Nagyfalu 2004-2005

Nagyfalu, 2004. december elsőszombatján:

 

Itt a természet templomában vagytok. Itt meg akarlak tanítani benneteket: az engedelmességre, az állhatatosságra és a bizalomra. Ez a három erény nagyon fontos lesz az elkövetkezendő időben. Vissza akarom vezetni: az egyszerűséghez és a szegénységhez azokat, akik hallgatnak Rám. A világ: a vagyon, a hírnév és a mulandó dolgok után szalad. Nektek az ellenkezőjét kell tennetek. Ez a hegy alkalmas arra, hogy Jézussal és Velem legyetek. Itt jobban meghalljátok a Szentlélek hangját. Az első Karácsony évezredekkel ezelőtt a világ szégyene volt. Lejött a Földre a Világosság és az emberek nem fogadták be. Tőletek elvárom, hogy ne gazdag javakkal ajándékozzátok meg egymást. Ezt a világ fiai teszik. Ti egymásnak elsősorban Jézust adjátok és emellett egy kis figyelmességet, ami hitet ad. Értékeljétek a megáldott kegytárgyakat, amelyek által megvédlek benneteket. Bízzatok Bennem! Én mindenkit Jézus Krisztushoz akarok vezetni, Ő pedig az Atyához, az örök boldogságba. Készüljetek fel, rövidesen megjelenik a „Bűn Embere”, aki azt fogja mondani magáról: „Én vagyok az Isten”. Akkor kilátástalanság, nagy sötétség és zűrzavar lesz az egész világon. A keresztes Kígyóval kell megküzdenetek. Jézus, csak azután fog eljönni a Földre, nagy fényben, hogy elhozza a Világosságot. Aki Jézusban és Bennem bízik, minden rossztól megmenekül. Amit Jézus és Én fogunk adni nektek, az mindörökké megmarad”.

2005 – Az Oltáriszentség éve –
“Tedd csak a jót, kerüld a rosszat, felkészülve várd az Urat!”
2004. december 4.

3. Elsőszombat a Szentháromság hegyén, Nagyfaluban.
Ezt a hónapot Jézus Krisztus imádására és dicsőítésére szenteljük.
“Dicsőség Neked Jézus, hála Neked Jézus mindenért, különösen a lelki békédért”.
A lelkigyakorlatban engesztelünk az egész emberiségért, hogy felkészülve várja Jézus második eljövetelét.

I. Nagyfalu: visszatekintő – lelkiismeretvizsgálat.
Jézus nevében, aki mindannyiunkért megszületett, megkérdezem tőletek:
Az elmúlt év mottója: – “Csak jót: gondolj, mondj és tegyél, hogy Isten jó eszköze legyél!”- látható nyomot hagyott-e bennetek? Megtettétek-e mindazt, ami tőletek telt a tisztítótűzben szenvedő lelkek kiszabadításáért? (ima, böjt, jócselekedetek, Szentírásolvasás, szentelmények használata, stb) A mennyország felé haladt-e az életetek? Kerültétek-e a pokol felé vivő rossz cselekedeteket? Megszületett-e bennetek a természetfölötti szeretet? Helyesen viszonyultatok-e a magánkinyilatkoztatásokhoz? Értékelitek-e a Szentmisét, Oltáriszentséget és papjaitokat? Türelmesen éltétek-e meg a lelki tisztulásotokat?

II. Nagyfalu – jelen Az Égiek meghívása
Mennyei Atyánk, előre megköszönjük azokat a nagy kegyelmeket, amelyeket – hisszük -, a mai elsőszombaton is elkészítettél nekünk. Köszönjük Atyánk, hogy ebben a sáros, nyirkos időben is újra összegyűjtöttél minket. Mennyei Atyánk, égi, isteni jelenléteddel tiszteld meg a mi többre vágyó közösségünket. Hatalmas kezedbe helyezzük magunkat, szeretteinket, ellenségeinket, ügyeinket, az egész emberiséget, kérünk áldj meg minket.
Jézus Krisztusunk, Téged is meghívunk tudatosan a mai ünnepre. Drága, Szent Sebeidbe helyezzük magunkat, minden jószándékunkat, testünket-lelkünket, betegeinket, jövőnket,… kérünk isteni jelenléteddel áldj meg bennünket.
Szentlélek Istenünk, Téged is meghívunk ebbe a nagy sátorba, Noé bárkájába. Kérünk vezess, oltalmazz és ments meg bennünket. Szentlélek Istenünk, mi hisszük, hogy Jézus és Mária által meg fogod menteni az egész világot. Bocsánatot kérünk minden bűnünkért.
Szűzanyánk, akarjuk a Te jelenlétedet, akarjuk a Te közbenjárásodat, égi tanításodat. Kérünk, édesanyai áldásoddal áldj meg bennünket és Szeplőtelen Szívedbe fogadj be minket.
Szent Mihály, Szent Gábor, Szent Rafael főangyalok, összes angyalok és szentek,… kérünk Titeket, jelenlétetek által bőséges kegyelmet esdjetek le együttlétünkre és közös engesztelésünkre. Kérünk járjatok közbe értünk, hogy képesek legyünk minden jónak a befogadására és minden rossznak a visszautasítására.
– Hála, köszönet, dicsőítés jelenlétetekért, áldásotokért, mindenért. Ámen.

Szűz Mária üzenete:
“Itt a természet templomában vagytok. Itt meg akarlak tanítani benneteket: az engedelmességre, az állhatatosságra és a bizalomra. Ez a három erény nagyon fontos lesz az elkövetkezendő időben.
Vissza akarom vezetni: az egyszerűséghez és a szegénységhez azokat, akik hallgatnak Rám. A világ: a vagyon, a hírnév és a múlandó dolgok után szalad. Nektek az ellenkezőjét kell tennetek. Ez a hegy alkalmas arra, hogy Jézussal és Velem legyetek. Itt jobban meghalljátok a Szentlélek hangját.
Az első Karácsony évezredekkel ezelőtt a világ szégyene volt. Lejött a Földre a Világosság és az emberek nem fogadták be. Tőletek elvárom, hogy ne gazdag javakkal ajándékozzátok meg egymást. Ezt a világ fiai teszik. Ti egymásnak elsősorban Jézust adjátok és emellett egy kis figyelmességet, ami hitet ad. Értékeljétek a megáldott kegytárgyakat, amelyek által megvédlek benneteket.
Bízzatok Bennem! Én mindenkit Jézus Krisztushoz akarok vezetni, Ő pedig az Atyához, az örök boldogságba.
Készüljetek fel, rövidesen megjelenik a “Bűn Embere“, aki azt fogja mondani magáról: “Ő az Isten”. Akkor kilátástalanság, nagy sötétség és zűrzavar lesz az egész világon. A keresztes Kígyóval kell megküzdenetek. Jézus, csak azután fog eljönni a Földre, nagy fényben, hogy elhozza a Világosságot. Aki Jézusban és Bennem bízik minden rossztól megmenekül. Amit Jézus és Én fogunk adni nektek, az mindörökké megmarad“.

Gyógyító és szabadító ima
– Tárjátok ki a kezeteket és a szíveteket az Égiek gyógyítása és szabadítása előtt. Kérjük a Szentlelket, segítsen, hogy a felkínált kegyelmeket el tudjuk fogadni.
– Jézusunk, imádjuk isteni hatalmadat, amellyel meggyógyítottad a betegeket, amellyel kiűzted a gonosz lelkeket, amellyel feltámasztottad a halottakat, amellyel lecsendesítetted a háborgó tengert. Jézusunk, imádunk Téged. Hisszük, hogy jelen vagy az Oltáriszentségben. Kérünk szellemileg lépj ki és menj oda a betegeink mellé és érintsd meg őket gyógyító, szabadító szereteteddel. Jézusunk, érintsd meg beteg, megkötözött testvéreinket: a testüket, lelküket, nyelvüket, szívüket, beteg részeiket,… hogy azok meggyógyuljanak. Jézusunk, add, hogy beteg, megkötözött gyermekeid úgy nézzenek Rád, mint a köztünk járó gyógyító és szabadító Istenre, aki üdvösségünk érdekében, minden jóra képes vagy. Jézusunk áld meg a problémáinkat, hogy azok akaratod szerint megoldódjanak. Drága Szentlelked által áraszd ki a Te gyógyításodat, szabadításodat.
– Mária, Te vagy a “Betegek Gyógyítója”, a “Térdenálló mindenhatóság”. Úgy kérünk Téged, mint, akinek érző szíve van, mint, akinek szeretettel teljes ölelő karjai vannak. Kérünk, áld meg, érintsd meg, öleld meg betegeinket.
– Jézus, Mária köszönjük a jelenléteteket. Kérünk árasszátok ki a kegyelmeket, hogy mindazok, akiknek eljött az idejük, hogy meggyógyuljanak, azok meggyógyuljanak; akiknek eljött az idejük, hogy megszabaduljanak, azok megszabaduljanak; akiknek eljött az idejük, hogy megtérjenek, azok megtérjenek.
– Jézus, Mária, bármit tesztek velünk, mi egész életünkben áldunk, szeretünk és magasztalunk Titeket. Ámen.

December témája: “Jézus Krisztus dicsőséges eljövetele”
a) Hogyan készüljünk Jézus második eljövetelére?
Legyen fontosabb számunkra a Valaki: Jézus, a családunk, akikkel találkozunk (ismerősök), mint a valami. Legyünk állandóan készen az Úr Jézussal való találkozásra, még akkor is, ha az Ő visszajövetelének az idejét nem ismerjük.
Imádkozzunk többet az “alvó keresztényekért”, akik az édes bűn párnáin alszanak.
Vigyázzunk a “stresszes” készülődésben, hogy szavaink “ne méreg”, hanem szép ajándékok legyenek családunk részére.
Akarunk, Jézus segítségével: több türelemmel, megértéssel és szeretettel viszonyulni azokhoz, akik ránk vannak bízva.
Legyen állandó eszményképünk: az alázatos és engedelmes Mária, aki a szíve alatt hordozta Jézust, az egész világ Megváltóját.
Nem akarunk félni Jézustól, aki szeret minket. Rendelkezésére bocsátjuk egész lényünket, hogy éljen bennünk és dolgozzon rajtunk keresztül.
Az Oltáriszentség évében: rendszeresen akarunk a szentmisére járni, áldozni, úgy, hogy ez a többlet bárhol és bármikor meglátszódjon rajtunk.
Jézussal találkozhatunk: a Szentírásban, a szentségekben, a felebarátban. Az idők végén: isteni jóságával, teljes ragyogásában jön közénk a Földre. Nyitott szívvel akarjuk Őt várni.
Mindenkinek hasznára válna, ha jobban belegondolnánk a Krisztussal való találkozás elkerülhetetlen valóságába. Így mindennap szívből mondanánk: Maranatha! Jöjj el Uram, Jézus!

b) Részlet Don Gobbi lelkigyakorlatából. Stefano Gobbi atya “a Máriás Papi Mozgalom” alapítója, lelkigyakorlatot tartott kb. 300 papnak, 25 püspöknek és 1 bíborosnak Krisztus dicsőséges eljöveteléről. A következőket mondta:
Mária üzenete: “Az elsőhöz lesz hasonló Jézus második eljövetele is, mielőtt végül eljön az utolsó ítéletre. Váratlanul fog eljönni. Eljön, hogy megkezdje uralmát a világban”.
A Szentírás kifejezetten beszél arról, hogy Jézus ebbe a világba fog eljönni: “Vajon, amikor eljön az Emberfia, talál-e hitet a Földön”. “…látni fogjátok, hogy az Emberfia eljön az ég felhőin”. Amíg lesznek felhők, addig nem lesz utolsó ítélet.
A Hittani Kongregációhoz kérdést intéztek: “Miképpen kell érteni Jézus dicsőséges eljövetelét? Mint az utolsó ítéletre való eljövetelt, vagy még a Földre való eljövetelt?” Válasz: “Ebben a témában még sohase nyilatkozott az Egyház. Ezért lehet akár az egyik, akár a másik felfogást képviselni”.
Milyen lesz Krisztus második eljövetele? “Amikor újból eljön Jézus, dicsőségesen ki fogja magát nyilatkoztatni ennek a világnak és elhozza Országát a Földre, amely a szeretet, az öröm és a béke Országa lesz”.
Milyen kísérőjelenségei lesznek Krisztus eljövetelének?
==> A teremtmények “Igent” fognak mondani az Atya Akaratára.
==> Meg fognak tisztulni a szívek-lelkek világszinten, a Szentlélek egészen különleges kiáradása által.
==> Új korszakot nyit a világ számára, a szeretet civilizációját.
==> Jézus, az Oltáriszentségben, teljes hatalmát kinyilvánítja. Mindent megújít és végül új Eget és új Földet fog hozni.

III. Nagyfalu – előretekintés
  Hála, azért, hogy 2005 elsőszombattal kezdődik. Hisszük, ez megpecsételi az egész évet. Hisszük, hogy 2005-ben is, a maximális kegyelmeket Jézus és Mária által fogjuk kapni.
  Az Úr Jézus nevében ajánlom, hogy az Oltáriszentség évében: rendszeresen járjunk szentmisére, áldozzunk, csütörtökönként végezzük a “Világosság Rózsafüzérét” és szentségimádást.
  A papoktól kéri az Úr Jézus, áldoztatás előtt is és utána is csókolják meg, szeretetük jeléül, az áldoztató kelyhet. Legalább csütörtökönként áldják meg az Oltáriszentséggel az egész világot, a négy égtáj felé fordulva.
  A lelkigyakorlat folytatódik. Befelé, otthon éljük meg a lehető legkomolyabban. Kifelé a szeretet vezessen.

Szűz Mária kérése: “A legnagyobb szeretettel kérlek titeket, engeszteljetek azokért: akik nem járnak templomba; akik nem áldoznak; akik bűnös lélekkel áldoznak; akiken nem látszik meg a Jézussal való találkozás; akiknél a szentséglátogatás és szentségimádás hiányzik; akik kételkednek vagy nem hisznek Jézus valóságos jelenlétében az Oltáriszentségben; akik betörtek a templomokba és meggyalázták Jézust; akikben Szent Fiam keresztre van feszítve még Karácsonykor is”.

Decemberi házi feladat:

“JÉZUSOM SEGÍTS, HOGY ÉLETEM MINDEN PILLANATÁBAN KÉSZ LEGYEK A VELED VALÓ TALÁLKOZÁSRA”

(2005) – 2006. A Szentírás éve – “Vedd és olvasd, éld és beszélj Isten Szaváról!” 2005. december 2-3-4.

 
10. Elsőpéntek, Elsőszombat és Elsővasárnap a Szentháromság hegyén, Nagyfaluban.
Decemberben: a Szentírásból a Jelenések Könyvét olvassuk és éljük. Jézus Krisztust dicsőítjük és áldjuk egész életéért!
Havi mottó: “Szeressétek egymást, amint Én szerettelek titeket!”
Közös imaszándék: a problémás helyzetben lévő családokért engesztelünk, hogy Szent Családdá váljanak.
Legyen a röpimánk: “Jézus, Mária és József, mentsétek meg családjainkat!”
 
I. Nagyfalu: visszatekintő – lelkiismeretvizsgálat.
Hiszed-e azt, hogy a hitetlenségnek súlyos következményei vannak? Szoktál-e segíteni: imával, böjttel, Szentmisével… legalább a tisztítótűzben szenvedő szeretteiden? Szenvedélyeidtől, itt a Földön vagy odaát a tisztítótűzben akarsz-e megtisztulni? Felajánlottad-e Jézus és Mária Szent Szívének önmagadat, családodat? Családodban engeszteltek-e Jézus Öt Szent Sebe tiszteletére? Alázatos lélekkel elfogadod-e a figyelmeztetéseket? Mindig vagy csak a bajban szoktál-e imádkozni?
Szeretettel szoktad-e kimondani Isten Szent Nevét?
 
II. Nagyfalu – jelen.
Az Úr Jézus tanítása, 2005. december elsőpéntekén:
Jézusom, hogyan ismerhetjük meg Karácsony Szent Titkát?
“Nagyon örülök annak, hogy e világban, még vannak olyan lelkek, akik Engem a szívük Királyának választanak. Ti, akik eljöttetek erre a “szent helyre”, Engem találtatok meg! Amíg a Földön éltem sokszor fáztam, éheztem… Az emberek kigúnyoltak, megaláztak azért, mert nem értették meg az Én életemet. Én mindenben hasonlóvá váltam hozzátok, kivéve a bűnt. Most, ebben a “szent időben”, azok kerülhetnek nagyon közel Hozzám, akik nélkülözik a kényelmet, akik vállalják földi életemet, a kigúnyolást, a szegénységet és egyszerűséget… Értem! Így akarjatok hasonlítani Hozzám! Ebben a lelkületben törekedjetek az életszentségre!
Mit gondoltok, miért nem engedtem meg eddig, hogy nagy templomot és kényelmes helyeket készítsetek ezen a helyen? Égi akaratom, itt minden maradjon eredeti, szegényes, egyszerű, mint az Én körülményeim, amikor a Földön éltem. Így szolgáljatok Engem és egymást, hogy Velem tudjatok uralkodni. Most újra mondom, hogy mindenki és minden meg kell tisztuljon. Csak így lesznek készen az emberi szívek befogadni Engem. Az utolsó időben, amíg nem cserélitek fel a kényelmet szerető természeteteket az egyszerű élettel, addig nem tudlak felhasználni benneteket tervem kivitelezésére. Már vannak köztetek olyanok, akik megélik az Én életformámat a Földön. Ezek az emberek nagy örömömre vannak. Belőlük fog alakulni az Én ‘kisded nyájam’, akik által fel fogom építeni az Új Világot. Ők, megtapasztalják a szenvedéseiken keresztül is az Én édességemet. Ők, elhiszik és megélik, amit mondtam: “Keressétek először az Isten Országát és Igazságát, a többi mind megadatik nektek”.
A születésemre emlékezve, úgy ünnepeljétek meg a Karácsonyt, hogy valóban hasonlítson az Én születésem körülményeire. Ne ragaszkodjatok evilági szokásaitokhoz! A világiak a Nevemben tartják a Karácsonyt, de Nélkülem ünnepelnek. A fényűző, de Nélkülem ünneplők között, Engem ne keressetek, mert nem találtok meg. Kérlek benneteket, akik eljöttetek erre a “szent helyre” legalább ti vállaljátok az Én szegényes, egyszerű életformámat. Mutassátok be a körülöttetek élő embereknek, hogy Velem is lehet ünnepelni.”
 
Szűz Mária tanítása, 2005. december elsőszombatján:
Szűz Mária, Te hogyan élted át, azt a “Szent Időt”, amikor, Jézus a Földre született?
Ezeket mondta el nekem a Szűzanya:
“Amikor engedelmesen elmentünk, Józseffel, Betlehembe, a népszámlálásra, akkor született meg Jézus, egy idegen istállóban, elképzelhetitek milyen körülmények között. Akkor született a Földre, a Szeretet Istene, amikor mi a kötelességünket teljesítettük.
Hogyan fogadták Őt az emberek? Szegényes helyen, hidegben, állatok között jött Jézus a világra, mert az emberek között nem volt hely Számára. Sok ember szíve zárva volt és sajnos ma is zárva van Isten befogadására, ahogy egykor születésekor. Jézus mégis eljön még egyszer hozzátok! Vajon most, felismeritek-e az időt, látogatása idejét?
Az igazi Karácsonyt a szívetekben kell megünnepeljétek. Ha a szívetekben nem születik meg Jézus, akkor hiábavaló minden külső ünneplés.
Kérlek benneteket, lelkileg éljétek át ezt a Karácsonyt. Szíveteket tartsátok távol mindig, minden bűntől. Így, meg fogjátok tapasztalni azt a nagy örömet, amit csak Jézus ad nektek. Örömére vagytok Szent Fiamnak, akik azonosultok Jézus földi életével. Így, jó munkatársai lesztek Jézusnak, ebben a nehéz időben.
Mindazok, akik csendesen viselik keresztjeiket és felajánlják a mennyei Atyának, engesztelésül a bűnösök megtéréséért, azok nagy segítségünkre vannak.
Maradjatok mindig kicsik, egyszerűek, így mindig meg fogjátok tapasztalni jelenlétemet, összejöveteleiteken. Áldozataitok, imáitok és böjtjeitek, amelyeket Értem és Fiamért hoztok, fel vannak jegyezve a Mennyben és bőséges lesz a jutalmatok is értük.”
 
A mennyei Atya tanítása, 2005. december elsővasárnapján:
Mennyei Atyám, 2005 évvel ezelőtt, Te, megörvendeztettél minket, Szent Fiaddal, Jézus Krisztussal. Elküldted Őt a Földre, váltságdíjul, értünk, bűnösökért. Az emberiség, nem kaphatott volna nagyobb ajándékot az Égtől, mint a Megváltót. A Messiás, biztos nem olyan fogadtatást várt az emberektől, mint amilyenben részesült. Amit elrontottak az elődeink, azt a nagy fájdalmat, amit az Úr Jézus egész földi életében elviselt, mi, a mai kor engesztelői, szeretnénk helyrehozni.
Azért gyűlünk össze, a Szentháromság hegyén, minden hónap első három napján, hogy engesztelésünkkel begyógyítsuk azokat a sebeket, amelyeket bűneinkkel okoztunk Jézusnak. Mi, úgy szeretnénk hasonlítani Jézus földi életéhez, hogy vállaljuk az egyszerű, szegényes életet, a megvetést… az emberek részéről.
Mondd, mennyei Atyám, még mivel örvendeztessünk meg Téged, ebben az Adventben?
– “Értékeljétek jobban Szent Fiamat és a Szűzanyát, égi ajándékaimat, akiket nektek adtam.
– Ebben az utolsó és nehéz időben ismerjétek fel és használjátok ki jobban a rendelkezésetekre álló kegyelmi időt.
– Bocsássatok meg azoknak, akik ellenségesen viselkedtek veletek szemben és kérjetek bocsánatot azoktól, akiket ti bántottatok meg.
– Zúgolódás nélkül vállaljátok a szegényes és egyszerű életet.
– A maradandó dolgokat tegyétek az első helyre, a mulandókat hagyjátok a második helyen az életetekben.
– Legyetek önfeláldozó szeretettel egymás iránt.
– Ne nehezítsétek meg egymás – úgyis nehéz – keresztjét, hanem segítsetek egymásnak a kereszthordozásban.
– Éljetek úgy, hogy örüljek annak, hogy embert teremtettem a Földre.
Ha ebben a lelkületben mentek előre, akkor nagyon meg leszek elégedve veletek!!!”
 
Tanúságtétel a Szentírás évében:
“C. Bogdánnak hívnak, 24 éves vagyok. Ebben az évben fejeztem be a zene egyetemet. A nagyváradi állami Filharmóniában zenélek, mint csellós.
Megtérésem előtt, bár szeretet volt a családunkban, csak egyszer egy évben mentünk templomba. Az Isten felé vivő jó szokások hiányoztak az életünkből. Mindig éreztem valami-valaki hiányát. A családunkban, előbb, mi gyerekek tértünk meg, azután a szülők. Az én megtérésem akkor kezdődött, amikor a nővérem megtanított a rózsafüzért imádkozni. Bizalommal felajánlottam Neki testemet-lelkemet, egész életemet. Szűz Máriával beszélve, érezve az Ő jelenlétét, egyre jobban megszerettem Őt. Kértem, hogy vezessen egyre közelebb a mennyei Atyához. Visszatekintve rájöttem, hogy a Szűzanyának tett felajánlásomnak gyümölcse, egész megváltozott életem. Szűz Mária jelenléte készítette fel a szívemet Jézus befogadására. A családban, amikor együtt imádkoztunk, növekedett bennünk az öröm, a béke és a szeretet. Ezen az úton egyre jobban éreztük Isten jelenlétét bennünk és közöttünk. Nagy lendületet kaptam a lelkiéletemben: az életgyónásom, az érsemjéni és a nagyfalusi lelkigyakorlatok által. A megtérésem után egyre jobban megszerettem a csendet, amelyben érezhető volt Jézus jelenléte, békéje.
Mit jelent számomra a Szentháromság hegy, az Oltáriszentség és a Szentírás?
A Szentháromság hegyen: a Szentháromság, a Szűzanya, az Angyalok és a Szentek érezhetően vannak jelen. Ott megszűnik az idő és a gond. A “szent hegyen” közelebb vagyok az Éghez, a lelkem ott megnyílik, megtisztul és szabaddá válik. A hegyen, Isten fogadja a gyermekeit, ott a szívünk megpihen a világ nyugtalanságaitól. Ott Isten felkínálja a egész világnak mérhetetlen Irgalmát és végtelen Szeretetét. Azon a hegyen tapasztalatom szerint, a nyitott lélek mindent megkap, amire szüksége van. Ott az Ég érezhetően leszáll a Földre ajándékaival.
Az Oltáriszentség-i Jézus előtt a lelkem fejlődik. A csendben tudatosítom, hogy Ő jelen van, Ő szeret engem úgy, ahogy vagyok. A Jézussal való beszélgetésem által a Vele való kapcsolatom elmélyül. Jézus jelenlétében érezhető változás történik a szívemben, fényt és erőt kapok a feladataimhoz. Jézus segítségével le tudom győzni a nehézségeimet, felfedezem a lelki élet szépségeit, eltelek szeretettel, mindent könnyebben teszek, Jézussal és Jézusért.
A Szentírás olvasáson keresztül választ kapok a kérdéseimre. Jézus Szava fényt ad életem helyzeteire, megtanít Hozzá hasonlóan élni. Kedvenc idézetem a Szentírásból: “Keressétek elsősorban az Isten Országát, a többi mind megadatik nektek”. Amikor erre az idézetre gondolok, úgy az egyetemen mint a munkahelyen, sikerül Istent az első helyre tenni.”
Jelmondatom: “Jézussal és Máriával igent akarok mondani mindig a mennyei Atya Akaratára”.
 
III. Nagyfalu – előretekintés.
Januárban, azért imádkozunk, hogy a különböző vallásúak között hitegység és a különböző nemzetiségűek között szeretetegység legyen!
Januárban a mennyei Atya kéri a teljes böjtöt a televízióval, a kilenced alatt és azután hétfőn, szerdán és pénteken. Azon kívül is csak az építő műsorok megnézését ajánlják az Égiek!!!
Karácsonytól – Hamvazószerdáig a böjti rend, az Égiek Akarata szerint: a kilencedek alatt (1-9) és azután hétfőn, szerdán és pénteken, délig, teljes böjtöt tartunk. Kivételek: vasárnap, ünnepnap és a szeretetvendégség. Csak a péntekek húsmentesek! Legyünk ezután is óvatosak a hússal kapcsolatosan.
Januárban: Szent Máté evangéliumát olvassuk és éljük!
Jézus Öt Szent Sebe engesztelői békés Karácsony-i ünnepeket és boldog Új Évet kívánunk mindenkinek.
Decemberi házi feladat:
“JÉZUSUNK SEGÍTS, HOGY TISZTA SZÍVÜNKKEL ÉS KÖLCSÖNÖS SZERETETÜNKKEL AJÁNDÉKOZZUNK MEG TÉGED!”
Kategória: Szilágynagyfalu | A közvetlen link.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.