‘Higgyétek el, különös dolgok történnek itt’ – Csoda kell a hívőnek?

AZ ERDÉLYBE, Csíksomlyóra igyekvő magyar ember legtöbbször csak átrohan a Szilágyságon, mert „úgy sincs ott miért megállni”. Pár éve azonban mind többen keresnek fel egy másik Somlyó melletti hegyet, nevezetesen a Szilágysomlyó és Szilágynagyfalu közötti Szóvár-hegyet, ahol az oda járók szerint isteni csodák történnek. Gyógyulások, megtérések, kinyilatkoztatások. Minden hónap első hétvégéjén százak, ezrek gyűlnek itt össze, hogy meghallgassák Szűz Mária üzeneteit, s hogy tanúi lehessenek a csodáknak…

Ezrek várják a csodát Szilágysomlyó és Szilágynagyfalu között, a Szóvár-hegyen
Fotó:
Balázs Attila

Nagyjából száz kilométerre találjuk a magyar határtól a túlnyomó részében magyarok lakta Szilágynagyfalut (románul Nuşfalău), közvetlenül Szilágysomlyó mellett, a Berettyó partján. Szép, tiszta, rendezett község, közepén egy nagy kastéllyal és egy impozáns református templommal. A lakók nagy többsége is református, a katolikusok alig vannak százan. De őket az első hétvégék mindig fent találják a Szóvár-hegyen. Mi is oda igyekszünk. Az egykor szebb napokat látott kisváros, Margitta felől jövünk, és gyönyörködünk a tájban. A falvakban sajnos nemigen lehet, a magyarok lakta Szilágyzovány kivételével mind eléggé lehangoló. A táj viszont barátságos. A domboldalakon mindenütt szőlők meg pincesorok. Szilágynagyfalunál egy nagy kanyar után hirtelen emberekkel tele hegyoldal tűnik fel, hosszú sorokban kígyóznak a tetőn álló hatalmas kereszt felé.

Somlyó felől érkezve azonban nem látszik a hegy, de egy magyar és román nyelvű tábla útbaigazítja az embert. Széles völgyben jól karbantartott, murvával felszórt földút kanyarog, idősebb asszonyokból álló háromfős csoportot érünk utol. Mindegyiküknél nagy szatyor, s láthatóan fáradtak már, de nem ülnek be az autónkba. Pedig Szilágysomlyón túlról, Varsolcról jönnek, gyalog. Rég jártak itt, valamikor novemberben, s egy kicsit vezeklésképpen is gyalogolnak az eltékozolt hónapokért.

A távolabb élők persze kocsival, autóbusszal érkeztek. (Például a nyíregyházi Antal Barnabás is, akit nemrég mutattunk be a Szabad Földben mint az ország talán egyetlen templomba járó hajléktalanját.) A hegy derekán tágas, frissen kialakított parkoló, román, magyar, szlovák rendszámú kocsik sorakoznak egymás mellett. Mi egy Hunyad megyei személyautó mellé állunk, a kocsi vezetője román, de egész tűrhetően beszél magyarul. Azt mondja, Balázsfalváról hozott görög katolikus románokat, akiket nagyon bánt az, hogy az ortodoxok ellenségnek tekintik őket. Itt viszont nincs ellenségeskedés, csak szeretet, és az se baj, hogy románok.

A szőlővel és mindenféle gyümölcsfákkal teleültetett dombok közül kimagasló hegyoldalban volt szőlője egy helybéli születésű asszonynak, Bara Madarász Évának is, aki 1987-ben részesült „égi kegyelemben” Csíksomlyón. Attól kezdve a korábban Nagyváradon, majd külföldön is sikeres varró-szabó műhelyt vezető asszony küldetésének tekintette a különböző felekezetűek és nemzetiségűek lelki egységének megteremtését, ápolását. Rendszeresen voltak látomásai, amelyek során Máriával találkozott. Aztán közvetítette is az üzeneteit, azok megszövegezésében, a hívekhez való eljuttatásában az érsemjéni, később szilágynagyfalui plébános, Csilik János játszott főszerepet. Az egyik ilyen látomásban szerzett tudomást a hegy gyógyító erejéről is, és a hely lassacskán igazi zarándokhellyé vált. A látnoknő közben meghalt, helyét egy másik helybéli nő, Vad Ilona vette át, amit 2000-ben történt csodás gyógyulása és az alapító látnok 2010-es halála utáni „megjelenése” és „kijelentése” is megerősített.

Az évek során egyre több szakrális építmény, a zarándokokat kiszolgáló épület létesült itt. A Szentháromság- hegyre átkeresztelt Szóvár-hegyen 2000-ben állította fel Bara Madarász Éva az Egység Keresztjét. A zarándokok rendelkezésére áll az Irgalmas Jézus és Szűz Mária kápolnája, a Két Szent Szív Háza, a keresztút és a rózsafüzérút. A területen kapott helyet a látnoknő és édesanyja síremléke is, 2012. január 1-jén pedig megszentelték azt a kutat, amelynek létrejöttét a jelenlegi látnok asszony szerint a Szűzanya már évekkel ezelőtt bejelentette. A forrás köré egy tekintélyes méretű körépületet létesítettek, ahol ma már kéttucatnyi csapból folyik a víz. S nem is akármilyen víz, a zarándokok állítják, csodára képes.

A parkolóból a déli mise helyszíne, egy ideiglenesen felállított nagyméretű sátor felé tartva szóba elegyedünk egy kisebb társasággal. A hegy másik oldaláról, Kárásztelekről jöttek, együtt kapaszkodunk fel a kereszthez. A sátortemplom udvarán meglepő módon három görög katolikus pap is áldoztat – románul. A román egyházi hierarchiában kirekesztették őket. Papjaikat a negyvenes-ötvenes években a román állam súlyos börtönbüntetésre ítélte, javaikat az ortodox egyház kapta meg, templomaikban ma is azok pöffeszkednek. Itt viszont Éva asszony intelmeinek szellemében szabadon fogadhatják híveiket, akik ugyanolyan lelkesen vesznek részt a Csilik atya vezette misén, mint a magyar római katolikusok.

Gyönyörű napsütésben araszolunk fölfelé. A kárásztelki Kovács Jolán azt mondja, itt mindig jó idő fogadja az embert.

– A múltkor is otthonról csikorgó hidegben indultunk, s itt is bokán felül ért a hó, de mihelyt elindultunk a kereszthez, talpunk alatt sárga lett a hó, s azonnal elolvadt, hogy ne fázzon a lábunk – mondja mély meggyőződéssel.

A mögöttünk ballagó sofőrjük, Ponta Ödön hisz is meg nem is a hasonló jelenségekben. De a velük együtt jövő Balla Katalin hevesen bólogat.

– Én nem is tudom, mi volna velem az itteni forrásvíz nélkül – mutatja a kezében szorongatott félliteres palackot. – Évekkel ezelőtt volt egy súlyos műtétem, ami után epilepsziás rohamok kezdtek gyötörni. De most, amikor érzem, hogy közeledik a roham, megiszok egy kupaknyi itteni vizet, s elhal a roham.

A csodás gyógyulások egyáltalán nem ritkák itt, az internetre feltett videók sokaságában vallanak erről az érintettek. Az egyikben például arról mesél egy szabolcsi, Ajakon élő kislány, hogy a teste tele volt sebekkel, az orvosok nem tudtak rajta segíteni. Egyszer aztán innen vittek neki vizet, abban fürdött tetőtől talpig, és hamarosan letisztult a bőre. Egy másik, Zilah melletti nő akkor gyógyult meg, amikor a Mária-oltár előtt imádkozott. Egy csodatévő fatönköt rejt az oltár, amit senki se felejt el megérinteni, amikor elmond egy fohászt, s távozik. A kis kápolna falán amúgy ez a felirat szerepel: Ezen a szent helyen Szűz Mária a következőket mondta: „Én minden megátalkodott bűnösnek, minden vallásúnak és nemzetiségűnek segítő édesanyja vagyok.”

Talán ezért is jönnek ide mind nagyobb számban magyar, román, ruszin, szlovák hívők, de láttak itt már lengyelt meg horvátot is. A szertartás magyar és román nyelven folyik. A misét celebráló lelkész, Csilik atya egészen szuggesztív ember. És végtelenül kedves, jó humorú. Most például azzal kezdi, hogy van egy jó híre: ma a Jóisten állja a fűtésszámlát. Kint ugyanis ragyog a nap, nincs szükség fűtésre. Később aztán komolyabbra vált, a szeretet és a megbocsátás köré építi a prédikációját, amelyet időről időre énekek szakítanak meg. Az emelvényen a közösség zenekara játszik, de hangjukat el-elnyomja a hívek román és magyar nyelvű éneke.

Bent lassan párával telik meg a sátor, kint viszont ragyogóan tiszta az idő, a lángossütő melletti padon egy kislány és egy középkorú nő beszélget. Nagymama és az unokája. Nagyváradiak, de a nő Németországban él, s nem volt Váradon már három éve. Karácsonykor aztán azt álmodja, hogy ő mint kisangyal a Körös jegén sikárkózik. Az anyja integet, várja a parton, de ő elkanyarodik, s eltűnik a fák között. Reggel arra ébred, hogy csurom víz a párnája, telesírta az éjjel. Még aznap kocsiba ül, a következő hajnal már otthon találja, Váradon. És pár nap múlva azt mondja neki az anyja, ő megy Nagyfaluba, megköszönni Máriának a csodát. Hogy meghallgatta az imáit, és hazajött a lánya.

– Ugyanezért vagyok itt én is – néz fel a kislány rajztáblájáról, aztán Frau Zirkelbach, született Ács Éva kézen fogja az unokáját, s visszamegy a sátorba, ahol javában tart még a mise Csilik atya vezetésével.

Nincs bent mindenki, a buszsofőrök egy része például a szlovákiai Dobóruszkáról zarándokokat hozó Sipos László járművében beszélget, cigarettázik. Hiszik is meg nem is a hegyen történt csodákat, a rangidős Sipos László azonban úgy véli, „valami igazságnak csak lennie kell benne, ha ennyien hiszik”. A többiek azonban csak ráncolják a homlokukat, míg a Tasnádról érkező Újvári Miklós le nem tromfolja őket.

– Én se vagyok valami nagy templomba járó, de higgyétek el, különös dolgok történnek itt. Nemrégen, december 6-án, Miklós-napkor is mit látunk a Szentháromság-hegy fölött a buszból? Egy óriási, felhők alkotta keresztet az égen! Jel volt ez, higgyétek el, égi jel, mutatta a zarándokoknak az utat, hogy el ne tévedjenek.

A nagyfalui „csodákat” a hivatalos egyház sem akarja elfogadni. A terület egyházi elöljárója, Böcskei László nagyváradi megyés püspök 2012-es állásfoglalásában kétségeit fejezte ki, illetve egyházmegyei vizsgálat szükségességét hangsúlyozta. Mint írta: „a Nagyfalu közelében és a Szentháromság-hegy névvel megjelölt helyen álló központ teljesen önkényesen létesült, és az ott végzett liturgikus cselekményekhez, valamint egy ott élő közösség kialakításához, illetve szervezett zarándoklatok vezetéséhez az Egyházmegyei Hatóság nem adta engedélyét… Csilik plébános úr azon meggyőződése, hogy a látnok üzenetet kap, és hogy ő ennek kiválasztott értelmezője, valamint továbbadója, még nem elegendő érv amellett, hogy ott valóban jelenés is történik, ahogyan az sem elegendő érv a jelenés mellett, hogy a hívek zarándoklatban keresik fel a helyet, ott imádkoznak, és a megtérés jeleit mutatják.” A hivatalos állásfoglalás befejezéséül pedig egy régi bölcsességet idézett, amely szerint a hívőnek nincs szüksége csodára, a kételkedőnek viszont bármennyi csoda sem elég.

A hegy látogatói azonban rendületlenül hiszik: Szilágynagyfalu előbb-utóbb hivatalosan is elfogadott zarándokhely lesz, ahol a hívő ember nap mint nap megélheti a csodát. Ha mást nem, a szeretet és az elfogadás csodáját.

BALOGH GÉZA
RIPORTJA
BALÁZS ATTILA
FELVÉTELEI

http://www.szabadfold.hu/aktualis/csoda_kell_a_hivonek

a

Hozzászólások lezárása.


“Gyengéd Atya, ne sújtsd haragoddal ezt a nemzedéket,mert akkor mindnyájan elpusztulnak. Ne sújtsd nyájadat keserűséggel és gyötrelemmel, mert akkor a vizek kiapadnak, és a természet kiszárad. Akkor haragod fölemészt mindent, hogy nyoma sem marad. Akkor leheleted tüze lángba borítja a Földet, és pusztasággá változtatja. A látóhatáron egy csillag tűnik majd fel. Az éjszakát pusztulás rázza meg, és úgy hull a hamu, mint télen a hó, beborítva népedet, mint megannyi szellemet. Könyörülj rajtunk Istenünk, ne ítélj meg minket szigorúan! Emlékezz meg azokról a szívekről, akik örömüket lelik Benned, és akikben Te is örömödet leled! Emlékezz meg azokról, akik hűségesek Hozzád, és ne engedd, hogy erővel sújtson le ránk Kezed, hanem Irgalmasságodban emelj föl bennünket, és írd bele minden szívbe Törvényeidet. Ámen.”
Archívum
Locations of Site Visitors Map„Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!”Map
Imádott Jézusom! Te rettenetes kínszenvedések árán váltottál meg minket. Kínszenvedéseidre kérünk, erősíts meg minket! Te, Aki a Getszemáné kertben vérrel verítékeztél, mert halálfélelem kerített hatalmába, de a szent angyal megerősített, és ki tudtad mondani: „Atyám, ha lehetséges, múljék el Tőlem ez a kehely, de ne az Én akaratom legyen, hanem a Tiéd.” Drága Szent Jézusom! Kérlek, erősíts meg minket is! Add nekünk a Te erődet, küldd el hozzánk is szent angyalodat, hogy Veled együtt mi is ki tudjuk mondani, amit Te mondtál: „Atyám, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy Te.” Jézusom, Téged elítélt Pilátus, és Te némán elfogadtad az ítéletet. Kérlek, add meg nekünk is a Te lelki békédet, hogy elfogadjuk az igazságtalan ítéletet abban a hitben, hogy Te megváltottál minket, és ha mindhalálig kitartunk Melletted, egy jobb hazát adsz nekünk, ahol Veled együtt örökké boldogok leszünk. Drága Jézusom! Téged megostoroztak a mi bűneinkért. Te némán tűrted a fájdalmas ütlegeket. Kérlek, add meg nekünk is a Te erődet és a Te békédet, hogy elviseljünk Érted, és az Evangéliumért minden szenvedést, és azt a Te örök érdemeiddel egyesítve, Szűzanyánk hétfájdalmas Szeplőtelen Szíve és könnyei által felajánljuk Neked a lelkekért. Jézusom, Téged kigúnyoltak, leköpdöstek, Arcul ütöttek, és tövissel koronáztak. Így gyaláztak meg azért, mert kimondtad az igazságot: „Király vagyok. Az Én országom nem e világból való.” Drága Jézusom kérlek, adj nekünk is bátorságot, hogy megvalljunk Téged az emberek előtt. Még akkor is, ha ez az életünkbe kerül. Jézusom, Te vérző, sebes Válladon vitted fel a Golgotára a súlyos keresztet. Többször elestél, összeroskadtál, de mindig felálltál. Kérlek, add nekünk a Te erődet, hogy mi is végigmenjünk a keresztúton. Meg ne torpanjunk, vissza ne forduljunk, csak Téged kövessünk. Dagadt, sebes Arcod és Tested indítson minket részvétre Irántad, hogy el ne hagyjunk Téged, Megváltó Istenünket, Aki a mi bűneinket vetted Magadra, és helyettünk adtál elégtételt. Szenvedő Arcod képét nyomd a mi lelkünkre, hogy soha ne felejtsük, mekkora árat fizettél értünk! Jézusom, Téged hatalmas szegekkel szegeztek fel a keresztfára. Te ezt is békével, némán tűrted, mert tudtad, hogy áldozatoddal rengeteg lelket mentesz meg. Az egész világot, az egész történelmet. Kérünk, add nekünk a Te erődet, hogy soha ne magunkra, és saját szenvedéseinkre, áldozatainkra tekintsünk, hanem mindig csak Rád, hogy megtegyük akaratodat, és ez által példaképek lehessünk az elkövetkező nemzedékeknek. Ránk is úgy tekintsenek, mint az Egyház magvetésére, mert az Egyház ereje, és örök példája a vértanúk hite és hűsége. Drága Jézusom! Nagy volt a mi váltságdíjunk. Ezért nem vagyunk a magunkéi, hanem a Tied, Aki megváltottál minket. Kérve kérünk, tudatosítsd ezt bennünk, és add kegyelmedet, hogy maradéktalanul teljesítsük ránk vonatkozó örök szent tervedet! Erre áldj meg bennünket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Drága Jézusunk, golgota kereszted lábánál, és a Szentháromság Szeretetlángja körül letérdelünk, megfogjuk egymás kezét, egymásnak támasztjuk keresztjeinket, együtt visszük, és pajzsként védjük a Szentháromságot az Oltáriszentségben. Drága Szűzanyánk, tisztíts meg minket rendetlenségeinktől és rendezetlenségeinktől, esdj ki számunkra minden szükséges kegyelmet a Mennyei Atyától, és kérd meg Őt, hogy újítsa meg a már meglévő kegyelmeinket! Kérünk Téged, hogy helyezz minket a Szentháromság jelenlétébe, ölelő szeretet-áramába! Drága Jézusunk, a te szent véreddel, Szűzanyánk, a te édesanyai palástoddal, könnyeiddel, drága Szentlélek a te szeretetlángoddal és drága Mennyei Atya, a te védelmed pecsétjével * Födjetek be minket tetőtől-talpig, testünket, lelkünket, szellemünket, gondolatainkat, szavainkat, cselekedeteinket, érzéseinket, vágyainkat, álmainkat, akaratunkat, erőnket, tudatunkat és tudatalattinkat. Födjétek be és védelmezzétek minden tulajdonunkat, ingó és ingatlan javainkat (beleértve telefonjainkat, járműveinket is). * Védelmezzetek meg minket a gonosz erő minden támadásától és kísértésétől! Védelmezzetek meg a betegségtől, bajtól, balesettől, háborútól, éhínségtől, katasztrófáktól, üldöztetéstől és átkoktól, minden okkult támadástól! * Ugyanígy fedjétek be és védelmezzétek meg szeretteinket és az ő tulajdonaikat, közösségeinket, rokonainkat, barátainkat, minden ránk bízott embert, akiket hordozunk. Védelmezzétek meg a papokat, legfőképpen a magyar katolikus papokat és szerzeteseket valamint a szentatyát. Védelmezzétek meg az ifjúságot, legfőképpen a magyar ifjúságot, a családokat, legfőképpen a magyar családokat. Födjétek be és védjétek meg a magyar nemzet minden tagját, egész Nagymagyarországot. Védjétek meg a politikusainkat, a betegeket, haldoklókat, magatehetetlen, idős embereket, minden szenvedőt. (Szenvedéseiket felajánlom az ő nevükben engesztelésül). Födjétek be és védelmezzétek a közömbösöket, a kárhozat útján járó embereket, hogy ne tudjanak nekünk ártani, és mindazokat, akik meghalnak hogy ne kárhozzanak el. Minden fent említett személyt belehelyezek Jézus szívsebébe. Drága Szentháromság, a Szűzanya Szeplőtelen Szívén át felajánlom Nektek engesztelésül életemet és halálomat, életem minden napját és éjszakáját. Jézus szenvedéseivel egyesítem az én apró kis szenvedéseimet, és így ajánlom fel minden cselekedetemet, lépésemet, szívdobbanásomat, lélegzetvételemet, kimondott szavaimat egy-egy invokációként és imafohászként. Felajánlom a szabad akaratomat, minden imámat, böjtömet, minden napom minden percét, főleg a mai napomat engesztelésül. Drága őrangyalaink és védőszentjeink, járjatok közben értünk, vigyázzatok ránk és legyetek velünk egész nap. Lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen és tekintetünk összeforrjon, ajkunk együtt könyörögjön az Örök Atyához irgalomért! AmenFree counters!
Legutóbbi hozzászólások
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Új éneket írtam nekik, melyet a szeretet húrjain kell eljátszaniuk 2018. szeptember 7. Gyermekem, ma ismét az irántad érzett állandó szeretetemről szeretnélek biztosítani téged. Szívem lilioma, Én vagyok a te lelkednek Őre. Megóvlak a bűnösök sorsától, hogy ártatlanul élhesd az … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Álságos nemzedék! Száműztél Minket az életedből 2018. június 18. Uram? Én vagyok. Emeld fel a szívedet szüntelenül Hozzám! Sohasem foglak elhagyni száműzetésedben. Lelked továbbra is megkapja nemes utasításaimat, hogy egyre jobban megismerd akaratomat. Együtt fogunk dolgozni, galambom. Műveim meg fogják … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Leszállok a ti időtökben, hogy lángra lobbantsam ezt a nemzedéket 2018. május 31. Béke legyen veled, tanítványom! Az Én békémet adom neked. Tudod mit adtam neked? Tüzet adtam a kezedbe. Az Én tüzemet. Ez a tűz minden értelmet meghaladva beborítja … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Szeretetemet zene, költemények és erények által fogom kinyilvánítani 2018. április 27. Áldott legyen az én Uram, aki megmentett az eltévelyedéstől és az eleséstől, és feltörte kalitkámat, kiszabadított, hogy elrepülhessek a Megtévesztő elől. Segítségünk Jahve Szent Nevében van, aki a legkegyelmesebb, … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Ezt az üzenetet Kanadában kapta a SÁRGA LILIOM /YELLOW LILY/ nevű látnok a mi Urunktól, 2018 február 24-én.
   Isten kedves Népe, Szeretnék feltárni Előttetek egy újabb gyönyörű kinyilatkoztatást, amit a kanadai látnok, Yellow Lily /magyarul Sárga Liliom/ kapott. Jézus egy nagyon elszomorító, titkos szenvedéséről beszélt neki, amit a Nyelve által szenvedett el. Tehát hogy engesztelhessük Őt ezért a … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Én vagyok a te Lelkivezetőd és Tanácsadód 2018. január 16. Ó, Uram, Te egyedül csak engem ajándékoztál meg azzal a rendkívüli adománnyal, hogy Mennyei Udvaraidban lehetek, ahol maga Jahve nevelt és tanított engem, és én bármikor, amikor csak akarom, szólíthatlak … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Boldog az az ember, aki Szavaimon elmélkedik, és kinyitja szívét, hogy befogadjon engem 2017. december 11. Gyermekem, dicsérd háromszorosan Szent Nevem! Ne törődj azokkal, akik megvetnek és semmibe vesznek! A gonosz természet tönkreteszi az embert. Csak annak szentelj figyelmet, ami … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Szűzanya üzenete Little Pebble által
   2017.12.08. Little Pebble: Most este 7:40 van.   A fehér kereszt mint mindig az égen tűnt fel. Miközben a rózsafüzért imádkoztam, a kereszt rózsaszínűvé változott, és egy alagút jelent meg mely rózsavirág alakú volt. Ennek az alagútnak minkét oldalán egy- … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Felfedem Királyságom gazdagságát és nagyszerűségét, és Fenségem magasztosságát 2017. november 29. Vassulám, az Én békémet adom neked. Engedd, hogy kinyilatkoztassam neked a Szavamat, buzgó szolgám! Én, a te Megváltód, rád bíztam mondanivalómat, hogy megmutassam neked a dicsőségemet általad, egy nyomorúságos … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus szavai Little Pebble testvér által
   Little Pebble Üzenet Jézustól: 2017 november 6. Pebble: Egy óriási angyal állt előttem kezében tartva a fehér keresztet. Az angyal mögött egy másik nagy fehér kereszt volt látható,feje felett pedig egy zászló lebegett,amelyre ez volt írva: “Alleluja, Alleluja. “ Amint … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. május 30. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! A világ megtisztítása már folyamatban van. A rengeteg természeti katasztrófa ezt jelenti. Készüljetek, mert hamarosan kiárasztom rátok a Szentlelket, Akinek világosságában meglátjátok egész életeteket. Mindenki látni fogja gondolatait, szavait és cselekedeteit. Ha ez megegyezik törvényeimmel, akkor életszentségben éltek, és nincs mitől félnetek. Rátok mondtam: „Emeljétek föl fejeteket, […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. április 5. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Imára hívlak fel benneteket. Imádkozzatok még többet, mert mondom nektek, az ima megbénítja a sátánt. Haladékot kaptok Atyám irgalmas szívétől, mert nem akarja, hogy csak egy is elvesszen közületek, hanem azt, hogy megtérjen és éljen. Az ima kulcs a békéhez és az üdvösséghez. Leesdi a kegyelmet, megnyitja […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által
   Nagyböjt 2019 2019 03. 02. Szűzanya ! Gyermekeim! Hamarosan kezdődik a nagyböjti időszak. .Arra kérlek benneteket, hozzatok még több áldozatot, mert oly nagy a baj, mindenhol, különösen a családokban. Csatlakozzatok a plébániátok rózsafüzér társulatába, és imádkozzátok Velem együtt a rózsafűzért. Így alkossatok egy hadsereget, mert csak így tudok segíteni nektek. Minden közösségi összejövetelen imádkozzatok egy […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. március 26. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Arra vágyom, hogy minden ember szívébe betérjek a Legméltóságosabb Oltáriszentségben, a hétköznapokban éppúgy, mint a vasárnapokon és az ünnepnapokon. Kizárólag rajtatok múlik, hogy befogadtok-e, vagy csak vasárnap szakítotok Rám időt. Ó, ha tudnátok, mekkora kincs vagyok: maga az Isten száll le közétek, magát az Istent fogadjátok szívetekbe, […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Az Antikrisztus Róma városában 2019. 03. 03, Vasárnap Az Úr és az ő szeretett édesanyja egy olyan helyre vezetett, ahol az Egyház legmagasabb rangú bíborosai, püspökei és papjai gyűltek össze a hamispróféta jelenlétében, aki Szent Péter katedrája előtt állt. Mindenki kezében egy tekercs volt, melyben a saját aláírásaik is szerepeltek. Láttam az Antikrisztust, ahogyan végig […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. március 2. Váratlanul ezt a kérdést hallottam a lelkemben: Amikor Jézus a földön élt, ott volt-e a Mennyben? Jézus válasza: „Mindig is Atyámmal voltam Istenségemben. Azért vonultam el imádkozni, hogy emberségemben is Atyámmal legyek.” Szentírási megerősítés: Lukács 4, 14-15: „Jézus tanított” 2019. március 5. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Észrevettétek, hogy már ritkábban szólok […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Gyertyaszentelő Boldogasszony 2019. 02. 02, Szombat Többen elmentünk a Szent Korona elé, hogy a Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén ismét felajánljuk országunkat Istennek. Az Úr korábban elmondta, hogy Mennyei Édesanyánk ünnepein különösen megnyílik az Ég a kegyelmekre. A felajánlás pillanatában láttam Jézust a kereszten, és a kereszt alatt Magyarország térképe helyezkedett el. Hazánk határai körül hatalmas felhők […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. február 5. Az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Közel van mindennek a vége. Készüljetek, mert hamarosan kiontják véreteket. Már eltervezték megsemmisítéseteket. Hatalmas keresztényüldözés vár rátok. Az idő itt van. Mindent előre közöltem veletek. Tudtul adtam a jövőt. Ami most következik, az nem az Én akaratom: csak megengedem, mert tiszteletben tartom az emberek szabad akaratát. Drága […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   A Szűzanyának felajánlott gyermekek különleges kegyelemben részesülnek 2019. 01. 01, Kedd Láttam a Szűzanyát, ahogyan minden szülő és gyermek mellett jelen van a világban. Ő szüntelen imádkozik a szülőkért, még akkor is, ha a szülők nem vallásosak és nem imádkoznak. A Szűzanya minden gyermeket vezet és nem engedi el a kezüket annak ellenére sem, ha […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. január 2. Az Úr Jézus: „Ezt üzenem X-nek: Bízzon Bennem nagyon! Bizalma mértékében adom neki kegyelmemet. Csodákat fog megtapasztalni életében. Mindig vele vagyok és gondoskodom róla. Most fogom megszabadítani végérvényesen. Megáldom őt Szívem gondviselő szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” Szentírási megerősítés: Máté 26, 52: „Jézus szólt”