Idézet kategória bejegyzései

Amint az Atya szeretett engem… 365 gondolat a papság évére

A szeretet arcai A testvéri szeretetben legyetek gyöngédek egymáshoz, a tiszteletadásban előzzétek meg egymást. Azokkal, akik örülnek, örüljetek, s a sírókkal sírjatok. Éljetek egyetértésben. Ne legyetek fennhéjázók, hanem alkalmazkodjatok az egyszerű emberekhez. Ne legyetek magatokkal eltelve. Rosszért rosszat senkinek ne … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Idézet, Napi | Szóljon hozzá most!

Amint az Atya szeretett engem… 365 gondolat a papság évére

Az Egyház, az időben létező Szentháromság   Isten nem azért teremtett bennünket, hogy megmaradjunk a természet korlátai között, és nem is egyedüllétre szánt. Azért alkotott, hogy együtt vezessen be minket háromságos Életének ölére. Jézus Krisztus azért ajánlotta fel áldozatul önmagát, … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Idézet, Napi | Szóljon hozzá most!

Amint az Atya szeretett engem… 365 gondolat a papság évére

A közösségre épülő jövő   Fontos, hogy a pap körül ott legyen a presbitérium, olyan papok közössége, akik egymást segítik és közös utat járnak. Ez azért is tűnik fontosnak számomra, mert ha a fiatalok magányos, szomorú, fáradt papokat látnak, azt … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Idézet, Napi | Szóljon hozzá most!

Amint az Atya szeretett engem… 365 gondolat a papság évére

A kereszt: a bölcsesség könyve A kereszt a világ legbölcsebb könyve, amelyet valaki is olvashat. Tudatlanok azok, akik nem ismerik ezt a könyvet, még ha minden mást el is olvastak. Egyedül azok az igazán bölcs emberek, akik szeretik a keresztet, … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Idézet, Napi | Szóljon hozzá most!

Amint az Atya szeretett engem… 365 gondolat a papság évére

Aki „jobb” másoknál   Aki szeret, az nem gőgös, nem szeret uralkodni a többieken, nem halljátok soha, hogy korholná mások hibáit, nem szeret arról beszélni, amit mások csinálnak. Aki szeret, az nem vizsgálja, mi a másik tettének mozgatórugója, soha nem … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Idézet, Napi | Szóljon hozzá most!

Amint az Atya szeretett engem… 365 gondolat a papság évére

Egység a különbözőségben   A végső cél az egység, vagy úgy is mondhatnánk, hogy az egész teremtett világ szentháromságossá alakítása. Amilyen Isten szentháromságos mivoltában, olyanná lehetünk mi is, és olyanná is kell válnunk: kommunió-egységgé, sokféleségből születő egységgé, egységes sokszínűséggé. Ha … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Idézet, Napi | Szóljon hozzá most!

Amint az Atya szeretett engem… 365 gondolat a papság évére

A „legfontosabb” szolgálat   Egészen biztos, hogy az evangelizáció az első és legfontosabb szolgálat, amit az Egyház tehet, és amit meg is kell tennie a ma valóságába és történelmébe ágyazott embernek. Ez minden korra érvényes, így a fogyasztásra beállított, hedonista, … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Idézet, Napi | Szóljon hozzá most!

Amint az Atya szeretett engem… 365 gondolat a papság évére

A presbitérium közös középpontja A pap általában saját plébániájának, egyházmegyéjének lelkipásztora, de ezzel egyidejűleg az egész egyházért, annak szélesebb értelemben vett egységéért is él. Ha egy pap nem szerencsés módon csak saját plébániájára tekintene, papi tevékenységét kizárólag erre fordítaná, akkor … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Idézet, Napi | Szóljon hozzá most!

Amint az Atya szeretett engem… 365 gondolat a papság évére

A közös élet valamilyen formája Soha nem lehet eléggé ajánlani a papoknak, hogy gyakorolják a szolgálatuk lelki oldalának elmélyítését segítő közös élet valamilyen formáját; hogy gyakran találkozzanak, és testvéri körben osszák meg paptársaikkal ötleteiket, javaslataikat és tapasztalataikat; valamint támogassák azokat … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Idézet, Napi | Szóljon hozzá most!

Amint az Atya szeretett engem… 365 gondolat a papság évére

Az élet és a szabadság iskolája   Az Eucharisztiának számunkra az élet iskolájává kell válnia, amelyben megtanuljuk életünk odaajándékozását. Életünket nem csak halálunk pillanatában ajándékozzuk oda, és nem is csak vértanúság által. Napról napra oda kell adnunk. Napról napra újra … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Idézet, Napi | Szóljon hozzá most!