‘Szilágynagyfalu’ kategória archívuma

Nagyfalu 2006-2007

2006. -A Szentírás éve – “Vedd és olvasd, éld és beszélj Isten Szaváról!”” 2006. november 3-4-5.

 
21. Elsőpéntek, Elsőszombat és Elsővasárnap a Szentháromság hegyén
Szent Pál apostolnak: Tituszhoz, Filemonhoz, a Zsidókhoz; valamint Szent Jakab és Szent Péter leveleit olvassuk és éljük.
Havi mottó: “Legyetek gyermeklelkületűek, hogy ezáltal Isten legyen bennetek a nagy!”
Közös imaszándék: mindent, különösen az egyéni és közösségi imáinkat ajánljuk fel a tisztítótűzben szenvedő lelkek megszabadulásáért!
Konkrét feladatunk: “Engesztelés a Szentháromság hegyén” című imafüzetet terjesztjük!
 
I. Nagyfalu: visszatekintő – lelkiismeretvizsgálat
Komolyan készülsz-e az Új Világba? Megtanultál-e a “szeretet nyelvén” beszélni embertársaiddal? Szereted-e és megszeretteted-e másokkal is az Égieket? Igazi engesztelőként elfogadsz-e és felajánlasz-e minden szenvedést? Óvatos vagy túl hiszékeny vagy-e az emberekkel? Lélekben az Úr Jézus és Szűz Mária kezét megfogva indulsz-e a szolgálatodba? Az erényekben vagy a bűnökben keresed-e az Urat? Az imádkozók vagy a harcolók csoportjába tartozol-e? Végzed-e rendszeresen a rózsafüzért, a Szűzanya iránti szeretetből? Jelenleg csak a testednek vagy a lelkednek élsz-e? Van-e bátorságod beszélni az égi tanításokról? A mennyei Atya segítségével a bűnbánatban levetetted-e a régi embert és a szolgáló szeretetben felöltötted-e az új embert?
 
II. Nagyfalu – jelen
Az Úr Jézus tanítása, 2006. november elsőpéntekére
“A mai alkalommal, arra akarlak benneteket megtanítani, hogy milyenek legyetek, amikor Én visszajövök hozzátok a Földre. Sajnos a legtöbb ember: túlzott tevékeny életet él, csak a látható világra és a mennyiségre teszi a hangsúlyt. Arra kérlek titeket, a láthatatlan világra irányítsátok a figyelmeteket, mert az nemsokára láthatóvá fog válni. Törekedjetek arra, hogy a szívima által vegyétek fel Velem a kapcsolatot.
Amikor dicsőségemben visszatérek hozzátok, kellene legyenek olyan emberek a Földön, akikkel megérthetem magam. Elvárom tőletek, a ti érdeketekben, hogy tanításaimat komolyan vegyétek. Ezért, azt kérem tőletek, hogy legyetek gyermeklelkületűek, olyanok, akik a szüleikre hagyatkoznak és bennük bíznak. Nektek, engesztelő Gyermekeimnek, mindenben Reám kell hallgatnotok és hagyatkoznotok!!! Gondoljatok a keresztrefeszítésemre, amikor tehetetlenné tettek az ellenségeim. Megsemmisülésem, amit az emberi testemben szenvedtem el a keresztfán, meghozta nektek a Megváltást. Én a tehetetlenségem vállalásában és felajánlásában is megdicsőítettem mennyei Atyámat. Arra kérlek titeket, ti is feszítsétek keresztre az emberi akaratotokat, hogy Atyám Akaratát ezáltal megtehessétek. Az utolsó időben, gyermeki lelkekre van szükségem! Olyan mértékben tudlak benneteket felhasználni Isteni Művem megvalósításában, amilyen mértékben átadjátok Nekem emberi vágyaitokat és akaratotokat.
A Szentírásban le van írva: ‘amikor gyenge vagyok, akkor vagyok erős.’ Én, most azt mondom nektek: amikor kicsik vagytok, akkor vagytok Előttem nagyok! Soha ne felejtsétek el, amikor azt hiszitek, hogy elhagytalak benneteket, akkor vagyok hozzátok a legközelebb. Most még nem értitek teljesen Szavaim értelmét, de eljön az idő, amikor Szentlelkem megmagyarázza azt nektek. Kérlek benneteket, legyetek gyermeklelkületűek, hogy ezáltal Isten legyen bennetek a nagy! Megáldalak benneteket a Reám hagyatkozás gyermeki lelkületével!”
 
Szűz Mária tanítása, 2006. november elsőszombatjára
“Drága, kicsi Gyermekeim! Most elmondom nektek, miért kérjük tőletek, hogy legyetek gyermeklelkületűek! Amikor Szent Fiam, emberi testben, a keresztfán kínhalált szenvedett, Ő akkor dicsőült meg Istenségében és akkor váltott meg benneteket bűneitektől. Szent Fiam Istensége – a halála után a harmadik napon – ismét egyesült emberi testével, így megdicsőült testben támadt fel a halálból. Szent Fiam, megdicsőülve jelent meg apostolainak, bebizonyítva, hogy legyőzte a halált.
Amikor Szent Fiam mennybe emelkedett az apostolok szeme előtt, két angyal jelent meg és ezt mondta nekik: ‘Galileai férfiak! Miért álltok és néztek az Égre? Jézus, aki közületek a mennybe emelkedett, egykor ugyanúgy fog eljönni a Földre, ahogyan most szemetek láttára az Égbe ment!’ Higgyétek el, Szent Fiam, megdicsőült Testében fog visszatérni hozzátok a Földre, nagy fényességben, az Ég felhőin, az Angyalok és Szentek társaságában. Azért jön, hogy Istenségében részesítse mindazokat, akik Őt elfogadják. Szent Fiam, először, még nem ítélni jön, hanem azért, hogy megmentse azokat a bűnösöket, akik engedik, hogy megmentse őket. Ha hiszitek, ha nem, mindez még a ti időtökben fog bekövetkezni!!!
Még azt is el kell mondjam nektek, hogy életetek legfontosabb feladata kell legyen Szent Fiam Öt Szent Sebének engesztelése. Az az engesztelő ima, amit a Szentháromság hegyén, együtt végeztek, Isten tetszésére van. Tudnotok kell, amikor engeszteltek, az Általunk kért napokon, akkor az Égben veletek együtt imádkoznak a Szentek és az Angyalok! Az engesztelésetek által, misztikusan gyógyul Szent Fiam Öt Szent Sebe és ezáltal siettetitek az Ő visszajövetelét a Földre. Engesztelő Gyermekeim! Nektek az a hívatásotok, hogy az emberek bűnei által okozott lelki sebeket begyógyítsátok!!! Az engesztelésetek által egyesül a ti földi szeretetseregetek az égi szeretetsereggel és így együtt győzünk a Sátán serege ellen.
Soha ne felejtsétek el, Én nagyon szeretem minden gyermekemet, még a bűnösöket is! Szent Fiam visszajöveteléig folyamatosan hullatom Könnyeimet a bűnösökre, hogy bűnbánatra induljanak. A bűnbánat által a bűnösök is befogadhatják az égi Fényt, amit Szent Fiam hoz el a Földre. Minden nap gondoljatok arra, Én a Remény Anyja vagyok! A ti feladatotok az, ebben a reményvesztett világban, hogy a Remény Apostolai legyetek! Törekedjetek arra – ti, akik eddig Mellettünk maradtatok – legyetek gyermeklelkületűek, mert, akkor Isten lesz bennetek a nagy! Ilyen lelkületben, Isten jó eszközei lesztek! Édesanyai áldásom adom rátok!”
 
A mennyei Atya tanítása, 2006. november elsővasárnapjára
Mennyei Atyánk! Mi, akik mindig, kicsi, engesztelő Gyermekeid akarunk lenni, ma is szeretnénk megörvendeztetni Téged!
 
A mennyei Atya válasza: “Amióta megteremtettem az embert, mindig arra vártam, hogy örömöt szerezzenek Nekem! Úgy vagyok Én is veletek, mint egy jó szülő, aki nagy szeretettel felnevelte gyermekeit és ezért csak egy kicsi hálát vár tőlük. Sajnos, vannak olyan gyerekek, akik azért haragusznak meg szüleikre, mert arra figyelmeztetik őket, hogy nem jó úton járnak. Amikor Én is figyelmeztetlek benneteket, sajnos vannak gyermekeim, akik emiatt megtagadnak, lázadoznak ellenem, az ellenfelemhez menekülnek, aki pillanatnyi, látszólagos örömök által a pusztulásba viszi őket.
Amikor megszülettetek a Földre, először, egy pillanatra, megláttátok a Mennyországot és benne az Én Arcomat, azért, hogy vágyjatok visszajönni Hozzám, mert Én várok rátok. Ti, Általam jöttetek létre. Én Kezembe vettem mindegyikőtöket, forró Szeretetemmel dédelgettelek és ti Reám mosolyogtatok. Azután elkezdtétek élni a földi életeteket. Én szabadakaratot ajándékoztam nektek. Én azt vártam, hogy Velem együtt fogtok élni és örömömet fogom találni bennetek. Sajnos, ez nem így történt!!! Most újra azt várom tőletek, hogy legyetek gyermeklelkületűek, tartózkodjatok a bűntől s a jótetteitekkel mosolyogjatok Reám. Ha bűnbánatot tartotok, Én a Kezembe veszlek újra benneteket, visszamosolygok rátok és Önmagammal ajándékozlak meg titeket. Tudnotok kell, ezután már nem számít Nekem, hogy milyen volt a múltatok! Számomra csak egy lesz a fontos: akarjatok Hozzám tartozni!!! A bűnbocsánatom által eltörlöm bűneiteket és szabaddá teszlek titeket. Ha kimondjátok Nekem szívből, akár egyszer is :’Atyám’ és ezáltal elismertek Engem Teremtőtöknek, Én Magamhoz ölellek benneteket! Ha szükséges lesz, ti azután szívesen fogjátok vállalni a tisztulást is, hogy a Mennyország boldog lakói legyetek – Velem együtt – egy örökkévalóságon át. Édesatyai áldásom adom rátok!”
 
Tanúságtétel a Szentírás évében
Ft. Horváth Ernest-nek hívnak. Jelenleg Nagyváradon vagyok görög katolikus pap. Házasságban élek, 2 kislányunk van. Megköszönöm a jó Istennek, hogy most, ezen a novemberi elsőszombaton tehetek tanúságot. Most van egy éve, hogy visszatértem az engesztelő közösségbe János atya és Éva Asszony mellé. A szüleim az egyetem befejezése után Moldovába kerültek. Én ott születtem 1971. június 1-én.
A szüleim, amikor elmentek Erdélyből eltávolodtak az Egyháztól. A lelkükben valószínűleg ott maradt a jó Isten! 6 éves koromig a nagymamám nevelt Dézs mellett. Ott tanultam meg az első imákat. Ezután Biharon és Nagyváradon laktam a szüleimmel. Ez idő alatt, sajnos nem gyakoroltam a vallásomat. Emlékszem, a vakációban visszatértem Dézs mellé, a nagymamámhoz. Ott végeztem el az első gyónásomat és ott voltam elsőáldozó.
Tinédzser koromban, amikor először olvastam a Szentírást, valami meggyulladt a lelkemben! Éreztem Isten jelenlétét! Ebben az időben volt egy álmom, amely nagyon sok örömöt és békét hozott a lelkembe. Engedélyetekkel elmondom az álmom egy részét: “Nagyon sok ember volt összegyűlve egy magas Hegy körül. Az emberek próbáltak felmenni arra a Hegyre. Ez, egyeseknek jobban sikerült, másoknak kevésbé. Mindenki vágyott arra, hogy a Hegy csúcsára eljusson. Úgy éreztem, Isten volt a Hegy tetején és Ő hívott mindannyiunkat a csúcsra. Én is, másokkal együtt, elkezdtem mászni felfelé, de mindig elestem. Ekkor Isten azt mondta a lelkemben: ‘Emeld fel mindkét kezedet és úgy gyere Felém!!!’ Felemeltem a kezemet és haladtam felfelé! Amikor leengedtem a kezemet, újra elestem és visszacsúsztam. Amikor újra felemeltem a kezemet – másokkal együtt – közeledtem a cél felé.” Ebből az álomból azt értettem meg, hogy Isten valami rendkívüli dologra hív meg! Akkor még nem értettem azt, hogy mire hív az Úr. Rájöttem arra is, a kezek felemelése azt jelenti: hagyatkozzak teljesen Istenre, tegyem Isten Kezébe az életemet, jövőmet!
Ez volt a tapasztalatom 16 éves koromban. Miután befejeztem a középiskolát, azon gondolkodtam, hogy milyen egyetemre menjek. Elmentem gyónni egy paphoz, aki tudva vagy tudatlanul azt mondta nekem: “Gyere hozzánk a teológiára!” Ezen egyszerű szavak által valami meggyúlt a lelkemben. Nem érdekelt tovább a karrier, beiratkoztam a teológiára. 4 év után megnősültem és a Püspököm pappá szentelt. A szenteléskor éreztem, hogy Isten tette reám a Kezét a Püspököm kezein keresztül. Az erősödött meg bennem: ha ráhagyatkozom az Istenre, akkor feljutok az Isten Hegyére; ha nem, akkor gyakori esések és visszacsúszások lesznek az életemben. Mégis, valami nyugtalanság volt bennem, egy lelki közösségre vágytam, amit Érsemjénben megtaláltam az engesztelő közösségben. Békét, szeretetet, nagy kegyelmet éreztem az elsőszombatokon. Sajnos az állhatatlanságom miatt két évig kimaradtam a lelki közösségből. Mint a tékozló fiú tértem vissza a közösségbe, ahova szerető szívvel fogadtak vissza. Megköszönve János Atya és Éva Asszony szeretetét, bocsánatot kérek minden hibámért, amit elkövettem a közösség ellen. Érzem, hogy az élet szeretet nélkül nem ér semmit. Meg kell tanulnunk elfogadni és adni a szeretetet! Csak így érdemes élni!!! Hiszek Jézus szeretetében! Hiszem azt, hogy Jézus vissza fog jönni a Földre, hogy megmentsen mindannyiunkat!
Jelmondatom: “Szeress és tégy amit akarsz!” Hiszem azt, akiben igazi szeretet van, az csak jót akar mindenkinek!
 
III. Nagyfalu – előretekintés decemberre.
Közös imaszándék lesz: a gyerekek, a szülők és a nagyszülők szenttéválásáért kérjük együtt a Szent Család segítségét!
Konkrét feladatunk lesz: Karácsonyra egy alapos szentgyónást fogunk végezni!
Decemberben: a mennyei Atya kéri újra a teljes böjtöt a televízióval a kilenced alatt és azután hétfőn, szerdán és pénteken. Ezen kívül is csak az építő műsorok megnézését ajánlják az Égiek! Csak a péntekek húsmentesek! Készüljünk fel, a jövő évre, amely a felebaráti szeretet éve lesz!!!
A Szentírásból: Szent János, Szent Júdás Tádé leveleit és a Jelenések könyvét fogjuk olvasni és élni!
Novemberi házi feladat:
“SZENTLÉLEK ISTENÜNK! ADJ ERŐT, HOGY EGYÉNI ÉS KÖZÖSSÉGI ENGESZTELŐ IMÁINKKAL SEGÍTSÜK A MENNYORSZÁGBA A TISZTÍTÓTŰZBEN SZENVEDŐ LELKEKET!”

2007. – A felebaráti szeretet éve – “Ami jót vagy rosszat teszünk felebarátunknak, azt Jézusnak tesszük!” 2007. november 1.

 

7. Elsőcsütörtök Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén
A Szentírásból: elmélkedjük át az Úr Jézus szenvedése előtti napjait. (Mt. 11-12-13. fejezetek).
Havi mottó: „Mondom nektek, bármit kértek imádságban, higgyétek el, hogy megkapjátok, és úgy is lesz!” (Mk. 11, 24)
Közös imaszándék:a Szentlélek Isten dicsőitését és a szentmiséinket ajánljuk fel a tisztítótűzben szenvedő lelkek kiszabadulásáért!
Konkrét feladatunk: a nyelv böjtjét fogjuk gyakorolni! Az élőkről és a holtakról csak jót akarunk mondani vagy semmit!!!

 

Szentlélek Isten tanítása, 2007 novemberében

“Szeretteim! Most felhívom a figyelmeteket az ima, a böjt és a jócselekedet fontosságára. Kérlek benneteket, szakítsatok időt az imára minden nap, és meg fogjátok tapasztalni általa Isten erejét! A szívből jövő ima és a közös ima erejének lehettetek tanúi október elsőcsütörtökén, amikor szemetek láttára, a halott feltámadt. Az első keresztények úgy imádkoztak együtt, hogy megrendült alattuk a Föld. Közös imájuk következménye volt az is, hogy Isten elküldte angyalát Péter apostolhoz a börtönbe és kiszabadította onnan. Imáitokkal, sok lelket szabadíthattok ki a tisztítótűz börtönéből! Kérlek benneteket, minden napotokat a bűnbánó ima is jellemezze, mert már kevés idő áll a rendelkezésetekre és nem tudjátok sem a napot, sem az órát, amikor el fog jönni az Úr és számon fogja kérni az életeteket. Imátok valójában csak akkor kedves Isten előtt, ha kérésetek után szívből kimondjátok: ’Uram ne az én akaratom legyen meg, hanem a Tiéd’! Arra kérlek benneteket, ha imádkoztok egy betegért és nem gyógyul meg azonnal, ne háborodjatok fel. Gondoljatok arra, a beteg talán a saját bűneiért vezekel vagy mások bűneiért. A szenvedés elfogadása és felajánlása által a beteg megtisztul, érdemeket szerez és még másokon is segíthet. Ha együtt imádkoztok betegeitekért, meggyógyulhatnak, a betegségben segítséget nyernek, vagy felkészülnek a Velünk való boldog találkozásra. Engedjétek, hogy az Isten döntse el azt, hogy mi a legjobb a betegeitek számára! Soha ne felejtsétek el: imával és böjttel még a háborúkat, vagy a természeti katasztrófákat is el lehet hárítani. Jézus példáját követve ti is csak a jóban menjetek előre, ezáltal sok lelket szabadíthattok ki a Gonosz karmaiból. Azért engeszteljetek imával, böjttel és jócselekedettel, hogy enyhüljön a büntetés, ami a világra vár!!! Azért engeszteljetek, hogy megrövidüljön a tisztulás ideje és minél hamarabb jöjjön el a ’Szeretet Korszaka’ a Földre. Megáldalak benneteket az imádság szeretetével!!!”

 

Házi feladat novemberre:
„SZENTLÉLEK ISTENEM, SEGITS, HOGY MINDEN KÉRÉSEM UTÁN MONDJAM KI: ’URAM, NE AZ ÉN AKARATOM LEGYEN MEG, HANEM A TIÉD’!”
a

Nagyfalu 2004-2005

Nagyfalu, 2004. november elsőszombatján:

 
„Szeressétek jobban az Úr Jézust az Oltáriszentségben.
Szenteljetek több időt Jézus imádására és dicsőítésére. Áldozzatok minél gyakrabban, tiszta lélekkel. Szeressétek jobban fölszentelt papjaimat. Imádkozzatok többet értük. Értékeljétek jobban a papokat, akik a Szentlélek által, üdvösségetek érdekében létrehozzák az Oltáriszentséget”.

 

 

– 2004 – “Csak jót: gondolj, mondj és tegyél, hogy Isten jó eszköze legyél!” 2004. november 6.

 
2. Elsőszombat a Szentháromság hegyén, Nagyfaluban.
Ezt a hónapot a Szentlélek Isten imádására, dicsőítésére szenteljük.
“Dicsőség Neked Szentlélek, hála Neked Szentlélek mindenért, különösen a kiáradó Erődért”.
Ebben a hónapban, a tisztítótűzben szenvedő lelkekért akarunk a legkomolyabban engesztelni a lelkigyakorlat megélésével.
 
I. Visszatekintés
A mennyei Atya nevében megkérdezem: komolyan vettétek-e az októberi lelkigyakorlatot? Önmagatokért, lelki és fizikai családotokért ajánlottátok-e fel? Többet imádkoztatok-e? (Szabadító ima, Rózsafüzér, Szentmise, áldozás, szentségimádás csütörtökön,…) A konkrét böjtöt gyakorlatba tettétek-e? (hús, TV, szeszes ital, cigaretta, kávé, túlzott munka, … mellőzésével) Tettetek jót a reátok szoruló felebarátaitokkal? A havi gyónás életetek része lett-e? A Szentírás olvasás belépett-e a napi programotokba? A szentelményeket használtátok? (szentelt gyertya, szentelt víz,…)
 
* A közös beszélgetésben láttuk a gyümölcsöket. Sok rejtett bűn felszínre jött. A kezdők ettől nagyon megijedtek, a haladók beismerték a bűnöket és elkezdtek dolgozni azok jóvátételén.
* A következetes, kitartó lelkiélet jellemző-e reátok?
 
II. Nagyfalu – jelenMost novemberben, kéri a Szentlélek, folytassuk az októberben kapott lelkigyakorlatot és ajánljunk fel mindent a tisztítótűzben szenvedő lelkekért.
Imádkozzuk hittel e hónapban: “Hiszem a szentek egyességét”. Mit jelent ez?
a) Létezik a mennyország!
Ezt megerősíti a Szentírás: “Atyám házában sok hely van”. “A mi hazánk a mennyben van”. “Sok viszontagságon kell bemenni a Mennyek Országába”. “Légy hű mindhalálig és neked adom az örök élet koronáját”. “Örüljetek, mert nevetek fel van jegyezve a mennyben”.
Hogyan lehet a mennybe jutni? Felajánlott szenvedéssel, önmegtagadásokkal, égő vággyal, imával, fehér ruhával, szeretettel, parancsok megtartásával, erényekkel,…
Mi van a mennyországban? M. Éva “Örömöm titka” című könyvében olvashatjuk (37-39. old.): “A mennyország a szivárvány fényében ragyog. Nincs olyan szó, ami ki tudná fejezni azt, milyen a mennyország. Ott minden szeretetből van. Érezni lehet, hogy mindenki szeret téged és te is szeretsz mindenkit. Angyalokat láttam, akik ragyogtak a szeretettől. Akik a mennyországban vannak, Isten boldogító jelenlétét élvezik. Leírhatatlan öröm és boldogság van ott. Gondok, bajok és betegség nélkül, örök fiatalságban élnek ott a lelkek. Halálunk után annak alapján leszünk megítélve, hogy mennyi bennünk a szeretet. Reggel, amikor fölkeltem és dolgozni mentem, éreztem, hogy sugárzom magamból azt a szeretetet, ami a mennyben átjárt. Mindenkit szerettem volna megölelni, hogy kapjon abból a természetfölötti szeretetből, amelyben ott részesültem”.
 
* A mennyei házunkat itt építjük fel és odaát fogunk lakni benne!
* A mennyben lévők üzenete: “Éljetek úgy mint mi! Így segíttek a szenvedő lelkeken. Így ti is elköltözésetek után a legjobb helyre fogtok kerülni és jó példátokkal másokat is oda segíttek. Éljetek úgy, hogy találkozásunkkor hallhassátok: Jöjjetek Atyám áldottai! Vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek készített Országot”.
 
b) Létezik a pokol!
Ez olvasható erről a Szentírásban: “Rettenetes az élő Isten kezébe esni”.
Kik jutnak a pokolba? Isten ellenségei, az evangéliumban nem hívők, a fajtalanok, a tolvajok, a részegesek, a paráznák, sokan akik elsők voltak…
Mi van a pokolban? M. Éva “Örömöm titka” című könyvében olvashatjuk (34-36. old.): “Nagy mélységet láttam a pokolban. Egy keskeny lépcső vezetett lefele. Minél lejjebb mentünk, annál jobban szorult a szívem. Éreztem a büdös, nyirkos, füstös levegőt, ami fojtogatta a torkomat. Láttam azokat a lelkeket, akik csont és bőr formájúak voltak. Kétségbeesve, nagy fájdalmukban nyögtek, szenvedtek. Mintha tűz égette volna őket. Rajtuk már nem lehetett segíteni, mert gőgjük olyan nagy, hogy nem fogadnak el segítséget. Egymást gyűlölik és bosszút forralnak. Állandóan egymást hibáztatják. Ők mindent csak a saját dicsőségükre tettek. Nem Isten küldi őket a pokolba, hanem ők maguk választják azt. Ezt az állapotot az ember már a földön is magában hordja. Azt is megértettem, hogy minden a földi életünkben dől el, attól függően, hogy hogyan éltünk. Borzalmas látvány volt. Ha a kegyelem nem erősített volna meg, nem bírtam volna ki, amit ott tapasztaltam”.
 
* Imádkozzunk, böjtöljünk, engeszteljünk még buzgóbban, hogy senki ne kerüljön a pokolba!
* A pokolban lévők üzenete: “Ne éljetek úgy, ahogy mi éltünk, nehogy ti is a borzalmak helyére kerüljetek! Ugye nem szeretnétek hallani, amit mi hallottunk: Távozzatok Tőlem átkozottak az örök tűzre, amely az ördögöknek és angyalainak készült”.
 
c) Létezik a tisztítótűz!
Ez olvasható erről a Szentírásban: “Szent és üdvösséges dolog a halottakért imádkozni, hogy feloldoztassanak bűneiktől”. “Ő maga ugyan megmenekül, de csak mintegy a tűz által”. “Ki nem jössz onnan, míg minden adósságodat meg nem fizeted”. Mi miatt tisztulnak? Világias életmód, lustaság, mulasztások sorozata, helytelen kíváncsiság, féktelen nyelv, önzés, hazugság,… miatt.
Mivel segíthetünk rajtuk? Szentmisével, szentáldozással, imával, böjttel, jócselekedettel, felajánlott szenvedéssel, Istennek tetsző élettel, szeretettel,…
M. Éva “Örömöm titka” című könyvében olvashatjuk (39. old.): “Ha az emberek tudatában lennének mi vár rájuk a haláluk után, még a pici vétkeket is elkerülnék, hogy ne kelljen a tisztítótűzbe menni, hanem egyenesen a Mennybe jussanak”. Szent Mónika utolsó kérése volt fiához, Szent Ágostonhoz: “Még néhány perc fiam és nincs többé anyád. De, ha majd nem leszek el ne feledkezzél rólam, ki téged oly forrón szerettelek. Különösen, amikor az Úr oltára elé lépsz, az újszövetség Legszentebb Áldozatát bemutatni, emlékezzél meg rólam”. Nem is feledte el Szent Ágoston anyjának e kérését.
 
* Lehetetlen, hogy elvesszen az az ember, aki, akár egy lelket is megmentett a tisztítóhelyről.
* A purgatóriumban lévők üzenete: “Segítsetek rajtunk, hogy egykor innen kiszabadulva mi is hatékonyan segíthessünk rajtatok!”
 
November témája: “Hogyan viszonyul az Egyház a magánkinyilatkoztatásokhoz?”
 
* VI. Pál pápa 1966. okt. 14-én jóváhagyott egy dekrétumot, amely szerint megengedett, tehát szabad az új megjelenésekről, kinyilatkoztatásokról, jelekről, csodákról, álmokról, látomásokról,… minden kifejezett egyházi engedély nélkül, könyveket írni, olvasni, kiadni és azokat terjeszteni,… Kivétel: ha hit ellen, erkölcs ellen beszélnek.
* Tudni kell, hogy a Szentírás üzenete: a) nyilvános kinyilatkoztatás; b) minden embernek szól; c) mindenki számára kötelező; d) az utolsó apostol halálával lezárult. De ez nem jelenti azt, hogy a nyilvános kinyilatkoztatás befejezésével, a Szentlélek ezentúl már nem közöl üzeneteket, bizonyos kiválasztott személyeken keresztül, egyének vagy közösségek számára. Senki sem kötheti meg Isten Szavát.
* A hiteles magánkinyilatkoztatások a Szentíráshoz: a) nem adnak hozzá semmi újat; b) nem vesznek el belőle; c) és nem változtatják meg.
* A magánkinyilatkoztatások a Szentírást: a) jobban megvilágítják (a lényeges és időszerű dolgokat); b) aprólékosan megmagyarázzák azt; c) felhívják a figyelmet egy-egy kinyilatkoztatott igazságra (például: Lourdes- Szeplőtelen Fogantatás) ; d) valamilyen isteni parancs teljesítését sürgetik, aláhúzzák (például: ima, bűnbánat, engesztelés).
* Milyen legyen a magatartásunk a magánkinyilatkoztatással? Óvakodjunk a túlzásoktól. Minden véglet a Gonosztól van.
a) Negatív véglet: van, aki mindenben csalást lát, semmit nem fogad el, gúnyolódik, lejárat mindent;
b) Pozitív véglet: van, aki túlságosan hiszékeny, csodaváró, mindent ellenőrzés nélkül elfogad.
c) A helyes magatartás: “Vizsgáljatok meg mindent. A jót tartsátok meg. Minden rossztól óvakodjatok”.
* A hívőkben ott van a “lelkek megkülönböztetésének” az isteni adománya, amely alapján eldöntik mi van Istentől, embertől vagy a Gonosztól. Fontos kritérium: a fát a gyümölcseiről lehet megismerni.
* Isten által kiválasztott helyeken, legyünk buzgó zarándokok és ne kíváncsi turisták.
 
III. Nagyfalu – jövő
Decembert, Jézus Krisztusnak fogjuk szentelni, az Ő eljöveteléről elmélkedünk. A lelkigyakorlatot folytassuk. Az egész emberiségért fogunk engesztelni.
2005 – az Eucharisztia éve. II János Pál pápa szerint a jövő év mottója:
“Az Eucharisztia az Egyház életének és küldetésének forrása és tetőpontja”.
 
Szűz Mária üzenete: “Szeressétek jobban az Úr Jézust az Oltáriszentségben. Szenteljetek több időt Jézus imádására és dicsőítésére. Váljatok élő Oltáriszentséggé. Áldozzatok minél gyakrabban, tiszta lélekkel. Szeressétek jobban fölszentelt papjaimat. Imádkozzatok többet értük. Értékeljétek jobban a papokat, akik a Szentlélek által, üdvösségetek érdekében létrehozzák az Oltáriszentséget”.
 
Novemberi házi feladat:
“SZENTLÉLEK ISTENEM SEGÍTS, HOGY ITT A FÖLDÖN TÜRELMESEN ÉLJEM MEG A TISZTULÁSOMAT, HOGY ODAÁT NE LEGYEN RÉSZEM BENNE”

2005 – Az Oltáriszentség éve – “Tedd csak a jót, kerüld a rosszat, felkészülve várd az Urat!” 2005. november 4-5-6.

 
9. Elsőpéntek, Elsőszombat és Elsővasárnap a Szentháromság hegyén, Nagyfaluban.
 
Novemberben a közös imaszándék: Az Összes Szentekkel együtt kérjük a Szentlelket, segítsen, hogy a tisztítótűzben lévők minél hamarabb az Égbe jussanak. Értük: a közös imát, a hústól való teljes tartózkodást és a jócselekedeteinket akarjuk felajánlani.
Legyen a röpimánk: “Szűz Mária, aki a tisztítótűzben lévők Vigasztalója vagy, könyörögj érettünk!”
Havi mottó: “Áldalak Téged Atyám, Ég és Föld Ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak elől és a kisdedeknek jelentetted ki. Igen Atyám, így tetszett ez Neked!”
 
I. Nagyfalu: visszatekintő – lelkiismeretvizsgálat.
Az Oltáriszentség évében közelebb kerültél-e a Úr Jézushoz?
Istennel, sikerült-e legyőzni az akadályokat? A következetes lelki táplálkozás, lelki növekedés jellemző-e rád? Alázatos teli kalász vagy gőgös üres kalász lelkületű vagy-e? Miattad szomorú-e a Szűzanya? Elhiszed-e, hogy Szűz Máriának köszönhető az egész Újszövetség? Mária erényeinek megélésében, igazi tisztelője vagy-e? Imádkozol-e a Pápa, a Püspököd, plébánosod szenttéválásáért? Az ítélet napjai miattad megrövidülnek vagy meghosszabbodnak? A rózsafüzér titkait éled-e? Megállsz-e magadtól a széles úton, vagy megvárod, hogy Isten állítson meg? Megtanultad-e kimondani minden helyzetben: “Uram, legyen meg a Te Szent Akaratod”?
Sikerült-e másokért is élni Isten segítségével?
Az Úr Jézus és a Szűzanya fizessen meg százszorosan, mindazoknak, akik az év folyamán segítettek a lelkek megmentésében!!!
 
II. Nagyfalu – jelen.
Tanítás, 2005. november elsőpéntekén:
M.Éva találkozásai elhunyt szerettei lelkével
 
* Édesapám párttitkár volt! Nem hitt Istenben és sajnos másokat is erre nevelt. 72 éves korában halt meg. Halála után közölte velem, hogy a pokol tornácára került. Elmondta, hogy Istentagadása miatt nagyon szenved. Kérte, hogy imát, böjtöt és sok Szentmisét ajánljak fel az ő kiszabadulásáért. A Szűzanya megígérte nekem, ha elmegyek Medjugorjéba, ott egy nagyon szép ajándékot fogok kapni Tőle. Édesapám, halála után 15 évre, a zarándokhelyen, újra megjelent nekem. Boldogan mondta, hogy kiszabadult a tisztítótűzből és Isten közelébe került. Szép, fiatal volt, az arca ragyogott a boldogságtól. Hálásan mondta: “Leányom, köszönöm a segítségedet. Ha nem segítettél volna, még nagyon sokáig kellett volna szenvedjek a tisztítótűzben.” Ezután eltávozott.
* Édesanyám, 84 éves korában halt meg Istennel és embertársaival kibékülve. Amikor halála után megjelent nekem, szép, fiatal volt. Mosolyogva mondta: “Halálom után a Szűzanya jött értem és elvitt magával az Égbe. Én, most nagyon boldog vagyok és kérlek, ne szomorkodj miattam”. Eltávozása előtt megölelhettem őt. Ekkor éreztem a szíve dobogását. Ő azt mondta: “Ez a szív, amely dobog bennem, a megdicsőült szív, amelyet halálom után kaptam az új testemben”. Megígérte nekem, hogy az Égből sokat fog segíteni, amíg a Földön élek.
* A nővérem férje iszákos és Istenkáromló ember volt. 55 éves korában halt meg. Előtte nagyon sokat szenvedett. Halála után 2 évre megjelent és azt mondta: “Engem, Isten küldött hozzád azért, hogy elmondjam, a tisztítótűzben azzal bűnhődöm, amivel a Földön vétkeztem. Olyan helyen vagyok, ahol látom a sok italt, de nem nyúlhatok hozzá. Ez nagy szenvedést okoz nekem. Így tisztulok a szenvedélyemtől, amitől a Földön nem akartam megszabadulni. Csak, miután megtisztultam, kerülhetek közelebb Istenhez.” Még azt is elmondta: “Nagyot vétkezik az, aki a papot bántja! Emiatt kétszeresen kell fizetni a tisztítótűzben. Értük, csak imádkozni kell!… Isten nagyon szeret téged! Most, térdenállva köszönd meg Istennek, hogy elküldött hozzád!”
 
Tanítás, 2005. november elsőszombatján:
Mire tanít a Szűzanya ebben az utolsó időben?
– A havi mottó szerint: “Maradjatok mindig kicsiny, gyermek lelkületűek, hogy Isten legyen bennetek a nagy!”
 
– Vegyetek példát II. János Pál pápáról, aki a Mennyországban van és kéréseitekre sokat segít nektek. Ő, míg a Földön élt, a békét hirdette mindenkinek. Ő, Jézus Irgalmas Szívének és Mária Szeplőtelen Szívének szentelte magát. Az utolsó szavaival Jézus és Mária után kiáltott az Égbe! Az Úr, az irgalom idejét egy kicsit meghosszabbította a sok megtérés miatt, ami II János Pál pápának a halála után elindult a világban. Legyünk hálásak az irgalom idejéért, úgy, hogy jól használjuk fel a rendelkezésünkre álló rövid időt. Látjátok, mit jelent egy szent ember élete a Földön?! Tudnotok kell, az Ő példás élete és imája által nagyon sok lelket mentett meg az Ég. Bátorítalak benneteket, kérjétek a “Nagy Pápa” közbenjárását, Istennél, bármilyen ügyetekben!
– XVI. Bendek pápát a világ már nem érdemelte meg, bűnei miatt. Őt, ajándékba kaptuk Istentől. Napi imáinkkal segítsük a Szentatyát, az Egyházért és az egész világért hozott áldozatos munkájában.
– A mostani időben, a legtöbben az Istenkáromlás nagy bűnét követik el. Emiatt is kell engesztelni, hogy csillapodjon Isten igazságos haragja. Az emberiség meg kell tisztuljon a hamisságtól és minden bűntől. A büntetést, amely a világra vár, lehet enyhíteni engeszteléssel!
 
Hogyan imádkozzunk Jézus Öt Szent Sebe engesztelő közösségben? Legyen legalább 5 személy (több is lehet), akik képviselik és engesztelik Jézus Szent Sebeit. Csendes lelkiismeretvizsgálattal; bűnbánó lelkülettel; az Égiek meghívásával; áldáskéréssel; szándék felindítással kezdjük el a közös engesztelést. Ezután imádkozhatjuk a rózsafüzért! Azután a Szentírásból, a havi tanításból olvassunk el egy részt és mondjuk el tapasztalatainkat. Befejezésül ajánljuk az utolsó idők imáját. A Szűzanya nagyon örül az alakuló engesztelő közösségeknek. Imáik olyanok, mint egy fellobbanó tábortűz, amelyek fokozatosan kiszorítják a sötétséget a világból.
 
A Szűzanya kéri, legyünk az új idők apostolai: bizalmunkkal, szelídségünkkel, testvéri szeretetünkkel, hűségünkkel… Erősítésként olvassuk az Apostolok Cselekedeteit. Biztosak lehetünk abban, mindazok az üzenetek, amelyek elhangzottak, Istentől rendelt időben beteljesülnek!
 
Tanítás, 2005. november elsővasárnapján:
Mivel örvendeztessük meg a mennyei Atyát? Az életszentségre való törekvésünkkel:
– Naponta akarunk jobbak lenni! Jézus Krisztus, a Szűzanya, a szentek maradjanak a példaképeink!
– Az Isten szeretetet, a felebaráti szeretetet és a helyes önszeretetet komolyabban vesszük!
– Küzdünk a halálos és bocsánatos bűnök ellen!
– Állhatatosak leszünk a lelki dolgokban! (ima-böjt, gyónás-áldozás, Szentírás olvasás)
– Gyakoroljuk az önuralmat! Aszkétika nélkül nincs misztika! Isten, csak fegyelmezett emberrel tud együtt dolgozni.
– Rend lesz a napunkban, az életünkben! (Pontos lefekvés-felkelés- ima- munka- evés- pihenés)
– Követjük Szent Imre példáját: “Tiszták leszünk testben és lélekben!” Követjük Borromei Szent Károly lelkületét: elfogadjuk a figyelmeztetéseket és engesztelünk alázatosan a bűnösök megtéréséért!
– Úgy akarunk élni, ahogyan II. János Pál pápa élt!
– Óvakodunk Isten nevének a könnyelmű kimondásától, az átkozódástól, az Istennek szentelt személyek megbántásától és az Istenkáromlástól.
– Istent imádjuk Végtelen Jóságáért. Dicsérjük és áldjuk Isten Szent Nevét.
– Istentől kapott egyetlen életünket a jóra használjuk, Istennek ajándékozva.
– Elfogadjuk a keresztünket szeretettel és türelemmel!
– Gyakoroljuk tovább is: az engedelmességet, az állhatatosságot és a bizalmat!
– Segítjük a tisztítótűzben szenvedő testvéreinket: szentmisével, szentáldozással, búcsúkkal, keresztúttal, rózsafüzérrel, szenvedéseink felajánlásával, imával – böjttel – jó cselekedettel… Ne felejtsétek el: “Amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek majd nektek is”.
– Ezután is megtartjuk az elsőpénteket, elsőszombatot és elsővasárnapot délelőtt 11-órától, Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén, az Égiek megörvendeztetésére.
Röpimánk: “Kész vagyok Uram bármikor, akár most is, hogy találkozzam Veled.”
 
Tanúságtétel az Oltáriszentség évében:
“B. István a nevem. Családos vagyok és zenész. Van egy 23 éves lányunk, aki gyermekkora óta szolgálja az Urat.
Voltam elsőáldozó, bérmálkozó. 17 éves koromban egy zenekarba kerültem. Lassan, fokozatosan eltávolodtam a jó Istentől. Csak akkor imádkoztam, amikor szükségem volt Isten segítségére. Sajnos, ez így ment elég sokáig. 1989. után a zenekarral kikerültünk Magyarországra. Ott éreztem, hogy egyre rosszabbul vagyok. Végül kiderült, hogy pánik betegségbe estem. Nem láttam már értékét se a zenének, se a vele járó sok pénznek.
Ekkor, Isten reám tekintett. Egy Karácsony ünnepén, fellépésünk lett volna, de valamilyen oknál fogva, elmaradt. Mondták, hogy menjek haza, Romániába, a családomhoz. Sajnos, ez nem valósulhatott meg. Ekkor, Debrecenbe, az éjféli misére mentem. Útközben láttam, az emberek vitték haza a karácsonyfát és boldogok voltak. Olyannak éreztem magam, mint egy gazdátlan, kivert kutya! Belépve a templomba, sírtam, mint egy édesanya nélküli gyermek. Az emberek értetlenül néztek, én pedig nagyon szégyelltem magam. A templomban felnéztem egy Jézus szoborra és megkérdeztem: “Uram, miért van ez így?” Jött nemsokára a válasz Jézustól: “Azért, mert nem keresel engem!” “De Uram, én akarlak Téged keresni és máskor is el fogok ide jönni.” “Nem muszáj ide jönni, megtalálhatsz Nagyváradon is!”
Amikor haza kerültem Nagyváradra, járni kezdtem a templomba. Egyre jobban megerősödött bennem, már nem tudok világi zenével foglalkozni. Valaki, az engesztelő közösségből, megkérdezte, amikor a templomban voltam, hogy nem mennék-e el elsőszombaton zenélni? Azt feleltem: én világi zenész vagyok, nem ismerem a Bibliát, nem tudom imádkozni a rózsafüzért… valójában azt sem tudom, hogy mit csináltok ti ott. Ő bátorított és azt mondta, “gyere, meglátod, az Úr megsegít”.
A közösség vezetői nagy szeretettel fogadtak, mondva: “Ezután te leszel a mi zenészünk!” Én azt gondoltam magamban, ez még nem is olyan biztos. Szentmise közben az emberek arcát figyeltem, hogy mennyire átélik azt. Mivel a jó Isten nagyon mélyen megérintett, kitűnően éreztem magam. Nagyváradon, a családom és a volt barátaim is csodálkoztak rajtam, mondogatva: “Veled, valami történt! Te meg vagy változva!” Akkortól, egyre komolyabban vettem a rózsafüzért és ajánlottam a férfiaknak is. A rózsafüzér lett egyik leghatékonyabb fegyverem a Gonosz ellen. Most oda jutottam, már nem tudok élni a Szentháromság, a Szűzanya, a közösség nélkül. Biztos vagyok benne, hogy a Szűzanya itt is jelen van!!!
Jelmondatom: “Dicsőség Neked Atyám, hála Neked Atyám, mindenért, különösen Végtelen Szeretetedért!”.
 
III. Nagyfalu – előretekintés.
Decemberben a közös imaszándék: az új egyházi évben, a Szentírás évében, Jézus Krisztust fogjuk dicsőíteni és áldani. Azért imádkozunk, hogy minél jobban megismerjük, megszeressük, meg tudjuk élni és tanúságot tudjunk tenni a Szentírásról.
Novemberi házi feladat:
“SZENTLÉLEK ISTENEM, SEGÍTS, HOGY MINDIG SZERETETTEL TUDJAM KIMONDANI ISTEN SZENT NEVÉT!”


a

Nagyfalu 2012-2013

2012.–A NAGYFIGYELMEZTETÉSRE VALÓ FELKÉSZÜLÉS ÉVE–OKTÓBER    “Legyetek mindig készen, mert az Emberfia abban az órában jön el, amikor nem is gondoljátok!”
                                                                           (Mt. 24.44)
                                   97. havi imatalálkozó Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén
A Szentírásból: Elmélkedjük át a hegyi beszédet ( Mt. : 5,6,7,8)
Havi mottó: “… tegyetek mindent Isten dicsőségére!”( 1 Kor: 10,31)
Havi imaszándék:  Azokért engesztelünk, akik Isten helyett valami vagy valaki mást bálványoznak!
Konkrét feladatunk: Legyen a havi röpimánk: Szeretlek Téged Atyám!
Időpontok kijavítása:  Vácott az 5. Kiengesztelődési  évforduló október 20.-án, 9 órától, a családfa gyógyítás, október 19.-én, 17 órától lesz.

                                              Szűz Mária üzenete 2012 októberében
     “Szeretett engesztelő gyermekeim! A Szentháromság Akarata az, hogy a következő hónapokat újra a Szentháromság Személyeinek a dicsőítésére és Irántuk való szeretetetek kimutatására ajánljátok fel! Ebben a hónapban, amikor a Mennyei Atyát dicsőítitek megtanítalak titeket arra, hogyan szeressétek a jó Istent és hogyan viszonyuljatok a bűnös világhoz.
       Hogyan szeressétek a Mennyei Atyát?
Törekedjetek arra, hogy a legnagyobb szeretettel tartsátok meg Isten törvényeit! Aki szeret Engem, megtartja a parancsaimat! Isten azért adta nektek a törvényeit, hogy a sok zsákutcától, a kárhozattól megvédjen és a célba vezető keskeny úton megtartson titeket. Isten minden egyes törvénye mögött lássátok meg lelki szemetekkel a titeket határtalanul szerető Mennyei Atya jóságos Arcát! Ismertek-e olyan gépkocsivezetőt, vagy gyalogost, aki egy hídon átkelve haragosan nézne a híd védőkorlátjára?
       Tudnotok kell, hogy Istennek minden egyes személlyel, családdal, közösséggel, nemzettel,… egyedi Terve van! Ha ezt a Szeretet Tervet felfedezitek az imáitokban és megvalósítjátok, megörvendeztetitek a Mennyei Atyát és a ti lelketek is ujjongani fog a boldogságtól.
        Vigyázzatok arra, hogy Isten legyen az első helyen az életetekben, nem földi személyek, élettelen tárgyak, bálványozott állatok vagy napi ügyek. ” Aki jobban szereti apját, anyját, gyermekeit…, mint Engem, nem lehet az Én tanítványom!”
         A világban utazva lássátok meg Isten nagyságát, szépségét, jóságát… a természetben, és hálálkodva dicsőítsétek Őt minden ajándékáért!
         Éljetek úgy, hogy a szándékotok legyen mindig tiszta! ” Akár esztek, akár isztok, vagy bármi mást tesztek, tegyetek mindent Isten dicsőségére”, azaz megörvendeztetésére.
         Olvassátok, éljétek és beszéljetek Isten üzenetéről, a Szentírásról! Ebben le van írva, hogyan viszonyuljatok helyesen Istenhez, önmagatokhoz, egymáshoz és a világhoz!
         Szeressétek minden embertársatokat, még az ellenségeiteket is Isten iránti  szeretetből! Ne a bűnt szeressétek az emberben, hanem a teremtett embert, aki kedves Isten előtt!
         Ha valóban szeretitek az Istent, szakítsatok fizikai időt, minden nap a Vele való beszélgetésre, imára! Ez az idő legyen szent a ti számotokra. Ugyanakkor a lelki élményeiteket osszátok meg a felebarátaitokkal. ” Aki megvall Engem az emberek előtt, Én is megvallom őt Mennyei Atyám előtt”. A legrövidebb evangelizálásra mindenki meg van hívva! Bárkivel találkoztok, legalább egyszer mondjátok ki: ” Isten áldjon meg téged! Isten szeret téged!”
        Mondjátok ki gyakran: “Szeretlek Téged Atyám!”  “Hála van a szívemben azért, hogy megteremtettél,fenntartasz, gondomat viseled, és az Örök Üdvösségre vezetsz. “Tudnotok kell, minden egyes szeretet-megvallás által növekedni fog bennetek az Isten iránti szeretet.
       Szeressétek Istent érzelmeitekkel! Érezzétek át az Ő örömét a világban lévő sok jó miatt és érezzétek át Isten misztikus fájdalmát a világban lévő sok rossz miatt!
       Szeressétek Istent értelmetekkel! Gondoljatok Isten végtelen Jóságára, Irgalmára, Szeretetére…
       Szeressétek Istent akaratotokkal! Akarjátok csak a jót, amit Isten akar, és ne akarjátok a rosszat, amit Isten nem akar!
       Szeressétek Istent a lelketekkel, azaz egész bensőtökkel, nem csak külső vallásos cselekedetekkel!
       Vigyázzatok, mert egyetlen halálos bűnnel is elveszíthető Isten Szeretete! Amint a víz eloltja a tüzet, úgy oltja el egyetlen halálos bűn is Isten iránti szereteteteket. Ezt a szeretetet komoly bűnbánattal, a bűn és a bűnalkalmak kerülésével lehet visszaállítani!
       Mi a következménye annak, ha szeretitek Istent?
A legnehezebb munka is könnyűvé válik. Ezáltal bűnbocsánatot, lelki békét, lelki örömet nyertek. Az Istenszeretet által, az Ő oltalmában részesültök, tökéletessé, szentté váltok. Az Istenszeretet által: ragyogni fogtok, mint a Nap, imáitok meghallgatásra találnak, Isten kinyilatkoztatja magát nektek,bármi történhet veletek, a javatokra válik és végső soron örök üdvösséget nyertek.
       Mi az Istenszeretetnek az ellentéte?
A bűnös világ szeretete! Az a személy szereti helytelenül a világot, aki Isten helyett: a vagyont, evést, ivást, szórakozást,földi, mulandó dicsőséget szereti,valakit, vagy valamit jobban szeret, mint a jó Istent. Ennek az a következménye, hogy az értelmetek elhomályosul, az akaratotok meggyengül, megszűnik a lelki öröm, megelégedettség, elkezditek gyűlölni Istent, szolgáit, teremtményeit,belép az életetekbe a félelem, a szenvedés és a halál miatt.
     Ugye látjátok azt, hogy milyen lényeges különbség van azok között, akik Istent szeretik, és akik a bűnös világot szeretik. Ezért arra kérlek titeket, a Mennyei Atya nevében, hogy döntsetek az Istenszeretet mellett. Mondjátok ki Józsuéval:”…én és a családom az Urat választjuk!”
MOST A MENNYEI ATYA ÁLTALAM ÁLD MEG TITEKET AZ ISTEN IRÁNTI SZERETET LELKÜLETÉVEL!!!

VISSZATEKINTÉS 2012 SZEPTEMBERÉRE
Mire tanítottak az Égiek az”Egység Keresztje “által?
—Fontos az ima az egységért, fontosabb valamit tenni az egységért, de a legfontosabb, hogy az egység szellemében éljünk!
—Csak azok az engesztelők képesek egységet építeni az emberekkel, akik Istennel jó egységben élnek.
—Ahol megszületik általunk a szeretet-egység, ott előbb, vagy utóbb, a Szentlélek által a hit-egység is létre jön.
—Az egység példaképei:
A Szentháromság-Ők kölcsönös szeretetben, egyenlőségben, a másság tiszteletében, egymás szolgálatában… élnek. Ebben példaképünk!
A Szent Család-Jézus folyamatosan jól érezte magát Szűz Mária és Szent József társaságában. Mi is a családban, lelki közösségben ezt valósítsuk meg!
Első keresztények-A pogányok ujjal mutattak rájuk:” nézzétek, hogy szeretik egymást”. Mi is erre kell törekedjünk, a XXI század keresztényeiként.
Még kik képesek építeni az egységet?
     Akik másokkal együtt éreznek, képesek a párbeszédre, a megbocsátásra,
bocsánat kérésre, kiengesztelődésre, akik egy szeretet-családdá akarják változtatni az egész emberiséget. A bűnös egység legyen távol tőlünk! Ha jól éljük az egységet, megtapasztaljuk Jézus jelenlétét, szeretetét, békéjét, örömét bennünk és körülöttünk.
Az individuális lelkületű, aki szeret uralkodni, parancsolni, vezetni, erőszakoskodni, egyénileg dönteni, aki megtestesült akarat, akiben nincsen rugalmasság, alkalmazkodási készség…, az képtelen egységet építeni. Ha az egység építői akarunk lenni, meg kell tanuljuk a közösségi lelkületet: a kölcsönös szeretetet, türelmet,rugalmasságot, szolgálatot, engedelmességet, az egységben való döntést, az állandó kommunikációt, örömszerzést. Ha ezeket a vonásokat elsajátítjuk, képesek leszünk az egység építésére.
Mit tanultunk” az egység karizmája” által?
      Zarándokhelyeken, ha nyitottak vagyunk, rendkívüli kegyelmet nyerhetünk. Ne csodálkozzunk azon, minél komolyabban vesszük Isten hívását, annál nagyobb ördögi támadásban részesülhetünk. A bűnök, a kísértések, ördögi támadások feltárása által megszabadulhatunk a gonosztól.
Alázatos és szolgáló lelkülettel fogadjuk el azokat az égi kegyelmeket, karizmákat, amelyekkel Isten mások megmentése miatt, megajándékoz minket. Vállaljuk a mindennapos tanulást és a tanítást ott, ahova Isten állít minket. Érdemes vállalni az engesztelést az egész emberiségért, még akkor is, ha Isten önfeláldozó életet kér tőlünk.
Mire tanítottak minket az Égiek szeptember első napjaiban?
      Bátran vállaljuk a papjaink előtt, hogy mi az engesztelő közösséghez tartozunk. Hívjuk meg a plébánosunkat is egy kilencedre, amelyet felajánlhat önmagáért és a hívei szentté válásáért. Tudnunk kell azt, hogy a papjainknak nem az ítéletünkre, hanem az őket segítő szeretetünkre van szükségük. Az ítéletet bízzuk Istenre, a szeretetet pedig gyakoroljuk. Megerősödtünk abban, hogy a kilenced olyan kulcs számunkra, amely által gyógyulásban, szabadulásban, a Szentlélek megvilágosító kegyelmében részesülhetünk.
Tegyünk meg minden tőlünk telhetőt az őseink lerendezéséért. Addig ajánljunk fel értük imát. böjtöt, szenvedéseinket, zarándoklatokat, szentmiséket, ameddig ki nem szabadulnak a tisztítótűzből.
Élő testvéreinkért is ajánlhatunk fel mise-kilenced sorozatot, azért, hogy a szenvedélyüktől, zavaros ügyeiktől, betegségektől, hitetlenségtől, közömbösségtől, világias lelkületüktől… megszabaduljanak. Az önkéntesen felajánlott tizedünket szentmise szándékba is befektethetjük. Az Égiek azt akarják, hogy legyünk igazi engesztelők, mint Éva asszony! Számunkra az engesztelés a szentté válás útja!!!
Az Égiektől a nagy szárazságra is megkaptuk a magyarázatot. A természeti csapások előfigyelmeztetések az egész emberiség részére. Ha engedjük, hogy a lelkünk is elszáradjon, és nem törődünk azzal, akkor nem számíthatunk áldásos jövőre, csak szegénységre. A közeljövőben, a Szűzanya eljövetele által nagy tisztulásban fogunk részesülni. A Nagy Figyelmeztetés által az emberiség kettéválasztását fogjuk megtapasztalni. Ha komolyan vesszük az engesztelést(télen-nyáron), és az engesztelő lelkület elterjesztését, Isten megkönyörül az emberiségen és jelentősen megrövidítheti a nagy szenvedés idejét.
Az Égiek a fehér sátor által a hófehér lelkületre figyelmeztettek, mert ez illik “a fehér rózsácskákhoz”
Házi feladat októberre:
“ISTENEM KÉRLEK SEGÍTS, HOGY BÁRKIVEL TALÁLKOZOM, BESZÉLJEK
SZERETETEDRŐL!”
Előretekintés 2012 novemberére:
November 1-2-3-4.-én lesznek az engesztelések 13 órától a Szentháromság hegyen, amelyet az idén elhunyt szeretteink lelki üdvéért ajánlunk fel! Egész hónapban a Szentlelket fogjuk megörvendeztetni a családfánk rendbe tételével. Minden imánkat, böjtünket, szentmisénket, zarándoklatunkat, szenvedésünket,… a tisztítótűzben lévő őseink kiszabadításáért fogjuk felajánlani!
November 25.-én,13 órától Krisztus Királyunkat virág koszorúval fogjuk megkoronázni.
Egy szál virágot hozhatunk magunkkal, amellyel megajándékozzuk Égi Királyunkat.

2013- A SZŰZANYA MEGJELENÉSÉRE VALÓ FELKÉSZÜLÉS ÉVE – OKTÓBER
“Boldog vgay, mert hitted, hogy beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott neked!” (Lk. 1,45)
A Szentírásból a Jelenések könyvének 12. fejezetében elmélkedjük át Szűz Mária és Szent Mihály győzelmét a sárkány felett.

Havi mottó: “Angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden utadon!” (90 Zsolt, 11)
Havi imaszándék: azért fohászkodjunk, hogy e hónap folyamán és a hátralevő életünkben az Őrangyalok iránti szeretetben növekedjünk!

A mennyei Atya tanítása 2013 októberében

“Szeretett Teremtményeim!” Ebben a hónapban a jó és a rossz angyalokról beszélek nektek.
Mit kell tudjatok általában a jó angyalokról? A jó angyalaim tiszta szellemek, akiknek testük nincsen! Ők amikor különleges küldetésben vannak fátyolszerű, látható alakot ölthetnek magukra. Ráfáel arkangyal, aki az ifjú Tóbiást kisérte az útján egy előkelő zsidónak az alakját öltötte magára. Szent Fiam sírjánál az angyalok ifjak alakjában, Szent Fiam Mennybemenetelekor fehér ruhában, férfiak alakjában voltak. Szent Fiam Születésekor, Szent Péter apostol kiszabadulásakor, mennyei fényességben jelentek meg. Jó angyalaim felsőbbrendű lények, akiket nagy ismerettel és erővel ruháztam fel. Földi teremtményeim bármeilyen tökéletesek, lehetnek tökéletesebbek, az angyalaim a célnál vannak, további tökéletességre nem tehetnek szert. Angyalaim változatlanok. Földi teremtményeim még elveszíthetik az üdvösségüket, az angalaim, akik a próbán már átmentek már nem. Ha kitartotok a keskeny úton, részesei lehettek angyalaim boldogságának. Angyalaimat a sajaát dicsőségükre, saját boldogságukra valamint a szolgálatra teremtettem. Jó angyalaim az emberekre az örök üdvösség megszerzésében segítik.
Mit kell tudjatok Őrangyalaitokról? Azokat az angyalokat, akik őriznek titeket Őrangyaloknak nevezem. Tudnotok kell azt, hogy Őrangyalaaitok boldogan állnak a ti rendelkezésetekre. Számukaz a legörvendetesebb dolog, ha egy lelket is megmentenek az üdvösségre. Örömmel mondog nektek azt, hogy minden embernek, családnak, városnak, országnak, nemzetnek … van Őrangyala. Az őrangyalaim jó gondolatokat sugalmaznak és az akaratokat jóra serkentik. Az Őrangyalok imádságaitokat, böjtjeiteket, jócselekedeteiteket elém hozzák. Őrangyalaim által megtudhatjátok rátok vonatkozó Akaratomat, ugyanúgy mint Ábrahám, Zakariás és Szent Leányom, Mária. Tudnotok kell azt, hogy az Őrangyalok megjelenése először félelmet kelt, de azután örömmel tölt el titeket. A gonosz lelkeknél ez fordítva szokott történni. A jó angyalok embei alakban, a gonosz lelkek legtöbbször állatok alakjában jelennek meg. Az Őrangyalok oltalmát úgy biztosíthatjátok, ha szent életre törekedtek, tisztelitek, szeretitek őket és naponta kéritek a segítségüket. Számíthattok minden nap az Őrangyalaim segítségére. Ők védelmetik az életeteket, a veszélyben – kísértésben segítenek és a halálotok pillanatában az Égbe röpítenek titeket.
Mit kell tudjatok a gonosz lelkekről?
Ők kezdetben nagyon kedvesek voltak, a Szentlélek lakott bennük! Egy idő után, amikor felfedtem előttük az ember teremtését, megváltását és ehhez kértem a segítségüket, sokan kevélységből Ellenem és angyalaim ellen fordultak és ezért büntetésből az örök kárhozatra kerültek. Ők a próbát nem állták ki. A gonosz lelkek vezére Lucifer! Ők nincsenek mind a pokolban, időnként a Föld körzetében vannak és a világ fejedelmeként a rosszra akarnak befolyásolni titeket. Az utolsó ítélet napján lesznek végleg megítélve és akkor az emberiség előtt fog ismetté válni a gonoszságuk és büntetésük. Szent Fiam Megváltása sajnos rájuk nem vonatkozik. Vigyázzatok arra, a gonosz lelkek nem barátaitok, nem jóakaróitok, hanem ellenségeitek, akik irigységből a bűnre csábítanak titeket, hogy ti is a kárhozatba jussatok. Ők nem akarják azt, hogy a Mennyben elfoglaljátok a helyüket. Akik hallgatnak a világosság angyalára, mert a jó látszatában tűnik fel, azokat megfossza vallásuktól, szabadságuktól, lelki békéjüktől és végső soron az Örök Boldogságtól. Azért gyűlöli az Egyházat és szolgáit, mert azok lerombolják az ő hatalmát és a lelkeket kiveszik az ő uralma alól. Én arra kérlek titeket, hogy ne féljetek a gonosz lélektől. Ha féltek tőle, ő ordító oroszlánná válik, ha nem féltek tőle nyuszikává válik. Ha az Én parancsaimat megtartjátok és a bűnbe nem egyeztek bele a gonosz lélek kárt nem tud okozni nektek. A gonosz lélek láncra kötött kutya, csak odáig mehet, ameddig a lánca engedi. Csak azoknak áérthat, akik vakmerően közel mennek hozzá. Ő olyan halász, aki bevetette a horgot a vízbe (a világba), de a halakat nem kényszerítheti, hjogy a horogra kapjanak. Én arra kérlek titeket, a gonosz bármikor kisért, azonnal imádkozzatok és határozottan utasítsátok el! Valójában, csak a bűn által nyerhet a gonosz lélek hatalmat felettetek. Kivételesen, amikor egyeseket meg akartok tisztítani, megengedem, hogy megalázza őket a gonosz. Ha kitartanak választottaim a küzdelemben, nagy tökéletességre jutnak. Soha ne felejtsétek el senki a világon nem kap erején felüli kisértést és keresztet sem. Ez éltessen titeket a támadások közepette.
Befejézésül
arra kérlek titeket újra, hogy minden nap kérjétek a jó angyalok segítségét, mert csak ezáltal tudnak hatékonyan segíteni nektek. Ugyanakkor tanuljatok meg azonnal ellenállni a gonosz léleknek, amikor kísért titeket. Ezáltal ti lesztek győztesek! Győzelmetek érdekében, minden nap használjátok Egyházam segítő eszközeit: Szent Fiam és Szent Lányom segítségét kérjétek, higgyetek a szentségek és a szentelmények erejében, gyónjatok és áldozzatok rendszeresem, értékeljétek a lelki közösséget, zarándokhelyeket, kilencedeket, szenvedéseiteket ajánljátok fel a gonosz lélek megkötözéséért… Ha ezen a keskeny úton haladtok a győztesek megszámlálhatatlan táborába fogtok tartozni. Most megáldalak titeket, az egész Szentháromsággal a bátorság lelkületével!!!

Konkrét feladatunk: útra induló szeretteinknek mondjuk: “Az Isten Angyala kísérjen téged” (Tób. 5,21)!

VISSZATEKINTÉS 2013 SZEPTEMBERÉRE

Mit üzent a Szűzanya a szeptember első napjaiban? “Szeretett fehér rózsácskáim!!! Ne felejtsétek el, hogy édesanyátokként szeretlek titeket. Megköszönöm, hogy áldozatot vállalva eljösztök engesztelni a Szentháromság Hegyére! Nemsokáre eljön a nagy ünnep számotokra, amikor az Isten Akaratából látni és hallani fogtok Engem!!! Ez, egész életetekben felejthetetlen kegyelem lesz és egyben Égi jutalom is kitartásotokért. Megjelenésem alkalmával, az Égből lehozom mindazokat a kegyelmeket, amelyekre nektek és szeretteiteknek szükségetek van. Addig is törekedjetek úgy élni, hogy a Szentháromság legyen megelégedve veletek. Tanuljatok meg a bűnre nemet mondva, az erényekre igent mondva folyamatosan kegyelmi állapotban maradni. Szeressetek mindenkit, még az ellenségeiteket is. Elégedett vagyok veletek, ha Szent Fiam által megengedett fizikai és lelki szenvedéseket békésen élitek meg. A legjobb úton haladtok, ha komoly engesztelő lelkülettel mindent felajánlotok az egész emberiség jobbra fordulásáért, a purgatóriumban lévők kiszabadulásáért és a gonosz lelkek megkötözéséért! Befejezésül arra kérlek titeket, hogy minden este, a lefekvés előtt tegyétek fel mgataoknak a kérdést: “Vajon a Szentháromság ma megvolt-e velem elégedve?” “

Mi kell jellemző legyen az igazi engesztelőkre? Ők, Isten segítségével megtanulják, hogy az ellenkezőjét tegyék, amit a világ fiai tesznek. Amikor látják, hogy a világ fiai: gőgősek, széthúznak, haragot tartanak, ők tudatosan alázatosságra, szeretetegységre és kiengesztelődésre törekednek. Amikor az engesztelők látják, hogy a világ fiai: Isten ellen, Isten nélkül, irigységben, káromkodásban, részegeskedésben, anyagiasságban élnek, ők tudatosan Isten mellett döntenek az Isten dicsőítésükkel, józan életükkel, maradandó kincseket gyűjtve mennek előre. Amikor a világ fiai szeretik az önpusztító eszközöket: a cigarettázást, szeszes italokat, drogot, túlzott munkát … ők tudatosan vigyáznak testükre, amely a Szentlélek temploma, amelyet fel fog támasztani az Úr. Amikor a világ fiai a paráznaság, a házasságtörés, a test bűnös kiélői, a világosság fiai a testi és lelki tisztaságot szeretik. A világ fiai: pesszimisták, reménytelenek, uralkodnak egymás felett, engedik , hogy a gonosz lélek vezesse őket, a világosság fiai optimisták, szolgálnak és a Szentlélek vezeti őket. A világosság fiai nem értékelik az életet, a halál kultúráján dolgoznak: abortálással, eutanáziával, öngyilkossággal, gyilkossággal, háborúval; a világosság fiai az élet kultúráját építik. Az igazi engesztelők jelmondata: “Contra torrentem! Szemben az árral, a világ szellemével!” Ha erre képessé válunk, igazi engesztelőkké, keresztényekké válunk.

Miért szeretik az engesztelők a családfa gyógyítást? Ekkor lehetőségük, hogy lerendezzék önmagukat és szeretteiket a bűnbánat, a szabadító és gyógyító ima által. Ez alkalommal mise kilencedekkel és mise gregoriánok sorozatával lerendezik az őseiket, hogy a múltból csak áldás jöjjön feléjük. Ekkor lerendezik az abortált, elvetélt és lefagyasztott magzatokat is. Ekkor lerendezik a házaikat, útjaikat, amelyek a gonosz uralma alá kerültek. A családfa gyógyítás által megismertetjük a lélekmentő eszközöket és azok használatára bátorítjuk az engesztelőket. A közös misefelajánlás és közös engesztelés által rendkívüli kegyelemben részesülünk. Ezért szeretik az engesztelők a családfa gyógyítást, amely ezután három hónaponként lesz.
Bocs József piarista atya tanúságtétele: 1950-ben földműves családban születtem. Egy bátyám van. Édesapám vallásosabb családjából, három pap lett. Édesapámnak mindig csodáltam a szelídségét. Édesanyám is mélyen vallásos volt, szegénysége miatt nem lett apáca. Ő, önmaga helyett, engem ajánlott Istennek. Magamban, háromféle hivatást különböztetek meg, amelyek egymásra épülnek és kiegészítik egymást: papi, szerzetesi és engesztelő hivatást. Papi hivatásom a családomban, lelki közösségem és a plébánosom által érlelődött meg. A piarista rendben, amely a gyermekek tanításával foglalkozik, megélem a szeretetközösséget, Isten után paptestvéreimmel is. A lelki közösségben könnyebben élem meg a testi fogyatékosságomat, ugyanis kétoldali csípőficammal születtem, amely csak 50 év után oldódott meg. Fiatal pap koromban, Natália nővér vezetett be az engesztelő hivatásba. Teljes megtérésem, édesanyám halálos ágya mellett és egy karizmatikus közösségben következett be. Ennek a tanulmányozása felé fordultam és nyitottabb lettem Isten közvetlen beavatkozására, 2007-ben, híveim hívására kerültem először Szilágynagyfaluba. Itt ismerkedtem meg Csilik atyával, Éva Asszonnyal és Vad Ilonával, akik az engesztelő közösség vezetői voltak. Legjobban az fogott meg, amikor láttam, hogy a Szentháromság hegyen különböző vallásúak és nemzetiségűek együtt imádkoznak, engesztelnek és szeretik egymást kiengesztelődve. Itt értettem meg azt, hogy a Szentháromság engesztelésre és annak terjesztésére hív Magyarországon. Ezután került sor a váci Szent Anna piarista templomban – ahol szolgálok- a nemzeten belüli kiengesztelődésre. Csilik atyával és Vad Ilonával rendszeresen találkozunk, beszámolunk a tapasztalatainkról, kijavítjuk – kiegészítjük egymást és imádkozunk egymásért, Így haladunk szeretett egységben az engesztelés útján, amelyre meghívtak minket, veletek együtt az Égiek.

Házi feladat októberre:

“MINDEN NAP KÉRJÉTEK A JÓ ANGYALOK SEGÍTSÉGÉT, HOGY EZÁLTAL MÉG HATÉKONYABBAN TUDJANAK SEGÍTENI NEKTEK!!!”

Előretekintés 2013 novemberére
Novemberben 1-2-3; 7 -én lesznek engesztelések 13 órától a Szentháromság Hegyen!
egész hónapot a Szentlélek tiszteletére ajánljuk fel és a purgatóriumban lévőkért imádkozzunk.
November 24-én, vasárnap 13 órakor, Krisztus Királyt jelenlétünkkel és egy szál virággal fogjuk megörvendeztetni.
a

Nagyfalu 2010-2011

2010 – A SZENTEK MEGISMERÉSÉNEK ÉS KÖVETÉSÉNEK AZ ÉVE -OKTÓBER

“Isten Akarata az, hogy szentek legyetek!” (1 Tessz.4,2)
73. havi imatalálkozó Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén 
A Szentírásból elmélkedjük át a vasárnapi evangéliumokat! (Lk. 17; 18; 19)
Havi mottó:”Boldogok a lélekben szegények: övék a Mennyek Országa!” (Mt.5,3)
Havi imaszándék: azért fohászkodunk, hogy megkapjuk az Úr Jézustól mindennap a teljes védelem kegyelmét, a sötétség napjaiban!
Konkrét feladatunk: akarjuk látni és jótettekkel szeretni Jézust a szegényekben is!!!
Tanítás a Szentlélek Istentől 2010 októberében “Szeretteim! Jelenleg, egy olyan világban éltek, ahol bebiztosítjátok: a házatokat, kocsitokat, emberi életeteket. Tudnotok kell, mindezek a megpróbáltatás napjaiban semmi védelmet sem fognak nyújtani nektek! Egyesek azt gondolják, emberileg, ha a sötétség napjaiban lesz elegendő vizük, felvásárolt élelmiszerük, meleg ruhájuk, termopán ablakuk és ajtójuk, meg fognak menekülni a mérgező gázoktól. Előre megmondom nektek, a megpróbáltatás napjait, amely az egész emberiséget fogja érinteni: imában, böjtben és virrasztásban fogjátok végigélni, ott, ahol abban az időben lesztek! Amikor az egész világ és az egész emberiség teljes átalakuláson fog átmenni, Isten fog vigyázni rátok. Én elmondom nektek, hogy mi kell legyen a szívetekben és körülöttetek, hogy testileg és lelkileg is megmeneküljetek és másokat is megmentsetek, az utolsó időben, amelyben éltek. Arra vigyázzatok, hogy szívetek legyen tele erényekkel: bűnbánattal, szeretettel, engedelmességgel, alázatossággal, tisztasággal, buzgósággal, áldozatkészséggel, imádságos lelkülettel,… Az erényekkel teli szív belső védelmet fog nyújtani nektek! Az erények által Isten a halhatatlan lelketeket fogja megmenteni az Új Világra, az örök életre. Mi kell legyen körülöttetek, hogy a testetek külső védelemben részesüljön? – Legyen minden házban házi oltár! Mi legyen rajta? Szentírás, lelki könyvek, égi üzenetek, szentelt víz, tömjén, gyertya, Jézus, Mária, a szentek és angyalok képei vagy szobrai, “Egység Keresztje”, gyógyító kereszt, imakönyv, rózsafűzér, csodás érem, … – Ajánlom, hogy a nyakatokban legyen megáldott kereszt, amely által az Istentől megjelölt kiválasztottak közé fogtok tartozni! Legyen a szobátok falán szentkép! Mindezek a megáldott szentelmények külső védelmet fognak nyújtani nektek és világítani fognak a sötétség napjaiban! – Legyen a családotok az első imaközösség, ahol naponta legalább egyszer, együtt könyörögtök az Úrhoz. – Legyen lelki vezetőtök, akinek úgy engedelmeskedtek, mint Jézus képviselőjének. Legyen lelki közösségetek, ahol legalább hetente egyszer találkoztok, imádkoztok, megbeszélitek a lelki dolgaitokat, ahol vigasztaljátok, bátorítjátok és segítitek egymást. – Legyen egy kiválasztott templomotok, zarándokhelyetek, ahová rendszresen, együtt eljártok, ahol átveszitek, megélitek és tovább adjátok a hallott tanításokat. Mit tegyetek szeretteitekért az utolsó időben, hogy ők is megmeneküljenek a Nagy Figyelmeztetéskor? – Ha elég alázatosak, szeretettel figyelmeztessétek őket mindarra, ami vár rátok a jövőben. – Ha megátalkodva nem hallgatnak rátok a következőket ajánlom nektek: o Kérjetek Istentől bocsánatot az ő nevükben is, minden este lefekvés előtt. o Ajánljátok fel őket Jézus Szent Szívének és Mária Szeplőtelen Szívének. o Minden nap helyezzétek őket és az egész emberiséget Jézus Szent Vérének és Mária Szent Könnyeinek védelmébe. o Ajánljátok fel értük is az életszentségre való törekvéseiteket, engeszteléseiteket, imáitokat, böjtjeiteket, jócselekedeteiteket, szenvedéseiteket,… A többit bizalommal bizzátok Reánk! Higgyétek el végre, ha valakiért engeszteltek, azok a személyek nem fognak elkárhozni, mert a megpróbáltatás napjaiban majd elfogadják a bűnbánat kegyelmét, amire szükségük lesz!!! Befejezésül mondom, ha az Általam megmutatott keskeny úton jártok és oda vezettek másokat is, nem kell féljetek senkitől és semmitől, mert a sötétség napjaiban teljes védelemben fogtok részesülni. Megáldalak titeket a Belénk vetett teljes bizalom lelkületével!” Házi feladat októberre: “URAM, ISTENEM, TÖLTSD MEG A SZíVÜNKET ERÉNYEKKEL, HOGY A SÖTÉTSÉG NAPJAIBAN MEGMENEKÜLHESSÜNK MINDEN ROSSZTÓL!!!”
(Az üzeneteket Nagyfaluban, Csilik János atya közvetítésével kapjuk!)
ASSISI SZENT FERENC ÉLETE (1182-1226) 
Megtérése után, eleinte bolondnak nézték Ferencet, de komoly vallásossága hamar eloszlatta ezt a véleményt. Följegyezték róla: “Ha egy városba megérkezett, örült a papság, zúgtak a harangok, örvendeztek a férfiak és az asszonyok is velük együtt, a gyermekek tapsoltak örömükben, gallyakat törtek a fákról és úgy vonultak elébe”. Sokan úgy vélték, hogy Krisztus képmása jött közéjük, hogy üdvösséget hozzon, ezért siettek az emberek, hogy “lássák és hallják, mintha a másvilágról jött volna valaki!” Ki volt ez a szerzetes, aki a dúsgazdag középkorban magát Isten szegénykéjének nevezte? Ő, az egyik legnagyobb és legnépszerübb szerzetesrendnek, a Ferences-rendnek volt az alapítója. Ferenc, 1182-ben született az itáliai Assisi városában. Édesapja Bernardone Péter, jómódú posztókereskedő volt. Apja azt remélte a fiával kapcsolatban, hogy meg fogja sokszorozni a családi vagyont. Ám Ferenc fényes lovagi jövőről álmodozott. Fiatal éveit szünni nem akaró szórakozással töltötte el. Ilyen körülmények között szólt hozzá az Úr. Kiválasztotta, hívta és Ő alázatosan, egyszerűen, de nagy szívvel követte az Urat! Felhagyott a léha legénykori szórakozásokkal. Ehellyett a templomok csendjét, a magányt, valamint a szegényeket kereste. Igy élte életét, amíg egy csodálatos, égi, isteni útmutatást nem kapott. Egy alkalommal Assisi határában lévő San Damiano – templomban imádkozott. Ekkor hallotta a keresztre feszített Jézus szavait: “Ferenc! Menj, építsd fel hajlékomat, hisz látod, hogy romokban hever!” Azonnal el is indult és hozzáfogott a közelben fekvő omladozó kápolna javításához. Mivel apja posztóinak egy részét eladta, ebből nagy családi botrány kerekedett. Ferenc végül visszaszerezte apjának a pénzét, majd levette ruháját mondván: “Idáig Bernardone Péter volt az apám, ezentúl az Úristennek akarok szolgálni. Ezentúl az én Atyám az, aki a Mennyekben van!” Igy kezdte el a gazdag posztókereskedő fia eljegyzését a szent szegénységgel. Boldog szívvel, dalos ajakkal vágott neki az új életnek. Azután helyreállította előbb a San Damiano, majd a Porciunkula kápolnákat. 1209 február 24-én, az evangéliumot hallva, rádöbbent arra, hogy Istennek más tervei vannak vele kapcsolatosan. Egy újabb isteni hívást kapott: “Menjetek és hírdessétek: közel van a Mennyek Országa! Gyógyítsátok meg a betegeket, támasszátok fel a halottakat, a leprásokat tisztítsátok meg, üzzétek ki a gonosz lelkeket” (Mt.10,7). Ferenc valósággal felújjongott e szavak hallatára. Ezután Istennek ez a csodálatos vándora elindult és hírdette az evangéliumot. Sokan megtértek, mások azonnal a követői lettek. Abból éltek, amit az emberek jószántukból adtak nekik. Nem volt se pénzük, se vagyonuk, mégis boldogok és lelkileg gazdagok voltak. Nemcsak prédikáltak, hanem élték is, amit mondtak. Amikor már tizenketten lettek, elindultak Rómába és III. Ince pápától kieszközölték rendjük jóváhagyását. Ettől fogva indult el a Ferences-rend csodálatos szép élete és munkássága. Az új rend tagjai bámulatos életet éltek. Egymás között versenyeztek: az imában, a szegénységben, a vezeklésben. Ferenc éjszakákon át sírt és imádkozott: “Istenem, én Mindenem! Ki vagy Te Uram és ki vagyok én?” Az imádság mellett, Ferenc sokat böjtölt és megfékezte testi vágyait. Saját testét “szamár testvérnek” nevezte el, akit engedelmességre tanított. Tömeges megtérések bizonyították a ferences barátok életszentségét. Isten szegénykéje elindult, hogy megtérítse a mohamedánokat is. Szent Ferenc szelleme a nőket is magával ragadta. Assisi Szent Klára, Ferenc kortársa, megalapítja a második rend anyakolostorát. A világiak számára pedig megszületik a Ferences Világi Rend (harmadrend), amely sok szentet adott a világnak. Szent Ferencet apostoli élete, munkája, rendalapítása alázatossá tette. Olyannyira, hogy nem merte magát pappá szenteltetni. A saját rokonságuk csúfolták, bántalmazták és rágalmazták őket. Ők minden rosszat jóval győztek le. Nagyon figyelmesek voltak a szeretetben! Nyilvános bűnvallomást tettek! Néhány év múlva ötezren lettek! Szószerint élték az evangéliumot. Követőit arra intette, hogy tiszteljék a papokat. “Ha békesség fiai lesztek, megnyeritek Istennek a papságot és a híveket egyaránt!” Szent Ferenc békét tudott közvetíteni a sokféle háborútól gyötört világban. Ő követni akarta Isten Szavát és az Egyház szavát is. Emiatt a legkegyetlenebb belső konfliktust élte át. Szelídségével még a gubbiói farkast is megszelídítette. Az alázatosságban Ferencet senki sem tudta túlszárnyalni. Bár ő maga nem olvasta a Szentírást, annak szellemét egészen magáévá tette. Mint egy ártatlan gyermek bizalmas kapcsolatban állt a természettel. Tiszta lelkében háborítatlan öröm lakott. Alverna hegyén, Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén, megkapta a történelemben elsőként saját testén Krisztus öt szent sebét (a stigmákat). Isten nemcsak szeretetével, hanem szenvedésekkel is kitüntette őt. Gyomor és máj betegségét hősies lélekkel viselte. Halála előtt így kiáltott fel: “Isten hozott Halál Testvér!” Egészen szegényen, teljesen levetkőztetve, énekelve adta vissza lelkét az Úrnak 1226 okt. 3-án, miután megáldotta a testvéreket és Assisi városát. Ravatala mellett együtt volt az Egyház és a világ. 1228 július 16-án, IX. Gergely pápa, aki egykori barátja volt, szentté avatta, a szegény Ferencet. Szent Ferenc, könyörögj érettünk, hogy mi is szentek lehessünk!
Előretekintés 2010 novemberére: 2010 novemberében 13 órakor fognak kezdődni az engesztelések a Szentháromság hegyén. 2010 november 21-én, vasárnap, 13 órakor fogjuk virággal megkoronázni Krisztus Királyt!
2011 – AZ ÜNNEPEK MEGISMERÉSÉNEK ÉS MEGÉLÉSÉNEK AZ ÉVE –    OKTÓBER
”Boldog a nép, mely ünnepelni tud, és Arcod fényében járhat Uram!” (88 Zsolt. 16)
85. havi imatalálkozó Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén
A Szentírásbólelmélkedjük át a vasárnapi és az ünnepnapi evangéliumokat! (Mt. 21; 22; 23)
Havi mottó: „Adjatok hálát mindig, mindenért!”(Ef. 5,20)
Havi imaszándék: arra a szándékra imádkozunk, hogy a nehézségek közepette is tudjunk hálálkodni!
Konkrét feladatunk: ezekben a hónapokban tilos a panaszkodás, megengedett a dicsőítés!
Tanítás a mennyei Atyától 2011 októberében
Szeretett gyermekeim! Én, aki a látható és láthatatlan világ Teremtő, Fenntartó és Gondviselő Atyja vagyok, a következő hónapokban a hálára szeretnélek meghívni titeket.
Valójában miért is hálálkodjatok? Én adtam nektek Végtelen Szeretetemből, Szeretett Fiamat, aki a ti és az egész emberiség üdvösségéért az életét áldozta. Szent Fiammal együtt adtuk nektek a Szentlelket, aki által vezetni, tisztítani, megvilágosítani, megajándékozni, … akarunk titeket.
Én adtam nektek Máriát, aki a hite, alázata, szeretete, tisztasága, … által elsősorban követendő jó példa számotokra. Mária, közbenjáró imája által az egész emberiséget vissza akarja hozni Hozzám. Társmegváltóként legyetek a segítségére! Én adtam nektek a Védőszentjeiteket – mennyei barátaitokat – a keresztelésetek és a bérmálásotok alkalmával. Ha kéritek őket, égi segítségük által szentekké, példaképpé válhattok közösségetekben. Én adtam nektek az Őrangyalotokat, akit a fogantatásotok első pillanatától kezdve mellétek rendeltem, hogy vigyázzon a ti testetekre – lelketekre, szeressen és vezessen titeket, hogy ti is szeretteitek őrangyalaivá váljatok. Az összes Angyalokat, különösen Mihályt, Gábort és Ráfáelt a rendelkezésetekre bocsátottam. Ha kéritek őket rendkívüli módon tudnak segíteni, hogy angyali lelkületűvé váljatok.
Én adtam nektek a Napot, a Holdat, a csillagokat, hogy bennük szemléljétek az Én Mindenhatóságomat és naponta gyermeki lelkülettel kérjétek Gondviselő segítségemet. Én adtam nektek a Földet, amelyen éltek! Ezzel együtt a levegőt, a folyókat – tengereket – óceánokat, a gyönyörű tájakat, a változatos növényeket, fákat, az ízes – formás gyümölcsöket, a szárazföldön, a vízben és a levegőben lévő lényeket, azért, hogy érezzétek Gondviselő Szeretetemet és a szívetek mindezek láttán hálára gyúljon Irántam.
Én adtam nektek a titeket szerető szüleiteket, egyházi és világi elöljárókat, testi – lelki testvéreiteket, barátaitokat,… Közvetlenül és közvetve is a teremtményeim által is azt mondom nektek, hogy szeretlek titeket, mint gyermekeimet. Én adtam nektek ajándékként, hogy lássatok, halljatok, járjatok, beszéljetek, normálisan gondolkozzatok, jó dolgokra emlékezzetek,… Néha, talán gondolhattok arra: lehetnétek vakok, sánták, süketek, bénák, fogyatékosok bármilyen téren.
Fogantatásotok pillanatában elkészítettem nektek a helyet a Mennyországban és lelketek mélyén meghívtalak, hogy egy becsületes élet után foglaljátok el a helyeteket Országomban. Én azért teremtettelek titeket, hogy már a Földön és a Mennyben is mindörökké boldogok legyetek.
Tudnotok kell, Nekem fájdalmat okoztok, ha hálátlan lelkülettel kimondjátok: ’Nekem mindezek kijárnak! Amivel rendelkezek, azt én megérdemlem!’ Valójában, minden kegyelem, minden ajándék a Részemről, számotokra, amelyért meg kell tanuljatok hálálkodni. A múltért, jelenért és a jövőért hálálkodva mondjátok: Teremtő – Fenntartó és Gondviselő Atyám! Teljes szívemből szeretlek Téged és hálás vagyok Neked minden ajándékodért!”
Kedves gyermekeim! Mindezek után még elmondom nektek azt is, hogy nemcsak hálát várok tőletek, hanem Én is nagyon hálás vagyok a legkisebb jóért is nektek, amit Értem és teremtményeimért tesztek. Én hálás vagyok nektek minden jó gondolatotokért, szavatokért, cselekedetekért, szeretetetekért…  Én hálás vagyok, ha az engeszteléseken hallott tanításokat gyakorlatba teszitek.
Én hálás vagyok, amikor eldöntitek azt, hogy melyik lelki közösségbe akartok tartozni és annak szellemében mentek előre. Én azt mondom nektek: a por önmagában jó és az eső is, de ha a kettő összekeveredik sár lesz belőle. Én arra kérlek titeket, hogy az engesztelő hivatásotokat éljétek meg a lehető legtisztábban!
Én hálás vagyok nektek és rendkívüli módon megsegítelek titeket, ha harcoltok beteg és megkötözött testvéreitekért: szabadító – gyógyító imával, komoly bőjttel, felajánlott misesorozattal, áldozatos zarándoklatokkal, szenvedéseitek felajánlásával, szenteltvízzel, tömjénnel, példás – megtért életetekkel.
Én meghálálom nektek, ha minden egyes engeszteléseteket olyan komolyan élitek meg, mintha az az utolsó volna. Én hálás vagyok, ha komoly megtérésetek által beléptek Noé bárkájába, amely a Nagy Figyelmeztetés előtt még nyitva áll a számotokra is.
Én, lelki békével hálálom meg nektek, ha végre elhiszitek azt, hogy a bűnben nincs boldogság se rövid se hosszútávon, csak az erényes életben.
Én józan és komoly életet adok nektek, ha minden fajta bódító italt félre tesztek, amely nagyon sok rossz forrása számotokra. Vigyázzatok, ne romboljátok a Tőlem ajándékba kapott testeteket és lelketeket. Én meghálálom nektek, ha visszatértek az első szeretethez, amikor még Mi voltunk a legfontosabb a számotokra.
Én hálás leszek nektek, ha a szétválasztáskor, amely hamarosan bekövetkezik nem a konkoly, hanem a búza között foglak megtalálni titeket.
Én hálás leszek nektek, ha a Szentcsalád mintájára családotokban vagy lelki testvéreitekkel lelki közösséget hoztok létre, ahol megtanultok: imádkozni, szeretni, jótékonykodni.
Befejezésül, atyai szeretetem és hálám jeléül lélekben odamegyek mindannyiotokhoz és háromszöget rajzolok a homlokotokra. Ezáltal lefoglallak titeket és a szívetekben lévő szeretteiteket, a Nagy Figyelmeztetés előtt mindörökké magamnak: az Atya, a Fiú és a Szentlélek Nevében!
Most az egész Szentháromság áld meg titeket, hogy mindig hálás engesztelők maradjatok!!!
Mivel kísérti a gonosz lélek a templomba járó keresztényeket?
Egy ember, aki egy vasárnap reggel a templomba igyekezett, nagyon meg volt lepve, amikor az ördögöt a templom ajtó közelében találta.
– Mit csinálsz te itt? – kérdezte meglepetéssel.
– Éppen úgy megyek a templomba, mint ti – felelte a sátán. – Hiszen az emberek azért járnak oda, hogy ellenem imádkozzanak és prédikáljanak, ki védelmezne hát engem, ha magam nem lennék ott?
– És hogyan védelmezed magadat? – kérdezte erre a templomba járó.
Ó, erre a célra van nekem ezerféle eszközöm is! Először is jókor ellátogatok azokhoz a családokhoz, amelyek templomba akarnak menni és igyekszem ellentétet szítani a férj és a feleség között; úgy indítom el a férjet, hogy fölbosszankodjék a kemény gallér miatt, amelyiken nem akar keresztül menni a gomb és így annak a feje lepattan. Ezáltal elveszti jókedvét; a feleség pedig elveszti a jóhangulatát azért, mert valamelyik fiókban hiába keresi a kesztyűjét.
– Ilyen eszközökkel megakadályozom azt, hogy a templomba menjenek, vagy elrontom a hangulatukat, hogy annak hasznát ne láthassák.
– Azoknak az embereknek a számára, – folytatta az ördög, – akik komolyan és magukba zárkózva indulnak el, más eszközöket használok: Mindig van ugyanis egy lány vagy asszony, aki a figyelmet magára vonja. Ekkor az asszonyok pillantásait az ilyenek ruhájára irányítom; megvizsgáltatom velük pontosan a kalapját, a blúzát és a prédikáció elrepül a fejük fölött. Azok a férfiak pedig, akiknek egy kis irodalmi műveltségük van, a prédikációban itt és ott egy-egy kevésbé helyes kifejezést vagy stílus hibát fedeznek fel és így a formára tekintenek a tartalomra pedig nem figyelnek. A templomból való távozás alkalmával azután megteszik a maguk kölcsönös észrevételeit és így minden hatás elvész.
– Az a másik hölgy meg, amott, fél a meghűléstől; nos tehát kioktatom, hogy itt vagy ott, valamelyik ablak nyitva van és az egész Istentisztelet alatt nem gondol másra, mint a huzatra és az egészségét érintő veszedelemre.
– Na, és a kereskedők! Úgy intézem a dolgokat, hogy az előző este vagy reggel, az Istentisztelet előtt rossz híreket halljanak. És így az egész Istentisztelet alatt tele lesz a fejük evilági gondokkal.
Egy padon egy anya ül. Gyermeket hagyott otthon, aki a bölcsőben alszik; gyorsan az eszébe juttatom, hogy a kicsi fölébredt és most az a veszély fenyegeti, hogy ágyacskájából kiesik. És ez az asszony egész idő alatt nyugtalan lesz. Látok néhány jó megjelenésű urat, akik figyelmesen hallgatnak a papra. Rögtön figyelmessé teszem őket arra, hogy amit most hallottak, az erre vagy arra az emberre vonatkozik, aki szintén ott van a templomban. Ekkor rögtön elkezd János Péterre, Sándor pedig Józsefre gondolni és elindulnak hazafelé, nagyon megelégedve a lelkipásztorral és önmagukkal.
– Ha pedig egy hallgatót az Istentisztelet ideje alatt nem tudok elvonni a figyeléstől, akkor megpróbálom őt hatalmamba keríteni a kijáratnál. Kísértem az embereket, hogy mindenféléről kezdjenek el beszélni, aminek a templomhoz semmi köze. Úgy irányítom őket, hogy Istentisztelet után olyan embereknél tegyenek látogatást, ahol csak világi dolgokról lehet beszélgetni és így kitörlök a lelkükből minden jó benyomást, amelyre a templomban szert tettek.
Ezek voltak az ördögnek nyilatkozatai a kérdezősködő számára, amikor a templom felé indult. Mennyire így van ez csakugyan az életben is. Mindenki megtoldhatja ezeket az adatokat a saját tapasztalataiból.
Törekedjünk úgy menni a templomba, hogy az valóban a lelki hasznunkra váljon!
Házi feladat októberre:
„TEREMTŐ, FENNTARTÓ ÉS GONDVISELŐ ATYÁM! TELJES SZÍVEMBŐL SZERETLEK TÉGED ÉS HÁLÁS VAGYOK NEKED MINDEN AJÁNDÉKODÉRT”
(Az üzeneteket Nagyfaluban, Cs. János atya és V. Ilona közvetítésével kapjuk!)
Előretekintés 2011 novemberére:
Novemberben 3-4-5-6-án lesznek az engesztelések a Szentháromság hegyen, délután 13 órától!

Egész hónapban a Szentlelket fogjuk dicsőíteni felajánlott életünkkel.

Nagyfalu 2008-2009

2008 – A KIENGESZTELŐDÉS ÉVE – OKTÓBER

 
”Krisztus nevében kérlek titeket, engesztelődjetek ki Istennel és egymással!”
 
49. havi imatalálkozó Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén
 
A Szentírásból elmélkedjük át és éljük meg Szent Lukács evangéliumát.
 
Havi mottó: „Szüntelenül imádkozzatok és virraszatok, így lesztek méltók arra, hogy megmeneküljetek mindattól, ami bekövetkezik, és hogy megálljatok az Emberfia előtt!” (Lk.21,36)
 
Közös imaszándék: azokért az emberekért engesztelünk, akik tönkretették a természetet, bemocskolták a folyókat, beszennyezték a levegőt, kipusztítottak sok állatot, felborították a természet rendjét,… Bocsánatot kérünk a mennyei Atyától az ő nevükben is!
 
Konkrét feladatunk: tudatosan vigyázunk testünk, lelkünk és a környezetünk  (szoba, udvar, utca,  folyó, erdő…) tisztaságára!
 
A Szentlélek üzenete 2008 októberében
 
„Szeretteim! Először a havi mottót akarom megmagyarázni nektek!
 
Örülök annak, ha egyedül, közösségben, kötötten vagy saját szavaitokkal naponta imádkoztok. Úgy imádkozzatok, hogy a Velem való beszélgetés által jobbá váljatok. Úgy imádkozhattok szüntelenül, ha megtanultok folyamatosan isteni Jelenlétünkben élni.
 
Örülök annak is, ha egy-egy éjszakátokat ima virrasztásban töltitek, felajánlva azt a bűnösök megtéréséért. Amikor nem tudtok aludni – bármilyen ok miatt- ne bosszankodjatok, hanem a bűnösök megtéréséért imádkozzatok. Tudnotok kell, azok a gyermekeim virrasztanak szüntelenül,akik megtanulnak állandóan lelki tiszatságban és kölcsönös szeretetben élni.
 
Az Én Akaratom az, hogy a ti közreműködésetek által, megmentselek benneteket a legnagyobb rosztól, a kárhozattól. Ha megtanultok hallgatni Rám, meg fogtok menekülni a Gonosz csapdáiból, az eljövendő büntetéstől és minden rossztól.
 
Jelenleg méltók vagytok-e arra, hogy megálljatok a Földre visszatérő Emberfia előtt? Sajnos vannak köztetek olyanok, akik a bűnbánat hiánya miatt nem méltók megállni az Emberfia előtt. Mondjátok a bűnben élő testvéreiteknek, holnap talán lejár a kegyelmi idő és Isten büntető Igazságosságával fognak találkozni. Őket figyelmeztessétek a bűnbánatra!
 
Élnek köztetek olyanok is, akik néha méltók, máskor nem méltók a Velünk való találkozásra. Nekik mondjátok el azt, hogy a nap bármelyik órájában, a hét bármelyik napján, az év bármelyik hónapjában bekövetkezhet az isteni figyelmeztetés. Én szeretlek titeket, és nem akarom, hogy kellemetlen és fájdalmas meglepetésben legyen részetek.
 
Azoknak örülök a legjobban, akik isteni Jelenlétünkben élnek és állandóan készen vannak a Velünk való találkozásra!!! Őket csodálatos meglepetés fogja érni az Emberfia visszatérésekor és olyan boldogságban lesz részük, amilyet eddig nem tapasztaltak.
 
Arra kérlek titeket, egymás előtt ne azzal dicsekedjetek, hogy hányszor voltatok a Szentháromság hegyén, hanem azzal, hogy konkrétan miben változott jó irányba az életetek.
 
Az elbizonytalanodó engesztelőknek mondom: jelekkel, csodás gyógyulásokkal, megtérésekkel és szabadulásokkal igazoltuk azt – éveken át- hogy a Szentháromság hegyén lévő zarándokhely Tőlünk van! Ezért arra kérlek benneteket, akár ördögi, akár emberi támadás (lejáratás) ér titeket, menjetek bátran előre a közös engesztelésben.
 
Eljött az idő, amikor ti is és a környezetetekben lévők is meglátják, azt, hogy kik vagytok. Vállaljátok magatokat és egymást is, úgy ahogy vagytok. Erről a szintről haladjatok jó irányba. Egymást vállalva növekedni fog bennetek az alázatosság és a szeretet.
 
Ha egyszer Előttem letettétek bűnös múltatokat és irgalmat nyertetek a bűnbocsánat szentségében, ne szégyeljétek magatokat az emberek előtt. Tudnotok kell, találkozásunkkor nem az emberek, hanem Mi fogunk megítélni titeket. Ti,  arra törekedjetek, hogy életetek bármelyik  pillanatában méltók legyetek megállni a Földre visszatérő Emberfia előtt!!!
 
Megáldalak benneteket a virrasztás lelkületével!!!”
 
Melyek az imáink gyümölcsei?
 
* Az életünk nehéz szakaszain csak imával lehet sikeresen átmenni!
* Az ima szükséges a világ megmentéséhez!
* Akik imádkoznak, és akikért imádkozunk megmenekülnek a legnagyobb rossztól, a pokoltól!
* Az ima feltartóztatja a Gonosz támadásait, felfedi hazugságait, legyőzi a kisértést,…
* Imáink által Isten győzelemre segít minket, az ügyeink előbb-utóbb Isten Akarata szerint oldódnak meg.
* Az ima által Isten megváltoztatja az életünket!
* Ha tiszta lélekkel, böjtölve és jót cselekedve imádkozunk, Isten  hamarabb teljesíti kéréseinket.
* Isten az ima által fényt és erőt ad nekünk!
* Az ima által Isten elűzi a szomorúságot és vigaszt ad.
* Az imádkozó ember erényes és szent életre jut.
* Az ima által Isten a bűnösöket megtéríti és az igazaknak állhatatosságot ad.
* Az imának Égig érő hatalma van.
* Az ima kulcs, amellyel kinyitjuk a lelkünket Isten előtt és bezárjuk a Gonosz előtt.
* Minden ima legfőbb feladata, hogy növelje bennünk a szeretetet.
* Jézus imádkozott kora reggel, késő este, az apostolok kiválasztása előtt, az Olajfák hegyén, a Tábor hegyén sőt a Kereszten is. Jelenleg a Mennyben, az Atya előtt közbenjár az egész emberiségért.
* Az apostolok Pünkösd előtt kilenc napon át együtt imádkoztak Máriával. Ezután betöltötte őket a Szentlélek, bátrak lettek, megkapták a gyógyítás és szabadítás kegyelmét, a lelkek megkülönböztetésének ajándékát, a vértanúság lelkületét,…
* Szent István diákonus imádkozott és ezáltal megkapta Istentől a látomás ajándékát, az ellenségszeretet lelkületét és a halál elfogadását.
* Szent János apostol imádkozott Patmosz szigetén, a számüzetésben is, ezáltal betekinthetett a jövőbe, látta a próbatételeket, látta lelki szemeivel a rossz vesztét és a jó győzelmét,…
* Imádkozzatok alázattal, egyszerű szavakkal, Istenre hagyatkozással, teljes bizalommal.
* Tudnotok kell, az imára, az Istennel való párbeszédre, nektek van szükségetek, nem Istennek.
* Legyen minden nap időd az imára!
* Ima nélkül az ember, olyan mint a madár szárny nélkül, mint a katona fegyver nélkül.
* Néhány közmondás: „Imádkozzál és dolgozzál!”, „A jól végzett munka imádság!”
* Az imádkozó ember házi feladata: „Uram segíts, hogy úgy imádkozzak, hogy Neked tetszően változzon meg az életem”.
 
(Főt. Csilik János-2008 október 2.)
Házi feladat októberre:
KÉSZ VAGYOK URAM BÁRMIKOR, AKÁR MOST IS, HOGY TALÁLKOZZAK VELED!
Előretekintés novemberre:
Közös imaszándék lesz: a tisztítótűzben lévő őseinkért: imát, böjtöt és legalább kilenc szentmisét fogunk felajánlani. Bocsánatot kérünk mindazoktól, akiket megbántottunk földi életünk során és megbocsátunk azoknak az elhunyt hozzátartozóinknak, akik minket bántottak meg.
Konkrét feladatunk lesz: hetente legalább egyszer elmegyünk a temetőbe és ott elimádkozzuk az Irgalmasság rózsafüzérét, halottainkért!!!
„Szeretteim! Ebben a hónapban a nemzetiségekről, egymáshoz való viszonyulásotokról, ezzel kapcsolatos erényeitekről és bűneitekről akarok beszélni nektek….”
2009 – A ZARÁNDOKHELYEK MEGISMERÉSÉNEK AZ ÉVE – OKTÓBER
”Isten és a felebarát szeretetében éljétek le földi zarándoklásotok szent idejét!”
61. havi imatalálkozó Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén
A Szentírásbólelmélkedjük át a vasárnapi evangéliumokat! (Mk. 10,2-52).
Havi mottó:„Éljünk annak a tudatában: Szűz Mária Országa, Népe és Gyermekei vagyunk!
Havi imaszándék: ki-ki könyörögjön a népe szentté válásáért és a nemzetiségek közötti megbékélésért!
Konkrét feladatunk: Akarom a másik nemzetiséghez tartozót úgy szeretni, mint a saját népemet!
Tanítás a Szentlélek Istentől 2009 októberében
 
 
            „Szeretteim! Ebben a hónapban a nemzetiségekről, egymáshoz való viszonyulásotokról, ezzel kapcsolatos erényeitekről és bűneitekről akarok beszélni nektek. Mindenekelőtt elmondom nektek, azok az emberek alkotnak egy nemzetiséget, akik egy őstől származnak, vérük rokon, ugyanazt a nyelvet beszélik, közös volt a sorsuk a történelem folyamán és közös testi-lelki sajátságaik vannak. Ebből kifolyólag, annyi nemzetiség van, ahány nyelv van a világban. Nemzetnek nevezitek egy állam polgárainak az összességét, ahol több nyelvet beszélnek. A Szentírásból világosan kivehetitek azt, hogy kezdetben csak egy nyelv volt a Földön. A bábeli torony építésénél, az emberek gőgje miatt, az Atya megzavarta az emberek nyelvét, hogy így bűnük miatt megalázza és szétszéledésre kényszerítse őket. Nemzetiségekre való szakadásotok részben büntetés volt, részben az Atya emberek javára irányuló gondviseléséből eredt. A nemzetiségek sokfélesége, különböző kulturákat eredményezett, megakadályozta az erkölcsi romlás világméretü elterjedését és ez a bámulatos változatosság is az Atya dicsőségét hirdeti.
 
 
 
            Hogyan viszonyuljatok a saját nemzetiségetekhez? Mindenki szeresse elsősorban a saját nemzetiségét, úgy, mint a családotokban a szüleiteket. Jézus, Mária, a próféták, az apostolok és a nagy szentek lelkesedtek a nemzetiségükért! Jézus, szinte kizárólag az Igéret Földjén működött és elsősorban a saját nemzetiségének a javán dolgozott. Arra kérlek titeket, mindenki törekedjen megismerni etnikumának erényeit és nagy cselekedeteit. Nagy hibát követ el  az a személy, aki nemzetiségével szemben közömbös vagy megtagadja etnikumához való tartozását. Óvakodjatok attól is, hogy túlságosan szeressétek, azaz bálványozzátok nemzetiségeteket. Vigyázzatok, a bűneiteket, hibáitokat nem szabad erénynek tartani, hanem törekedjetek azokat megbánva, kiküszöbölni. Vigyázzatok arra, hogy a saját nemzetiségetek megbecsülése ne hozza maga után a többiek lebecsülését! Éljetek annak a tudatában, hogy a keresztre feszített Jézus nemcsak János apostolt, hanem minden embert Máriára bízott! Azóta Mária Országa, Mária Népe, Mária Gyermekei lettetek mindannyian! Most megkérdezem tőletek: meglátszik-e a viszonyulásaitokon, hogy Máriához, Égi Édesanyátokhoz tartoztok?
 
 
 
            Hogyan viszonyuljatok a más nemzetiségűekhez? Vigyázzatok, a nemzetiségeteket ne más etnikum fölé helyezve éljétek meg gőgösen, hanem egymás mellett alázatban és szeretetben. Az Atya Akarata szerint, a nemzetiségek között nincs se fölé, se alárendelési viszony, csak mellérendelés. Tudnotok kell, egységben, kéz a kézben erősek vagytok, ellenségeskedésben felmorzsolódtok. Vegyétek tudomásul, akik a másik etnikumát lebecsülik, utálják, sértegetik,… azok a személyek, a saját nemzetiségűket sem szeretik igazán.
 
 
 
 Vigyázzatok, vétkeztek más nemzetiségűekkel szemben, ha az egész etnikum számlájára írjátok mindazokat a sérelmeket, amelyeket egyes emberek részéről elszenvedtetek. Óvakodjatok e téves általánosítástól! Gondoljatok arra, vajon meg szabad-e vetni Jézust és az apostolokat Judás árulása miatt?
 
 
 
Arra kérlek titeket: örüljetek a nemzetiségeteknek, de a másik nemzetiségének is. Kövesse mindenki elsősorban saját nemzetiségének jó példáit, szentjeit. Legyetek hálásak a más nemzetiségű misszionáriusoknak, akik őseiteknek az evangéliumot hírdették, és akik az életüket is feláldozták értük. Minél több nemzetiségűt vagytok képesek befogadni a szívetekbe, lelkileg annál gazdagabbak  lesztek. Tudnotok kell, hogy a saját etnikumotok szeretete és az egyetemes emberszeretet nem ellentétek, hanem egymással összefüggnek, kiegészítik egymást. Kérlek titeket, éljétek meg a lehető legjobban engesztelő hivatásotokat! Engeszteljetek elsősorban önmagatokért, családotokért, nemzetiségetekért és minden népért!
 
 
 
Most megköszönöm nektek a Szentháromság nevében azt, hogy a nemzetiségeteken belül és más nemzetiségű testvéreitekkel is kiengesztelődtetek. Jó példátok messzire világít, mint a hegyre épült város!
 
 
 
Mit várok minden gyermekemtől? Arra hívok meg minden nemzetiséget, hogy Istennek felajánlva éljen! Elvárom a főpapjaimtól, a papjaimtól, hogy minden évben ünnepélyesen ajánlják fel Mária által a Szentháromságnak a rájuk bízott nemzeteket! A Szentháromság minden nemzetiségű embert szeret és meg akar menteni az Új Világra, az üdvösségre!
 
Együttmüködtök-e az etnikumotokat megmentő tervünkkel? Imádkozzatok minden nap, minden nemzetiségűért, hogy az Atya rájuk vonatkozó Akaratát fel tudják ismerni és meg tudják valósítani. Fedezzétek fel és értékeljétek minden etnikumban azt az „egyedi szépséget”, amelyet az Atya helyezett el bennük. Tudnotok kell, minden embernek, nemzetiségétől függetlenül vannak jó és rossz tulajdonságai. Szeressétek egymásban a jót, ami az Atyától van, de ne szeressétek a rosszat, ami az embertől van! Tudnotok kell, hogy amikor együtt engeszteltek az összes nemzet megtéréséért, gyönyörködnek bennetek mindazok, akik az Égben vannak. Meghívlak titeket, arra, hogy versenyezzetek egymás között abban, hogy ki szereti jobban az Égieket és a körülötte élő embereket. A pünkösdi nyelvcsodával, a különböző nyelvű embereket arra az egységre hívtam meg, ami a Mennyországban van. Vegyétek alázatosan tudomásul, hogy a halálotokkal megszűnik a nemzetiségetek. A Mennyországban nincs nemzeti különbség. Akik üdvözülni fognak, közös énekkel fogják dicsőíteni a Szentháromságot. Befejezésül mondom: Mária, aki minden nemzetiségűnek Édesanyja, Boldog Asszony! Ha Rá hallgattok, ti is boldogok lesztek nemcsak a Földön, hanem az Új Világban is. Megáldalak titeket az összes nemzetiségű ember iránti szeretet kegyelmével!!!”
 
Házi feladat októberre:
„SZŰZ MÁRIA, AKI MINDEN NEMZETISÉGŰNEK AZ ÉDESANYJA VAGY, SEGITS, HOGY HELYESEN SZERESSÜK A NEMZETISÉGÜNKET ÉS MINDEN MÁS ETNIKUMOT!
Előretekintés 2009 novemberére:
Közös imaszándék lesz: együtt fogjuk kérni a Csodásérmű Boldog Asszonyt, hogy vezessen el minket a szeplőtelen életre!
Konkrét feladatunk lesz: lelki védelmünk érdekében, értékelni és használni akarjuk a szentelményeket: a megáldott keresztet, szentképeket, szobrokat, a csodásérmet, a szentelt gyertyát-tömjént-vizet, stb.!
Csíksomlyó-i zarádokhely rövid története
Csíksomlyó története a XII.- XIII. századra megy vissza. Nevét a Somlyó hegyétől (1035 m) kapta. A csík előnév a tájra utal.
        Vajon  érdemes-e elzarándokolni a Csíksomlyó-i kegyhelyre? A ferences szerzetesek az 1400-as években telepedtek le véglegesen Csíksomlyón. 1442-48 között épitették fel az első gótikus templomot és a kolostort , 1876-ban szentelték fel a jelenlegi barokk kegytemplomot, Sarlós Boldogasszony tiszteletére.
       A kegytemplom legnagyobb értéke, Jézus után, Szűz Mária kegyszobra. A főoltár bal oldalán található a Labarum, amely a győzelem jelképe: a törökök – tatárok  – hitújítók felett. 1567-ben, a hitújítás korában, János Zsigmond, erdélyi fejedelem, karddal akarta a színtiszta katolikusokat az unitárius vallásra kényszeríteni. Pünkösd szombatján, a katolikus hívek Csíksomlyón gyülekeztek. Imádkozva, Szűz Mária oltalmába ajánlották magukat és a hitüket védő férfiakat. A csata diadallal végződött. Ennek a történelmi eseménynek az emlékére van minden évben Pünkösd szombatján a búcsú, a Nyeregben.
       A Kissomlyó hegyén három kápolna található.  A Salvator kápolna, amely az 1456-os Nándorfehérvár-i győzelem emlékére épült. A Salvator kápolna keleti oldalán a szenvedő Jézus kápolnája van, amelyben egy oszlophoz kötött Jézus szobra látható. A Kissomlyó nyugati oldalán Szt. Antal kápolna van. Ezt egy család építette, akik az 1661-es tatárdúlás alkalmával csodálatos módon menekültek meg. A Kissomlyó  hegy lábától a keresztút van a Salvator kápolnáig. A XIII. Stációnál kapta B. Madarász Éva és Ft. Csilik János “az egység karizmáját” a Szentháromságtól. Mindez, “Mária évében” történt, 1987 szeptember 4-én ½ 12-órakor. Feladatunk: egységre vezetni a különböző vallásúakat és nemzetiségűeket. Ezt tettük Érsemjénben 7 éven át és Szilágynagyfaluban már 5 éve.
       Most részletesebben írok a Csíksomlyó-i Kegytemplom legnagyobb értékéről, a Csodatevő Szűz Mária kegyszobráról. Szűz Mária kegyszobra: a XVI. század elején készült, hársfából; alkotója ismeretlen; magassága 2,27 m; a világon ismert kegyszobrok között a legnagyobb. A Kegyszobor a Napba öltözött asszonyt ábrázolja, akinek a lába alatt a Hold, fején 12  csillagból álló korona van. Egyben Királynőként is van ábrázolva Szűz Mária: fején korona, jobb kezében jogar, bal karján Jézus ül, aki a világ Megváltója.
A kegyszobor a Mária zarándoklat középpontjában áll. A zarándokok kérik a közbenjárását, megsimogatják a lábát, hozzá érintik a kegytárgyakat, bízva a Szűzanya édesanyai áldásában.
Miért codálatos a Csíksomlyó-i kegyszobor? Többször is olyan fényben ragyogott, hogy világossága betöltötte a templomot. Az öröm és a szomorúság is sokszor kifejezésre jutott Mária arcán. Sokan azt vették észre, hogy Szűz Mária nézi, tekintetével követi őket. Esetenként, a szentmisék allatt a kegyszobor arca piros volt. Csodálatos Mária arcának a tisztasága, amely tisztításra soha nem szorul. Ezért a bűnben maradó bűnösök nem tudnak megállni előtte, mert nem tudják elviselni Mária tiszta tekintetét, amely a megtérésre hív. A török-tatár dúlások alkalmával a kegyszobor Csíksomlyón maradt. A hagyomány szerint, egyik tatár vezér, a kegyszobrot nyolc pár ökörrel akarta elszállítani. Ekkor a kegyszobor olyan súlyossá vált, hogy az ökrök nem tudták megmozdítani a szekeret. Akkor a tatár vezér ledobatta a kegyszobrot a szekérről és dühében a kardjával megsebezte Mária arcát és nyakát. Ezek után a tatár karja megbénult. Ezek a sérülések ma is láthatóak a kegyszobron. Többször megkísérelték a Szűz Mária arcán lévő piros sebhelyet befesteni, de a festék lepergett róla. Sokan tapasztalták azt, hogy a Szűzanya meghallgatta és teljesítette a kéréseiket. Ezek emlékére örzik a kegyszobor két oldalán a fogadalmi tárgyakat és hálatáblákat. A feljegyzésekben halott feltámadásról is megemlékeznek. Egy 7 éves gyerek hirtelen meghalt. Nagymamája a halott gyerek testére tette a Csíksomlyó-i Szűzanya képét, kérve közbenjárását. Három óra múlva, a körülállók nagy ámulatára a halott gyermekbe visszatért az élet.
A Csodatevő Szűzanyának tulajdonítják azt is, hogy Erdélyben a nagy hitetlenség és közömbösség közepette sokakban a hit megmaradt és virágzott. Az emlékkönyvben olvashatjuk: a Szűzanya mindenkinek az Édesanyja, Ő mindenkit szeret, Ő senkit nem enged el Csíksomlyóról ajándék nélkül!!! A legnagyobb csoda az, ami a szívek mélyén történik mindazokban, akik a Csíksomlyó-i Szűzanyával találkoznak. Csodálatos látni: a szomorúak örömmel mennek haza, a bűnösök bűnbánóan, a haragosok megbékélve,… mindannyian jó elhatározással!!! Csíksomlyó-i  Csodatévő Szűzanya, könyörögj érettünk, kik Hozzád menekülünk! 

Nagyfalu 2006-2007

2006. -A Szentírás éve – “Vedd és olvasd, éld és beszélj Isten Szaváról!”” 2006. október 1. 6-7.

 
20. Elsőpéntek, Elsőszombat és Elsővasárnap a Szentháromság hegyén.
Szent Pál apostolnak: a Kolosszeiekhez, a Tesszalonikaiakhoz és Timóteushoz írt leveleit olvassuk és éljük.
Havi mottó: “Újuljatok meg gondolkodásmódotokban: levetve a régi embert és felöltve az új embert!”
Közös imaszándék: Szabadító és gyógyító imát végzünk beteg és a Gonosz által megkötözött testvéreinkért!
Konkrét feladatunk: “Imák nehéz helyzetben” című imafüzetet terjesztjük!
 
I. Nagyfalu: visszatekintő – lelkiismeretvizsgálat.
Hálaimát mondtál-e: a karizmáért, az engesztelő közösségért és minden lelki közösségért? Van-e bátorságod keresni és tenni Isten Akaratát? A legreménytelenebb helyzetben is él-e benned a remény? A mennyei Atya tetszésére vagy-e: alázatosságoddal, engedelmességeddel és hiteddel? Készen vagy-e a boldog találkozásra, Jézussal és Máriával? Engeded-e, hogy Jézus Szent Teste és Szent Vére új emberré változtasson? Elfogadod-e bűnbánó szívvel a bűnbocsánat szentségét? Uralkodva vagy szolgálva viszonyultok-e egymáshoz? Boldogan vállalod-e Jézusért a megaláztatásokat?
Elővetted-e, olvasod-e, éled-e, beszélsz-e a Szentírásról?
 
II. Nagyfalu – jelen.
Az Úr Jézus tanítása, 2006. október elsőpéntekére
“Ebben a hónapban arra akarlak benneteket megtanítani, hogyan válhattok új emberré. Ezzel kapcsolatosan egy kis történetet mondok el nektek: ‘Egy ember elhatározta, hogy egy másik országba költözik és ott fog élni élete végéig. Figyeljétek meg, hogyan gondolkodott és készült ez az ember az új országba való beilleszkedésre. Először is vett magának egy ismeretterjesztő könyvet, ami arról az országról szólt, ahova szándékozott menni. Abból a könyvből megtudta: melyek a szokások abban az országban; ki a vezetője; melyek a törvények; milyen nyelven beszélnek ott és mi a fizető eszköz. Ezután megtanulta az ország nyelvét és elkezdte gyűjteni azt a pénznemet, amelyet abban az országban használnak.’
Dicséretet érdemel ez az ember, mert okosan készült az új országba! Ti, úgy alakítsátok át gondolkodásmódotokat, hogy tudatosítsátok, földi életetek elébb-utóbb véget ér. Ha az Én Országom lakói akartok lenni, ti is vegyétek a kezetekbe, az ismeretterjesztő Könyvemet, a Szentírást, ami az Én Országomról szól. A négy Evangéliumból megismerhettek Engem. A Szent Könyvből megtudhatjátok, a Mennyországban Én vagyok a Király! A Bibliából megismerhetitek törvényeimet, amelyeket – boldogságotok érdekében – be kell tartsatok.
Az Én Országomban, csak a ‘Szeretet Nyelvén’ lehet beszélni, amit már a Földön kell gyakoroljatok a szolgáló szeretetetek által. Pénzeteket – ha Szent célokra ajánljátok fel vagy ha vele a rászorulókat segítitek – átutalhatjátok a mennyei Bankomba. Ha eszerint gondolkodtok és cselekedtek, jól készültök az Én Országomba és jócselekedettel teli szívvel fogtok Hozzám érkezni. Isteni elvárásom szerint gondolkodva és cselekedve levethetitek a régi embert és új emberré válhattok. Ilyen lelkülettel már nem fogtok félni az Én Országomba jönni, mert biztosítva lesz számotokra az Örök Élet!
Kérlek benneteket, szakítsatok világias gondolkodásmódotokkal és irányítsátok minden nap a figyelmeteket az Én Országomra. Előre figyelmeztetlek benneteket, lélekben mindig legyetek készen, mert még visszajövetelem előtt, sokan és hirtelenül az Én Országomba fognak kerülni. Addig is, arra kérlek benneteket, hogy alakítsátok át gondolkodásmódotokat, hogy az Én Országom boldog lakói legyetek. Törekedjetek Engem minél jobban megismerni és megismertetni, megszeretni és megszerettetni másokkal is. Gondoljatok gyakran arra, Én a bűnösökért jöttem a Földre és megmentettem őket az életem árán is. Az Én Akaratom az, hogy Szentlelkem által újjászületve – új emberré válva – üdvözüljetek! Megáldalak benneteket az újjászületés kegyelmével!”
 
Szűz Mária tanítása, 2006. október elsőszombatjára
“Drága Gyermekeim! Ha valóban új emberré akartok válni, gondolkozzatok el a következő tanításaimon!
A legtöbb ember, azért nem tudja megkülönböztetni az üzeneteket, hogy mi van Tőlünk és mi van a Gonosztól, mert nem ismeri az Újszövetség-i Szentírást. A mostani időben, hogy jó döntéseket hozzatok, szükséges ismernetek az Evangéliumokat, amelyben Szent Fiam életét, tanítását és cselekedeteit találjátok meg.
Vigyázzatok, mert a Gonosz világias életformára ösztönöz benneteket. A tehnika segítségével – ha nem jól viszonyultok hozzá – lefoglal és kifáraszt titeket, azért, hogy imádkozni már ne legyen se időtök, se kedvetek! A Gonosz, ‘a világosság angyalának’ teszi magát és sok mindenben utánozza az Istent, azért, hogy megtévesszen, maga mellé állítson és végül a pusztulásba vigyen benneteket. Ezért nem győzöm elégszer hangsúlyozni nektek az egyéni és közösségi ima fontosságát, amely által felfedezitek a Gonosz tervét és gyengítitek a Gonosz erejét.
Tudjátok-e miért engedi meg az Isten a szenvedést még az igazak életében is? Isten, a szenvedés által próbára teszi az igazakat, amely által lehetőséget ad nekik hűségük bebizonyítására. Akik Istenhez hűségesek, azok minden szenvedést és megaláztatást elfogadnak és felajánlanak Isten dicsőségére, a Gonosz emberei és a világ fiai ellenben ezt nem teszik. Ha szenvedtek, gondoljatok gyakran Jézusra, aki szenvedésével és halálával váltotta meg az emberiséget a bűn rabságából.
Kérlek benneteket, figyeljetek jobban a Szentlélek sugallataira, mert lesznek olyan események, amelyben ti is részt fogtok venni és nem lesz mindegy, hogy kire hallgattok és hogyan viselkedtek abban az időben. Legyetek nagyon óvatosak az emberekkel, mert nem mindenki fogja a javatokat akarni! Ne higgyetek el mindent, amit az emberek mondanak nektek! Ebben az utolsó időben minden napvilágra fog kerülni, ami az emberek szívében van! Ti maradjatok – új emberként – mindig szeretetben, akkor jól fogtok járni, bármi is fog jönni rátok. Ha minden nap, lélekben, megfogjátok Szent Fiam Kezét és az Enyémet is, ott leszünk mellettetek és minden segítséget meg fogunk adni nektek, amelyre szükségetek lesz! Édesanyai áldásom adom rátok!”
 
A mennyei Atya tanítása, 2006. október elsővasárnapjára
Mennyei Atyánk! Ma is összejöttünk a Szentháromság hegyén, azért, hogy együtt imádjunk, dicsőítsünk és engeszteljünk Téged.
Égi Atyánk tanítása: “Én, nagyon örülök annak, hogy ezen a Szent Helyen, úgy mutattok be Engem, amilyen valójában vagyok. Sajnos, Engem a legtöbb teremtményem büntető Istennek tart, pedig Én a Szeretet Istene vagyok. Tudnotok kell, a bűneitek miatt jön rátok a sok szenvedés. Én, szabadakarattal ajándékoztam meg minden teremtményemet. Sokan az ellenfelemre hallgatva, akaratukat Ellenem fordítják.
Figyelmeztetlek benneteket, a bűnben ne keressetek Engem, mert Én ott nem vagyok. A régi ember bűneit számoljátok fel isteni segítségemmel, hogy megtapasztalhassátok a Szeretetemet! Kérlek benneteket, gondoljatok arra, hogy Én a ti Teremtő, Fenntartó és Gondviselő Istenetek vagyok! Az Én Akaratomból jöttetek létre! Higgyétek el, Én nagyon szeretlek benneteket! Fiamat adtam értetek, hogy Megváltson benneteket bűneitektől! Ha Jézusra és Máriára hallgattok és Velük engeszteltek – a Szentlélek által – Országom boldog lakói lehettek. Boldogságotok, Országomban nem fog véget érni sohasem.
Én alig várom, hogy már a Földön is boldoggá tegyelek benneteket, mert ti boldogságra vagytok teremtve! A bűnbánat által térjetek vissza Hozzám! Jól éljétek meg a rendelkezésetekre álló rövid időt, mert a kegyelem ideje hamarosan lejár! Szemetek előtt, két csoportra fog oszlani az emberiség: egyesek – Velem – imádkozni és szolgálni fognak; mások – Ellenem -uralkodni és harcolni fognak a Gonosz fegyvereivel. Meg fogjátok látni mindegyik következményeit. Ti a bűnbánat által vessétek le a régi embert, alakuljatok át a szolgáló szeretet által új emberré. Ezáltal, kedves gyermekeim lesztek! Szentháromságos áldásom adom rátok!”
 
Tanúságtétel a Szentírás évében
Nagy kegyelemnek tartom azt, hogy a Szentháromság hegyén, Rózsafüzér Királynőjének ünnepén tehetek tanúságot. Elmondhatom, amióta megismertem a rózsafüzér imát nem hagytam el soha! Nt. Schek László a nevem, Kárásztelken vagyok plébános. 1957. július 18-án születtem, Monospetriben, egy hagyományos katolikus családban. Voltam elsőáldozó, bérmálkozó és azután szülői parancsra mentem a templomba.
A katonaság után, mint állategészségügyi technikus Isten nélkül éltem. A szórakozás, kártyázás mellett sajnos rászoktam az italozásra is. Mindig hálával gondolok a Szűzanyára, aki által visszatértem Istenhez, az egyik májusi hónapban. Életem megváltozásához, sok minden járult hozzá. Egy lelki közösségtől mindig erőt kaptam az újrakezdéshez! Nagyon erősen átjárták a szívemet az Úr Jézus Szavai, amikor először elolvastam a Szentírást. Átéltem a kettőséget is, amikor vonzott a világ is és az Úr Jézus is. Egy komolyabb változás felé egy álmom által segített az Úr. Azt álmodtam: a testem meg volt halva, a lelkem pedig szállt felfelé! Az Úr megfejtette az álmot: “Te, ezután már nem a testednek, hanem a lelkednek fogsz élni!”
Ezután már volt bátorságom megvallani az Úr Jézust a társaim előtt is. A különböző megpróbáltatások tovább segítettek a változásban. Édesanyámat 54 évesen, testvéremet 29 évesen veszítettem el! Én is többször voltam a halál szájában! 1983. januárjában, 26 évesen az Oltárhoz álltam ministrálni. Nem szégyelltem azt, hogy Isten segítségével pap akartam lenni. A 6 év teológia életem legszebb évei voltak. A teológia után ismerkedtem meg a fokolár lelkiséggel és jó papokkal, akik segítettek, hogy egyetemes módon gondolkodjak és minden embert szeretettel fogadjak a szívembe. A lelki növekedésem szempontjából, nagy segítség volt számomra a különböző Szent Helyeken való részvétel, az egyéni és közösségi ima és a papokkal való rendszeres találkozás.
Mit mondjak a Szentháromság Hegyéről? Meggyőződésem, ez Isten által kiválasztott, Szent Hely! A levegőben érezhető az Égiek jelenléte, a Szentség! Van bátorságom erről a Szent Hegyről, a gyógyulásokról, jelekről, üzenetekről… beszélni másoknak is. A tanítások, amelyek itt elhangzanak, megegyeznek a Szentírás és az Egyház tanításával. Ami itt történik: új! A Szentlélek tud új dolgokat is létrehozni, amitől nem szabad félni!
Hogyan látom én az egység karizmáját, amit János Atya és Éva Asszony kapott? Meggyőződéssel vallom, hogy ők Istentől kiválasztott személyek, akiket a Szentlélek vezet és beszél általuk! Az én meggyőződésem akkor szilárdult meg, amikor a Szent Hegyen birtokba vett a Szentháromság és az én számat használta fel arra, hogy a Szentháromság nevében köszönjem meg János Atyának és Éva Asszonynak azt, hogy együttműködnek az Égiekkel. Most szeretnék tőlük bocsánatot kérni, azért mert sokszor kritizáltam őket. Rájöttem arra: Istennek minden lehetséges; Isten Mindenható, Neki joga van bármi újat létrehozni. Számomra a karizma olyan, mint a Szűzanya és Szent József Szent kapcsolata. Elgondolkoztató: Éva Asszony férje és fia is helyesen viszonyultak ehhez a karizmához. Teljes meggyőződéssel vallom, kettőjük kapcsolata, amely több mint 19 éve tart, Isten egyedi ajándéka! Megköszönjük a jó Istennek és nekik is, hogy a sok megpróbáltatás ellenére – az emberek javára – vállalták a természetfeletti egységet, amit Isten kért tőlük!
Jelmondatom: “Légy hű mindhalálig és neked adom az élet koronáját!” (Jel. 2,10)
 
III. Nagyfalu – előretekintés novemberre.
Közös imaszándék lesz: minden szentmisénket, imánkat, böjtünket, szenvedésünket, engesztelésünket… felajánljuk a tisztítótűzben szenvedőkért! Konkrét feladatunk lesz: “Engesztelés a Szent Háromság Hegyen” című imafüzetet fogjuk imádkozni és terjeszteni!
Szt. Pál apostolnak: Títuszhoz, Filemonhoz, a Zsidókhoz valamint Szent Jakab, Szent Péter leveleit fogjuk olvasni, élni!
Novemberben: 3-4-5-én, 11 órától lesznek az engesztelő programok a Szentháromság hegyén.
(Nagyfaluban az égi tanításokat: Nt. Csilik János és B. Madarász Éva kapják és állítják össze)
Októberi házi feladat:
“MENNYEI ATYÁM, KÉRLEK SEGÍTS, HOGY A BŰNBÁNATBAN LEVESSEM A RÉGI EMBERT ÉS A SZOLGÁLÓ SZERETETBEN FELÖLTSEM AZ ÚJ EMBERT!”

2007. – A felebaráti szeretet éve – “Ami jót vagy rosszat teszünk felebarátunknak, azt Jézusnak tesszük!” 2007. október 4.

 
6. Elsőcsütörtök Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén
A Szentírásból: elmélkedjük át a 126. (125.) Zsoltárt.
Havi mottó: “Akik könnyek között vetnek, aratáskor örvendeznek!” (126./125. Zsolt. 5. vers)
Közös imaszándék: azért könyörgünk együtt, hogy a mennyei Atya szívbéli dicsőítése által, növekedjék az engesztelőkben az öröm!
Konkrét feladatunk: a kilencedben, azután Hétfőn – Szerdán – Pénteken lemondunk a mennyei Atya iránti szeretetből a Televízió nézéséről. Így több időt nyerünk: a mennyei Atya, a családunk és a lelkünk számára!
 
Szentlélek Isten tanítása, 2007 októberében
“Szeretteim! Most arra kérlek benneteket, hogy ezután a Jézussal való boldog találkozásra való felkészülés legyen a legfontosabb dolog az életetekben! Lélekben legyetek mindig készen és úgy várjátok Jézust vissza a Földre. Minden nap legyetek annak a tudatában, bármilyen szép is a földi életetek, előbb vagy utóbb véget fog érni.
Bátorítalak benneteket, bízzatok Istenben, Aki olyan szép jövőt ígér övéinek, amilyen a teremtés óta még nem volt!
 
Vajon mire számíthattok Jézus visszajövetele előtt? A Földön teljes lesz a lelki sötétség! Akik szeretik a sötétséget, azok ezt nem fogják érzékelni csak a világosság fiai! A sötétség teljességében fog kiáradni a Szentlélek és be fog világítani – kivétel nélkül – minden ember szívébe. Ekkor fogjátok megismerni mindannyian a Szentháromságos Egy Istent, Aki segíteni fog mindazokon, akik Hozzá kiáltanak.
 
Mit tegyetek a rendelkezésetekre álló kegyelmi időben? Ma tartsatok bűnbánatot, még ma térjetek vissza teljes szívetekkel Istenhez és ne várjatok holnapig!
Jelenleg, abban a tisztulási időben vagytok, amikor úgy tűnik, mintha az Isten is elhagyott volna benneteket! A mostani idő hasonló a Keresztről levett Jézus testi állapotához egészen a Feltámadásig. Abban az időben, amikor Jézus meghalt és levették a Keresztről, az apostolok azon gondolkoztak vajon ezután mi fog történni? Örömükre, Jézus dicsőségesen feltámadt.
 
Akik Jézushoz tartoznak, azok bizakodva kell átmenjenek a lelki sötétségen! Legyen bátorítás számotokra a Zsoltáros szava: ‘Akik könnyek között vetnek, aratáskor örvendeznek!’ Az utolsó időben, amelyben vagytok, minden nap gondoljatok Jézus Szavaira, amit apostolainak és nektek is mondott: ‘Boldogok, akik nem botránkoznak meg Bennem!’ (Mt. 11, 6)
Lássátok meg lelki szemeitekkel és higgyétek el: a hajnal közeledik és hamarosan itt lesz a reggel!
Előre tudomására hozom a sötétség fiainak: jaj lesz azoknak, akik a sok-sok figyelmeztetésem ellenére is a bűneikben fognak maradni! Sok szenvedés fog rájuk várni!
 
A megtérés fiai, akik Istenhez fordulnak segítségért örülni fognak, mert hamarosan meg fogják élni a Földön a Mennyországot! Fogadjátok a szívetekbe Pál apostol szavait: ‘Amit az ember vet, azt le is fogja aratni! Aki tehát testébe vet, testéből arat majd romlást; aki pedig lelkébe vet, lelkéből arat örök életet!’ (Gal. 6, 8) Még világosabban mondom: Aki jelenleg konkolyt (rosszat) vet, konkolyt fog aratni! Aki jelenleg búzát (csak jót) vet, az búzát fog aratni!!!
Megáldalak benneteket az örvendezés lelkületével!”
 
Házi feladat októberre:
“MENNYEI ATYÁM SEGITS, HOGY CSAK A JÓT VESSEM A LELKEMBE ÉS A LELKEKBE, AZÉRT, HOGY CSAK JÓT ARATHASSAK!”

Előretekintés novemberre:

Novemberben: a Szentlélek Istent fogjuk dicsőíteni és ezt ajánljuk fel a tisztítótűzben szenvedő lelkek kiszabadulásáért.
Konkrét feladatunk lesz: a nyelv böjtjét fogjuk gyakorolni. Az élőkről – halottakról csak jót akarunk mondani vagy semmit!!!
Figyelem!!! Novembertől: elsőcsütörtökön, elsőpénteken, elsőszombaton és elsővasárnap; azután minden csütörtökön és vasárnap a közös engesztelő ima kezdőidőpontja 13 óra lesz!!!

Nagyfalu 2004-2005

– 2004 – “Csak jót: gondolj, mondj és tegyél, hogy Isten jó eszköze legyél!” 2004. október 2.

 
1. Elsőszombat a Szentháromság hegyén, Nagyfaluban.
Ez a hónap a Mennyei Atya hónapja, amelyet az Ő imádására, dicsőítésére szentelünk.
“Dicsőség Neked Atyám, hála Neked Atyám mindenért, különösen Végtelen Szeretetedért”.
A mennyei Atya kérése szerint: a múltról, a jelenről és a jövőről lesz ma tanítás.
 
I. Visszatekintés Érsemjénre.
Összesen 67 Elsőszombat volt Érsemjénben, Jézus Szent Szíve és Mária Szeplőtelen Szíve tiszteletére.
Az Ég akarata szerint 33 tanítást kellett lejegyezni. Ezek a jövőben meg fognak jelenni könyv formájában. Olyan tudnivalók vannak az üzenetekben, amelyek minden nyitott lelkű, többre vágyó keresztény számára hasznosak lehetnek. Beigazolódott, amit az Úr gyakran mondott: “Nagy változások ideje van”. Érsemjénben, közösségi életünkben: “Egy korszak lezárult és egy új korszak kezdődött el”. 2001. szeptember 11-én már utalt a Szűzanya arra, hogy kb. három éves időszakra készüljünk fel és utána meg fogja mutatni a következő lépést. Érsemjén “előkészítő idő” volt egy komolyabb időszak előtt.
Jézus és Mária Akarata volt, hogy Érsemjénben befejeztük és a Szentháromság hegyén Nagyfaluban elkezdtük (folytatjuk) az Elsőszombatot.
Az Ég üzenete szerint: “Beléptünk az utolsó idők előcsarnokába!”. “Tudjuk, hogy itt az utolsó óra!”
Az Égiek megerősítése volt számunkra: “A pusztába viszlek, hogy a szívedre beszéljek”.
 
II. Nagyfalu – jelen
Eljött az idő, hogy “kis közösségek” jöjjenek létre minden helységben: “Az Atyától származik minden (jó) közösség”. Kéri az Úr, ők válasszanak “felelős vezetőt”, aki hetente összegyűjti őket: Szentírás olvasásra, imára, tapasztalatcserére, … “Szeressétek a testvéri közösséget”. A felelős lesz a közvetítő a csoport és közöttünk. Minden hónap 13-án szeretnénk találkozni a felelősökkel, a Szentháromság hegyén Nagyfaluban.
Itt, az Isten által kiválasztott és megpecsételt hegyen, nagyon komolyan akar felkészíteni az Úr a Vele való találkozásra. Jézus kijelentése: “Úgy jövök el mint a tolvaj”, váratlanul, bejelentés nélkül.
Az Úr kérése: ki-ki azon kell dolgozzon, hogy felszámolja a bűneit, amelyekkel a Gonoszhoz láncolta magát és döntsön a jóra törekvő életével Jézus Krisztus mellett. “Én és a családom az Urat választottuk”.
Mire akar konkrétan tanítani az Úr a Szentháromság hegyén? Mit kell konkrétan tudni és tenni az utolsó időkben, hogy boldog találkozásunk legyen az Úr Jézussal.
Azon munkálkodunk, hogy amikor “eljön az Emberfia” találjon hitet a Földön, közösségünkben, családunkban és bennünk.
Tudjuk “engesztelő közösségünkben”, csak azok fognak mindvégig megmaradni:
 
* akik elfogadják a vezetésünket.
* akik a legkomolyabban meg akarnak változni.
* akik mások megváltozásán is komolyan akarnak dolgozni.
 
Az Ég Akarata szerint: “az utolsó idők engesztelő apostolai kell legyünk”.
 
III. Nagyfalu – jövő
2005 – az Eucharisztia (Oltáriszentség) éve! Erre az időszakra, az Úr nagy tisztítással akar felkészíteni.
Engesztelő közösségünk, “Szűz Máriával engeszteli a Szentháromságot”.
 
Mit kell tudjunk az engesztelésről?
 
* Mi az engesztelés? Lélekmentés! Bocsánatkérés Istentől, szavakkal és jótettekkel, magunk és mások nevében! “Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják mit cselekszenek”.
* Kik a példaképeink az engesztelésben? Mózes, Ábrahám, Jézus Krisztus, Mária, az összes szentek és angyalok. “Jézus Krisztus engesztelő áldozat bűneinkért”.
* Mióta kell engesztelni? Amióta a bűn belépett a világunkba.
* Mi lesz ha nem engesztelünk? A Gonosz keríti az emberiséget hatalmába és a Pokolba viszi.
* Miért kell engesztelni? Azért, hogy jóvá tegyük, elégtételt nyújtsunk saját és embertársaink bűneiért.
* Honnan kell kiinduljon az engesztelés? Tőlem, családomból, közösségemből.
* Mi Jézus, Mária és követőik akarata? Az, hogy minden lélek megmeneküljön, egy lélek se kárhozzon el.
* Kikért kell engesztelni? A hitetlenekért, közömbösekért, megátalkodottakért, azokért akik Isten nélkül, Isten és emberek ellen élnek. (X parancsolat nélkül, VII szentség nélkül; VII főbűnben)
* Ki engeszteljen? Mindenki, kivétel nélkül, aki elfogadja az Égiek meghívását.
* Hol engeszteljünk közösen? Lehet Templomban, Plébánián, magánházakban, a természetben,… A napot, az együtt eltöltött időt, a közösség határozza meg.
* Mi a következménye az engesztelésnek? Szentté válunk és a lelkek megmenekülnek.
 
Mit vár tőlünk a mennyei Atya a kilencedek alatt (1-9)?Az Atya tiszteletben tartja mindenkinek a szabadságát. Senkit nem kötelez, csak meghív a komoly engesztelésre. Amit az Úr kér, ahhoz kegyelmet is ad, ha ebben hiszünk és elfogadjuk. Aki engedelmeskedik az Úrnak, az eredményt megtapasztalja bármilyen személyes vagy családi problémája van.
 
Kikért és hogyan engeszteljünk? A mennyei Atya Akarata szerint:
==> Októberben: önmagunkért, lelki és fizikai családunkért.
==> Novemberben: a tisztítótűzben szenvedő lelkekért.
==> Decemberben: minden emberért. Jézusunk mindenkiért megszületett, meghalt és feltámadt. Ő mindenkit hazavár az Égbe. Felelősek vagyunk minden teremtményért.
 
* Több imát vár egyénileg és közösségileg is tőlünk az Úr.
– Kéri, naponta végezzük el a szabadító imát. “Aki kér, az kap…”. “Ez a fajta nem űzhető ki máskép, csak imával és böjttel”.
– Kéri a Rózsafüzért, amely a “Mennyország kulcsa”.
– Elvárja a gyakori szentáldozást. “Aki issza az Én Véremet, annak örök élete van”.
– Csütörtökön legalább fél órás szentségimádásra hív. “Itt a Mester, hív téged”.
* Komolyabb, konkrét böjtöt is vár az Úr.
– Naponta, a kilenced alatt, délig legyen teljes böjtünk.
– Legyenek: hús, TV, szeszes ital – mentesek ezek a napok.
* Elsősorban ne várjuk a segítséget, hanem adjunk. “Nagyobb boldogság adni, mint kapni”.
* Ha szükséges, a havi gyónás ne maradjon el. “Ha megvalljuk bűneinket Isten megbocsátja”.
* Olvassuk naponta a Szentírást, éljük és beszéljünk róla. “Vedd és olvasd”
* Tanuljuk meg rendszeresen használni a szentelményeket:
– a szentelt gyertyát minden imánál gyújtsuk meg.
– a szentelt vízből, ihatunk legalább három kortyot; kívül kereszt alakban kenjük meg: a homlokunkat, szemünket, fülünket, szánkat, kezünket, szívünket, mondva: “Bocsáss meg Uram”. A kilenced alatt, naponta szenteljük meg a szobánkat, házunkat.
 
Mit vár tőlünk a mennyei Atya a kilenced után: hétfőn, szerdán és pénteken?
 
* végezzük a szabadító imát. “Isten erős Szabadítót támasztott nekünk”.
* böjtöljünk TV, hús, szeszes ital mentesen. “Keresztelő János mámorító italt nem fog inni”.
* menjünk a szentmisére, áldozzunk. “nem ihatjátok az Úr meg a Sátán kelyhét”
* használjuk a szentelményeket (szentelt gyertya, szentelt víz). “Aki először lépett a vízbe, az meggyógyult”.
 
N.B.
 
* időtizedet vár tőlünk az Úr. “Mindenből tizedet adok”.
* hozzunk minél több áldozatot okosan, egységben. “Örömest hozok áldozatot a lelketekért”.
* minden fizikai – lelki szenvedést szótlanul viseljünk el és ajánljuk fel. “Örömmel szenvedek értetek”.
 
Kéri a Szűzanya: “A kilenced alatt és a böjti napokon kapcsoljátok ki a televíziót. Így lesz bőségesen időtök: imádságra, természetfölötti töltekezésre és lelki beszélgetésre. Ne engedjétek, hogy a Gonosz a televízión keresztül súlyos lelki károkat okozzon nektek, deformálva az életeteket, családotokat. Tudnotok kell, majdnem 24 órán keresztül a Démon katekézise van a TV-ben. A televízió legtöbb adása igazi agymosást végez, szétszórttá, lustává, Isten nélkülivé és Isten ellenessé akar tenni benneteket. Ezért kérem kapcsoljátok ki a televíziót és kapcsoljátok be nagyon komolyan a lelki programot”. Októberi házi feladat:
“JÓ ATYÁM! MINDAZT, AMI NEHÉZ, ÖRÖMMEL VÁLLALOM: ÖNMAGAMÉRT, LELKI ÉS FIZIKAI CSALÁDOM MEGMENEKÜLÉSÉÉRT”

2005 – Az Oltáriszentség éve – “Tedd csak a jót, kerüld a rosszat, felkészülve várd az Urat!” 2005. október 1-2. – 7.

 
8. Elsőpéntek, Elsőszombat és Elsővasárnap a Szentháromság hegyén, Nagyfaluban.
 
Októberben: II. János Pál Pápa boldoggáavatásáért ajánljuk fel az Öt Szent Seb rózsafüzért. Kérjük együtt a mennyei Atyát, hogy a “Nagy Pápa” közbenjárására mentse meg az egész világot a természeti katasztrófáktól és a világraszóló járványos betegségektől.
Legyen a röpimánk: “A váratlan és készületlen haláltól, ments meg Uram minket!”
Havi mottó: “Ha a búzaszem nem esik a földbe és el nem hal, egyedül marad, de ha elhal, sok termést hoz.”
 
I. Nagyfalu: visszatekintő – lelkiismeretvizsgálat.
Hiszed-e azt, Isten tudta és akarata nélkül semmi sem történik a világban? ISTEN abszolút erejével felveszed-e a harcot a Gonosz támadásaival? Rendetlenül vagy bűnös módon ragaszkodsz-e valakihez vagy valamihez? A Gonosz rabságát vagy Isten szabadságát szereted-e jobban? Jó vagy rossz eszközökkel harcolsz-e a Gonosz ellen? A katasztrófák, a járványos betegségek fő okait, a bűneidet, beismered-e? Hiszed-e azt, a világ, az emberiség, a megtisztulás által egy gyönyörű korszak kezdetéhez közeledik? Bűneiddel, a világ kártevője vagy bűnbánatoddal a világ jótevője vagy-e? A lelked és a lelkek megmentése-e a legfontosabb feladatod? Hiszed-e azt, Jézus segítségével a fájdalmat is lehetséges örömmé változtatni a felajánlás által?
Volt-e bátorságod beszélni mindarról, amit a Szentháromság hegyén láttál és hallottál?
 
II. Nagyfalu – jelen.
Tanítás, 2005. október elsőpéntekén:
Gondolkozzunk el a mai nap: a búza – a búzaszár – a kenyér történetén! Sok-sok akadályon kell átmenjen, sok mindent kell vállalnia addig, amíg erőt adó kenyér lesz a búzából. Ilyen kell legyen az engesztelő lélek is. Tudnia kell: “Sok viszontagságon kell bemenni a mennyek Országába!” Az engesztelő lélek, minden akadályt legyőzve halad előre a jóban, addig, ameddig az Úr Jézus vissza nem jön. Isten nélkül az akadályok legyőznek minket, Istennel képesek vagyunk legyőzni, akár a legnagyobb akadályokat is. “Istennel átugrom még a várfalat is!”
Tanuljunk a búzától! Vállalnia kell a földben: a részleges halált, a hideget, a sötétséget, a terhet, a földből való áttörést, a felszínen a havat, a hideget, amely edzi és védi! Mindezeket: a régi ember halálát, az új ember újjászületését; a lelkiszárazsággal járó sötétséget; Isten Akaratának az édes terhét; a következetes előrehaladást; a folyamatos támadások miatti edzést; …az engesztelő lélek kell vállalja. “Akik Isten barátai voltak, sok gyötrelmen mentek keresztül, de hűségesnek bizonyultak!” “Ha a búza elhal, sok termést hoz!” “A Sátán kikér, hogy megrostáljon, mint a búzát.”
Tanuljunk a búzaszártól! Növekszik felfelé! Jézus is növekedett: bölcsességben, korban és kedvességben! Zöld színű! Istennel, csak reményteljesek lehetünk! Szüntelenül táplálkozik. Szüksége van: ásványi sókra, esőre, Napra, viharra… az Égre és a Földre! Ha üres a kalász, gőgösen felemeli a fejét! Ha teli a kalász, alázatosan meghajol! Vállalnia kell a levágást, hogy a pelyva és a búza így elkülönülhessen. Vállalnia kell a malomban az őrlést, hogy így a korpa és a liszt kettéváljon.
Hogyan lesz a kenyér? A lisztnek szüksége van: a vízre, sóra, kovászra – dagasztásra – a várakozó megkelésre – a formálásra – a kemence égetésére – míg végül erőt adó kenyérré válik!
Az igazi engesztelő lélek mindezeken át kell menjen. Ezen a nehéz úton: sok boldogságot, örömöt és békét tapasztal. Istenért, a lelkekért érdemes vállalkozni erre a kalandra! “Boldogok vagyunk, mert Isten tudtunkra adta, hogy mi tetszik Neki”. Istennek tetszik, ha Vele minden akadályt legyőzünk és erőt adó kenyérré válunk testvéreink számára!!!
 
Tanítás, 2005. október elsőszombatján:
Kik miatt szomorú a Szűzanya? Azok miatt, akik Őt nem fogadják el, nem szeretik, nem ragaszkodnak Hozzá és nem kérik az Ő közbenjárását.
Mit mondjunk azoknak, akik Szűz Máriát megszomorítják? Hivatkozzatok a Szentírásra, ahol Ő sok helyen jelen van! Mondjátok: tépjétek ki vagy ragasszátok le azokat a részeket a Szentírásból, ahol Szűz Mária szerepel! Mondjátok: ne a szokások, hiányos hagyományok után menjetek, hanem csak a Szentírás után!
Kérdezzétek meg testvéreiteket: vajon az Úr Jézus szerette-e az édesanyját? Igen!!! Akkor egy igazi keresztény is hasonlóképpen kell eljárjon! Mit szólnál hozzá, ha egy testvéred téged köszöntene, de a melletted lévő édesanyádat észre sem venné? Örülnél-e neki?
Mi lett volna a Szűzanya igenje nélkül? A mennyei Atya terve nem valósulhatott volna meg, nem testesülhetett volna meg Jézus, a Szentlélek ereje hatástalan lett volna, Gábriel főangyal csalódottan ment volna vissza az Égbe…
Milyen részek hiányoznának a Szentírásból Mária nélkül? Jézus fogantatása; Mária látogatása Erzsébetnél; Mária magasztaló éneke; Jézus születése; Jézus felajánlása és megtalálása a templomban; a kánai menyegző. Hiányozna a keresztút, Jézus temetése, Pünkösd, a Napba öltözött Asszony a Jelenések könyvéből. Hiányoznának a Mária jelenések: Lourdes, Fatima, Medjugorje, Szőkefalva, Nagyfalu… Hiányoznának a gyógyulások, megtérések, jelek, csodák, üzenetek…Hiányozna az egész Újszövetség. Mária nélkül, mint zsidó vagy pogány lelkületűek az Ószövetségben élnénk. Valójában, mi fel sem tudjuk fogni azt, hogy mit köszönhetünk Szűz Máriának!
Mária igenje által: A mennyei Atya terve megvalósult; Jézus Krisztus megtestesült; a Szentlélek ereje kiáradhatott; Gábriel főangyal boldogan ment vissza az Égbe… Szűz Máriának köszönhetjük az egész Újszövetségi Szentírást és az egész Új Szövetséget!!! Megköszönjük Neki: a Karácsonyt, a Húsvétot, a Pünkösdöt! Hálásak vagyunk Máriának a gyönyörű Mária ünnepekért, zarándokhelyekért, üzenetekért, megtérésekért, gyógyulásokért…
A Szűzanya iránti tiszteletünk nemcsak a szobrokban, képekben, rózsafüzérekben, litániákban, Neki szentelt templomokban… nyilvánul meg, hanem az Ő erényeinek megélésében. Mint Mária igazi tisztelői: tisztaságunkkal, élő hitünkkel, engedelmességünkkel, másokért való közbenjárásunkkal, csendes szenvedésünkkel… akarjuk Őt utolsó leheletünkig és azután is határtalanul szeretni!!!
 
Tanítás, 2005. október elsővasárnapján:
Mivel örvendeztessük meg a mennyei Atyát?
– Mint a világosság fiai Jézussal és Máriával kiszorítjuk a sötétséget ebből a világból!
– Egyre több közösséget hozunk létre Jézus Öt Szent Sebének engesztelésére!
– Naponta ítélkezünk saját bűneink felett, hogy a Szentlélek kiáradásakor Isten már ne ítélkezzen felettünk!
– A hierarchia és a karizma egységével a biztos kikötőbe segítjük az Egyház hajóját.
– Nagy felelősséget érzünk XVI. Benedek pápánk, Püspökeink, papjaink iránt, mert tudjuk, ők a legnagyobb veszélynek vannak kitéve. Azért imádkozunk, hogy jók maradjanak, jók legyenek! Tudjuk, Ők Isten legnagyobb ajándékai az egész emberiség számára, akkor is, ha nem becsülik őket.
– Isten ránk vonatkozó Akaratát minden körülmények között vállaljuk Jézus segítségével!
– Jövőnket és az egész emberiség jövőjét a mennyei Atya Kezébe, Jézus Szent Vérébe, a Szentlélek védelme alá, a Szűzanya Szeplőtelen Szívébe, az összes Angyalok és Szentek oltalma alá helyezzük!
– Megbecsüljük, szeretjük, kezünket nyújtjuk felebarátaink felé, hogy így mindannyian megmeneküljünk!
– Minden pillanatban készen vagyunk az Úr Jézus fogadására, aki bármikor visszajöhet az Ég felhőin, az Angyalok társaságában, nagy dicsőségben, ígérete szerint!
– Hálásak vagyunk a jelekért és csodákért, amelyek az Ég ajándékai. Mi a megtéréseinkkel, megváltozott életünkkel ajándékozzuk meg az Égieket.
– Méltók akarunk lenni Mária szeretetére, mint az Ő szerető gyermekei!
– Elhisszük azt, hogy Jézussal és Máriával együttműködve, komoly engeszteléssel enyhíteni tudjuk a természeti katasztrófákat és az egész világot fenyegető járványos betegségeket is.
– Az Égiektől tudjuk, hogy az engesztelőkre való tekintettel, az ítélet napjai, ha nem is fognak megszűnni, de meg fognak rövidülni! Hála azért is, hogy a mennyei Atya ilyen nagy irgalomban részesíti az egész világot!
– Felajánljuk a teljes böjtöt: Hétfőn délig; Szerdán 3-ig; Pénteken este 6-ig az egész emberiség megtéréséért.
– A mennyei Atya gyermekei között, mi nem akarunk sem ateisták lenni, sem megtérés nélküli keresztények. Mi akarjuk keresni Isten Akaratát, mi az Égiek örömére akarunk élni!
– Jó kapcsolatban akarunk lenni az Őrangyalunkkal. A szeretet láncreakcióját akarjuk elindítani az emberek között az Égiek kérése szerint.
– Nemcsak végezni, hanem élni akarjuk a rózsafüzért.
 
Tanúságtétel az Oltáriszentség évében:
“C. Tibor a nevem, 50 éves, nős, nyugdíjas vagyok. Két leánygyermekünk van. Most el szeretném mondani, hogyan hozta az Úr Jézus a tudomásomra, hogy szeret engem és terve van velem.
11 éves koromban leálltak a veséim és a doktorok lemondtak rólam. Két hétig voltam kómában és három hónapi kórházi kezelés után meggyógyultam. Én akkor elhittem, amit egy természetfeletti hang mondott: “Ne félj! Meg fogsz gyógyulni!”
A katona iskola elvégzése után sajnos, nagyon eltávolodtam a jó Istentől. Számomra a minden, a szolgálatom és a lehúzó barátok lettek. Ekkor jött a második isteni figyelmeztetés az életemben. Egy szörnyű autóbaleset történt velem és a feleségemmel. A kocsi 95%-ban összetört. Hála az Égieknek, akik velünk voltak és ebben a helyzetben is megsegítettek, életben maradtunk. Sajnos, ez sem volt elég, hogy megálljak a széles úton. Felgyógyulva, tovább éltem az életemet, talán még gonoszabbul, az ital, a cigaretta és a bűn rabságában. Napirenden volt a családban a vita! Mindenki ellenségem volt, aki hitt Istenben, aki jót akart nekem.
Ekkor jött a harmadik isteni figyelmeztetés. Egy kivizsgálás alkalmával tudtam meg, hogy belső daganatom van. A félelem úrrá lett rajtam. A kislányom, Mónika, aki már járt elsőszombatra, Érsemjénbe, kicsit félve kezdett beszélni nekem Istenről, az engesztelő közösségről és az ima gyógyító hatásáról. Mindez három évvel ezelőtt történt. Akkortól rendszeresen jártunk az elsőszombatokra. Ott következett be a gyógyulás és a megtérés az életembe. Szívre tett kézzel, őszintén elmondhatom, nagyon boldogok vagyunk, békességben, szeretetben, káros szenvedélyek nélkül élünk.
Mindenért hála az Égieknek és az engesztelő közösségnek. Mostmár a mi családunkban a jó Isten és az Ő Szent Akarata van az első helyen. Naponta minden helyzetben megtanultuk kimondani: “Uram, legyen meg a Te Szent Akaratod!” Az Oltáriszentség számomra olyan Valaki, akit emberi ésszel nem tudok felfogni, akit szavakkal nem tudok megfogalmazni, csak szívvel érezni!
Jelmondatom: “Uram Te vagy az én Mindenem, ezért felajánlom Neked az egész életem!”.
 
III. Nagyfalu – előretekintés.
Novemberben: A Szentlelket dicsőítve, kérjük az Összes Szenteket, hogy a tisztítótűzben lévők minél hamarabb az Égbe jussanak. Értük: a közös imát, a hústól való teljes tartózkodást és a jócselekedeteinket akarjuk felajánlani.
Októberi házi feladat:
“MENNYEI ATYÁNK, SEGÍTS, HOGY NECSAK ÖNMAGUNKÉRT ÉLJÜNK, HANEM MÁSOKÉRT IS!”

2013- A SZŰZANYA MEGJELENÉSÉRE VALÓ FELKÉSZÜLÉS ÉVE

SZEPTEMBER

“Boldog vagy , mert hitted, hogy beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott Neked!” ( Luk. 1.,45)

A Szentírásból: Elmélkedjük át a hetvenhét tanítvány szétküldését!(Luk.10,1-12)

Havi imaszándék: Érezzünk nagyobb felelősséget az őseinkért (kilencedek és gregoriánok felajánlásával)

Konkrét feladatunk: Olvassuk, és terjesszük a” Szentháromsághegy rövid történetét”!


SZŰZ MÁRIA TANÍTÁSA 2013SZEPTEMBERÉBEN


” Szeretett engesztelő gyermekeim! A kilencedek utolsó hónapjában: a múltról, a jelenről, és a jövőről szeretnék beszélni nektek.

A Szentháromság megbízásából megköszönöm nektek:

a kitartásotokat, a lelki növekedéseteket, az áldozathozatalotokat és mindent, amit a kilenced alatt vállaltatok. Örömmel néztük azt, amit önmagatok tisztulásáért, a családotok, közösségetek, az emberiség megtéréséért és a purgatóriumban lévőkért tettetek. Bőséges jutalomra részben a földi életetekben, de a teljes jutalomra a Mennyországban számíthattok. Ne felejtsétek el, akik könnyek között vetnek, aratáskor örvendeznek. Láttuk azt,hogy nem volt könnyű a kilenced számotokra, különösen az érthetetlen események miatt. A ti feladatotok az, hogy elsősorban ne megértsétek életetek eseményeit, hanem megéljétek, elfogadva és felajánlva azokat. A Szentháromság nevében meghívlak titeket a további engesztelésre. A Szentháromság akarata az, hogy egész életetek állandó engesztelés legyen. Ti, valójában nem tudjátok azt,hogy mi a Mennyország és mi a pokol.Ha felajánlott életetek által csak egy lelket segíttek a Mennyország, az örök boldogság felé, nem volt hiába való a ti életetek! Az örök kárhozattól általatok megmenekült lelkek a Mennyországban örökké hálásak lesznek nektek is. Legyetek annak a tudatában, érdemes engesztelni–lelkeket menteni, még akkor is, ha néha vérrel verejtékezve kell előre menjetek. Gondoljatok arra, a szenvedéseitek elmúlnak a világ dolgaival együtt, de a boldogságotok mindörökké megmarad.


Jelenleg néhány tanácsot adok nektek, hogy mire kell tudatosan odafigyeljetek, hogy boldog engesztelőkké, a Mennyország örököseivé váljatok. Aki minden nap felszámolja a bűnt az életében és csak a jóra törekszik, az az engesztelő nem kell féljen a jövőtől, bármit is hoz az. Vegyétek ezután is komolyan a kölcsönös szeretetet, tiszteletet. Ez elég jól működik a Szentháromság Hegyen, az engesztelések alatt.. Ezt gyakoroljátok otthonaitokban, és a munkahelyeiteken is. Nagyon fontos, az egymásra való tudatos odafigyelés, a felebarát meghallgatása és jó tanáccsal való segítése. Ezáltal életet menthettek vagy a gondok nyomása alól kisegíthetitek egymást. Családotokban legyen ott a munkamegosztás.


Kerüljétek a végleteket, a lustaságot és a mindent vállalás lelkületét. Tanuljatok meg együtt imádkozni. Ezáltal az egymás iránti szeretet is növekszik a szívetekben. Akik képesek együtt imádkozni, együtt maradnak. Tegyétek gyakorlatba az egységépítést. Tegyétek közösbe elgondolásaitokat és tanuljátok meg azt el is veszíteni, ha a társatok meglátása jobb,mint a tiétek. Tanuljatok meg örvendezni az örvendezővel és sírni a síróval! Tanuljátok meg az akaratotokat alárendelni Istennek és társatoknak. Ezáltal megtértek az akaratosságotokból. Tanuljátok meg a rugalmasságot! Tudatosan figyeljetek oda a rendszeres étkezésre, pihenésre, kikapcsolódásra, azért mert ez Isten akarata. Szeressétek konkrétan egymást a születésnapok, névnapok és házassági évfordulók megtartásával. Ha meggondolatlanul lelki sebet okoztok egymásnak, engesztelődjetek ki bocsánatot kérve és megbocsátva egymásnak. A sorrendet tartsátok be. Minden nap az Isten legyen az első helyen, azután a saját lelketek építése és csak azután a felebarát. A pénz , anyagi javak, csupán eszközök legyenek számotokra és nem cél. Ha megtettetek mindent, ami rajtatok múlik, a többit bízzátok a Gondviselő Istenre. A problémáitokat sorrendben oldjátok meg. Először Istennel beszéljétek meg azt, azután a családotokkal, lelki közösségetekkel és csak azután a lelki vezetőtökkel. Ha a lelki életben növekedni akartok szeretettel figyelmeztessétek egymást és alázatosan fogadjátok el a figyelmeztetést. Ezek közül csak egyet válasszatok ki és azt gyakoroljátok a következő engesztelésig, lelki növekedésetek érdekében.


Ez év utolsó három hónapjában a Szentháromság dicsőítését és a hálaadást fogjátok tanulni. A jövő évben felkészítelek titeket a Szentlélek rendkívüli ajándékainak a befogadására. Utólag mindannyian meg fogjátok látni azt, hogy a kilencedek nem voltak hiábavalóak az életetekben. Aki csak egy lelket is megment az örök kárhozattól, ő maga is megmenekül!


Most a Szentháromság Általam áld meg titeket

a lélekmentés csodálatos lelkületével!!!

HÁZI FELADAT SZEPTEMBERRE
“SZERESSÉTEK KONKRÉTAN EGYMÁST A SZÜLETÉSNAPOK,
NÉVNAPOK ÉS HÁZASSÁGI ÉVFORDULÓK
MEGTARTÁSÁVAL!!!”

VISSZATEKINTÉS 2013 AUGUSZTUSÁRA

Hogyan jutott el Vad Ilona odáig, hogy égi üzeneteket kapjon és közvetítsen az engesztelő közösség részére?

 
– Már gyermekkorában, amikor betegeskedett és félt a haláltól, álmában két angyal jelent meg neki és az egyik azt mondta: ” Ne félj! Nem fogsz meghalni! Istennek a jövőben terve van veled!”
-2000 május 1-én történt az ő gyógyulása ujjá születése. Ezután voltak látomásai és kapott üzeneteket is önmagára vonatkozólag. Ezeket Csilik atyával és Éva asszonnyal közölte, akikkel megvizsgálták és kiértékelték.
-2007 augusztus elsőszombatján találkozott először személyesen a Szűzanyával, Jézus és Mária házában. A Szűzanya a gyengélkedő Éva asszony helyében jelent meg és a következőket üzente neki:” Éva lányomat rátok bízom! Úgy gondozzátok Őt, mintha Engem gondoznátok!”
-A napi személyes imában is gyakran kapott látomásokat és üzeneteket, ami a lelki megerősödését szolgálta.
-Éva asszony hazaköltözése után kapott először üzenetet az egész engesztelő közösség részére. Minden elsőcsütörtökön a Szentlélek, elsőpénteken az Úr Jézus, elsőszombaton a Szűzanya és elsővasárnap a Mennyei Atya szól hozzánk.
-Jelenleg az a különös a Szűzanya üzeneteivel kapcsolatosan, hogy júniusig csak hallotta a Szűzanya hangját, július elsőszombatjától látja is a Szűzanyát lelki szemeivel a Szentháromság Hegyen, az üzenet közvetítése alatt.
– Az, az Égiek kérése, hogy az égi üzeneteket mindig vizsgáljuk meg. Ha az üzenetek megegyeznek az Egyház tanításával, nyitott szívvel és élő hittel fogadjuk azokat, mert csak így válnak a javunkra.

Mit üzent az Úr Jézus, Aki a Tábor hegyen, imádság közben teljesen átváltozott, ragyogóvá vált?

-“Pozitív változásra vagytok meghívva.Engeszteljetek azokért, akik rossz irányba változnak és azokért is, akik egy helyben topognak.
-Vigyázzatok arra, hogy beszédetek ne legyen alvilági, csupán e világi, hanem természetfeletti legyen.
-Legyetek annak a tudatában, hogy a Mennyben csak boldogság van, szenvedés nélkül:, a pokolban csak szenvedés van, boldogság nélkül:, a földi életetekben jelen van a boldogság és a szenvedés is. Mind a kettőt meg kell tanuljátok jól megélni.
-Ezen a Földön mindenütt jó Velem és sehol nem jó Nélkülem!
-Földi boldogság nincs áldozathozatal nélkül, ezért szeretettel vállaljátok mindazt, ami nehéz.
-Vigyázzatok arra, hogy földi mulandó személyek, dolgok, nem tehetnek teljesen boldoggá titeket.
-Ne csak a rosszat, hanem a sok jó eseményt is vegyétek észre az életetekben és hálálkodva beszéljetek ezekről”

Mit kell tudni Eugénia Nővérről és az általa kapott üzenetekről?

Eugénia nővér (1907-1990) a XX. század egyik legnagyobb prófétája volt, aki 25 évesen kapott üzeneteket latinul a Mennyei Atyától. Az Egyház megvizsgálta és elfogadta ezeket az üzeneteket.
Mit üzent neki a Mennyei Atya?
“A szeretet óceánja vagyok! Megtérő gyermekeimet boldogan ölelem atyai keblemre. Szentté akarlak tenni titeket. Én csak akkor büntetek, amikor sorozatos figyelmeztetéseimet hiába veszitek!”

Mit kér tőlünk a Mennyei Atya?
” Évente legalább egy napot szenteljetek tiszteletemre. Ez legyen augusztus 7.-e, vagy augusztus első vasárnapja. Éljetek folyamatosan jelenlétemben.Akaratom az, hogy az egész emberiséget egy nagy szeretetcsaláddá formáljam általatok. Számoljátok fel a félelmeiteket Velem kapcsolatosan! Bízzatok Bennem életetek minden helyzetében! Engedjétek , hogy a szívetekben állítsam fel a trónomat. Én szeretlek titeket, és ezt várom el tőletek is. Minden nap legalább egy fél órát beszélgessetek Velem. Életetek minden napján örvendeztessetek meg Engem, akkor Én is a Magam módján foglak megörvendeztetni titeket!”

Elsőszombaton: megünnepeljük a teljesség karizmáját. Erről az augusztusi üzenetben olvashatunk.
Elsőszombaton mit üzent a Szűzanya?
Azt mondta,”hogy szeret minket kiválasztott az engesztelésre. Kérte, hogy a csodás érmet, tegyük a gyógyító keresztre. Ezzel elismerjük azt, hogy Isten Mindenható és tud gyógyítani Személyesen és a Szűzanya által is.”
Még azt kérte:”hogy a lelki életben álljunk a saját lábunkra, és amit tanultunk azt osszuk meg azokkal a testvérekkel , akik kezdők az engesztelésben. Elmondta, hogy készül hozzánk jönni. Várjuk lélekben felkészülve a Vele való találkozást!”

ELŐRETEKINTÉS 2013 OKTÓBERÉRE

-Októbert a Mennyei Atya tiszteletére, dicsőítésére szenteljük.

-Az engesztelések októberben 3-4-5-6.-án lesznek, 15 órától, a Szentháromság Hegyen.

Nagyfalu 2011-2012

2011 – AZ ÜNNEPEK MEGISMERÉSÉNEK ÉS MEGÉLÉSÉNEK AZ ÉVE – SZEPTEMBER
”Boldog a nép, mely ünnepelni tud, és Arcod fényében járhat Uram!” (88 Zsolt. 16)
84. havi imatalálkozó Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén
 
A Szentírásból elmélkedjük át a vasárnapi és az ünnepnapi evangéliumokat! (Mt. 1; 18; 20; 21)
Havi mottó: „A világ végén jönnek az angyalok és kiválasztják a gonoszokat az igazak közül!”(Mt. 13,49)
Havi imaszándék: a mindvégig való kitartás kegyelmét kérjük egymás számára!
Konkrét feladatunk: minden nap mondjunk „Igent” engesztelő hivatásunkra!
 
A Szűzanya és Éva Asszony rendkívűli üzenete 2011 szeptemberében
 
Szeretett engesztelő gyermekeim! A kilenced végén, a Szentháromság Nevében, megköszönjük nektek a lelkek megmentéséért vállalt áldozataitokat. Jutalmatok sem a Földön, sem az Égben nem fog elmaradni. Tudnotok kell, az utolsó időben, a lelkekért vállalt legkisebb áldozatotokért is a legnagyobb áldásban fogtok részesülni. A szent olajjal való megáldás által elkötelezett engesztelőkké, a Mi drága képviselőinkké váltok. Általatok a nemzetetekre, az egész emberiségre és a tisztítótűzben szenvedő lelkekre sokkal bőségesebb kegyelmet árasztok, mint amennyit ti emberileg el tudtok képzelni. Mint Édesanyátok, az utolsó időben a jóban való kitartást kérem mindannyiatoktól.
 
Isten Akarata volt, hogy kiválasztott gyermekeimet elvittem Medjugorjéba. Az ottani köves hely a bűnben megátalkodott emberiséget jelképezi. Én azért jöttem a Földre, hogy veletek együtt megpuhítsam a megkövült szíveket, a Nagy Figyelmeztetésig. Tudnotok kell azt is, Medjugorjéban azért nincs különösebb evilági látványosság, mert azt akarom, hogy a zarándokok tiszta szándékkal az Égiekért, a lelkükért és a lelkekért menjenek a kiválasztott helyekre. Legyetek boldogok azért is, mert mind Medjugorjén, mind Nagyfalu mellett, a Szentháromság hegyen, a Szentháromság pecsétje van. Ezáltal a Szentháromság, mint tulajdonát lefoglalt titeket Önmagának. Mivel Medjugorjéban az üzenetek nemsokára be fognak fejeződni a stafétabotot átadom választott gyermekeimnek, hogy azt folytassák Nagyfalu mellett, a Szentháromság hegyen. Valóban, Nagyfalu Fatimának és Medjugorjénak a folytatása! Készüljetek fel erre! Ehhez még azt is hozzáteszem, hogy Fatima az alfa (kezdet), Nagyfalu lesz az omega (a vég). Ezért arra kérlek titeket, újra mondjatok Igent engesztelő hivatásotokra, mert a jövőben, kivétel nélkül mindannyiotokra szükségem lesz. Megígérem nektek ünnepélyesen, már nem kell sok kilencedet végezzetek a Nagy Figyelmeztetésig! Még kijelentem azt is, hogy ha Velünk együttműködtök, nagyon sok lelket fogunk lerántani a gonosz szekeréről és nagyon sok megtért lelket fogunk átültetni Isten szekerére. Napcsodával és dupla szivárvánnyal pecsételték meg az Égiek „a teljesség karizmáját” és a két testvér zarándokhelyet. Zarándoklatotok azért is volt kegyelemmel teljes, mert a hierarchia áldása kísért titeket. Havi üzenetem nektek is szólt: legyen bátorságotok a kötött ima mellett a szívimát és a csendet is gyakorolni!
 
Mire tegyétek a hangsúlyt a Nagy Figyelmeztetésig? Nézzetek az engesztelő keresztetekre, a válasz benne rejlik. A kereszt által meghívlak mindannyiotokat arra, hogy a fizikai és lelki szenvedéseiteket fogadjátok el és ajánljátok fel Jézus békés lelkületével az egész emberiség megtéréséért! Két Szent Szívünk által a szeretet egységre hívunk meg titeket, különösen a hierarchikus és a karizmatikus személyeket. Amilyen szeretet egység van Jézus és Közöttem, ti is azt építsétek a nemzetek és a vallások között. A corpus (test) nélküli kereszt által – amilyen a krizseváci testvérkereszt is – arra kérünk titeket, törekedjetek úgy élni, hogy szívetekben sohasem a bűneitek miatt felfeszített Jézus, hanem mindig a feltámadott Jézus éljen.
 
A következő három hónapban a Szentháromság dicsőítésére hívunk meg titeket. Ha ezt jól élitek meg, el fogjátok felejteni a panaszkodást az átmeneti megpróbáltatások miatt. Készüljetek fel, mert az utolsó időben, a Nagy Figyelmeztetésig a jók egyre jobbak lesznek, a rosszak – akik nem fognak megtérni – egyre agresszívebbek lesznek. Védekezésül minden nap helyezzétek magatokat, szeretteiteket, javaitokat Jézus Szent Vérének és Édesanyai Könnyeimnek oltalmába.
 
Előre megmondom nektek, a jövő évben hónaponként, lépésenként foglak felkészíteni titeket a Nagy Figyelmeztetésre! A jövő évben a közösségi felelősök képzése lesz, akik által a Nagy Figyelmeztetés előtt és után is felvilágosító áldásban fogom részesíteni a tudatlan embereket. Erre a képzésre meghívlak mindannyiatokat!
 
Tudnotok kell azt, hogy a bűnben megátalkodott emberiség a vég felé közeledik. Napjaik, óráik meg vannak számlálva. Ha, a ti felajánlott életetek által, a bűnben élő emberiség eljut a bűnbánatra, meg fog menekülni! Megtérés nélkül nincs jövője az emberiségnek! A Szentháromság Nevében nagyon kérünk titeket, hogy segítsetek Nekünk ezután is, hogy megállítsuk a kárhozat felé menetelő emberiséget.
 
Befejezésűl mondom: a Mennyei Atya, az elkötelezett keresztényeknek már elkészítette az Új Világot, ahol nem lesz bűn, szenvedés és halál. Ezért a csodálatos Új Világért, ami vár rátok a Földön, érdemes minden áldozatot meghozni.
 
A Szentháromság Általunk áld meg titeket a szent komolyság lelkületével!”
Házi feladat szeptemberre:
LEGYEN BÁTORSÁGOTOK A KÖTÖTT IMA MELLETT A SZíVIMÁT ÉS A CSENDET IS GYAKOROLNI!”
Előretekintés 2011 októberére:
Októberben 1-2,6-7-én lesznek az engesztelések a Szentháromság hegyen, délután 15 órától!
Egész hónapban a mennyei Atyát fogjuk dicsőíteni felajánlott életünkkel.
 
(Az üzeneteket Nagyfaluban, Cs. János atya és V. Ilona közvetítésével kapjuk!)
A SZŰZANYA RENDKÍVÜLI ÜZENETE 2010. NOVEMBERÉBEN
 
 
Szeretett engesztelő gyermekeim! Mivel a gonosz lélek napjai meg vannak számlálva, ezért rendkívüli módon támad titeket. Az utolsó időkben, amelyben éltek, meg kell tanuljatok rendkívüli módon védekezni és harcolni ellene.
 
Én, a Szentháromság Akaratából, a Sátántipró Asszony vagyok. Most elmondom nektek, hogy ti és őseitek hogyan kerültök a gonosz lélek hatalmába és hogyan kerülhettek újra a Szentháromság uralma alá.
 
A Gonosz hatalmába bűneitek, mulasztásaitok, lelki sebeitek, őseitekkel való kapcsolatotok le nem rendezése, okkult ördögi praktikák, Isten nélküli és istentelen életetek,… miatt kerültetek.
 
Hogyan kerülhettek újra a Szentháromság teljes uralma alá?
 
Az őszinte bűnbánatotok által! Fontos kimondani Isten és az Ő szolgája előtt, a szentgyónásban, hogy ’Isten Irgalmára szoruló bűnös ember vagyok! Felelős vagyok bűnös tetteim minden következményéért. Teljes szívemből ellene mondok a gonosz léleknek, ellene mondok minden kísértésének és teljes szívemből döntök Isten mellett és egészen Neki szentelem az életemet.’ Ha ezt megteszitek, kikerültök a gonosz hatalma alól, és Isten uralma alá kerültök. Arra kérlek titeket, hogy kérjetek Istentől bocsánatot őseitek bűnei miatt is, hogy ők is szabaddá váljanak.
 
Ha megtanultok megbocsátani és bocsánatot kérni, lelki sebeitek begyógyulnak, a szeretet- kapcsolatotok helyreáll Istennel, élő és elhunyt szeretteitekkel és az egész emberiséggel. Tudnotok kell, hogy a harag, gyűlölet és minden más bűn utat nyit számotokra a gonosz lélek uralma felé. Ezt a kaput bocsánatkéréssel és megbocsátással tudjátok végleg bezárni.
 
Ha gyógyító imát végeztek, megszabadulhattok a gonosz lélek által okozott testi- lelki- szellemi betegségeitektől. Ha a gyógyulásotok nem következik be, ajánljátok fel engesztelésül szenvedéseiteket tisztulásotokért, az egész emberiség megtéréséért és a tisztítótűzben szenvedő őseitek megszabadulásáért.
 
A szabadító ima által megszabadulhattok az ördögi megkötözöttségeitektől. Sorozatosan elkövetett, visszatérő bűneitek által olyanná váltok, mint egy a lábain madzaggal megkötözött madár, amely nem tud szabadon repülni, csak egy behatárolt területen. A rendszeresen végzett szabadító ima által megutáljátok a bűnt, megszeretitek a jót és elindultok a lelki fejlődés útján.
 
Ha a gonosz birtokba vett benneteket,az ördögűző ima által megszabadulhattok tőle. A megszállott emberek olyanok, mint a kalitkába zárt madár, amelybe önként maguk sétáltak bele. Ördögűző imát a Pápa, a püspökök és az általuk megbízott papok vagy karizmatikus személyek végezhetnek. Ezt a gonosznak parancsoló imát csak tiszta lélekkel, Isten erejében bízva és gyakorlat által lehet végezni, sohasem egyedül, mindig közösségben.
 
Mit tegyetek az abortált magzatokkal?  Először is kérjetek bocsánatot Istentől és a megölt magzatoktól, és mondjátok ki azt, hogy szeretitek őket. Utána kérjetek bocsánatot Istentől azok nevében is, akik tudtak az abortuszról és segédkeztek abban. Utána vállaljátok a szenvedéseket, amelyet Isten megenged az életetekben jóvátételként.
 
Vannak házak, családok, helyek, napok, bizonyos útszakaszok,… amelyek súlyos bűnök miatt a gonosz hatalma alá kerültek. Arra kérlek titeket, hogy Jézus Vére, felajánlott szentmisék, szenteltvíz hintés, tömjénezés által törjétek meg a gonosz erejét és helyezzétek ezeket a helyeket és személyeket a Szentek és az Angyalok védelme alá.
 
Még arra is megkérlek titeket, hogy Jézus Nevében radikálisan határoljátok el magatokat a gonosz lelkektől, a bűnös világtól, a gonosz emberektől és a pokolba jutott őseitektől, hogy ezután már egyáltalán ne tudjanak ártani nektek! Égessétek el az okkult könyveket, a pornó anyagokat, az ördögi praktikák minden eszközét (inga, kártya, varázseszközök, stb.), adjátok vissza a lopott dolgaitokat, vagy térítsétek meg az okozott kárt, hogy a gonosz uralma alól megszabaduljatok. Tanuljátok meg Jézus uralma, védelme, oltalma alá helyezni önmagatokat, szeretteiteket, javaitokat, az egész emberiséget és a tisztítótűzben szenvedő őseiteket. Ezt időnként ismételjétek meg!
 
Bánjátok meg mulasztásaitokat, amelyeket a tisztítótűzben szenvedő őseitek ellen elkövettetek! Kérjetek bocsánatot tőlük és ti is bocsássatok meg nekik! Tegyétek jóvá mulasztásaitokat felajánlott misesorozattal (gregorián, kilencedek)! Minden ősötöket anyai és apai ágon visszamenőleg helyezzétek Jézus Szent Sebeibe, hintsétek meg őket Jézus Szent Vérével, és kérjétek rájuk Isten Irgalmának a kiáradását és áldását.
 
A családfa gyógyításával leszeditek még ezen a földön élő szeretteiteket a gonosz szekeréről és áthelyezitek őket Isten szekerére, a tisztítótűzben szenvedő szeretteitek kiszabadításán munkálkodtok, az abortált magzatokkal helyreállítjátok a szeretetkapcsolatot.
 
Ha nem helyezitek Isten uralma alá magatokat és őseiteket kéréseim szerint, minden rosszra számíthattok. Ha kéréseimnek engedelmeskedtek, Isten uralma alá helyezve magatokat és őseiteket, egészen közel kerültök a szeretetben Istenhez, az egész emberiséghez, a tisztítótűzben szenvedő és az üdvözült lelkekhez. Testi-lelki gyógyulásra, megtérésre, újjászületésre, purgatórium nélküli üdvösségre számíthattok.
 
A Szentháromság Általam áld meg titeket az Ő isteni Oltalmával!”
2012– A NAGY FIGYELMEZTETÉSRE VALÓ FELKÉSZÜLÉS ÉVE     SZEPTEMBER
“Legyetek mindig készen, mert az Emberfia abban az órában jön el, amikor nem is gondoljátok!”(Mt. 24.44.)
                                              96. havi imatalálkozó Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén
A Szentírásból  olvassuk el azokat a kedvenc részleteket, amelyek megérintettek bennünket.
Havi mottó :” A győztest fehér ruhába öltöztetik!”(Jel. 3.5.)
Havi imaszándék: legyen hála a szívünkben az elvégzett kilenced és a kapott kegyelmek miatt!
Konkrét feladatunk: építsünk családi oltárt a házunkban Isten dicsőségére és a lelkünk javára!                                                           Szűz Mária üzenete 2012 szeptemberében
 “Szeretett engesztelő gyermekeim! A Szentháromság az összes Angyalok és Szentek nevében megköszönöm  nektek a kilencedet, amelyet vállaltatok az egész emberiség megmentéséért és a tisztítótűzben szenvedő lelkek kiszabadulásáért.A jutalmatok sem a Földön, sem az Égben nem fog elmaradni!
 Örömmel látom rajtatok, hogy milyen pozitív változáson mentetek át a kilenced alatt.Azt is látom,hogy milyen lényeges különbség van azok között, akiknek van, és akiknek nincs lelki közösségük. Kérlek titeket,hogy folytassátok kitartóan az engesztelést egyénileg, családilag, és a lelki közösséggel. A kilenced olyan kulcs számotokra, amely által bezárhatjátok a pokol ajtaját és kinyithatjátok a Menny kapuit szeretteitek számára!!!
Előre megmondom nektek, a Szentháromság kérése az,hogy a következő kilencedet főszándékként a hierarchikus személyekért, főleg a püspökötök és a plébánosotok szentté válásáért ajánljátok fel. A gonosz lélek kikérte őket, a hivatásukból akarja őket kiszakítani, ezért érezzetek értük nagy felelősséget. Tudnotok kell azt,hogy a gonosz lélek rendkívüli tombolását a mindennapi szentmisék és az Istennek felajánlott életetek tartja vissza. Ezeket ezután is vegyétek nagyon komolyan. A tisztítótűzből általatok kiszabadult lelkek is nagyon hálásak nektek és mindent megtesznek értetek az Égben, hogy példás, boldog életet éljetek és a halálotok után egyenesen az Égbe jussatok, mint Éva engesztelő testvéretek!
     Örömmel közlöm veletek,az eddigi engeszteléseket is figyelembe véve, amennyiben továbbra is állhatatosan és kitartóan engeszteltek, böjtöltök és imádkoztok, a Mennyei Atya az egész emberiségre váró három és fél éves büntető időszakot akár jelentősen is lerövidítheti! A Mennyei Atya nagyon hálás mindazért az áldozatért, amit  eddig hoztatok a lelkek megmeneküléséért. Tudnotok kell,hogy a pokol borzalmaitól megmenekült lelkek is, mindörökké hálásak lesznek nektek is, a legkisebb erőfeszítésetekért is. Ti is legyetek egész életetekben hálásak a Mennyei Atya iránt, Aki végtelen Irgalmában és Szeretetében lecsökkentheti az egész emberiségre váró büntetés idejét.
     Az igazságos büntetés időszaka alatt a gonosz lélek is és a Szentlélek is meg fogja véglegesen jelölni(pecsételni) az övéit. Ekkor fog bekövetkezni a végleges szétválasztás is a jók és a rosszak között. Ekkor kell majd az igazak a katakombákba, zarándok helyekre, templomokba… meneküljenek a gonoszok tombolása elől. Mindenki, aki Istenhez tartozik, a szívében meg fogja kapni akkor,hogy mit tegyen, hova meneküljön. Csak a  legszükségesebb élelmiszerről és ruháról kell gondoskodjatok, a többi az Égiek feladata lesz!!!
      Most még arra tanítalak titeket, hogy a házatokban legyen egy szoba, vagy legalább egy sarok a családi oltár részére. Ez legyen szent a számotokra. Ide vonuljatok vissza egyénileg és közösségileg is legalább naponta egyszer imádkozni. A Szentháromság azt akarja , hogy mindegyik családi ház kápolna is legyen, ahol Szent Fiam a tiszta szívetekben és a kölcsönös szeretet által a családotokban mindig jól érezze magát. Ebben a szobában kérjetek Istentől és egymástól bocsánatot és fejezzétek ki Isten és egymás iránti szereteteteket! Szent Fiam Szent Vérének és Szent Könnyemnek az áldásával és oltalmával áldjuk meg a házatokat, családi szobátokat vagy oltárotokat!
         Mi legyen a családi oltárotokon? Elsősorban legyen ott a kereszt. amely Szent Fiam értetek vállalt szeretetére, megbocsátására, áldozatvállalására és ajándékaira figyelmeztet titeket! Legyen ott a “gyógyító kereszt”, amely által a Szentháromság a gyógyulásotokon fog dolgozni. Legyen az oltárotokon az“egység keresztje”, amely egyben a katasztrófa elhárító kereszt is természeti csapás vagy bármilyen szükségetek idején. Legyen az oltárotokon Szent Fiam szobra és az Én szobrom is! Előttünk újítsátok meg naponta a felajánlásotokat, a felajánló és áldáskérő ima által! Legyen az oltárotokon a családi Szentírás kinyitva,amelyből naponta elmélkedve olvassatok. Legyen az oltárotokon a családi rózsafűzér. Naponta legalább egy rózsafűzért együtt végezzetek. Legyen a családi oltárotokon a szentelt víz, amellyel hintsétek meg magatokat, egymást , az ágyatokat, szobátokat, házatokat, kocsitokat… Legyen az oltárotokon az exorcizált szentelt olaj és szentelt tömjén, amelyek által a gonosz támadásaitól megvédünk titeket. Legyen az oltárotokon szentelt gyertya,amely Feltámadott Szent Fiamra–Aki veletek van a világ végéig–figyelmeztessen. Legalább egy szál élő virág is legyen az oltárotokon, amely titeket jelképez az illatával.
        Mi a következménye a napi közös imáitoknak a házi oltárnál? Az Istenszeretet mellett az egymás iránti szeretet is fog növekedni bennetek. A családi oltárnál fogjátok megkapni a világosságot. hogy a nehéz időben, a büntetés ideje alatt, mit tegyetek! Erőt, békét, egységet… fogtok érezni a lelketekben. A családi oltár maradandó jel marad a gyermekeiteknek és mindazok részére , akik belépnek a házatokba. Arra kérlek titeket, hogy a családi oltár megvalósítását ajánljátok másoknak is. A családi oltárnál együtt imádkozva el fog tűnni a szívetekből a félelem,szorongás és ehelyett, a biztonság, az Istenre való teljes ráhagyatkozást fogjátok megtapasztalni.
   A Szentháromság, Általam áld meg titeket a további áldozatos kilencedek vállalásának a kegyelmével!!!N           VISSZATEKINTÉS 2012 AUGUSZTUSÁRA
Mit kell tudjunk a “teljesség karizmájáról”, amelyet Ft. Csilik János atya és Vad Ilona kapott az Égiektől Éva asszony hazaköltözése után (2010. júl.19.)
+ Éva asszony, a hazaköltözése után megjelenve elmondta, hogy “Ti ketten építsétek tovább a Szent Hegyet és vigyétek előre az engesztelő közösséget!” 2010.augusztus 5.-én, egy engesztelő pap, a Szentháromság Nevében köszönte meg az Igenünket, amelyet Isten Akaratára kimondtunk.+ Éva asszonnyal az “egység karizmájában” a szeretetegységre kellett vezessük a különböző vallásúakat és nemzetiségűeket. A”teljesség karizmájában”: a szentségre, a tökéletességre, a szeplőtelen életre, a pozitív változásra, a teljes önfeláldozásra, a tiszta életre, az Égiek megörvendeztetésére… kell neveljük az engesztelőket.
Az Égiek kijelentették, hogy meg vannak elégedve az engesztelő közösség többségével. Örülnek az Égiek, azért, mert folyamatosan épül, szépül a Szent Hegy,  kisebb -nagyobb felajánlások érkeznek, a munkatársaink lelkiismeretesen dolgoznak, az engesztelő közösség növekszik, lelkileg fejlődik, a kilencedeket áldozatok árán is vállalják, hisznek a csodatévő vízben, hittel használják és tovább adják másoknak is, az üzenetek, látomások, tanítások folytatódnak…
Hála van a szívünkben, a”teljesség karizmájáért”, amelyet a Szentháromság Hegyen, az Oltárnál, az Oltáriszentség és az engesztelő közösség előtt pecsételtek meg az Égiek. Védőszentjeink:a “Remény Anyja” és Boldog II. János Pál  pápa!
Jelmondatunk:”Totus Tuus!”
Egészen a Tiétek vagyunk Jézusunk és Szűzanyánk!” Kértük az egész engesztelő közösséget, hogy egész hónapban, imádkozzanak értünk, mi pedig értük fohászkodunk. Az Égiek kérték, hogy a lehető legtisztábban éljük meg az engesztelő hivatásunkat! Csak egy közösségbe kötelezzük el magunkat! Az üzeneteket olvassuk, éljük meg és tegyünk tanúságot róla!
Milyen jelenleg az Egyház vezetőinek a viszonyulása a Szentháromság Hegyhez és az engesztelőkhöz?
Könyveinket, az imafüzetet, az üzeneteket, tanításokat…, átadtuk a vizsgáló bizottságnak, amelyet a Püspök Úr létre hozott. Levélben részletesen is beszámoltam: a Szentháromság Hegyről, az “egység karizmájáról”, Vad Ilona által kapott üzenetekről és az engesztelő közösségről.Levélben kértem Mons. Böcskei László Püspök Urat, ha eljön az ideje, engedje meg, hogy teljesen a Szentháromságnak és az engesztelő közösségnek szenteljem az életemet a Szentháromság Hegyen. Legutóbb a Püspök Úr elküldte az esperest, aki elkészítette a jegyzőkönyvet a Szentháromság Hegy és az engesztelő közösség kialakulásáról időrendi sorrendben és fényképeket készített a Szentháromság Hegy kápolnáiról. A jegyzőkönyvhöz csatoltuk az orvosi igazolásokat, akik eddig súlyos betegségből meggyógyultak a csodatévő víz által.
Milyen üzeneteket, látomásokat kaptunk az Égiektől az engesztelés alatt és az elmúlt hónapban?
Kérték az Égiek, hogy a közeljövőben készüljünk fel a személyes, családi és közösségi vizsgára! Az Égiek megengedett események által láttatni akarják velünk azt, hogy a lelki életben alap, közép, vagy felső szinten vagyunk-e? Az Égiek kérik, hogy a hallott üzeneteket, tanításokat, tegyük gyakorlatba, mert csak így fejlődünk az engesztelő lelkületben! Mindig legyünk készen az Égiekkel való találkozásra!. Az Égiek komolyságot várnak tőlünk! Törekedjünk úgy élni, olyan komolyan, mintha a mai nap kellene találkozzunk az Égiekkel! Az Égiek még a Nagyfigyelmeztetés előtt meg akarnak tisztítani minket minden bűnünktől, helytelen és bűnös viszonyulásainktól.
Az Égiek kérik, hogy minden engesztelő vállalja fel legalább a plébánosát és a püspökét, akiknek a szentté válásáért végezzenek kilencedet. Ajánljanak fel értük imát, böjtöt , szentmiséket, szenvedést, zarándoklatokat… A szándék, hogy a hivatásukban megmaradjanak és megerősödjenek! A Szűzanya kérte: “Öleljétek kebletekre az Én drága felszentelt pap fiaimat, akik a sátán rendkívüli támadása miatt nagy veszélyben vannak! A sátán hatalmas erővel készül arra, hogy felborítsa az egész Egyházat! Bízom bennetek, hogy együtt, összefogva megteszitek a részeteket és győzni fogunk!”
Kérték az Égiek, hogy soha ne hátrafelé és lefelé nézzünk, hanem mindig, előre és felfelé!  Ne emlegessük a kapott bántásokat, bocsássunk meg ellenségeinknek, amint Isten is megbocsát nekünk!  Halottakról és élőkről tanuljunk meg csak jót mondani! Így Istenre és a jóra figyelve kigyógyulunk sebzett életünkből! Ha ezt megtanuljuk, akkor egészséges lelkülettel, gyors léptékkel fogunk előre haladni a lelki élet útján!
A Szűzanya kérte, hogy örüljünk az Ő Jelenlétének a Földön, bármilyen formában is van jelen közöttünk, mert ezek rendkívüli kegyelmet jelentenek az egész emberiségnek. Ő segít, közbenjár, oltalmaz bennünket, tanít…, mint igazi Édesanya! A Szűzanya Fájdalmas Könnycseppjeit hullatja mindazokra, akik az utolsó időben sem akarnak megtérni és az Egyházban a teljes egységet építeni!
A Mennyei Atya megköszönte mindannyiunknak az Igenünket, amelyet az áldozatos engesztelésre, a kilencedekre kimondtunk! Arra kért, hogy minden hónap elsővasárnapját szenteljük tiszteletére, emlékezzünk meg Róla és terjesszük ezt a tiszteletet környezetünkben. Ha ezt megtesszük, kiengeszteljük az Ő Igazságos haragját a bűnös világ miatt és megrövidíti a szenvedés idejét a Nagy Figyelmeztetés előtt.
Kérte a Szűzanya, hogy nyáron se öltözzünk a világi divat szerint, hanem egyszerűen, diszkréten, szemérmesen. Ne fessük magunkat, hanem fogadjuk el magunkat úgy, ahogy vagyunk! A lelkünk szépítésével foglalkozzunk , amely ki fog sugározni az arcunkra, egész lényünkre! Ne az embereknek akarjunk tetszeni a világi külsővel, hanem Istennek, szép, tiszta lelkünkkel!
Házi feladat szeptemberre
“URAM SEGÍTS, HOGY KITARTÓAN ENGESZTELJÜNK EGYÉNILEG
             CSALÁDILAG ÉS A LELKI KÖZÖSSÉGBEN IS!”
Előretekintés 2012. októberére:
Október 4-5-6-7.-én lesznek engesztelések, 15 órakor a Szentháromság Hegyen!
Október egész hónapját,a Mennye Atya tiszteletére fogjuk szentelni. Minden nap egy rózsafűzért fogunk elvégezni a családunkban a Rózsafűzér Királynője iránti szeretetünk jeleként!
Október 20.-án 15 órától Vácott megünnepeljük a kiengesztelődésünk 5. évfordulóját. Reggel 9 órától elmélkedések lesznek.
Október 28.-án , pénteken, családfagyógyítás lesz!
(Az üzeneteket Nagyfaluban Cs. János atya és V. Ilona közvetítésével kapjuk!) A nagyfalui üzenetek magyarul megtalálhatóak az interneten www.szentharomsaghegy.hu

Nagyfalu 2009-2010

“…Én látom azt, hogy jelenleg nehéz nektek az engesztelés: a Gonosz rendkívüli támadásai, a bűnös világ lehúzó ereje és a gyengeségeitek miatt. Most újra bátorítalak benneteket, rövidesen eljön az idő, amikor boldogan fogjátok szemlélni engesztelésetek
2009 – A ZARÁNDOKHELYEK MEGISMERÉSÉNEK AZ ÉVE –SZEPTEMBER
”Isten és a felebarát szeretetében éljétek le földi zarándoklásotok szent idejét!”
60. havi imatalálkozó Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén
A Szentírásból elmélkedjük át a vasárnapi evangéliumokat! (Mt. 7,31-37; Mk. 8,17-35; 9,30-48).
Havi mottó:„Együtt erősek vagyunk! Egyenetlenkedve tönkre megyünk!
Havi imaszándék: az ötödik évfordulón hálát adunk: a Szentháromság hegyért, lelki vezetőinkért és a megalakult engesztelő közösségeinkért!
Konkrét feladatunk: Bocsánatot kérünk a Szentháromságtól: bűneinkért, hibáinkért, mulasztásainkért, amelyeket az engesztelő utunkon elkövettünk!
Tanítás a Szentlélek Istentől 2009 szeptemberében
 
            „Szeretteim! Most megköszönöm nektek az Atyával és a Fiúval együtt: az imáitokat, böjtjeiteket, jócselekedeteiteket, szenvedéseiteket, felajánlott életeteket,… mindazt az áldozatot, amit vállaltatok a Szentháromság hegyén a lelkek megmentéséért. Én látom azt, hogy jelenleg nehéz nektek az engesztelés: a Gonosz rendkívüli támadásai, a bűnös világ lehúzó ereje és a gyengeségeitek miatt. Most újra bátorítalak benneteket, rövidesen eljön az idő, amikor boldogan fogjátok szemlélni engesztelésetek gyümölcseit: a bűn, a szenvedés és a halál megszűnését és az Új Jeruzsálem leereszkedését az Égből a Földre.
 
            Kijelentem nektek, amit eddig kértetek Tőlem, ami a javatokra vált megadtam és ezután is meg fogom adni nektek. Ezen az örömünnepen lelki életetek növekedése és a lelkek megmentése érdekében néhány dologra még szeretném felhívni a figyelmeteket!
 
Legyen minden igazi engesztelő szívében: a múltra nézve bűnbánat, a jelenben hála és a jövőre nézve kérés! Eleséseitekkor mondjátok alázatos lelkülettel: bocsáss meg nekem Uram! A legkisebb ajándékot kapva mondjátok örömmel: köszönöm Neked Uram! Ha valamire szükségetek van, gyermeki lelkülettel kérjétek: segíts meg engem, Uram! Vegyétek végre tudomásul, a bűnös élet, még ha könnyű is, szomorúvá tesz; és az erényes élet akkor is, ha áldozatokkal jár, örömtelivé tesz benneteket! Vigyázzatok, mert a Gonosz az ellenkezőjét súgja nektek! Sajnos, még az utolsó időben is nagyon sokan hallgatnak rá, mert nincs meg bennük a szellemek megkülönböztetésének az ajándéka!
 
Számíthattok arra, a közösségi élet, előbb vagy utóbb, felhozza a szívetekből, ami ott van, a jót is és a rosszat is egyaránt! Ebben az esetben, a ti feladatotok az, hogy a jóért, ami az Égiektől van, hálálkodjatok és a rosszért ne másokat hibáztassatok, hanem alázatos lelkülettel tegyétek azt Jézus Irgalmas Szívébe.
 
Úgy látom szomorúan, egyesek olyanok köztetek, mint egy márvány-tömb, kemények, gőgösen ellenálnak a kegyelem átalakító vésőjének. Ezeknek azt mondom: ’ma, ha Isten szavát meghalljátok, meg ne keményítsétek a szíveteket’! Mások, olyanok, mint a középkori szobrok, csak ott vannak kifaragva, ahol látják őket az emberek. Akik az emberek tetszését keresik, nem lehetnek az Én tetszésemre. Örömmel látom azt is, hogy vannak olyan igazi engesztelők közöttetek, akik tökéletes alkotások minden szempontból. Ezek a gyermekeim felajánlották magukat és engedik, hogy tetszésem szerint alakítsam őket. Most arra hívlak meg titeket, hogy tökéletes alkotássá váljatok, úgy, hogy magatokat teljesen kiszolgáltatjátok Nekem.
 
Ne féljetek a szenvedések és megpróbáltatások vésőitől! A véső nyele mindig az Én kezemben van! Higgyétek el Nélkülünk befejezetlen alkotás lenne belőletek. Ha a lelki életben növekedni akartok, tanuljatok meg: ülni, állni és járni. Ebben a sorrendben!Máriaként szeressetek – időt áldozva − ülni Jézus lábainál: az engesztelő imában, a Szentmisében, a szentségimádásban, a Szentírás olvasásban, a Szentek életének a tanulmányozásában. Mondjátok Sámuel prófétával: ’Szólj Uram, mert hallja a te szolgád!’ Szeressetek állni, mint a katona a tisztje előtt. Legyen készség bennetek a tanítások megtételére, mondva: ’Ime, itt vagyok Istenem, hogy Akaratodat megtegyem’! Szeressetek járni a lélki életben, azaz tegyétek meg és adjátok tovább az égi tanításokat. Mondjátok a választott néppel: ’Megtesszük mindazt, amit az Úr kér tőlünk’!
 
Kérlek titeket necsak beszéljetek az egységről, hanem éljétek is azt. Nem éli az egységet az az engesztelő, aki nem teszi közösbe a meglátásait; aki nem akarja elveszíteni az elképzeléseit; aki nem szolgálni, hanem uralkodni akar a testvérein. Azok az engesztelők élik az egységet, akik mindent közösbe tesznek; a jót képesek elveszíteni egy jobbért, akik Jézus lábmosó lelkületével, szeretettel szolgálják lelki testvéreiket. Ugye tapasztaljátok, ahol együtt, szeretetben engeszteltek, ott jelek, gyógyulások, szabadulások, megtérések,… történnek. Arra kérlek titeket, a nehézségek ellenére maradjatok állhatatosak mindvégig.
 
Ajánlom nektek, ezután is minden reggel ½ 7 és 7 óra között, lélekben összekapcsolódva engesztelő testvéreitekkel, kérjétek az Égiek áldását, védelmét, tisztítását: a házatokra, családotokra, kocsitokra, vizetekre, ételeitekre, gyógyszeretekre, minden utatokra, mindazokra, akikkel aznap találkoztok és az egész emberiségre. Aki minden nap áldást kér másokra, annak az élete Előttem áldottá válik. Még ajánlom nektek, minden este 9 és ½ 10 óra között, lélekben együtt végezzetek szabadító és gyógyító imát önmagatokért, szeretteitekért és mindazokért, akik belekapcsolódnak az imádságba! Bűnbánatot tartva, bátran végezhetitek a szabadító imát. Közös imáitok eredményét meg fogjátok tapasztalni.
 
Befejezésül, arra kérlek titeket, hogy felelősséget vállalva menjetek zarándokhelyekre. Tudnotok kell, ha a hallott tanításokat nem teszitek meg, azok az ítéletetekre fognak válni. Ha komoly engesztelőként megteszitek az Égiek üzeneteit, azok az üdvösségetekre és az egész emberiség javára fognak válni.      
 
Megáldalak titeket az igazi egység lelkületével!!!”
                                             
Tanúságtételek
Rottensteiner Enikő a nevem. Szüleimért, Béla testvéremért és Réka sógornőmért hálás vagyok az Úrnak. Nagyváradon lakom és dolgozom, mint aszisztensnő egy fogászati rendelőben. 10 éve vagyok az engesztelő közösség tagja. Katolikus családban születtem, voltam elsőáldozó és bérmálkozó. Sajnos ezek után következett az életemben egy időszak, amikor elhagytam a templomba járást. Hála Istennek egyszer a kezembe került egy újság, amelyikben azt olvastam, hogy Nagyváradon, a Bazilikában elsőpéntekenként szentségimádást tartanak. Ott, megragadott a fiatalok szép éneke és a természetfeletti légkör. Ezután szinte az egész család elkezdtünk rendszeresen járni a szentmisére és a szentségimádásra. A lelki vezetőink szeretete, kedvessége, családiassága segített minket, hogy döntsünk az engesztelő közösség mellett. Nagyvárad után, hét éven át következtek a csodálatos, érsemjéni elsőszombati engesztelések. Az engesztelő közösségben elindultam az újjászületés útján. Megtanultam türelmes lenni, kerestem és tettem Isten rám vonatkozó Akaratát. Tudom, hogy ebben a közösségben van a helyem, azért, mert Isten itt akar látni engem. Örömmel tölt el az a tudat, hogy már nem tudok és nem is akarok Isten nélkül élni!!!
        Tudom azt, hogy a rendszeres templomba járással és a közösségi életemmel megörvendeztetem az Égieket. Mindenkinek ajánlom, hogy kapcsolódjon be egy lelki közösségbe, mert az nagy segítség, fény, biztonság a számunkra. Minden nap hála van a szívemben a lelki vezetőimért, a lelki családomért, minden segítségükért.
       Isten dicsőségére, Szűz Mária örömére, a lelkem és a lelkek java miatt mindvégig ki akarok tartani engesztelő hivatásomban.
       Jelmondatom: Mennyei Atyám! Segíts úgy élnem, hogy egész életemben elmondhasd rólam: „örülök, hogy megteremtettelek téged!!!”
Rottensteiner Réka a nevem. 1982 dec. 25-én születtem Kökényesden (Szatmár megye),  a férjem Béla. Az Úr Jézus már gyermekkoromban jelen volt az életemben, amelyet az édesanyámnak, és a nagymamámnak köszönhetek. Már elsőáldozás előtt tudtam, hogy Isten létezik, szeret engem és javamat akarja. Serdülőként, vasárnaponként ugyan eljártam a templomba, imádkozgattam, mégis a világias fiatalok példáját követtem. Ezáltal lassacskán letértem a keskeny útról. 1999-ben, édesanyám elvitt Medjugorjébe, ahol megszerettem a Szűzanyát és általa a rózsafűzért.
Nagyváradon, az egyetemi évek alatt sajnos újra langyossá vált a lelki életem. Azután édesanyám elvitt az érsemjéni engesztelő imatalálkozóra. Ott elhatároztam, hogy komolyan veszem a lelki életet, elköteleztem magam a közösség mellett és elkezdtem énekelni a fiatalokkal az engesztelésen. Megtapasztaltam mekkora megtartó ereje van a lelki közösségnek, a közös imának és egymásra figyelésnek. 7 éve vagyok tagja az engesztelő közösségnek. Nagyfaluban a sok kegyelem, szeretet és jóság mellett egy férjjel is megajándékozott a Jó Isten. Megköszönöm a Szentháromságnak, hogy az engesztelő közösségben, az égi üzenetek által, meghív a teljes megtérésre, a missziós lelkületre. Jézus az Oltáriszentségben fényt és erőt ad nekem. Fényt kapok mit is kell tennem az utolsó időben és erőt a felismert kihívások megtételére. Jézus az Oltáriszentségben számomra a központ. Ő segít az alázatra, a bűnbánatra, a szentségre törekvésben, a mindvégig való kitartásban.
Mint az örökmécses a templomban, úgy ég a szívemben a hála a lelki vezetőinkért, lelki tesvéreinkért, férjemért és konkrétan azokért az áldott személyekért, akik a keskeny útra visszatérítettek és ott megtartottak engem.
            Jelmondatom: Istenem! Köszönöm, hogy megbocsátottál nekem és határtalanul szeretesz engem!
Házi feladat szeptemberre:
„URAM SEGITS, HOGY A LELKI KÖZÖSSÉGBEN NE URALKODJAK, HANEM SZERETETTEL SZOLGÁLJAK!
Előretekintés 2009 októberére:
Közös imaszándék lesz: ki-ki könyörögjön a nemzete szentté válásáért és a nemzetek közötti megbékélésért!
Konkrét feladatunk lesz: akarom a másik nemzetét úgy szeretni, mint a saját nemzetemet!

N.B. Októberben a Csíksomlyó-i zarándokhelyet fogjuk alaposabban megismerni!

2010 – A SZENTEK MEGISMERÉSÉNEK ÉS KÖVETÉSÉNEK AZ ÉVE -SZEPTEMBER
“Isten Akarata az, hogy szentek legyetek!” (1 Tessz.4,2)
72. havi imatalálkozó Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén
A Szentírásból elmélkedjük át a vasárnapi evangéliumokat! (Lk. 14; 15; 16)
Havi mottó:”Számomra az élet Krisztus, a halál pedig nyereség!” (Fil.1,21)
Havi imaszándék: azért fohászkodunk, hogy a hierarchikus és karizmatikus személyek kölcsönösen fogadják el, értékeljék és szeressék egymást!
Konkrét feladatunk: vizsgáljatok meg minden üzenetet és a jót tartsátok meg!!!
Tanítás a Szentlélek Istentől 2010 szeptemberében “Szeretteim! Most elmondom nektek azt, hogy mit kell tudjatok a magánkinyilatkoztatásról és hogyan viszonyuljatok hozzá! Jézus Krisztusban minden lényeges üzenetet megkaptatok, amire lelketek üdvössége szempontjából szükségetek van. Jézus Krisztus nyilvános üzenete minden embernek szól, mindenki számára kötelező és az utolsó apostol halálával lezárult. Jézus üzenetét szóban és írásban adták tovább az Égiektől megbízott emberek. A Szentíráson és a Szenthagyományon kívül az Egyházban folyamatosan léteztek és léteznek magánkinyilatkoztatások. Ezek nem tesznek hozzá, nem vesznek el, nem változtatják meg a nyilvános kinyilatkoztatást, hanem elmélyítik, aláhúzzák az aktuális üzeneteket és részletesebben megmagyarázzák azt. Az Égiek bárkivel közölhetnek üzenetet függetlenül az életszentségüktől, rátermettségüktől, kegyelmi állapotuktól. Az üzenetek történhetnek külsőleg, látható módon jelenés formájában, belső módon: képek, szavak által; éber állapotban vagy álomban; tisztán szellemi módon is képek nélkül. A látnok, aki az üzenetet kapja, ha meg van győződve annak a hitelességéről, hittel kell fogadja! Mások, akik hallják vagy olvassák az üzenetet szabadon viszonyulhatnak hozzá, elfogadhatják vagy elutasíthatják azt. Az üzenetekkel kapcsolatosan óvakodjatok a végletes magatartástól. Helytelen az, ha valaki minden magánkinyilatkoztatást csalásnak, önámításnak minősít, ezért gúnyolódva lejáratja azokat. Helytelen az a magatartásotok is, ha minden üzenetet hiszékenyen, azaz ellenőrzés nélkül elfogadtok. Helyes, ha minden üzenetet, amellyel találkoztok megvizsgáltok és azokból a jót megtartjátok. Az üzenetekben lévő büntetéseket mindig feltételesen kell fogadjátok. Ugyanis, ha az emberiség megtér, ezek elmaradnak, ha nem tér meg bekövetkezhetnek. A hamis magánkinyilatkoztatások ismertető jelei: ellenkeznek a Szentírással, Szenthagyományal, az Egyház tanításával, a hittel, az erkölcsel. Hamis az üzenet, ha nevetséges dolgokat állít, ha engedetlenségre, lázadásra, ellenállásra, szeretetlenségre hív az Egyházzal, az emberekkel szemben. Hamis az az üzenet, mely pontos időpontot hírdet az eljövendő eseményekről. Az igaz magánkinyilatkoztatások megegyeznek a Szentírással, a Szenthagyományal, az Egyház tanításaival, a hittel, az erkölcsel. Az igaz üzenetek pozitív dolgokra buzdítanak: Isten imádására, a szentek és angyalok tiszteletére, engesztelésre, böjtre, alázatra, bűnbánatra, szentségre, engedelmességre. Nagyon jó jel az, ha az üzeneteket: megtérések, gyógyulások, szabadulások követik. Jó jel az is, ha a látnok türelmesen éli meg a szenvedéseit, ha békés és alázatos, ha engedelmeskedik a lelkivezetőjének és háttérben kíván maradni. Az Égiek többnyire azért közölnek üzeneteket gyerekeknek és nőknek, mert ők nyitottabbak, egyszerübbek és alázatosabbak. Tudnotok kell, hogy mind a hierarchikus és mind a karizmatikus személyeknek Én adom az üzeneteket, csak másképpen. Ezért arra kérlek titeket, értékeljétek és szeretettel, kölcsönösen figyelmeztessétek egymást, ha erre szükség van! Az üzenetek lehetnek: Istentől, embertől, a gonosz lélektől és vegyesek. Ezért kell mindig megvizsgálni őket! Ha kéritek a lelkek megkülönböztetésének az adományát Tőlem, el fogjátok tudni dönteni, hogy a kinyilatkoztatás kitől van. Az utolsó időben azért lett több az égi figyelmeztetés, mert a világ bűnbe merült, figyelmen kívül hagyják a vasár- és ünnepnapokat, a szentségeket félre teszik, sokan hitetlenek, közömbösek lettek, sok a káromkodás, az erőszak, az anyagiasság, erkölcstelenség, magzatgyilkosság, öngyilkosság, sátánimádás… Az üzenetekben az Égiek elmondják a megmenekülés feltételeit is! Ajánlják Jézus és Mária Szent Szívének való felajánlást. Meghívást kaptok: a szentségimádásra, zarándokhelyek látogatására, kilencedek tartására, a szentelmények komolyan vételére, Istennek tetsző életre,… A magánkinyilatkoztatások az Egyház hasznára vannak. Az üzenetek a hitet élesztik, elmélyítik, életszentségre hívnak. Az üzenetek által: zarándokhelyek, lelki központok, szerzetesrendek, kis közösségek és egyházi ünnepek alakulnak. Szeretettel bátorítalak titeket, legyetek nyitottak az igaz üzenetekre és engedjétek, hogy azok teljesen megváltoztassák az életeteket. Megáldalak titeket az óvatosság lelkületével!”
Házi feladat szeptemberre: “URAM SEGITS, HOGY ÚGY ÉLJEK, HOGY PURGATÓRIUM NÉLKÜL JUSSAK A MENNYORSZÁGBA!!!” 
(Az üzeneteket Nagyfaluban, Csilik János atya közvetítésével kapjuk!)
BARA MADARÁSZ ÉVA ÉLETE ÉS HALÁLA (1942-2010) M. Éva Szilágynagyfaluban született 1942 szeptember 23-án. Szülei nyolc gyermeke közül Éva volt a negyedik. Az egész család református vallású volt. Édesapja a faluban gazdasági felügyelő, majd párttitkár volt. Édesanyja hivatása a gyermeknevelés volt. Éva, Margittán és Nagyváradon végezte a tanulmányait. Nagyváradon ment férjhez, ahol született egy fiúk: Tibor-Csaba. Éva Asszony Nagyváradon mennyasszony-ruha tervezéssel és kivitelezéssel foglalkozott. 1984-ben volt elsőáldozó és 1987-ben bérmálkozott. 1987 szept. 4-én, Csíksomlyón, rendkívüli kegyelemben részesült. Azt a feladatot kapta a Szentháromságtól, hogy a lelkivezetőjével (Csilik János) együtt egységre vezesse a különböző vallásúakat és nemzetiségűeket. Ezután több mint tíz évig tanították az Égiek a lelki élet alapjaira. 1999-2004 között Érsemjénben, az engesztelő közösség társvezetője volt. A férje 2002-ben halt meg, elsőszombaton, agyvérzésben. Éva Asszony férje halála után kiköltözött Szilágynagyfaluba, ahol 2004 októberétől tartjuk az engeszteléseket a Szentháromság hegyén. 2005 október 21-én, pénteken, az Úr Jézus kérésére, Éva Asszony felajánlotta a hangját engesztelésül az Isten káromlók megtéréséért, a bekötött fejét mindazokért, akik a hiúság bűnét követik el, a lába gyengeségét és fájdalmait azokért, akik a bűn széles útján járnak. Éva Asszony üzeneteket kapott az Égiektől 2008 szeptemberéig. Attól kezdve Éva Asszony lelkivezetője által kapja az engesztelő közösség az üzeneteket és a tanításokat. Éva Asszony, a felajánlása után lassan, fokozatosan elveszítette a hangját, a járóképességét, erejét. Szinte teljesen tehetetlenné vált. Élete utolsó pillanatáig abban reménykedtünk, hogy visszakapjuk őt, mint Ábrahám Izsákot a Mória hegyén. Éva Asszony, Jézus Krisztus áldozatával egyesülve 2010 július 19-én, Zilahon, a “Szent Péntek” elnevezésű korházban, 15 óra 50 perckor adta vissza Istennek jóságos lelkét. Temetése 2010 július 22-én, Szent Mária Magdolna ünnepén volt, délután 3 órakor a Szentháromság hegyen. A temetésén több százan voltak, a Napban kereszt volt látható, játszott az Égen, eső és harmat hullott az Égből. A temetésen érződött Éva Asszony békés jelenléte. Isten Akaratában való teljes megnyugvás töltötte be mindazok lelkét, akik a temetésen részt vettek. Éva Asszony védőszentjei a Szűzanya, II. János Pál pápa és Szent Páter Pió voltak. Jelmondata volt: “Istenem, én mindent akarok, amit Te Akarsz és semmit nem akarok, amit Te nem Akarsz!” Szeretettel ajánlom, akik jobban meg akarják ismerni Éva Asszony lelkületét, olvassák el az “Örömöm titka” című könyvének három kötetét. Most, Éva Asszony néhány jellemvonásáról és haláláról szeretnék beszámolni. – Éva Asszony, nagyon szerette a Szentháromságot, a Szűzanyát, az Őrangyalát, a Védőszentjeit. Állandó kapcsolatban volt velük és kérte minden nap a segítségüket. – Hálás volt Máriának, Aki akkor is szerette őt, amikor még nem ismerte. Úgy szerette, tisztelte a Szűzanyát, hogy élte az Ő erényeit: anyaságát, szeretetét, gyöngédségét. Az “egység karizmáját” Csíksomlyón, a Szűzanya lábainál kapta, ahová elvitte az engesztelő csoportot is. A Remény Anyja tiszteletére kápolnát építetett a Szentháromság hegyén és szobrot hozott Nagyfaluba, Medugorjéból. Abban a kegyelemben is részesült, hogy beletekinthetett Mária Szeplőtelen Szívébe. Naponta felajánlotta magát Máriának és üzeneteket kapott Tőle. Ezek után nem csoda, hogy a Szűzanya jött utána és elvitte purgatórium nélkül a Mennyországba. Megígérte, hogy minden engesztelő programra a Szűzanyával fog jönni és rendkívüli módon fog segíteni! – Életében a személyek, akik körülvették fontosabbak voltak, mint az anyagi javak. Bárkivel kapcsolatba került, mindenkit Istenhez akart vezetni. Minden nap felvette a harcot a gyengeségeivel és a Gonosz Lélekkel. Egész életében kereste és tette Isten reá vonatkozó Akaratát. Odafigyelt a Szentlélek indításaira! A csíksomlyói Isten élmény meghatározta az egész életét. Volt bátorsága beszélni lelki tapasztalatairól. Vállalta a lelki élet útján a mélységeket és magasságokat. Nagyon szerette, imádta Jézust az Oltáriszentségben! Életében gyakorolta a megbocsátást, bocsánatkérést, az ellenségszeretetet, egyszóval az erényeket. A bűnösök megmeneküléséért, az engesztelők tanításáért rengeteg áldozatot vállalt. Mindent elfogadott és felajánlott, azért, hogy senki ne kárhozzon el. Naponta segített a tisztítótűzben lévőkön, hogy minél hamarabb a Mennybe jussanak. Hitt a szentelmények erejében (gyertya, tömjén, kereszt,…). Mindenkit Jézus Szent Vérébe és Szűz Mária Szent Könnyeibe helyezett, hogy bűnbánatot és bűnbocsánatot nyerjenek. Hitt a feltámadásban, az örök életben, a szentek egyességében. Sokszor elgondolkodott azon, ha most meghalnék vajon hová kerülnék? Életében az Új Világba, a Mennybe készült és másokat is oda segített! – Akik Éva Asszonnyal kapcsolatba kerültek értékelték, szerették, csodálták és követték őt. Hálásak vagyunk Éva Asszonynak a Szentháromság hegyért, az engesztelő közösségért és az önfeláldozó életéért. Halála után, amikor ragyogó formában megjelent, kijelentette, hogy a halála pillanata, mennyei születésnap volt. Elsorolta, hogy kikkel találkozott az Égben! Elmondta, hogy a kilencedek, a szenvedései, a közösség imái, felajánlott élete által teljesen megtisztult. Kijelentette, hogy a mennyei Atya az Élet Könyvébe írta a nevét. Vigasztalt: csak a múlandó testem van a földben, a halhatatlan lelkem az Égben van. Elmondta, azért mosolygott az utolsó időben szinte éjjel-nappal, mert már látta az Urat! Hálásak vagyunk az utolsó áldásáért, utolsó gyónásáért, utolsó leveléért, amelyben kifejezte Isten és irántunk való szeretetét. Jobb nektek, hogy elmentem, mert az Égből többet tehetek értetek- mondogatta Odaátról. Minden nap 15,50 és 16 óra között az Égiek rendkívüli kegyelmeket közvetítenek Éva Asszony által. Kérte, hogy a következőket írjuk a sírkövére: “Ne amiatt szomorkodjatok, hogy eggyel kevesebben vannak a Földön, hanem amiatt örüljetek, hogy eggyel többen vannak az Égben!”
Előretekintés 2010 októberére:
Közös imaszándék lesz: azért fohászkodunk, hogy megkapjuk az Úr Jézustól a lelki szegénység ajándékát!
Konkrét feladatunk lesz: lássuk meg Jézust a szegényekben is

“Gyengéd Atya, ne sújtsd haragoddal ezt a nemzedéket,mert akkor mindnyájan elpusztulnak. Ne sújtsd nyájadat keserűséggel és gyötrelemmel, mert akkor a vizek kiapadnak, és a természet kiszárad. Akkor haragod fölemészt mindent, hogy nyoma sem marad. Akkor leheleted tüze lángba borítja a Földet, és pusztasággá változtatja. A látóhatáron egy csillag tűnik majd fel. Az éjszakát pusztulás rázza meg, és úgy hull a hamu, mint télen a hó, beborítva népedet, mint megannyi szellemet. Könyörülj rajtunk Istenünk, ne ítélj meg minket szigorúan! Emlékezz meg azokról a szívekről, akik örömüket lelik Benned, és akikben Te is örömödet leled! Emlékezz meg azokról, akik hűségesek Hozzád, és ne engedd, hogy erővel sújtson le ránk Kezed, hanem Irgalmasságodban emelj föl bennünket, és írd bele minden szívbe Törvényeidet. Ámen.”
Archívum
Locations of Site Visitors Map„Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!”Map
Imádott Jézusom! Te rettenetes kínszenvedések árán váltottál meg minket. Kínszenvedéseidre kérünk, erősíts meg minket! Te, Aki a Getszemáné kertben vérrel verítékeztél, mert halálfélelem kerített hatalmába, de a szent angyal megerősített, és ki tudtad mondani: „Atyám, ha lehetséges, múljék el Tőlem ez a kehely, de ne az Én akaratom legyen, hanem a Tiéd.” Drága Szent Jézusom! Kérlek, erősíts meg minket is! Add nekünk a Te erődet, küldd el hozzánk is szent angyalodat, hogy Veled együtt mi is ki tudjuk mondani, amit Te mondtál: „Atyám, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy Te.” Jézusom, Téged elítélt Pilátus, és Te némán elfogadtad az ítéletet. Kérlek, add meg nekünk is a Te lelki békédet, hogy elfogadjuk az igazságtalan ítéletet abban a hitben, hogy Te megváltottál minket, és ha mindhalálig kitartunk Melletted, egy jobb hazát adsz nekünk, ahol Veled együtt örökké boldogok leszünk. Drága Jézusom! Téged megostoroztak a mi bűneinkért. Te némán tűrted a fájdalmas ütlegeket. Kérlek, add meg nekünk is a Te erődet és a Te békédet, hogy elviseljünk Érted, és az Evangéliumért minden szenvedést, és azt a Te örök érdemeiddel egyesítve, Szűzanyánk hétfájdalmas Szeplőtelen Szíve és könnyei által felajánljuk Neked a lelkekért. Jézusom, Téged kigúnyoltak, leköpdöstek, Arcul ütöttek, és tövissel koronáztak. Így gyaláztak meg azért, mert kimondtad az igazságot: „Király vagyok. Az Én országom nem e világból való.” Drága Jézusom kérlek, adj nekünk is bátorságot, hogy megvalljunk Téged az emberek előtt. Még akkor is, ha ez az életünkbe kerül. Jézusom, Te vérző, sebes Válladon vitted fel a Golgotára a súlyos keresztet. Többször elestél, összeroskadtál, de mindig felálltál. Kérlek, add nekünk a Te erődet, hogy mi is végigmenjünk a keresztúton. Meg ne torpanjunk, vissza ne forduljunk, csak Téged kövessünk. Dagadt, sebes Arcod és Tested indítson minket részvétre Irántad, hogy el ne hagyjunk Téged, Megváltó Istenünket, Aki a mi bűneinket vetted Magadra, és helyettünk adtál elégtételt. Szenvedő Arcod képét nyomd a mi lelkünkre, hogy soha ne felejtsük, mekkora árat fizettél értünk! Jézusom, Téged hatalmas szegekkel szegeztek fel a keresztfára. Te ezt is békével, némán tűrted, mert tudtad, hogy áldozatoddal rengeteg lelket mentesz meg. Az egész világot, az egész történelmet. Kérünk, add nekünk a Te erődet, hogy soha ne magunkra, és saját szenvedéseinkre, áldozatainkra tekintsünk, hanem mindig csak Rád, hogy megtegyük akaratodat, és ez által példaképek lehessünk az elkövetkező nemzedékeknek. Ránk is úgy tekintsenek, mint az Egyház magvetésére, mert az Egyház ereje, és örök példája a vértanúk hite és hűsége. Drága Jézusom! Nagy volt a mi váltságdíjunk. Ezért nem vagyunk a magunkéi, hanem a Tied, Aki megváltottál minket. Kérve kérünk, tudatosítsd ezt bennünk, és add kegyelmedet, hogy maradéktalanul teljesítsük ránk vonatkozó örök szent tervedet! Erre áldj meg bennünket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Drága Jézusunk, golgota kereszted lábánál, és a Szentháromság Szeretetlángja körül letérdelünk, megfogjuk egymás kezét, egymásnak támasztjuk keresztjeinket, együtt visszük, és pajzsként védjük a Szentháromságot az Oltáriszentségben. Drága Szűzanyánk, tisztíts meg minket rendetlenségeinktől és rendezetlenségeinktől, esdj ki számunkra minden szükséges kegyelmet a Mennyei Atyától, és kérd meg Őt, hogy újítsa meg a már meglévő kegyelmeinket! Kérünk Téged, hogy helyezz minket a Szentháromság jelenlétébe, ölelő szeretet-áramába! Drága Jézusunk, a te szent véreddel, Szűzanyánk, a te édesanyai palástoddal, könnyeiddel, drága Szentlélek a te szeretetlángoddal és drága Mennyei Atya, a te védelmed pecsétjével * Födjetek be minket tetőtől-talpig, testünket, lelkünket, szellemünket, gondolatainkat, szavainkat, cselekedeteinket, érzéseinket, vágyainkat, álmainkat, akaratunkat, erőnket, tudatunkat és tudatalattinkat. Födjétek be és védelmezzétek minden tulajdonunkat, ingó és ingatlan javainkat (beleértve telefonjainkat, járműveinket is). * Védelmezzetek meg minket a gonosz erő minden támadásától és kísértésétől! Védelmezzetek meg a betegségtől, bajtól, balesettől, háborútól, éhínségtől, katasztrófáktól, üldöztetéstől és átkoktól, minden okkult támadástól! * Ugyanígy fedjétek be és védelmezzétek meg szeretteinket és az ő tulajdonaikat, közösségeinket, rokonainkat, barátainkat, minden ránk bízott embert, akiket hordozunk. Védelmezzétek meg a papokat, legfőképpen a magyar katolikus papokat és szerzeteseket valamint a szentatyát. Védelmezzétek meg az ifjúságot, legfőképpen a magyar ifjúságot, a családokat, legfőképpen a magyar családokat. Födjétek be és védjétek meg a magyar nemzet minden tagját, egész Nagymagyarországot. Védjétek meg a politikusainkat, a betegeket, haldoklókat, magatehetetlen, idős embereket, minden szenvedőt. (Szenvedéseiket felajánlom az ő nevükben engesztelésül). Födjétek be és védelmezzétek a közömbösöket, a kárhozat útján járó embereket, hogy ne tudjanak nekünk ártani, és mindazokat, akik meghalnak hogy ne kárhozzanak el. Minden fent említett személyt belehelyezek Jézus szívsebébe. Drága Szentháromság, a Szűzanya Szeplőtelen Szívén át felajánlom Nektek engesztelésül életemet és halálomat, életem minden napját és éjszakáját. Jézus szenvedéseivel egyesítem az én apró kis szenvedéseimet, és így ajánlom fel minden cselekedetemet, lépésemet, szívdobbanásomat, lélegzetvételemet, kimondott szavaimat egy-egy invokációként és imafohászként. Felajánlom a szabad akaratomat, minden imámat, böjtömet, minden napom minden percét, főleg a mai napomat engesztelésül. Drága őrangyalaink és védőszentjeink, járjatok közben értünk, vigyázzatok ránk és legyetek velünk egész nap. Lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen és tekintetünk összeforrjon, ajkunk együtt könyörögjön az Örök Atyához irgalomért! AmenFree counters!
Legutóbbi hozzászólások
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Új éneket írtam nekik, melyet a szeretet húrjain kell eljátszaniuk 2018. szeptember 7. Gyermekem, ma ismét az irántad érzett állandó szeretetemről szeretnélek biztosítani téged. Szívem lilioma, Én vagyok a te lelkednek Őre. Megóvlak a bűnösök sorsától, hogy ártatlanul élhesd az … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Álságos nemzedék! Száműztél Minket az életedből 2018. június 18. Uram? Én vagyok. Emeld fel a szívedet szüntelenül Hozzám! Sohasem foglak elhagyni száműzetésedben. Lelked továbbra is megkapja nemes utasításaimat, hogy egyre jobban megismerd akaratomat. Együtt fogunk dolgozni, galambom. Műveim meg fogják … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Leszállok a ti időtökben, hogy lángra lobbantsam ezt a nemzedéket 2018. május 31. Béke legyen veled, tanítványom! Az Én békémet adom neked. Tudod mit adtam neked? Tüzet adtam a kezedbe. Az Én tüzemet. Ez a tűz minden értelmet meghaladva beborítja … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Szeretetemet zene, költemények és erények által fogom kinyilvánítani 2018. április 27. Áldott legyen az én Uram, aki megmentett az eltévelyedéstől és az eleséstől, és feltörte kalitkámat, kiszabadított, hogy elrepülhessek a Megtévesztő elől. Segítségünk Jahve Szent Nevében van, aki a legkegyelmesebb, … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Ezt az üzenetet Kanadában kapta a SÁRGA LILIOM /YELLOW LILY/ nevű látnok a mi Urunktól, 2018 február 24-én.
   Isten kedves Népe, Szeretnék feltárni Előttetek egy újabb gyönyörű kinyilatkoztatást, amit a kanadai látnok, Yellow Lily /magyarul Sárga Liliom/ kapott. Jézus egy nagyon elszomorító, titkos szenvedéséről beszélt neki, amit a Nyelve által szenvedett el. Tehát hogy engesztelhessük Őt ezért a … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Én vagyok a te Lelkivezetőd és Tanácsadód 2018. január 16. Ó, Uram, Te egyedül csak engem ajándékoztál meg azzal a rendkívüli adománnyal, hogy Mennyei Udvaraidban lehetek, ahol maga Jahve nevelt és tanított engem, és én bármikor, amikor csak akarom, szólíthatlak … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Boldog az az ember, aki Szavaimon elmélkedik, és kinyitja szívét, hogy befogadjon engem 2017. december 11. Gyermekem, dicsérd háromszorosan Szent Nevem! Ne törődj azokkal, akik megvetnek és semmibe vesznek! A gonosz természet tönkreteszi az embert. Csak annak szentelj figyelmet, ami … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Szűzanya üzenete Little Pebble által
   2017.12.08. Little Pebble: Most este 7:40 van.   A fehér kereszt mint mindig az égen tűnt fel. Miközben a rózsafüzért imádkoztam, a kereszt rózsaszínűvé változott, és egy alagút jelent meg mely rózsavirág alakú volt. Ennek az alagútnak minkét oldalán egy- … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Felfedem Királyságom gazdagságát és nagyszerűségét, és Fenségem magasztosságát 2017. november 29. Vassulám, az Én békémet adom neked. Engedd, hogy kinyilatkoztassam neked a Szavamat, buzgó szolgám! Én, a te Megváltód, rád bíztam mondanivalómat, hogy megmutassam neked a dicsőségemet általad, egy nyomorúságos … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus szavai Little Pebble testvér által
   Little Pebble Üzenet Jézustól: 2017 november 6. Pebble: Egy óriási angyal állt előttem kezében tartva a fehér keresztet. Az angyal mögött egy másik nagy fehér kereszt volt látható,feje felett pedig egy zászló lebegett,amelyre ez volt írva: “Alleluja, Alleluja. “ Amint … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. május 30. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! A világ megtisztítása már folyamatban van. A rengeteg természeti katasztrófa ezt jelenti. Készüljetek, mert hamarosan kiárasztom rátok a Szentlelket, Akinek világosságában meglátjátok egész életeteket. Mindenki látni fogja gondolatait, szavait és cselekedeteit. Ha ez megegyezik törvényeimmel, akkor életszentségben éltek, és nincs mitől félnetek. Rátok mondtam: „Emeljétek föl fejeteket, […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. április 5. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Imára hívlak fel benneteket. Imádkozzatok még többet, mert mondom nektek, az ima megbénítja a sátánt. Haladékot kaptok Atyám irgalmas szívétől, mert nem akarja, hogy csak egy is elvesszen közületek, hanem azt, hogy megtérjen és éljen. Az ima kulcs a békéhez és az üdvösséghez. Leesdi a kegyelmet, megnyitja […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által
   Nagyböjt 2019 2019 03. 02. Szűzanya ! Gyermekeim! Hamarosan kezdődik a nagyböjti időszak. .Arra kérlek benneteket, hozzatok még több áldozatot, mert oly nagy a baj, mindenhol, különösen a családokban. Csatlakozzatok a plébániátok rózsafüzér társulatába, és imádkozzátok Velem együtt a rózsafűzért. Így alkossatok egy hadsereget, mert csak így tudok segíteni nektek. Minden közösségi összejövetelen imádkozzatok egy […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. március 26. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Arra vágyom, hogy minden ember szívébe betérjek a Legméltóságosabb Oltáriszentségben, a hétköznapokban éppúgy, mint a vasárnapokon és az ünnepnapokon. Kizárólag rajtatok múlik, hogy befogadtok-e, vagy csak vasárnap szakítotok Rám időt. Ó, ha tudnátok, mekkora kincs vagyok: maga az Isten száll le közétek, magát az Istent fogadjátok szívetekbe, […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Az Antikrisztus Róma városában 2019. 03. 03, Vasárnap Az Úr és az ő szeretett édesanyja egy olyan helyre vezetett, ahol az Egyház legmagasabb rangú bíborosai, püspökei és papjai gyűltek össze a hamispróféta jelenlétében, aki Szent Péter katedrája előtt állt. Mindenki kezében egy tekercs volt, melyben a saját aláírásaik is szerepeltek. Láttam az Antikrisztust, ahogyan végig […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. március 2. Váratlanul ezt a kérdést hallottam a lelkemben: Amikor Jézus a földön élt, ott volt-e a Mennyben? Jézus válasza: „Mindig is Atyámmal voltam Istenségemben. Azért vonultam el imádkozni, hogy emberségemben is Atyámmal legyek.” Szentírási megerősítés: Lukács 4, 14-15: „Jézus tanított” 2019. március 5. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Észrevettétek, hogy már ritkábban szólok […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Gyertyaszentelő Boldogasszony 2019. 02. 02, Szombat Többen elmentünk a Szent Korona elé, hogy a Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén ismét felajánljuk országunkat Istennek. Az Úr korábban elmondta, hogy Mennyei Édesanyánk ünnepein különösen megnyílik az Ég a kegyelmekre. A felajánlás pillanatában láttam Jézust a kereszten, és a kereszt alatt Magyarország térképe helyezkedett el. Hazánk határai körül hatalmas felhők […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. február 5. Az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Közel van mindennek a vége. Készüljetek, mert hamarosan kiontják véreteket. Már eltervezték megsemmisítéseteket. Hatalmas keresztényüldözés vár rátok. Az idő itt van. Mindent előre közöltem veletek. Tudtul adtam a jövőt. Ami most következik, az nem az Én akaratom: csak megengedem, mert tiszteletben tartom az emberek szabad akaratát. Drága […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   A Szűzanyának felajánlott gyermekek különleges kegyelemben részesülnek 2019. 01. 01, Kedd Láttam a Szűzanyát, ahogyan minden szülő és gyermek mellett jelen van a világban. Ő szüntelen imádkozik a szülőkért, még akkor is, ha a szülők nem vallásosak és nem imádkoznak. A Szűzanya minden gyermeket vezet és nem engedi el a kezüket annak ellenére sem, ha […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. január 2. Az Úr Jézus: „Ezt üzenem X-nek: Bízzon Bennem nagyon! Bizalma mértékében adom neki kegyelmemet. Csodákat fog megtapasztalni életében. Mindig vele vagyok és gondoskodom róla. Most fogom megszabadítani végérvényesen. Megáldom őt Szívem gondviselő szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” Szentírási megerősítés: Máté 26, 52: „Jézus szólt”