való hamis közeledés meghatározását találjuk pontosan megfogalmazva mai igénkben. Hamisan közeledik Istenhez az olyan ember, aki “csak szájával közeledik hozzám, és ajkával dicsőít engem, de szíve távol van tőlem”! Az Istenhez való hamis közeledés másik jellemzője az, ha csak betanult emberi parancsolatok puszta betartásából áll valakinek az istentisztelete. Így az nem egyéb puszta vallásgyakorlásnál! Az is jellemzi valakinek Istenhez való hamis közeledését, ha “el akarja titkolni tervét” Isten elől. Azt gondolják, ha sötétben hajtják végre gonosz tetteiket, azt Isten úgyse látja! Erre az a próféta válasza, hogy micsoda fonákság ez. El lehet azt képzelni, hogy az Isten, aki alkotója minden embernek – hiszen ő a fazekas, mi pedig az agyagedényei vagyunk, melyeket ő készített -, ne ismerné titkos terveinket és dolgainkat?
Az Újszövetség is idézi e fenti ige két részletét. Az Úr Jézus szerint a farizeusok által kialakított, hagyományok betartására alapozott törvényvallást találóan jellemzik Ézsaiás szavai (Mt 15,8-9). A Római levél pedig a fazekas szuverén tervezői, kivitelezői és használói jogát igazolja az agyag és fazekas egymáshoz való hatalmi viszonyának említésével (Róm 9,20-22). Tegyük őszinte szívvel, cselekedetekkel és valósággal, amit Jakab ajánl: “Közeledjetek Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok” (Jak 4,8). /SzT/
Szlovák Tibor

2019. január 20. EGYSÉG-ÜZENET – MEGOSZTOTTSÁGUK ELVÁLASZTOTTA SZÍVEMET AZ ÖVÉKTÕL LÉGY VÉDELMEZÕJE AZ IGAZSÁGNAK!

1991. október 7.

A Te dicsõségedre szeretném felajánlani mindenemet, amim van! Nincs sok mindenem, valójában alig van valamim, mert elégtelen vagyok, szegény, gyenge és igen nyomorúságos, de amim van, mindazt fogadd el Uram!

Közelségem 1 tüzet gyújtott benned, megõrzött téged és másokat is. Szabad akaratodat kérem. Kínáld fel nekem, és folyókat fakasztok belõled. Nagy szegénységre van szükségem ahhoz, hogy mûveimet napvilágra hozzam. Támogatni fogom lelkedet, mivel az én menyasszonyom vagy. Vassula, városaitok halottakkal vannak tele, és bûzük az égig hatol. Milliószámra oszlik fel testük.
Imádkozz, imádkozz békéért, szeretetért, hitért és egységért!
A szent Isten gyötrõdik amiatt, aminek be kell következnie. Leírhatatlanul szomorú. Rá kell majd ejtenem kezemet e bûnös nemzedékre.
Leányom, az én kedvemért vedd fel az egység keresztjét, és mondd meg azoknak, akik beszélnek ugyan az egységrõl, de folytonosan mást gondolnak, és továbbra is másképpen élnek, hogy megosztottságuk elválasztotta Szívemet az övéktõl.
Kiálts, talán még áttöri hangom süketségüket.
Veled vagyok ebben az elhagyatottságban, ezért ne félj! Rád bíztam keresztemet. Ez a kereszt meg fog szentelni és meg fog védeni téged. Ezért hordozd szeretettel és alázattal! Szüntelenül hívd segítségül Nevemet!
A te küldetésed gyermekem az, hogy tégy tanúságot a Szeretet mellett és hirdesd szentségemet az õ szeretetlenségük és hûtlenségük közepette. Félelem nélkül haladj elõre, és légy a visszhangom! Örömmel, buzgón, szeretettel tégy tanúságot a Szeretet mellett! Örvendezz, amikor ellenségeim keresztül szúrnak! Ajánld fel nekem sebeidet, és azonnal meggyógyítalak. Irgalomban gazdag Szívem sohasem fog ellenállni neked, amikor felemeled szemed, hogy engem keress. Te az én gyermekem vagy, akit örökbe fogadtam, felneveltem és tápláltam. Ezért ne félj az emberektõl, mert nem árthatnak neked! Hamarosan megszabadítalak. Addig járj körbe az egység keresztjével és dicsõíts meg engem! Légy

védelmezõje

az igazságnak és az egyetlen Egyháznak, amelyet én magam alapítottam! Menj el minden nemzethez, mutatkozz be nekik! Mondd meg nekik, hogy Szent Nevemben békét és egyetlen Egyházat szeretnél! Mondd meg nekik, hogy aki magát igaznak tartja, és mégis megosztott marad, annak gyümölcsét fogja enni, aminek magját elvetette, és el fog pusztulni! Mondd meg nekik azt is, mennyire irtózom az álnok szívektõl!
Fáraszt mesterkéltségük és beszédük; Mondd meg nekik, hogy elfordulok gõgjüktõl és merevségüktõl! Véleményük valóban nagyszerûnek és hatásosnak mutatkozik az emberek elõtt, de elõttem nem! Nem üdvözölhetek egy széthulló, haldokló Egyházat.

Mondd meg azoknak, akik hallani akarnak, hogy

amíg le nem halkítják hangjukat nem fogják meghallani az enyémet! Ha lehalkítják hangjukat, akkor majd kezdik hallani az enyémet, és megteszik akaratomat.
Én Egy vagyok, mégis mindegyikük saját krisztust alkotott magának.
Én vagyok Testem Feje, mégis csak az õ fejüket látom, a magamét nem.
Mondd meg nekik, hogy hajtsák meg fejüket, akkor majd meglátják az enyémet! Mondd meg nekik, hogy váljanak kicsivé, hogy magamhoz emelhessem õket! Ne engedd, hogy megfélemlítsenek, gyermekem!
Légy oly türelmes, amilyen én! Légy okos és maradj mellettem! Az én ékszereimet fogod viselni 2, hogy hûséges maradj hozzám, ezek majd emlékeztetni fognak énrám. Imádkozz menyasszonyom, imádkozz Võlegényedhez, és végül megjutalmazlak. Dicsõíts engem, és mondom neked, nem lesz hiábavaló a fáradság és az áldozat. Mondd meg mindenkinek, hogy a szegénység közepette fogom megalapítani országomat, azok között, akiknek van idejük arra, hogy meghallgassák Lelkemet, imádjanak engem és megtegyék akaratomat! Õbennük örvendez Lelkem!

Leányom, nyomorúságod ellenére is szeretlek! Engedd meg, hogy folytassam benned mûveimet! Úgy igazodj hozzám, ahogyan én tehozzád, és meg fogják érezni rajtad jelenlétemet. Benned fogom egységre vezetni ezt a nemzedéket. Bízzál, mert veled vagyok! Pecsétem a homlokodon van. Ezzel a pecséttel és kegyelmemmel fog megalakulni országom a Földön, úgy, ahogyan én akarom.

Fogadd békémet! Ne feledd, hogy veled vagyok egész idõ alatt! Jöjj, térj be Sebeimbe!

 


1 az Úr bensõséges megnyilatkozásai
2 az Õ keresztjét, szögeit és töviskoronáját

“Gyengéd Atya, ne sújtsd haragoddal ezt a nemzedéket,mert akkor mindnyájan elpusztulnak. Ne sújtsd nyájadat keserűséggel és gyötrelemmel, mert akkor a vizek kiapadnak, és a természet kiszárad. Akkor haragod fölemészt mindent, hogy nyoma sem marad. Akkor leheleted tüze lángba borítja a Földet, és pusztasággá változtatja. A látóhatáron egy csillag tűnik majd fel. Az éjszakát pusztulás rázza meg, és úgy hull a hamu, mint télen a hó, beborítva népedet, mint megannyi szellemet. Könyörülj rajtunk Istenünk, ne ítélj meg minket szigorúan! Emlékezz meg azokról a szívekről, akik örömüket lelik Benned, és akikben Te is örömödet leled! Emlékezz meg azokról, akik hűségesek Hozzád, és ne engedd, hogy erővel sújtson le ránk Kezed, hanem Irgalmasságodban emelj föl bennünket, és írd bele minden szívbe Törvényeidet. Ámen.”
Archívum
Locations of Site Visitors Map„Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!”Map
Imádott Jézusom! Te rettenetes kínszenvedések árán váltottál meg minket. Kínszenvedéseidre kérünk, erősíts meg minket! Te, Aki a Getszemáné kertben vérrel verítékeztél, mert halálfélelem kerített hatalmába, de a szent angyal megerősített, és ki tudtad mondani: „Atyám, ha lehetséges, múljék el Tőlem ez a kehely, de ne az Én akaratom legyen, hanem a Tiéd.” Drága Szent Jézusom! Kérlek, erősíts meg minket is! Add nekünk a Te erődet, küldd el hozzánk is szent angyalodat, hogy Veled együtt mi is ki tudjuk mondani, amit Te mondtál: „Atyám, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy Te.” Jézusom, Téged elítélt Pilátus, és Te némán elfogadtad az ítéletet. Kérlek, add meg nekünk is a Te lelki békédet, hogy elfogadjuk az igazságtalan ítéletet abban a hitben, hogy Te megváltottál minket, és ha mindhalálig kitartunk Melletted, egy jobb hazát adsz nekünk, ahol Veled együtt örökké boldogok leszünk. Drága Jézusom! Téged megostoroztak a mi bűneinkért. Te némán tűrted a fájdalmas ütlegeket. Kérlek, add meg nekünk is a Te erődet és a Te békédet, hogy elviseljünk Érted, és az Evangéliumért minden szenvedést, és azt a Te örök érdemeiddel egyesítve, Szűzanyánk hétfájdalmas Szeplőtelen Szíve és könnyei által felajánljuk Neked a lelkekért. Jézusom, Téged kigúnyoltak, leköpdöstek, Arcul ütöttek, és tövissel koronáztak. Így gyaláztak meg azért, mert kimondtad az igazságot: „Király vagyok. Az Én országom nem e világból való.” Drága Jézusom kérlek, adj nekünk is bátorságot, hogy megvalljunk Téged az emberek előtt. Még akkor is, ha ez az életünkbe kerül. Jézusom, Te vérző, sebes Válladon vitted fel a Golgotára a súlyos keresztet. Többször elestél, összeroskadtál, de mindig felálltál. Kérlek, add nekünk a Te erődet, hogy mi is végigmenjünk a keresztúton. Meg ne torpanjunk, vissza ne forduljunk, csak Téged kövessünk. Dagadt, sebes Arcod és Tested indítson minket részvétre Irántad, hogy el ne hagyjunk Téged, Megváltó Istenünket, Aki a mi bűneinket vetted Magadra, és helyettünk adtál elégtételt. Szenvedő Arcod képét nyomd a mi lelkünkre, hogy soha ne felejtsük, mekkora árat fizettél értünk! Jézusom, Téged hatalmas szegekkel szegeztek fel a keresztfára. Te ezt is békével, némán tűrted, mert tudtad, hogy áldozatoddal rengeteg lelket mentesz meg. Az egész világot, az egész történelmet. Kérünk, add nekünk a Te erődet, hogy soha ne magunkra, és saját szenvedéseinkre, áldozatainkra tekintsünk, hanem mindig csak Rád, hogy megtegyük akaratodat, és ez által példaképek lehessünk az elkövetkező nemzedékeknek. Ránk is úgy tekintsenek, mint az Egyház magvetésére, mert az Egyház ereje, és örök példája a vértanúk hite és hűsége. Drága Jézusom! Nagy volt a mi váltságdíjunk. Ezért nem vagyunk a magunkéi, hanem a Tied, Aki megváltottál minket. Kérve kérünk, tudatosítsd ezt bennünk, és add kegyelmedet, hogy maradéktalanul teljesítsük ránk vonatkozó örök szent tervedet! Erre áldj meg bennünket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Drága Jézusunk, golgota kereszted lábánál, és a Szentháromság Szeretetlángja körül letérdelünk, megfogjuk egymás kezét, egymásnak támasztjuk keresztjeinket, együtt visszük, és pajzsként védjük a Szentháromságot az Oltáriszentségben. Drága Szűzanyánk, tisztíts meg minket rendetlenségeinktől és rendezetlenségeinktől, esdj ki számunkra minden szükséges kegyelmet a Mennyei Atyától, és kérd meg Őt, hogy újítsa meg a már meglévő kegyelmeinket! Kérünk Téged, hogy helyezz minket a Szentháromság jelenlétébe, ölelő szeretet-áramába! Drága Jézusunk, a te szent véreddel, Szűzanyánk, a te édesanyai palástoddal, könnyeiddel, drága Szentlélek a te szeretetlángoddal és drága Mennyei Atya, a te védelmed pecsétjével * Födjetek be minket tetőtől-talpig, testünket, lelkünket, szellemünket, gondolatainkat, szavainkat, cselekedeteinket, érzéseinket, vágyainkat, álmainkat, akaratunkat, erőnket, tudatunkat és tudatalattinkat. Födjétek be és védelmezzétek minden tulajdonunkat, ingó és ingatlan javainkat (beleértve telefonjainkat, járműveinket is). * Védelmezzetek meg minket a gonosz erő minden támadásától és kísértésétől! Védelmezzetek meg a betegségtől, bajtól, balesettől, háborútól, éhínségtől, katasztrófáktól, üldöztetéstől és átkoktól, minden okkult támadástól! * Ugyanígy fedjétek be és védelmezzétek meg szeretteinket és az ő tulajdonaikat, közösségeinket, rokonainkat, barátainkat, minden ránk bízott embert, akiket hordozunk. Védelmezzétek meg a papokat, legfőképpen a magyar katolikus papokat és szerzeteseket valamint a szentatyát. Védelmezzétek meg az ifjúságot, legfőképpen a magyar ifjúságot, a családokat, legfőképpen a magyar családokat. Födjétek be és védjétek meg a magyar nemzet minden tagját, egész Nagymagyarországot. Védjétek meg a politikusainkat, a betegeket, haldoklókat, magatehetetlen, idős embereket, minden szenvedőt. (Szenvedéseiket felajánlom az ő nevükben engesztelésül). Födjétek be és védelmezzétek a közömbösöket, a kárhozat útján járó embereket, hogy ne tudjanak nekünk ártani, és mindazokat, akik meghalnak hogy ne kárhozzanak el. Minden fent említett személyt belehelyezek Jézus szívsebébe. Drága Szentháromság, a Szűzanya Szeplőtelen Szívén át felajánlom Nektek engesztelésül életemet és halálomat, életem minden napját és éjszakáját. Jézus szenvedéseivel egyesítem az én apró kis szenvedéseimet, és így ajánlom fel minden cselekedetemet, lépésemet, szívdobbanásomat, lélegzetvételemet, kimondott szavaimat egy-egy invokációként és imafohászként. Felajánlom a szabad akaratomat, minden imámat, böjtömet, minden napom minden percét, főleg a mai napomat engesztelésül. Drága őrangyalaink és védőszentjeink, járjatok közben értünk, vigyázzatok ránk és legyetek velünk egész nap. Lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen és tekintetünk összeforrjon, ajkunk együtt könyörögjön az Örök Atyához irgalomért! AmenFree counters!
Legutóbbi hozzászólások
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Álságos nemzedék! Száműztél Minket az életedből 2018. június 18. Uram? Én vagyok. Emeld fel a szívedet szüntelenül Hozzám! Sohasem foglak elhagyni száműzetésedben. Lelked továbbra is megkapja nemes utasításaimat, hogy egyre jobban megismerd akaratomat. Együtt fogunk dolgozni, galambom. Műveim meg fogják … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Leszállok a ti időtökben, hogy lángra lobbantsam ezt a nemzedéket 2018. május 31. Béke legyen veled, tanítványom! Az Én békémet adom neked. Tudod mit adtam neked? Tüzet adtam a kezedbe. Az Én tüzemet. Ez a tűz minden értelmet meghaladva beborítja … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Szeretetemet zene, költemények és erények által fogom kinyilvánítani 2018. április 27. Áldott legyen az én Uram, aki megmentett az eltévelyedéstől és az eleséstől, és feltörte kalitkámat, kiszabadított, hogy elrepülhessek a Megtévesztő elől. Segítségünk Jahve Szent Nevében van, aki a legkegyelmesebb, … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Ezt az üzenetet Kanadában kapta a SÁRGA LILIOM /YELLOW LILY/ nevű látnok a mi Urunktól, 2018 február 24-én.
   Isten kedves Népe, Szeretnék feltárni Előttetek egy újabb gyönyörű kinyilatkoztatást, amit a kanadai látnok, Yellow Lily /magyarul Sárga Liliom/ kapott. Jézus egy nagyon elszomorító, titkos szenvedéséről beszélt neki, amit a Nyelve által szenvedett el. Tehát hogy engesztelhessük Őt ezért a … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Én vagyok a te Lelkivezetőd és Tanácsadód 2018. január 16. Ó, Uram, Te egyedül csak engem ajándékoztál meg azzal a rendkívüli adománnyal, hogy Mennyei Udvaraidban lehetek, ahol maga Jahve nevelt és tanított engem, és én bármikor, amikor csak akarom, szólíthatlak … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Szűzanya üzenete Little Pebble által
   2017.12.08. Little Pebble: Most este 7:40 van.   A fehér kereszt mint mindig az égen tűnt fel. Miközben a rózsafüzért imádkoztam, a kereszt rózsaszínűvé változott, és egy alagút jelent meg mely rózsavirág alakú volt. Ennek az alagútnak minkét oldalán egy- … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus szavai Little Pebble testvér által
   Little Pebble Üzenet Jézustól: 2017 november 6. Pebble: Egy óriási angyal állt előttem kezében tartva a fehér keresztet. Az angyal mögött egy másik nagy fehér kereszt volt látható,feje felett pedig egy zászló lebegett,amelyre ez volt írva: “Alleluja, Alleluja. “ Amint … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus és Szűzanyánk szavai Little Pebble testvér által
   LP.” Jézus ma meglátogatott engem és úgy öltözködött, mint egy harcos. Fehér ruhát viselt,és piros selyemöv volt a derekán, ahol kard volt a tartójában.Fején 3 részes korona volt amelynek elején egy zöld smaragd volt,amely aranypánttal volt körbevéve,rajta az M betűvel … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Little Pebble üzenete a Jézustól, Szűzanyától
   2017. szeptember 1. Pebble: Én már napok óta éreztem a Szűzanya jelenletét. Amikor ma reggel felkeltem hallottam az ő sírását, és ő ott állt mellettem. Én azt mondtam neki, Szűzanya ne sírj! Ő ezt válaszolta nekem: Fiam! Hogyne sírnék, amikor … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Tanácsadó Szentlelkem ad tanácsot neked 2017. szeptember 18. (A moszkvai zarándoklat egyes résztvevőinek némi békétlenkedése és ellenvetése után, akik azt is kérdezgették tőlem, hogy miért nincs egy pap, aki a lelkivezetőm.) Vassulám, imádkozz azokért a lelkekért, akik megszomorítanak engem, akik … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Lelkek, akikért sokan nem imádkoznak 2018. 12. 02, Vasárnap Az Úr egy pusztába vezetett, ahol sok mocsarat láttam. Felfigyeltem arra, hogy a mocsárban emberek vannak. A sár tetőtől-talpig ellepte őket és jól érezték magukat benne. Ekkor Jézus felé fordultam és megkérdeztem Őt arról, hogy hogyan lehet rajtuk segíteni. Ő azt felelte: „Én csak azokon segíthetek, […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Az üldöztetés sokak számára nem egyértelmű 2018. 11. 02, Péntek A Szűzanya, mint a Világ Győzelmes Királynője megmutatta hazánk határainak védelmét. Láttam, hogy a katonák és rendőrök mellett angyalok álltak, akik szellemi harcot vívtak a bukott angyalokkal szemben. A menekültek többsége mögött egy-egy démon állt, akik arra buzdították őket, hogy rombolják le Mária országát. Itt […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2018. november 3. Az Úr Jézus… „Nyisd ki a Szentírást!” Erre a részre nyílt ki: „Mert olyan nagy szorongattatás lesz akkor, amilyen még nem volt a világ kezdetétől mostanáig, és nem is lesz többé. Ha meg nem rövidítenék azokat a napokat, nem menekülne meg egyetlen élőlény sem; de a választottakért megrövidítik azokat a napokat.” (Máté […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   A Szűzanya véres könnyei 2018. 10. 05, Péntek Álmomban láttam egy Szűzanya szobrot, ami megelevenedett és életnagyságú lett. Rajtam kívül még számtalan ember volt jelen, és közöttük sok fiatal volt. A Szűzanya szomorú véres könnyeket hullatott. A szeme alatti résznél rengeteg vércsepp gyűlt össze vérrögként. Még sosem láttam így sírni édesanyánkat. A tekintetéből szeretet áradt, […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2018. szeptember 4. Szentségimádáson az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Merüljetek el Szívem szeretetének lángtengerében! Adjatok hálát azért, hogy itt maradtam köztetek a legméltóságosabb Oltáriszentségben. Köztetek trónolok, mint az irgalmasság Királya. A szívetekbe térek, ha befogadtok. Eggyé akarok válni veletek! Eggyé a szeretetben, a békében és a derűben. Ha tiszta lélekkel fogadtok Engem a szívetekbe, akkor […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Az Eucharisztia, mint létünk forrása 2018. 09. 01, Szombat Jézus: „Gyermekeim, Szentséges Szívem legnagyobb szomorúsága a világban uralkodó hitehagyás. Sok katolikus gyermekem elhagyta a vallást, akik szívükből kitöröltek mindent, ami Istenre emlékeztette őket. A katolikus templomokban lassan elvész az Eucharisztia iránti igaz tisztelet. Amikor másodszor eljövök a felhőkön, akkor vajon találok e hitet a földön? […]
  • Ti vagytok a világ lelkiismerete
   2018.09.16 Imádságba merülök. A Szent Anna réten vagyok. A templom bejáratánál egy nővér fogad. Nagyon örülünk egymásnak. Bevezet. A Szűzanya ott van. Mellettünk egy angyal. Az angyal suhintott a szárnyával. Egy csodaszép helyen termünk, majd újra suhint, egy ködös hely, s a harmadik szárnysuhogásra teljes a sötétség. Fénycsíkokat látok az égről a föld felé, mint […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által
   Most még több imára és áldozatra van szükség 2018. 09. 13. Gecemáni órák Gyermekeim! Minél közelebb vagytok Hozzám, annál nagyobb védelemben részesültök. Valóban mindenkit szeretek, de csak azokat tudom megvédeni, akik szabad akaratukból elfogadnak Engem. Közelemben vannak, érzik és viszonozzák szeretetemet. Csak azokat tudom megbízni különféle szolgálattal, akik vágyakoznak utánam, és teljesítik akaratomat. Mennyire vágyom […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Kútvölgyi kápolna engesztelés 2018. 08. 11, Szombat A kútvölgyi kápolna előtt leültem egy kis padra, ahol csendben elmélkedtem. Váratlanul az Úr hófehér ruhában ki jött a kápolnából (melynek ajtaja tárva nyitva volt) és leült mellém, majd kedvesen így szólt hozzám: “Ne félj, Én vagyok!” Aztán tovább folytatta: “Sebeim engesztelésén keresztül akarom megmenteni országotokat mindattól a […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2018. augusztus 4. Szentségimádáson az Úr Jézus… Drága gyermekeim! Értsétek meg végre: Térjetek meg és tartsatok bűnbánatot, mert a haladék lejár. Ütött az óra. Már benne éltek az időben, amikor kinek-kinek megfizetek cselekedetei szerint. Mindnyájatoknak meg kell jelenni isteni ítélőszékem előtt. Én vagyok az Örök Bíró. Atyám Rám bízta az ítéletet. Ezért kicsinyeim, kérve kérlek […]