Idézet kategória bejegyzései

Amint az Atya szeretett engem… 365 gondolat a papság évére

Aki „jobb” másoknál   Aki szeret, az nem gőgös, nem szeret uralkodni a többieken, nem halljátok soha, hogy korholná mások hibáit, nem szeret arról beszélni, amit mások csinálnak. Aki szeret, az nem vizsgálja, mi a másik tettének mozgatórugója, soha nem … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Idézet, Napi | Szóljon hozzá most!

Amint az Atya szeretett engem… 365 gondolat a papság évére

Egység a különbözőségben   A végső cél az egység, vagy úgy is mondhatnánk, hogy az egész teremtett világ szentháromságossá alakítása. Amilyen Isten szentháromságos mivoltában, olyanná lehetünk mi is, és olyanná is kell válnunk: kommunió-egységgé, sokféleségből születő egységgé, egységes sokszínűséggé. Ha … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Idézet, Napi | Szóljon hozzá most!

Amint az Atya szeretett engem… 365 gondolat a papság évére

A „legfontosabb” szolgálat   Egészen biztos, hogy az evangelizáció az első és legfontosabb szolgálat, amit az Egyház tehet, és amit meg is kell tennie a ma valóságába és történelmébe ágyazott embernek. Ez minden korra érvényes, így a fogyasztásra beállított, hedonista, … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Idézet, Napi | Szóljon hozzá most!

Amint az Atya szeretett engem… 365 gondolat a papság évére

A presbitérium közös középpontja A pap általában saját plébániájának, egyházmegyéjének lelkipásztora, de ezzel egyidejűleg az egész egyházért, annak szélesebb értelemben vett egységéért is él. Ha egy pap nem szerencsés módon csak saját plébániájára tekintene, papi tevékenységét kizárólag erre fordítaná, akkor … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Idézet, Napi | Szóljon hozzá most!

Amint az Atya szeretett engem… 365 gondolat a papság évére

A közös élet valamilyen formája Soha nem lehet eléggé ajánlani a papoknak, hogy gyakorolják a szolgálatuk lelki oldalának elmélyítését segítő közös élet valamilyen formáját; hogy gyakran találkozzanak, és testvéri körben osszák meg paptársaikkal ötleteiket, javaslataikat és tapasztalataikat; valamint támogassák azokat … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Idézet, Napi | Szóljon hozzá most!

Amint az Atya szeretett engem… 365 gondolat a papság évére

Az élet és a szabadság iskolája   Az Eucharisztiának számunkra az élet iskolájává kell válnia, amelyben megtanuljuk életünk odaajándékozását. Életünket nem csak halálunk pillanatában ajándékozzuk oda, és nem is csak vértanúság által. Napról napra oda kell adnunk. Napról napra újra … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Idézet, Napi | Szóljon hozzá most!

Amint az Atya szeretett engem… 365 gondolat a papság évére

A papi élet egysége   A papok pedig, akiket annyiféle hivatásbeli kötelesség vesz igénybe és köt le, nem minden aggódás nélkül keresik a módját, miként hangolhatnák össze külső elfoglaltságaikkal benső életüket. Az életnek ezt az egységét önmagában sem teendőik jó … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Idézet, Napi | Szóljon hozzá most!

Amint az Atya szeretett engem… 365 gondolat a papság évére

A bűn „arca”   Jézusnak, hogy visszaadhassa az embernek az Atya arcát, nemcsak az ember arcát kellett magára öltenie, hanem a bűn „arcát” is: „Ő [az Atya] azt, aki bűnt nem ismert, „bűnné” tette értünk, hogy benne „Isten igazságossága legyünk” … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Idézet, Napi | Szóljon hozzá most!

Amint az Atya szeretett engem… 365 gondolat a papság évére

A közösség otthona és iskolája A közösség otthonává és iskolájává kell tennünk az Egyházat – ez az a nagy feladat, mellyel szembetalálkozunk a kezdődő új évezredben, ha hűek akarunk maradni Isten szándékaihoz, és válaszolni akarunk a világ komoly elvárásaira. Hogy … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Idézet, Napi | Szóljon hozzá most!

Amint az Atya szeretett engem… 365 gondolat a papság évére

Chiara Lubich: Ha tüzet gyújtanánk… Ha tüzet gyújtanánk egy város különböző pontjain, akár csak szerény kis tüzet, de úgy, hogy ellenálljon minden oltási kísérletnek: rövidesen az egész város lángba borulna. Ha egy város legtávolabbi részein kigyulladna az a tűz, amit … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Idézet, Napi | Szóljon hozzá most!