2017. május 19. AZ ÖRDÖG GYÛLÖL TÉGED

1990. október 30.

Vassula, törékeny kis teremtményem, tudod-e, hogy hány tövist húztál ki Szívembõl?

Nem tudom Uram.

Elég sokat ahhoz, hogy pihenést nyújts nekem, gyermekem. A te megteremtésed célja is az volt, hogy pihenést nyújts nekem. Én teremtettelek, és bár por és hamu vagy, nyugalmas pihenést találok benned. Fogadj el engem! Fogadd el, hogy keresztem van rajtad. Légy hálás érte! Gyermek, nézz ajkamra, és gondosan figyelj! Higgy, higgy és bízzál bennem!

Ismerem kimondhatatlan gyengeségedet, és tudom, hogy nélkülem nem tudod felemelni kisujjadat sem. Ezért választottalak téged. A gyengeséget választottam, hogy megmutassam a világnak erõmet. Van okom rá, hogy ilyen állapotodban választottalak téged.
Bennem bízzál, és belõlem merítsd erõdet! Emlékeztetni foglak, mennyire gyûlöl a Sátán téged. Ma érezted is karmait magadon. Igen! Hogyha hagytam volna, darabokra tépett volna téged. De te isteni védelmem alatt állsz. A Sátán minden percét arra fordítja, hogy célba vegyen téged és többi választott lelkemet.
Mondom neked: semmiséged és szegénységed által, törékeny teremtésem, tönkreteszed a Sátán munkáját. Öltésrõl öltésre felfejted hímzését. Féregnek nevezett, amikor megtudta, hogy választottam vagy. Igen, légy olyan mint a féreg, és õröld fel, tedd tönkre terveit. Érted? Én még férgeket is fel tudok használni mûveimhez… Igen, mint a féreg, õröld fel, tedd tönkre terveit. Megengedtem, hogy érezd gyûlöletét. Azért gyûlöl téged, mert az Atya szeret téged irántam való szeretetedért. Ez elképzelhetetlenül dühíti.
Boldog az az ember, aki nem veszíti el belém vetett hitét. Légy gyönyörûségemre lélek, és tölts el örömmel azáltal, hogy semmi maradsz!

Kategória: Napi | Szóljon hozzá most!

2017. május 18. TESTEM ÉS LELKEM ÁLDOZATA

1987. október 21.

Ma lehangoló hírt kaptam. Amikor a lyoni katolikus teológus akiben bíztam – megtudta, hogy nem tartozom a katolikus közösséghez, alábbhagyott lelkesedése. Azt elismerte, hogy istenélményben van részem, de nem értette meg, hogy ez több annál. Ezt az üzenetet Isten mindannyiunknak adja, az egyházi hatóságoknak és a Szentszéknek is. Dehát valóban, miért is hinné el? Hogy jövök én ahhoz, hogy így beszéljek? Ahogy már egyszer mondtam, ha közéjük tartoznék, elfogadnának, és megpróbálnának belepillantani az üzenetbe. És Isten éppen arra próbál megtanítani minket, hogy ne tegyünk különbséget az emberek között! Mindannyian egyetlen hatalom, Isten hatalma alatt állunk. Miért tegyünk különbséget az emberi sajátságok között? Én magam nem viselek szerzetesruhát, dehát olyan fontos az? Kérdõre vonhatom-e az Istent? Õ így választott engem, amilyen vagyok, és ilyennek akar.

Vassula, te ugyanazt tapasztalod most, mint amit én tapasztaltam, amikor testben voltam a Földön. Emlékszel Vassula, amikor azt kérdezték tõlem a farizeusok, hogy ki adta nekem a hatalmat arra, hogy tanítsak?

Igen, Uram.

Kedves, az üzenet tõlem származik, minden hatalom is tõlem származik, te hozzám tartozol. Leírtam-e valaha is, hogy a te tekintélyed emberektõl való? Kicsim, hajtsd meg fejedet a Bölcsesség elõtt! 1

Áldozatom, arra választottalak, hogy Szívem áldozata légy, én pedig a te lelked édes gyötrelme legyek! Légy Testem és Lelkem áldozata a visszautasítások, az aggodalmak és a szomorúság által! Vassula, az én földi életemet fogod átélni. Apránként egészen átadom neked, olyan mértékben, ahogy lelked el tudja viselni. Éppúgy nem hisznek majd neked, ahogy eddig sem hittek. Megvádolnak, kigúnyolnak és visszautasítanak. Vassula, még ennél rosszabb is történik veled. Viszont olyan embereket is adtam neked, akik hisznek a “Béke és szeretet” üzenetében – õk a te tanúid. Hadd emlékeztesselek arra, hogy, téged is elárul majd valaki! 2 Szeretlek. Én, az Úr vagyok a te támaszod. Jöjj hozzám és vigasztalódj meg ! Az én békém borítson be téged! Jöjj, tõlem való minden hatalom és nem az emberektõl. Te az én hatalmam alatt állsz, amely egy, egyetlenegy hatalom.

Istenem, köszönöm, hogy támogatsz. Köszönöm, hogy tanúkat is adsz. Többé nem emelem fel szavam. Csak azt mondom: tégy velem tetszésed szerint! . Ugyanúgy megköszönöm, akár örömöt, akár bánatot adsz nekem. Ha kivetsz, kivetett leszek, ha viszont karodba fogadsz, azt nem érdemlem meg. Tégy Szíved szerint! Tiéd vagyok.

Igen, légy engedelmes, hogy mélyen beléd véshessem Szavam. Ne feledkezz meg jelenlétemrõl és szeretetemrõl!


1 Levert és szomorú lettem, könnyekre fakadtam. Egy idõre abba kellett hagynom az írást, hogy összeszedjem magam.
2 Egy valaki?
Kategória: Napi | Szóljon hozzá most!

2017. május 17. ELÉNEKLEM NEKED SZERETETEM ÉNEKÉT

1990. november 27.

Drága lélek, béke legyen veled! Boldog vagy-e, hogy velem lehetsz?

Igen Uram, nagyon boldog vagyok. Mondjunk dicséretet az Úrnak!

Leányom, amikor fáradságot nem kímélve értem dolgozol, erõfeszítésedet és fáradságodat arra használom, hogy általa más lelkeket gyógyítsak meg. Igen, jegyezd meg, hogy amit áldozatos lélekkel teszel, azt én jóra használom… Én vagyok az emberiség Tanítója.
Maradj mellettem, hogy füledbe súghassam szándékaimat! Maradj Istened közelében, kedvesem! Õ szeret téged a legjobban. Maradj a közelemben gyermekem, és hagyd, hogy Kenyeremmel tápláljalak! Jöjj a közelembe leányom, mert én nem bántalak téged, csupán vigyázok rád, és tanácsot adok neked.
Eléneklem neked szeretetem énekét.
Ez az ének ment meg téged, és ez menti meg az egész emberiséget. Agyagból vagy, de számít az? Halhatatlan lelket adtam neked, olyan lelket, mely rövidesen visszatér hozzám. Nem vagy sem fenséges, sem szép, hacsak nem az én isteni fenségemet és szépségemet tükrözöd lelked tisztaságán keresztül. Ez azonban csak akkor nyilvánul meg gyermekem, ha engem követsz.
Lehetõséged van arra, hogy engem kövess!
Közeledj ezért hozzám, gyermekem! Ajánld fel nekem akaratodat, és késlekedés nélkül, repülve jövök hozzád a szeretet láncaival, hogy magamhoz kösselek és megtanítsalak, miként dicsérj, és miként imádj engem éjjel és nappal. Megtanítalak angyalaim himnuszára. Megmutatom neked dicsõségemet és erõmet. Megtanítalak arra, hogy mennyire kötõdj az élethez, megtanítalak arra, hogy hogyan borulj le elõttem, és hogyan imádj engem. Jöjj hát közelebb hozzám, és õrködni fogok lelked felett.

De Uram, mit szeretsz bennem, a bûnösben?

Semmiségedet és nyomorúságodat…
Amikor a világ hidegségét már elviselhetetlennek érzed, jöjj gyorsan Szívem kemencéjébe! Én vagyok menedéked, és én meg foglak oltalmazni. Atyád a mennyben tudja, hogy nem tartozol a világhoz, mégis a világba küld téged, hogy megmutassa a világnak Istened Szívét, és azt hogy én, aki vagyok, küldtelek téged. Jöjj most, pihenj meg bennem, és engedd, hogy én is megpihenjek benned!

Kategória: Napi | Szóljon hozzá most!

2017. május 16. SENKIT SEM AKAROK ELVESZÍTENI KÖZÜLETEK!

Görögország, Rhodos, 1997. szeptember 9.

Tebenned van az én reményem,
a Te kezedben van az én életem.
Kérlek, lépj hozzám,
jöjj és irányítsd lelkemet, Uram!

Én vagyok. Virágom, csillapítsd szomjúságodat az én jelenlétemmel! Teljes Szívembõl, igen, teljes Szívembõl mondom: szeresd azt, aki a legjobban szeret, és sohasem hagy el téged! Tiszteld szeretetemet és tisztelj engem! Növekedj szeretetemben és a mi egységünkben!
Vassula! Szólítani foglak késõbb, hogy leírd sóhajaimat, melyek a nap minden percében feltörnek Szívembõl.
Saját lelkének árt az, aki engem megbánt. Senkit sem akarok elveszíteni közületek! Ezért sóhajtozik lelkem bánatában, és szomorúságomat az ember fel nem foghatja. Nálam van a bõség és a tartós gazdagság, és alig várom, hogy megoszthassam veletek! De jaj, közületek sokan a közömbösség álmába merültek! Kérjétek, hogy bocsássam meg korábbi rosszakaratotokat, rossz tetteiteket, és én fényoszlopot adok, hogy megvilágítsa félelmetes éjszakátokat.
És te, Vassulám, maradj velem, és ne engedd, hogy az ellenség megtévesszen és kifárasszon, hanem légy továbbra is az én hangom visszhangja, mely a hegyek szakadékaiból verõdik vissza! Mivel megízlelted Kenyeremet, lelked mindig vágyakozni fog utána. 1 Drága lelkem, ne sajnáld a fáradságot és tégy jót küldetésedben!
Az áldozat, az éjjeli virrasztás, a testi szenvedés vagy más, tiszteletemre végzett dicséretes cselekedetek sem szereznek nekem oly örömet, mint amikor a lélek odajön hozzám kezében a szívével, és felajánlja nekem kimutatva ezzel irántam való szeretetét, mégha az gyermekinek tûnik is….
Aki megtalál engem, megtalálja az életet.
Boldog az az ember, aki felfedez és ismertté tesz engem!
Most az Élet Kenyerét adtam neked, hogy azon a napon, amikor trónom elé állsz, jó gyümölcsökkel legyen tele a kezed, és felkínáld áldozatodat nekünk 2.
Ismertess meg minket a világgal, és emlékeztesd az embereket arra, hogy Isten Szava él és eleven!
Hirdesd a feltámadt Krisztust, aki mindenképpen és mindenekfelett az elsõ, aki azért jön el napjaitokban, hogy emlékeztessen titeket a reménységre és az ígéretre! 3
Hirdesd a feltámadt Krisztust, aki mindig jelen van, közöttetek van, de bennetek is van, aki gazdag a kegyelemben, és akit nagyobb megbecsülés illet, mint a jogarokat és a trónokat. Az Õ istenségében olyan hatalom van, aminek tisztasága semmihez sem fogható, mentes minden folttól, mindenható és szeretettel van az ember iránt. Ismertesd meg õket a bennem rejlõ misztériumokkal, amelyeket felfedek a lélekben szegények és azok elõtt, akik tiszta szívvel közelednek hozzám! Szentlelkem nyilatkoztatja ki mindazt, amit felfedek elõttetek, hogy az emberek megismerjenek bennünket mint háromszorosan Szentet a Szentlélekben..
Drága lélek! Használd fel példabeszédeimet és kövess engem! Én, Jézus Krisztus, szeretlek és megáldalak.


1 Amikor a “Kenyeremet” szót hallottam, ugyanakkor azt is hallottam, hogy “engem”.
2 a Szentháromságnak
3 Az Egyház megújulására a Szentlélek által.
Kategória: Napi | Szóljon hozzá most!

2017. május 15. MINDEN ERÉNY GYÖKERE A SZERETET

1987. november 13.

Vassulám, csupán szeretetet kérek tõled. A szeretetbõl fakad minden erény – minden erény gyökere a szeretet. A szeretet olyan, mint a gyümölcsfa, amely elõbb virágot hoz, majd gyümölcsöt – gyümölcse az erény. Jöjj, elõbb csendben imádkozzunk együtt az Atyához, te és én, teljes csendben imádkozzunk! Diktálom.

“Igazságos Atyám, oltalmazóm,
áraszd ki fényedet és igazságodat!
Engedd, hogy vezetõim legyenek,
és arra a szent helyre vigyenek, ahol Te élsz.
Teljes szívembõl szeretlek.
Szeretném megtartani fogadalmamat,
hogy beteljesítsem Szavadat.
Szent Atyám,
hibáim és bûneim tudatában kérlek, légy irgalmas hozzám!
Jóságoddal és szereteteddel bocsásd meg bûneimet!
Tisztíts meg engem, Uram,
légy Szabadítóm, újíts meg engem,
õrizd meg a lelkemet irántad való hûségben és engedelmességben!
Dicsérem Szent Neved,
egészen átadom Neked akaratomat.
Készséggel leszek írótáblád.
Köszönetet mondok minden áldásodért,
és a békéért, amit nekem adtál.
Amen.”

Most ismételd meg velem! 1

Köszönöm Jézus, hogy lépésrõl lépésre vezetsz. Szent Tanítóm vagy, szeretettel és türelemmel tanítasz, vezetsz engem és másokat is, hogy jobban megismerjünk Téged, és megtudjuk, hogy Te vagy a végtelen Szeretet. Nem hagysz el minket soha, hanem mindig készen állsz keresésünkre, ha valamelyikünk elveszett, és hazaviszel bennünket. Sohasem éreztem, hogy szigorú, vagy türelmetlen lettél volna hozzám, csak azt éreztem, hogy szeretsz. Szeretetet és békét adtál lelkemnek. Ilyen vagy Te. Soha nem hagylak el Uram.

Leányom, utánam vágyakozz mindig! Szeress és tisztelj, maradj hûséges hozzám! Maradjunk együtt, ne feledkezz meg jelenlétemrõl!


1 Együtt megismételtük.
Kategória: Napi | Szóljon hozzá most!

2017. május 14. ÉN VAGYOK A SZENTHÁROMSÁG, MINDHÁROM AZ EGYBEN

1988. április 11.

Uram, bár szemedben a legutolsó vagyok, mégse utasíts vissza! Uram, légy elnézõ irántam, és táplálj engem akár a megmaradt morzsákkal is, ha úgy tetszik Neked. Szûzanyám, ne vess meg, légy irgalommal irántam, és kérd meg az Urat, hogy szórjon elém néhány megmaradt morzsát. Kérlek, tarts életben! Amen.

Jöjj! Fogadd Kenyeremet, nem utasítalak vissza! Saját kezembõl foglak táplálni, széppé teszlek, Vassula. Szerezz nekem örömet, és dicsérj engem!

Dicsértessék az Úr!

Jöjj, írj! Írj! Káin nem fogja végrehajtani tervét, és ezúttal nem fog megszabadulni Ábeltõl. Megakadályozom ebben, rajtaütök. Nem is sejti, hogy úgy fogok szobájába lépni, mint a tolvaj, hogy leleplezzem tervét, és megfosszam ruháitól. És Káin mindaddig ruhátlan marad, amíg bûnbánattal elém nem járul. Ez lesz az igazságosság órája , amely esedezést, könyörgést és félelmet vált ki. Imádkozz ezért az óráért!

Légy áldott, gyermekem, én, a te Szent Atyád szeretlek . Én vagyok a Szentháromság, helyesen ismerted fel! Írd le!

Amikor Jézus azt mondta, hogy: “én vagyok a te Szent Atyád”, akkor “háromszoros” Jézust láttam, mint azokon az egy személyrõl készült sejtelmes képeken, amely egy és mégis három, egyik a másikból lép elõ, egymáshoz hasonlóak, és mindhárom ugyanaz.

Én vagyok a Szentháromság, mindhárom az Egyben. Szeretlek. Jöjj gyermekem, dicsõségemre mély misztériumokba foglak beavatni. Fogd meg a kezem! Én teremtettelek. Mi ketten?

Igen Uram!

Kategória: Napi | 2017. május 14. ÉN VAGYOK A SZENTHÁROMSÁG, MINDHÁROM AZ EGYBEN bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

2017 nagy évfordulói: Három támadás az Egyház lerombolására és Fatima

500 évvel ezelőtt vette kezdetét a reformáció

1517. október 31-én Luther Márton áldozópap, az erfurti sarutlan ágostonosok rendjének tagja a wittenbergi vártemplom búcsúja alkalmából kifüggesztette a templom kapujára 95 tételét tartalmazó meghívását egy nyilvános disputációra. Ezzel vette kezdetét a protestáns lázadás, amely a Sola scriptura (egyedül az Írás – az egyházi tanítóhivatal és az értelem munkája nélkül, a Szentírás önmagát értelmezi); Sola fide (csak a hit a megigazulás forrása, a belőle szükségszerűen fakadó jócselekedetek nélkül, Jakab levele téved); Solus Christus (csak Krisztus – nem kell az Egyház közvetítése, nem kell a pápa, nem kellenek püspökök és papok) és Sola gratia (csak a kegyelem ad megigazulást – az áteredő bűn velejéig megrontotta az emberi természetet, ezért csak rosszat képes tenni) eretnek tanításaira épül. Luther végső soron megtagadta többek között az Egyház egy, szent, katolikus és apostoli voltát, a pápa legfőbb tanító, megszentelő és kormányzó hatalmát, az egyházi rend szentségét, a szentmise engesztelő áldozati jellegét és relativizálta az Úr valóságos jelenlétét a Legméltóságosabb Oltáriszentségben. Luther meghirdetett nézetei és személyes kicsapongó életpéldája széles kaput nyitott a katolikus Egyház hite és tanítása ellen való protestálás megannyi – egymásnak is ellentmondó – változatának, millió és millió lelket szakítva ki, rabolva el mindmáig az Egyháztól. A protestantizmus emberközpontúságot hirdetett, a figyelmet a földiekre irányította, miközben eltávolította a Szentséget és az eszkatológikus távlatot. Isten az égben lakik, vagy pedig immanens, de semmiképp sem szentségi valóság, aki azért van jelen közöttünk Egyházában, hogy tanítson, megszenteljen és az örök életre vezessen minket. Az Egyház lényegének megtámadása Krisztus lényegének a megsértésével jár. Miközben megveti az Egyházat és Szűz Máriát, legmélyebben a megtestesülés titkát értelmezi félre. A protestantizmus szétszakította a test és szellemi lélek eredendő egységét, ezzel az igaz vallásosságot alapjaiban támadta meg. Eszmei értelemben beágyazott a szekularizációnak, a relativizmusnak, a laicizmusnak, az individualizmusnak, a kapitalizmusnak, és a materializmusnak.

A protestáns eretnekségek egy jelentős része a II. vatikáni zsinat óta – élen a liturgikus téren végzett, a dogmatikus tartalmat is átalakító rombolásokkal és abúzusokkal – behatolt és teret nyert a katolikus Egyházban. A konciliarizmus, a szentmise engesztelő áldozati jellegének és a pap áldozatbemutató szerepének háttérbe szorítása, a szolgálati és az általános papság összemosása, a kézbeáldoztatás, a szentélyek és oltárok lebontása és a protestáns imaházak úrvacsoraasztalaihoz hasonlóvá alakítása, a latinitás kiszorítása stb. mind-mind jellemző protestáns elemek. Az Oltáriszentség félre tétele és a pap középre helyezése, az áldozatbemutatás nép felé fordítása, az oltár decentralizálása, a nők szentélybe engedése, a női felolvasás, női ministrálás, női áldoztatás elterjesztése, a boldogságos Szűz Mária, a szent angyalok és a szentek tiszteletének a háttérbe szorítása, az ökumenizmussal kapcsolatos tévtanok, a mindent átható profanizálás, a liturgikus szabályok minduntalan megfigyelhető semmibe vétele stb. jelzik a protestáns tévtanok betörését és széles körű elterjedtségét. Luther érdemeinek a dicsérete és a protestáns forradalom rehabilitálása napjainkban szentszéki szinten zajlik, és pápai megnyilvánulások erősítik.

300 évvel ezelőtt alakult meg a modern szabadkőművesség

1717-ben négy londoni szabadkőműves páholy egy meghatározott, komoly okkal gyűlt össze a nyári napforduló idején, Szent Iván – Keresztelő János születésének – napján, június 24-én a Szent Pál-székesegyház területén levő a Lúdhoz és Rostélyhoz címzett („Goose & Gridiron”) fogadóban: megalapították Anglia Nagypáholyát (Premier Grand Lodge of England), a többi kőműves egyletektől különválva. Ez az esemény tekinthető a modern szabadkőművesség születésnapjának, egyúttal a francia forradalom egyik legfontosabb előzményének. A francia szabadkőművesek 1889. július 16–17-én, a francia forradalom 100. évfordulóján tartották Párizsban az első nemzetközi kongresszust, ahol megfogalmazták a szabadkőművesség célját, az ateista világköztársaság létrehozását, és az eszközt, ami nem más, mint a vallás (a katolikus Egyház) és a monarchiák megdöntése.

A szabadkőművesség báránybőrbe bújt farkas. Emberiességről és toleranciáról beszél, de a kinyilatkoztatáson, a hiten és a valláson is „fölülemelkedő”, egyes irányzataiban egészen nyíltan egyházellenes volta és világuralmi törekvései leleplezik az önmagában is elborzasztó emberközpontúságát. A szabadkőművesség tagadja a Szentháromság Egy Istent, helyette a Világ Nagy Építőmesteréről beszél; elutasítja a Teremtőt, helyette Őserőt és Ősalapot mond, az anyagot tekinti örökkévalónak. Tagadja az egy igaz vallás és a dogmák (hitigazságok) lehetőségét, helyette vallásszabadságot, szabadgondolkodást, emberközpontúságot, relativizmust és indifferentizmust hirdet. Tagadja a kinyilatkoztatást és az értelem igazságfelismerő képességét, helyette deizmust, panteizmust, racionalizmust és agnoszticizmust képvisel. Tagadja Krisztust, aki az élő Isten Fia és a világ Megváltója, az Út, az Igazság és az Élet. Az objektív igazságot elveti, eszkatológiával nem törődik, helyette az evilági jólét és hatalom érdekli. Úgy beszél „emberségről” és „toleranciáról”, valamint a természetes erkölcsi normák megtartásáról, mintha e törvényeknek semmi köze nem volna Istenhez, akit mint önmagát Krisztusban kinyilatkoztató Abszolútumot tagad. Miközben a személyes vallásosságot a „tolerancia” nevében magánügynek tekinti, addig a hierarchiájával, titkos tanaival és szertartásaival egyetemes érvényű álvallási struktúrát épít. A szabadkőművesség világnézete (Isten- és emberképe) döntő pontokon ellenkezik a katolikus Egyház hitével és tanításával. Katolikusnak részt vennie benne halálos bűn. A szabadkőművesség – irányzattól függő nyíltsággal – elveti Krisztus Egyházát, tagadja a katolikus kereszténység igaz vallás jellegét. Az Egyház társadalmi és politikai befolyásának teljes megszüntetéséért harcol.

A kinyilatkoztatással, az igazsággal, a vallással és az Egyházzal nyíltan szembemenő szabadkőművesség alapjaiban támadja meg és oldja fel az Isten-ember kapcsolatot. Célja egy ateista világköztársaság és egy világkormány, egy új világrend létrehozása, egységes világvallással, melynek középpontjában látszólag a humanizmus, a piedesztára emelt, Isten nélküli ember áll, valójában pedig az embernek hízelgő Sátán. A szabadkőművesség tehát voltaképpen egy önmegváltásra, önistenítésre ösztökélő, alapjaiban hitellenes és sátáni ihletésű („olyanok lesztek, mint az Isten”, vö. Ter 3,5) társulat, amely Krisztus és az Egyház tagadásával és az ember istenítésével a hazugság atyjának (vö. Jn 8,44) áldoz.

A szabadkőművesség e nagy évfordulója idén újholdra esik, ami okkult értelmezésben is nagy jelentőséggel bír. A szabadkőművességnek még soha nem volt akkora befolyása a katolikus Egyházra, mint amekkora jelenleg van. Krisztus és az Egyház egyetlen üdvözítő voltával szemben, a megtérés feltétlen szükségének hirdetésével ellentétben, hamis ökumenizmust, a vallások egyenlőségét és az emberi erőfeszítéssel létrehozható igazságos és békés világot állító hamis ideológia szolgálatában látunk manapság nem kevés főpapi megnyilvánulást, de Krisztus nélkül emlegetett világbékéről, hit és keresztség, megigazulás nélküli istengyermekségről hallunk ma egyes pápai megnyilatkozásokat is.

100 évvel ezelőtt tört ki a bolsevikok forradalma

  1. november 7-én (a Julián-naptár szerint október 25-én) Oroszország akkori fővárosában, Petrográdban (ma Szentpétervár) győzedelmeskedett a Lenin és Trockij vezette bolsevikok által szervezett felkelés, mely a hatalmat a szovjetek – vagyis munkástanácsok – kezébe tette le. A hatalomátvételt követően a bolsevikok hamarosan kisajátították az irányítást, és egy diktatórikus rendszert építettek fel, melyet a szovjetek hálózata révén – majd egy négyéves polgárháború árán – az egész birodalomra kiterjesztettek. Eszmei értelemben ez a bolsevik forradalom szülte meg a Szovjetuniót.

A kommunizmus sátáni csapás, amelyet csalétek gyanánt megint csak az emberközpontúságot hirdeti az igazságosságnak, egyenlőségnek és testvériségnek – francia forradalomtól eredeztethető – áleszményeivel.

A dialektikus és történeti materializmus a kommunizmus alapeszméje. E tan szerint egyetlen valóság az anyag a maga vak erőivel. A növényekhez és az állatokhoz hasonlóan az emberi társadalom sem egyéb az anyag egyik megjelenési formájánál, amely az erők örökös harcában ellenállhatatlan kényszerűséggel fejlődik a végső kifejlet felé, ami az osztályok nélküli társadalom. Ebben az ideológiában természetesen nincsen hely Isten számára. Nincs örökkévalóság és állandóság. Nincs igazság. Nincs különbség szellem és anyag közt, sem a lélek és test között. Nincsen élet a halál után, nincsen feltámadás és végítélet s ezért alaptalan az örök élet reménye.

A kommunizmus egyenlőség-eszméje lerontja a legalapvetőbb emberi kapcsolatokat is. Mivel az embereknek egymás között való viszonyában a teljes egyenlőség elve áll, amely tagad minden Isten által rendelt rangfokozatot és tekintélyt. Tagadja az egyházi méltóságot, a társadalmi különbségeket, de a szülői tekintélyt és a házasságban a férfi tekintélyt is épp úgy, mint a felnőttekét a gyermekek fölött. A kommunizmus egyedül a társadalmi közösséget, mint első és egyetlen jogforrást ismeri el feljebbvalónak, ami Istentől elszakítva megint csak a Sátán uralmát jelenti.

A kommunizmus követte a protestantizmus és a szabadkőművesség egyházellenességét, beágyazott az ateizmusnak, a materializmusnak, a relativizmusnak, a laicizmusnak, a feminizmusnak, az abortusz és az eutanázia gyilkos eszméinek, a genderizmusnak, lerombolta a vallásos életet, a hit és az értelem egységét a tudomány, a politika és a művészetek területén, és szétzüllesztette a házasság és a család intézményét. A kommunizmus nyíltan ateista és materialista, amely tagadja Istent, és gyűlöli Krisztus Egyházát. Azt embert dolgozó állatnak tekinti, az igazság metafizikai és teológiai fogalma számára ismeretlen, egyedül „a nép szava” számít. S bár a Szovjetunió, mint politikai és gazdasági entitás összeomlott, észre kell vennünk, hogy a tévtanai ma mégis széltében-hosszában jellemzik korunk modern társadalmait.

A kommunizmus tanai az Egyház benső életébe is beszivárogtak. Az egyházi tekintély elvetése részben ugyanazon az ideológiai alapon jelenik meg, amit a kommunisták is képviseltek: az isteni hierarchia, a Krisztustól való rendeltség és a szentség bennfoglalt és/vagy kifejezett tagadásán. A modernista teológiában erősen jelen van a feminizmus, különösképpen a „női papság” burkolt vagy nyílt fölemlegetésével. A feminizmus teret nyer a liturgikus életben is (nő felolvasók, ministránsok, áldoztatók). A történeti materializmus fellelhető az egyházi tudományos és szellemi életben. A szentírástudományt, a krisztológiát, de az egyetemes üdvtörténetet sem lehet ma már nem evolutív módon értelmezni. A kommunizmus hatása alatt fogalmazták meg a „fölszabadítás teológiáját”, amely a II. vatikáni zsinat után kialakult „keresztény–marxista párbeszéd” kezdete óta folyamatosan terjed, hatása mindmáig igen erős. A kommunizmus elhitette, hogy nincsen más, csak a változó anyag, és az ember ezen a világon, a maga erejéből képes kialakítani a békét és jólétben élni. Ami igazi tragédia, hogy ezt a nézetet – az igazságosság és a világbéke emlegetését az egy igaz Isten és az egyszülött Fia, Jézus Krisztus nélkül, az egy igaz Egyház és az egy igaz hit nélkül – ma katolikus főpapoktól halljuk viszont, sőt szentszéki, pápai szinten hallunk megnyilatkozásokat igazságosságról és békéről a megtérésre való sürgető meghívás és a figyelemnek az égiekre (vö. Kol 3,1–2) való ráirányítása nélkül.

„Ahol azonban elhatalmasodott a bűn, túláradt a kegyelem” (Róm 5,20)

Három egyszerű pásztorgyermek, Lucia 10, Ferenc 9, Jácinta 7 éves, mikor 1916 tavaszán a juhok őrzése közben egy fénylő ifjú jelent meg előttük, aki a Béke Angyalának nevezte magát. Az első jelenést még további kettő követte. A látnokoknak az Oltáriszentség előtt leborulva, a Szentháromság szüntelen imádásával és engesztelésével, Jézus Szentséges és Mária Szeplőtelen Szíve által, szakadatlan imádsággal és engeszteléssel kell viseltetniük a sok bűnért, mellyel Istent bántják meg és kérniük kell a bűnösök megtérését. Ennek módját a szent angyal tanítja meg a gyermek látnokoknak: „Mindent alakítsatok áldozattá.”

100 évvel ezelőtt, 1917. május 13-án vasárnap jelent meg első alkalommal a Szűzanya Fatimában. A Szent Szűz így tanította a gyermekeket imádkozni: „Jézusom! Irántad való szeretetből, a bűnösök megtéréséért s a Szűzanya Szeplőtelen Szívén tett sérelmek jóvátételéért.” Vezeklést, engesztelést, a rózsafüzér imádkozását, áldozathozatalt kért tőlük. A Szűz látomásban megmutatta a kárhozat helyét. A Szűzanya utolsó, hatodik jelenésére 1917. október 13-án szombaton került sor. Ekkor történt a napcsoda, amelynek legkevesebb harmincezer ember volt közvetlen tanúja. Az egyházi kivizsgálás nyomán (1958) minden igaznak bizonyult Fatimában. A fatimai jelenések befejeződtek, de Lucia életében Mária többször megjelent még, s ilyenkor mindig kérésekkel fordult hozzá. A Fatimai Szűzanya kérte az elsőszombati ájtatosságot, továbbította Jézus akaratát Szűzanya Szeplőtelen Szívének tiszteletére, és Isten felszólítását a Szentatyának, hogy a világ valamennyi püspökével együtt ajánlja fel Oroszországot Szűz Mária Szeplőtelen Szívének.

A fatimai jelenésekhez egy sokkal korábbi jelenés is kapcsolódik. Jézus 1689. június 17-én látomásban jelent meg Paray-le-Monial vizitációs kolostorban Margareta Maria Alacoque nővérnek (1647–1690), és megmutatta neki Isteni Szívét azzal az utasítással, hogy üzenetben közölje a francia királlyal, hogy Franciaországot ajánlja fel Szentséges Szívének. A napkirály, XIV. Lajos azonban vonakodott teljesíteni az Úr kérését. Napra pontosan 100 évvel e látomás után, 1789. június 17-én lázadt fel a Harmadik Rend a király ellen, mely nap a francia forradalom kezdetének számít. Ez megpecsételte a királyság bukását, amivel a pápaság is elvesztette egyik legfontosabb védelmezőjét. XVI. Lajos királyt a lázadók megfosztották hatalmától és lefejezték, továbbá az őrült forradalom során az Egyházat is irtani kezdték: klerikusok ezreit, fiatal szerzeteseket és szerzetesnőket küldtek nyaktiló alá, vagy lőttek agyon. A papság és a szerzetesség soraiból további ezreket hurcoltak el rabszolgamunkára, és tízezreket üldöztek el az országból.

250 évvel a látomás után, 1931. augusztus 29-én az Úr Jézus látomásban Fatimában is megjelent, és közölte Lucia nővérrel: „Add tudtára szolgáimnak [a pápáknak]: Mivel Franciaország királyának példáját követik és kérésem teljesítését halogatják, a szerencsétlenségben is őt fogják követni.” (Forrás: Frére Francois de Marie des Anges: Fatima, Joie Intime, Événement Mondial 1993. In: katolikus-honlap.hu)

Krisztus nem sokkal később ismét megjelent Luciának, és ezeket mondta: „Nem akartak hallgatni a követelésemre. … Miként Franciaország. Oroszország addigra az egész világon elterjeszti tévtanait, amivel háborúkat és az Egyház üldözését idézi elő.” (Uo.)

A késedelem 40 éves bolsevizmust, háborúkat és egyházüldözést okozott, a marxizmus-leninizmus pedig – a dialektikus materializmus és a relativizmus üzenetével – az egész világot meghódította. Alakul az új világrend, a globális kormányzás és az egységes világvallás. A nagy csata igazi tétje, amely a politika megértéséhez épp úgy kulcs, mint az Egyházban történtek értelmezéséhez, nem más, mint a lelkünk üdvössége.

Fülep Dániel

Megjelent a Tengernek Csillaga folyóirat 2017. május-júniusi számában.

Kategória: Fatima, Figyelmeztetés, Hamis béke, Idézet, Ima, Paray-le-Monial | 2017 nagy évfordulói: Három támadás az Egyház lerombolására és Fatima bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

2017. május 13. NEM TARTOTTÁTOK TISZTELETBEN EGYIK FIGYELMEZTETÉSEMET SEM

1991. november 13.

Vassula, béke legyen veled!
Ha majd a föld megrendül és szemünk láttára elenyészik, az azért lesz, mert áthágták törvényemet, amely a szereteten nyugszik.
Megsértették minden parancsolatomat.
Szent Édesanyátok sokszoros közbenjárása és az én figyelmeztetéseim ellenére Fatima napjaitól kezdve mind a mai napig sem tartottátok tiszteletben egyik figyelmeztetésemet sem. Az órák gyorsan telnek, és itt van már a nagy sereg, amilyet még sohasem látott és nem is fog látni a világ. Kevés ember marad meg.
Hogyan kiáltsak, hogy áttörjem süketségeteket!
Egy nemzet mint hatalmas víznek áradása özönlik ismét tûzzel és kénkõvel a világra.
Gazdag vagyok a megbocsátásban, de alig hallom a bûnbánat kiáltását. Ó kishitû emberek! Csupán vitákból élõ emberek!
Írd: Egy maradék kivételével mindenkitõl azt hallom: “Miért kellene az üzenetekben hinnünk? Miért kellene böjtölnünk, amikor ezek nem Tõle valók? Miért tartsunk bûnbánatot, amikor mi becsületesek vagyunk? Miért is hinnénk ezeknek az õrültségeknek? Ne figyeljetek rájuk, mert csupán üzérkednek látomásaikkal és jövendöléseikkel!”
Bizony mondom nektek, amikor az a nap eljön, jobb lenne nektek, ha meg sem születtetek volna!
Egyetlen ember is elég ahhoz, hogy felszítsa a tüzet és az meleget adjon. Ma ismét van közöttetek egy ember, aki ugyanazon égbolt alatt él, aki kész felszítani a tüzet, amely pillanatok alatt el tudja égetni és meg tudja olvasztani az elemeket!
A Föld a ruházathoz hasonlóan el fog használódni.
Figyelmeztettelek benneteket, de ti ügyet sem vetettetek rá. Nagy az én szenvedésem, de másképpen hogyan ûzzem ki Egyházamból a kereskedõket? Hogyan távolítsam el a viperákat szentélyem belsejébõl, ha nem lánggal és lobogó tûzzel jövök?
Kiûzöm a kufárokat, a kereskedõket, az egész sokaságot kiûzöm, és ez csak tûz által lehetséges! A bölcsek nem fognak továbbra is bölcsességükkel vagy tekintélyükkel kérkedni.
A lélekben gazdagok gyászolni fognak, amint leleplezõdnek és mezítelenül maradnak. Keresni fognak engem, de ahol keresnek, ott nem fognak megtalálni. Újból és újból fogják szólítani Nevemet, de nem fogom meghallani Õket. Le fogom gyõzni a sokaságot.
Gyermekem, légy velem egy! Fogadd békémet!
Nagyon szeretlek. Közel van az igazságosság.

Késõbb:

Támaszkodj rám! Veled vagyok gyermekem!
Ó kis gyermekem, az én kedvemért hordozod válladon terhedet. Szeress engem, gyermekem, és élni fogsz. A Szeretet kedvéért hirdesd szeretettel az Evangéliumot! Fogadj el mindent, ami tõlem való! Jöjj! Én és Te, te és én, a szeretetben egyesülve. Nagyon szeretlek Vassulám, nagyon szeretlek, kicsim. Az Ecclesia újból életre kel!

1991. november 13.

Jahve szeretlek,
Jahve imádlak.
Jahve, égi Szerelmem,
tudom, hogy velem vagy.
Jahve, én Atyám és Abbám,
mondd meg Fiadnak,
akit annyira szeretsz,
hogy szívem egyedül csak Õérte él.
Mondd meg Neki,
hogy Õ a levegõ, amelyet belélegzek.
Õ az én életem.
Mondd meg neki, hogy kedvéért
oly messzire fogom hallatni hangomat,
amilyen messzire csak tudom,
hogy hirdessem kívánságait
és az emberek iránti izzó szeretetét!
Mondd meg Neki Atyám,
hogy senki és semmi nem állhat soha
e szeretet elé, amelyet iránta érzek!
Mondd meg Neki,
hogy Õ az én mosolyom,
örömöm és reménységem!
Mondd meg Megváltómnak,
mennyire vágyakozom utána,
és mennyire emészt a szeretet érte
éjjel és nappal.

Leányom, Lelkem kedvese, nem tudtad?
Nem tudtad, hogy Lelkem a te semmiségeden pihen? Nem hallottad, hogy gyönyörûségemet lelem abban, ha Arcomat teljesen felfedem a gyermekek elõtt? Nem olvastad:

“Ki nem keresett, rám talált,
fölismert, ki utánam nem járt.”1

– Teremtõd a te örömöd,
– Felkented a te Szerelmed
– Szentlelkem a te Fáklyád.
Váljék javadra, gyermekem, mindaz az adomány, amelyet neked adtam, és állítsd helyre házamat!
Amikor egyszer egy folyó mellett jártam, megpillantottam egy víz hozta fát2, amelyet a világi áramlat sodort magával. Fölé hajoltam és kiemeltem a folyóból. Hazavittem és elültettem gyönyörûségem kertjében.
Egy száraz fadarabból, belõled, fát alkottam. Így szóltam: “Növekedj! Növekedj és verj gyökeret kertemben, az én birtokomon. Bimbóidból árassz illatot, mely megenyhíti igazságosságomat.” Így szóltam: “Gyümölcsfürtöket teremsz minden hónapban és leveleid sokak gyógyítására szolgálnak.” Idõnként kedvem szerint megnyeslek.
Gyönyörûségemre szolgál, ha látom, miként bimbóznak virágaid, és hogyan növekednek folytonosan gyümölcseid.
Egyedül csak a szentélyembõl3 folyó Víz 4 segítheti növekedésedet és adhat neked életet. Én, Jahve vigyázok rád, hogy növekedj. Kedvemre van, hogy olykor felszedjek víz hozta fákat5. Életet tudok adni mindazoknak, akiket utamon felszedek.


1 Róm 10,20
2 Isten rám utalt.
3 Jézus Szentséges Szívébõl.
4 A Szentlélek.
5 Isten egy másik kiváltságos lélekre utalt, akivel megengedte, hogy találkozzam.
Kategória: Napi | 2017. május 13. NEM TARTOTTÁTOK TISZTELETBEN EGYIK FIGYELMEZTETÉSEMET SEM bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

2017. május 12. CSUPÁN SZERETETRE VAN SZÜKSÉGEM, SZERETETRE, SZERETETRE!

1995. június 16.

Szeretettel látogattál meg lelkem bûnében. Nem bottal jöttél, hogy megdorgálj. Ragyogásod nem nehezteléssel, hanem áldásokkal látogatta meg lelkemet, hogy meggyógyítsd sötétségét. Segíts rajtunk, ki szereted teremtésedet, és taníts meg arra, ami tetszésedre van, hogy mindazt, amit teszünk, szívesen lássa szemed!

Uram, Te tudod, hogy a bûn lett a gonoszok bölcsessége. Annyit vétkezünk, amennyit lélegzünk. Miért van ez az erõszakos lárma teremtésedben? Miért e tisztátalanság? Miért e lázadás? Tisztelettel meghajolok elõtted és megkérdezem: Még meddig zavarhatja össze fiaidat és leányaidat a gonosz lélek? Szabadító igazságosságodban, Uram, segíts rajtunk és mondd meg, mi az, amiben a legszükségesebb megváltoznunk?

Béke legyen veled! Gyönyörûségemet lelem abban, hogy hallak. Csupán szeretetre van szükségem, szeretetre, szeretetre! A szeretet mindenre képes. Szeress engem és növekedj szeretetemben, akkor nem marad benned sötét hely! A szeretet megsemmisíti foltjaidat és hibáidat. A szeretet gyógyít, a szeretet elégtételt ad. A szeretet jó gyümölcsöt hoz, amely mindig megmarad. Nem hallottad, gyermekem, hogy aki szeret, az az enyémek közül való, és ismer engem? Nem hallottad, hogy az ítélet napján szereteted mértéke szerint kerülsz ítéletre?

Kérdezted, hogy “miért van ez az erõszakos lárma teremtésemben, miért e tisztátalanság, miért e lázadás”. Drága gyermekem, eljövetelem elõjátéka mindez. Neked, aki szeretsz engem, már csak kis ideig kell szenvedned. Te, aki meghajolsz hatalmam elõtt, jutalmat kapsz. Te, aki nem feledkeztél meg Teremtõdrõl, meglátsz engem dicsõségemben. Visszatérésem olyan biztosan bekövetkezik, ahogyan a hajnal eljön. Azt kérdezed, leányom, hogy mi az, amiben a legszükségesebb megváltoznotok. Hûséges szeretetre van szükségem, mert a hûséges szeretet örömet szerez nekem.

Családod Vigasztalója, emberiség Barátja, háromszorosan Szent Világosság, az Atyának szeretett Fia, Csillagfény az éjszakában, tömjén és mirha Hegy, az Atya Gyönyörûsége, Édesanyád Boldogsága, vonj minket szeretetedbe, hozd elragadtatásba szívünket, hívj országodba minket egyetlen tekinteteddel, mivel szívesen adsz hûséges szeretetet! Téríts meg minket szereteted lángjában! Szûnjön meg félelmünk az elõttünk álló éjszakától, és hadd szemléljük mindannyian megmentõ igazságosságodat!

Éppen ezt akartam újból hallani tõled! Virágom, továbbra is igénybe veszlek. Kedvesem, jöjj és örvendj, míg Szívemben pihensz! Én, Jézus, aki feltámasztottalak, szeretlek és megáldalak.

Kategória: Napi | 2017. május 12. CSUPÁN SZERETETRE VAN SZÜKSÉGEM, SZERETETRE, SZERETETRE! bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

2017. május 11. ADD ÁT MAGAD!

1987. szeptember 20.

Leányom, bizonyára érted már, miképpen munkálkodom. Higgy Vassulám, mert még sokkal több kinyilatkoztatást fogok beléd lehelni. Teljesen add át magad nekem, és engedd, hogy ujjam beléd vésse szavamat. Jöjj kicsim, és simogass meg!

Igen Uram.

Jézus úgy érti ezt, hogy a szent lepelrõl készült, birtokomban lévõ nagy arcképét. simogassam meg. Az a szokásom, hogy mialatt szemlélõdöm és Vele beszélek, kezemet a képre teszem és megsimogatom Sebeit, mintha a vérnyomokat akarnám eltüntetni, hogy megnyugtassam õt. Ezt szinte öntudatlanul teszem, mert elmélkedésem teljesen leköt.

1987. szeptember 20.

Vassula, hitelesnek kellene elismerni garabandali jelenéseimet és Édesanyám garabandali jelenéseit. Hallgass ide Vassula, valahányszor Édesanyám megjelent kiválasztott lelkeim elõtt, hogy kegyelmével megvilágosítsa õket, én mellette álltam, de senki sem láthatott engem. Néhányszor megjelentem, mint gyermek, hogy megáldjam azokat, akik dicsõítettek engem.

Leányom, azt akarom, hogy ezeket a jelenési helyeket jobban tiszteljék. Azt akarom, hogy a Szentszék úgy nyújtson nekem tiszteletet, hogy megáldja azokat a szent helyeket. Vassula, nem csak Lourdes-ra és Fatimára gondolok, hanem Garabandalra is! Azért jövök, hogy a garabandali jelenéseknek dicsõséget szerezzek. Szentszékemet akarom ott látni, hogy megáldja azt a helyet. Papi lelkeim, akik engem megbántanak, igazítsák helyre, amit elferdítettek és rosszul hirdettek ki. Oszlassák el a kételyt, és szüntessék meg a visszaéléseket, amit azok követtek el, akik dacoltak a jelenésekkel. Megtenné ezt nekem Szentszékem?

Uram, Istenem, miképpen fogják mindezt megtudni?

Hagyd rám ezt a dolgot Vassula! Fogok olyan megoldást találni, hogy tudomásukra hozzam. Leányom, azt akarom, hogy valahányszor jelenlétem jelét adom – bármilyen kis jelét -, Szentszékem dicsõítse meg jelemet, és adja áldását rá! Azt akarom, hogy a világ tudomást szerezzen jelenlétemrõl, gazdagságomról, irgalmamról és mennyei mûveimrõl. Azt akarom, hogy Szentszékem szélesebb körben terjessze jeleimet, amelyeket azért adok, hogy a világot tápláljam vele. Azt akarom, hogy földem termékeny legyen. Ne engedjétek, hogy a kevés megmaradt virágot kitépjék. Azt akarom, hogy öntözzék ezt a pusztaságot. Ki fogja megöntözni kertemet? Miért hanyagolják el virágaimat?

Szeretett Jézusom, ha nem tévedek, hét évig tartott, amíg fatimai csodádat elismerték. Istenem, visszautasítást, kifogást, nehézséget látok elfogadása körül.

Virágom, ne szomorkodj! Hadd segítsek rajtad! Vassula, én mindig elérem célomat.

Kategória: Napi | 2017. május 11. ADD ÁT MAGAD! bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva