‘Szilágynagyfalu’ kategória archívuma

‘Higgyétek el, különös dolgok történnek itt’ – Csoda kell a hívőnek?

AZ ERDÉLYBE, Csíksomlyóra igyekvő magyar ember legtöbbször csak átrohan a Szilágyságon, mert „úgy sincs ott miért megállni”. Pár éve azonban mind többen keresnek fel egy másik Somlyó melletti hegyet, nevezetesen a Szilágysomlyó és Szilágynagyfalu közötti Szóvár-hegyet, ahol az oda járók szerint isteni csodák történnek. Gyógyulások, megtérések, kinyilatkoztatások. Minden hónap első hétvégéjén százak, ezrek gyűlnek itt össze, hogy meghallgassák Szűz Mária üzeneteit, s hogy tanúi lehessenek a csodáknak…

Ezrek várják a csodát Szilágysomlyó és Szilágynagyfalu között, a Szóvár-hegyen
Fotó:
Balázs Attila

Nagyjából száz kilométerre találjuk a magyar határtól a túlnyomó részében magyarok lakta Szilágynagyfalut (románul Nuşfalău), közvetlenül Szilágysomlyó mellett, a Berettyó partján. Szép, tiszta, rendezett község, közepén egy nagy kastéllyal és egy impozáns református templommal. A lakók nagy többsége is református, a katolikusok alig vannak százan. De őket az első hétvégék mindig fent találják a Szóvár-hegyen. Mi is oda igyekszünk. Az egykor szebb napokat látott kisváros, Margitta felől jövünk, és gyönyörködünk a tájban. A falvakban sajnos nemigen lehet, a magyarok lakta Szilágyzovány kivételével mind eléggé lehangoló. A táj viszont barátságos. A domboldalakon mindenütt szőlők meg pincesorok. Szilágynagyfalunál egy nagy kanyar után hirtelen emberekkel tele hegyoldal tűnik fel, hosszú sorokban kígyóznak a tetőn álló hatalmas kereszt felé.

Somlyó felől érkezve azonban nem látszik a hegy, de egy magyar és román nyelvű tábla útbaigazítja az embert. Széles völgyben jól karbantartott, murvával felszórt földút kanyarog, idősebb asszonyokból álló háromfős csoportot érünk utol. Mindegyiküknél nagy szatyor, s láthatóan fáradtak már, de nem ülnek be az autónkba. Pedig Szilágysomlyón túlról, Varsolcról jönnek, gyalog. Rég jártak itt, valamikor novemberben, s egy kicsit vezeklésképpen is gyalogolnak az eltékozolt hónapokért.

A távolabb élők persze kocsival, autóbusszal érkeztek. (Például a nyíregyházi Antal Barnabás is, akit nemrég mutattunk be a Szabad Földben mint az ország talán egyetlen templomba járó hajléktalanját.) A hegy derekán tágas, frissen kialakított parkoló, román, magyar, szlovák rendszámú kocsik sorakoznak egymás mellett. Mi egy Hunyad megyei személyautó mellé állunk, a kocsi vezetője román, de egész tűrhetően beszél magyarul. Azt mondja, Balázsfalváról hozott görög katolikus románokat, akiket nagyon bánt az, hogy az ortodoxok ellenségnek tekintik őket. Itt viszont nincs ellenségeskedés, csak szeretet, és az se baj, hogy románok.

A szőlővel és mindenféle gyümölcsfákkal teleültetett dombok közül kimagasló hegyoldalban volt szőlője egy helybéli születésű asszonynak, Bara Madarász Évának is, aki 1987-ben részesült „égi kegyelemben” Csíksomlyón. Attól kezdve a korábban Nagyváradon, majd külföldön is sikeres varró-szabó műhelyt vezető asszony küldetésének tekintette a különböző felekezetűek és nemzetiségűek lelki egységének megteremtését, ápolását. Rendszeresen voltak látomásai, amelyek során Máriával találkozott. Aztán közvetítette is az üzeneteit, azok megszövegezésében, a hívekhez való eljuttatásában az érsemjéni, később szilágynagyfalui plébános, Csilik János játszott főszerepet. Az egyik ilyen látomásban szerzett tudomást a hegy gyógyító erejéről is, és a hely lassacskán igazi zarándokhellyé vált. A látnoknő közben meghalt, helyét egy másik helybéli nő, Vad Ilona vette át, amit 2000-ben történt csodás gyógyulása és az alapító látnok 2010-es halála utáni „megjelenése” és „kijelentése” is megerősített.

Az évek során egyre több szakrális építmény, a zarándokokat kiszolgáló épület létesült itt. A Szentháromság- hegyre átkeresztelt Szóvár-hegyen 2000-ben állította fel Bara Madarász Éva az Egység Keresztjét. A zarándokok rendelkezésére áll az Irgalmas Jézus és Szűz Mária kápolnája, a Két Szent Szív Háza, a keresztút és a rózsafüzérút. A területen kapott helyet a látnoknő és édesanyja síremléke is, 2012. január 1-jén pedig megszentelték azt a kutat, amelynek létrejöttét a jelenlegi látnok asszony szerint a Szűzanya már évekkel ezelőtt bejelentette. A forrás köré egy tekintélyes méretű körépületet létesítettek, ahol ma már kéttucatnyi csapból folyik a víz. S nem is akármilyen víz, a zarándokok állítják, csodára képes.

A parkolóból a déli mise helyszíne, egy ideiglenesen felállított nagyméretű sátor felé tartva szóba elegyedünk egy kisebb társasággal. A hegy másik oldaláról, Kárásztelekről jöttek, együtt kapaszkodunk fel a kereszthez. A sátortemplom udvarán meglepő módon három görög katolikus pap is áldoztat – románul. A román egyházi hierarchiában kirekesztették őket. Papjaikat a negyvenes-ötvenes években a román állam súlyos börtönbüntetésre ítélte, javaikat az ortodox egyház kapta meg, templomaikban ma is azok pöffeszkednek. Itt viszont Éva asszony intelmeinek szellemében szabadon fogadhatják híveiket, akik ugyanolyan lelkesen vesznek részt a Csilik atya vezette misén, mint a magyar római katolikusok.

Gyönyörű napsütésben araszolunk fölfelé. A kárásztelki Kovács Jolán azt mondja, itt mindig jó idő fogadja az embert.

– A múltkor is otthonról csikorgó hidegben indultunk, s itt is bokán felül ért a hó, de mihelyt elindultunk a kereszthez, talpunk alatt sárga lett a hó, s azonnal elolvadt, hogy ne fázzon a lábunk – mondja mély meggyőződéssel.

A mögöttünk ballagó sofőrjük, Ponta Ödön hisz is meg nem is a hasonló jelenségekben. De a velük együtt jövő Balla Katalin hevesen bólogat.

– Én nem is tudom, mi volna velem az itteni forrásvíz nélkül – mutatja a kezében szorongatott félliteres palackot. – Évekkel ezelőtt volt egy súlyos műtétem, ami után epilepsziás rohamok kezdtek gyötörni. De most, amikor érzem, hogy közeledik a roham, megiszok egy kupaknyi itteni vizet, s elhal a roham.

A csodás gyógyulások egyáltalán nem ritkák itt, az internetre feltett videók sokaságában vallanak erről az érintettek. Az egyikben például arról mesél egy szabolcsi, Ajakon élő kislány, hogy a teste tele volt sebekkel, az orvosok nem tudtak rajta segíteni. Egyszer aztán innen vittek neki vizet, abban fürdött tetőtől talpig, és hamarosan letisztult a bőre. Egy másik, Zilah melletti nő akkor gyógyult meg, amikor a Mária-oltár előtt imádkozott. Egy csodatévő fatönköt rejt az oltár, amit senki se felejt el megérinteni, amikor elmond egy fohászt, s távozik. A kis kápolna falán amúgy ez a felirat szerepel: Ezen a szent helyen Szűz Mária a következőket mondta: „Én minden megátalkodott bűnösnek, minden vallásúnak és nemzetiségűnek segítő édesanyja vagyok.”

Talán ezért is jönnek ide mind nagyobb számban magyar, román, ruszin, szlovák hívők, de láttak itt már lengyelt meg horvátot is. A szertartás magyar és román nyelven folyik. A misét celebráló lelkész, Csilik atya egészen szuggesztív ember. És végtelenül kedves, jó humorú. Most például azzal kezdi, hogy van egy jó híre: ma a Jóisten állja a fűtésszámlát. Kint ugyanis ragyog a nap, nincs szükség fűtésre. Később aztán komolyabbra vált, a szeretet és a megbocsátás köré építi a prédikációját, amelyet időről időre énekek szakítanak meg. Az emelvényen a közösség zenekara játszik, de hangjukat el-elnyomja a hívek román és magyar nyelvű éneke.

Bent lassan párával telik meg a sátor, kint viszont ragyogóan tiszta az idő, a lángossütő melletti padon egy kislány és egy középkorú nő beszélget. Nagymama és az unokája. Nagyváradiak, de a nő Németországban él, s nem volt Váradon már három éve. Karácsonykor aztán azt álmodja, hogy ő mint kisangyal a Körös jegén sikárkózik. Az anyja integet, várja a parton, de ő elkanyarodik, s eltűnik a fák között. Reggel arra ébred, hogy csurom víz a párnája, telesírta az éjjel. Még aznap kocsiba ül, a következő hajnal már otthon találja, Váradon. És pár nap múlva azt mondja neki az anyja, ő megy Nagyfaluba, megköszönni Máriának a csodát. Hogy meghallgatta az imáit, és hazajött a lánya.

– Ugyanezért vagyok itt én is – néz fel a kislány rajztáblájáról, aztán Frau Zirkelbach, született Ács Éva kézen fogja az unokáját, s visszamegy a sátorba, ahol javában tart még a mise Csilik atya vezetésével.

Nincs bent mindenki, a buszsofőrök egy része például a szlovákiai Dobóruszkáról zarándokokat hozó Sipos László járművében beszélget, cigarettázik. Hiszik is meg nem is a hegyen történt csodákat, a rangidős Sipos László azonban úgy véli, „valami igazságnak csak lennie kell benne, ha ennyien hiszik”. A többiek azonban csak ráncolják a homlokukat, míg a Tasnádról érkező Újvári Miklós le nem tromfolja őket.

– Én se vagyok valami nagy templomba járó, de higgyétek el, különös dolgok történnek itt. Nemrégen, december 6-án, Miklós-napkor is mit látunk a Szentháromság-hegy fölött a buszból? Egy óriási, felhők alkotta keresztet az égen! Jel volt ez, higgyétek el, égi jel, mutatta a zarándokoknak az utat, hogy el ne tévedjenek.

A nagyfalui „csodákat” a hivatalos egyház sem akarja elfogadni. A terület egyházi elöljárója, Böcskei László nagyváradi megyés püspök 2012-es állásfoglalásában kétségeit fejezte ki, illetve egyházmegyei vizsgálat szükségességét hangsúlyozta. Mint írta: „a Nagyfalu közelében és a Szentháromság-hegy névvel megjelölt helyen álló központ teljesen önkényesen létesült, és az ott végzett liturgikus cselekményekhez, valamint egy ott élő közösség kialakításához, illetve szervezett zarándoklatok vezetéséhez az Egyházmegyei Hatóság nem adta engedélyét… Csilik plébános úr azon meggyőződése, hogy a látnok üzenetet kap, és hogy ő ennek kiválasztott értelmezője, valamint továbbadója, még nem elegendő érv amellett, hogy ott valóban jelenés is történik, ahogyan az sem elegendő érv a jelenés mellett, hogy a hívek zarándoklatban keresik fel a helyet, ott imádkoznak, és a megtérés jeleit mutatják.” A hivatalos állásfoglalás befejezéséül pedig egy régi bölcsességet idézett, amely szerint a hívőnek nincs szüksége csodára, a kételkedőnek viszont bármennyi csoda sem elég.

A hegy látogatói azonban rendületlenül hiszik: Szilágynagyfalu előbb-utóbb hivatalosan is elfogadott zarándokhely lesz, ahol a hívő ember nap mint nap megélheti a csodát. Ha mást nem, a szeretet és az elfogadás csodáját.

BALOGH GÉZA
RIPORTJA
BALÁZS ATTILA
FELVÉTELEI

http://www.szabadfold.hu/aktualis/csoda_kell_a_hivonek

a

Szilágynagyfalu mellett a Szentháromság Hegyen 2014. december 6-án

a

Nagyfalu 2012-2013

2012 (2013)– A SZŰZANYA MEGJELENÉSÉRE VALÓ FELKÉSZÜLÉS ÉVE–DECEMBER ” Boldog vagy, mert hitted, hogy beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott Neked!”(Lk:1,45.) 99. havi imatalálkozó Nagyfalu mellett, a Szentháromság hegyén

A Szentírásból
olvassuk el és elmélkedjük át Jézus gyermekkorát(Lk: 1,2.Mt: 1,2.)
Havi mottó:” Ne féljetek! Örüljetek! Jézus megszületett!!!(Lk: 2,10-11)
Havi imaszándék: azért ajánljuk fel az engesztelésünket, hogy senki ne kárhozzon el, hanem mindenki üdvözüljön!
Konkrét feladatunk: megígérjük az Úr Jézusnak, hogy mindvégig kitartunk az engesztelő hivatásunkban!
Jókívánságunk: Áldott Karácsonyi Ünnepeket, és Boldog Új Évet kívánunk minden jóakaratú embernek!

              Szűz Mária üzenete 2012. decemberében

            ” Szeretett engesztelő gyermekeim! Ti egyre többen azt várjátok türelmetlenül, hogy minél hamarabb következzen be: az Én eljövetelem, a Szentlélek kiáradása, a Nagy Figyelmeztetés, a gonosz megláncolása,az Új Ég, és az Új Föld, az Új Jeruzsálem. Ezek előbb- utóbb, Isten a tudója mikor, biztosan be fognak következni. Ahogy Éva lányomnak megígértem a gyógyító szent vizet, és az el is indult a Szentháromság  Hegyen, úgy fognak ezek a végső események is mind bekövetkezni.
Addig is amíg mindezek megtörténnek, arra gondoljatok, hogy Nekünk is vannak elvárásaink veletek szemben! Melyek azok?
        Az utolsó időben, ne az időpontokat találgassátok, mert ezáltal csak megzavartok sokakat! A ti feladatotok a hallott üzenetek gyakorlatba tétele! Ebben nem hibázhattok.
             -A nagy események bekövetkezése előtt végre lépjetek rá az életszentség útjára. Kezdő engesztelők azok, akik a halálos bűnökkel harcolnak. Haladó engesztelők azok, akik a bocsánatos bűnökkel is küzdenek. Szentségre törekvő engesztelők azok, akik a csúcsra törekednek, Isten Akaratát keresve és megtéve.
             -Életetek jó példájával és tanúságtevő szavaitokkal elsősorban  a családotokat vigyétek a pozitív változás felé. Gondoljatok a szentekre, és kérjétek a közbenjárásukat, akik egész nemzetekre voltak jó hatással!
             –Tanuljatok meg alázatosan engedelmeskedni a kis közösségetekben. Szent Fiam alázatossága, istállóban való megszületése, a Nekem való engedelmessége, megrendített Engem is. Minél alázatosabbak tudtok lenni, annál nagyobbak vagytok Isten szemében!
              –Tanuljatok meg úgy imádkozni,úgy böjtölni,úgy szeretni,úgy szenvedni,hogy ezáltal sugárzó, lélekmentő engesztelőkké váljatok.
              – A Szentháromság Nevében megköszönöm nektek az áldozatos anyagi felajánlásaitokat, amelyeket a Szent Hegy továbbépítésére fordítottatok! Jutalmatok százannyi lesz, ráadásul az örök élet. Tudnotok kell, az utolsó időben a legjobb befektetés az, ha az anyagi javaitokat szent célra használjátok fel. Az utánatok jövők, az idők végéig hálásak lesznek nektek, akik kiépítettétek az utolsó idők egyik zarándokhelyét, felajánlott tégláitokkal.
              -A rendkívüli események előtt elvárjuk tőletek, hogy ne csak ünnepeljétek meg, hanem,hanem éljétek is meg az Adventet, kimondva: ” Kész vagyok Uram bármikor, hogy találkozzam Veled!” Törekedjetek arra, hogy ne csak ünnepeljétek Szeplőtelen Fogantatásomat,hanem éljétek is meg.Ha megutáljátok a tisztátalanságot és minden bűnt, és megszeretitek a lelki tisztaságot és minden erényt, igazi tisztelőimmé váltok!
Decemberben, ne csak ünnepeljétek meg, hanem éljétek meg, Szent Fiam születését!
Ha a tiszta lelketekben Szent Fiam folyamatosan jól érzi magát, állandó karácsonyotok lesz! Szent Család ünnepét úgy éljétek meg,hogy a családotokban minden nap kölcsönös szeretettel  legyetek egymás iránt.A Szilvesztert úgy éljétek meg,hogy állandó hálaadásra, dicsőítésre törekedtek.
            – Arra kérlek titeket, hogy ne adjatok ultimátummot Szent Fiamnak.Egyesek azt mondják, ha a következő kilenced végéig:- meggyógyulok, a rossztól megszabadulok, ügyeim rendeződnek, látványos dolgok fognak történni velem és körülöttem,-megyek az engesztelésben tovább. Ha Isten nem teljesíti az elvárásaimat, akkor megállok az engesztelés útján. Én Személyesen arra kérlek titeket, hogy a vég felé közeledve, ne hallgassatok a gonosz lélekre, aki meg akar állítani titeket.Ti a Szentlélekre hallgatva, télen-nyáron tartsatok ki a lélekmentő engesztelésben.Örömmel mondom nektek, hogy a közeljövőben olyan rendkívüli kegyelmek várnak rátok és az egész emberiségre, amelyhez hasonló nem volt az ember teremtése óta. Szomorúan azt is el kell mondjam nektek,hogy a világban nagyon sokan, köztük a hiearchikus személyek is, a széles úton vannak és oda visznek másokat is. Ha az engesztelő kilencedben, gátként eléjük álltok, ők megmenekülnek és kiszabadulva a gonosz csapdájából mindörökké hálásak lesznek nektek!
               -Kijelentem a Szentháromság megbízásából, hogy szükségünk van a további engesztelésekre,mert Isten Akarata szerint tőletek is függ a lelkek sokaságának a megmenekülése.
               -Ebben a hónapban, Szent Fiam születésére emlékezve, úgy örvendeztessétek meg Őt,hogy megígéritek Neki, mindvégig kitartotok az engesztelő hivatásotokban és teljesítitek az Ő elvárásait. Szent Fiam pedig úgy fog megörvendeztetni titeket, hogy túlcsordulóan fogja teljesíteni az elvárásaitokat,ígéreteinek a megtartásával!
        Most ünnepélyesen, Szent Fiammal együtt áldunk meg titeket a mindvégig
                     való kitartás kegyelmével!!!”

VISSZATEKINTÉS 2012 NOVEMBERÉRE
Novemberben az volt a fő feladatunk, hogy megörvendeztessük a Szentlélek Istent. Hogyan tettük ezt?
1.Tudatosan törekedtünk az életszentségre!
Tudatosan tettük a jót és kerültük a rosszat. A Szentlélekre hallgattunk, Aki szentté akar tenni. Arra törekedtünk, hogy “Mindenszentek ünnepe”, egykor a mi ünnepünk is legyen. Szentté válásunkkal az egész emberiség jótevőivé akarunk válni, akikre való tekintettel, Isten sokaknak irgalmaz. Keskeny utunkon haladva, nem elégszünk meg a múlandóval, nekünk a maradandó kell: nem elégszünk meg a rövid élettel, nekünk az örök élet kell !!! Arra törekszünk, hogy személyes kapcsolatba kerüljünk az Égiekkel! Keressük a kis közösséget, ahol rejtett bűneinktől is megtisztulhatunk. Védőszentünk életét megismerjük, követjük és kérjük a közbenjárását. Akarunk példás életet élni. Engesztelő hivatásunkért minden áldozatot, szenvedést, sőt a halált is vállaljuk, Isten segítségével! Rövid életünkben nem a poklot, nem a tisztítótüzet, hanem a Mennyországot célozzuk meg, ahová másokat is akarunk segíteni.
Szentlélek Istenünk segíts meg, hogy szentté váljunk!
2.A kiengesztelődés szellemében akarunk élni!
Ez azt jelenti konkrétan:
a). Elhisszük azt, hogy Isten minden megtérő bűnösnek megbocsát. Egy őszinte szentgyónás után, már nem engedjük meg se a gonosz léleknek, se vádló embereknek, hogy visszahozzák a múltat. Ezt mi sem tesszük kérődző tehénként, se magunkkal, se másokkal.
b). Békességben, szeretetben élünk Istennel! Nem haragszunk Istenre bármit ad, elvesz, vagy megenged az életünkben.
c). Kölcsönös szeretetben élünk a felebarátainkkal, elsősorban a családtagjainkkal. Ha hibákat követünk el alázatos lélekkel bocsánatot kérünk és szeretetteljes lelkülettel megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétettek.
d). Békességben élünk önmagunkkal is. Elfogadjuk önmagunkat úgy, ahogy vagyunk, küzdve a gyengeségeinkkel és építve a jó oldalainkat.
e). Örömmel emlékeztünk vissza arra, hogy Vácon a nemzeten belül, és Szilágynagyfaluban a nemzetek között is kiengesztelődtünk 2007-ben.
f). Halottak napján kiengesztelődtünk elhunyt szeretteinkkel. Bocsánatot kértünk tőlük elkövetett hibáinkért és megbocsátottuk nekik azokat a bűnöket, amelyeket életük folyamán ellenünk elkövettek. Így, a szeretet vonalán, hisszük azt, hogy kölcsönösen és hatékonyabban segíthetünk egymáson. Arra törekszünk ezután, hogy a halottainkról csak jót mondjunk, vagy semmit. Ha rosszat mondunk róluk, ez nekünk is rossz és nekik is. Ők a rossz beszédünk hatására jobban szenvednek és több ideig.
Szentlélek Istenünk, adj nekünk olyan élő hitet, amely Neked tetsző életben nyilvánul meg!
4. A Sátántipró Szűzanya segítségével, sátántipró engesztelőkké akarunk válni!
Hogyan? Nem hallgatunk a gonosz kísértéseire! Mindent megteszünk azokért, akik a sátán csapdájába kerültek, hogy kiszabadítsuk őket. E világban a gyűlöletet szeretetté akarjuk változtatni! Élni akarjuk a Sátántipró Asszony erényeit: alázatát,radikalitását, szeretetét, tisztaságát, hitét, engesztelő lelkületét!
Sátántipró Szűzanya, könyörögj érettünk!
5.Befejezőleg gondolkozzunk el két látomáson:
a). Egyik testvérünk hirtelen halála után megmutatta a Szűzanya, hogy mit jelent a közösség imája. Sok-sok imádkozó kéz a fény felé segítette az elhunyt testvérünket. Ő ezért nagyon hálás volt.
b). Minden kérésünket odatettük a Szűzanya palástjába, Aki azokat a Szentháromság elé vitte, áldásra. A Szentháromság áldása a rosszat megsemmisíti, a jót pedig megtisztítva visszaadja.
Szentlélek Istenünk segíts, hogy életünk minden napján megörvendeztessünk Téged!

                                 Házi feladat decemberre:

” SEGÍTS JÉZUSUNK, HOGY TISZTA LELKÜNKKEL AJÁNDÉKOZZUNK MEG
            TÉGED SZÜLETÉSED SZENT ÜNNEPÉN!!!”

Előretekintés 2013. januárjára:
Mindenki a Szilveszteri hálaadást és az Új Évet a családjában és a plébániáján fogja megünnepelni!
Januárban az engesztelések 13 órától 3-4-5.6-án lesznek a Szentháromság Hegyén. Az ünnepélyes hálaadó körmenet a Csodatévő Szűzanya forrásához, elsőszombaton lesz!
Szeretettel ajánljuk a figyelmetekbe: a Szentháromság Hegy forgathatós naptárát és zsebnaptárát, a Szentháromság Hegy képeivel és az általános tájékoztatóval. Más újdonságok is vannak!!!
Vigyázzunk, mert a bankszámok megváltoztak! A naptárokon és az internet oldalon elérhető az új alapítvány a bankszámokkal!

2013 (2014) -ben FELKÉSZÜLÜNK A SZENTLÉLEK RENDKÍVÜLI AJÁNDÉKAINAK A BEFOGADÁSÁRA – DECEMBER


” Az utolsó napokban szétárasztom minden emberre a Lelkemet, fiaitok, leányaitok, a szolgák és a vének prófétálni fognak, látomásokat látnak és álmokat álmodnak!” (Ap. Cs. 2,17) .

111. havi imatalálkozó Szilágynagyfalu mellett, a Szentháromság hegyén

A Szentírásból: Elmélkedjük át a Szt. Máté és Szt. Lukács evangéliumából Jézus gyermekkorát (Mt.1;2; Lk.1;2))

Havi mottó
: “Noé, hittel és szent félelemmel eltelve bárkát épített a családja megmentésére!”( Zsid. 11,7).

Havi imaszándék: minden nap imádkozzunk arra a szándékra, hogy szent családdá és közösséggé váljunk!
Konkrét feladatunk: sok dicsérettel neveljük egymást és gyermekeinket!
Szeretettel teljes Karácsonyt és remény teljes Új Évet kívánunk mindenkinek!


Az Úr Jézus tanítása 2013 decemberében

 

“Szerető engesztelő barátaim! Születésem szent hónapjában néhány tanácsot adok nektek, hogyan válhattok Szent Családdá!
Amint látjátok, a világban válságban van a család. Hogy ez a jövőben ne így legyen, ez rajtatok is múlik. Ha ti, édesapák és édesanyák, arra törekedtek, hogy meleg, szerető családi fészket nyújtsatok a gyermekeiteknek, teljes szívetekből reménykedhettek abban, hogy szerető gyermekeitek is erre fognak törekedni. A tapasztalaitok által rá kell jöjjetek arra, hogy a gyermekek nevelésénél két dologra kell különösen odafigyeljetek: a jó példa adására és a szeretetre! Ugye vasárnaponként megtapasztaljátok azt, hiába külditek a gyermekeiteket az Isten Házába, ha ti rendszeresen elmaradtok onnan. Hosszútávon hiába tanítjátok a gyermekeiteket arra, hogy tiszteljenek titeket, ha közben azt látják, hogy ti, mint szülők nem látogatjátok idős, beteg szüleiteket és türelmetlenek vagytok velük szemben. A gyermekeitek elsősorban nem a szép szavaitokat, hanem a példátokat fogják követni.
Tudnotok kell azt, hogy a családi életre való nevelés legfontosabb feltétele, a házastársak közötti mély szeretet kell legyen. Ezt a szeretetet minden nap ápolni kell és nem szabad hagyni, hogy kialudjon. Ha a Kályhába teszitek a fát rendszeresen, az meleget fog árasztani, ha ezt elmulasztjátok, akkor a tűz előbb vagy utóbb ki fog aludni és nem fog meleget árasztani. Arra kérlek titeket, hogy találjatok időt a beszélgetésre, közös programokra, sétára, kirándulásra. Ne akarjátok egymást folytonosan megváltoztatni, ti változzatok jó irányba! Vigyázzatok arra, hogy a gyermekeiteknek soha semmi rosszat ne mondjatok egymásról. Tanuljátok meg a sorrendet a családban: első helyen Isten kell legyen, azután ti következtek és végül a gyerekek. Ezután lehettek nyitottak a család többi tagjai, a lelki testvérek, a szomszédok, barátok iránt is.
Gondolkozzatok el ebben a hónapban azon, hogy mire nevelitek a gyermekeiteket, arra, hogy sok pénzt keresve, önző, sikeres emberek legyenek vagy családjukért élő, ááldozatot vállaló, önzetlen, igazi értéket megbecsülő emberek legyenek.
Hogyan neveljétek a gyermekeiteket? Feltétlen szeretettel! Necsak akkor szeressétek őket, ha jók, érezniük kell az irgalmas szereteteket akkor is, amikor hibákat követnek el. Találjatok időt arra, amikor igénylik, hogy meghallgassátok őket. Sok türelemmel, határozott következetességgel, kérésekkel, sok dicsérettel és személyes odafigyeléssel neveljétek a gyermekeiteket. Tanítsátok meg őket arra, hogy tudjanak bocsánatot kérni és megbocsátani. Ha tehetitek naponta legalább egyszer együtt imádkozzatok a gyermekeitekkel! Hinnetek kel azt, akik együtt imádkoznak, azok mindörökké együtt maradnak.
Én, mint isteni barátotok arra kérlek titeket, mint édesanyákat, hogy a szülés után, ha tehetitek maradjatok a kisgyermeketek mellett minél tovább, hogy érezze a gyöngéd szereteteteket. Ne engedjétek, hogy a gyermekeitek a tv, a számítógép rabjai legyenek. Tanítsátok meg a gyermekeiteket kötelességteljesítésre, segítésre, áldozatvállalásra, lemondásra, alkalmazkodásra! Tudnotok kell azt, hogy a jó baráti közösség, jó irányba viszi a gyermekeiteket. Szeressétek a gyerekeitek jó barátait és legyen számukra mindig nyitva a szívetek és az otthonotok. Házasság előtt álló gyermekeitekkel – amennyiben nyitottak – osszátok meg a tapasztalaitokat.
Befejezésül arra kérlek titeket, hogy amikor felnőtté válva, a házasságra lépnek a gyermekeitek, meg kell tanuljátok elengedni őket. Gyermekeitek feleségét, férjét és a tágabb családtagokat is tanuljátok meg elfogadni szeretettel. Kéretlenül soha ne adjatok tanácsot senkinek! Amikor a gyermekeitek felnőtté válnak és azt látjátok, hogy örömmel vállalják a családdal járó édes terheket, akkor kimonhatjátok szívre tett kézzel, hogy az áldozatos nevelésetek nem volt hiábavaló.
Most, a szeretet hónapjábanm Édesanyámmal és Józseffel együtt áldunk meg titeket, hogy Szent Családdá váljatok! “
Házi feladat decemberre:

“JÉZUSOM SEGÍTS, HOGY A SZERETET HÓNAPJÁBAN A CSALÁD SZERETETÉRE FIGYELJÜNK ODA TUDATOSAN!!!”

VISSZATEKINTÉS 2013 NOVEMBERÉRE

Miben erősödtünk meg a novemberi engesztelés első napjaiban?
Éva Asszony sírkövén van az arcképe. Az egyik nap ránézve, megelevenedett az arca, olyan ragyogó volt, mint egy angyalé. Ekkor a következőt üzente: “Érdemes minden áldozatot vállalni magatokkért, az egész emberiségért és a purgatóriumban lévőkért az engesztelés keskeny és meredek útján. Számotokra az engesztelés az életszentség útja, amely által purgatórium nélkül a Mennybe juthattok! Bármilyen helyzetben is vagytok, ha kéritek a közbenjárásomat, fogok nektek segíteni! Arra kérlek titeket, hogy mindvégig tartsatok ki az engesztelés útján egységben, szeretetben és engedelmességben. Jelenleg nehéz számotokra az engesztelés a folyamatos próbatételek miatt. Életetek végén meg fogjátok látni, nem volt hiábavaló a lélekmentés. Vigyázzatok, mert az utolsó időkben a gonosz lélek hamis tanítások által, a világosság angyalként, téves útra akar csábítani titeket az előítélet, hazugság és rágalmazás által. Szeressétek a pápát és minden nap imádkozzatok érte és a szándékaira. Minden nap kérjétek a szellemek megkülönböztetésének a kegyelmét, mert a gonosz lélek szét akar szakítani és szembe akar állítani titeket. Sajnos egyre többen hallgatnak, a megtévesztés, a széthúzás és az ellenségeskedés angyalára. Vállaljatok a pápáért imát, böjtöt és kilencedet, hogy mindvégig megmaradjon a támadások között bárányként. Szeressétek a papjaitokat! Ne hallgassatok a tévtanítókra! A szeretet ünnepére készülve éljétek a szeretetet, törekedjetek mindenkiben a jót észrevenni és szóvátenni. A ti hivatásotok nem az alaptalan itélkezés, hanem a lélekmentés. Legyetek hálásak azért, ha kéritek kaphattok minden nap segítséget a Mennyben és a prgatóriumban lévőktől. Míg éltek, ti is segítsetek egymáson és a purgatóriumban lévőkön. Míg éltek, addig tegyetek meg mindent önmagatokért, mert a purgatóriumban már nem tudtok segíteni magatokon. Legyenek intő példa számotokra mindazok, akik a végső nemet kimondva Istennek, a pokolra kerülnek. Ők már se önmagukon, se másokon nem tudnak segíteni, de rajtuk sem lehet segíteni. Éljetek úgy, hogy a példás életetek által, a Mennyország hordozói legyetek. Ha a szívetekben szeretet, öröm és béke van, üdvbizonyosságotok lehet. Ilyen állapotban, ha meghaltok, az összes szentek társaságába juttok! “
Az elmúlt időben miben részesültünk a jelenre és a közeljövőre vonatkozólag?
Egy nagy kultúrházban, nagyon sok ember gyűlt össze, ahol egy fekete ruhás személy, egy kiemelkedő szószéken prédikált. Isten, Egyház, pápa, papság, szentségek, Szűzanya, X.parancsolat, Szentmise … ellen beszélt. Akik a fekete ruhás személy mellett döntöttek, azokat felöltöztette fekete ruhába. Azt a feladatot adta övéinek: ‘Az utolsó időben csak rosszat mondjanak mindenkiről, vagy semmit!’ Éreztem, hogy a pokoli légkör vette körül őket. Ezután az Égből üzenet hallatszott: ‘Vigyázzatok, mert a gonosz munkatársai a pokol felé tartanak és abba az irányba visznek másokat is! Ne kövessétek őket!!!’
A vízió második részében egy Égig érő, csodálatosan ragyogó templomot láttam, amelynek a szószékén a Szűzanya volt és prédikált. Szűz Mária, az emberek sokaságának, akik megtöltötték a templomot, gyönyörűen beszélt a Szentháromságról, a Mennyországról, pokolról, tisztítótűzről, az Egyházról, a pápáról, a papságról, a X. parancsolatról, szentségekről, Szentírásról, az Új Égről, az Új Földről, az Ő személyes megjelenéséről, Szent Fia visszajöveteléről, a Szentlélek kiáradásáról… Mindazokat akik elfogadták a tanítását és az Ő munkatársaivá váltak, azokat az angyalai és szentjei által ragyogó, fehér, aranyozott szegéjű ruhába öltöztette. A Szűzanya munkatársai azt a feladatot kapták: ‘Menjetek, vegyétek észre és tegyétek szóvá a jót felebarátaitokban!’ Ezután, mintha megnyílt volna az Ég, ahonnan szózat hallatszott: ‘Legyetek annak a tudatában, Szűz Mária munkatársai a Mennyország felé menetelnek és abba az irányba visznek másokat is! Kövessétek őket!!!’
A vízió harmadik részében egy hatalmas piacot láttam, tele emberekkel és egy kiemelkedő szószékkel. A szónokok krém szinű ruhát viseltek, fekete pettyekkel! Egyik szónok a Szentháromság mellett, a másik a Szentháromság ellen beszélt. Így beszéltek a Szűzanya, Szentírás, szentségek, X. parancsolat mellett is és ellen is. Akik elfogadták ezeket a tanítókat, azokat fekete pettyes, krém színű ruhába öltöztették. Azt a feladatot kapták ezek az emberek: ‘Jót és rosszat is mondjanak az igazság nevében! Így zavarjátok meg őket, hogy ne tudják meg, hogy mi az igazság!’ Ezután szózat hallatszott az Égből: ‘Legyetek óvatosak!!! Ezek a megzavart emberek a purgatórium felé menetelnek és abba az irányba visznek másokat is!’ Gondolkozzunk el azon komolyan, hogy jelenleg kinek a ruháját viseljük, milyen prédikációt hallgatunk és hirdetünk. Gondolkozzunk el azon is, mielőtt Isten elé kerülhetnénk, milyen irányba tart a mi életünk és milyen irányba viszünk másokat is?
A Szűzanya kérése az Ő fehér ruháját viseljük és jót mondjunk másokról! Ezáltal minden nap közelebb kerülünk a Mennyországhoz és közelebb segítünk oda másokat is.

Előretekintés 2014. januárjára
Januárban 2 -3 -4 -5 -én lesznek engesztelések a Szentháromság hegyen, 13 órától.
Elsőszombaton körmenettel emlékezünk meg ” a gyógyító forrásról” és hálát adunk az eddigi gyógyulásokért.
Minden nap megáldunk titeket a Szent Vízzel és távolból az otthonaitokat is!
A Szentlélek Nevében újabb kilencedre hívunk meg mindenkit, amit felajánlhatunk üdvösségünkért, családunkért, gyógyulásunkért, szabadulásunkért, az összes őseink kiszabadulásáért a purgatóriumból.

a

Nagyfalu 2010-2011

2010 (2011) – AZ ÜNNEPEK MEGISMERÉSÉNEK ÉS MEGÉLÉSÉNEK AZ ÉVE – DECEMBER
”Boldog a nép, mely ünnepelni tud és Arcod fényében járhat Uram!” (88 Zsolt. 16)
75. havi imatalálkozó Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén
A Szentírásból elmélkedjük át Jézus születésének történetét! (Mt.1,2;Lk.1;2;Jn.1)
Havi mottó: „Amikor elérkezett az idők teljessége, Isten elküldte Fiát, aki Asszonytól született…!”
(Gal 4,4)
Havi imaszándék: azért könyörögjünk együtt, hogy minél több édesanya örömmel vállalja gyermeke megszülését és Isten Akarata szerínti felnevelését!
Konkrét feladatunk: köszönjük meg édesanyánknak, hogy megszűlt és szeretettel felnevelt minket!
Békével, szeretettel és örömmel teljes karácsonyi ünnepet és Istentől megáldott Új Évet kívánunk mindenkinek!
Tanítás a Szentlélek Istentől 2010 decemberében
 
 
Szeretteim! Jézus, szavak nélkül is, már a születésekor tanított titeket. Tudnotok kell, mindennek, ami Jézus születésekor végbement mélységes mondanivalója van.
 
Jézus Betlehemben született!Betlehem, azt jelenti, a kenyér háza. Ő, Aki jászolban született a világ éltető, mennyei Kenyere. „Aki eszi az Én Testemet és issza az Én Véremet, annak örök élete van”.
 
Jézus nem Názáretben, hanem egy idegen helyen született!Ő ezzel azt hírdeti: csak átutazók vagytok itt a Földön, egy utas, aki utazik tovább. A ti házatok a Mennyben van!
 
Jézus a pásztorok és a bárányok szállásán született.Ő, a kicsik és a nagyok Jó Pásztora, Aki az életét is feláldozta juhaiért.
 
Jézus egy bűzös istállóban született.Jézus születésekor a Föld olyan volt, mint egy bűzös istálló. Jézus isteni Irgalmának az illatát hozta el a Földre.
 
Jézus rejtekben született!Ő az elrejtett Isten, aki jelen van a szentségekben, a felebarátban, a Bibliában.
 
Jézus a sötétség csúcsán, éjfélkor született,amikor az emberiség nagy része lelki sötétségben élt. Üzenete: ne legyetek a sötétség és az eltérés fiai. Legyetek a világosság és a megtérés fiai. „Úgy világítson a ti jó példátok az emberek előtt, hogy látva a ti jótetteiteket, dícsérjék a mennyei Atyát.”
 
Jézus télen, a hidegben született,akkor, amikor az emberek többségének a szívében szeretetlenség volt. Jézus elhozta a világba, a szívekbe a meleget, a szeretetet, a boldogságot.

 

Jézus születése idején Rómában a harc istenének a temploma zárva volt.Ahol nincs a szívekben Jézus, ott harc, békétlenség és minden rossz megtalálható. Ahol Jézust beengedik a szívekbe, a családba, ott Vele együtt megszületik a Béke.

 

Jézus gyermekként jött a Földre!Ő nem félelmet, hanem szeretetet vált ki az emberekből. Ma is azt mondja: ‘Ha nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem mentek be a Mennyországba!’

 

Jézus szegénységben jött közzétek.A szegénység lelkülete azt jelenti, elégedjetek meg azzal, amitek van, legyetek hálásak mindenért. Ne legyetek elégedetlenek, mértéktelenek, telhetetlenek.

 

Jézus születését az angyalok az egyszerű, alázatos pásztoroknak hírdetik, és nem gőgös farizeusoknak és írástudóknak. Jézus mondta: Áldalak Téged Atyám, Ég és Föld Ura, mivel elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak előtt és kinyilatkoztattad az egyszerűeknek.

 

Jézus születését csodálatos csillag hírdette. Tanítása: e gonosz és romlott nemzedékben, úgy kell ragyogjatok, mint a csillagok a világ mindenségben.

 

Jézus, Augusztusz császár népszámlálása idején született.Ezáltal arra tanít titeket, egyszer mindenki Isten előtt kell elszámoljon az életével!

 

Jézus születését december 25-én, karácsonykor ünneplitek.Karácsony jelentése – incarnatio – megtestesülés. Az Ige Testté lett és köztetek lakozott! Kérjétek Jézustól azt a kegyelmet, hogy testetek az Ő Szent Testévé, véretek az Ő Szent Vérévé változzon.

 

Jézus születése napján háromféle eljövetelére emlékeztek!Ő eljött emberi formában, Betlehemben; eljött szentségi formában és eljön isteni hatalommal az utolsó ítéleten.

 

Jézus születése napján háromféle születésére emlékeztek: örök születésére, az Atyától; időben való születésére, Máriától és lelki születésére, a szívetekben. Hiába született meg Jézus Betlehemben, ha nem születik meg a szívetekben! Jézus kéri: a jászolban ne hagyjatok, szívetekbe fogadjatok! Ne hagyjatok a templomban, vigyetek magatokkal!!!

 

Jézus születésének ünnepe, az ajándékozás ideje. Gondoljatok arra, hogy a mennyei Atya ajándékozó Isten. A legcsodálatosabb ajándék, akit átvehettek Tőle: Jézus. Éljetek minden nap abban a tudatban, hogy Istentől megajándékozott teremtményeim vagytok.   

 

 
Most megáldalak titeket Jézus szeretettel teljes lelkületével!”
Házi feladat decemberre:
„JÉZUSOM TANíTS MEG ÚGY ÉLNI, HOGY SZERETTEIM ELMONDHASSÁK RÓLAM, ŐSZINTÉN: JÓ, HOGY MEGSZÜLETTÉL!!!”
(Az üzeneteket Nagyfaluban, Csilik János atya közvetítésével kapjuk!)
 
MI TÖRTÉNT JÉZUS SZÜLETÉSE ELŐTT, JÉZUS SZÜLETÉSEKOR ÉS JÉZUS SZÜLETÉSE UTÁN
Krisztus előtt 39-ben, egy Heródes nevű pogány lett, Judea királya! Ő, idegen származású volt. Ő volt az, aki meggyilkoltatta a kisdedeket. Krisztus után 1-ben halt meg. Heródest, fia Heródes Antipász követte (Kr.u.1-40). Ő volt az, aki Keresztelő Jánost megölette és Jézus Krisztust kínszenvedése alkalmával gúnyruhába öltöztette.

 

Őt, nagy Heródes unokája, Heródes Agrippa követte a trónon. Ő volt az, aki id. Szt. Jakab apostolt lefejeztette és Péter apostolt bebörtönöztette. Káromlóan istennek nevezte magát, de még életében férgek kezdték testét emészteni (+ Kr.u.44). Krisztus után a 70-ik évben Titusz római hadvezér feldúlta Jeruzsálemet. Ekkor szóródtak szét a zsidók az egész világon. Krisztus Urunk születésének évétől veszi kezdetét a keresztény időszámítás. A Krisztust megelőző időszakot Ó-szövetségnek és az Őt követő időt Új-szövetségnek nevezzük. Jeruzsálemen kívül leginkább említésre méltó helyek a Szentföldön Betlehem és Názáret. Jeruzsálemtől 10 km-re, délre fekszik Betlehem, Jézus születési helye. Názáret, Isten Anyjának a lakóhelye, Krisztus Urunk születésének hírüladása idején, továbbá Jézus tartózkodási helye 30 éves koráig.

 

A názáreti Jézus a világ Megváltója. Őbenne teljesedtek be a próféták jövendőlései. Az Ég angyalai Megváltónak hirdették Jézust. „Ne féljetek! Nagy örömet hirdetek nektek és majd az egész népnek. Ma megszületett a Megváltótok, Krisztus az Úr, Dávid városában! Ez lesz a jel: találtok egy jászolba fektetett, bepólyált gyermeket. (Lk.2,10-11) Szent Józsefnek szintén angyal adta tudtára álmában Krisztus Urunk csodálatos születését: „Szűz Mária, Fiút fog szűlni, kit Jézusnak fogsz nevezni, mert Ő szabadítja meg népét bűneitől.” (Mt.1,21)

 

Krisztus születését Gábriel arkangyal vitte hírül Szűz Máriának, aki Názáretben lakott. (Mt.1,21) Gábriel arkangyal hagyta meg Szűz Máriának, hogy isteni gyermekét Jézusnak (Jehosua) hívja (Lk.1,31), ami annyit jelent: Megváltó (Mt.1,21) Innen van a szokásos Krisztus monogram: I.H.S. Gábriel arkangyal híradására emlékeztet Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe, március 25-én, továbbá a naponkénti három harangozás. Krisztus születésének hírüladása után, Szűz Mária meglátogatta Erzsébetet, aki Keresztelő Szent János édesanyja volt. Ezt az eseményt Sarlós Boldogasszony ünnepén tartjuk (jul.2). A megtestesülés titokteljes csodáját Szt. József senkivel sem közölte, mert a zsidók nem hitték volna el, sőt az ő törvényük szerint Máriát meg is kövezték volna.  Ő Szűz Mária védője volt és a törvény előtt Jézus atyjaként szerepelt.
Krisztus Urunk, Szűz Máriától született Betlehemben!  Máriának Józseffel együtt, szülővárosában, Betlehemben kellett jelentkeznie, mert Augusztusz római császár népszámlálást rendelt el. (Lk.2,1) Szűz Máriának istállóban kellett megszűlnie isteni Gyermekét, mert Betlehemben a nagy tömeg miatt nem volt hely számára. (Lk.2,7) Ma is mutogatnak Betlehem mellett egy 12 m. hosszú és 4 m. széles és 3m. magas mészkő barlangot, amelyet Krisztus születési helyeként tisztelnek. Szt. Ágoston mondja: „Ime a világ hordozója jászolban fekszik. Az angyalok táplálóját emberi anya táplálja. Az erősség gyenge lett, hogy a gyöngéket megerősítse.” Krisztus születésének emlékére ünnepeljük a Karácsonyt! Karácsony, dec.25-én, tehát kilenc hónappal Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe után van. A betlehemi barlang fölé, amelyben Jézus született, később Szt. Katalin tiszteletére templomot építettek. December vége felé a nappalok ismét hosszabbodnak, ami találóan jelképezi a világ Világosságának Földre jövetelét. A karácsony, az incarnació – megtestesűlés szóbol származik. A régi pogányok december végén, a nap-istenség tiszteletére ünnepeltek.

 

A karácsony ünnepét megelőző éjszakát „karácsony éjjel”-nek nevezzük. A legtöbb templomban karácsonykor jászolt állítanak. Az első jászolt Assisi Szt. Ferenc készítette. Szinte minden háznál karácsonyfa van. Ez részben a paradicsomi végzetes fára, részben Jézus keresztfájára emlékeztet. A karácsonyi ajándékok, Jézusra emlékeztetnek, akit az emberiség az Atya Istentől kapott.

 

A karácsonyt megelőző négy hetet adventnek nevezzük. Ezek a hetek a Krisztust megelőző 4000 évet jelképezik. Ez a szent idő, amely a pogányság nyomorára és a bűnbeesésre emlékeztet, mindig a bűnbánatnak volt az ideje. A IV. századtól Krisztus születésének a megünneplésétől, a keresztények hetente háromszor böjtöltek az adventben: hétfőn, szerdán és pénteken. Az Égyház az első Ádám és a második Ádám egymás mellé állításával Isten nagy Irgalmára akar emlékeztetni, amely Jézus megtestesülése által nyilvánult meg. Advent idejére esik Szeplőtelen Fogantatás ünnepe. Szűz Mária a lelki tisztaságra hív meg titeket.

 

Az újszülött isteni gyermeket legelőször a pásztorok, azután a napkeleti bölcsek imádták. Ők a szegényeket és a gazdagokat képviselték Jézus jászolánál. Az isteni gyermek körülmetélése alkalmával a Jézus nevet kapta. A körülmetélés zsidó szertartás volt, amely az embert a bűnből való tisztulásra szólította fel. Nagy ereje van Jézus Nevének: segítséget ad a kísértésben, megvéd a szerencsétlenségben, e Név elől a pokoli szellemek menekülnek.

 

Az isteni gyermeket 40 napos korában bemutatták a jeruzsálemi templomban. Ezt az eseményt Gyertyaszentelő Boldog Asszony ünnepén tartjuk. A gyertyaszentelés Krisztusra figyelmeztet, aki a világ Világossága. A gyermek Jézus 9 hónapos korában került Egyiptomba, amikor a szülei elmenekítették a vérengző Heródes elől. A betlehemi kisdedek vértanú halálukkal elnyerték az üdvösséget. Kairó egyik külvárosában ősidőktől tisztelik a Szentcsalád egyiptomi lakhelyét. Emmerich Katalin látomásai szerint a gyerek Jézus 7 évig volt Egyiptomban és a 8-ik életévében tért vissza Názáretbe. Tizenkét éves korában Jézus felment a Jeruzsálemi templomba. Bölcsességén csodálkoztak az írástudók. A szüleinek tudomására hozta, a három napos keresés után, Neki elsősorban a Mennyei Atyára kell figyelnie és az Ő Akaratát kell teljesítenie.

 

Köszönjünk így karácsony szent idejében: Krisztus megszületett! Valóban megszületett!

2011(2012) – A NAGY FIGYELMEZTETÉSRE VALÓ FELKÉSZÜLÉS ÉVE – DECEMBER
”Legyetek mindig készen, mert az Emberfia abban az órában jön el, amikor nem is gondoljátok!” (Mt.24,44)
87. havi imatalálkozó Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén
A Szentírásból elmélkedjük át a következő fejezeteket: Jel. 1;2, Mt. 24;25.
Havi mottó:„Aki nem születik újjá vízből, Igéből és Szentlélekből, nem mehet be Isten Országába!”(Jn.3,5)
Havi imaszándék: könyörögjünk az engesztelő közösség és az egész emberiség újjászületéséért!
Konkrét feladatunk: böjtöljünk húsmentesen a böjti napokon egészen Karácsonyig!
 
Tanítás az Úr Jézustól 2011 decemberében
„Az új egyházi év kezdetén, amikor születésemre emlékeztek, az újjászületésről akarok beszélni nektek.

Amikor a Földön éltem, azt mondtam Nikodémusnak és most nektek is: ha nem születtek újjá, nem mehettek be az Isten Országába. Nem elég az, hogy fizikailag megszülettetek, lélekben is újjá kell születnetek.

 

Hogyan születhettek újjá? Vízből, Igéből és a Szentlélektől!

 

Miután megszülettetek, a szüleitek, keresztszüleitek elvittek titeket az Isten házába, hogy az Én szolgám megkereszteljen titeket. A szeretteitek jóvoltából a Szentháromság gyermekei lettetek. A keresztelésnél a szeretteitek a ti nevetekben mondtak ellene a gonosz léleknek és megvallották a hitüket. A keresztelés volt számotokra az újjászületés első lépése. Amikor elsőáldozóként és azután bérmálkozóként ti is tudatosan minden kísértésben ellene mondtatok a gonosz léleknek és tudatosan döntöttetek a Szentháromság mellett, ráléptetek az újjászületés útjára.

 

Az Ige által úgy változtok meg, ha rendszeresen olvassátok a Bibliát és gyakorlatba teszitek azt. Igy az égi üzenet a szívetekbe hatol és kovászként átformál titeket igazi keresztényekké. Az újjászületés egy folyamat, amely egész életetekben tart.

 

Mindazok, akik megkeresztelkedtek és élik a keresztséget, mindazok, akik olvassák és élik az égi üzeneteimet, azoknak az életét elkezdi személyesen irányítani a Szentlélek. A Szentlélek belső indítást ad, hogy tegyétek meg áldozatok árán is azt a jót, amit olvastatok a Szentírásban, és kerüljétek el a bűnt, ami rossz irányba visz titeket. Ha a Szentlélek vezetésére bízzátok magatokat, Ő az indítások és tiltások mellett irányítani fog, a szomorúságba megvígasztal, tudatlanságotokban tanít, gyengeségetekben megerősít, bűneitektől megtisztít, megvilágosít és szentté tesz titeket. Az isteni indítások és tiltások által a keskeny útra kerültök és lelki örömben, békességben, szeretetben mentek előre az újjászületés útján. Erről a keskeny útról, ha letértek a gonosz lélek, a bűnös világ és a gyengeségeitek miatt, akkor a bűnbánatban és a bűnbocsánatban térhettek vissza Hozzánk. Vigyázzatok, kérjétek a Szentlélektől a lelkek megkülönböztetésének az ajándékát, mert nem minden hangra kell halgassatok. Az a Hang ami épít, buzdít, vigasztal, felemel, a Szentírással, az Egyház tanításával megegyezik, az a Szentlélektől van. Erre mindig kell hallgatni, mert a Menny fele visz. Az a Hang, amely rombol, elszomorít, vádol, amely az önpusztítás felé vezet, az a gonosz lélektől van. Erre soha nem szabad hallgatni, mert rossz irányba, a pokol felé visz.

 

Ellenőrizzétek önmagatokat, vajon ráléptetek-e az újjászületés útjára? Akik újjászülettek Vízből, Igéből és a Szentlélek által, azoknak megváltoznak a viszonyulásaik Velünk szemben. Ezek a gyermekeim megbékélve élnek Velünk. A szöllőtő és a szöllővessző példázata szerint a szív ima és a kötött ima által bensőséges kapcsolatba kerültök Velünk. Gyermekeim a Mi Nevünkben felveszik a harcot a gonosz lélekkel és követőivel. Választottaim vállalják a gyalázatot Miattunk. Ők, mindent a Mi dicsőségünkre, megörvendeztetésünkre tesznek. Állandó lelki készenlétben várják a találkozást Velünk. Nincs félelem bennük a halál miatt, sőt üdvbizonyosságuk van. Mivel Isten Országát már a Földön a szívükben hordozzák, örökségük lesz az Isten Országa. Ők alávetik magukat az Igének és megtanulnak a Szentlélekre hallgatni.

 

Hogyan viszonyulnak az újjászületett gyermekeim a felebarátaikhoz? Ők nincsenek senki fölött, senki ellen, csak a felebarátaik mellett. Szeretetben, békességben, egységben élnek minden vallásúval és nemzetiségüvel. Ők, mindenkinek: a javán, újjászületésén, üdvösségén dolgoznak.

 

Hogyan viszonyulnak az újjászületett gyermekeim önmagukhoz? Lelki éhség és lelki szomjúság jellemzi őket a lelki dolgok iránt. Ezért olvassák rendszeresen a Szentírást, a Szentek életét, az építő könyveket, ezért járnak rendszeresen a templomba prédikációt hallgatni, ezért néznek építő filmeket, ezért mennek lelki közösségbe, hogy épüljenek és építsenek másokat. Nekik csak olyan barátaik vannak, akik a jó irányba tartanak . Választottaim másképpen gondolkoznak, beszélnek, élnek, mint az alvilág és az evilág fiai. Számukra a lélek lesz az első helyen, nem a test. Ők a maradandó dolgokra teszik a hagsúlyt és nem a mulandókra. Ők, szívesen adakoznak szent célokra, mert hiszik azt, hogy százszorosan fogják azt visszakapni a Földön és az örök életben. Ők csak a jó példákat követik, és jó példát adnak felebarátaiknak.

 

Befejezésül még elmondom nektek azt nincs újraszületés a lélekvándorlás által, csak újjászületés a víz, az Ige és a  Szentlélek által!

 

Születésem hónapjában megáldalak titeket az újjászületés kegyelmével!!!

 

 

 

+ Stefano Gobbi atya beszéde San Marinóban 1996 június 24-én – Krisztus dicsőséges eljöveteléről

Ezen a Nemzetközi Papi lelkigyakorlaton, amelyet +Stefano Gobbi atya – a Máriás Papi Mozgalom – vezetője tartott kb. 300 pap, 25 püspök és egy bíboros vett részt. Ezt a lelkigyakorlatot röviden ismertetem.

Hol arat diadalt Mária Szeplőtelen Szíve? Egyedül Krisztus dicsőséges eljövetelében arat diadalt.

„Ne féljetek: miként egykor nektek ajándékozta Szívem az Üdvözítőt, úgy fogja ezekben az időkben nektek ajándékozni Szeplőtelen Szívem az Ő üdvösségének örömhírét. A szent éj gyümölcsének hamarosan fog örülni az egész világ, amelyet most átjár a sötétség, és amelyet elszakítottak Fiamtól. Szeplőtelen Szívem diadala akkor valósúl meg, amikor szegény eltévelyedett fiaim szívében újra megszületik Jézus! Legyen bizalmatok és ne kerítsen hatalmába sem az aggódás, sem a csüggedés! A rátok váró jövő fényes hajnalhasadás lesz az akkorra már megtisztult világ számára”. (Szűz Mária üzenete 1975 dec.24-én)

„Az elsőhöz lesz hasonló Jézus második eljövetele is. Ahogy ezen az éjszakán megszületett, úgy fog visszatérni Jézus dicsőségben, mielőtt végül eljön az utolsó ítéletre, amelynek órája még rejtve van az Atya titkai között. A világ teljesen be fog burkolózni az Isten tagadás sötétségébe. Igy szinte senki sem lesz képes az Ő fogadására. Amikor eljön az Emberfia, vajon talál-e hitet a Földön? Jézus váratlanul fog eljönni, hogy megkezdje uralmát a világban!” (Szűz Mária üzenete 1978 dec.24-én)

Krisztus eljövetelét megszokott gondolatmenetünk szerint a parúziával (világvégi visszajövetellel) azonosítjuk, amikor majd, mint Bíró jön el. Jézus dicsőséges visszajöveteléről az utóbbi időben már készítettek teológiai kifejtést.

Mit mond a Szentírás Jézus második eljöveteléről? A Szentírás egyes részeiben azt találjuk, hogy Jézus ebbe a világba fog eljönni, ahol meg fogja semmisíteni a gonosz hatalmát.

·         „Amikor újra eljön az Emberfia, talál-e hitet a Földön?” (Lk.18,8) Ha hitet akar találni Jézus, akkor el kell, hogy jöjjön a Földre! Az utolsó ítéletkor megszűnik a Föld és ítélet következik, a Paradicsom vagy a pokol, de a Föld eltűnik.

·         „Galileai férfiak! Mit álltok itt Égre emelt szemekkel? Ez a Jézus, aki közületek felment a Mennybe, úgy jön el ismét, ahogy a szemetek láttára a Mennybe szállt.” (Ap.csel.1,11) „Eljön az Ég felhőin!” (Mt.26,64) Amíg vannak felhők, addig nem következik be az utolsó ítélet. Krisztus a felhőkön jön el erre a Földre!

·         „Az angyal bezárta a poklot, hogy a sárkány félre ne vezesse többé a nemzeteket” (Jel.20,3) Ennél fogva meg lesz törve a sátán hatalma. Életre kelnek mindazok, akiket azért öltek meg, mert nem imádták a vadállatot és bálvány képet, hogy Krisztussal uralkodjanak. Ez lesz az első feltámadás! A második feltámadás, az utolsó ítélet után minden emberre fog vonatkozni. Az ezer évet jelképesen kell értelmezni. Tény: Krisztus fog uralkodni, miután megtöri a sátán hatalmát és ártalmatlanná teszi azt.

·         „Akkor majd megjelenik a gonosz, akit az Úr Jézus elsöpör szája leheletével és megsemmisíti jövetelének és megjelenésének tündöklésével!” (2 Tessz.2,8) Az Úr még a világ vége előtt megjelenik, eljön és megsemmísiti a gonosz hatalmát.

Mit mond erről az Egyház Tanítóhivatala? Boldog II. János – Pál pápa mondta 1993-ban, az A.E.Á.-ban, a nagy Világifjúsági Találkozón. „A világ minden tájáról való fiatalok találkozóján felkiáltunk: Maranatha! Jöjj el, Uram Jézus!” (Jel.22,20) Nemrég kérdést intéztek a Hittani Kongregációhoz: Miképpen kell érteni Jézus dicsőséges eljövetelét? Mint utolsó ítéletre való eljövetelt, vagy még a Földre való eljövetelt? A válasz: „Ezzel a témával kapcsolatosan még sohasem nyilatkozott hivatalosan az Egyház! Ezért lehet akár az egyik, akár a másik felfogást is képviselni!

Krisztus második eljövetele milyen eseményekkel fog egybeesni?

·         Valamennyi teremtmény tökéletes módon fogja teljesíteni Isten Akaratát: „Legyen meg a Te Akaratod, amint a Mennyben, úgy a Földön is!” „Jöjjön el a Te Országod!” Amikor Jézus újra eljön, a világ elfogadja az Ő Országát és újból tökéletes módon fogja dicsőíteni az Atyát, miként a teremtés kezdetén. Luisa Picaretta olasz misztikus, aki 60 évig bénán feküdt, 50 évig csak Oltáriszentséggel élt, akinek a boldoggá avatása elindult, sokat beszélt Krisztus eljövendő földi Országáról: „A teremtés után 2000 évvel következett be a vízözön, az emberiség megtisztítására, a következő 2000 év után következett a vérözön, a Megváltás. És újabb 2000 év után következik a tűzözön, a lelki tűz özöne, amely legyőzi a világban uralkodó gyűlölet tüzét és végül eljön erre a világra az Isten-i Akarat Országa, amikor minden teremtmény tökéletesen fogja tenni az Isten-i Akaratot.”

·         Jézus visszajövetele egybe esik a második Pünkösddel! A második Pünkösd világszinten fog végbemenni. Az egész világra leszáll különleges módon a Szentlélek és meg fogja tisztítani és át fogja alakítani minden ember szívét. Mindenki karizmatikus lesz és dicsőíteni fogja az Urat.

·         Jézus eljövetele a Földre az Isten-i Irgalmasság legnagyobb csodája lesz!Az isteni Irgalmasság csodája által: a bűnösök megtérnek, a gyengék támaszt, a betegek gyógyulást nyernek, a távollévők visszatérnek az Atya-i Házba, a megosztottak teljes egységre jutnak!” Ekkor lesz a szeretet civilizációja.

·         Jézus eljövetele egybe esik az Oltáriszentség megdicsőülésével! Jézus, aki eljön és dicsőségesen megnyilvánul, mintegy egyesül „azzal a Jézussal”, aki jelen van az Oltáriszentségben, és mintegy feltöri azoknak a színeknek az ajtaját, amelyek Őt még leplezik, hogy teljes hatalmával megmutatkozhasson, mindent megújitson és végül Új Eget és Új Földet hozzon! „Maranatha! Jöjj el, Uram Jézus!”

Házi feladat decemberre:

„LEGYEN A KÖSZÖNÉSÜNK EGYMÁS KÖZÖTT: MARANATHA! JÖJJ EL URAM JÉZUS!”

Előretekintés 2012 januárjára:

Elkezdődik az elkötelezett engesztelők intenzív felkészítése a Nagy Figyelmeztetésre! Aki csak tud, úgy jöjjön a kilencedre, amely januártól – szeptemberig tart, mintha a főpróbára jönne. Az utolsó idők témái elsőszombaton és elsővasárnap lesznek! Missziós lelkülettel adjuk át az üzeneteket és tanításokat mindazoknak, akik elfogadják azokat. Januárban 1-5-6-7-én lesznek az engesztelések a Szentháromság hegyen, délután 13 órától! Jó volna, ha az Új Évet együtt kezdenénk!

Áldott karácsonyi ünnepeket és boldog Új Évet kívánunk minden engesztelőnek és jóakaratú embernek!

Visszatekintés 2011 novemberére

Elsőcsütörtök

Mondd Iluska, a megtérésed előtt és után hogyan viszonyultál a halálhoz?

Megtérésem előtt félelem volt bennem, amikor arra gondoltam, hogy egyszer én is meghalok, találkozni fogok Istennel és el kell számoljak az életemről. Hittem azt, hogy van Mennyország, Tisztítótűz és Pokol. Nem szerettem volna a Pokolba kerülni, amely örökké tart. Betegségeimben, amikor élet és halál között voltam, nagyon komolyan elgondolkoztam azon, ha most meghalnék vajon hová kerülnék? Elhatároztam, hogy megkeresem a Jó Istent még mielőtt meghalnék és bocsánatot kérek Tőle minden bűnömért, amit elkövettem, jóvá teszem azokat és új életet akarok kezdeni.

Megtérésem után eljutottam arra a szintre, hogy bármikor örömmel találkozzak az Irgalmas Jézussal. Elmúlt belőlem a félelem és helyére az üdvbizonyosság lépett. Minden nap arra törekszem, hogy kerüljem a bűnt, a bűnre vezető alkalmat és megőrizzem a lelki békét, amely elővételezett Mennyország a szívünkben. Kérlek titeket engesztelő testvéreim, hogy minden este úgy feküdjetek le bűnbánattal, mintha az az utolsó lehetőség lenne számotokra a megbékélésre.

Elsőpéntek

Mondd Iluska, szerinted mi teszi értékessé novemberben a temetőt?

Szerintem nagyon jó az, ha szeretteink sírján gyertyát gyújtunk, ha koszorút viszünk a sírra, ha rendbe tesszük azt, ha gyönyörű sírkövet állítunk… Ezek szerintem mégis másodlagosak. A legfontosabb az, ha szeretteinkért imát, böjtöt, szentmiséket, zarándoklatokat, jócselekedeteket, szenvedéseinket, Istennek tetsző életünket ajánljuk fel. Szerintem csak ezek azok a jó dolgok, amelyek igazán széppé, értékessé teszik a temetőt, elköltözött szeretteink életét és a miénket is. Én arra kérlek titeket, hogy éljetek úgy, mint Éva Asszony, hogy púrgatórium nélkül jussatok a Mennyországba.

Elsőszombat

A Szűzanya hála könnyeket hullatott reánk örömében, azért, mert egyre többen komolyan vesszük az engesztelést. A Szűzanya kérései voltak: legyünk tiszta, fehér rózsácskái, legyünk hűségesek ezen a keskeny úton, tartsunk minden este lelkiismeret vizsgálatot és reggelenként lelki bemosakodást végezzünk. Három nagyon fontos dolgot kért: végezzük el minden reggel a felajánló és áldáskérő imát, amely által teljes védelemben részesülünk. Ne szégyeljük az engesztelők keresztjét, amely által külső védelemben részesülünk. A szent olajjal kenjük meg magunkat és szeretteinket, amely által tisztulásban, gyógyulásban, szabadulásban részesülhetünk.

Elsővasárnap

Mondd Iluska, az életedben voltak-e túlvilági tapasztalataid?

Igen, egyszer! Szűlésem után élet – halál állapotába kerültem. Ekkor nagyon sok fehér ruhába öltözött angyalt láttam, akik összekulcsolt kezekkel imádkoztak értem, hogy meggyógyuljak és fel tudjam nevelni gyermekemet.

Szerinted, ha elveszítünk valakit a családból, akit nagyon szerettünk, hogyan engedhetjük el Isten Kezébe? Ez nagyon fájdalmas érzés! Nekünk is nagyon hiányzott Éva Asszony miután meghalt. De, amikor megjelent ragyogó formában, vele együtt boldogok voltunk.

A mennyei Atya üzenete volt elsővasárnap, hogy áldozatos jelenlétünkkel megenyhithetjük az Ő Igazságos haragját, amelyet a bűnben élő emberiség miatt érez. Megköszönte azt, hogy már nem félelemmel, hanem szeretettel közeledünk Hozzá. Kérte, ne aggodalmaskodjunk, mert velünk van életünk minden helyzetében és nagyon szeret minket!

Krisztus Király ünnepe

Én mindig örömmel várom Krisztus Király ünnepét és arra törekszem, hogy megörvendeztessem Őt. Mivel örvendeztettem meg Krisztus Királyt? Engesztelek azokért, akik csak töviskoronát vagy vegyes koronát (egy tövis-egy virág) tesznek még a XXI. század elején is Szent Fejére. Én arra törekszem, minden nap, hogy csak virágkoszorút tegyek Krisztus Király fejére. 13 évvel ezelőtt, még Érsemjénben koronáztuk meg először Krisztus Királyt, a kérésére. Amikor a Nap sugarai rávetődtek Krisztus Király Szívére tudtuk, hogy örül ennek az ünnepnek és nekünk is, hogy engedelmeskedtünk Neki.

Itt, a Szentháromság hegyen érzem, hogy a Szentháromság áldó karokkal vár. Ők segítenek, hogy békésen vigyük a keresztünket. Krisztus Király az Ő megáldott szobra által: szeret, megáld, örül, hogy engeszteljük Szent Sebeit. Ő elmondta, hogy megjelölte a kereszt és a háromszög jelével nemcsak a Szent Hegyet, hanem az engesztelőket is.

Fény és erő árad a Szent Hegyről. Itt, megértjük mit kell tenni az utolsó időben és erőt is kapunk a példás engesztelő életre. Krisztus Király kérte, hogy szeressük Őt az Oltáriszentségbe, áldozzunk tiszta szívvel rendszeresen, szeressük a szentséglátogatást és szentségimádást. Végül azt kérte Krisztus Király, hogy szeressük a csendet, mert csak általa veheti fel velünk a kapcsolatot.

(kérdezett Ft. Csilik János)

Nagyfalu 2008-2009

„Szeretteim! A betlehemi Kisded születésének a megünneplése előtt, az Ő dicsőséges visszajöveteléről akarok beszélni nektek….”

2008 (2009) – A ZARÁNDOKHELYEK MEGISMERÉSÉNEK AZ ÉVE – DECEMBER
”Isten és a felebarát szeretetében éljétek le földi zarándoklásotok szent idejét!”
51. havi imatalálkozó Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén
A Szentírásból elmélkedjük át és éljük meg szent Péter apostol két levelét.
Havi mottó: „Mindig álljatok készen, mert az Emberfia abban az órában jön vissza, amikor nem is gondoljátok.” (Mt.24,44)
Havi imaszándék: gondoljuk végig a 2008 – as évet
·       Tartsunk bűnbánatot elkövetett bűneink miatt!
·       Legyünk hálásak a kapott kegyelmekért!
·       Merjünk nagy kegyelmeket kérni Istentől a jövő évre!!!
Konkrét feladatunk: helyezzük a házi oltárunkra az adventi koszorút és legalább advent vasárnapjain imádkozzunk és énekeljünk együtt, örömmel várva Jézus második eljövetelét.
A Szentlélek üzenete 2008 decemberében
„Szeretteim! A betlehemi Kisded születésének a megünneplése előtt, az Ő dicsőséges visszajöveteléről akarok beszélni nektek.
 
Jézus, visszajövetele előtt, elsősorban a ti életetekben, az Ő állandó jelenlétével és köztetek a kölcsönös szeretetetek által akar diadalt aratni. Engedjétek, hogy az égi tanítások által, egyénileg is közösségileg is minden nap formáljunk titeket.
 
Sajnos, mielőtt eljön az Emberfia, szinte az egész emberiség: az istentagadás, a visszautasítás, a lázadás, a gyülölet, egyszóval a bűn sötétségébe fog beburkolózni. Ha a bűnbánat által megszületik bennetek Jézus, és az erényes életetek által növekszik bennetek Jézus, akkor ne féljetek az Ő visszajövetelétől.
 
A jelennek a reménység és a várakozás szent idejének kell lennie. Az utolsó időben, egyik legfontosabb feladatotok: a bűn elhagyása és az egész emberiségért való engesztelés kell legyen. Amiket most átéltek azok az utolsó idők jelei, és az Új Korszak születését készítik elő: a mérhetetlen fájdalom, a jelenlegi nagy szorongattatás, a szent éjszaka megismétlődése.
 
Amikor az égen megjelenik és ragyogni fog a Kereszt, ez lesz számotokra a biztos és végső jel, hogy Jézus hamarosan, újból eljön a Földre. Tudnotok kell, Jézus második eljövetele az elsőhöz lesz hasonló, mielőtt bekövetkeznék az utolsó itélet. Jézus váratlanul fog eljönni a Földre, hogy megkezdje isteni uralmát a szívekben és a világban. Vigyázzatok, ne engedjétek, hogy az utolsó időben a hamis próféták Jézus visszatérésének a pontos idejét mondva, aggódást és félelmet keltve félre vezessenek titeket.
 
Ne csodálkozzatok azon, ha csak a végső idők apostolai fogják hirdetni Jézus dicsőséges visszatérését. Gondolkozzatok el minden nap azon a kérdésen: amikor eljön az Emberfia vajon talál-e hitet a Földön? Higyétek el, Jézus, aki felment a Mennybe, úgy jön el ismét, ahogy az apostolok szeme láttára az Égbe szállt.
 
Jézus, eljövetelekor be fogja zárni a poklot, meg fogja kötözni a sárkányt, hogy azután már ne vezesse félre a személyeket és a nemzeteket. Akkor, a bűnbánó teremtményeim, tökéletes módon fogják teljesíteni Isten Akaratát, állandó dicsőítésben fognak élni és Jézussal fognak ezer évig uralkodni a Földön. Ez a rendkívüli esemény egybe fog esni a második Pünkösddel, világméretü kiáradásommal és tisztításommal. Ez lesz Jézus Irgalmas Szeretetének és Mária Szeplőtelen Szivének diadala, ami Új Korszakot, Új Civilizációt, a Szeretet Korszakát fogja megnyitni az egész emberiség előtt.
 
Jézus, aki hamarosan eljön, megmutatja isteni hatalmát, a szája lehelletével elsöpri a gonoszt, mindent megújít és elhozza a paradicsomi állapotot, az Új Eget és az Új Földet.
 
Ajánlom szeretettel nektek, hogy az utolsó időben legyen a köszönésetek: Maranatha! Jöjj el Uram Jézus! Azért vigyázzatok necsak hívjátok, hanem készen állva várjátok is Jézust a Földre, aki abban az órában jön vissza, amikor nem is gondoljátok!
 
Megáldalak benneteket a reményteljes várakozás lelkületével!!!”
(Az üzeneteket Nagyfaluban, B. M. Éva asszony és Csilik János atya közvetítésével kapjuk!)
Házi feladat decemberre:
GYAKOROLNI FOGJUK EGYMÁS KÖZÖTT A KÖSZÖNÉST: MARANATHA!
JÖJJ EL URAM JÉZUS!!!
Előretekintés 2009 januárjára:
Közös imaszándék lesz: a szeretet egységen fogunk dolgozni és a hit egységéért fogunk együtt felkiáltani a Szentháromsághoz!
Konkrét feladatunk lesz:  január 18-25 között, a minden napi szentmisénket a vallások és a nemzetek közötti egységért ajánljuk fel.
Köszönetet mondunk az engesztelő közösség minden tagjának, minden áldozatáért, amelyet a lelkek megmentéséért vállaltak a 2008-as évben.

Szeretettel teljes Karácsonyt és új élettel teljes Új Évet kívánunk szeretett testvéreinknek.

 

A Guadalupe-i Szűzanya jelenései (477 esztendő eseményeinek időrendje!)

Gondolkozzunk el együtt azon, mi a következménye annak, ha egy személy engedelmeskedik a Szent Szűznek!!!!

1531 dec. 9-10 – A Boldogságos Szűz első – második és harmadik mejelenése a Tepeyac dombon, Juan Diego indiánnak (57 éves), aki hétköznap (szombaton) ment a templomba (15 km-re) a Szeplőtelen Fogantatás ünnepén.

1531 dec. 12. – negyedik jelenés a Tepeyacon és a csodás Szűzanya kép keletkezése Juan Diego tilmáján (kötöjén) Zumarraga püspök jelenlétében. Az Isten- anya megjelenik a súlyosan beteg (pestis) Juan Bernardinónak Tolpetlacban és meggyógyítja. Neki fedte fel a nevét Szűz Mária: „ Én a tökéletes Szent, a Szeplőtelenül Foganatott Szűz Mária vagyok!”

1531 dec. 26 – A Szűzanya képet ünnepi körmenetben viszik a püspök magánkápolnájából, ahol az aztékok ezrei hódoltak a Szűzanya előtt, a Tepeyacon felépített kis kápolnába. Egy mexikói férfi, akit egy véletlenül célt tévesztett nyilvessző halálra sebez, a Szűzanya képe előtt visszanyeri életét és egészségét.

1538 – 9 millió indián fogadja el a katolikus hitet, a Szűz Anya csodás képének következményeként.

1544 – a Tepeyacra vezetett gyermekzarándoklat azonnali eredményeként megszűnik a pusztító járvány, amelyben 12000 ember halt meg.

1548 – 74 éves korában, a Tepeyacon, meghal Juan Diego.

1557 – Mexikó érseke egyházi oldalról igazolja a jelenések valódiságát.

1629 – pusztító árviz önti el Mexikóvárost, melyben 30000 lakos leli halálát.Hajós körmenet viszi a csodás Szűzanya képet Tepeyacról a város székesegyházába, ahol az ár levonulásáig örzik.

1709 – ünnepélyesen felszentelik a Guadalupei Szent Szűz Tepeyacon épült első bazilikáját.

1736 – Tífuszjárvány söpör végig Mexikón, mely 700000 emberéletet követel. Amikor a Szűzanyát az ország patrónájának kérik fel, a járvány megszünt.

1737 dec. 12. – A Szűzanya kép keletkezésének az évfordulóján, örök hálából ezt a napot egyházi és polgári ünnepnapnak nyilvánítják.

1754 – XIV. Benedek pápa Mexikó pátrónájává nyilvánítja a Szent Szűzet.

1791 – A Szűzanya képének a keretét salétromsavval tisztítják meg. Véletlenül a kegyképre ömlött, de csodás módon a kép sértetlen maradt.

1895 okt. 12. – XIII Leo pápa enedélyezi a Guadalupe-i Szent Szűz képének az első megkoronázását.

1910. Aug. 24. – X. Szent Piusz pápa a Szent Szüzet Latin – Amerika pátrónájává nyilvánítja.

1921. nov. 14. – egyházellenes emberek időzített bombát robbantanak a Szent Szűz képe alatt. A kegykép teljesen sértetlen maradt.

1946. – vizsgálatok bizonyítják, hogy a csodás képen semmiféle ecsetvonás nyoma nem található, ami egyértelmüen bizonyítja, hogy a  Szent Szűz képe nem festmény.

1962. – Dr. Charles Wahling, New York-i szemorvos és optikus huszonötszörös nagyításban tanulmányozza a képet. A Szűzanya szemében, három személy visszatükröződött arcképét fedezte fel.

1966. május 31. – VI Pál pápa arany rózsát küld a Guadalupe-i  Szent Szűznek.

1979. jan. – II. János Pál pápa, elsőként az egyház pápái közül meglátogatja a Guadalupe-i Szent Szűz kegytemplomát.

1985. szept. 19. – Rettenetes földrengés rázza meg Mexikóváros és környékét. 500 ház omlott ösze. 30.000 lett az áldozatok száma. A bazilika és a csodás kép ezuttal is sértetlen maradt.

1990. május 6-án – II. János Pál pápa, a guadelupei Szent Szűz templomban boldoggá és 2002 július 31.-én szentté avatja Juan Diegót.

Megjegyzések:

 • Van-e a házunkban Jézus és Mária tiszteletére imasarok?
 • Guadalupe jelentése: „Lábbal tiportam a kigyót!”
 • A Guadalupe-i Szent Szűz bazilikája, a második legnagyobb a Szent Péter bazilika után.
 • Évente kb. 20 millió zarándok keresi fel a Guadalupe-i Szent Szűzet.
 • Ahol megjelent a Szent Szűz, váratlanul csodás forrás fakadt, amely által nagyon sok beteg gyógyul meg.
 • A Guadalupe-i Szűz ünnepe december 12-én a csodás kép keletkezésének a napján van.
 • Ajánlom a Szűzanya tiszteletére, december folyamán, jó szándékainkra végezzünk kilencedet.
 • Mi is engedelmeskedjünk a Szent Szűznek mint Juan Diego! Meglátjuk ennek, úgy bennünk mint körülöttünk csodálatos következményei lesznek!!!

(Főt. Csilik János-2008 november)

“…Most engedjétek meg, hogy felfedjem nektek, békétlenségetek néhány okozóját!…”
2009 (2010)– A SZENTEK MEGISMERÉSÉNEK ÉS KÖVETÉSÉNEK AZ ÉVE – DECEMBER
”Isten Akarata az, hogy szentek legyetek!” (1 Tessz.4,2)
63. havi imatalálkozó Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén
A Szentírásból elmélkedjük át a vasárnapi és ünnepnapi evagéliumokat! (Lk.3,1-6; 3,10-18; Lk.1,39-45; 1,26-38; Lk.2, 15-20; Mt.10,17-22; Lk.2,41-52; Mt.16,13-19)
Havi mottó:„Boldogok a békességszerzők, mert őket Isten fiainak fogják hívni!” (Mt.5,9)
Havi imaszándék: azért fohászkodunk, hogy Jézus lelkületében csak jót cselekedve élhessünk!
Konkrét feladatunk: Jézus segítségével békét viszünk oda, ahol békétlenség uralkodik!
Tanítás a Szentlélek Istentől 2009 decemberében
 
 
            „Szeretteim! Az év legszebb hónapjában, amikor a Béke Fejedelmének születését ünneplitek, a békéről akarok beszélni nektek. Azért teremtettünk titeket, hogy az égi békénk befogadói, hordozói és tovább adói legyetek. Mégis szomorúan látjuk, Karácsonyhoz közeledve, a békétlenséget a szívetekben, családotokban, a vallások és a nemzetek között.
 
Most engedjétek meg, hogy felfedjem nektek, békétlenségetek néhány okozóját!
 
Tudnotok kell, hogy a Tíz parancs nélkül, szentségek, áldozathozatal, megbocsátás – bocsánatkérés nélkül,… egyszóval Nélkülünk, nem fogjátok a békét sem a Földön, sem az Égben megtapasztalni. Egyes emberekkel csak úgy lehettek látszólag békében, ha gonoszságaikkal egyetértetek, ha a törvényeinket megszegitek. Ezt ne tegyétek, mert ez hamis béke.
 
Kérlek titeket ne legyetek olyanok, mint Jeruzsálem, amely a neve után a Béke Városa, mégis szinte állandó harc dúl benne. Vigyázzatok, ti necsak névszerint legyetek a béke emberei, hanem a valóságban is.
 
Jó, ha azt is tudjátok, hogy a világ összes javai sem képesek megadni nektek a szívbékét. Gondoljatok most egy családra, amely Nélkülünk építette fel az emeletes házát. Miután befejezték az építkezést, valaki megkérdezte a családfőt, mennyibe került ez a gyönyörű ház? Azt nem tudom megmondani, hogy mennyibe került, de azt igen, sajnos ráment a házasságunk, a családi békénk, mert számunkra a valami (a pénz) fontosabb volt, mint a Valaki (Isten, család).
 
Ezek után elmondom nektek azt is, hogy mi a feltétele a ti békességeteknek!
 

Tudnotok kell, hogy a szívbéke megszerzése az nem ’sült galamb ügy’, amely különösebb erőfeszítés nélkül a szátokba repül, hanem komoly önfegyelmező lelki munka, harc eredménye. Ebbe a harcba nem hal bele senki körülöttetek, csupán azok az egoista vágyaitok, bűneitek, amelyek békétlenségeitek előidézői.

 Vegyétek tudomásul azt, hogy Nélkülem, de nélkületek sem jöhet létre a szívbéke, csak kölcsönös együtt működésünk által. Ezért a szívbéke érdekében úgy kérjétek a Mi segítségünket, mintha minden Tőlünk függne, ugyanakkor úgy tegyétek meg a ti személyes részeteket, mintha minden tőletek függne. Lelki békét ezért sohase az emberektől és a körülményektől várjatok, hanem elsősorban Felülről – Tőlünk és belülről – önmagatokból.

      Mindazok a személyek, akik visszatérnek a Sinai hegyhez (a Tíz parancsolathoz) a szentségekhez, az erényes élethez, egyszóval Hozzánk, azok a teremtményeink meg fogják tapasztalni a lelki békét. Bízzatok abban, hogy akik őszinte bűnbánattal jönnek Hozzánk, megbékélt szívvel fognak a Béke Országa, az Új Világ felé haladni.

      Tanuljátok meg azt is, hogy a lelki életetek útján, ne személyekben, hanem célokban gondolkozzatok. Ezáltal a lelki békéteket maradandó sziklára fogjátok építeni. Minden tiszta szívben, ahol Jézus megszületik és ott, ahol kölcsönös szeretet van, a béke honol.

      A családi békesség érdekében néha meg kell tanuljatok lemondani az igazatokról, akaratotokról, elképzeléseitekről, a jóról egy felismert jobbért. Gondosan kerüljetek el mindent, ami békétlenségre vezetne. Komoly ok nélkül ne mondjatok ellen másoknak. Jelentéktelen dolgok miatt ne veszekedjetek, inkább tanuljátok meg megbeszélni az ügyeiteket. Higyétek el, sok rossztól, szerencsétlenségtől, álmatlan éjszakától, … menekültök meg, ha áldozatok árán is a békét választjátok.

      A békeszerető, az Égiek oltalmában részesül, százszoros jutalmat kap már a Földön és Isten fiának fogják hívni. Próbáljátok megélni a házi áldást, amely a legtöbb család falán ott függ: ’Hol hit, ott szeretet!Hol szeretet, ott béke! Hol béke, ott áldás! Hol áldás, ott Isten! Hol Isten, ott szükség nincsen.’

      Most gondolkozzatok el néhány tömör közmondáson a békével kapcsolatosan!

      A béke orvosság, a veszekedés méreg! Vigyázz a békére, mint a szemed fényére! Szeresd a békét, ha sokáig akarsz élni! Sokat láss és hallgass, hogy békében maradhass. Ha békében akarsz élni, hagyj békét másnak! Jobb megbocsátani és türni, mint veszekedni és haragudni. Csak akinek béke van a szívében, az tud békét ajándékozni másoknak.

      Befejezésül azt ajánlom nektek, ha lelketekben Karácsony előtt is nagy harc dúl, lélekben álljatok a kereszt elé és szemléljétek Jézus ártatlan szenvedését. Azután kérjétek az értetek megszületett, keresztrefeszített és feltámadt Jézus segítségét. Ha így cselekedtek, életetek legnagyobb mélységében is tapasztalni fogjátok Jézus jelenlétében a lelki békét.

      Karácsony előtt, alatt és után is, megáldalak titeket egyik legnagyobb ajándékommal, a szívbékével!”

      Házi feladat decemberre:

„KARÁCSONY ELŐTT, ALATT ÉS UTÁN IS ELHATÁROZOM, HOGY ELSŐSORBAN JÉZUS BÉKÉJÉVEL AKAROM MEGAJÁNDÉKOZNI A FIZIKAI ÉS LELKI CSALÁDOMAT! ” 

SZENT MIKLÓS PÜSPÖK ÉLETE ÉS TANÍTÁSA

Szent Miklós a IV. sázadban élt Myra (Kisázsia) városában. Püspök volt: Jézus Krisztus volt az eszményképe, aki körüljárt jót cselekedve. Boldogan engedelmeskedett a szüleinek, mint gyermek és nagyon szeretett templomba járni. Ahol csak tudott segített, mennyei kincseket gyüjtve. Mondogatta: nagyobb boldogság adni, mint kapni!

Jelmondata volt: minden nap tégy valami jót és veled lesz Isten!

Halála után  Isten sok csoda által igazolta, hogy az Égben van és onnan is tud segíteni!

Szent Miklós püspök, mondd mi a XXI. század gyermekei mit tegyünk?

Gondolkozzatok el Karácsonyhoz közeledve, kik azok a keresztények (engesztelők) közületek, akik életvitelük miatt virgácsot érdemelnek?

 • Az Ézsau lelkületüek, akik egy tál lencséért (evilági, múlandó javakért) eladják még az üdvösségüket is.
 • A Judási lelkületüek, akik a valamit (a pénzt) fontosabbnak értékelik, mint a Valakit, azaz Jézust, vagy a családjukat.
 • Azok a szívtelen keresztények, akik bár segíthetnének az éhezőkön, szomjazókon, ruhátlanokon, betegeken, szükségben lévőkön, mégsem teszik! Ezeknek a személyeknek azt mondja Szent Jakab apostol: aki jót tehetne, de nem teszi, vétke az annak!
 • Virgácsot érdemel az a keresztény, aki rossz tanácsot ad a felebarátjának; aki elmulasztja tanítani a tudatlant; aki a bűnösöket, a kárhozat útján lévőket nem figyelmezteti; aki haragot tart a Nap lemenetele után is; aki naponta bosszant másokat; aki nem vigasztalja meg a szomorkodót; aki nem imádkozik az élőkért és a holtakért;
 • Virgácsot érdemel az a személy, aki azért teszi a jót, hogy lássák és megdícsérjék az emberek.
 • Virgácsot érdemel az, aki cigarettát ad a cigarettázónak; italt ad a részeg embernek; romlott ételt ad a rászorulóknak; drogot ad a drogozónak; aki lejárt pénzt tesz a perselybe; aki törvénytelenül elveszi az özvegyek házát; aki számára a vagyon cél és nem eszköz; aki csak kapni szeret, de adni nem…

Mit tegyetek, ha ezek és más bűnök is ott vannak az életetekben?

Ismerjétek be azokat, kérjetek Istentől bocsánatot és induljatok el a jócselekedet útján!!!

Gondolkozzatok el azon is, kik érdemelnek közületek az Égiektől ajándékot?

 • Mindazok, akik az irgalmas szamaritánus lelkületével a bajban lévőtől nem kérdezik meg sem a vallását, nemzetiségét, állását,… egyszerüen csak segítenek rajta!
 • Mindazok a személyek, akik Árpádházi Szent Erzsébettel, Tours-i Szent Mártonnal és velem együtt elhiszik azt, amit egynek a legkisebbnek tesznek, azt Jézusnak teszik!
 • Ajándékot érdemelnek mindazok a keresztények,  akik mindent Isten dicsőségére tesznek, akik barátokat vásárolnak a pénzükön!
 • Ajándékot érdemelnek azok a személyek, akik az örökös elégedetlenség helyett a hálát választják a legkisebb kapott jóért is. Ugye tapasztalod, az elégedett ember boldog, az elégedetlen ember boldogtalan.
 • Gondoljatok Teréz Anyára, akinek azt mondogatták: amit te teszel a szegényekért, az csak egy csepp a tengerben! Ő erre azt válaszolta: amit teszek, ha nem tenném, a tenger egy cseppel kevesebb volna!
 • Isten elsősorban nem mennyiségi adakozást vár tőletek, hanem, hogy nagy szeretettel tegyétek, amit tesztek.
 • Tudd meg, akinek van ideje imádkozni, az szereti Istent; aki komolyan böjtöl az szereti önmagát és aki jót cselekszik, szereti a felebarátját!
 • Az a személy, aki szeret adakozni, az Istentől bocsánatot, áldást, örök életet nyer.
 • Jegyezd meg: ha a rászorulónak Jézus Nevében adtál, felejtsd el, de ha kaptál bármilyen csekély dolgot is, emlegesd azt!
 • Vésd a szívedbe a jócselekedet szellemét: „Akard mindenkinek a javát és ne akard senkinek a kárát!”

Szent Miklós püspök! Kérünk járj közbe értünk az Égben, hogy a jó gondolataink, szavaink és cselekedeteink által mindannyian mennyei, örök ajándékban részesüljünk! Ámen!

Nagyfalu 2006-2007

2006. -A Szentírás éve – “Vedd és olvasd, éld és beszélj Isten Szaváról!”” 2006. december 1-2-3.

 
22. Elsőpéntek, Elsőszombat és Elsővasárnap a Szentháromság hegyén
A Szentírásból: elmélkedjük át az Úr Jézus tanítását, az Utolsó ítéletről. (Mt. 25, 31 – 46)
Havi mottó: “Az Isten Szeretete a felebaráti szereteten keresztül nyilvánul meg!”
Közös imaszándék: a gyerekek, szülők és nagyszülők szenttéválásáért kérjük a Szent Család közbenjárását!
Konkrét feladatunk: a kilencedben (1-9-ig), azután Hétfőn, Szerdán és Pénteken lemondunk a televízió nézésről. Engesztelő közösségünk köszönése: “Maranatha!” (Jöjj el, Uram Jézus!)
 
I. Nagyfalu: visszatekintő – lelkiismeretvizsgálat
A túlzott tevékenység vagy “a mérték az érték” jellemző-e reád? A mennyiségi vagy a minőségi imára teszed-e a hangsúlyt? Ahogyan a jó gyermek hallgat a szüleire, te ugyanúgy engedelmeskedsz-e az Úrnak? Csak a saját fejed után mész-e vagy engeded, hogy a Szentlélek vezessen? Elhiszed-e azt, hogy akkor is közel van hozzád az Úr, amikor azt egyáltalán nem érzed? Az Úr Jézusnak tetsző engeszteléssel sietteted-e az Ő visszajövetelét? A legreménytelenebb helyzetben is a Remény Apostola vagy-e? Jótetteiddel az Úrra mosolyogsz-e? A bűnbánatod által a mennyei Atya ölelő karjába helyezed-e magad?
Egyéni és közösségi imáiddal segítetted-e a tisztítótűzben szenvedő lelkeket?
 
II. Nagyfalu – jelen
Az Úr Jézus tanítása, 2006. december elsőpéntekére
“Most meg akarlak benneteket tanítani arra, hogyan kell szeretni embertársaitokat! Akik követni akarják tanításaimat és azokat gyakorlatba is akarják tenni, tudomásul kell vegyék, aki azt állítja magáról, hogy ő szereti Istent, de a felebarátját nem szereti, az hamisan szereti Istent. Tudatosítanotok kell azt, Én minden emberben jelen vagyok, még a bűneik által megkötözöttekben is. Ha kerestek és felismertek Engem minden emberben, akkor a helyes útra léptetek. Higgyétek el, a szolgáló szeretetetek által felebarátaitokat jó irányba segítitek. Tudjátok meg, ti akik a Földön éltek, mindannyian Isten gyermekei és egymásnak testvérei vagytok. Akik, igazi testvérként szeretik egymást, már itt a Földön megtapasztalják a Mennyei békét. Tudnotok kell, a Mennybe vezető út, a felebarát szeretetén keresztül vezet.
Mi a Karácsony lényege? A Szeretet keresése, megtalálása és tovább adása!!! Én azért születtem a Földre, abban a sötét, hideg világban, hogy elhozzam nektek a Szeretetet! Amikor Én megszülettem alig volt értéke az embernek a Földön. Fel kellett hívjam az emberiség figyelmét arra, hogy nagy bűnben él.
Tudjátok-e miért beszélek nektek az Én visszajövetelemről? Azért, mert jelenleg olyan mélyre süllyedt az emberiség, hogy képes elpusztítani önmagát, a Földdel együtt, ha az Én nagy Szeretetemmel és Irgalmammal közbe nem lépek. Nem hagyhatom, hogy elpusztuljon az emberiség, mert drága Véremmel váltottam meg a bűneitől.
Én mindent megtettem értetetek! Most rajtatok a sor, hogy ti is megtegyétek a részeteket! Fel akarom készíteni azokat, akik hallgatnak Reám az Én visszajövetelemre. De előbb meg kell változzatok, csak jót kell akarjatok és tegyetek egymásnak. Ezáltal változik át a bennetek lévő gyűlölet Szeretetté és ezáltal lesz Isten Országa bennetek és köztetek. Ha így fogtok élni, Velem és Szent Anyámmal fogtok lenni és meg fogjátok tapasztalni már itt a Földön a Szeretet Hatalmát! Megáldalak benneteket a felebaráti szeretet lelkületével!”
 
Szűz Mária tanítása, 2006. december elsőszombatjára
“Drága, kicsi Gyermekeim! Most, elmondom nektek azt, ami Szent Fiam születésekor történt Velünk, Betlehemben. Amikor szállást kerestünk az éjszakában, az emberek részéről: megaláztatást, kigúnyolást és elutasítást kaptunk. Engem, főleg azért hibáztattak, miért is mertem útra kelni áldott állapotban. Tapasztaltuk, az emberek szíve kihűlt és megkeményedett a szeretet nélküli világban. Mégis, akkor született a Földre, Szent Fiam, aki a Megtestesült Szeretet. Mennyei Atyám, már nem hagyhatta tovább, hogy az emberek szeretet nélkül éljenek. Azért küldte el Szent Fiát a Földre, hogy megváltsa az embereket a bűneiktől és a Szeretet köztük éljen. Azóta az emberiség majdnem ugyanolyanná vált, mint akkor. Ezért számíthattok újra az Égiek közbelépésére.
Jelenleg, a legtöbb ember már szinte nem is tudja azt, hogy kit ünnepelnek Karácsonykor és mi a lényege ennek az ünnepnek. A mai világban csak az ajándék a fontos és hogy az minél drágább legyen. Ehhez a Karácsonyhoz Nekünk szinte semmi közünk nincsen.
Hogy ezt jobban megértsétek, egy kis történetet mondok el nektek: ‘Egy édesanya, férje halála után, nehéz körülmények között, egyedül, vallásosan nevelte két lányát. Az egyik leány már nagykorú volt, a másik leány még iskolába járt! A nagyobbik leány, jó állást talált, ezért elköltözött hazulról. Gazdag barátai voltak és már elfeledkezett az otthon töltött évekről. Közeledett a Karácsony! Az anyuka a szentestei vacsorára meghívta nagyobbik lányát a barátaival együtt. Amikor elérkezett Karácsony este, a feldíszített karácsonyfa mellett várták a meghívott vendégeket. De csak egy postás érkezett egy nagy csomaggal és egy levéllel. A levélben a következőket írta a nagyobbik leány: ,Anyám, ma este ne várjál minket haza, mert úgy döntöttünk a barátaimmal, hogy szórakozni megyünk Karácsony éjszakáján. Magam helyett egy nagy csomagot küldtem neked!’
Az anya meg se nézte az ajándékot, szótlanul leült egy székre és hullottak a könnyei. Kisebbik leánya egy csokor virágot adott az édesanyjának, letörölte édesanyja arcáról a könnyeket a következőket mondva: ,Anyám, te arra tanítottál minket, hiába született meg Jézus Betlehemben, ha a szívünkben nem születik meg. Én ma este szívből imádkozom azért, hogy a testvérem szívében is szülessen meg a kis Jézus és ő is a Mennybe jusson.’
Kicsi, engesztelő Gyermekeim! Én is elvárom tőletek azt, hogy töröljétek le az arcomról a könnyeket, amit a bűnös gyermekeim miatt hullatok. Kérlek benneteket, szívből imádkozzatok a bűnös emberiségért, hogy minél több szívben szülessen meg Jézus. Ez lesz részetekről az igazi felebaráti szeretet. Legalább ti várjátok szeretettel vissza Jézust, ebbe a kihűlt és szeretet nélküli világba. Édesanyai áldásom adom rátok!”
 
A mennyei Atya tanítása, 2006. december elsővasárnapjára
Mennyei Atyánk! Ma is szeretnénk örömet szerezni Neked!
A mennyei Atya válasza: “Amikor Jézus, mint Istenember a Földre született, elhagyta a Mennyet és azt a Szeretet-Világot, amely körülvette Őt az Égben. Ő, felvette az emberi természetet, mindenben hasonlóvá vált hozzátok, kivéve a bűnt. Jézus, azért született, hogy egész életével, Szeretetével utat mutasson nektek az Égbe. Az emberek többségének sajnos nem kellett és ma sem kell a Szeretet, ami a Karácsony lényege. Jelenleg az emberiség annyira eltávolodott Tőlem, hogy önmagától már képtelen visszatalálni Hozzám. Ezért küldtem el a Földre, Szeretet Leányomat, Máriát, hogy felhívja a figyelmeteket – a jelenései által – arra, hogy az ima, böjt, bűnbánat… által térjetek vissza a Szeretet útjára. Én nagyon boldoggá fogom tenni azokat, akik ebben a kegyelmi időben felismerik és felhasználják az Általam felkínált lehetőségeket. Azoknak, akik a bűnbánat által visszatérnek Hozzám, olyan örömet adok, amire most bűneik miatt még gondolni sem mernek.
Ha most felkiált a szívetek Hozzám és kéritek a segítségemet, úgy megérintem a szíveteket Irgalmas Szeretetemmel, hogy evilági örömök után már nem fogtok vágyni. De ha most, az utolsó időben sem kéritek a segítségemet, akkor végleg el fogtok szakadni Tőlem és az ellenséghez fogtok mindörökké tartozni. Nagy sajnálatomra, halálotok után, meg fogjátok látni, hogy Kit utasítottatok vissza. Többet már nem tehetek értetek, mint amit megtettem Jézus és Mária által. Akik nem akarnak Hozzám tartozni, azok örökre kiszakadnak a Szívemből, ahová születésükkor be voltak írva. Gondolkozzatok el amíg van időtök, mert hamarosan isteni Igazságosságom fogja megérinteni mindazokat, akik az Én Szeretetemet visszautasítják. Kérlek benneteket, döntsetek Mellettem és a felebaráti szeretet mellett örök boldogságotok érdekében. Édesatyai áldásom adom rátok!”
 
Tanúságtétel a felebaráti szeretet évében
Ft. Sándor Gábornak hívnak, görög katolikus pap vagyok, Felső Kaznacson. 6 gyermekes családban születtem és van egy leány ikertestvérem. Keresztény, vallásos, templomba járók a szüleim. Édesapám minden vasárnap, templomból hazajövet olvasta a Szentírást. Példáját én is követtem. Már gyermekkoromban megszületett bennem a vágy, hogy pap legyek.
Én Tamás apostolhoz hasonlítom magam. Nem hittem azokban a dolgokban, amiről előbb meg nem győződtem. Hetedikes voltam, amikor hallottam a sok csodáról, amelyeket Szent Antal tett. Én is kipróbáltam, hogy Szent Antal tud-e segíteni. Egy alkalommal behívták a szüleimet a Városházára, hogy vigyék be a születési bizonyítványokat. Véletlenül az én születési bizonyítványom ott maradt, anélkül, hogy észrevették volna. Az egész család kereste az okmányomat, de hiába. Ekkor azt mondtam magamban: lássuk, Szent Antal tényleg tud-e segíteni?
Kilenc napig böjtöltem Szent Antal tiszteletére! A böjt után se került meg a születési bizonyítványom. Feltettem a kérdést: vajon nem jól imádkoztam és böjtöltem vagy csak mese, amit Szent Antalról mondanak az emberek? Azután azt mondtam Szent Antalnak, ha nem is került meg a születési bizonyítványom én akkor is bízom benned. Akkor hallottam, hogy valaki kopog az ajtón. A városházáról jött egy alkalmazott és meghozta a születési bizonyítványomat. Örültem nagyon és elhittem, hogy mindazok az esetek, amelyeket hallottam Szent Antalról, azok igazak. Azóta szeretem Szent Antalt!
Azután elkezdtem járni a Nikula-i kolostorba, zarándokutakra. Eddig 25-ször voltam gyalog! Olvastam a Szűzanya csodáiról, a Nikula-i Szent képről, amely 24 napon keresztül könnyezett. IX Piusz pápa ezt a helyet Mária kegyhelynek nyilvánította. Megszerettem ezen zarándokutakon a Szűzanyát.
Mons. Hosszú László szentelt pappá és Felső Kaznacsra helyezett, mint plébánost. Külföldön és belföldön sok zarándokhelyen voltam. Örültem, amikor először találkoztam Csilik Atyával és Éva Asszonnyal. Számomra Nagyfalu is egy zarándokhely!!! Tavaly novembertől-márciusig, különösebb ok nélkül nem voltam Nagyfaluban. Ebben az időszakban volt egy álmom. Képzeljétek el, hogy az úttesten vagyok Szilágysomlyótól – Nagyfalu felé, az útelágazásban, amely a Szentháromság hegy felé vezet. Az út jobb oldalán Csilik Atya állt, bal oldalt Éva asszony. Egymásra néztek. Én az út közepén voltam és Tamás apostolként azon gondolkodtam menjek-e az atya és Éva asszony felé? Arra gondoltam, sok a dolgom, nincs időm, ezért tovább megyek. Ekkor láttam, hogy a Szűzanya volt előttem, karjában a kis Jézussal. A Szűzanya a következőket mondta: “Fiam, légy bátor, mert Én segítek neked!” Ezután közeledtem a Szűzanya felé. Ekkor Szűz Mária a kis Jézust az ölembe tette, mondva: “Nézd fiam, az Én Szent Fiamat felajánlom neked!” Akkor János Atya, Éva Asszony és sok ember elindult felém. Ez számomra jel volt, hogy nekem itt van a helyem!
2000-ben volt a kocsival egy frontális ütközésem. Csak annyit tudtam mondani: “Jézusom, irgalmazz nekem!” Megtapasztaltam, van értelme, a mindennapi felajánlásnak, amikor Jézus és Mária kezébe teszem magam és a családomat. Köszönöm az engesztelő közösségnek, hogy mindig szeretettel fogadnak. Én azt mondom nektek, akik igaztalan dolgokat állítanak erről a hegyről, közösségről… értük imádkozzunk.
Jelmondatom: “Jót akarok tenni azokkal is, akik rosszat tesznek nekem!”
 
III. Nagyfalu – előretekintés januárra
Közös imaszándékunk lesz: a vallások és a nemzetek közötti egységért, szeretetért, békességért fohászkodunk.
A Szentháromság Nevében megköszönjük az elmúlt évben végzett áldozatos engeszteléseteket. Isten fizessen meg nektek!!!
Boldog Karácsony-i ünnepeket és reményteljes Új évet kívánunk az engesztelő közösségünk nevében mindenkinek!
Tegyünk meg mindent, hogy a jövőben növekedjünk a konkrét felebaráti szeretetben!!!
Az engesztelő imaprogramok: 2007. január 5-6-7-én lesznek a Szentháromság hegyén!
Decemberi házi feladat:
“JÉZUSOM SEGITS, HOGY MINDENKIBEN, KÜLÖNÖSEN A SZERETTEIMBEN, TÉGED LÁSSALAK ÉS SZOLGÁLJALAK!”

(2007) 2008 – A KIENGESZTELŐDÉS ÉVE – ”Krisztus nevében kérlek titeket, engesztelődjetek ki Istennel és egymással!” 2007 december 6.

 
8. Elsőcsütörtök Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén
 
A Szentírásból: elmélkedjük át Szent Pál apostolnak a Korintusiakhoz írt második levelét.
 
Havi mottó: Aki megvall Engem az emberek előtt, Én is megvallom mennyei Atyám előtt! (Mt. 10, 32)
 
Közös imaszándék: dicsőítjük az Úr Jézust és azért engesztelünk, hogy Országunkban, különösen a nemzetek között megszülessen és növekedjen Jézus békéje!
 
Konkrét feladatunk: azért, hogy Jézus békéje legyen az Országunkban, a nemzetek között, a kilencedben (1-9), azután Hétfőn – Szerdán – Pénteken, egészen Karácsony ünnepéig lemondunk a húsevésről!!!
 
•   A Szentlélek Isten tanítása, 2007 decemberében
 
„Kedveseim! Most felhívom a figyelmeteket arra, hogy mi fog fájni nektek a legjobban rendkívüli kegyelmeim kiáradásakor. Amikor meglátjátok életetek filmjét, a jót és a rosszat is Isten világosságában, a legjobban bűneitek mellett a mulasztásaitok fognak fájni. Az, hogy nem tettétek meg, amit meg kellett volna tennetek! Most azt ajánlom nektek, hogy ezután merjetek tanúságot tenni Rólunk: elsősorban életetek jó példájával, és szóbeli tanúságtételetekkel is. Ne szégyelljetek minket az emberek előtt megvallani! Kérlek titeket, ne kövessétek a rosszat, amit a világ tesz, mert hamarosan Jézus elé kell állnotok élve vagy halva! Akkor, már nem fogtok tudni javítani az életeteken. Beszéljetek Rólunk bátran az embereknek, mert ezután újból kell evangelizálni ezt a modern világot. Fel kell frissíteni az evangéliumot az emberek lelkében , ahogy a Szűzanya is teszi mindenütt, ahol megjelenik. Amint ti is látjátok, az emberiség egy olyan mélypontra érkezett, ahol már önmagán nem tud segíteni. A mennyei Atya Végtelen Irgalmában közbe fog lépni, mert annyira szereti a teremtményeit, hogy még ad egy esélyt, hogy bűnbánatot tartsanak, és visszatérjenek az atyai házba, ahova nagy szeretettel várja vissza bűnbánó gyermekeit. A nagy figyelmeztetés, ahogy ti nevezitek, még nem az én rendkívüli kegyelmi kiáradásom lesz. Előbb az Atya küld egy olyan eseményt a Földre, amely által megértitek, hogy hova tartoztok, és mit kell tennetek. Lelkiismereteteket annyira fel fogja zaklatni ez az esemény, hogy döntésre kényszerültök: vagy mellettünk, vagy ellenünk fogtok állást foglalni. Utána már nem lesz középút. A döntésetekkel ne várjatok sokáig! Most döntsétek el, hogy Kihez akartok tartozni! Most, a kegyelmi időben, amelyben vagytok, még ki tudjátok javítani életetek hibáit! Ha ezt megteszitek, meg fogjátok tapasztalni a ’Szeretet Korszakát’ a Földön!
 
Isteni áldásom adom rátok!!!”
 
Házi feladat decemberre:
 
„JÉZUSOM SEGITS, HOGY ELSŐSORBAN ÉLETEM JÓ PÉLDÁJÁVAL TEGYEK TANÚSÁGOT RÓLAD AZ EMBEREK ELŐTT!”

Nagyfalu 2004-2005

Nagyfalu, 2004. december elsőszombatján:

 

Itt a természet templomában vagytok. Itt meg akarlak tanítani benneteket: az engedelmességre, az állhatatosságra és a bizalomra. Ez a három erény nagyon fontos lesz az elkövetkezendő időben. Vissza akarom vezetni: az egyszerűséghez és a szegénységhez azokat, akik hallgatnak Rám. A világ: a vagyon, a hírnév és a mulandó dolgok után szalad. Nektek az ellenkezőjét kell tennetek. Ez a hegy alkalmas arra, hogy Jézussal és Velem legyetek. Itt jobban meghalljátok a Szentlélek hangját. Az első Karácsony évezredekkel ezelőtt a világ szégyene volt. Lejött a Földre a Világosság és az emberek nem fogadták be. Tőletek elvárom, hogy ne gazdag javakkal ajándékozzátok meg egymást. Ezt a világ fiai teszik. Ti egymásnak elsősorban Jézust adjátok és emellett egy kis figyelmességet, ami hitet ad. Értékeljétek a megáldott kegytárgyakat, amelyek által megvédlek benneteket. Bízzatok Bennem! Én mindenkit Jézus Krisztushoz akarok vezetni, Ő pedig az Atyához, az örök boldogságba. Készüljetek fel, rövidesen megjelenik a „Bűn Embere”, aki azt fogja mondani magáról: „Én vagyok az Isten”. Akkor kilátástalanság, nagy sötétség és zűrzavar lesz az egész világon. A keresztes Kígyóval kell megküzdenetek. Jézus, csak azután fog eljönni a Földre, nagy fényben, hogy elhozza a Világosságot. Aki Jézusban és Bennem bízik, minden rossztól megmenekül. Amit Jézus és Én fogunk adni nektek, az mindörökké megmarad”.

2005 – Az Oltáriszentség éve –
“Tedd csak a jót, kerüld a rosszat, felkészülve várd az Urat!”
2004. december 4.

3. Elsőszombat a Szentháromság hegyén, Nagyfaluban.
Ezt a hónapot Jézus Krisztus imádására és dicsőítésére szenteljük.
“Dicsőség Neked Jézus, hála Neked Jézus mindenért, különösen a lelki békédért”.
A lelkigyakorlatban engesztelünk az egész emberiségért, hogy felkészülve várja Jézus második eljövetelét.

I. Nagyfalu: visszatekintő – lelkiismeretvizsgálat.
Jézus nevében, aki mindannyiunkért megszületett, megkérdezem tőletek:
Az elmúlt év mottója: – “Csak jót: gondolj, mondj és tegyél, hogy Isten jó eszköze legyél!”- látható nyomot hagyott-e bennetek? Megtettétek-e mindazt, ami tőletek telt a tisztítótűzben szenvedő lelkek kiszabadításáért? (ima, böjt, jócselekedetek, Szentírásolvasás, szentelmények használata, stb) A mennyország felé haladt-e az életetek? Kerültétek-e a pokol felé vivő rossz cselekedeteket? Megszületett-e bennetek a természetfölötti szeretet? Helyesen viszonyultatok-e a magánkinyilatkoztatásokhoz? Értékelitek-e a Szentmisét, Oltáriszentséget és papjaitokat? Türelmesen éltétek-e meg a lelki tisztulásotokat?

II. Nagyfalu – jelen Az Égiek meghívása
Mennyei Atyánk, előre megköszönjük azokat a nagy kegyelmeket, amelyeket – hisszük -, a mai elsőszombaton is elkészítettél nekünk. Köszönjük Atyánk, hogy ebben a sáros, nyirkos időben is újra összegyűjtöttél minket. Mennyei Atyánk, égi, isteni jelenléteddel tiszteld meg a mi többre vágyó közösségünket. Hatalmas kezedbe helyezzük magunkat, szeretteinket, ellenségeinket, ügyeinket, az egész emberiséget, kérünk áldj meg minket.
Jézus Krisztusunk, Téged is meghívunk tudatosan a mai ünnepre. Drága, Szent Sebeidbe helyezzük magunkat, minden jószándékunkat, testünket-lelkünket, betegeinket, jövőnket,… kérünk isteni jelenléteddel áldj meg bennünket.
Szentlélek Istenünk, Téged is meghívunk ebbe a nagy sátorba, Noé bárkájába. Kérünk vezess, oltalmazz és ments meg bennünket. Szentlélek Istenünk, mi hisszük, hogy Jézus és Mária által meg fogod menteni az egész világot. Bocsánatot kérünk minden bűnünkért.
Szűzanyánk, akarjuk a Te jelenlétedet, akarjuk a Te közbenjárásodat, égi tanításodat. Kérünk, édesanyai áldásoddal áldj meg bennünket és Szeplőtelen Szívedbe fogadj be minket.
Szent Mihály, Szent Gábor, Szent Rafael főangyalok, összes angyalok és szentek,… kérünk Titeket, jelenlétetek által bőséges kegyelmet esdjetek le együttlétünkre és közös engesztelésünkre. Kérünk járjatok közbe értünk, hogy képesek legyünk minden jónak a befogadására és minden rossznak a visszautasítására.
– Hála, köszönet, dicsőítés jelenlétetekért, áldásotokért, mindenért. Ámen.

Szűz Mária üzenete:
“Itt a természet templomában vagytok. Itt meg akarlak tanítani benneteket: az engedelmességre, az állhatatosságra és a bizalomra. Ez a három erény nagyon fontos lesz az elkövetkezendő időben.
Vissza akarom vezetni: az egyszerűséghez és a szegénységhez azokat, akik hallgatnak Rám. A világ: a vagyon, a hírnév és a múlandó dolgok után szalad. Nektek az ellenkezőjét kell tennetek. Ez a hegy alkalmas arra, hogy Jézussal és Velem legyetek. Itt jobban meghalljátok a Szentlélek hangját.
Az első Karácsony évezredekkel ezelőtt a világ szégyene volt. Lejött a Földre a Világosság és az emberek nem fogadták be. Tőletek elvárom, hogy ne gazdag javakkal ajándékozzátok meg egymást. Ezt a világ fiai teszik. Ti egymásnak elsősorban Jézust adjátok és emellett egy kis figyelmességet, ami hitet ad. Értékeljétek a megáldott kegytárgyakat, amelyek által megvédlek benneteket.
Bízzatok Bennem! Én mindenkit Jézus Krisztushoz akarok vezetni, Ő pedig az Atyához, az örök boldogságba.
Készüljetek fel, rövidesen megjelenik a “Bűn Embere“, aki azt fogja mondani magáról: “Ő az Isten”. Akkor kilátástalanság, nagy sötétség és zűrzavar lesz az egész világon. A keresztes Kígyóval kell megküzdenetek. Jézus, csak azután fog eljönni a Földre, nagy fényben, hogy elhozza a Világosságot. Aki Jézusban és Bennem bízik minden rossztól megmenekül. Amit Jézus és Én fogunk adni nektek, az mindörökké megmarad“.

Gyógyító és szabadító ima
– Tárjátok ki a kezeteket és a szíveteket az Égiek gyógyítása és szabadítása előtt. Kérjük a Szentlelket, segítsen, hogy a felkínált kegyelmeket el tudjuk fogadni.
– Jézusunk, imádjuk isteni hatalmadat, amellyel meggyógyítottad a betegeket, amellyel kiűzted a gonosz lelkeket, amellyel feltámasztottad a halottakat, amellyel lecsendesítetted a háborgó tengert. Jézusunk, imádunk Téged. Hisszük, hogy jelen vagy az Oltáriszentségben. Kérünk szellemileg lépj ki és menj oda a betegeink mellé és érintsd meg őket gyógyító, szabadító szereteteddel. Jézusunk, érintsd meg beteg, megkötözött testvéreinket: a testüket, lelküket, nyelvüket, szívüket, beteg részeiket,… hogy azok meggyógyuljanak. Jézusunk, add, hogy beteg, megkötözött gyermekeid úgy nézzenek Rád, mint a köztünk járó gyógyító és szabadító Istenre, aki üdvösségünk érdekében, minden jóra képes vagy. Jézusunk áld meg a problémáinkat, hogy azok akaratod szerint megoldódjanak. Drága Szentlelked által áraszd ki a Te gyógyításodat, szabadításodat.
– Mária, Te vagy a “Betegek Gyógyítója”, a “Térdenálló mindenhatóság”. Úgy kérünk Téged, mint, akinek érző szíve van, mint, akinek szeretettel teljes ölelő karjai vannak. Kérünk, áld meg, érintsd meg, öleld meg betegeinket.
– Jézus, Mária köszönjük a jelenléteteket. Kérünk árasszátok ki a kegyelmeket, hogy mindazok, akiknek eljött az idejük, hogy meggyógyuljanak, azok meggyógyuljanak; akiknek eljött az idejük, hogy megszabaduljanak, azok megszabaduljanak; akiknek eljött az idejük, hogy megtérjenek, azok megtérjenek.
– Jézus, Mária, bármit tesztek velünk, mi egész életünkben áldunk, szeretünk és magasztalunk Titeket. Ámen.

December témája: “Jézus Krisztus dicsőséges eljövetele”
a) Hogyan készüljünk Jézus második eljövetelére?
Legyen fontosabb számunkra a Valaki: Jézus, a családunk, akikkel találkozunk (ismerősök), mint a valami. Legyünk állandóan készen az Úr Jézussal való találkozásra, még akkor is, ha az Ő visszajövetelének az idejét nem ismerjük.
Imádkozzunk többet az “alvó keresztényekért”, akik az édes bűn párnáin alszanak.
Vigyázzunk a “stresszes” készülődésben, hogy szavaink “ne méreg”, hanem szép ajándékok legyenek családunk részére.
Akarunk, Jézus segítségével: több türelemmel, megértéssel és szeretettel viszonyulni azokhoz, akik ránk vannak bízva.
Legyen állandó eszményképünk: az alázatos és engedelmes Mária, aki a szíve alatt hordozta Jézust, az egész világ Megváltóját.
Nem akarunk félni Jézustól, aki szeret minket. Rendelkezésére bocsátjuk egész lényünket, hogy éljen bennünk és dolgozzon rajtunk keresztül.
Az Oltáriszentség évében: rendszeresen akarunk a szentmisére járni, áldozni, úgy, hogy ez a többlet bárhol és bármikor meglátszódjon rajtunk.
Jézussal találkozhatunk: a Szentírásban, a szentségekben, a felebarátban. Az idők végén: isteni jóságával, teljes ragyogásában jön közénk a Földre. Nyitott szívvel akarjuk Őt várni.
Mindenkinek hasznára válna, ha jobban belegondolnánk a Krisztussal való találkozás elkerülhetetlen valóságába. Így mindennap szívből mondanánk: Maranatha! Jöjj el Uram, Jézus!

b) Részlet Don Gobbi lelkigyakorlatából. Stefano Gobbi atya “a Máriás Papi Mozgalom” alapítója, lelkigyakorlatot tartott kb. 300 papnak, 25 püspöknek és 1 bíborosnak Krisztus dicsőséges eljöveteléről. A következőket mondta:
Mária üzenete: “Az elsőhöz lesz hasonló Jézus második eljövetele is, mielőtt végül eljön az utolsó ítéletre. Váratlanul fog eljönni. Eljön, hogy megkezdje uralmát a világban”.
A Szentírás kifejezetten beszél arról, hogy Jézus ebbe a világba fog eljönni: “Vajon, amikor eljön az Emberfia, talál-e hitet a Földön”. “…látni fogjátok, hogy az Emberfia eljön az ég felhőin”. Amíg lesznek felhők, addig nem lesz utolsó ítélet.
A Hittani Kongregációhoz kérdést intéztek: “Miképpen kell érteni Jézus dicsőséges eljövetelét? Mint az utolsó ítéletre való eljövetelt, vagy még a Földre való eljövetelt?” Válasz: “Ebben a témában még sohase nyilatkozott az Egyház. Ezért lehet akár az egyik, akár a másik felfogást képviselni”.
Milyen lesz Krisztus második eljövetele? “Amikor újból eljön Jézus, dicsőségesen ki fogja magát nyilatkoztatni ennek a világnak és elhozza Országát a Földre, amely a szeretet, az öröm és a béke Országa lesz”.
Milyen kísérőjelenségei lesznek Krisztus eljövetelének?
==> A teremtmények “Igent” fognak mondani az Atya Akaratára.
==> Meg fognak tisztulni a szívek-lelkek világszinten, a Szentlélek egészen különleges kiáradása által.
==> Új korszakot nyit a világ számára, a szeretet civilizációját.
==> Jézus, az Oltáriszentségben, teljes hatalmát kinyilvánítja. Mindent megújít és végül új Eget és új Földet fog hozni.

III. Nagyfalu – előretekintés
  Hála, azért, hogy 2005 elsőszombattal kezdődik. Hisszük, ez megpecsételi az egész évet. Hisszük, hogy 2005-ben is, a maximális kegyelmeket Jézus és Mária által fogjuk kapni.
  Az Úr Jézus nevében ajánlom, hogy az Oltáriszentség évében: rendszeresen járjunk szentmisére, áldozzunk, csütörtökönként végezzük a “Világosság Rózsafüzérét” és szentségimádást.
  A papoktól kéri az Úr Jézus, áldoztatás előtt is és utána is csókolják meg, szeretetük jeléül, az áldoztató kelyhet. Legalább csütörtökönként áldják meg az Oltáriszentséggel az egész világot, a négy égtáj felé fordulva.
  A lelkigyakorlat folytatódik. Befelé, otthon éljük meg a lehető legkomolyabban. Kifelé a szeretet vezessen.

Szűz Mária kérése: “A legnagyobb szeretettel kérlek titeket, engeszteljetek azokért: akik nem járnak templomba; akik nem áldoznak; akik bűnös lélekkel áldoznak; akiken nem látszik meg a Jézussal való találkozás; akiknél a szentséglátogatás és szentségimádás hiányzik; akik kételkednek vagy nem hisznek Jézus valóságos jelenlétében az Oltáriszentségben; akik betörtek a templomokba és meggyalázták Jézust; akikben Szent Fiam keresztre van feszítve még Karácsonykor is”.

Decemberi házi feladat:

“JÉZUSOM SEGÍTS, HOGY ÉLETEM MINDEN PILLANATÁBAN KÉSZ LEGYEK A VELED VALÓ TALÁLKOZÁSRA”

(2005) – 2006. A Szentírás éve – “Vedd és olvasd, éld és beszélj Isten Szaváról!” 2005. december 2-3-4.

 
10. Elsőpéntek, Elsőszombat és Elsővasárnap a Szentháromság hegyén, Nagyfaluban.
Decemberben: a Szentírásból a Jelenések Könyvét olvassuk és éljük. Jézus Krisztust dicsőítjük és áldjuk egész életéért!
Havi mottó: “Szeressétek egymást, amint Én szerettelek titeket!”
Közös imaszándék: a problémás helyzetben lévő családokért engesztelünk, hogy Szent Családdá váljanak.
Legyen a röpimánk: “Jézus, Mária és József, mentsétek meg családjainkat!”
 
I. Nagyfalu: visszatekintő – lelkiismeretvizsgálat.
Hiszed-e azt, hogy a hitetlenségnek súlyos következményei vannak? Szoktál-e segíteni: imával, böjttel, Szentmisével… legalább a tisztítótűzben szenvedő szeretteiden? Szenvedélyeidtől, itt a Földön vagy odaát a tisztítótűzben akarsz-e megtisztulni? Felajánlottad-e Jézus és Mária Szent Szívének önmagadat, családodat? Családodban engeszteltek-e Jézus Öt Szent Sebe tiszteletére? Alázatos lélekkel elfogadod-e a figyelmeztetéseket? Mindig vagy csak a bajban szoktál-e imádkozni?
Szeretettel szoktad-e kimondani Isten Szent Nevét?
 
II. Nagyfalu – jelen.
Az Úr Jézus tanítása, 2005. december elsőpéntekén:
Jézusom, hogyan ismerhetjük meg Karácsony Szent Titkát?
“Nagyon örülök annak, hogy e világban, még vannak olyan lelkek, akik Engem a szívük Királyának választanak. Ti, akik eljöttetek erre a “szent helyre”, Engem találtatok meg! Amíg a Földön éltem sokszor fáztam, éheztem… Az emberek kigúnyoltak, megaláztak azért, mert nem értették meg az Én életemet. Én mindenben hasonlóvá váltam hozzátok, kivéve a bűnt. Most, ebben a “szent időben”, azok kerülhetnek nagyon közel Hozzám, akik nélkülözik a kényelmet, akik vállalják földi életemet, a kigúnyolást, a szegénységet és egyszerűséget… Értem! Így akarjatok hasonlítani Hozzám! Ebben a lelkületben törekedjetek az életszentségre!
Mit gondoltok, miért nem engedtem meg eddig, hogy nagy templomot és kényelmes helyeket készítsetek ezen a helyen? Égi akaratom, itt minden maradjon eredeti, szegényes, egyszerű, mint az Én körülményeim, amikor a Földön éltem. Így szolgáljatok Engem és egymást, hogy Velem tudjatok uralkodni. Most újra mondom, hogy mindenki és minden meg kell tisztuljon. Csak így lesznek készen az emberi szívek befogadni Engem. Az utolsó időben, amíg nem cserélitek fel a kényelmet szerető természeteteket az egyszerű élettel, addig nem tudlak felhasználni benneteket tervem kivitelezésére. Már vannak köztetek olyanok, akik megélik az Én életformámat a Földön. Ezek az emberek nagy örömömre vannak. Belőlük fog alakulni az Én ‘kisded nyájam’, akik által fel fogom építeni az Új Világot. Ők, megtapasztalják a szenvedéseiken keresztül is az Én édességemet. Ők, elhiszik és megélik, amit mondtam: “Keressétek először az Isten Országát és Igazságát, a többi mind megadatik nektek”.
A születésemre emlékezve, úgy ünnepeljétek meg a Karácsonyt, hogy valóban hasonlítson az Én születésem körülményeire. Ne ragaszkodjatok evilági szokásaitokhoz! A világiak a Nevemben tartják a Karácsonyt, de Nélkülem ünnepelnek. A fényűző, de Nélkülem ünneplők között, Engem ne keressetek, mert nem találtok meg. Kérlek benneteket, akik eljöttetek erre a “szent helyre” legalább ti vállaljátok az Én szegényes, egyszerű életformámat. Mutassátok be a körülöttetek élő embereknek, hogy Velem is lehet ünnepelni.”
 
Szűz Mária tanítása, 2005. december elsőszombatján:
Szűz Mária, Te hogyan élted át, azt a “Szent Időt”, amikor, Jézus a Földre született?
Ezeket mondta el nekem a Szűzanya:
“Amikor engedelmesen elmentünk, Józseffel, Betlehembe, a népszámlálásra, akkor született meg Jézus, egy idegen istállóban, elképzelhetitek milyen körülmények között. Akkor született a Földre, a Szeretet Istene, amikor mi a kötelességünket teljesítettük.
Hogyan fogadták Őt az emberek? Szegényes helyen, hidegben, állatok között jött Jézus a világra, mert az emberek között nem volt hely Számára. Sok ember szíve zárva volt és sajnos ma is zárva van Isten befogadására, ahogy egykor születésekor. Jézus mégis eljön még egyszer hozzátok! Vajon most, felismeritek-e az időt, látogatása idejét?
Az igazi Karácsonyt a szívetekben kell megünnepeljétek. Ha a szívetekben nem születik meg Jézus, akkor hiábavaló minden külső ünneplés.
Kérlek benneteket, lelkileg éljétek át ezt a Karácsonyt. Szíveteket tartsátok távol mindig, minden bűntől. Így, meg fogjátok tapasztalni azt a nagy örömet, amit csak Jézus ad nektek. Örömére vagytok Szent Fiamnak, akik azonosultok Jézus földi életével. Így, jó munkatársai lesztek Jézusnak, ebben a nehéz időben.
Mindazok, akik csendesen viselik keresztjeiket és felajánlják a mennyei Atyának, engesztelésül a bűnösök megtéréséért, azok nagy segítségünkre vannak.
Maradjatok mindig kicsik, egyszerűek, így mindig meg fogjátok tapasztalni jelenlétemet, összejöveteleiteken. Áldozataitok, imáitok és böjtjeitek, amelyeket Értem és Fiamért hoztok, fel vannak jegyezve a Mennyben és bőséges lesz a jutalmatok is értük.”
 
A mennyei Atya tanítása, 2005. december elsővasárnapján:
Mennyei Atyám, 2005 évvel ezelőtt, Te, megörvendeztettél minket, Szent Fiaddal, Jézus Krisztussal. Elküldted Őt a Földre, váltságdíjul, értünk, bűnösökért. Az emberiség, nem kaphatott volna nagyobb ajándékot az Égtől, mint a Megváltót. A Messiás, biztos nem olyan fogadtatást várt az emberektől, mint amilyenben részesült. Amit elrontottak az elődeink, azt a nagy fájdalmat, amit az Úr Jézus egész földi életében elviselt, mi, a mai kor engesztelői, szeretnénk helyrehozni.
Azért gyűlünk össze, a Szentháromság hegyén, minden hónap első három napján, hogy engesztelésünkkel begyógyítsuk azokat a sebeket, amelyeket bűneinkkel okoztunk Jézusnak. Mi, úgy szeretnénk hasonlítani Jézus földi életéhez, hogy vállaljuk az egyszerű, szegényes életet, a megvetést… az emberek részéről.
Mondd, mennyei Atyám, még mivel örvendeztessünk meg Téged, ebben az Adventben?
– “Értékeljétek jobban Szent Fiamat és a Szűzanyát, égi ajándékaimat, akiket nektek adtam.
– Ebben az utolsó és nehéz időben ismerjétek fel és használjátok ki jobban a rendelkezésetekre álló kegyelmi időt.
– Bocsássatok meg azoknak, akik ellenségesen viselkedtek veletek szemben és kérjetek bocsánatot azoktól, akiket ti bántottatok meg.
– Zúgolódás nélkül vállaljátok a szegényes és egyszerű életet.
– A maradandó dolgokat tegyétek az első helyre, a mulandókat hagyjátok a második helyen az életetekben.
– Legyetek önfeláldozó szeretettel egymás iránt.
– Ne nehezítsétek meg egymás – úgyis nehéz – keresztjét, hanem segítsetek egymásnak a kereszthordozásban.
– Éljetek úgy, hogy örüljek annak, hogy embert teremtettem a Földre.
Ha ebben a lelkületben mentek előre, akkor nagyon meg leszek elégedve veletek!!!”
 
Tanúságtétel a Szentírás évében:
“C. Bogdánnak hívnak, 24 éves vagyok. Ebben az évben fejeztem be a zene egyetemet. A nagyváradi állami Filharmóniában zenélek, mint csellós.
Megtérésem előtt, bár szeretet volt a családunkban, csak egyszer egy évben mentünk templomba. Az Isten felé vivő jó szokások hiányoztak az életünkből. Mindig éreztem valami-valaki hiányát. A családunkban, előbb, mi gyerekek tértünk meg, azután a szülők. Az én megtérésem akkor kezdődött, amikor a nővérem megtanított a rózsafüzért imádkozni. Bizalommal felajánlottam Neki testemet-lelkemet, egész életemet. Szűz Máriával beszélve, érezve az Ő jelenlétét, egyre jobban megszerettem Őt. Kértem, hogy vezessen egyre közelebb a mennyei Atyához. Visszatekintve rájöttem, hogy a Szűzanyának tett felajánlásomnak gyümölcse, egész megváltozott életem. Szűz Mária jelenléte készítette fel a szívemet Jézus befogadására. A családban, amikor együtt imádkoztunk, növekedett bennünk az öröm, a béke és a szeretet. Ezen az úton egyre jobban éreztük Isten jelenlétét bennünk és közöttünk. Nagy lendületet kaptam a lelkiéletemben: az életgyónásom, az érsemjéni és a nagyfalusi lelkigyakorlatok által. A megtérésem után egyre jobban megszerettem a csendet, amelyben érezhető volt Jézus jelenléte, békéje.
Mit jelent számomra a Szentháromság hegy, az Oltáriszentség és a Szentírás?
A Szentháromság hegyen: a Szentháromság, a Szűzanya, az Angyalok és a Szentek érezhetően vannak jelen. Ott megszűnik az idő és a gond. A “szent hegyen” közelebb vagyok az Éghez, a lelkem ott megnyílik, megtisztul és szabaddá válik. A hegyen, Isten fogadja a gyermekeit, ott a szívünk megpihen a világ nyugtalanságaitól. Ott Isten felkínálja a egész világnak mérhetetlen Irgalmát és végtelen Szeretetét. Azon a hegyen tapasztalatom szerint, a nyitott lélek mindent megkap, amire szüksége van. Ott az Ég érezhetően leszáll a Földre ajándékaival.
Az Oltáriszentség-i Jézus előtt a lelkem fejlődik. A csendben tudatosítom, hogy Ő jelen van, Ő szeret engem úgy, ahogy vagyok. A Jézussal való beszélgetésem által a Vele való kapcsolatom elmélyül. Jézus jelenlétében érezhető változás történik a szívemben, fényt és erőt kapok a feladataimhoz. Jézus segítségével le tudom győzni a nehézségeimet, felfedezem a lelki élet szépségeit, eltelek szeretettel, mindent könnyebben teszek, Jézussal és Jézusért.
A Szentírás olvasáson keresztül választ kapok a kérdéseimre. Jézus Szava fényt ad életem helyzeteire, megtanít Hozzá hasonlóan élni. Kedvenc idézetem a Szentírásból: “Keressétek elsősorban az Isten Országát, a többi mind megadatik nektek”. Amikor erre az idézetre gondolok, úgy az egyetemen mint a munkahelyen, sikerül Istent az első helyre tenni.”
Jelmondatom: “Jézussal és Máriával igent akarok mondani mindig a mennyei Atya Akaratára”.
 
III. Nagyfalu – előretekintés.
Januárban, azért imádkozunk, hogy a különböző vallásúak között hitegység és a különböző nemzetiségűek között szeretetegység legyen!
Januárban a mennyei Atya kéri a teljes böjtöt a televízióval, a kilenced alatt és azután hétfőn, szerdán és pénteken. Azon kívül is csak az építő műsorok megnézését ajánlják az Égiek!!!
Karácsonytól – Hamvazószerdáig a böjti rend, az Égiek Akarata szerint: a kilencedek alatt (1-9) és azután hétfőn, szerdán és pénteken, délig, teljes böjtöt tartunk. Kivételek: vasárnap, ünnepnap és a szeretetvendégség. Csak a péntekek húsmentesek! Legyünk ezután is óvatosak a hússal kapcsolatosan.
Januárban: Szent Máté evangéliumát olvassuk és éljük!
Jézus Öt Szent Sebe engesztelői békés Karácsony-i ünnepeket és boldog Új Évet kívánunk mindenkinek.
Decemberi házi feladat:
“JÉZUSUNK SEGÍTS, HOGY TISZTA SZÍVÜNKKEL ÉS KÖLCSÖNÖS SZERETETÜNKKEL AJÁNDÉKOZZUNK MEG TÉGED!”

Nagyfalu 2012-2013

2012 – A NAGY FIGYELMEZTETÉSRE VALÓ FELKÉSZÜLÉS ÉVE – NOVEMBER
”Legyetek mindig készen, mert az Emberfia abban az órában jön el, amikor nem is gondoljátok!” (Mt.24,44)
98. havi imatalálkozó Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén
A Szentírásból tanúljuk meg és tegyük gyakorlatba a szeretet himnuszát (I Kor. 13, 1-13)
Havi mottó: „Arról ismernek meg titeket, hogy az Én tanítványaim vagytok, ha szeretettel vagytok egymás iránt!” (Jn. 13, 35)
Havi imaszándék: azért engesztelünk, hogy az ellenség szeretet megszülessen mindenkinek a szívében!
Konkrét feladatunk: a konkrét felebaráti szeretetünkkel örvendeztessük meg a Szentlélek Istent!

Szűz Mária üzenete 2012 novemberében
„Szeretett engesztelő gyermekeim! Az elmúlt hónapban arra tanítottalak titeket, hogyan szeressétek a mennyei Atyát. Most, elmondom nektek hogyan szeressétek a felebarátaitokat és helyesen önmagatokat, a Szentlélek megörvendeztetésére. Tudnotok kell azt, hogy az Isten és a felebarát iránti szeretetetek elválaszhatatlanul összetartozik. Aki igazán szereti az Istent, az a személy a felebarátját is szereti. Ez áll fordítva is. Amint összetartozik: a két lábatok, két kezetek, két fületek, két szemetek, a madár két szárnya… úgy tartozik össze az Isten és a felebarát iránti szeretet. Tudnotok kell azt, hogy a felebarát iránti szeretetetek az Isten szeretetnek a próbaköve. Tudatosítnotok kell azt, hogy minden megteremtett ember a felebarátotok, függetlenül attól, hogy milyen vallású, nemzetiségű, korú, nemű, foglalkozású. Azért kell szeressétek a felebarátotokat, mert Szent Fiam ezt kéri tőletek, azért mert minden ember Isten gyermeke és az Ő képmására lett teremtve, ugyanazok az első szüleitek és mindannyian egy cél felé, az örök üdvösség felé tartotok!
Hogyan szeressétek konkrétan a felebarátaitokat?
Mutassatok jóakaratot, részvétet felebarátaitok jó dolgában és balsorsában. “Tanúljatok meg örülni az örvendezőkkel és sírni a sírókkal.” “Aki mással együtt sír, az ember. Aki képes másokkal együtt örülni, az angyali lelkületű!” Abban az esetben, ha fáj nektek mások öröme, irigyek vagytok, ha örültök mások bajának, kárörvendők vagytok. Az irígység, a kárörvendés a felebarát iránti szeretet hiányát jelzi bennetek.
Vigyázzatok arra, hogy ne ártsatok a felebarát: életében, ártatlanságában, vagyonában, becsületében…
Az irgalmasság lelki cselekedetei alapján törekedjetek: a bűnösöket figyelmeztetni, a tudatlanokat tanítani, a kételkedőknek jó tanácsot adni, élőkért és holtakért imádkozni, a szomorúakat megvígasztalni, igazságtalanságokat békével tűrni, az ellenetek vétőknek megbocsátani!
Az irgalmasság testi cselekedetei alapján, törekedjetek: az éhezőknek ételt adni, a szomjazóknak italt adni, a ruhátlanokat felruházni, a börtönben lévőket meglátogatni-bátorítani, a betegeket megvígasztalni, az úton lévőknek szállást adni és a halottakat tisztességesen eltemetni.
Itélkezés helyett, próbáljátok meg beleképzelni magatokat a felebarát állapotába. “Amit nem akartok magatoknak (semmi rosszat), azt ne akarjátok a felebarátnak sem. Amit akartok magatoknak (csak a jót), azt tegyétek a felebarátaitoknak is. A lelkiéletben az a csúcs, ha Isten kegyelméből képesek vagytok akár az életeteket is feláldozni a felebarátaitokért, mint Éva testvéretek.
Tanúljátok meg a felebarátot elsőként szeretni elvárások nélkül és mindenkit szeretni személy- válogatás nélkül. Szent Fiamat lássátok meg és szeressétek a felebarátban. Szeressétek az ellenségeiteket is Szent Fiam lelkületével.
Az igazi keresztény ismertető jele: “arról ismernek meg titeket, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretettel vagytok egymás iránt!”
Vigyázzatok arra, hogy helyesen viszonyuljatok az anyagi javakhoz! A pénzetek sohase lehet fontosabb, mint a felebarát iránti szeretetetek. Ne legyetek az anyagi javak rabjai. A tékozlás és a zsugoriság között találjátok meg a helyes középútat. A fösvény lelkű emberek feje fölött állandóan ott lebeg Szent Fiam isteni figyelmeztetése: “Esztelen, még az éjjel számonkérhetik a lelkedet. Amiket gyűjtöttél kiéi lesznek?” Ne felejtsétek el az ősi keresztény felfogást: minden falat kenyér, amelyet magatoktól megvontok a felebarát iránti szeretetből, az a Ti lelketeket táplálja!!! Éljetek úgy, hogy rátok ne mondhassák az emberek: telhetetlen.
Szeressétek a felebarátaitokat: odafigyeléssel, meghallgatással, munka megosztással a családban, áldozat vállalással, együtt érzéssel, kapcsolatok ápolásával, névnap – születésnap – házassági évforduló megtartásával!
Hogyan szeressétek helyesen önmagatokat?
Úgy, hogy vigyáztok a testetek egészségére és a lelketek tisztaságára!
Aki helyesen szereti önmagát: szemérmesen öltözködik, rendszeresen étkezik, a szükséges pihenést Isten akaratának tekinti, az orvosnál gyógyíttatja a beteg testét, kerüli a bűnöket és vigyáz arra, hogy a lelkében mindig ott legyen: a béke, öröm, szeretet!
Helytelenül szereti önmagát: aki cigarettázik, drogozik, mértéktelenül italozik, túlzásba viszi a munkát, aki lusta és nem akar dolgozni, aki veszélynek teszi ki a testét gyorshalytással, hegymászással, hiányos öltözettel, a pihenés elhanyagolásával, a betegsége semmibe vételével, öngyilkossági kísérletekkel. Helytelenül szereti önmagát: aki nem gyónik, nem áldozik, nem jár a templomba, nem olvas lelki könyveket, aki a hamis tanítások szerint él, aki kisebb-nagyobb bűnöket követ el és így bűnbánat nélkül a kárhozat felé halad!
Mindezeket hallva, gondolkozzatok El azon vajon szeretitek-e a felebarátokat és helyesen önmagatokat? Mindazok az engesztelők, akik arra törekednek, hogy szeressék a felebarátaikat és helyesen önmagukat, megörvendeztetik a Szentlélek Istent és az összes Égieket. Ebben a hónapban tudatosan erre törekedjetek!
Most a Szentlélek Isten áld meg titeket Általam az igazi felebaráti szeretet és a helyes önszeretet lelkületével!!!”

VISSZATEKINTÉS 2012 OKTÓBERÉRRE
Mit kell tudjunk Isten imádásáról? Isten, aki felülmúl végtelenül mindenkit, imádjuk! Elismerjük, hogy Isten az egész Világ Ura, Teremtője, mi pedig a teremtményeiként függünk Tőle. Senki mást és semmi mást nem imádunk sem az Égben, sem a Földön, csak a Szentháromságot! Istent imádjuk bensőleg: hittel, reménnyel és szeretettel! Hittel: elismerjük, hogy Isten a legfőbb Igazság! Reménnyel: elismerjük, hogy Ő a legfőbb Jóság. Szeretettel: elismerjük, hogy Ő a legfőbb Célunk, ezért egész életünkben Akaratát megtéve Felé tartunk! Istent imádjuk külsőleg is: az áldozat bemutatásával, térdhajtással, teljes leborulással, a bűnbánatban a mellünk verésével, a szentségek vételével… Álszent az, aki külsőleg feltünően mutatja a jámborságot, de belsőleg nem az. Ők nevetségessé teszik a vallást. Legyen az Isten imádásunk: egyszerű, természetes, józan, túlzásoktól mentes, vidám, állapotbeli kötelességünket tiszteletben tartó!
Mit kell tudjunk a bálványimádásról? Bálványimádó az a személy, aki bárki vagy bármi teremtményt istenségnek tart és azt imádja. A gonosz terve az, hogy mindenkit sátánimádóvá tegyen. Sokakat erre nem tudott rávenni, de arra igen, hogy a napot, a holdat, a csillagokat, a tüzet, a szelet, a vizet… imádják és ne az Alkotójukat. Bálványimádó az is, aki földi teremtményhez (férj, feleség, gyerek, kocsi, ház, pénz, test, hiú dicsőség…) jobban ragaszkodik, mint Istenhez. Az Ószövetségben a bálványimádás a legsúlyosabb bűnök közé tartozott, amelyekért halálbüntetés járt. Félbálványimádó az a személy, aki Istent nem a Szentírás és az Egyház szabályai szerint imádja. Ide tartozik a babonás személy, aki a teremtett dolgok erejében jobban bízik, mint kellene a természeténél fogva. A babonás ember segítséget vár: a patkótol, a kabalától, a 4 levelű lóherétől, amulettektől, kövektől, stb. A szentelmények más kategóriába tartoznak. (szentelt víz, tömjén,…) Ezeknek az Egyház imádsága által valóban természetfölötti erejük van.
Jóslással az a személy vétkezik, aki titkos dolgot (jövendőt) csillagjóslásból, kártyavetésből, álomfejtésből, számjegyekből, kávézacból, horoszkópból… akar megtudni.
A varázsló gonosz szellemeket hív segítségül, hogy ezáltal rendkívüli dolgokat véghez vigyen.
A spiritisták gonosz szellemeket kérdeznek meg, hogy tőlük valami titokzatosat megtudjanak. Ezek halottakat idéznek meg, asztalt táncoltatnak, médiumokat használnak fel…
Mi ezeknek a következménye? Ezek a személyek egy idő után mindentől és mindenkitől betegesen félnek, még a saját árnyékuktól is. Mindenből a rosszat olvassák ki. Ők a kereszténység szégyene, azért mert az Istennel kötött szövetséget semmibe veszik és a gonosz lélekkel kötnek szövetséget. Az Anyaszentegyház tíltja ezeket, ugyanis ezek a testre-lélekre-szellemre káros hatással vannak!
Mit kell tudjunk a Szentháromság Hegyen megáldott olajról?
Ez az olaj: a kígyósi (Ukrajna), a gyergyószentmiklósi (RO), a manduriai (IT) és exorcizált olajok keveréke, amellyel naponta, megáldhatjuk önmagunkat, egymást, beteg testvéreinket. Ezáltal: gyógyulásban, szabadulásban, oltalomban, lepecsétlésben… részesülhetünk, ha tiszta szívvel és hittel használjuk. A megáldott olaj, az utolsó időkben, az Égiek egyik legnagyobb ajándéka, amely ott kell legyen a családi oltárunkon. Imádság:Mindenható Istenünk, e megáldott olaj által, önmagam és szeretteim számára, élő hittel és tiszta szívvel, testi – lelki – szellemi gyógyulást kérek és minden kegyelmet, ami Akaratoddal megegyezik, az Atya, Fiu és Szentlélek Nevében!
Miben erősítettek meg még az Égiek az engesztelés alatt? Tekintsünk vissza a kilencedre a lelkiismeretviszgálatban, arra gondolva, mit sikerült megvalósítani és mi az amit elmulasztottunk megtenni? Legyen a szívünkben a múltra nézve: bűnbánat és hála, a jövőre nézve pedig kérés!
Kérjük élő hittel és tiszta szívvel Jézus Szent Vérének és Szűz Mária Szent Könnyeinek áldását. Ezáltal bűnbánatban és bűnbocsánatban részesülhetünk.
A Szűzanya háláját fejezte ki az áldozatos zarándoklatokért, amely által sok lelket tudtunk megmenteni a kárhozattól. A Szűzanya kérése volt: tartsunk ki mindvégig az engesztelő kilencedekben, mert ez nekünk is és mindenkinek a javára válik. Ha elesünk, azonnal bűnbánattal kerüljünk a kegyelem állapotába és harcolva a Gonosz ellen maradjunk minél tovább a lelki tisztaságban.
Éva Asszony egy látomásban arra kért, hogy imádkozzunk a férjéért, aki 2002 óta még mindig a purgatóriumban van. A betegeknek azt üzente, ha hittel és bizalommal mennek előre a jó úton, Isten segítségét meg fogják tapasztalni! Az engesztelőknek üzente: „Az engesztelés az utolsó idők legáldotabb útja, amely által szentté válhatunk és a Mennybe juthatunk, ha komolyan vesszük.” Kijelentette, hogy az Égiek az engesztelők többségével megvannak elégedve!!!”
Házi feladat novemberre:
„SZENTLÉLEK ISTENEM SEGÍTS, HOGY ÖRVENDJEK AZ ÖRVENDEZŐKKEL ÉS SÍRJAK A SÍRÓKKAL!
Előretekintés 2012 decemberére:
Decemberben 1-2, 6-7-én lesznek az engesztelések 13-órakor a Szentháromság hegyen. Decemberben az Úr Jézust fogjuk megörvendeztetni a Szűzanya iránti szeretetünkkel! 2013 – „A Szűzanya megjelenésére való felkészülés éve lesz!” Évi mottó a hit évében: „Boldog vagy mert hittél” (Lk 1, 45) A Szűzanyát fogjuk kérni, hogy a hit évében erősítsen meg minket a hitünkben!
                                                      (Az üzeneteket Nagyfaluban, Cs. János atya és V. Ilona közvetítésével kapjuk!)
A nagyfalui üzenetek, magyarul megtalálhatók az Interneten: www.szentharomsaghegy.hu;
2013- SZŰZANYA MEGJELENÉSÉRE VALÓ FELKÉSZÜLÉS ÉVE

NOVEMBER

” Boldog vagy ,mert hitted, hogy beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott Neked!” 8 Luk: 1.45).

110. havi imatalálkozó Szilágynagyfalu mellett, a Szentháromság hehyén

A Szentírásból: Elmélkedjük át a Jelenések könyvéből a 21-22. fejezeteket.

Havi mottó: “…aki igaz, legyen még igazabb, és aki szent, legyen még szentebb!”( Jel. 22.11).

Havi imaszándék: Azért fohászkodjunk, hogy az engesztelők mindannyian törekedjenek az életszentségre és a haláluk után purgatórium nélkül jussanak a Mennybe!

Konkrét feladatunk: Elhunyt őseinkért ajánljunk fel mindent ebben a hónapban (ima, böjt, jó cselekedet szentségre törekvés).Különösen a kilenced, vagy gregorián miséket(kilenced= 9 mise, gregorián= 30 mise), amely által mi is rendkívüli kegyelmekre számíthatunk. November 24.-én , 13 órakor Krisztus Királyt jelenlétünkkel és egy szál virággal fogjuk megörvendeztetni!A SZENTLÉLEK TANÍTÁSA 2013

NOVEMBERÉBEN


Ebben a hónapban a szentekről és az Ő követésükről szeretnék beszélni nektek!

Kik a szentek?

Ők a Mi barátaink boldog Országunknak örökösei. Ők a próbatételek, fizikai és lelki szenvedések, gyötrelmek, támadások… közepette formálódtak szentekké. Senki sem születik szentnek, ki-ki azzá válhat, ha együttműködik az Általunk felkínált kegyelmekkel. A szentek, azok az emberek, akiknek nem volt elég a mulandó földi élet, nekik a maradandó örök élet is kellett és ezért minden áldozatra képesek voltak. Ők magukra vették az égi felszólítást: “legyetek szentek, legyetek tökéletesek!” A szentek eljutottak a személyes kapcsolatra Velünk és Ránk hallgatva, Nekünk engedelmeskedve élték az életüket. Felfedezték az életükben egyedi, rájuk szabott Akaratunkat és azt boldogan teljesítették. Ugye ti is tapasztaljátok azt, ahol szentek éltek vagy élnek, ott ujjá születik az Egyház. Tudnotok kell azt,hogy a szentek miatt sok-sok megérdemelt büntetéstől kíméltük meg az emberiséget. Miattuk egész nemzetekre és országokra áradt és árad az Ég áldása! Miattuk lerövidültek és a jövőben is lerövidülnek a szenvedésnek napjai.Miattuk gyógyulásban, szabadulásban, gyors ima meghallgatásban, üdvösségben…részesülhettek. A szentek felajánlott életükkel az egész emberiség jótevői! A szentek pogányokat térítettek meg, az élő hitet fenntartották és nagyon értékes, épületes lelki könyveket írtak. Tudnotok kell azt,hogy Mindenszentekkor nem csak a szentté avatott szenteket ünneplitek, hanem azokat a névtelen szenteket is, akik haláluk után a Mennybe jutottak. Ezek között lehetnek: szüleitek, nagyszüleitek, rokonaitok, ismerőseitek…, akiknek kérhetitek közbenjárásukat. A szentek által arra is figyelmeztetünk benneteket, ha rövid, földi életeteket komolyan veszitek, purgatórium nélkül, egyenesen a Mennyországba juthattok.


Hogyan viszonyuljatok a szentekhez?

Ne csak csodáljátok, hanem kövessétek őket az erényes életben és minden nap kérjétek a közbenjárásukat. Ha megtanultok a védőszentetek és ismerős szentek által közeledni Hozzánk, rendkívüli kegyelmekben részesülhettek. Olvassátok a szentek életét és tartsátok meg a szentek ünnepeit! Képeiket, szobrukat, ereklyéjüket tiszteljétek. Legyenek ott a házi oltárotokon! Ne felejtsétek el, a szentek között a legnagyobb tisztelet Szűz Máriát illeti, ugyanis Ő van a legközelebb a Szentháromsághoz! Ha tehetitek templomokat, oltárokat építsetek a tiszteletükre! Helyiségeket,utcákat,intézményeket nevezzetek el róluk! Kereszteléskor, bérmáláskor,szerzetbe lépéskor boldogan vegyétek fel az ismert szenteknek a nevét. Könyveitekben, tanúságtételeitekben , énekeitekben, örömmel emlékezzetek meg róluk. Ők ezért nagyon hálásak nektek, mert ezáltal ragyogóbbá válnak és még hatékonyabban segíthetnek titeket. Egyre nagyon vigyázzatok, imádás csak a Szentháromságot illeti, a szenteket, mivel teremtmények, csak tisztelet illeti.


Közületek kik léptek rá az életszentség útjára?

Azok a gyerekeitek, akik megtanultak engedelmeskedni. Azok a fiatalok, akik megszerették a test és lelki tisztaságot. Azok a házasok, akik a hűséget komolyan veszik! Azok az idősek, akik lelkileg felkészülve, Reánk hagyatkozva, családjukat segítve haladnak az Örök Boldogság felé! Azok a papok, akiknek a legfontosabb feladatuk a lelkük és a rájuk bízott lelkek megmentése. Azok az engesztelők, akik komolyan élik meg az engesztelő hivatásukat! Akik harcolnak, mint kezdők a halálos bűnök ellen:, mint haladók, a bocsánatos bűnök ellen és mint a tökéletességre törekvők keresik és megteszik reájuk vonatkozó Akaratunkat. Közületek azok a személyek törekszenek életszentségre, akik nem a poklot,nem a purgatóriumot, hanem a Mennyországot célozzák meg erényes életükkel. Ne felejtsétek el, hogy a nagy szentség a kicsi, napi állapotbeli kötelességetek lelkiismeretes teljesítésében rejlik. Készüljetek fel arra, a megtérés az életetekben egy pillanat műve, az életszentség viszont kiterjed egész életetekre.


Befejezésül megkérdezhetnétek, a mai világotokban, családotokban, közösségetekben lehetséges- e szentté válni? Erre az a válaszom: a Mi és a szentek segítsége nélkül lehetetlen, de a Mi és a szentek segítsége által lehetséges bárkinek, csak AKARNOTOK kell!!!


Most az egész Szentháromság áld meg titeket az életszentségre való törekvés lelkületével!!!”

Házi Feladat novemberre: “Szentlélek Istenem segíts, hogy a szentírás mellett minden nap olvassam a szentek életét is, hogy a szentek példája és közbenjárása által én is szentté válhassak!!!”


VISSZATEKINTÉS 2013 OKTÓBERÉRE


Miben erősítettek meg az Égiek október elsőnapjaiban?
“Az év utolsó három hónapját szenteljétek a Szentháromság dicsőítésének és hálaadásának. Ha megtanultok jót gondolnim jót mondani és jót cselekedni, akkor a hálaadás fog feltörni szívetekből. Legyen mottótok: ‘Csak jót gondolj, mondj és tegyél, hogy Isten jó eszköze legyél!!!’ Ha valakiről elmondható az, hogy hálás, arról a személyről minden jót elmondtál. Akiről elmondható, hogy hálátlan, arról minden rosszat elmondtál. E három hónap mottója legyen számotokra: ‘Adjatok hálát mindenkor, mindenért!!!'”
Miért adjatok hálát?
Azért, mert a mennyei Atya megteremtett, fenntart és gondotokat viseli. A mennyei Atya bármit ad, elvesz vagy megenged az életetekben azt szeretettel teszi. Higgyetek, bízzatok a mennyei Atyában és gyermeki lelkülettel hagyatkozzatok rá! Adjatok hálát az összes szentek mellett az őrangyalaitokért, akiket a születésetek pillanatában a mennyei Atya bocsátott a rendelkezésetekre, azért, hogy egész életetek folyamán segítsen rajtatok. Minden reggel tudatosítsátok az angyalok jelenlétét, figyeljetek oda a sugallataikra, irányításukra, figyelmeztetésükre, tanításukra és kérjétek közbenjárásukat. Ha ezt megteszitek, sok rosszat elkerülhettek és sok jóban részesülhettek. Legyetek annak tudatában, az őrangyalaitok minden nap a Mennyország irányába vezetnek benneteket. Legyetek hálásak minden nap azért, mert a mennyei Atya hathatós eszközöket adott nektek a gonosz angyalok legyőzésére. Ha minden nap komolyan veszítek a szentségeket, a szentelményeket, az erényes életet, akkor nem tudnak ártani nektek! Legyetek nagyon hálásak a zarándokhelyekért, ahol az Égiek különleges módon vannak jelen, ahol üzenetek, jelek, csodák által tanítanak, és a hitetekben megerősítenek titeket. Legyetek hálásak minden egyes zarándokhelyekért, legyen az régi vagy új. Legyetek hálásak a látnokokért, akik alázatos lelkülettel meghajolnak az Egyház kivizsgálása előtt és következetesen közvetítik az Égiek üzenetét. Ne csodálkozzatok azon, ha hibáznak. Javítsátok ki őket és menjetek előre! Legyetek hálásak minden nap az engesztelő hivatásokért, amely által szentté válhattok és a lelkek sokaságát menthetitek meg a kárhozattól. Az engesztelés az utolsó idők egyik legszebb hivatása! Az engesztelésre, a lelkek megmentésére az Égiek hívtak meg titeket. Vigyázzatok arra, az Égiek nemcsak a családotokat bízta rátok, hanem az egész emberiséget és a tisztítótűzben szenvedő lelkeket is. A legtöbbet tehetitek, ha az egész életeteket felajánljátok a bűnösök megtéréséért. Legyetek hálásak azért is, hogy azokért is imádkozhattok, akikért eddig soha senki nem imádkozott. Legyetek hálásak a tisztulásotokért, amelyen most átmentek. Ha egészen tiszták lesztek, rátok való tekintettel a szeretteitek mellett, falvakat, városokat és földrészeket fogok megmenteni. Legyetek hálásak azért, hogy Isten segítségével minden bűnt legyőzhettek! Isten segítségével legyőzhetitek a nyelv bűnét, a test bűnét, a szemek, fülek, érzékszervekkel elkövetett bűnöket. Vigyázzatok arra, a bűnbánatot ne holnap, hanem ma vegyétek komolyan! A Szentháromság megáld titeket az örök hála lelkületével.”
Látomás a pokol és a Mennyország kapujáról. “Az Úr megengedte nekem, hogy láthassam a pokol és a Mennyország kapuját és betekintést engedett oda. A pokol kapuja, nagy, fekete kapu volt, amely csak befelé nyillott. Aki oda belép, azért mert utolsó pillanatban is nemet mondott Isten Irgalmára, az fel kell hagyjon minden reménnyel. Borzalmas látvány volt látni, amint szenvedtek az elkárhozott lelkek. Nagy félelem fogott el és ezért nem lépte át a pokol kapuját, hogy lássam mi van még ottan. A lelkemben elhatároztam, hogy ezután mindent vállalok, amit a Jó Isten megenged, hogy egy lélek se kerüljön a pokolba. A pokol borzalmai után láttam a Mennyország kapuját és betekinthettem rajta. A Mennyország kapuja gyönyörűen fénylő fehér kapu volt. A kapun belül, mindkét oldalon fehérbe öltözött angyalok és szentek voltak. Örömmel láttam a Szentháromság Hegy Védőangyalait és Szenjeit, amint a mennyei éneket énekeltek. A lelkemben jött az üzenet: ‘Ha Istennek tetszően éltek, halálotok pillanatában így fognak titeket is várni az angyalok és a szentek’ Abban erősödtem meg a látomás után, érdemes minden áldozatot vállalni azért, hogy mindenkit levegyünk a gonosz szekeréről és mindenkit áttegyünk az Isten szekerére, amely a végnélküli boldogságba visz!!!”


Előretekintés 2013. decemberére

Decemberben 1; 5- 6 -7-ém lesznek 13 órától az engesztelések.
Elsőszombaton újra családfa gyógyítás lesz!!!
Az engesztelő közösség nevében megköszönjük az elmúlt évben hozott áldozataitokat a lelkek megmentéséért és a felajánlott adományaitokat!!!
2014 – ben felkészülünk a Szentlélek rendkívüli kiáradására. Együtt fogjuk kérni a gyógyítás, szabadítás, a szellemek megkülönböztetését, a prófétálás, a nyelvekek adományát és minden kegyelmet, amelyre az utolsó időkben szükségünk lesz!
Reménykedve és örömmel menjünk előre a jövő évben is az engesztelésben. A jutalmunk nem fog elmaradni!!!

Nagyfalu 2010-2011

2010 – A SZENTEK MEGISMERÉSÉNEK ÉS KÖVETÉSÉNEK AZ ÉVE –NOVEMBER
”Isten Akarata az, hogy szentek legyetek!” (1 Tessz 4,2)
74. havi imatalálkozó Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén
A Szentírásbólelmélkedjük át a vasárnapi és az ünnepnapi evangéliumokat! (Mk.5;Lk.20;21;23;Mt.24)
Havi mottó:„Atyám, szabadíts meg a gonosztól!” (Mt 6,13)
Havi imaszándék: a jóra törekvő életünket ajánljuk fel a tisztítótűzben lévők megszabadulásáért!
Konkrét feladatunk: ha tehetjük, menjünk el szeretteink sírjához, tegyük rendbe azt, és imádkozzunk ott a lelkük üdvösségéért!
N.B. november 21-én 13 órakor virággal fogjuk megkoronázni Krisztus Királyt.
Szeretett engesztelő gyermekeim! Mivel a gonosz lélek napjai meg vannak számlálva, ezért rendkívüli módon támad titeket. Az utolsó időkben, amelyben éltek, meg kell tanuljatok rendkívüli módon védekezni és harcolni ellene.
Én, a Szentháromság Akaratából, a Sátántipró Asszony vagyok. Most elmondom nektek, hogy ti és őseitek hogyan kerültök a gonosz lélek hatalmába és hogyan kerülhettek újra a Szentháromság uralma alá.
A Gonosz hatalmába bűneitek, mulasztásaitok, lelki sebeitek, őseitekkel való kapcsolatotok le nem rendezése, okkult ördögi praktikák, Isten nélküli és istentelen életetek,… miatt kerültetek.
Hogyan kerülhettek újra a Szentháromság teljes uralma alá?
Az őszinte bűnbánatotok által! Fontos kimondani Isten és az Ő szolgája előtt, a szentgyónásban, hogy ’Isten Irgalmára szoruló bűnös ember vagyok! Felelős vagyok bűnös tetteim minden következményéért. Teljes szívemből ellene mondok a gonosz léleknek, ellene mondok minden kísértésének és teljes szívemből döntök Isten mellett és egészen Neki szentelem az életemet.’ Ha ezt megteszitek, kikerültök a gonosz hatalma alól, és Isten uralma alá kerültök. Arra kérlek titeket, hogy kérjetek Istentől bocsánatot őseitek bűnei miatt is, hogy ők is szabaddá váljanak.
Ha megtanultok megbocsátani és bocsánatot kérni, lelki sebeitek begyógyulnak, a szeretet- kapcsolatotok helyreáll Istennel, élő és elhunyt szeretteitekkel és az egész emberiséggel. Tudnotok kell, hogy a harag, gyűlölet és minden más bűn utat nyit számotokra a gonosz lélek uralma felé. Ezt a kaput bocsánatkéréssel és megbocsátással tudjátok végleg bezárni.
Ha gyógyító imát végeztek, megszabadulhattok a gonosz lélek által okozott testi- lelki- szellemi betegségeitektől. Ha a gyógyulásotok nem következik be, ajánljátok fel engesztelésül szenvedéseiteket tisztulásotokért, az egész emberiség megtéréséért és a tisztítótűzben szenvedő őseitek megszabadulásáért.
A szabadító ima által megszabadulhattok az ördögi megkötözöttségeitektől. Sorozatosan elkövetett, visszatérő bűneitek által olyanná váltok, mint egy a lábain madzaggal megkötözött madár, amely nem tud szabadon repülni, csak egy behatárolt területen. A rendszeresen végzett szabadító ima által megutáljátok a bűnt, megszeretitek a jót és elindultok a lelki fejlődés útján.
Ha a gonosz birtokba vett benneteket,az ördögűző ima által megszabadulhattok tőle. A megszállott emberek olyanok, mint a kalitkába zárt madár, amelybe önként maguk sétáltak bele. Ördögűző imát a Pápa, a püspökök és az általuk megbízott papok vagy karizmatikus személyek végezhetnek. Ezt a gonosznak parancsoló imát csak tiszta lélekkel, Isten erejében bízva és gyakorlat által lehet végezni, sohasem egyedül, mindig közösségben.
Mit tegyetek az abortált magzatokkal? Először is kérjetek bocsánatot Istentől és a megölt magzatoktól, és mondjátok ki azt, hogy szeretitek őket. Utána kérjetek bocsánatot Istentől azok nevében is, akik tudtak az abortuszról és segédkeztek abban. Utána vállaljátok a szenvedéseket, amelyet Isten megenged az életetekben jóvátételként.
Vannak házak, családok, helyek, napok, bizonyos útszakaszok,… amelyek súlyos bűnök miatt a gonosz hatalma alá kerültek. Arra kérlek titeket, hogy Jézus Vére, felajánlott szentmisék, szenteltvíz hintés, tömjénezés által törjétek meg a gonosz erejét és helyezzétek ezeket a helyeket és személyeket a Szentek és az Angyalok védelme alá.
Még arra is megkérlek titeket, hogy Jézus Nevében radikálisan határoljátok el magatokat a gonosz lelkektől, a bűnös világtól, a gonosz emberektől és a pokolba jutott őseitektől, hogy ezután már egyáltalán ne tudjanak ártani nektek! Égessétek el az okkult könyveket, a pornó anyagokat, az ördögi praktikák minden eszközét (inga, kártya, varázseszközök, stb.), adjátok vissza a lopott dolgaitokat, vagy térítsétek meg az okozott kárt, hogy a gonosz uralma alól megszabaduljatok. Tanuljátok meg Jézus uralma, védelme, oltalma alá helyezni önmagatokat, szeretteiteket, javaitokat, az egész emberiséget és a tisztítótűzben szenvedő őseiteket. Ezt időnként ismételjétek meg!
Bánjátok meg mulasztásaitokat, amelyeket a tisztítótűzben szenvedő őseitek ellen elkövettetek! Kérjetek bocsánatot tőlük és ti is bocsássatok meg nekik! Tegyétek jóvá mulasztásaitokat felajánlott misesorozattal (gregorián, kilencedek)! Minden ősötöket anyai és apai ágon visszamenőleg helyezzétek Jézus Szent Sebeibe, hintsétek meg őket Jézus Szent Vérével, és kérjétek rájuk Isten Irgalmának a kiáradását és áldását.
A családfa gyógyításával leszeditek még ezen a földön élő szeretteiteket a gonosz szekeréről és áthelyezitek őket Isten szekerére, a tisztítótűzben szenvedő szeretteitek kiszabadításán munkálkodtok, az abortált magzatokkal helyreállítjátok a szeretetkapcsolatot.
Ha nem helyezitek Isten uralma alá magatokat és őseiteket kéréseim szerint, minden rosszra számíthattok. Ha kéréseimnek engedelmeskedtek, Isten uralma alá helyezve magatokat és őseiteket, egészen közel kerültök a szeretetben Istenhez, az egész emberiséghez, a tisztítótűzben szenvedő és az üdvözült lelkekhez. Testi-lelki gyógyulásra, megtérésre, újjászületésre, purgatórium nélküli üdvösségre számíthattok.
A Szentháromság Általam áld meg titeket az Ő isteni Oltalmával!”
Házi feladat novemberre:

„URAM SEGíTS, HOGY IGENT MONDJAK NEKED EGÉSZ ÉLETEMBEN ÉS HALÁLOM PILLANATÁBAN IS!!!

Csilik János:

CHIARA LUCE BADANO (1971-1990) ÉLETSZENTSÉG 18 ÉVESEN
Nem is olyan rég még köztünk élt és már a boldogok között tisztelhetjük őt. Nem volt szerzetes, nem volt pap, hanem egy olasz diáklány, akitől 17 évesen megkérdezte Jézus: „Akarod-e hordozni a keresztemet, mert a te segítségeddel sokkal több embert tudok megmenteni a kárhozattól?” És Chiara igent mondott Jézusnak!
1960-ban két olasz fiatal, Ruggero Badano és Maria Tereza Caviglia összeházasodnak. Éveken át hiába várakoznak, nem születik gyermekük. Nagyon sokat imádkoznak együtt és elzarándokolnak a Szűzanya szentélyébe, kérésükkel a szívükbe. 11 év után meghallgatásra talált az imájuk és 1971 október 29-én megszületett a kis Chiara. A szülők a Szűzanya ajándékának tekintik őt. Csodálatos a gyermek, mindig mosolyog, beszédes, vidám természetű, szereti a sportot, a természetet és a zenét. És szereti „az utolsókat”, a szegényeket, akikre kevesen figyelnek oda.
Óvodáskorától pénzt gyűjtöget egy kis dobozban az afrikai szegény gyerekek részére és arról álmodozik, hogyha felnő, orvos lesz, hogy meggyógyítsa őket. De nemcsak a távol lévők vonzzák, akiket „könnyű szeretni”, hanem a saját társai között is mindig megtalálja azokat, akiken segíthet. Chiara boldog kislány, aki szereti az életet és szeretné másokét is széppé tenni.
Elsőáldozásra egy evangéliumos könyvet kap, amely nagy hatással van rá. Kilenc éves korában tagja lesz a Fokoláré közösségnek, ahová barátait is magával viszi. Életének mottója ettől kezdve „azt akarom, hogy mindenben Isten legyen az első helyen!”
Az Istenszeretet természetes módon járja át az életét, miközben éli a fiatalok mindennapi életét. Egy nap teniszezés közben olyan éles fájdalom hasít a hátába, hogy kiesik a kezéből az ütő. Ekkor 17 éves. Másnap elmegy az orvoshoz, aki hosszas vizsgálódás után először a szülőkkel közli a szomorú hírt: a lányuk, a csontrák miatt, gyógyíthatatlan. Amikor Chiara is megtudja a diagnózist, némán imádkozva lefekszik az ágyra. Amikor lassan felül, mosolyogva megfogja édesanyja kezét és azt mondja: „Tudod mama beszélgettem Jézussal. Azt mondtam Neki: Jézus, ha Te Akarod, én is akarom!” Ezt ismételgette gyakran az elkövetkezendő fájdalommal teli év során. A betegség nagyon hamar elhatalmasodik, több fájdalmas műtét is követi egymást. Chiara rövíd idő után már járni sem tud. Fájdalmai közepette ő ad lelki támaszt családjának és azoknak akik felkeresik betegágyán. A látogatókat, fájdalomtól meggyötört, de mosolygós arccal fogadja. Arca mindvégig nyugalmat, békét, örömet sugároz. Naplójában ezt írja barátainak címére: „Egy pillanat allatt léptem ki az életetekből! Szerettem volna megállítani azt a vonatot, ami elvitt töletek! Sok mindent nem értettem! Tele voltam tervekkel, vágyakkal. Egy új világ várt rám és semmi mást nem tehettem minthogy ráhagyatkozzam. Mosmár érzem, hogy egy csodálatos isteni terv része vagyok, amely lépésről – lépésre kitárúl előttem.” Távol lévő barátainak ezt üzeni: „A fiataloké a jövő! Én már nem tudok futni, de szeretném átadni nektek a lángot, mint az olimpián. Vigyázzatok, csak egy életetek van és az mindent megér, hogy jól éljétek.” A betegség lassanként felemészti testi erejét, de a lelki ereje töretlen. Kezelőorvosa, aki nem hívő így nyilatkozik: „Mióta megismertem Chiarat és a családját valami megváltozott bennem. Most kezd összeállni bennem a kép a kereszténység lényegéről!”
1990 júliusában ezt írta Chiara Lubichnak, a Fokoláré mozgalom alapítojának: „Amióta leállították az orvosok a kezelésemet, annyira fáj a hátam, hogy nem bírok oldalra fordulni és néha úgy érzem megfojt a fájdalom! Ugye a Jegyesem látogatott meg engem?” Chiara Lubich a következőket válaszolta neki: „Chiara, ne félj attól, hogy Igent mondj Jézusnak minden pillanatban! Jézus erőt fog adni neked, én ebben biztos vagyok! Én is imádkozom érted, és lélekben mindig veled vagyok! Isten Végtelenűl szeret, és be akar hatolni a lelked legmélyébe és meg akarja veled éreztetni a Mennyországot!”
Chiara a szenvedésben Jézus látogatásait látja és tudatosan készül a Vele való találkozásra!
Mindent megtervez: azt kéri, hogy mennyasszonyi ruhában temessék el, hiszen mennyei Jegyese elé készül. Halála előtt azt mondta: „Ne sírjatok miattam, én Jézushoz megyek! Nem akarom, hogy temetésemen az emberek szomorkodjanak, inkább énekeljenek teljes szívükből!” Utolsó szavai, amelyeket az édesanyjának mondott, ezek voltak: „Légy boldog mama, mert én boldog vagyok!”
Chiara Luce hamarosan sok fiatal számára Égbe mutató jel lesz. Barátai, tisztelői, amikor sírjánál összegyűlnek, úgy emlékeznek rá, mint aki most is velük van! Hisszük azt, akik eljutottak az Istennel való közösségre, közbenjárnak értünk! Chiara Luce Badano közbenjárására már történt egy csodálatos gyógyulás, amelyet XVI. Benedek pápa 2009 december 19-én kelt dekrétumában elismert.
Chiara Luce, kérünk járj közbe értünk is Istennél, hogy a mi életünkben is, mindig, mindenben Isten legyen az első helyen!
2011 – AZ ÜNNEPEK MEGISMERÉSÉNEK ÉS MEGÉLÉSÉNEK AZ ÉVE – NOVEMBER
      ”Boldog a nép, mely ünnepelni tud, és Arcod fényében járhat Uram!” (88 Zsolt. 16)
86. havi imatalálkozó Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén
A Szentírásból elmélkedjük át a vasárnapi és az ünnepnapi evangéliumokat! (Mt. 5;25; Mk.13; Lk.14)
Havi mottó: „Krisztus nevében kérünk titeket engesztelődjetek ki Istennel (és egymással)!” (2Kor. 5,20)
Havi imaszándék: azért imádkozunk, hogy komolyan éljük meg a bocsánatkérést és megbocsátást, mintha ez az utolsó lehetőség lenne a számunkra, a halálunk előtt!
Konkrét feladatunk: azért jöjjünk a Szent Hegyre, hogy kibéküljünk Istennel és az emberekkel!
N.B. November 20 – án, Krisztus Király ünnepén, délután 13 órakor lesz a koronázás virágkoszorúval.

Tanítás a Szentlélek Istentől 2011 novemberében

      „Szeretett engesztelő gyermekeim! Szeretettel arra kérlek titeket, hogy kiengesztelődésetek évfordulóját ebben az évben hálaadással ünnepeljétek meg.
      Hálálkodjatok a Tőlünk kapott alázatos lelkületetekért, amely által kértétek és elfogadtátok a megbocsátásunkat.
      Hálálkodjatok azért, hogy nemzeten belül és nemzetek között is kiengesztelődtetek egymással. Tudnotok kell, nagyon sok ideig vártuk ezt, és amikor láttuk a ti bocsánatkéréseteket és megbocsátásotokat az Ég minden kegyelmét rátok, nemzetetekre és az egész emberiségre kiárasztottuk! A kiengesztelődésetek óta, akár érzitek, akár nem, az igazi szeretet működik a szívetekben és közöttetek! A jövőben is megbízlak titeket, hogy a kiengesztelődést gyakoroljátok, ha szükséges családban, lelki közösségben és a vallások között is. Arra kérlek titeket, ha Velünk és felebarátiatokkal kibékültetek éljetek megbékélve önmagatokkal is.
      Hálálkodjatok a kiengesztelődés példaképeiért: Jézusért, Máriáért, II. János Pál pápáért, nemzetetek szentjeiért, őrangyaláért, Éva Asszonyért,… Ők, a kiengesztelődésben rendkívüli módon segítettek és ezután is segítenek titeket.
      Hálálkodjatok azért is, mert a kiengesztelődés elsősorban nem a ti akaratotokból, hanem a Szentháromság, Mária, az összes Angyalok és Szentek megbízásából következett be! Ezért kaptátok a sorozatos áldást szeretett főpapjaimtól. Tudnotok kell, hogy a kiengesztelődés az egyetlen és utolsó esély a nemzetek fennmaradására. A jövőben meg fogjátok látni, mindazok a nemzetek, akik nemzeten belül és a nemzetek között nem tanulnak meg kiengesztelődni, el fognak tűnni a történelem színpadáról. Ezek a gőgös nemzetek önmagukat és egymást fogják felszámolni.
      Hálálkodjatok azért is, hogy megkaptátok az utolsó  idők egyik legnagyobb kegyelmét, az engesztelő  hivatást, a kiengesztelődés megélését  és elterjesztését az egész Földön.
      Hálálkodjatok az Általunk kiválasztott alázatos képviselőitekért, akik Igenje által a kiengesztelődés nemzeten belül  és a nemzetek között megtörténhetett. Gyönyörűség volt látni az Égből, amikor a titeket képviselő papok és azután ti is megöleltétek egymást. Beleremegett az egész Ég a rendkívüli kegyelem átadása alkalmával.
      Hálálkodjatok a kiengesztelődésetek gyönyörű következményeiért. A kiengesztelődés által felszámolódott a szívetekben: az irigység, féltékenység, a széthúzás, az ellenszenv, a bosszú és megszületett bennetek a segítőkészség, az igazi szeretet, egység, az összetartás, az alázat, az öröm és még nagyon sok erény! A kiengesztelődés egyedi ünnepe alkalmával új szívet, új lelket és hófehér lapot kaptatok. Jó példátok azóta is fénylik, hegyre épült világító városként a nemzetek előtt. Tudnotok kell, hogy sokan követték a ti jó példátokat.  
      A kiengesztelődés óta más szemmel néztek egymásra és nyugodt lelkülettel várjátok Jézus visszatérését a Földre.
      Tudnotok kell, Mária virágos kertjében a legszebb virágok lettetek. Örömmel látjuk azt is, hogy a lelki sebeitek, amelyeket kölcsönösen okoztatok egymásnak, szépen begyógyultak. Ezek után arra kérlek titeket, hogy a jövőben soha ne emlegessétek a kapott sebeiteket, hanem felejtsétek el azokat mindörökre, amint azokat Mi is elfelejtettük.
      Hálálkodásotok közben arra is gondolhattok, mi lett volna akkor, ha nemzeten belül  és a nemzetek között a kiengesztelődés nem következett volna be?
      Hálálkodjatok az engesztelők keresztjéért, amelyet hitvallóan a nyakatokban viseltek. Ezen a kereszten Jézus és Mária Szívük egyek! Ezen kereszt által akarunk figyelmeztetni titeket a szeretet egységre, életetek minden napján. Ha nemzeten belül és a nemzetek között akár áldozatok árán is fenntartjátok az Égből kapott egységet, akkor a kegyelem folyamatos áradását fogjátok megtapasztalni.
      A kiengesztelődésetek évfordulóján: a Szentháromság, Mária, az összes Angyalok és Szentek nevében megköszönöm nektek, hogy befogadtátok a kiengesztelődés kegyelmeit. Arra kérünk titeket, hogy a jövőben jobban vigyázzatok erre az egyedi kegyelemre, mint a szemetek fényére.
      Sok áldozatot vállaló együttléteteket az érezhető szeretet kegyelmével áldjuk meg: az Atya, a Fiú és a Szentlélek Nevében!!! 
      Házi feladat novemberre:

„SZENTLÉLEK ISTENÜNK! HÁLÁT ADUNK NEKED, HOGY A KIENGESZTELŐDÉS ÁLTAL AZ IGAZI SZERETET MEGSZÜLETETT A SZÍVÜNKBEN”


Szűz Mária rendkívüli üzenete 2011 október első szombatján
 
    „Szeretett engesztelő gyermekeim! Jelenleg Fatimáról, Medjugorjéról és Nagyfaluról szeretnék beszélni nektek.
      Én, amikor Fatimában megjelentem a három kiválasztott gyermeknek, ünnepélyesen jelentettem ki nekik: ’Én, a rózsafüzér Királynője vagyok!’ Megkértem őket, minden megjelenésem alkalmával, hogy minden nap végezzék el rózsafűzért. A gyerekek minden kérésemet olyan komolyan vették és élték, hogy kijelenthettem nekik: ’Meg vagyok elégedve veletek!’
Engesztelő gyermekeim! Az utolsó időben megkérlek titeket, hogy végezzétek a rózsafűzért: mindennap elmélkedve és együtt a családotokban, úgy, hogy veletek is legyek megelégedve.
      Én, amikor Medjugorjéban megjelentem hat gyermeknek, ünnepélyesen jelentettem ki nekik: ’Én a Béke Királynője vagyok!’ Megjelenésem alkalmával többek között a szívbékére, a nemzetek és a vallások közötti békére hívtam fel a figyelmüket.
Engesztelő gyermekeim! Tudnotok kell, hogy a szívbéke és a köztetek lévő béke az Ég egyik legnagyobb ajándéka számotokra. A béke az elővételezett Mennyország a Földön amit, ha elveszítetek megbocsátással és bocsánatkéréssel, azaz kiengesztelődéssel lehet visszaszerezni. Az engesztelők hivatása a kiengesztelődés, amely által lehozzátok az Eget a Földre. Ezt tettétek Vácon, Nagyfalu mellett a Szentháromság hegyen és legutóbb Mohácson, amiért nagyon meg vagyok elégedve veletek.
      A Szentháromság hegyén kijelentettem Éva, választott gyermekemnek: ’Én, a Remény Anyja vagyok!’ Ő, reménykedett a legreménytelenebb helyzetben is, mert Isten Mindenható erejére tekintett. Azok az engesztelők élnek reménytelenségben, akik elfelejtkeznek a jó Istenről, és csak önmagukra és az emberekre néznek. Én arra kérlek titeket, ha megtettétek a részeteket, bízzatok a Mindenható Istenben, Aki mindent a javatokra és üdvösségetekre fordít.
      Most ünnepélyesen jelentem be nektek, hogy még a Nagy Figyelmeztetés előtt, a Szentháromság Akaratából meg fogok jelenni a Szent Hegyen, Éva választott gyermekemmel együtt. Annak idején Fatimában három gyereknek, Medjugorjéban hat gyereknek és a Szentháromság hegyen az egész engesztelő közösségnek fogok megjelenni. Ezt a rendkívüli kegyelmet a Szentháromságtól kapjátok áldozatos engesztelésetekért és Éva gyermekem közbenjáró imája miatt. A nyilvános megjelenésem és tanításom egy életre való élmény lesz azok részére, akik rendszeresen járnak a Szentháromság hegyére engesztelni az egész emberiség megtéréséért. Megjelenésem alkalmával, amely hamarosan lesz, ki fogom fejezni nektek a Szentháromság háláját, fel fogom mutatni nektek a megdicsőült Éva gyermekemet, aki az engesztelő szenvedése által vált példaképetekké és Személyesen foglak felkészíteni titeket a Nagy Figyelmeztetésre.
Legyetek mindig lélekben készen, mert nem tudjátok sem a napot, sem az órát. Ne féljetek a jövőtől, mert Én mindig veletek vagyok, és azt akarom, hogy az Én fehér rózsácskáim legyetek. Jelenleg a legjobb úton haladtok. A Szentháromság az engesztelő közösség többségével meg van elégedve!
      Most a Szentháromság áld meg titeket Általam és Éva gyermekem által: imádságos lelkülettel, szívbékével és a reménység kegyelmével.”

Nagyfalu 2008-2009

2008 – A KIENGESZTELŐDÉS ÉVE – NOVEMBER

 
”Krisztus nevében kérlek titeket, engesztelődjetek ki Istennel és egymással!”
 
50. havi imatalálkozó Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén
 
A Szentírásból elmélkedjük át és éljük meg a tanításokat az új Égről és az új Földről. (2 Péter 3; Jelenések 21; Izaiás 65,17 és 66,12)
 
Havi mottó: „Mi, Új Égre és Új Földre várunk, amely az Igazság otthona.” (2 Péter3,13)
 
Közös imaszándék: imáinkat, böjtjeinket, jócselekedeteinket és legalább kilenc szentmisét felajánlunk a tisztítótűzben szenvedő szeretteinkért. Bocsánatot kérünk elhunyt hozzátartozóinktól, akiket életükben megbántottunk és megbocsátunk azoknak, akik életükben minket bántottak meg.
 
Konkrét feladatunk: hetente legalább egyszer elmegyünk a temetőbe, és ott elimádkozzuk az Irgalmasság rózsafüzérét, a tisztítótűzben szenvedő lelkek kiszabadulásáért!
 
A Szentlélek üzenete 2008 novemberében
 
„Szeretteim! Jelenleg az előttetek álló Új Ég és Új Föld után szeretnék vágyat kelteni megfásult szívetekben! Örüljetek és teljes szívetekből ujjongjatok, mert az Új Ég és az Új Föld, amit megígértem nektek, meg fog valósúlni még mielőtt e nemzedék elmúlik. A Szentháromság hegyén arra hívlak meg és készitelek fel titeket, hogy az Új Ég alatt és az Új Földön éljetek. Tudnotok kell a jelenlegi világ el fog múlni és virágzó, új Földet fogok adni nektek, ahol isteni Akaratom fog megvalósulni.
 
Most elmondok nektek néhány dolgot az Új Világról azért, hogy tudjátok, mi után vágyakozzatok.
 
Az Új Földön a világ újra az élet és a szépség kertjévé fog változni! Az Új Földön szeretet lesz minden ember szívében és az erényeket koronaként fogják viselni. Az Új Jeruzsálemben minden könny le lesz törölve, ott nem lesz gyász, sem jajgatás, sem fájdalom, ami addig rossz volt mindörökké el fog múlni! Az Új Föld tündöklő fényben fog világítani! A jelenlegi halott emberiség, amely többségben énközpontú, szívtelen, anyagias, hitetlen, közömbös, szenvedélyekben fetrengő…, fel fog támadni, és követni fog Engem az Új Földre! Az Új Ég és az Új Föld akkor jön el, amikor Lelkem kiárad mindnyájatokra az Égből! Egyházam meg fog újulni: alázatos, szegény és erős lesz! Az Új Egyház, egyetlen nyáj lesz az egész emberiségből és szeretettel teljes család lesz.
 
A beköszönő Új Édenkertben teljes életközösségben lesztek a Szentháromsággal, az Angyalokkal, a Szentekkel és mindazokkal a tesvéreitekkel, akik előtetek távoztak el a Földröl! Az Új Időben Szent Angyalaim és Szentjeim fognak táplálni és tanítani titeket. Az Új Ég alatt enyéim Engem fognak dicsőiteni éjjel és nappal. Az Új világban az Ég lehullatja rátok harmatát és felüdít benneteket. Az Új Korszakban tökéletes boldogságban fogtok élni az Égiekkel és szeretteitekkel. Akkor a Mennyország egyesülni fog a Földdel!
 
Mit tegyetek, és mit ne tegyetek azért, hogy az Új Világ megvalósulását siettesétek?
 
Az Új Korszak, ami előttetek áll Lelkem ajándéka és a ti bizalommal teljes imáitoknak, böjtjeiteknek, jócselekedeteiteknek, felajánlott szenvedéseiteknek és életeteknek lesz a gyümölcse! Vigyázzatok, mert isteni Leheletem el fogja fújni mindazokat, akik megszomorítják és elfojtják Lelkem megmentő munkáját.
 
Isten az egész Földet meg fogja tisztítani, miként a tűzben az aranyat szokták, és azután fog egy Új Világ megszületni, amelyben csak a bűnbánók és a szentek fogják jól érezni magukat. Amikor a tisztító tüzemet ki fogom árasztani minden nemzetre, akkor sokak gonoszsága szeretetté változik, megkövesedett szíveteket meglágyítom, és lángra gyújtom, közömbösségeteket buzgóságá formálom segitségetekkel!
 
Az Új Korszak, amelyet nektek a legnagyobb szeretettel készitünk egybe fog esni a Sátán uralmának a végével és a csatlósainak a vereségével. Legyetek lélekben mindig készen, mert az utolsó idők eseményei egymás után fognak következni! Engedjétek, hogy Lelkem Új Paradicsomkertté tegye a lelketeket, amelyben állandó otthont akarunk késziteni magunknak.
 
Megáldalak benneteket a szentség ajándékával!!!”
 
(Az üzeneteket Nagyfaluban, B. M. Éva asszony és Csilik János atya közvetítésével kapjuk!)
 
 
 
Házi feladat novemberre:
 
TÖREKSZÜNK A LEHETŐ LEGSZEBBEN ÉLNI! EZT AJÁNLJUK FEL A TISZTITÓTŰZBEN SZENVEDŐ LELKEK KISZABADULÁSÁÉRT!!!
“… „Szeretteim! Ebben a hónapban, amikor a Csodásérmű Boldog Asszonyról emlékeztek meg, elmondom nektek, hogy mit kell tudjatok a csodáról…”
2009 – A ZARÁNDOKHELYEK MEGISMERÉSÉNEK AZ ÉVE – NOVEMBER
”Isten és a felebarát szeretetében éljétek le földi zarándoklásotok szent idejét!”
62. havi imatalálkozó Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén
A Szentírásból elmélkedjük át a négy evangéliumból a csodákat!
Havi mottó:„Aki hisz, annak minden lehetséges!” (Mk.9,23)
Havi imaszándék: együtt fogjuk kérni a Csodásérmű Boldog Asszonyt, hogy vezessen el minket a szeplőtelen életre!
Konkrét feladatunk: lelki védelmünk érdekében, értékelni és használni akarjuk a szentelményeket: a megáldott keresztet, szentképeket, szobrokat, a csodásérmet, a szentelt gyertyát, tömjént, vizet, stb.!

Tanítás a Szentlélek Istentől 2009 novemberében
 
            „Szeretteim! Ebben a hónapban, amikor a Csodásérmű Boldog Asszonyról emlékeztek meg, elmondom nektek, hogy mit kell tudjatok a csodáról.
 
 
 
Az Atya, a választott néppel, életük döntő pillanataiban tett csodát! Az első keresztények életében, azért történt nagyon sok csoda, mert élő hitük volt és azt akartuk, hogy a kereszténység minél gyorsabban terjedjen el a világon. Ha a Szentírást átolvassátok, látni fogjátok, hogy voltak csodák, úgy a választott nép, mint a keresztények életében. Gondoljatok a háron ifjúra, akik a tüzes kemencében életben maradtak, vagy Dánielre, aki az oroszlánok verméből élve került ki. Gondoljatok a pünkösdi csodára, a több ezer megtérőre; Saul hírtelen megváltozására, akiből Pál apostol lett! Gondoljatok a vakok, süketek, bénák, némák gyógyulásaira és a halottak feltámasztására. Csodákkal igazoljuk mindazokat, akiket az Egyház boldoggá és szentté avat. Zarándokhelyeken is számtalan csoda történik! Én azt mondom nektek, ahol élő hit van, ott voltak, vannak és lesznek csodák. A csoda olyan rendkívüli esemény, amely természetes erő segítségével nem jöhet létre. A csoda által, a természet törvénye nem szűnik meg, csak felfüggesztődik. Tudnotok kell, csodát csak a Szentháromság tehet és azok a személyek, akik erre Tőlünk hatalmat kapnak.
 
 
 
Világotokban vannak igazi és hamis csodák. Az igazi csodák a Szentháromságtól és követőiktől, a hamis csodák az Antikrisztustól és követőiktől vannak. Az igazi csodák a Szentháromság felé visznek titeket, míg a hamis csodák által, a Gonosz Istentől akar elszakítani benneteket.
 
 
 
A Szentháromság a csoda által igazolja, hogy Ő létezik és a természet Ura! Az Atya, a csoda által pecsétel meg Általa kiválasztott helyeket, személyeket és közösségeket. A csoda, a jóakaratú emberekből élő hitet, Istenbe vetett bizalmat, hálát, megtérést vált ki.
 
 
 
A Szentháromság ott nem tesz csodát, ahol nincs igazi hit, ahol nem fogadják el a küldötteit; ahol rosszindulat, féltékenység, léhaság, szenzáció éhség,… van. Tudnotok kell, Jézus se önmagáért a kereszten, se a Kísértő kérésére nem tett csodát.
 
 
 
Sokan azért nem fogadják el a csodát, mert nem akarják elfogadni a Szentháromság által létrehozott zarándokhelyeket, az Általunk kiválasztott személyeket és az általuk közvetített tanításokat. Az igazi csodák visszautasítása mögött lelki érzéketlenséget, féltékenységet, irígységet, hamis okosságot és zárt lelkületet lehet észrevenni. A szabadgondolkodók semmilyen csodát nem fogadnak el. Elvük: nincs Isten – nincs csoda sem! Ez Ellenem elkövetett égbekiáltó bűn! Nagy a felelősségük Isten előtt azoknak a megátalkodott személyeknek, akik látták a csodát és mégse hitték el azt!
 
 
 
Gondolkozzatok el azon, vajon miért dicsőítette meg az Isten a Szentháromság hegyét: jelekkel, csodákkal, megtérésekkel, szabadulásokkal? Ezáltal Isten a Szentháromság hegyre, a kiválasztott személyekre, az engesztelő közösségre és az ottani tanításokra akarja elsősorban felhívni a figyelmeteket! A Szentháromság hegyén történt csodák által, Isten a Nagy Figyelmeztetés előtt a Jó melletti végleges döntésre akar meghívni titeket. Minden egyes csoda a Szentháromság különleges jelenlétére, szeretetére, hatalmára, munkájára is irányítja a figyelmeteket!
 
 
 
Ebben a hónapban arra kérlek titeket, hogy használjátok hittel a szentelményeket: a csodásérmet, a szentelt vizet-gyertyát-tömjént; a megáldott szentképeket, szobrokat, kereszteket! Ha hittel viselitek az Egyházam által megáldott csodásérmet, általa az egész Egyház imájának az erejét és Mária édesanyai Szeretetét, Gondoskodását, Hatalmát,… fogjátok megtapasztalni, amelyet Ő, a Szentháromságtól kapott.
 
 
 
Befejezésűl, egy titkot árulok el nektek: akiknek a szívében szeretet van, azok a személyek a legnagyobb isteni csoda hordozói!!!
 
 
 
Megáldalak titeket a legnagyobb isteni csodával, az igazi szeretettel!!!”
Házi feladat novemberre:
„LEGYEN A NAPI RÖPIMÁNK: Ó, BŰN NÉLKÜL FOGANTATOTT SZŰZ MÁRIA, KÖNYÖRÖGJ ÉRETTÜNK, KIK HOZZÁD MENEKÜLÜNK!

“Gyengéd Atya, ne sújtsd haragoddal ezt a nemzedéket,mert akkor mindnyájan elpusztulnak. Ne sújtsd nyájadat keserűséggel és gyötrelemmel, mert akkor a vizek kiapadnak, és a természet kiszárad. Akkor haragod fölemészt mindent, hogy nyoma sem marad. Akkor leheleted tüze lángba borítja a Földet, és pusztasággá változtatja. A látóhatáron egy csillag tűnik majd fel. Az éjszakát pusztulás rázza meg, és úgy hull a hamu, mint télen a hó, beborítva népedet, mint megannyi szellemet. Könyörülj rajtunk Istenünk, ne ítélj meg minket szigorúan! Emlékezz meg azokról a szívekről, akik örömüket lelik Benned, és akikben Te is örömödet leled! Emlékezz meg azokról, akik hűségesek Hozzád, és ne engedd, hogy erővel sújtson le ránk Kezed, hanem Irgalmasságodban emelj föl bennünket, és írd bele minden szívbe Törvényeidet. Ámen.”
Archívum
Locations of Site Visitors Map„Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!”Map
Imádott Jézusom! Te rettenetes kínszenvedések árán váltottál meg minket. Kínszenvedéseidre kérünk, erősíts meg minket! Te, Aki a Getszemáné kertben vérrel verítékeztél, mert halálfélelem kerített hatalmába, de a szent angyal megerősített, és ki tudtad mondani: „Atyám, ha lehetséges, múljék el Tőlem ez a kehely, de ne az Én akaratom legyen, hanem a Tiéd.” Drága Szent Jézusom! Kérlek, erősíts meg minket is! Add nekünk a Te erődet, küldd el hozzánk is szent angyalodat, hogy Veled együtt mi is ki tudjuk mondani, amit Te mondtál: „Atyám, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy Te.” Jézusom, Téged elítélt Pilátus, és Te némán elfogadtad az ítéletet. Kérlek, add meg nekünk is a Te lelki békédet, hogy elfogadjuk az igazságtalan ítéletet abban a hitben, hogy Te megváltottál minket, és ha mindhalálig kitartunk Melletted, egy jobb hazát adsz nekünk, ahol Veled együtt örökké boldogok leszünk. Drága Jézusom! Téged megostoroztak a mi bűneinkért. Te némán tűrted a fájdalmas ütlegeket. Kérlek, add meg nekünk is a Te erődet és a Te békédet, hogy elviseljünk Érted, és az Evangéliumért minden szenvedést, és azt a Te örök érdemeiddel egyesítve, Szűzanyánk hétfájdalmas Szeplőtelen Szíve és könnyei által felajánljuk Neked a lelkekért. Jézusom, Téged kigúnyoltak, leköpdöstek, Arcul ütöttek, és tövissel koronáztak. Így gyaláztak meg azért, mert kimondtad az igazságot: „Király vagyok. Az Én országom nem e világból való.” Drága Jézusom kérlek, adj nekünk is bátorságot, hogy megvalljunk Téged az emberek előtt. Még akkor is, ha ez az életünkbe kerül. Jézusom, Te vérző, sebes Válladon vitted fel a Golgotára a súlyos keresztet. Többször elestél, összeroskadtál, de mindig felálltál. Kérlek, add nekünk a Te erődet, hogy mi is végigmenjünk a keresztúton. Meg ne torpanjunk, vissza ne forduljunk, csak Téged kövessünk. Dagadt, sebes Arcod és Tested indítson minket részvétre Irántad, hogy el ne hagyjunk Téged, Megváltó Istenünket, Aki a mi bűneinket vetted Magadra, és helyettünk adtál elégtételt. Szenvedő Arcod képét nyomd a mi lelkünkre, hogy soha ne felejtsük, mekkora árat fizettél értünk! Jézusom, Téged hatalmas szegekkel szegeztek fel a keresztfára. Te ezt is békével, némán tűrted, mert tudtad, hogy áldozatoddal rengeteg lelket mentesz meg. Az egész világot, az egész történelmet. Kérünk, add nekünk a Te erődet, hogy soha ne magunkra, és saját szenvedéseinkre, áldozatainkra tekintsünk, hanem mindig csak Rád, hogy megtegyük akaratodat, és ez által példaképek lehessünk az elkövetkező nemzedékeknek. Ránk is úgy tekintsenek, mint az Egyház magvetésére, mert az Egyház ereje, és örök példája a vértanúk hite és hűsége. Drága Jézusom! Nagy volt a mi váltságdíjunk. Ezért nem vagyunk a magunkéi, hanem a Tied, Aki megváltottál minket. Kérve kérünk, tudatosítsd ezt bennünk, és add kegyelmedet, hogy maradéktalanul teljesítsük ránk vonatkozó örök szent tervedet! Erre áldj meg bennünket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Drága Jézusunk, golgota kereszted lábánál, és a Szentháromság Szeretetlángja körül letérdelünk, megfogjuk egymás kezét, egymásnak támasztjuk keresztjeinket, együtt visszük, és pajzsként védjük a Szentháromságot az Oltáriszentségben. Drága Szűzanyánk, tisztíts meg minket rendetlenségeinktől és rendezetlenségeinktől, esdj ki számunkra minden szükséges kegyelmet a Mennyei Atyától, és kérd meg Őt, hogy újítsa meg a már meglévő kegyelmeinket! Kérünk Téged, hogy helyezz minket a Szentháromság jelenlétébe, ölelő szeretet-áramába! Drága Jézusunk, a te szent véreddel, Szűzanyánk, a te édesanyai palástoddal, könnyeiddel, drága Szentlélek a te szeretetlángoddal és drága Mennyei Atya, a te védelmed pecsétjével * Födjetek be minket tetőtől-talpig, testünket, lelkünket, szellemünket, gondolatainkat, szavainkat, cselekedeteinket, érzéseinket, vágyainkat, álmainkat, akaratunkat, erőnket, tudatunkat és tudatalattinkat. Födjétek be és védelmezzétek minden tulajdonunkat, ingó és ingatlan javainkat (beleértve telefonjainkat, járműveinket is). * Védelmezzetek meg minket a gonosz erő minden támadásától és kísértésétől! Védelmezzetek meg a betegségtől, bajtól, balesettől, háborútól, éhínségtől, katasztrófáktól, üldöztetéstől és átkoktól, minden okkult támadástól! * Ugyanígy fedjétek be és védelmezzétek meg szeretteinket és az ő tulajdonaikat, közösségeinket, rokonainkat, barátainkat, minden ránk bízott embert, akiket hordozunk. Védelmezzétek meg a papokat, legfőképpen a magyar katolikus papokat és szerzeteseket valamint a szentatyát. Védelmezzétek meg az ifjúságot, legfőképpen a magyar ifjúságot, a családokat, legfőképpen a magyar családokat. Födjétek be és védjétek meg a magyar nemzet minden tagját, egész Nagymagyarországot. Védjétek meg a politikusainkat, a betegeket, haldoklókat, magatehetetlen, idős embereket, minden szenvedőt. (Szenvedéseiket felajánlom az ő nevükben engesztelésül). Födjétek be és védelmezzétek a közömbösöket, a kárhozat útján járó embereket, hogy ne tudjanak nekünk ártani, és mindazokat, akik meghalnak hogy ne kárhozzanak el. Minden fent említett személyt belehelyezek Jézus szívsebébe. Drága Szentháromság, a Szűzanya Szeplőtelen Szívén át felajánlom Nektek engesztelésül életemet és halálomat, életem minden napját és éjszakáját. Jézus szenvedéseivel egyesítem az én apró kis szenvedéseimet, és így ajánlom fel minden cselekedetemet, lépésemet, szívdobbanásomat, lélegzetvételemet, kimondott szavaimat egy-egy invokációként és imafohászként. Felajánlom a szabad akaratomat, minden imámat, böjtömet, minden napom minden percét, főleg a mai napomat engesztelésül. Drága őrangyalaink és védőszentjeink, járjatok közben értünk, vigyázzatok ránk és legyetek velünk egész nap. Lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen és tekintetünk összeforrjon, ajkunk együtt könyörögjön az Örök Atyához irgalomért! AmenFree counters!
Legutóbbi hozzászólások
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Új éneket írtam nekik, melyet a szeretet húrjain kell eljátszaniuk 2018. szeptember 7. Gyermekem, ma ismét az irántad érzett állandó szeretetemről szeretnélek biztosítani téged. Szívem lilioma, Én vagyok a te lelkednek Őre. Megóvlak a bűnösök sorsától, hogy ártatlanul élhesd az … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Álságos nemzedék! Száműztél Minket az életedből 2018. június 18. Uram? Én vagyok. Emeld fel a szívedet szüntelenül Hozzám! Sohasem foglak elhagyni száműzetésedben. Lelked továbbra is megkapja nemes utasításaimat, hogy egyre jobban megismerd akaratomat. Együtt fogunk dolgozni, galambom. Műveim meg fogják … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Leszállok a ti időtökben, hogy lángra lobbantsam ezt a nemzedéket 2018. május 31. Béke legyen veled, tanítványom! Az Én békémet adom neked. Tudod mit adtam neked? Tüzet adtam a kezedbe. Az Én tüzemet. Ez a tűz minden értelmet meghaladva beborítja … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Szeretetemet zene, költemények és erények által fogom kinyilvánítani 2018. április 27. Áldott legyen az én Uram, aki megmentett az eltévelyedéstől és az eleséstől, és feltörte kalitkámat, kiszabadított, hogy elrepülhessek a Megtévesztő elől. Segítségünk Jahve Szent Nevében van, aki a legkegyelmesebb, … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Ezt az üzenetet Kanadában kapta a SÁRGA LILIOM /YELLOW LILY/ nevű látnok a mi Urunktól, 2018 február 24-én.
   Isten kedves Népe, Szeretnék feltárni Előttetek egy újabb gyönyörű kinyilatkoztatást, amit a kanadai látnok, Yellow Lily /magyarul Sárga Liliom/ kapott. Jézus egy nagyon elszomorító, titkos szenvedéséről beszélt neki, amit a Nyelve által szenvedett el. Tehát hogy engesztelhessük Őt ezért a … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Én vagyok a te Lelkivezetőd és Tanácsadód 2018. január 16. Ó, Uram, Te egyedül csak engem ajándékoztál meg azzal a rendkívüli adománnyal, hogy Mennyei Udvaraidban lehetek, ahol maga Jahve nevelt és tanított engem, és én bármikor, amikor csak akarom, szólíthatlak … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Boldog az az ember, aki Szavaimon elmélkedik, és kinyitja szívét, hogy befogadjon engem 2017. december 11. Gyermekem, dicsérd háromszorosan Szent Nevem! Ne törődj azokkal, akik megvetnek és semmibe vesznek! A gonosz természet tönkreteszi az embert. Csak annak szentelj figyelmet, ami … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Szűzanya üzenete Little Pebble által
   2017.12.08. Little Pebble: Most este 7:40 van.   A fehér kereszt mint mindig az égen tűnt fel. Miközben a rózsafüzért imádkoztam, a kereszt rózsaszínűvé változott, és egy alagút jelent meg mely rózsavirág alakú volt. Ennek az alagútnak minkét oldalán egy- … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Felfedem Királyságom gazdagságát és nagyszerűségét, és Fenségem magasztosságát 2017. november 29. Vassulám, az Én békémet adom neked. Engedd, hogy kinyilatkoztassam neked a Szavamat, buzgó szolgám! Én, a te Megváltód, rád bíztam mondanivalómat, hogy megmutassam neked a dicsőségemet általad, egy nyomorúságos … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus szavai Little Pebble testvér által
   Little Pebble Üzenet Jézustól: 2017 november 6. Pebble: Egy óriási angyal állt előttem kezében tartva a fehér keresztet. Az angyal mögött egy másik nagy fehér kereszt volt látható,feje felett pedig egy zászló lebegett,amelyre ez volt írva: “Alleluja, Alleluja. “ Amint … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. május 30. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! A világ megtisztítása már folyamatban van. A rengeteg természeti katasztrófa ezt jelenti. Készüljetek, mert hamarosan kiárasztom rátok a Szentlelket, Akinek világosságában meglátjátok egész életeteket. Mindenki látni fogja gondolatait, szavait és cselekedeteit. Ha ez megegyezik törvényeimmel, akkor életszentségben éltek, és nincs mitől félnetek. Rátok mondtam: „Emeljétek föl fejeteket, […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. április 5. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Imára hívlak fel benneteket. Imádkozzatok még többet, mert mondom nektek, az ima megbénítja a sátánt. Haladékot kaptok Atyám irgalmas szívétől, mert nem akarja, hogy csak egy is elvesszen közületek, hanem azt, hogy megtérjen és éljen. Az ima kulcs a békéhez és az üdvösséghez. Leesdi a kegyelmet, megnyitja […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által
   Nagyböjt 2019 2019 03. 02. Szűzanya ! Gyermekeim! Hamarosan kezdődik a nagyböjti időszak. .Arra kérlek benneteket, hozzatok még több áldozatot, mert oly nagy a baj, mindenhol, különösen a családokban. Csatlakozzatok a plébániátok rózsafüzér társulatába, és imádkozzátok Velem együtt a rózsafűzért. Így alkossatok egy hadsereget, mert csak így tudok segíteni nektek. Minden közösségi összejövetelen imádkozzatok egy […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. március 26. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Arra vágyom, hogy minden ember szívébe betérjek a Legméltóságosabb Oltáriszentségben, a hétköznapokban éppúgy, mint a vasárnapokon és az ünnepnapokon. Kizárólag rajtatok múlik, hogy befogadtok-e, vagy csak vasárnap szakítotok Rám időt. Ó, ha tudnátok, mekkora kincs vagyok: maga az Isten száll le közétek, magát az Istent fogadjátok szívetekbe, […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Az Antikrisztus Róma városában 2019. 03. 03, Vasárnap Az Úr és az ő szeretett édesanyja egy olyan helyre vezetett, ahol az Egyház legmagasabb rangú bíborosai, püspökei és papjai gyűltek össze a hamispróféta jelenlétében, aki Szent Péter katedrája előtt állt. Mindenki kezében egy tekercs volt, melyben a saját aláírásaik is szerepeltek. Láttam az Antikrisztust, ahogyan végig […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. március 2. Váratlanul ezt a kérdést hallottam a lelkemben: Amikor Jézus a földön élt, ott volt-e a Mennyben? Jézus válasza: „Mindig is Atyámmal voltam Istenségemben. Azért vonultam el imádkozni, hogy emberségemben is Atyámmal legyek.” Szentírási megerősítés: Lukács 4, 14-15: „Jézus tanított” 2019. március 5. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Észrevettétek, hogy már ritkábban szólok […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Gyertyaszentelő Boldogasszony 2019. 02. 02, Szombat Többen elmentünk a Szent Korona elé, hogy a Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén ismét felajánljuk országunkat Istennek. Az Úr korábban elmondta, hogy Mennyei Édesanyánk ünnepein különösen megnyílik az Ég a kegyelmekre. A felajánlás pillanatában láttam Jézust a kereszten, és a kereszt alatt Magyarország térképe helyezkedett el. Hazánk határai körül hatalmas felhők […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. február 5. Az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Közel van mindennek a vége. Készüljetek, mert hamarosan kiontják véreteket. Már eltervezték megsemmisítéseteket. Hatalmas keresztényüldözés vár rátok. Az idő itt van. Mindent előre közöltem veletek. Tudtul adtam a jövőt. Ami most következik, az nem az Én akaratom: csak megengedem, mert tiszteletben tartom az emberek szabad akaratát. Drága […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   A Szűzanyának felajánlott gyermekek különleges kegyelemben részesülnek 2019. 01. 01, Kedd Láttam a Szűzanyát, ahogyan minden szülő és gyermek mellett jelen van a világban. Ő szüntelen imádkozik a szülőkért, még akkor is, ha a szülők nem vallásosak és nem imádkoznak. A Szűzanya minden gyermeket vezet és nem engedi el a kezüket annak ellenére sem, ha […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. január 2. Az Úr Jézus: „Ezt üzenem X-nek: Bízzon Bennem nagyon! Bizalma mértékében adom neki kegyelmemet. Csodákat fog megtapasztalni életében. Mindig vele vagyok és gondoskodom róla. Most fogom megszabadítani végérvényesen. Megáldom őt Szívem gondviselő szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” Szentírási megerősítés: Máté 26, 52: „Jézus szólt”