KÖZELEDÜNK AZ APOKALIPSZISHEZ… MEDJUGORJE-I LÁTNOK: “A SZŰZANYA SOK DOLGOT ELMONDOTT, AMIT MÉG NEM FEDHETEK FEL… DE AZ ESEMÉNYEK MÁR MOZGÁSBAN VANNAK.”

A történelem különleges korszakában élünk. Úgy tűnik, a világ lángokban áll. Soha nem tapasztalt természeti katasztrófákról hallunk, halálos hurrikánokról és földrengésekről. Az Egyesült Államokban nyilvános vita folyik a polgárháborúról, a kongresszusi tagokat megkísérlik lemészárolni, Oroszország és az Egyesült Államok szabadon megválasztott elnökeiről nyilvánosságra hoznak titkos információkat, például ahogy egy nukleáris háború nyerési esélyeit latolgatják, itt van az ISIS, Szíria, Oroszország, Észak-Korea, hogy csak néhány példát említsünk arról, milyen elképesztő világban élünk. Példa nélküli felfordulásnak vagyunk a tanúi – igazi drámának, amihez foghatót a világ még nem látott.

Ezek a világesemények előjelek lennének, hogy Fatima és Medjugorje titkai kezdenek kibontakozni? Mirjana, az egyik Medjugorje-i látnok szerint ez a helyzet. Új könyvében azt mondja:

“A Szűzanya sok dolgot elmondott, amit még nem fedhetek fel. Csak utalhatok rá, hogy mit hoz a jövő, azt viszont látom, hogy az események már mozgásban vannak.”

Nézd meg a körülöttünk lévő világot. A fősodrású média nap mint nap olyan cikkeket tesz közzé, amelyek Oroszországot és Vlagyimir Putyint démonizálják, és a háborút sürgetik. Oroszország hirtelen ellenségünk lett. Hollywood nyíltan kimondja, hogy “háborúban állunk Oroszországgal”. De ki áll emögött a veszélyes démonizáció mögött? Ma már olyan nagy hazugságok hullanak ki a nagy médiaszervezetekből, hogy vannak, akik elkezdenek azon gondolkodni, vajon a “Hazugság Atyja” valahogy beszivárgott-e társadalmunk felsőbb szféráiba, és az irányítása alatt állnak-e a nagyhatalmak?

A Medjugorjei jelenések első napjaiban a Madonna adott egy próféciát a hat látnoknak Oroszországról és tíz titokról, amelyek információkat tartalmaznak a jövő eseményeiről. Ez a 10 medjugorjei titok hatással lesz az egyházra és a világra. A vészjósló titkok a világ felé közeledő büntetésről szólnak.

A Mária jelenésekben gyakran fordulnak elő titkok. A leghíresebb titok- illetve próféciasorozat Fatima-ban hangzott el 1917-ben. A második világháborúra és a kommunista ateizmusra figyelmeztetett. Ezek a próféciák mind valóra váltak.

Az viszont nem annyira közismert, hogy a Boldogságos Szűz állítása szerint Fatima közvetlenül kapcsolódik Medjugorje-hez.

1991. augusztus 25-én a Béke Királynője a következőt üzente: “… kilenc napos lemondásra kérlek benneteket, a ti segítségetekkel teljesülhet, amit a Fatimában közölt titkokon keresztül elkezdtem megvalósítani…” A látnokok azt mondták, hogy Medjugorje “Fatima folytatása és beteljesítése”.

Tehát ha titkok jellemzik Medjugorjét és Fatimát, és ha Medjugorje valóban Fatima beteljesítése, hogyan kell értelmezni ezt?

Először is, ha elemezzük a fatimai üzenetet, látjuk, hogy a főtéma Oroszország – ez a különleges nemzet – központi szerepet játszik Fatima titkainál.

Fatima püspöke kijelentette, hogy “Fatima üzenete Oroszországra vonatkozik. Fatima és Oroszország egy. ”

Hnilica püspök, aki szoros kapcsolatban állt mind Szent II. János Pál pápával, mind pedig Kalkuttai Szent Teréz anyával, közölte, hogy a Boldogságos Szűz a fatimai látnok Lucia nővéren keresztül legalább 22 alkalommal beszélt Oroszországról. “Egyszer, amikor visszatértem Fatimá-ból, ahol találkoztam Lucia nővérrel, elmeséltem Teréz anyának, amit ez a híres látnok elmondott nekem. Egy részlet szöget ütött a fejembe, nevezetesen, hogy a fatimai Szűz a különböző jelenéseiben, a hivatalosakban 1917-ben és Lucia nővér későbbi magánjelenéseiben 22 alkalommal fejezett ki Oroszország iránti érdeklődést. “Ez a ragaszkodás – mondtam Teréz anyának -, bizonyítéka annak a rendkívüli kedvességnek, ahogy a Szent Szűz az orosz néphez viszonyul.”

Egy rádióműsorban megkérdezték Malachi Martin-t, – aki elolvasta Fatima titkait, és meg volt győződve arról, hogy Mária Szeplőtelen Szívének diadala legkésőbb 2017-ben elkezdődik, – a titkok tartalmáról. Válasza így hangzott: “A harmadik titok szövege alapján Oroszország a Fatima-menetrend szabályozója.”

Oroszország szerepe nagyon fontos a fatimai próféciában, mert ha hiszünk a fatimai vízióban, a világ megmentése, a beteg világ meggyógyítása Oroszországban kezdődik, ezért beszélt a Szent Szűz az 1917-es fatimai jelenésekben olyan sokat Oroszországról. Nagyon bizarr üzenet ez olyan értelemben, hogy az ember azt gondolná, hogy az üdvösség Nyugatról származik, ahogy azt mindig gondoljuk, mert nyugatiak vagyunk, de nem, Fatima üzenete szerint a megváltás Keletről származik, és különösen Ukrajnából és magából az orosz államból, ami rendkívüli.”

Malachi Martin szerint Lucia nővérnek a “harmadik titokról szóló” egyoldalas levele három témakörrel foglalkozik:

1. A nemzetek fizikai megbüntetése
2. Szellemi büntetés
3. Oroszország központi szerepe mindkettőben, vagyis hogy a fizikai és szellemi büntetés végzetszerű
menetrendjében Oroszország a kulcs.

Most ha elfogadjuk, hogy Oroszország volt Fatima központi témája, és hogy Medjugorje Fatima beteljesítése, akkor lehetséges, hogy Oroszországnak köze van Medjugorje-hez?

Meglepő módon a kérdésre adott válasz IGEN!

1981-ben Medjugorje-ben, a Béke Királynője azt mondta a fiatal látnokoknak, hogy “az orosz nép fogja legjobban megdicsőíteni Istent.” Ez egy rendkívüli prófécia. Először megjósolta, hogy Oroszország felajánlása megtörténik (ez végül 1984 március 24-én megtörtént), másodszor megjövendölte a keresztény hit feltámadását Oroszországban, mely a prófécia idején egy ateista, totalitárius rezsim uralma alatt volt. A béke királynőjének teljes üzenete: ” Oroszország fogja a legjobban megdicsőíteni Istent, míg Nyugaton a civilizáció fog fejlődni, de Isten nélkül és úgy cselekednek, mintha saját maguk teremtői lennének”.

Tehát ezeket szem előtt tartva figyeljük a mai világeseményeket, hogy láthassuk, amint Medjugorje titkai feltehetően kibontakoznak. Különösen az oroszországi keresztény hit állapotát kísérjük figyelemmel (“Oroszország fogja legjobban megdicsőíteni Istent”) és az Egyesült Államok, a Nyugat és Oroszország kapcsolatát (“Nyugaton a civilizáció fog fejlődni, de Isten nélkül”)

Mit tudunk a MEDJUGORJE-BEN ADOTT 10 TITOKRÓL”?

Az Oroszország és a Nyugat közötti feszültségek tagadhatatlanul most vannak a legjobban kiéleződve a hidegháború óta. Néhány szakértő szerint ez az idő most rosszabb, mivel Putyin aktívan beszél az oroszországi nukleáris fegyverek erejéről és nyíltan beszél a taktikai alkalmazásukról. Nem esik már szó “kölcsönös biztos pusztításról”. Putyin a nukleáris csata megnyeréséről beszél. Medjugorje titkaira gondolva fontoljuk meg, hogy a titkokban”büntetésről” van szó, és Fatima azt állítja, hogy Oroszország ezeknek az úgynevezett büntetéseknek a”szabályozója”.

Henry Kissinger nemrégiben ezt írta; “Oroszország kitörése az Egyesült Államok számára evidenssé vált” A hidegháború óta nem volt ennyi józan beszélgetés egy Oroszország és a Nyugat közötti potenciális nukleáris háború lehetőségéről. Egy tipikus cím: Az USA, a NATO hatalmak intenzív előkészületei a nukleáris háborúra, válaszul az “orosz agresszióra”.

De amit a legtöbb politikai és katonai stratéga alábecsül, az az, hogy a kereszténység mennyire ott van a Nyugat és az Oroszország közötti feszültségek gyökerében. Az USA és Európa gyors ütemben fordul el a hittől, míg Oroszország példátlan vallási ébredés közepében van. (Oroszország Európa Legistenhívőbb Nemzeteként emelkedik fel.) Vladimir Putyin közelmúltban beszédet mondott: “Ma számos országban újraértékelik az erkölcsi és etikai normákat. Nemcsak a lelkiismereti szabadság, a politikai nézetek és a magánélet megfelelő elismerését, hanem a jó és a rossz tudásának kötelező elismerését is megkövetelik. “Putyin hitre vonatkozó szavai meglepték a világot.

A vallási élet tagadhatatlanul visszatért Oroszországba. Vladimir Putyin templomba jár, és a nyilvánosság szeme láttára rendszeresen tiszteletét teszi Szűz Mária előtt, és megcsókolja a Madonna megáldott ikonjait. A hitet visszautasító és erkölcstelen Amerikát leckézteti Putyin. A meglepő spirituális újjáéledés Oroszországban olyan időszakban zajlik, amikor Európa és az Egyesült Államok mély hitválságban van. Már az Egyesült Államokban zajló vallási üldöztetésről beszélnek a Legfelsőbb Bíróság azon történelmi döntése miatt, amely az azonos neműek házasságáról szól.

Ma, amikor az Egyesült Államok kormánya elveti a vallásszabadságot, és Isten nélkül halad előre a jövőbe, az orosz kormány a közadókból finanszírozza az ortodox templomok helyreállítását. Az ünnepélyes ceremóniákon szentelt vízzel és füstölővel felfegyverkezett papok és pátriárkák is részt vesznek. Az orosz ortodox püspököket rendszeresen látni katonai létesítményekben, ahol vallási szertartásokat vezetnek, imádkoznak, füstölőket égetnek, és mindent szentelt vízzel áldanak meg. Tavaly egy orosz szent nevét viselő nukleáris tengeralattjáróban ortodox kápolnát szenteltek fel.

Az oroszországi szellemi ébredés gyakorlatilag ismeretlen történet az Egyesült Államokban. Az Egyesült Államokban és Nyugaton a kortárs kulturális események azt sugallják, hogy a nyugati társadalom gyorsan távolodik Istentől – alapvetően elutasítva Istent, mint Teremtőnket. Ez a mozgalom távol van Istentől, miközben Oroszország úgy tűnik nemcsak keresztényként kezd gondolkodni és cselekedni, hanem egyenesen “megdicsőíti Istent”.

Vajon arról van-e szó, hogy ez a két nagyon különböző társadalom történelmi ütközetet vív? A szemünk előtt kezdenének kibontakozni Medjugorje titkai? A világ halad-e gyorsan Fatima beteljesedése felé, amely büntetést jósolt a világnak, ugyanakkor azt a dicsőséges ígéretet is, mely szerint “Szűz Mária Szeplőtelen Szíve győzni fog”?

Nem kétséges, hogy gyorsan közeledünk az apokaliptikus idők felé.

Ne felejtsük el a Szűzanya sürgős kérését: “Imádkozzatok a békéért; a béke, a béke és csak a béke. ”

Szeptember 27, 2017
Forrás: Approaching the Apocalypse… Medjugorje Visionary: “Our Lady told me many things that I cannot yet reveal. I can only hint at what the future holds, but I do see indications that the events are already in motion.” – Mystic Post

a

Hozzászólások lezárása.


“Gyengéd Atya, ne sújtsd haragoddal ezt a nemzedéket,mert akkor mindnyájan elpusztulnak. Ne sújtsd nyájadat keserűséggel és gyötrelemmel, mert akkor a vizek kiapadnak, és a természet kiszárad. Akkor haragod fölemészt mindent, hogy nyoma sem marad. Akkor leheleted tüze lángba borítja a Földet, és pusztasággá változtatja. A látóhatáron egy csillag tűnik majd fel. Az éjszakát pusztulás rázza meg, és úgy hull a hamu, mint télen a hó, beborítva népedet, mint megannyi szellemet. Könyörülj rajtunk Istenünk, ne ítélj meg minket szigorúan! Emlékezz meg azokról a szívekről, akik örömüket lelik Benned, és akikben Te is örömödet leled! Emlékezz meg azokról, akik hűségesek Hozzád, és ne engedd, hogy erővel sújtson le ránk Kezed, hanem Irgalmasságodban emelj föl bennünket, és írd bele minden szívbe Törvényeidet. Ámen.”
Archívum
Locations of Site Visitors Map„Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!”Map
Imádott Jézusom! Te rettenetes kínszenvedések árán váltottál meg minket. Kínszenvedéseidre kérünk, erősíts meg minket! Te, Aki a Getszemáné kertben vérrel verítékeztél, mert halálfélelem kerített hatalmába, de a szent angyal megerősített, és ki tudtad mondani: „Atyám, ha lehetséges, múljék el Tőlem ez a kehely, de ne az Én akaratom legyen, hanem a Tiéd.” Drága Szent Jézusom! Kérlek, erősíts meg minket is! Add nekünk a Te erődet, küldd el hozzánk is szent angyalodat, hogy Veled együtt mi is ki tudjuk mondani, amit Te mondtál: „Atyám, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy Te.” Jézusom, Téged elítélt Pilátus, és Te némán elfogadtad az ítéletet. Kérlek, add meg nekünk is a Te lelki békédet, hogy elfogadjuk az igazságtalan ítéletet abban a hitben, hogy Te megváltottál minket, és ha mindhalálig kitartunk Melletted, egy jobb hazát adsz nekünk, ahol Veled együtt örökké boldogok leszünk. Drága Jézusom! Téged megostoroztak a mi bűneinkért. Te némán tűrted a fájdalmas ütlegeket. Kérlek, add meg nekünk is a Te erődet és a Te békédet, hogy elviseljünk Érted, és az Evangéliumért minden szenvedést, és azt a Te örök érdemeiddel egyesítve, Szűzanyánk hétfájdalmas Szeplőtelen Szíve és könnyei által felajánljuk Neked a lelkekért. Jézusom, Téged kigúnyoltak, leköpdöstek, Arcul ütöttek, és tövissel koronáztak. Így gyaláztak meg azért, mert kimondtad az igazságot: „Király vagyok. Az Én országom nem e világból való.” Drága Jézusom kérlek, adj nekünk is bátorságot, hogy megvalljunk Téged az emberek előtt. Még akkor is, ha ez az életünkbe kerül. Jézusom, Te vérző, sebes Válladon vitted fel a Golgotára a súlyos keresztet. Többször elestél, összeroskadtál, de mindig felálltál. Kérlek, add nekünk a Te erődet, hogy mi is végigmenjünk a keresztúton. Meg ne torpanjunk, vissza ne forduljunk, csak Téged kövessünk. Dagadt, sebes Arcod és Tested indítson minket részvétre Irántad, hogy el ne hagyjunk Téged, Megváltó Istenünket, Aki a mi bűneinket vetted Magadra, és helyettünk adtál elégtételt. Szenvedő Arcod képét nyomd a mi lelkünkre, hogy soha ne felejtsük, mekkora árat fizettél értünk! Jézusom, Téged hatalmas szegekkel szegeztek fel a keresztfára. Te ezt is békével, némán tűrted, mert tudtad, hogy áldozatoddal rengeteg lelket mentesz meg. Az egész világot, az egész történelmet. Kérünk, add nekünk a Te erődet, hogy soha ne magunkra, és saját szenvedéseinkre, áldozatainkra tekintsünk, hanem mindig csak Rád, hogy megtegyük akaratodat, és ez által példaképek lehessünk az elkövetkező nemzedékeknek. Ránk is úgy tekintsenek, mint az Egyház magvetésére, mert az Egyház ereje, és örök példája a vértanúk hite és hűsége. Drága Jézusom! Nagy volt a mi váltságdíjunk. Ezért nem vagyunk a magunkéi, hanem a Tied, Aki megváltottál minket. Kérve kérünk, tudatosítsd ezt bennünk, és add kegyelmedet, hogy maradéktalanul teljesítsük ránk vonatkozó örök szent tervedet! Erre áldj meg bennünket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Drága Jézusunk, golgota kereszted lábánál, és a Szentháromság Szeretetlángja körül letérdelünk, megfogjuk egymás kezét, egymásnak támasztjuk keresztjeinket, együtt visszük, és pajzsként védjük a Szentháromságot az Oltáriszentségben. Drága Szűzanyánk, tisztíts meg minket rendetlenségeinktől és rendezetlenségeinktől, esdj ki számunkra minden szükséges kegyelmet a Mennyei Atyától, és kérd meg Őt, hogy újítsa meg a már meglévő kegyelmeinket! Kérünk Téged, hogy helyezz minket a Szentháromság jelenlétébe, ölelő szeretet-áramába! Drága Jézusunk, a te szent véreddel, Szűzanyánk, a te édesanyai palástoddal, könnyeiddel, drága Szentlélek a te szeretetlángoddal és drága Mennyei Atya, a te védelmed pecsétjével * Födjetek be minket tetőtől-talpig, testünket, lelkünket, szellemünket, gondolatainkat, szavainkat, cselekedeteinket, érzéseinket, vágyainkat, álmainkat, akaratunkat, erőnket, tudatunkat és tudatalattinkat. Födjétek be és védelmezzétek minden tulajdonunkat, ingó és ingatlan javainkat (beleértve telefonjainkat, járműveinket is). * Védelmezzetek meg minket a gonosz erő minden támadásától és kísértésétől! Védelmezzetek meg a betegségtől, bajtól, balesettől, háborútól, éhínségtől, katasztrófáktól, üldöztetéstől és átkoktól, minden okkult támadástól! * Ugyanígy fedjétek be és védelmezzétek meg szeretteinket és az ő tulajdonaikat, közösségeinket, rokonainkat, barátainkat, minden ránk bízott embert, akiket hordozunk. Védelmezzétek meg a papokat, legfőképpen a magyar katolikus papokat és szerzeteseket valamint a szentatyát. Védelmezzétek meg az ifjúságot, legfőképpen a magyar ifjúságot, a családokat, legfőképpen a magyar családokat. Födjétek be és védjétek meg a magyar nemzet minden tagját, egész Nagymagyarországot. Védjétek meg a politikusainkat, a betegeket, haldoklókat, magatehetetlen, idős embereket, minden szenvedőt. (Szenvedéseiket felajánlom az ő nevükben engesztelésül). Födjétek be és védelmezzétek a közömbösöket, a kárhozat útján járó embereket, hogy ne tudjanak nekünk ártani, és mindazokat, akik meghalnak hogy ne kárhozzanak el. Minden fent említett személyt belehelyezek Jézus szívsebébe. Drága Szentháromság, a Szűzanya Szeplőtelen Szívén át felajánlom Nektek engesztelésül életemet és halálomat, életem minden napját és éjszakáját. Jézus szenvedéseivel egyesítem az én apró kis szenvedéseimet, és így ajánlom fel minden cselekedetemet, lépésemet, szívdobbanásomat, lélegzetvételemet, kimondott szavaimat egy-egy invokációként és imafohászként. Felajánlom a szabad akaratomat, minden imámat, böjtömet, minden napom minden percét, főleg a mai napomat engesztelésül. Drága őrangyalaink és védőszentjeink, járjatok közben értünk, vigyázzatok ránk és legyetek velünk egész nap. Lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen és tekintetünk összeforrjon, ajkunk együtt könyörögjön az Örök Atyához irgalomért! AmenFree counters!
Legutóbbi hozzászólások
  • Ezt az üzenetet Kanadában kapta a SÁRGA LILIOM /YELLOW LILY/ nevű látnok a mi Urunktól, 2018 február 24-én.
   Isten kedves Népe, Szeretnék feltárni Előttetek egy újabb gyönyörű kinyilatkoztatást, amit a kanadai látnok, Yellow Lily /magyarul Sárga Liliom/ kapott. Jézus egy nagyon elszomorító, titkos szenvedéséről beszélt neki, amit a Nyelve által szenvedett el. Tehát hogy engesztelhessük Őt ezért a … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Szűzanya üzenete Little Pebble által
   2017.12.08. Little Pebble: Most este 7:40 van.   A fehér kereszt mint mindig az égen tűnt fel. Miközben a rózsafüzért imádkoztam, a kereszt rózsaszínűvé változott, és egy alagút jelent meg mely rózsavirág alakú volt. Ennek az alagútnak minkét oldalán egy- … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus szavai Little Pebble testvér által
   Little Pebble Üzenet Jézustól: 2017 november 6. Pebble: Egy óriási angyal állt előttem kezében tartva a fehér keresztet. Az angyal mögött egy másik nagy fehér kereszt volt látható,feje felett pedig egy zászló lebegett,amelyre ez volt írva: “Alleluja, Alleluja. “ Amint … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus és Szűzanyánk szavai Little Pebble testvér által
   LP.” Jézus ma meglátogatott engem és úgy öltözködött, mint egy harcos. Fehér ruhát viselt,és piros selyemöv volt a derekán, ahol kard volt a tartójában.Fején 3 részes korona volt amelynek elején egy zöld smaragd volt,amely aranypánttal volt körbevéve,rajta az M betűvel … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Little Pebble üzenete a Jézustól, Szűzanyától
   2017. szeptember 1. Pebble: Én már napok óta éreztem a Szűzanya jelenletét. Amikor ma reggel felkeltem hallottam az ő sírását, és ő ott állt mellettem. Én azt mondtam neki, Szűzanya ne sírj! Ő ezt válaszolta nekem: Fiam! Hogyne sírnék, amikor … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Az Ég sürgető kérése ima-vigília tartására (az Isteni Irgalmasság Máriáján keresztül)
   Ima-vigília kérés. Egy szenvedő lélek Jézus Szent nevére kéri, segítsünk megvédeni az Üdvösség Misszióját a Sátántól, hogy a lelkek megmeneküljenek a kárhozattól, hogy a Maradék Hadsereg egyesüljön, és Isten kegyelméből megerősödjön! 6 instrukciót küldött a szenvedő lélek Jézus Szent nevében: … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus szavai Little Pebble testvér által
   Ma egy Isten jelenlétét nagyon erősen éreztem, jobban mint szoktam. Isten hangját számtalanszor hallottam, de most a Szentlelket láttam galamb képében aki olyan magas volt,mint én. Mögöttem állt és szárnyait körém helyezte,mert hallottam a hangját,amely visszhangzott rajtam keresztül. Láttam előttem … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Little Pebble fontos bejegyzése a testvéreknek
   2017 június17. Pebble:” A múlt éjjel volt egy álmom,amely olyan élénken él bennem, hogy felkeltem, mert az éjszakai álmom alatt sírtam és zokogtam. Az álmomban a Szűzanya is sírt! Az álom: Én egy nagy templomba léptem be. Amint mentem fel … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus szavai Little Pebble testvér által
   Little Pebble üzenete 2017. május 7. Jézus: “Ma azt kérem tőled hogy mondd el gyermekeimnek ami nagyon fontos, hogy minden otthonban helyezzék el az Élő lsten pecsétjét. Ez az a pecsét, amelyet leányomnak Maria Divine Mercynek nyilatkoztattam ki. Pebble: “Ma … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus szavai Little Pebble testvér által
   Little Pebble a szentmise alatt látta Jézust, mint Irgalmas Krisztust megjelenni, Akinek első szavai így hangzottak: „Az Atya megbocsát nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek!”Majd a következőket mondta:„Béke veled, Fiam! Béke! Ne aggodalmaskodj, tudom, hogy a Sátán most megtámadott téged, … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Az üldöztetés sokak számára nem egyértelmű 2018. 11. 02, Péntek A Szűzanya, mint a Világ Győzelmes Királynője megmutatta hazánk határainak védelmét. Láttam, hogy a katonák és rendőrök mellett angyalok álltak, akik szellemi harcot vívtak a bukott angyalokkal szemben. A menekültek többsége mögött egy-egy démon állt, akik arra buzdították őket, hogy rombolják le Mária országát. Itt […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2018. november 3. Az Úr Jézus… „Nyisd ki a Szentírást!” Erre a részre nyílt ki: „Mert olyan nagy szorongattatás lesz akkor, amilyen még nem volt a világ kezdetétől mostanáig, és nem is lesz többé. Ha meg nem rövidítenék azokat a napokat, nem menekülne meg egyetlen élőlény sem; de a választottakért megrövidítik azokat a napokat.” (Máté […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   A Szűzanya véres könnyei 2018. 10. 05, Péntek Álmomban láttam egy Szűzanya szobrot, ami megelevenedett és életnagyságú lett. Rajtam kívül még számtalan ember volt jelen, és közöttük sok fiatal volt. A Szűzanya szomorú véres könnyeket hullatott. A szeme alatti résznél rengeteg vércsepp gyűlt össze vérrögként. Még sosem láttam így sírni édesanyánkat. A tekintetéből szeretet áradt, […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2018. szeptember 4. Szentségimádáson az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Merüljetek el Szívem szeretetének lángtengerében! Adjatok hálát azért, hogy itt maradtam köztetek a legméltóságosabb Oltáriszentségben. Köztetek trónolok, mint az irgalmasság Királya. A szívetekbe térek, ha befogadtok. Eggyé akarok válni veletek! Eggyé a szeretetben, a békében és a derűben. Ha tiszta lélekkel fogadtok Engem a szívetekbe, akkor […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Az Eucharisztia, mint létünk forrása 2018. 09. 01, Szombat Jézus: „Gyermekeim, Szentséges Szívem legnagyobb szomorúsága a világban uralkodó hitehagyás. Sok katolikus gyermekem elhagyta a vallást, akik szívükből kitöröltek mindent, ami Istenre emlékeztette őket. A katolikus templomokban lassan elvész az Eucharisztia iránti igaz tisztelet. Amikor másodszor eljövök a felhőkön, akkor vajon találok e hitet a földön? […]
  • Ti vagytok a világ lelkiismerete
   2018.09.16 Imádságba merülök. A Szent Anna réten vagyok. A templom bejáratánál egy nővér fogad. Nagyon örülünk egymásnak. Bevezet. A Szűzanya ott van. Mellettünk egy angyal. Az angyal suhintott a szárnyával. Egy csodaszép helyen termünk, majd újra suhint, egy ködös hely, s a harmadik szárnysuhogásra teljes a sötétség. Fénycsíkokat látok az égről a föld felé, mint […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által
   Most még több imára és áldozatra van szükség 2018. 09. 13. Gecemáni órák Gyermekeim! Minél közelebb vagytok Hozzám, annál nagyobb védelemben részesültök. Valóban mindenkit szeretek, de csak azokat tudom megvédeni, akik szabad akaratukból elfogadnak Engem. Közelemben vannak, érzik és viszonozzák szeretetemet. Csak azokat tudom megbízni különféle szolgálattal, akik vágyakoznak utánam, és teljesítik akaratomat. Mennyire vágyom […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Kútvölgyi kápolna engesztelés 2018. 08. 11, Szombat A kútvölgyi kápolna előtt leültem egy kis padra, ahol csendben elmélkedtem. Váratlanul az Úr hófehér ruhában ki jött a kápolnából (melynek ajtaja tárva nyitva volt) és leült mellém, majd kedvesen így szólt hozzám: “Ne félj, Én vagyok!” Aztán tovább folytatta: “Sebeim engesztelésén keresztül akarom megmenteni országotokat mindattól a […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2018. augusztus 4. Szentségimádáson az Úr Jézus… Drága gyermekeim! Értsétek meg végre: Térjetek meg és tartsatok bűnbánatot, mert a haladék lejár. Ütött az óra. Már benne éltek az időben, amikor kinek-kinek megfizetek cselekedetei szerint. Mindnyájatoknak meg kell jelenni isteni ítélőszékem előtt. Én vagyok az Örök Bíró. Atyám Rám bízta az ítéletet. Ezért kicsinyeim, kérve kérlek […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Isten kedvében járni 2018. 07. 01, Vasárnap Ma mélyen megérintett engem az Úr szeretete és mély együttérzése az emberek iránt, melyről az evangéliumban olvasni lehet. Jézus megjelent előttem és engedte, hogy lábai elé boruljak és bűnbánatot gyakoroljak. Sokszor azt érzem a szívemben, hogy nem érdemlem meg az Ő szeretetét, amely tökéletes. Ő erre azt felelte: […]