Nagyfalu 2004-2005

– 2004 – “Csak jót: gondolj, mondj és tegyél, hogy Isten jó eszköze legyél!” 2004. október 2.

 
1. Elsőszombat a Szentháromság hegyén, Nagyfaluban.
Ez a hónap a Mennyei Atya hónapja, amelyet az Ő imádására, dicsőítésére szentelünk.
“Dicsőség Neked Atyám, hála Neked Atyám mindenért, különösen Végtelen Szeretetedért”.
A mennyei Atya kérése szerint: a múltról, a jelenről és a jövőről lesz ma tanítás.
 
I. Visszatekintés Érsemjénre.
Összesen 67 Elsőszombat volt Érsemjénben, Jézus Szent Szíve és Mária Szeplőtelen Szíve tiszteletére.
Az Ég akarata szerint 33 tanítást kellett lejegyezni. Ezek a jövőben meg fognak jelenni könyv formájában. Olyan tudnivalók vannak az üzenetekben, amelyek minden nyitott lelkű, többre vágyó keresztény számára hasznosak lehetnek. Beigazolódott, amit az Úr gyakran mondott: “Nagy változások ideje van”. Érsemjénben, közösségi életünkben: “Egy korszak lezárult és egy új korszak kezdődött el”. 2001. szeptember 11-én már utalt a Szűzanya arra, hogy kb. három éves időszakra készüljünk fel és utána meg fogja mutatni a következő lépést. Érsemjén “előkészítő idő” volt egy komolyabb időszak előtt.
Jézus és Mária Akarata volt, hogy Érsemjénben befejeztük és a Szentháromság hegyén Nagyfaluban elkezdtük (folytatjuk) az Elsőszombatot.
Az Ég üzenete szerint: “Beléptünk az utolsó idők előcsarnokába!”. “Tudjuk, hogy itt az utolsó óra!”
Az Égiek megerősítése volt számunkra: “A pusztába viszlek, hogy a szívedre beszéljek”.
 
II. Nagyfalu – jelen
Eljött az idő, hogy “kis közösségek” jöjjenek létre minden helységben: “Az Atyától származik minden (jó) közösség”. Kéri az Úr, ők válasszanak “felelős vezetőt”, aki hetente összegyűjti őket: Szentírás olvasásra, imára, tapasztalatcserére, … “Szeressétek a testvéri közösséget”. A felelős lesz a közvetítő a csoport és közöttünk. Minden hónap 13-án szeretnénk találkozni a felelősökkel, a Szentháromság hegyén Nagyfaluban.
Itt, az Isten által kiválasztott és megpecsételt hegyen, nagyon komolyan akar felkészíteni az Úr a Vele való találkozásra. Jézus kijelentése: “Úgy jövök el mint a tolvaj”, váratlanul, bejelentés nélkül.
Az Úr kérése: ki-ki azon kell dolgozzon, hogy felszámolja a bűneit, amelyekkel a Gonoszhoz láncolta magát és döntsön a jóra törekvő életével Jézus Krisztus mellett. “Én és a családom az Urat választottuk”.
Mire akar konkrétan tanítani az Úr a Szentháromság hegyén? Mit kell konkrétan tudni és tenni az utolsó időkben, hogy boldog találkozásunk legyen az Úr Jézussal.
Azon munkálkodunk, hogy amikor “eljön az Emberfia” találjon hitet a Földön, közösségünkben, családunkban és bennünk.
Tudjuk “engesztelő közösségünkben”, csak azok fognak mindvégig megmaradni:
 
* akik elfogadják a vezetésünket.
* akik a legkomolyabban meg akarnak változni.
* akik mások megváltozásán is komolyan akarnak dolgozni.
 
Az Ég Akarata szerint: “az utolsó idők engesztelő apostolai kell legyünk”.
 
III. Nagyfalu – jövő
2005 – az Eucharisztia (Oltáriszentség) éve! Erre az időszakra, az Úr nagy tisztítással akar felkészíteni.
Engesztelő közösségünk, “Szűz Máriával engeszteli a Szentháromságot”.
 
Mit kell tudjunk az engesztelésről?
 
* Mi az engesztelés? Lélekmentés! Bocsánatkérés Istentől, szavakkal és jótettekkel, magunk és mások nevében! “Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják mit cselekszenek”.
* Kik a példaképeink az engesztelésben? Mózes, Ábrahám, Jézus Krisztus, Mária, az összes szentek és angyalok. “Jézus Krisztus engesztelő áldozat bűneinkért”.
* Mióta kell engesztelni? Amióta a bűn belépett a világunkba.
* Mi lesz ha nem engesztelünk? A Gonosz keríti az emberiséget hatalmába és a Pokolba viszi.
* Miért kell engesztelni? Azért, hogy jóvá tegyük, elégtételt nyújtsunk saját és embertársaink bűneiért.
* Honnan kell kiinduljon az engesztelés? Tőlem, családomból, közösségemből.
* Mi Jézus, Mária és követőik akarata? Az, hogy minden lélek megmeneküljön, egy lélek se kárhozzon el.
* Kikért kell engesztelni? A hitetlenekért, közömbösekért, megátalkodottakért, azokért akik Isten nélkül, Isten és emberek ellen élnek. (X parancsolat nélkül, VII szentség nélkül; VII főbűnben)
* Ki engeszteljen? Mindenki, kivétel nélkül, aki elfogadja az Égiek meghívását.
* Hol engeszteljünk közösen? Lehet Templomban, Plébánián, magánházakban, a természetben,… A napot, az együtt eltöltött időt, a közösség határozza meg.
* Mi a következménye az engesztelésnek? Szentté válunk és a lelkek megmenekülnek.
 
Mit vár tőlünk a mennyei Atya a kilencedek alatt (1-9)?Az Atya tiszteletben tartja mindenkinek a szabadságát. Senkit nem kötelez, csak meghív a komoly engesztelésre. Amit az Úr kér, ahhoz kegyelmet is ad, ha ebben hiszünk és elfogadjuk. Aki engedelmeskedik az Úrnak, az eredményt megtapasztalja bármilyen személyes vagy családi problémája van.
 
Kikért és hogyan engeszteljünk? A mennyei Atya Akarata szerint:
==> Októberben: önmagunkért, lelki és fizikai családunkért.
==> Novemberben: a tisztítótűzben szenvedő lelkekért.
==> Decemberben: minden emberért. Jézusunk mindenkiért megszületett, meghalt és feltámadt. Ő mindenkit hazavár az Égbe. Felelősek vagyunk minden teremtményért.
 
* Több imát vár egyénileg és közösségileg is tőlünk az Úr.
– Kéri, naponta végezzük el a szabadító imát. “Aki kér, az kap…”. “Ez a fajta nem űzhető ki máskép, csak imával és böjttel”.
– Kéri a Rózsafüzért, amely a “Mennyország kulcsa”.
– Elvárja a gyakori szentáldozást. “Aki issza az Én Véremet, annak örök élete van”.
– Csütörtökön legalább fél órás szentségimádásra hív. “Itt a Mester, hív téged”.
* Komolyabb, konkrét böjtöt is vár az Úr.
– Naponta, a kilenced alatt, délig legyen teljes böjtünk.
– Legyenek: hús, TV, szeszes ital – mentesek ezek a napok.
* Elsősorban ne várjuk a segítséget, hanem adjunk. “Nagyobb boldogság adni, mint kapni”.
* Ha szükséges, a havi gyónás ne maradjon el. “Ha megvalljuk bűneinket Isten megbocsátja”.
* Olvassuk naponta a Szentírást, éljük és beszéljünk róla. “Vedd és olvasd”
* Tanuljuk meg rendszeresen használni a szentelményeket:
– a szentelt gyertyát minden imánál gyújtsuk meg.
– a szentelt vízből, ihatunk legalább három kortyot; kívül kereszt alakban kenjük meg: a homlokunkat, szemünket, fülünket, szánkat, kezünket, szívünket, mondva: “Bocsáss meg Uram”. A kilenced alatt, naponta szenteljük meg a szobánkat, házunkat.
 
Mit vár tőlünk a mennyei Atya a kilenced után: hétfőn, szerdán és pénteken?
 
* végezzük a szabadító imát. “Isten erős Szabadítót támasztott nekünk”.
* böjtöljünk TV, hús, szeszes ital mentesen. “Keresztelő János mámorító italt nem fog inni”.
* menjünk a szentmisére, áldozzunk. “nem ihatjátok az Úr meg a Sátán kelyhét”
* használjuk a szentelményeket (szentelt gyertya, szentelt víz). “Aki először lépett a vízbe, az meggyógyult”.
 
N.B.
 
* időtizedet vár tőlünk az Úr. “Mindenből tizedet adok”.
* hozzunk minél több áldozatot okosan, egységben. “Örömest hozok áldozatot a lelketekért”.
* minden fizikai – lelki szenvedést szótlanul viseljünk el és ajánljuk fel. “Örömmel szenvedek értetek”.
 
Kéri a Szűzanya: “A kilenced alatt és a böjti napokon kapcsoljátok ki a televíziót. Így lesz bőségesen időtök: imádságra, természetfölötti töltekezésre és lelki beszélgetésre. Ne engedjétek, hogy a Gonosz a televízión keresztül súlyos lelki károkat okozzon nektek, deformálva az életeteket, családotokat. Tudnotok kell, majdnem 24 órán keresztül a Démon katekézise van a TV-ben. A televízió legtöbb adása igazi agymosást végez, szétszórttá, lustává, Isten nélkülivé és Isten ellenessé akar tenni benneteket. Ezért kérem kapcsoljátok ki a televíziót és kapcsoljátok be nagyon komolyan a lelki programot”. Októberi házi feladat:
“JÓ ATYÁM! MINDAZT, AMI NEHÉZ, ÖRÖMMEL VÁLLALOM: ÖNMAGAMÉRT, LELKI ÉS FIZIKAI CSALÁDOM MEGMENEKÜLÉSÉÉRT”

2005 – Az Oltáriszentség éve – “Tedd csak a jót, kerüld a rosszat, felkészülve várd az Urat!” 2005. október 1-2. – 7.

 
8. Elsőpéntek, Elsőszombat és Elsővasárnap a Szentháromság hegyén, Nagyfaluban.
 
Októberben: II. János Pál Pápa boldoggáavatásáért ajánljuk fel az Öt Szent Seb rózsafüzért. Kérjük együtt a mennyei Atyát, hogy a “Nagy Pápa” közbenjárására mentse meg az egész világot a természeti katasztrófáktól és a világraszóló járványos betegségektől.
Legyen a röpimánk: “A váratlan és készületlen haláltól, ments meg Uram minket!”
Havi mottó: “Ha a búzaszem nem esik a földbe és el nem hal, egyedül marad, de ha elhal, sok termést hoz.”
 
I. Nagyfalu: visszatekintő – lelkiismeretvizsgálat.
Hiszed-e azt, Isten tudta és akarata nélkül semmi sem történik a világban? ISTEN abszolút erejével felveszed-e a harcot a Gonosz támadásaival? Rendetlenül vagy bűnös módon ragaszkodsz-e valakihez vagy valamihez? A Gonosz rabságát vagy Isten szabadságát szereted-e jobban? Jó vagy rossz eszközökkel harcolsz-e a Gonosz ellen? A katasztrófák, a járványos betegségek fő okait, a bűneidet, beismered-e? Hiszed-e azt, a világ, az emberiség, a megtisztulás által egy gyönyörű korszak kezdetéhez közeledik? Bűneiddel, a világ kártevője vagy bűnbánatoddal a világ jótevője vagy-e? A lelked és a lelkek megmentése-e a legfontosabb feladatod? Hiszed-e azt, Jézus segítségével a fájdalmat is lehetséges örömmé változtatni a felajánlás által?
Volt-e bátorságod beszélni mindarról, amit a Szentháromság hegyén láttál és hallottál?
 
II. Nagyfalu – jelen.
Tanítás, 2005. október elsőpéntekén:
Gondolkozzunk el a mai nap: a búza – a búzaszár – a kenyér történetén! Sok-sok akadályon kell átmenjen, sok mindent kell vállalnia addig, amíg erőt adó kenyér lesz a búzából. Ilyen kell legyen az engesztelő lélek is. Tudnia kell: “Sok viszontagságon kell bemenni a mennyek Országába!” Az engesztelő lélek, minden akadályt legyőzve halad előre a jóban, addig, ameddig az Úr Jézus vissza nem jön. Isten nélkül az akadályok legyőznek minket, Istennel képesek vagyunk legyőzni, akár a legnagyobb akadályokat is. “Istennel átugrom még a várfalat is!”
Tanuljunk a búzától! Vállalnia kell a földben: a részleges halált, a hideget, a sötétséget, a terhet, a földből való áttörést, a felszínen a havat, a hideget, amely edzi és védi! Mindezeket: a régi ember halálát, az új ember újjászületését; a lelkiszárazsággal járó sötétséget; Isten Akaratának az édes terhét; a következetes előrehaladást; a folyamatos támadások miatti edzést; …az engesztelő lélek kell vállalja. “Akik Isten barátai voltak, sok gyötrelmen mentek keresztül, de hűségesnek bizonyultak!” “Ha a búza elhal, sok termést hoz!” “A Sátán kikér, hogy megrostáljon, mint a búzát.”
Tanuljunk a búzaszártól! Növekszik felfelé! Jézus is növekedett: bölcsességben, korban és kedvességben! Zöld színű! Istennel, csak reményteljesek lehetünk! Szüntelenül táplálkozik. Szüksége van: ásványi sókra, esőre, Napra, viharra… az Égre és a Földre! Ha üres a kalász, gőgösen felemeli a fejét! Ha teli a kalász, alázatosan meghajol! Vállalnia kell a levágást, hogy a pelyva és a búza így elkülönülhessen. Vállalnia kell a malomban az őrlést, hogy így a korpa és a liszt kettéváljon.
Hogyan lesz a kenyér? A lisztnek szüksége van: a vízre, sóra, kovászra – dagasztásra – a várakozó megkelésre – a formálásra – a kemence égetésére – míg végül erőt adó kenyérré válik!
Az igazi engesztelő lélek mindezeken át kell menjen. Ezen a nehéz úton: sok boldogságot, örömöt és békét tapasztal. Istenért, a lelkekért érdemes vállalkozni erre a kalandra! “Boldogok vagyunk, mert Isten tudtunkra adta, hogy mi tetszik Neki”. Istennek tetszik, ha Vele minden akadályt legyőzünk és erőt adó kenyérré válunk testvéreink számára!!!
 
Tanítás, 2005. október elsőszombatján:
Kik miatt szomorú a Szűzanya? Azok miatt, akik Őt nem fogadják el, nem szeretik, nem ragaszkodnak Hozzá és nem kérik az Ő közbenjárását.
Mit mondjunk azoknak, akik Szűz Máriát megszomorítják? Hivatkozzatok a Szentírásra, ahol Ő sok helyen jelen van! Mondjátok: tépjétek ki vagy ragasszátok le azokat a részeket a Szentírásból, ahol Szűz Mária szerepel! Mondjátok: ne a szokások, hiányos hagyományok után menjetek, hanem csak a Szentírás után!
Kérdezzétek meg testvéreiteket: vajon az Úr Jézus szerette-e az édesanyját? Igen!!! Akkor egy igazi keresztény is hasonlóképpen kell eljárjon! Mit szólnál hozzá, ha egy testvéred téged köszöntene, de a melletted lévő édesanyádat észre sem venné? Örülnél-e neki?
Mi lett volna a Szűzanya igenje nélkül? A mennyei Atya terve nem valósulhatott volna meg, nem testesülhetett volna meg Jézus, a Szentlélek ereje hatástalan lett volna, Gábriel főangyal csalódottan ment volna vissza az Égbe…
Milyen részek hiányoznának a Szentírásból Mária nélkül? Jézus fogantatása; Mária látogatása Erzsébetnél; Mária magasztaló éneke; Jézus születése; Jézus felajánlása és megtalálása a templomban; a kánai menyegző. Hiányozna a keresztút, Jézus temetése, Pünkösd, a Napba öltözött Asszony a Jelenések könyvéből. Hiányoznának a Mária jelenések: Lourdes, Fatima, Medjugorje, Szőkefalva, Nagyfalu… Hiányoznának a gyógyulások, megtérések, jelek, csodák, üzenetek…Hiányozna az egész Újszövetség. Mária nélkül, mint zsidó vagy pogány lelkületűek az Ószövetségben élnénk. Valójában, mi fel sem tudjuk fogni azt, hogy mit köszönhetünk Szűz Máriának!
Mária igenje által: A mennyei Atya terve megvalósult; Jézus Krisztus megtestesült; a Szentlélek ereje kiáradhatott; Gábriel főangyal boldogan ment vissza az Égbe… Szűz Máriának köszönhetjük az egész Újszövetségi Szentírást és az egész Új Szövetséget!!! Megköszönjük Neki: a Karácsonyt, a Húsvétot, a Pünkösdöt! Hálásak vagyunk Máriának a gyönyörű Mária ünnepekért, zarándokhelyekért, üzenetekért, megtérésekért, gyógyulásokért…
A Szűzanya iránti tiszteletünk nemcsak a szobrokban, képekben, rózsafüzérekben, litániákban, Neki szentelt templomokban… nyilvánul meg, hanem az Ő erényeinek megélésében. Mint Mária igazi tisztelői: tisztaságunkkal, élő hitünkkel, engedelmességünkkel, másokért való közbenjárásunkkal, csendes szenvedésünkkel… akarjuk Őt utolsó leheletünkig és azután is határtalanul szeretni!!!
 
Tanítás, 2005. október elsővasárnapján:
Mivel örvendeztessük meg a mennyei Atyát?
– Mint a világosság fiai Jézussal és Máriával kiszorítjuk a sötétséget ebből a világból!
– Egyre több közösséget hozunk létre Jézus Öt Szent Sebének engesztelésére!
– Naponta ítélkezünk saját bűneink felett, hogy a Szentlélek kiáradásakor Isten már ne ítélkezzen felettünk!
– A hierarchia és a karizma egységével a biztos kikötőbe segítjük az Egyház hajóját.
– Nagy felelősséget érzünk XVI. Benedek pápánk, Püspökeink, papjaink iránt, mert tudjuk, ők a legnagyobb veszélynek vannak kitéve. Azért imádkozunk, hogy jók maradjanak, jók legyenek! Tudjuk, Ők Isten legnagyobb ajándékai az egész emberiség számára, akkor is, ha nem becsülik őket.
– Isten ránk vonatkozó Akaratát minden körülmények között vállaljuk Jézus segítségével!
– Jövőnket és az egész emberiség jövőjét a mennyei Atya Kezébe, Jézus Szent Vérébe, a Szentlélek védelme alá, a Szűzanya Szeplőtelen Szívébe, az összes Angyalok és Szentek oltalma alá helyezzük!
– Megbecsüljük, szeretjük, kezünket nyújtjuk felebarátaink felé, hogy így mindannyian megmeneküljünk!
– Minden pillanatban készen vagyunk az Úr Jézus fogadására, aki bármikor visszajöhet az Ég felhőin, az Angyalok társaságában, nagy dicsőségben, ígérete szerint!
– Hálásak vagyunk a jelekért és csodákért, amelyek az Ég ajándékai. Mi a megtéréseinkkel, megváltozott életünkkel ajándékozzuk meg az Égieket.
– Méltók akarunk lenni Mária szeretetére, mint az Ő szerető gyermekei!
– Elhisszük azt, hogy Jézussal és Máriával együttműködve, komoly engeszteléssel enyhíteni tudjuk a természeti katasztrófákat és az egész világot fenyegető járványos betegségeket is.
– Az Égiektől tudjuk, hogy az engesztelőkre való tekintettel, az ítélet napjai, ha nem is fognak megszűnni, de meg fognak rövidülni! Hála azért is, hogy a mennyei Atya ilyen nagy irgalomban részesíti az egész világot!
– Felajánljuk a teljes böjtöt: Hétfőn délig; Szerdán 3-ig; Pénteken este 6-ig az egész emberiség megtéréséért.
– A mennyei Atya gyermekei között, mi nem akarunk sem ateisták lenni, sem megtérés nélküli keresztények. Mi akarjuk keresni Isten Akaratát, mi az Égiek örömére akarunk élni!
– Jó kapcsolatban akarunk lenni az Őrangyalunkkal. A szeretet láncreakcióját akarjuk elindítani az emberek között az Égiek kérése szerint.
– Nemcsak végezni, hanem élni akarjuk a rózsafüzért.
 
Tanúságtétel az Oltáriszentség évében:
“C. Tibor a nevem, 50 éves, nős, nyugdíjas vagyok. Két leánygyermekünk van. Most el szeretném mondani, hogyan hozta az Úr Jézus a tudomásomra, hogy szeret engem és terve van velem.
11 éves koromban leálltak a veséim és a doktorok lemondtak rólam. Két hétig voltam kómában és három hónapi kórházi kezelés után meggyógyultam. Én akkor elhittem, amit egy természetfeletti hang mondott: “Ne félj! Meg fogsz gyógyulni!”
A katona iskola elvégzése után sajnos, nagyon eltávolodtam a jó Istentől. Számomra a minden, a szolgálatom és a lehúzó barátok lettek. Ekkor jött a második isteni figyelmeztetés az életemben. Egy szörnyű autóbaleset történt velem és a feleségemmel. A kocsi 95%-ban összetört. Hála az Égieknek, akik velünk voltak és ebben a helyzetben is megsegítettek, életben maradtunk. Sajnos, ez sem volt elég, hogy megálljak a széles úton. Felgyógyulva, tovább éltem az életemet, talán még gonoszabbul, az ital, a cigaretta és a bűn rabságában. Napirenden volt a családban a vita! Mindenki ellenségem volt, aki hitt Istenben, aki jót akart nekem.
Ekkor jött a harmadik isteni figyelmeztetés. Egy kivizsgálás alkalmával tudtam meg, hogy belső daganatom van. A félelem úrrá lett rajtam. A kislányom, Mónika, aki már járt elsőszombatra, Érsemjénbe, kicsit félve kezdett beszélni nekem Istenről, az engesztelő közösségről és az ima gyógyító hatásáról. Mindez három évvel ezelőtt történt. Akkortól rendszeresen jártunk az elsőszombatokra. Ott következett be a gyógyulás és a megtérés az életembe. Szívre tett kézzel, őszintén elmondhatom, nagyon boldogok vagyunk, békességben, szeretetben, káros szenvedélyek nélkül élünk.
Mindenért hála az Égieknek és az engesztelő közösségnek. Mostmár a mi családunkban a jó Isten és az Ő Szent Akarata van az első helyen. Naponta minden helyzetben megtanultuk kimondani: “Uram, legyen meg a Te Szent Akaratod!” Az Oltáriszentség számomra olyan Valaki, akit emberi ésszel nem tudok felfogni, akit szavakkal nem tudok megfogalmazni, csak szívvel érezni!
Jelmondatom: “Uram Te vagy az én Mindenem, ezért felajánlom Neked az egész életem!”.
 
III. Nagyfalu – előretekintés.
Novemberben: A Szentlelket dicsőítve, kérjük az Összes Szenteket, hogy a tisztítótűzben lévők minél hamarabb az Égbe jussanak. Értük: a közös imát, a hústól való teljes tartózkodást és a jócselekedeteinket akarjuk felajánlani.
Októberi házi feladat:
“MENNYEI ATYÁNK, SEGÍTS, HOGY NECSAK ÖNMAGUNKÉRT ÉLJÜNK, HANEM MÁSOKÉRT IS!”
Kategória: Szilágynagyfalu | A közvetlen link.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.