Nagyfalui üzenet, 2014. január

2014 -ben FELKÉSZÜLÜNK A SZENTLÉLEK RENDKÍVÜLI AJÁNDÉKAINAK A BEFOGADÁSÁRA – JANUÁR

” Az utolsó napokban szétárasztom minden emberre a Lelkemet, fiaitok, leányaitok, a szolgák és a vének prófétálni fognak, látomásokat látnak és álmokat álmodnak!” (Ap. Cs. 2,17) .

112. havi imatalálkozó Szilágynagyfalu mellett, a Szentháromság hegyén

A Szentírásból: Elmélkedjük át a Szt. Máté evangéliumából a hegyi beszédet (MT. 5,6,7)

Havi mottó: “Elhatároztam ugyanis, hogy nem akarok másról tudni köztetek, csak a megfeszített Jézus Krisztusról!” (1 Kor. 2.2.)

Havi imaszándék: azért imádkozzunk, hogy a polgári új évet mindannyian új szívvel, tiszta lélekkel kezdhessük!
Konkrét feladatunk: “Ne okosabbak, ne gazdagabbak akarjunk lenni ebben az évben, hanem jobbak!” “Legyünk jobbak, sokkal jobbak végre, mindenkinek szerető testvére ez új esztendőben, minden esztendőben”

A Szentlélek tanítása 2014 januárjában

“Szeretett engesztelők! Visszatekintve decemberre és előretekintve az új évre, nagyon fontos, ha jó elhatározásokat hoztok lelki növekedésetek érdekében.
Jó volt hallani Karácsonykor, amikor egyesek elhatározták, úgy akarnak élni, hogy Jézus mindig jól érezze magát a szívükben.
Szent család ünnepén, néhány család elhatározta, mi szent család, szent közösség akarunk lenni a kölcsönös szeretet megélése által.
Szent István diakónus és vértanu ünnepén, egyesek kimondták a szívükben, Jézus iránti szeretetből vállalni akarnak minden áldozatot a lelkek megmentése érdekében.
Szent János apostol ünnepén néhányan elhatározták, hogy Isten ajándékai lesznek szeretteik számára.
Aprószentek ünnepén sokan bocsánatot kértek az abortált lelkektől és elhatározták, hogy ezután nem a halál, hanem az élet pártjára fognak állni.
Szilveszter ünnepén egyesek elhatározták, hogy az óév bűneit nem viszik át az új évbe!
Jó volna, ha elhatároznátok az Új Évben: áldás akarok lenni jó gondolataitokkal, jó szavaitokkal és jó cselekedeteitekkel. Határozzátok el, hogy a rendelkezésre álló időt, a 365 napot csak jóra akarjátok használni. Törekedjetek arra, hogy ez az év az üdvösség éve legyen számotokra és ne a kárhozat éve! Határozzátok el, hogy ezután nem a múltban és nem a jövőben akartok élni, hanem a lehető legjobban élitek meg a jelen pillanatot. Jó hallani egyes buzgó lelkektől, én Jézussal akarom kezdeni, folytatni és befejezni ezt az évet is. Jó, ha kimondjátok Felénk, én minden nap újra akarok kezdeni a Jó Isten segítségével. Törekedjetek arra, hogy a segítségünk által az idén, elsősorban ne okosabbak, ne gazdagabbak, hanem jobbak legyetek. Ez a boldog jövőtöknek a titka.
Engesztelőként határozzátok el újra, hogy az engesztelő közösségbe rendszeresen fogtok járni. Határozzátok el, hogy a legkisebb bűnre is nemet mondtok és a legkisebb jóra is igent akartok mondani Határozzátok el, hogy idén is megakarjátok tanulni Máriától: a tisztaságot, a szeretetet, az engedelmességet, a szolgáló lelkületet… Legyetek annak a tudatában, hogy a közös imáitoknak, áldozatos kilencedeiteknek rendkívüli gyümölcsei lesznek, elsősorban a ti életetekben és azok életében is, akikért felajánljátok azt. Határozzátok el, hogy az idén is lélekben Jézus és Mária kezét megfogva kezditek meg, folytatjátok és fejezitek be, ezt az évet is. Meglátjátok, ha az év elején jó elhatározásokat tesztek és azokat komolyan veszítek, kegyelemmel teljes lesz egész életetek!
Megáldalak titeket a Reánk hagyatkozás lelkületével!”

B-ízd
Ú-jra
É-letedet
K-risztusra!

Házi feladat januárra:
“URAN SEGÍTS, HOGY NE A MÚLTBANN ÉS NE A JÖVŐBEN ÉLJEK, HANEM MINDIG A JELENBEN!!!”

VISSZATEKINTÉS 2013 DECEMBERÉRE

Mire tanítottak az Égiek az engesztelés első napjaiban?

Törekedjetek feléleszteni magatokban a kiengesztelődés szellemét. Gondoljatok azokra a személyekre, akiket megbántottatok és kérjetek bocsánatot tőlük. Gondoljatok azokra a személyekre is, akik titeket bántottak meg és bocsássatok meg nekik teljes szívetekből. Ha ezt megteszitek, akkor helyre áll köztetek a szeretet kapcsolat és a lelki sebek begyógyulnak.
Advent vasárnapjain gyüljetek össze az adventi koszorú körül úgy a családotokban, mint a lelki közösségetekben. A karácsonyi eseményeket olvassátok fel a Szentírásból, imádkozzatok és énekeljetek. Ha ezt megteszitek növekedni fog bennetek a kis Jézus és egymás iránti szeretet. Az adventi koszorú színei által a következő üzeneteket véssétek a szívetekbe. A lila színű gyertya által meghívást kaptok a bűnbánatra. Nagyon jó volna, ha Karácsony előtt elvégeznétek a szentgyónásotokat. A rózsaszínű gyertya által az örömre kapjátok a meghívást. Ha arra törekedtek, hogy a kis Jézus érezze jól magát a tiszta szívetekben és köztetek kölcsönös szeretet által, akkor örülni fogtok az ünnepek előtt, alatt és után is. A gyertyák világítanak. Legyetek a világ világossága a példás életetekkel. A gyertyák csendben, önmagukat feláldozva égnek el. Vállaljátok ti is mindazt, ami nehéz a lelketek és a lelkek üdvössége érdekében. A zöld koszorú által a reményre kapjátok a meghívást. Aki megtanul mindennap az Úr jézussal élni, az az engesztelő nem lehet reménytelen semmilyen körülmények között. Az adventi koszorú kerek, ami az őrőkkévalóságra figyelmeztet titeket. Az Úr Jézus azért jött a Földre, hogy kezeteket megfogva, a Mennyországba vezessen titeket. Ha ezeken a tanításokon elgondolkoztok és megtartjátok kegyelemmel teljes lesz az adventetek, a karácsonyotok és egész életetek.
Szent Miklós püspöknek is üzenete volt számunkra. Örömmel gondoljatok vissza a gyermekkorotokra, amikor szeretteitek megajándékoztak titeket. Legyetek és maradjatok felnőttként is gyermek lelkületűek. Életetek folyamán tanuljatok meg szeretettel adni és alázatosan elfogadni. Mindazokban a személyekben, akik szeretettel adnak, azokban a mennyei Atya lelkülete van, akik alázatosan elfogadnak, azokban a kis Jézus lelkülete van, akik az adást és az elfogadást is jól élik meg, azokban a Szentlélek lelkülete van.
Legyen jelmondatotok: “Minden nap tégy valami jót és veled lesz az Isten!”

Aurel Haneu görög katolikus pap tanúságtétele
1940 szeptember 20-án születtem, Maros megyében. Hat testvérem közül én vagyok a legkisebb. 12 éves koromban a papunk megdicsért azért, mert példásan készültem Húsvét megünneplésére. Középiskolás koromban minden nap bementem a templomba imádkozni. 16 éves koromban, a templomból kijövet édesapám azt tanácsolta nekem: “Bárhol is leszel, az életed során Istenről ne feledkezzél el és soha ne szakadj el Tőle!” 44 éves koromban nősültem meg. A házasságunkból két gyermek született. A kommunizmus bukása után elvégeztem a teológiát. 70 évesen mentem nyugdíjba. Isten kegyelméből még mindig aktív pap vagyok. 2013-ban, egész évben részt vettem az engesztelésen, két gyermekemmel együtt a Szentháromság hegyen. A 2013-as év, számomra a kemény megpróbáltatások éve volt. Szenvedéseimet egyesítettem Krisztus szenvedéseivel. Mindent felajánlottam a bűnösök megtéréséért! Hiszem azt, hogy mindaz, ami a Szentháromság hegyen történik (imák, szentgyónás, szentáldozások, szentmisék, énekek) tetszik a Szentháromságnak. Az életem mottója: “Nihil sine Deo! Semmit nem akarok Isten nélkül tenni, csak Istennel!
Virgu Mihail, jogi tanácsadó tanúságtétele a Szentháromság Hegyen
1963-ban születtem Kolozsváron, egyedüli gyermekként, egy görög katolikus családban. Családom, különösen nagyapám, nagyon sokat szenvedett deportáltként a hite miatt. Nagyapám a szentírást a fronton is magánál hordta a szívénél. Amikor rálöttek, a szentírás a golyót megállította és az nem hatolt a szívébe. Nagymamám vezetett be a hit világába. Házasságunkból, amely 1975-ben kötetett meg, két gyermekünk született. Ahogy nőttem, egyre ritkábban mentem a templomba, rászoktam a cigarettára és az italra. 1989 után feleségemmel együtt újra közeledtünk a jó Istenhez. A próbatételek sorozatán is átmentünk. Leányunk letért Isten útjáról és elhagyott minket. A fiúnk külföldre ment továbbtanulni. A nehézségek közepette elkezdtünk zarándokhelyekre járni (Medjugorje, Szőkefalva, Érsemjén, Nagyfalu) és komolyan vettük az imát, böjtöt, a kilencedeket, a gregórián misék felajánlását. Egy idő után minden jóra fordult, gyermekeink megházasodtak és keresztény családban nevelik gyermekeiket. A nagyfalui engesztelés által megváltozott az életünk, jobb keresztények lettünk. Naponta többet imádkozunk, kis közösségben végezzük az engesztelést. Az évek során sok embert hoztunk a Szentháromság Hegyére. 2012. január 1-jén, a forrás megáldásakor láttam a Nap játékát, éreztem a Szűzanya jelenlétét. Boldogság együtt engesztelni különböző nemzetiségűekkel, vallásúakkal és korúakkal. Az engesztelések során növekedtem: a hitben, reményben, szeretetben és megszünt bennem a félelem a jövő miatt. Jelmondatom: “Ne féljetek, mert én veletek vagyok minden nap a világ végéig!


Előretekintés 2014. februárra
Februárban 1 -2, 6-7 –én lesznek engesztelések a Szentháromság hegyen, 13 órától.
Egész hónapban a betegek gyógyulásáért fogunk imádkozni!
Akik elvégzik a szentgyónásukat, a 60. életévüket betöltik, felvehetik a betegek kenetét.
Látogassuk meg az ismerős betegeinket.

a

Hozzászólások lezárása.


“Gyengéd Atya, ne sújtsd haragoddal ezt a nemzedéket,mert akkor mindnyájan elpusztulnak. Ne sújtsd nyájadat keserűséggel és gyötrelemmel, mert akkor a vizek kiapadnak, és a természet kiszárad. Akkor haragod fölemészt mindent, hogy nyoma sem marad. Akkor leheleted tüze lángba borítja a Földet, és pusztasággá változtatja. A látóhatáron egy csillag tűnik majd fel. Az éjszakát pusztulás rázza meg, és úgy hull a hamu, mint télen a hó, beborítva népedet, mint megannyi szellemet. Könyörülj rajtunk Istenünk, ne ítélj meg minket szigorúan! Emlékezz meg azokról a szívekről, akik örömüket lelik Benned, és akikben Te is örömödet leled! Emlékezz meg azokról, akik hűségesek Hozzád, és ne engedd, hogy erővel sújtson le ránk Kezed, hanem Irgalmasságodban emelj föl bennünket, és írd bele minden szívbe Törvényeidet. Ámen.”
Archívum
Locations of Site Visitors Map„Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!”Map
Imádott Jézusom! Te rettenetes kínszenvedések árán váltottál meg minket. Kínszenvedéseidre kérünk, erősíts meg minket! Te, Aki a Getszemáné kertben vérrel verítékeztél, mert halálfélelem kerített hatalmába, de a szent angyal megerősített, és ki tudtad mondani: „Atyám, ha lehetséges, múljék el Tőlem ez a kehely, de ne az Én akaratom legyen, hanem a Tiéd.” Drága Szent Jézusom! Kérlek, erősíts meg minket is! Add nekünk a Te erődet, küldd el hozzánk is szent angyalodat, hogy Veled együtt mi is ki tudjuk mondani, amit Te mondtál: „Atyám, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy Te.” Jézusom, Téged elítélt Pilátus, és Te némán elfogadtad az ítéletet. Kérlek, add meg nekünk is a Te lelki békédet, hogy elfogadjuk az igazságtalan ítéletet abban a hitben, hogy Te megváltottál minket, és ha mindhalálig kitartunk Melletted, egy jobb hazát adsz nekünk, ahol Veled együtt örökké boldogok leszünk. Drága Jézusom! Téged megostoroztak a mi bűneinkért. Te némán tűrted a fájdalmas ütlegeket. Kérlek, add meg nekünk is a Te erődet és a Te békédet, hogy elviseljünk Érted, és az Evangéliumért minden szenvedést, és azt a Te örök érdemeiddel egyesítve, Szűzanyánk hétfájdalmas Szeplőtelen Szíve és könnyei által felajánljuk Neked a lelkekért. Jézusom, Téged kigúnyoltak, leköpdöstek, Arcul ütöttek, és tövissel koronáztak. Így gyaláztak meg azért, mert kimondtad az igazságot: „Király vagyok. Az Én országom nem e világból való.” Drága Jézusom kérlek, adj nekünk is bátorságot, hogy megvalljunk Téged az emberek előtt. Még akkor is, ha ez az életünkbe kerül. Jézusom, Te vérző, sebes Válladon vitted fel a Golgotára a súlyos keresztet. Többször elestél, összeroskadtál, de mindig felálltál. Kérlek, add nekünk a Te erődet, hogy mi is végigmenjünk a keresztúton. Meg ne torpanjunk, vissza ne forduljunk, csak Téged kövessünk. Dagadt, sebes Arcod és Tested indítson minket részvétre Irántad, hogy el ne hagyjunk Téged, Megváltó Istenünket, Aki a mi bűneinket vetted Magadra, és helyettünk adtál elégtételt. Szenvedő Arcod képét nyomd a mi lelkünkre, hogy soha ne felejtsük, mekkora árat fizettél értünk! Jézusom, Téged hatalmas szegekkel szegeztek fel a keresztfára. Te ezt is békével, némán tűrted, mert tudtad, hogy áldozatoddal rengeteg lelket mentesz meg. Az egész világot, az egész történelmet. Kérünk, add nekünk a Te erődet, hogy soha ne magunkra, és saját szenvedéseinkre, áldozatainkra tekintsünk, hanem mindig csak Rád, hogy megtegyük akaratodat, és ez által példaképek lehessünk az elkövetkező nemzedékeknek. Ránk is úgy tekintsenek, mint az Egyház magvetésére, mert az Egyház ereje, és örök példája a vértanúk hite és hűsége. Drága Jézusom! Nagy volt a mi váltságdíjunk. Ezért nem vagyunk a magunkéi, hanem a Tied, Aki megváltottál minket. Kérve kérünk, tudatosítsd ezt bennünk, és add kegyelmedet, hogy maradéktalanul teljesítsük ránk vonatkozó örök szent tervedet! Erre áldj meg bennünket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Drága Jézusunk, golgota kereszted lábánál, és a Szentháromság Szeretetlángja körül letérdelünk, megfogjuk egymás kezét, egymásnak támasztjuk keresztjeinket, együtt visszük, és pajzsként védjük a Szentháromságot az Oltáriszentségben. Drága Szűzanyánk, tisztíts meg minket rendetlenségeinktől és rendezetlenségeinktől, esdj ki számunkra minden szükséges kegyelmet a Mennyei Atyától, és kérd meg Őt, hogy újítsa meg a már meglévő kegyelmeinket! Kérünk Téged, hogy helyezz minket a Szentháromság jelenlétébe, ölelő szeretet-áramába! Drága Jézusunk, a te szent véreddel, Szűzanyánk, a te édesanyai palástoddal, könnyeiddel, drága Szentlélek a te szeretetlángoddal és drága Mennyei Atya, a te védelmed pecsétjével * Födjetek be minket tetőtől-talpig, testünket, lelkünket, szellemünket, gondolatainkat, szavainkat, cselekedeteinket, érzéseinket, vágyainkat, álmainkat, akaratunkat, erőnket, tudatunkat és tudatalattinkat. Födjétek be és védelmezzétek minden tulajdonunkat, ingó és ingatlan javainkat (beleértve telefonjainkat, járműveinket is). * Védelmezzetek meg minket a gonosz erő minden támadásától és kísértésétől! Védelmezzetek meg a betegségtől, bajtól, balesettől, háborútól, éhínségtől, katasztrófáktól, üldöztetéstől és átkoktól, minden okkult támadástól! * Ugyanígy fedjétek be és védelmezzétek meg szeretteinket és az ő tulajdonaikat, közösségeinket, rokonainkat, barátainkat, minden ránk bízott embert, akiket hordozunk. Védelmezzétek meg a papokat, legfőképpen a magyar katolikus papokat és szerzeteseket valamint a szentatyát. Védelmezzétek meg az ifjúságot, legfőképpen a magyar ifjúságot, a családokat, legfőképpen a magyar családokat. Födjétek be és védjétek meg a magyar nemzet minden tagját, egész Nagymagyarországot. Védjétek meg a politikusainkat, a betegeket, haldoklókat, magatehetetlen, idős embereket, minden szenvedőt. (Szenvedéseiket felajánlom az ő nevükben engesztelésül). Födjétek be és védelmezzétek a közömbösöket, a kárhozat útján járó embereket, hogy ne tudjanak nekünk ártani, és mindazokat, akik meghalnak hogy ne kárhozzanak el. Minden fent említett személyt belehelyezek Jézus szívsebébe. Drága Szentháromság, a Szűzanya Szeplőtelen Szívén át felajánlom Nektek engesztelésül életemet és halálomat, életem minden napját és éjszakáját. Jézus szenvedéseivel egyesítem az én apró kis szenvedéseimet, és így ajánlom fel minden cselekedetemet, lépésemet, szívdobbanásomat, lélegzetvételemet, kimondott szavaimat egy-egy invokációként és imafohászként. Felajánlom a szabad akaratomat, minden imámat, böjtömet, minden napom minden percét, főleg a mai napomat engesztelésül. Drága őrangyalaink és védőszentjeink, járjatok közben értünk, vigyázzatok ránk és legyetek velünk egész nap. Lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen és tekintetünk összeforrjon, ajkunk együtt könyörögjön az Örök Atyához irgalomért! AmenFree counters!
Legutóbbi hozzászólások
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Álságos nemzedék! Száműztél Minket az életedből 2018. június 18. Uram? Én vagyok. Emeld fel a szívedet szüntelenül Hozzám! Sohasem foglak elhagyni száműzetésedben. Lelked továbbra is megkapja nemes utasításaimat, hogy egyre jobban megismerd akaratomat. Együtt fogunk dolgozni, galambom. Műveim meg fogják … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Leszállok a ti időtökben, hogy lángra lobbantsam ezt a nemzedéket 2018. május 31. Béke legyen veled, tanítványom! Az Én békémet adom neked. Tudod mit adtam neked? Tüzet adtam a kezedbe. Az Én tüzemet. Ez a tűz minden értelmet meghaladva beborítja … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Szeretetemet zene, költemények és erények által fogom kinyilvánítani 2018. április 27. Áldott legyen az én Uram, aki megmentett az eltévelyedéstől és az eleséstől, és feltörte kalitkámat, kiszabadított, hogy elrepülhessek a Megtévesztő elől. Segítségünk Jahve Szent Nevében van, aki a legkegyelmesebb, … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Ezt az üzenetet Kanadában kapta a SÁRGA LILIOM /YELLOW LILY/ nevű látnok a mi Urunktól, 2018 február 24-én.
   Isten kedves Népe, Szeretnék feltárni Előttetek egy újabb gyönyörű kinyilatkoztatást, amit a kanadai látnok, Yellow Lily /magyarul Sárga Liliom/ kapott. Jézus egy nagyon elszomorító, titkos szenvedéséről beszélt neki, amit a Nyelve által szenvedett el. Tehát hogy engesztelhessük Őt ezért a … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Én vagyok a te Lelkivezetőd és Tanácsadód 2018. január 16. Ó, Uram, Te egyedül csak engem ajándékoztál meg azzal a rendkívüli adománnyal, hogy Mennyei Udvaraidban lehetek, ahol maga Jahve nevelt és tanított engem, és én bármikor, amikor csak akarom, szólíthatlak … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Szűzanya üzenete Little Pebble által
   2017.12.08. Little Pebble: Most este 7:40 van.   A fehér kereszt mint mindig az égen tűnt fel. Miközben a rózsafüzért imádkoztam, a kereszt rózsaszínűvé változott, és egy alagút jelent meg mely rózsavirág alakú volt. Ennek az alagútnak minkét oldalán egy- … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus szavai Little Pebble testvér által
   Little Pebble Üzenet Jézustól: 2017 november 6. Pebble: Egy óriási angyal állt előttem kezében tartva a fehér keresztet. Az angyal mögött egy másik nagy fehér kereszt volt látható,feje felett pedig egy zászló lebegett,amelyre ez volt írva: “Alleluja, Alleluja. “ Amint … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus és Szűzanyánk szavai Little Pebble testvér által
   LP.” Jézus ma meglátogatott engem és úgy öltözködött, mint egy harcos. Fehér ruhát viselt,és piros selyemöv volt a derekán, ahol kard volt a tartójában.Fején 3 részes korona volt amelynek elején egy zöld smaragd volt,amely aranypánttal volt körbevéve,rajta az M betűvel … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Little Pebble üzenete a Jézustól, Szűzanyától
   2017. szeptember 1. Pebble: Én már napok óta éreztem a Szűzanya jelenletét. Amikor ma reggel felkeltem hallottam az ő sírását, és ő ott állt mellettem. Én azt mondtam neki, Szűzanya ne sírj! Ő ezt válaszolta nekem: Fiam! Hogyne sírnék, amikor … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Tanácsadó Szentlelkem ad tanácsot neked 2017. szeptember 18. (A moszkvai zarándoklat egyes résztvevőinek némi békétlenkedése és ellenvetése után, akik azt is kérdezgették tőlem, hogy miért nincs egy pap, aki a lelkivezetőm.) Vassulám, imádkozz azokért a lelkekért, akik megszomorítanak engem, akik … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Lelkek, akikért sokan nem imádkoznak 2018. 12. 02, Vasárnap Az Úr egy pusztába vezetett, ahol sok mocsarat láttam. Felfigyeltem arra, hogy a mocsárban emberek vannak. A sár tetőtől-talpig ellepte őket és jól érezték magukat benne. Ekkor Jézus felé fordultam és megkérdeztem Őt arról, hogy hogyan lehet rajtuk segíteni. Ő azt felelte: „Én csak azokon segíthetek, […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Az üldöztetés sokak számára nem egyértelmű 2018. 11. 02, Péntek A Szűzanya, mint a Világ Győzelmes Királynője megmutatta hazánk határainak védelmét. Láttam, hogy a katonák és rendőrök mellett angyalok álltak, akik szellemi harcot vívtak a bukott angyalokkal szemben. A menekültek többsége mögött egy-egy démon állt, akik arra buzdították őket, hogy rombolják le Mária országát. Itt […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2018. november 3. Az Úr Jézus… „Nyisd ki a Szentírást!” Erre a részre nyílt ki: „Mert olyan nagy szorongattatás lesz akkor, amilyen még nem volt a világ kezdetétől mostanáig, és nem is lesz többé. Ha meg nem rövidítenék azokat a napokat, nem menekülne meg egyetlen élőlény sem; de a választottakért megrövidítik azokat a napokat.” (Máté […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   A Szűzanya véres könnyei 2018. 10. 05, Péntek Álmomban láttam egy Szűzanya szobrot, ami megelevenedett és életnagyságú lett. Rajtam kívül még számtalan ember volt jelen, és közöttük sok fiatal volt. A Szűzanya szomorú véres könnyeket hullatott. A szeme alatti résznél rengeteg vércsepp gyűlt össze vérrögként. Még sosem láttam így sírni édesanyánkat. A tekintetéből szeretet áradt, […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2018. szeptember 4. Szentségimádáson az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Merüljetek el Szívem szeretetének lángtengerében! Adjatok hálát azért, hogy itt maradtam köztetek a legméltóságosabb Oltáriszentségben. Köztetek trónolok, mint az irgalmasság Királya. A szívetekbe térek, ha befogadtok. Eggyé akarok válni veletek! Eggyé a szeretetben, a békében és a derűben. Ha tiszta lélekkel fogadtok Engem a szívetekbe, akkor […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Az Eucharisztia, mint létünk forrása 2018. 09. 01, Szombat Jézus: „Gyermekeim, Szentséges Szívem legnagyobb szomorúsága a világban uralkodó hitehagyás. Sok katolikus gyermekem elhagyta a vallást, akik szívükből kitöröltek mindent, ami Istenre emlékeztette őket. A katolikus templomokban lassan elvész az Eucharisztia iránti igaz tisztelet. Amikor másodszor eljövök a felhőkön, akkor vajon találok e hitet a földön? […]
  • Ti vagytok a világ lelkiismerete
   2018.09.16 Imádságba merülök. A Szent Anna réten vagyok. A templom bejáratánál egy nővér fogad. Nagyon örülünk egymásnak. Bevezet. A Szűzanya ott van. Mellettünk egy angyal. Az angyal suhintott a szárnyával. Egy csodaszép helyen termünk, majd újra suhint, egy ködös hely, s a harmadik szárnysuhogásra teljes a sötétség. Fénycsíkokat látok az égről a föld felé, mint […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által
   Most még több imára és áldozatra van szükség 2018. 09. 13. Gecemáni órák Gyermekeim! Minél közelebb vagytok Hozzám, annál nagyobb védelemben részesültök. Valóban mindenkit szeretek, de csak azokat tudom megvédeni, akik szabad akaratukból elfogadnak Engem. Közelemben vannak, érzik és viszonozzák szeretetemet. Csak azokat tudom megbízni különféle szolgálattal, akik vágyakoznak utánam, és teljesítik akaratomat. Mennyire vágyom […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Kútvölgyi kápolna engesztelés 2018. 08. 11, Szombat A kútvölgyi kápolna előtt leültem egy kis padra, ahol csendben elmélkedtem. Váratlanul az Úr hófehér ruhában ki jött a kápolnából (melynek ajtaja tárva nyitva volt) és leült mellém, majd kedvesen így szólt hozzám: “Ne félj, Én vagyok!” Aztán tovább folytatta: “Sebeim engesztelésén keresztül akarom megmenteni országotokat mindattól a […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2018. augusztus 4. Szentségimádáson az Úr Jézus… Drága gyermekeim! Értsétek meg végre: Térjetek meg és tartsatok bűnbánatot, mert a haladék lejár. Ütött az óra. Már benne éltek az időben, amikor kinek-kinek megfizetek cselekedetei szerint. Mindnyájatoknak meg kell jelenni isteni ítélőszékem előtt. Én vagyok az Örök Bíró. Atyám Rám bízta az ítéletet. Ezért kicsinyeim, kérve kérlek […]