Bergoglio versus Katolikus Egyház. Egy hívő katolikus töprengései…

“Ferenc pápa” megválasztása pillanatától fogva igyekezett új, meghökkentő módon megnyilvánulni. Az ember egy ideig figyeli ezeket, aztán kezd gyanakodni, hogy valami nincs itt rendben. Ugyancsak érzékeljük, hogy a katolikus sajtó egyfajta cenzúrán, szűrőn keresztül továbbítja Bergoglio botrányos kijelentéseit. Egy Újemberben sohasem fogunk részletesen olvasni Bergoglio beszélgetéseiről az olasz szabadkőműves, hitetlen szocialistával, Scalfarival. A média – úgy az egyházi, mint a világi – azon van tehát, hogy létezzen egy mélyen hívő Ferenc pápa a katolikus hívek számára, és egy progresszív, évszázados tabukat döntögető modern pápa a katolikus hitet csak felszínesen ismerő nagyvilág számára. Ezért van az, hogy a világi sajtóban röhögve mondják közéleti személyiségek, hogyha a pápa megengedi a válást, az abortuszt, a homoszexuális kapcsolatokat, akkor katolizálnak. Miközben a nagyvilági sajtóban kevésbé járatos katolikus hívők meg vannak győződve Ferenc pápa rendkívül mély hitéről és jámborságáról. Ezért igyekszünk egy kicsit árnyaltabbá és reálisabbá tenni a róla kialakult képet.

122_521

I. Ferenc pápa

Katolikus honlapszerkesztők már régóta idézik és kommentálják Bergoglio egyes, megkérdőjelezhető kijelentéseit. Jelen összeállításunkban igyekeztünk ezeket sorra venni. Minden alábbi pont három részre tagolódik. Először idézzük a pápai kijelentést, majd megadjuk ennek pontos forrását. Ez nagyon fontos, mert tapasztaljuk, hogy ugyanazt a kijelentést különböző médiák kicsit másképp idéznek. Utána idézzük a kijelentéssel szemben álló egyházi tanítást, legyen az katekizmus, vagy biblia. Esetenként saját vagy mástól átvett kommentárt is fűzünk hozzá.

1, Bergoglio: “Isten azoknak is megbocsát, akik nem hisznek Benne, ha ezzel a lelkiismeretüket követik”

(„La Repubblica”, 2013.9.11)
http://www.katolikus-honlap.hu/1302/berglevel.htm

A pápa levele németül:
http://www.domradio.de/themen/papst-franziskus/2013-09-11/papst-franziskus-schreibt-brief-nichtglaubende

Zsid 11,6
»Hit nélkül pedig nem lehet senki sem kedves; aki ugyanis az Istenhez járul, hinnie kell, hogy ő van, és megjutalmazza azt, aki őt keresi.«

Mk 16,16
»Urunk Jézus Krisztus maga mondja: „Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki nem hisz, az elkárhozik.«

Róm 1,20
»Mert ami benne [Istenben] láthatatlan: örök ereje és isteni mivolta, arra a világ teremtése óta műveiből következtethetünk. Nincs hát mentségük [az istentagadóknak]«.

Isten megbocsátása vagy meg nem bocsátása természetesen mindig egyedi és számunkra, halandók számára el van rejtve. A lelkiismeret követése pedig a világ összes tömeggyilkosát fölmenti Nérótól Hitlerig, Churchilltől a Bush-klán tagjaiig. Bízhatunk irgalmában, de ilyen definitív kijelentést tenni egyenlő a katolikus hit tagadásával. Mindenesetre a biblia elég határozottan tárja elénk, melyik út vezet az üdvösségre, és melyik a kárhozatba, milyen bűnök nyernek bocsánatot milyen feltételek mellett, és melyek azok, amelyek nem. És a biblia másképp ír ezekről a dolgokról, mint Bergoglio.

2, Bergoglio: „A hittérítés ostobaság, értelmetlen, meg kell ismerni, meg kell hallgatni a másikat”…

media-530114-2

Jorge Mario Bergoglio (I. Ferenc pápa) és Eugenio Scalfari

A világ tele van utakkal, amelyek elválasztanak bennünket egymástól, vagy amelyek közelebb hoznak bennünket egymáshoz, de a döntő az, hogy a jóhoz vezessenek bennünket. … Közülünk mindenkinek megvan a szemlélete a jóról és a rosszról is. Nekünk arra kell buzdítanunk, hogy a felé mozogjon, melyet ő a jónak ismert fel.

(„La Repubblica”, 2013.10.01)
http://www.katolikus-honlap.hu/1302/bergint2.htm

Az eredeti interjúszöveg itt: http://www.repubblica.it/cultura/2013/10/01/news/papa_francesco_a_scalfari_cos_cambier_la_chiesa-67630792/

Az angol fordítás itt:
http://chiesa.espresso.repubblica.it/articolo/1350617?eng=y

Németül itt:
http://www.zenit.org/de/articles/auf-einmal-erfullte-mich-ein-grosses-licht-erster-teilhttp://www.zenit.org/de/articles/auf-einmal-erfullte-mich-ein-grosses-licht-zweiter-teilhttp://www.zenit.org/de/articles/auf-einmal-erfullte-mich-ein-grosses-licht-dritter-teil

Mk 16,15-16
»Aztán így szólt hozzájuk: “Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. »Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki nem hisz, az elkárhozik.«

Mt 28,18-20
»Jézus odalépett hozzájuk, és így szólt: “Én kaptam minden hatalmat égen és földön. Menjetek tehát, tegyétek tanítványommá mind a népeket! Kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevére, és tanítsátok meg őket mindannak a megtartására, amit parancsoltam nektek. S én veletek vagyok mindennap, a világ végéig.«

KEK (Katolikus Egyház Katekizmusa, zsinat utáni): 1816
Krisztus tanítványának nemcsak őriznie kell a hitet és belőle kell élnie, hanem meg is kell vallania, bizonyossággal kell róla tanúságot tennie és terjesztenie kell: “mindenkinek készen kell lennie arra, hogy megvallja Krisztust az emberek előtt, és Őt az Egyház történelméből soha nem hiányzó üldözések közepette kövesse a keresztúton”.

Régi katekizmus:
Nem elég csak a szívünkben hinnünk: hitünket nyíltan is meg kell vallanunk. Krisztus mondotta: „Aki megvall engem az emberek előtt, azt én is megvallom mennyei Atyám előtt. Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt én is megtagadom mennyei Atyám előtt.” (Mt 10,32-33)

Bergoglio nem volna Bergoglio, ha nem fogalmazna itt is kétértelműen. Ő a prozelitizmust használja. Már a prozelitizmusnak sincs egységes definíciója. Jelenthet erőszakos hittérítést, jelentheti más felekezetek vallások követőinek meggyőzését etikátlan eszközökkel (csalás, manipuláció, kihasználás, visszaélés). Csakhogy: Bergoglio az ominózus kifejezést Scalfarinak azon állítására mondja válaszul, hogy – itt idézzük szó szerint:
“Scalfari: Barátaim is azt hiszik, hogy Ön meg akar téríteni.”
Tehát Scalfari térítésről beszél, amire Bergoglio a prozelitizmus fogalmat ítéli el, elegánsan elhallgatva, hogy lehet ugyan, hogy az erőszakos, etikátlan térítés ostobaság, a hittérítés viszont nem hogy nem ostobaság, hanem kötelességünk. Szóval a prozelitizmust a hittérítés szinonimájaként használja.

[dr. Élthes Eszter: Ez valami olyan elképesztő őrület párosulva sátáni gonoszsággal, hogy nem lehet kommentálni sem. Nem ez volt Ádám és Éva ősbűne? Senki nem úgy vétkezik, hogy rosszat akar csinálni, nem, előbb – és ez az Isten elleni lázadás fő alkotórésze – maga határozza meg, hogy mi a jó és mi a rossz, azaz a rosszból jót csinál. Pontosan ez az ősbűn, az „olyanok lesztek, mint az istenek, jót és rosszat ismerők”, azaz ti határozzátok meg, hogy mi a jó és mi a rossz.]

Ha egy Gender-őrület aktivista, a multikulturális fajkeveredés apologétája, abortuszpárti élharcos (vagy egyszerűen egy hedonista élvhajhász, egy világ lustája) saját agyrémét, semmittevését jónak ismeri fel, akkor nekünk arra kell buzdítanunk, hogy afelé mozogjon???

Hagy teljes legyen a zűrzavar:

Miután az interjú megjelent a La Repubblica honlapján, azt átvette az Osservatore Romano, és a Vatikán honlapja. Ezek után igen sokan megdöbbentek a pápának ezeken a kijelentésein. Másfél hónappal a Scalfari-interjú megjelenése után a kérdéses interjút törölték a Vatikán honlapjáról.

3, Valóban a felebaráti szeretet az egyetlen út, hogy kedvesek legyünk Isten előtt?
Idézünk egy rövid részletet ugyanebből az interjúból: (hivatkozásokat lásd a 2. pontnál)

B = Bergoglio
S = Scalfari

B: Tudja Ön, mi az, hogy agapé?
S: Igen, tudom.
B: A felebaráti szeretet, ahogyan Urunk tanította. Nem prozelitizmus, hanem szeretet. Felebaráti szeretet. Kovász, amely a közösségnek szolgál.
S: “Szeresd felebarátodat, mint önmagadat.”
B: Igen, pontosan így van.
S: Jézus azt mondta tanításában, hogy az agapé, a felebaráti szeretet az egyetlen módja annak, hogy Istent szeressük. Javítson ki, ha tévedek.
B: Nem téved. Isten Fia azért lett emberré, hogy az ember lelkében felébressze a testvériség érzését.

Ismét a tipikus bergoglioi sikamlós fogalmazás. Természetesen végtelenül fontos a felebaráti szeretet, majdnem a legfontosabb. Csak egy aprócska dolog sikkad el ebben a megfogalmazásban:

Mt 22,35-40
»Hogy Jézust próbára tegye, az egyik törvénytudó kérdéssel fordult hozzá: “Mester, melyik a főparancs a törvényben?” Jézus ezt felelte: “Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez a legnagyobb, az első parancs. A második hasonló hozzá: Szeresd felebarátodat, mint saját magadat. Ezen a két parancson alapszik az egész törvény és a próféták.«

Néhány további hely:

Jn 4,23-24
»De elérkezik az óra, s már itt is van, amikor igazi imádói lélekben és igazságban imádják az Atyát. Mert az Atya ilyen imádókat akar. Az Isten lélek, ezért akik imádják, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk.«
Kol 3,23
»Bármit tesztek, tegyétek szívből, mintha az Úrnak és nem embereknek tennétek.«

4, Bergoglio: “Amikor a Genezisben a teremtés leírását olvassuk, azt kockáztatjuk, hogy Istent varázslóként képzeljük el, aki varázspálcájával mindent megtehet. De ez nem így van. Megteremtette a lényeket és hagyta, hogy mindegyikük fejlődjön az általa adott belső törvényeknek megfelelően, így képesek voltak fejlődni és eljutni létezésük teljességére.”
http://www.news.va/en/news/francis-in-the-pontifical-academy-of-sciences-emphhttp://index.hu/tudomany/2014/10/28/ferenc_papa_szerint_van_evolucio/?utm_source=facebook&utm_medium=share&utm_campaign=index

És e két hír még egyszer az index oldaláról 2014.10.28: Ferenc pápa szerint van evolúció

[Éltes Eszter: Az index beszámolóját azért közlöm, hogy megmutassam, milyen romboló hatásúak Bergoglio locsogásai, hogyan vezetik félre a híveket – olyan botrányok, melyekkel kapcsolatban Urunk azt mondta, hogy „jaj annak, aki elköveti”.]

Az evolúció és az ősrobbanás elméletei valósak, és Isten nem egy „varázsló varázspálcával” – jelentette ki Ferenc pápa a Pápai Tudományos Akadémián. A szakértők szerint ezzel vége az áltudományos kreacionizmusnak és az intelligens tervezésnek, amelyeket még elődje, XVI. Benedek is támogatott. A pápa szerint egyik tudományos elmélet sem inkompatibilis a teremtő létezésével, szerinte sokkal inkább igénylik azt. „Amikor a teremtésről olvasunk a Teremtés könyvében, azt képzelhetjük, hogy Isten egy varázsló varázspálcával, aki képes bármit megtenni. De ez nem így van” – mondta. „Az ősrobbanás, amelyről ma úgy gondoljuk, hogy a világ eredetét magyarázza, nem áll szemben az isteni teremtő beavatkozásával, inkább igényli azt” – fogalmazott. Az evolúcióról ugyanezt mondta: valami kellett, ami később fejlődhetett. A pápa ezzel mostantól az úgynevezett teista evolúció tanait támogatja, amelyek arról szólnak, hogy a tudományos elméletek helyesek lehetnek, de minden keletkezéséhez azért szükség volt Istenre. Az egyház korábban nem engedett a teremtésből, még az előző pápa is, ha nem is szó szerint, de nagyon szigorúan értelmezte a Bibliában leírtakat, ezért a legújabb tudományos elméletekkel szemben foglalt állást. Ferenc pápának egyébként vegyésztechnikusi diplomája van.

Jn 1,1-3
»Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. Ő volt kezdetben Istennél. Minden általa lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett.«

Ter 1,3-20 »Isten szólt: “Legyen világosság”,
Isten újra szólt: “A vizek közepén keletkezzék szilárd boltozat
Isten ismét szólt: “Gyűljenek össze az ég alatti vizek egy helyre és emelkedjék ki a száraz
Akkor megint szólt Isten: “Teremjen a föld zöldellő növényeket
Akkor megint szólt Isten: “Legyenek világító testek az égbolton
Isten szólt: “A vizek teljenek meg élőlények sokaságával.
Aztán szólt Isten: “Hozzon elő a föld élőlényeket fajuk szerint.«
Zsolt 33.8 »Az egész föld félje az Urat, s remegjenek előtte, kik lakják a földkerekséget! Mivel szólt és lettek, rendelkezett és létrejöttek.«

Természetesen sem a “pápa”, sem a vatikáni hivatalos honlapja, sem az Index, sem bárki más nem vette a fáradságot, hogy a 95, evolúciós elmélet ellen szóló tézis bármelyikét is megcáfolja. Hogy mind a 95-öt, arra már nem is merek gondolni. Jellemző Bergogliora, hogy amikor a teremtő, a zseniális alkotó Istenről szól, akkor is ilyen pejoratív jelzőt használ, hogy “varázsló varázspálcával”.

Az ember egyet tehet a teremtés zsenialitását látván: Leborul és imádja – nem a teremtményt, hanem a Teremtőt. Megjegyzem, Bergoglio kijelentése – megteremtette a lényeket, és hagyta, hogy fejlődjenek – elég zavaros. Ha azt mondom, hogy az élet a semmiből, esetleg valami ős sejtből lett, és magától, véletlenek sorozatán keresztül jutott oda, ahol ma van, akkor evolucionista vagyok. Ha azt mondom, hogy Isten megteremtette a lényeket, akkor nem evolucionista vagyok, hanem ebben hiszek. Szóval, most melyiket is állítja Bergoglio?? Itt is a tipikus Bergoglio-trükk: sugall valamit, aztán, ha pontosabban elolvassuk a szöveget, rájövünk, hogy ezt nem is mondta. Viszont a média óriási hírveréssel kommentálja – nem az általa mondottakat, hanem a sugalltakat – és a világ azt hiszi, hogy azt mondta, amit sugallt, és amit a média el akar velünk hitetni.

5, 2013. december 20-i prédikációjában Bergoglio azt mondta, “a Szűzanyának talán ahhoz volt kedve a kereszt alatt, hogy megkérdezze magától: lehet, hogy becsaptak? Mert a messiási ígéretek mintegy hazugságnak tűntek neki.”

http://www.katholisches.info/2014/11/19/antonio-socci-ueber-den-bergoglio-deffekt/

Nem a Szűzanya magasztos személyének megszentségtelenítését jelenti ez a feltételezés? A katolikus tanítás szerint a Szűzanyának “egész életében, az utolsó próbatételnél sem ingott meg a hite, amikor fia, Jézus meghalt a kereszten”. KEK 149: Ő nem ingott meg hitében élete folyamán, még a végső próbatételnél sem, [lsd. Lk 2,35] amikor fia, Jézus meghalt a keresztfán. Mária soha nem szűnt meg hinni abban, hogy “Isten szava be fog teljesedni”. Az Egyház tehát Máriában a hit legtisztább megvalósulását tiszteli.

6, Bergoglio egy „erotikus buddhista” „papot” nevezett ki a Kultúra Pápai Tanács tanácsadói közé
Bergoglio 2014. július 1-én Pablo d’Ors spanyol claretiner-papot, regényírót és „Zen-buddhistát” kinevezte a Kultúra Pápai Tanács tanácsadói testületébe, akivel 2014. november 5-én a La Repubblica című bal-liberális, Eugenio Scalfari vezette újság interjút hozott nyilvánosságra.

http://www.katholisches.info/2014/11/10/paepstlicher-kulturrat-fuer-frauenpriestertum-der-erotische-buddhist-den-franziskus-zum-consultor-machte/

Kol 2,11
»Krisztusban vagytok körülmetélve, nem kézzel, hanem az érzékies test levetésével, a krisztusi körülmetéléssel.«

Ef 2,3
»A hitetlenség fiai közé tartoztunk mi is, amíg testi vágyainkban éltünk, s megtettük, amit a test és az érzékek kívántak.

7, Bergoglio: “Én pedig Istenben hiszek. Nem egy katolikus Istenben, ilyen nincs. Isten létezik. Én hiszek Jézus Krisztusban, az ő inkarnációjában. … Ez az én létem. Nem tűnik úgy Önnek, mintha nem is lennénk olyan messzire egymástól?”

http://www.katolikus-honlap.hu/1302/bergint2.htm
http://www.katholisches.info/2013/10/09/christus-ist-keine-option-unter-vielen-schon-gar-nicht-fuer-seinen-stellvertreter-auf-erden-warum-uns-dieser-papst-nicht-gefaellt/

[dr. Élthes Eszter: Teológiailag természetesen nagyonis igaz, hogy Isten nem „katolikus Isten”, hanem abszolút Isten, az egész mindenség Istene, Teremtője, Fenntartója. Csakhogy Bergoglio és az egész nem-katolikus világ ezt a kijelenést úgy érti, hogy minden vallás istene egy és ugyanaz az egy Isten. Vagyis a mohamedánok, a hinduk stb. istene, legfelsőbb lénye ugyanaz az Isten, mint akiben a katolikusok hisznek. Ez a nagy világvallás istene, aki azonban nem azonos a Szentháromság egy igaz Istennel.]

Bergoglio nem mondja ki továbbá, hogy Isten ugyan nem katolikus, de egyetlen, Istentől akart hit létezik, a kereszténység, egyetlen, Istentől akart egyház létezik, a Földre szállt Istenfia egyetlen egyházat, az EGY, SZENT, KATOLIKUS ÉS APOSTOLI ANYASZENTEGYHÁZAT alapított.

Nem idézi továbbá:
Jn 3,18
»Nem azért küldte el Isten a Fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem, hogy üdvösséget szerezzen a világnak. Aki hisz benne, az nem esik ítélet alá, aki azonban nem hisz, már ítéletet vont magára, mert nem hitt az Isten egyszülött Fiában.«

Jn 3,36
»Aki hisz a Fiúban, az örökké él. Aki azonban nem hisz a Fiúban, az nem látja meg az életet, az Isten haragja száll rá.«

Nem mondja, hogy a biblia csak egy Egyházat ismer.

Pl.
Ef 1,22-23
»Mindent lába alá vetett, őt magát meg mindenek fölött az egész Egyház fejévé tette: ez az ő teste és a teljessége annak, aki mindenben mindent teljessé tesz.«

(Ahol a biblia egyházakról beszél, ott az Egy, Szent Katolikus Anyaszentegyház helyi egyházközségeit érti alatta, lásd a Jelenések Könyvét.)

A kijelentés jól illeszkedik a Bergogliotól már jól ismert botrányos kijelentések sorába: Mond valamit, kétértelműen fogalmaz, egy botrányos, a kétezer éves katolikus tanítással szembenálló dolgot sugall, amit így is értelmez a világi sajtó és fogyasztója, de Bergoglio mindig kihúzhatja nyakát a hurokból: “Kérem szépen, én ilyet nem mondtam”.

Azt sem mondja ki Bergoglio, hogy az apostoli szukcesszió (a papi hatalom továbbadása kézrátétellel Jézustól kezdve az utolsó vidéki káplánig a világ bármelyik részén) egyes-egyedül a katolikus egyház papjainál van meg, és hogy a szentségek egyes-egyedül a Katolikus Egyházban fejtik ki hatásukat. És végül: Nem mondja, hogy a Krisztustól elrendelt egy, szent, örök áldozat egyes-egyedül a Katolikus Egyházban valósul meg.

8, A bűntudat pápai lerombolása
Bergoglio lehetetlen, mesterkélt példákat hoz elő, hogy az egyházat az általa kívánt tévutakra vezesse. Felidézi egy asszony esetét, aki rosszul sikerült szentségi házasságban élt, sőt meggyilkolta magzatát. Majd elvált, újraházasodott, és boldogan él öt, az új, nem szentségi házasságban szült gyerekével. Az abortusz nyomasztja lelkileg, azt őszintén megbánta, és szeretne előre haladni keresztény hitében. És mit tesz erre a gyóntató pap?
http://www.katholisches.info/2013/10/09/christus-ist-keine-option-unter-vielen-schon-gar-nicht-fuer-seinen-stellvertreter-auf-erden-warum-uns-dieser-papst-nicht-gefaellt/

Bergoglio kérdésében benne van a szuggerált válasz: ez a szemét pap, vagy méginkább, ez a (kétezer év óta) lelketlen egyház nem hajlandó a bűnös asszonyt feloldozni. Evvel a példával Bergoglio ellentétet konstruál az irgalmasság, és a tiszta katolikus tan között. Azt persze finoman elhallgatja, hogy az asszony az egyik bűnt meg akarja gyónni, a másikat, a házasságtörést nem, illetve, ha akarná, sem tudná, mert tovább akarja folytatni házasságtörő együttélését. Az egyház viszont mindig is az irgalmasság és a tiszta katolikus hit egységét tanította: A bűnnek, mint olyannak az elismerése, annak őszinte megbánása, valamint az elhatározás, hogy azt a jövőben elkerülje, a feltétele, hogy Isten megbocsásson. Jézus megmenti a házasságtörő asszonyt a megkövezéstől, megbocsát neki, de ezekkel a szavakkal bocsátja el: menj, és ne vétkezz többé. Nem azt mondja neki: Menj, ne aggódj, az én egyházam nem fog a te személyes életedbe beleavatkozni.

Ehhez a ponthoz tartozik az alábbi történet: Bergoglio állítólag felhívott egy elvált, majd polgári házasságot kötött argentínai nőt, Jaqueline Zabeta Lisboát, és azt mondta neki, szentáldozáshoz járulhat. Az argentín sajtó szerint a pápa a rá jellemző humorral szó szerint a következőket mondta: “Egyes papok pápábbak a pápánál. Menjetek, és kérjétek a szent ostyát egy másik, kevésbé pápább paptól.”
http://www.katholisches.info/2014/04/23/hat-papst-franziskus-wiederverheiratet-geschiedene-angerufen-und-gesagt-sie-kann-zur-kommunion-gehen-vatikan-schweigt/

Ha a történet igaz, akkor az minden hithű pap és a teljes katolikus tanítás megsértését, kigúnyolását jelenti.

Az esetet eleinte sem Bergoglio, sem egy hivatalos vatikáni szóvivő nem cáfolta, de nem is erősítette meg. Tipikus bergoglioi viselkedés: Aki azt akarja hinni, hogy az eset pont így történt, ahogyan az argentínai asszony azt a médiáknak előadta, az higgye azt. Aki kételkedik az eset tényleges megtörténtében, az higgye azt, hogy az eset csak kitalálás. A lényeg, hogy Bergoglio bármikor kihúzhatja a fejét a hurokból: Kérem szépen, én ilyent nem mondtam.

Hetek elteltével a Vatikán megerősítette, hogy a telefonhívás valóban megtörtént.
http://www.katholisches.info/2014/04/24/vatikan-bestaetigt-umstrittenes-telefonat-verweigert-aber-richtigstellung/

Lombardini, vatikáni szóvivő úgy próbálta annak jelentőségét csökkenteni, hogy azt “személyes, ezért privát pasztorális beszélgetésnek minősítette, mely nem áll összefüggésben Ferencnek nyilvános, pápakénti működésével. Annak tartalma semmilyen módon nem érinti a Katolikus Egyház tanítását. Ezért a Vatikán nem látja annak okát és szükségét, hogy hivatalosan állást foglaljon.”

Az érvelés, melyhez Lombardi atya kényszeredetten menekül, meglehetősen mesterkélt. Létezhet egy Ferenc pápa, mint magánszemély, akinek kijelentései és cselekedetei függetlenek hivatalától, és Krisztus helytartójaként viselt méltóságától? És főleg: különbséget tesznek az emberek a pápa privát és nyilvános kijelentései között?

9, Bergoglio: “Őrültség a holokauszt tagadása”.
A “pápa” a kijelentést katalán La Vanguardia napilapnak adott interjú során tette.
http://www.katholisches.info/2014/06/13/so-spricht-ein-papst-ohne-worte/

Orwell szép új világában (1984) a nyelvújítók gondoskodtak róla, hogy a nyelv ne fejezhessen ki rossz gondolatokat. Erre emlékeztet ez a szóhasználat, hogy “holokauszttagadás”. Aki nem használja ezt a szót, az már gondolatbűnöző.

Természetesen kivétel nélkül vonatkozik a tagadással megvádolt személyekre:

Nem tagadnak semmit, maximum nem tudnak hinni bizonyos dolgokban, kételkednek ezekben, meg vannak győződve róla, hogy bizonyos dolgok (pl. emberek tömeges kivégzése gázkamrákban) fizikai-kémiai törvényszerűségek miatt nem történhettek meg.

Josef Gärtner katolikus hívő 2009 februárjában a Williamson-ügy kapcsán nyílt levélben fordult az akkor regnáló XVI. Benedek pápához és a vatikáni méltóságokhoz. Gärtner a levélben kérte a címzetteket,

1, kerüljék a tagadás szó használatát, mert itt nem tagadásról, hanem egyértelműen kételkedésről, egy bizonyos mítoszban való hitetlenségről van szó;

2, Ne vádolják Williamsont és a többi kételkedőt antiszemitizmussal, csak mert – tudományos érvekkel alátámasztva – képtelenek hinni holokauszt-fantazmagóriákban;

3, Cimkézés helyett érdemben reagáljanak a holokauszt-revizionisták érveire;

4, Vegyék figyelembe a holokauszt-vallás apologétáinak keresztényellenes kijelentéseit;

5, Ismerjék meg a holokauszt-kételkedők érveit, amennyiben ellenérveik vannak, hozzák azokat nyilvánosságra, hogy így mindenki eljuthasson az igazságra.

Magától értetődik, hogy sem a pápa, sem egy szóvivő, sem egy vatikáni alkalmazott, továbbmenve: egyetlen egy személy a világon nem volt képes a levélre válaszolni. Érvényes ez Bergogliora is, akinek szintén nincs egyetlenegy ellenérve sem, így marad, hogy úgy teszünk, mintha nem tudnánk a levélről, illetve az ott megfogalmazott, de más, nyilvános fórumokon is elérhető érvekről. És marad a legkényelmesebb megoldás: A zsidó parancsokat követve őrültnek nyilvánítjuk azokat, akik kételkednek a holo-sztoriban.

Kézcsók - hajlongás a nagy hoax előtt.

Kézcsók – hajlongás a nagy hoax előtt.

A másik kézcsók

A másik kézcsók

10, Bergoglio és a homoszexuálisok

“Ha egy ember homoszexuális, keresi Istent és jószándékú, akkor ki vagyok én, hogy megítéljem őt?” – mondta Ferenc pápa vatikáni újságíróknak 2013.7.29-én a BBC szerint, útban visszafelé a riói katolikus ifjúsági világtalálkozóról. A pápa azt mondta, a homoszexuális papoknak meg kell bocsátani, és el kell feledni a bűneiket.

“A katolikus egyház katekizmusa világosan elmagyarázza ezt” – mondta Ferenc pápa. “Azt írja, a buzikat* nem szabad kirekeszteni, hanem integrálni kell őket a társadalomba” – mutatott rá az egyházfő, aki hozzátette, nem az a baj, ha valaki homoszexuális, hanem az, ha valaki emellett kampányol, éppúgy, mint ha valaki a kapzsi emberek, a politikai oldalak, vagy a szabadkőművesek mellett kampányol.

*A magyarországi sajtó itt általában a “meleg” szót használja. Mi minden eszközzel tiltakozunk az ellen, hogy ezt a szép magyar szót használják a homoszexuálisok jelölésére.

http://hvg.hu/vilag/20130729_Ferenc_papa_Ki_vagyok_en_hogy_megiteljemhttp://www.bbc.com/news/world-europe-23489702

A pápát öles szalagcímekben idéző médiák úgy mutatják be az esetet, mintha Bergoglio valami egetrengető és merőben új dolgot mondott volna. Pedig a pápa határozottan azt állította a vitatott interjúban, hogy a homoszexuális aktus az bűn, a hajlam viszont nem. Legalább is a BBC változata szerint. Más – német és magyar – nyelveken megjelent tudósítások a kijelentésről nem tartalmazzák a pápa utalását arra, hogy a homoszexuális aktus bűn.

Ha ez az utalás elhangzott, akkor ez a kijelentés összhangban van az aktuális vatikáni katekizmussal (KEK).

Az más kérdés természetesen, hogy ez a katekizmus nagyon visszafogottan kezeli ezt a kérdést. A mércének itt számunkra a Szentírásnak, mindenekelőtt Szt. Pál tanításának kell lennie. Lásd Bábel Balázs püspökhöz intézett levelemet ebben a témában.

Ugyancsak számolnia kellett volna Bergoglionak a világi médiák hamisító szándékaival. Ismerhetné őket. Vagy ismerte is, mégis megtette az ominózus kijelentést? Mindenesetre a kijelentés óta visszavonhatatlanul el van terjedve, az egyház elismerte a homoszexuálisokat, befogadta őket.

Ezt erősítik Bergoglionak egyes, azóta történt megnyilvánulásai.

2014. március 21-én egy nyilvános rendezvények kézen fogva sétált a nyilvánosan buzipárti Luigi Ciotti atyával.
http://apologetika.blog.hu/2014/06/25/kezen_fogva_setalt_ferenc_a_melegparti_pappal

2014.május 6-án meghívta közös celebrálásra a 93, éves, homoszexuális és a homoszexuálisok jogaiért aktív harcot folytató Don Michele De Paolis atyát. A mise után Bergoglio kezet csókolt a nyugdíjas papnak(!)
http://www.katholisches.info/2014/05/09/papst-kuesst-antiklerikalem-priester-die-hand-die-linke-welt-des-don-michele-de-paolis/

Ezeknél az akcióknál Bergoglio természetesen mindig gondoskodik arról, hogy azoknál a média jelen legyen, és üzenetüket szétrepítse a világba.
Paolis atya a tipikus megtestesítője annak az irányzatnak, amely az egyházban mindent tagad, ami katolikus. Álláspontja az abortusz, eutanázia, cölibátus, női papság és a homoszexualitás kérdésében szembehelyezkedik a hivatalos egyházi felfogással.

Hogy mennyire nem helyénvaló a homoszexuálisok ilyen módon történő felértékelése, mutatja egy gondolatkísérlet. Helyettesítsük a pápai megnyilatkozásban a homoszexuális szót a pedofil, nekrofil, magamutogató szavakkal. Ugye, hogy lett volna felzúdulás az egész világon, és az egyházban.

11, Marx bíboros idéz egy botrányos kijelentést Bergogliotól. Ha elolvassuk a Marx által idézett enciklikát, rájövünk, hogy ezt így Bergoglio nem mondta. Igaz, Marx kijelentését sem igazította helyre.
Az “America” c. amerikai jezsuita folyóiratban 2015. február 16-án jelent meg egy beszélgetés Reinhard Marx bíborossal.
http://americamagazine.org/issue/we-have-lot-work-do

A beszélgetésben Marx a következőképp idézi Ferenc pápát:

Ferenc egy erős hasonlatot alkalmaz: szívesebben látok egy olyan Egyházat, amelyet baleset ért, amely megsebesült és bepiszkolódott, miközben kiment az utcákra, mintsem egy tiszta egyházat, amely az igazság birtokában van, és a többi. Ez utóbbi nem segítség az embereknek.

És Marx itt utal a pápa “Az evangélium öröme” c. enciklikára.

Az enciklika itt olvasható:
http://w2.vatican.va/content/francesco/hu/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html

Nos, ennek 49. pontja valóban tartalmazza a Marx által idézett hasonlat első felét. De Ferenc szövegében nem szerepel, amit Marx mond, hanem a hasonlat így folytatódik:

…mint egy olyan Egyházat, amely belebetegedett a zártságba és a kényelembe, mert a saját biztonságához ragaszkodott. Nem akarok olyan Egyházat, amely középpont akar lenni, és úgy végzi, hogy belebonyolódik a rögeszmék és procedúrák szövevényébe. Ha valaminek szentül nyugtalanítania és aggasztania kell a lelkiismeretünket, akkor az az, hogy oly sok testvérünk él a Jézus Krisztussal való barátság ereje, világossága és vigasztalása nélkül, az őt befogadó hívő közösség és az élet értelmének horizontja nélkül. Remélem, hogy nem annyira a kudarctól való félelem, hanem sokkal inkább az a félelem mozgat minket, hogy be ne zárkózzunk a hamis védelmet nyújtó struktúrákba, a törvényekbe, melyek kérlelhetetlen bírákká formálnak bennünket; olyan szokásokba, amelyekben nyugodtnak érezzük magunkat, miközben odakinn éhező sokaság van, és Jézus állandóan ezt ismétli nekünk: „Ti adjatok nekik enni” (Mk 6,37).

Evvel tulajdonképpen egyet is lehet érteni. A probléma itt Marx hamis idézése, illetve az emberekkel törődő és az igazság birtokában lévő egyház hamis szembeállítása.

12, Születésszabályozás
2015. január 20-án ázsiai útjáról hazatérve repülőgépen adott interjújában Bergoglio a következőket mondta:
Egy kereszténynek nem kell futószalagon gyerekeket nemzenie. Néhány hónappal ezelőtt megdorgáltam egy asszonyt egy plébánián, aki hét császármetszés után állapotos volt a nyolcadik gyermekkel.
“Árvává akar tenni hét gyereket?”
“Nem, én bízok Istenben.”
“Nézd csak, Isten megadja neked a lehetőségeket, légy felelősségteljesebb. Amit teszel, az Isten kísértése. Azt hiszem, családonként három gyerek elég. A szakemberek azt mondják, ez az a szám, amely fontos a népesség fenntartásához. Ezért a kulcsszó, amit az egyház mindig is kimondott, és én is ezt mondom: felelősségteljes szülői viselkedés. Egyesek azt gondolják, ahhoz, hogy jó katolikusok legyünk – bocsássátok meg a kifejezést – szaporodnunk kell, mint a nyulaknak. Nem, felelősségteljes szülői viselkedés. Ez világos, és erre vannak a megfelelő szülői csoportok az egyházon belül megfelelő szakembereikkel, és erre vannak a lelkipásztorok, akiket meg lehet találni. És sok megengedett m

a

Hozzászólások lezárása.


“Gyengéd Atya, ne sújtsd haragoddal ezt a nemzedéket,mert akkor mindnyájan elpusztulnak. Ne sújtsd nyájadat keserűséggel és gyötrelemmel, mert akkor a vizek kiapadnak, és a természet kiszárad. Akkor haragod fölemészt mindent, hogy nyoma sem marad. Akkor leheleted tüze lángba borítja a Földet, és pusztasággá változtatja. A látóhatáron egy csillag tűnik majd fel. Az éjszakát pusztulás rázza meg, és úgy hull a hamu, mint télen a hó, beborítva népedet, mint megannyi szellemet. Könyörülj rajtunk Istenünk, ne ítélj meg minket szigorúan! Emlékezz meg azokról a szívekről, akik örömüket lelik Benned, és akikben Te is örömödet leled! Emlékezz meg azokról, akik hűségesek Hozzád, és ne engedd, hogy erővel sújtson le ránk Kezed, hanem Irgalmasságodban emelj föl bennünket, és írd bele minden szívbe Törvényeidet. Ámen.”
Archívum
Locations of Site Visitors Map„Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!”Map
Imádott Jézusom! Te rettenetes kínszenvedések árán váltottál meg minket. Kínszenvedéseidre kérünk, erősíts meg minket! Te, Aki a Getszemáné kertben vérrel verítékeztél, mert halálfélelem kerített hatalmába, de a szent angyal megerősített, és ki tudtad mondani: „Atyám, ha lehetséges, múljék el Tőlem ez a kehely, de ne az Én akaratom legyen, hanem a Tiéd.” Drága Szent Jézusom! Kérlek, erősíts meg minket is! Add nekünk a Te erődet, küldd el hozzánk is szent angyalodat, hogy Veled együtt mi is ki tudjuk mondani, amit Te mondtál: „Atyám, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy Te.” Jézusom, Téged elítélt Pilátus, és Te némán elfogadtad az ítéletet. Kérlek, add meg nekünk is a Te lelki békédet, hogy elfogadjuk az igazságtalan ítéletet abban a hitben, hogy Te megváltottál minket, és ha mindhalálig kitartunk Melletted, egy jobb hazát adsz nekünk, ahol Veled együtt örökké boldogok leszünk. Drága Jézusom! Téged megostoroztak a mi bűneinkért. Te némán tűrted a fájdalmas ütlegeket. Kérlek, add meg nekünk is a Te erődet és a Te békédet, hogy elviseljünk Érted, és az Evangéliumért minden szenvedést, és azt a Te örök érdemeiddel egyesítve, Szűzanyánk hétfájdalmas Szeplőtelen Szíve és könnyei által felajánljuk Neked a lelkekért. Jézusom, Téged kigúnyoltak, leköpdöstek, Arcul ütöttek, és tövissel koronáztak. Így gyaláztak meg azért, mert kimondtad az igazságot: „Király vagyok. Az Én országom nem e világból való.” Drága Jézusom kérlek, adj nekünk is bátorságot, hogy megvalljunk Téged az emberek előtt. Még akkor is, ha ez az életünkbe kerül. Jézusom, Te vérző, sebes Válladon vitted fel a Golgotára a súlyos keresztet. Többször elestél, összeroskadtál, de mindig felálltál. Kérlek, add nekünk a Te erődet, hogy mi is végigmenjünk a keresztúton. Meg ne torpanjunk, vissza ne forduljunk, csak Téged kövessünk. Dagadt, sebes Arcod és Tested indítson minket részvétre Irántad, hogy el ne hagyjunk Téged, Megváltó Istenünket, Aki a mi bűneinket vetted Magadra, és helyettünk adtál elégtételt. Szenvedő Arcod képét nyomd a mi lelkünkre, hogy soha ne felejtsük, mekkora árat fizettél értünk! Jézusom, Téged hatalmas szegekkel szegeztek fel a keresztfára. Te ezt is békével, némán tűrted, mert tudtad, hogy áldozatoddal rengeteg lelket mentesz meg. Az egész világot, az egész történelmet. Kérünk, add nekünk a Te erődet, hogy soha ne magunkra, és saját szenvedéseinkre, áldozatainkra tekintsünk, hanem mindig csak Rád, hogy megtegyük akaratodat, és ez által példaképek lehessünk az elkövetkező nemzedékeknek. Ránk is úgy tekintsenek, mint az Egyház magvetésére, mert az Egyház ereje, és örök példája a vértanúk hite és hűsége. Drága Jézusom! Nagy volt a mi váltságdíjunk. Ezért nem vagyunk a magunkéi, hanem a Tied, Aki megváltottál minket. Kérve kérünk, tudatosítsd ezt bennünk, és add kegyelmedet, hogy maradéktalanul teljesítsük ránk vonatkozó örök szent tervedet! Erre áldj meg bennünket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Drága Jézusunk, golgota kereszted lábánál, és a Szentháromság Szeretetlángja körül letérdelünk, megfogjuk egymás kezét, egymásnak támasztjuk keresztjeinket, együtt visszük, és pajzsként védjük a Szentháromságot az Oltáriszentségben. Drága Szűzanyánk, tisztíts meg minket rendetlenségeinktől és rendezetlenségeinktől, esdj ki számunkra minden szükséges kegyelmet a Mennyei Atyától, és kérd meg Őt, hogy újítsa meg a már meglévő kegyelmeinket! Kérünk Téged, hogy helyezz minket a Szentháromság jelenlétébe, ölelő szeretet-áramába! Drága Jézusunk, a te szent véreddel, Szűzanyánk, a te édesanyai palástoddal, könnyeiddel, drága Szentlélek a te szeretetlángoddal és drága Mennyei Atya, a te védelmed pecsétjével * Födjetek be minket tetőtől-talpig, testünket, lelkünket, szellemünket, gondolatainkat, szavainkat, cselekedeteinket, érzéseinket, vágyainkat, álmainkat, akaratunkat, erőnket, tudatunkat és tudatalattinkat. Födjétek be és védelmezzétek minden tulajdonunkat, ingó és ingatlan javainkat (beleértve telefonjainkat, járműveinket is). * Védelmezzetek meg minket a gonosz erő minden támadásától és kísértésétől! Védelmezzetek meg a betegségtől, bajtól, balesettől, háborútól, éhínségtől, katasztrófáktól, üldöztetéstől és átkoktól, minden okkult támadástól! * Ugyanígy fedjétek be és védelmezzétek meg szeretteinket és az ő tulajdonaikat, közösségeinket, rokonainkat, barátainkat, minden ránk bízott embert, akiket hordozunk. Védelmezzétek meg a papokat, legfőképpen a magyar katolikus papokat és szerzeteseket valamint a szentatyát. Védelmezzétek meg az ifjúságot, legfőképpen a magyar ifjúságot, a családokat, legfőképpen a magyar családokat. Födjétek be és védjétek meg a magyar nemzet minden tagját, egész Nagymagyarországot. Védjétek meg a politikusainkat, a betegeket, haldoklókat, magatehetetlen, idős embereket, minden szenvedőt. (Szenvedéseiket felajánlom az ő nevükben engesztelésül). Födjétek be és védelmezzétek a közömbösöket, a kárhozat útján járó embereket, hogy ne tudjanak nekünk ártani, és mindazokat, akik meghalnak hogy ne kárhozzanak el. Minden fent említett személyt belehelyezek Jézus szívsebébe. Drága Szentháromság, a Szűzanya Szeplőtelen Szívén át felajánlom Nektek engesztelésül életemet és halálomat, életem minden napját és éjszakáját. Jézus szenvedéseivel egyesítem az én apró kis szenvedéseimet, és így ajánlom fel minden cselekedetemet, lépésemet, szívdobbanásomat, lélegzetvételemet, kimondott szavaimat egy-egy invokációként és imafohászként. Felajánlom a szabad akaratomat, minden imámat, böjtömet, minden napom minden percét, főleg a mai napomat engesztelésül. Drága őrangyalaink és védőszentjeink, járjatok közben értünk, vigyázzatok ránk és legyetek velünk egész nap. Lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen és tekintetünk összeforrjon, ajkunk együtt könyörögjön az Örök Atyához irgalomért! AmenFree counters!
Legutóbbi hozzászólások
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Álságos nemzedék! Száműztél Minket az életedből 2018. június 18. Uram? Én vagyok. Emeld fel a szívedet szüntelenül Hozzám! Sohasem foglak elhagyni száműzetésedben. Lelked továbbra is megkapja nemes utasításaimat, hogy egyre jobban megismerd akaratomat. Együtt fogunk dolgozni, galambom. Műveim meg fogják … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Leszállok a ti időtökben, hogy lángra lobbantsam ezt a nemzedéket 2018. május 31. Béke legyen veled, tanítványom! Az Én békémet adom neked. Tudod mit adtam neked? Tüzet adtam a kezedbe. Az Én tüzemet. Ez a tűz minden értelmet meghaladva beborítja … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Szeretetemet zene, költemények és erények által fogom kinyilvánítani 2018. április 27. Áldott legyen az én Uram, aki megmentett az eltévelyedéstől és az eleséstől, és feltörte kalitkámat, kiszabadított, hogy elrepülhessek a Megtévesztő elől. Segítségünk Jahve Szent Nevében van, aki a legkegyelmesebb, … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Ezt az üzenetet Kanadában kapta a SÁRGA LILIOM /YELLOW LILY/ nevű látnok a mi Urunktól, 2018 február 24-én.
   Isten kedves Népe, Szeretnék feltárni Előttetek egy újabb gyönyörű kinyilatkoztatást, amit a kanadai látnok, Yellow Lily /magyarul Sárga Liliom/ kapott. Jézus egy nagyon elszomorító, titkos szenvedéséről beszélt neki, amit a Nyelve által szenvedett el. Tehát hogy engesztelhessük Őt ezért a … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Én vagyok a te Lelkivezetőd és Tanácsadód 2018. január 16. Ó, Uram, Te egyedül csak engem ajándékoztál meg azzal a rendkívüli adománnyal, hogy Mennyei Udvaraidban lehetek, ahol maga Jahve nevelt és tanított engem, és én bármikor, amikor csak akarom, szólíthatlak … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Szűzanya üzenete Little Pebble által
   2017.12.08. Little Pebble: Most este 7:40 van.   A fehér kereszt mint mindig az égen tűnt fel. Miközben a rózsafüzért imádkoztam, a kereszt rózsaszínűvé változott, és egy alagút jelent meg mely rózsavirág alakú volt. Ennek az alagútnak minkét oldalán egy- … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus szavai Little Pebble testvér által
   Little Pebble Üzenet Jézustól: 2017 november 6. Pebble: Egy óriási angyal állt előttem kezében tartva a fehér keresztet. Az angyal mögött egy másik nagy fehér kereszt volt látható,feje felett pedig egy zászló lebegett,amelyre ez volt írva: “Alleluja, Alleluja. “ Amint … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus és Szűzanyánk szavai Little Pebble testvér által
   LP.” Jézus ma meglátogatott engem és úgy öltözködött, mint egy harcos. Fehér ruhát viselt,és piros selyemöv volt a derekán, ahol kard volt a tartójában.Fején 3 részes korona volt amelynek elején egy zöld smaragd volt,amely aranypánttal volt körbevéve,rajta az M betűvel … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Little Pebble üzenete a Jézustól, Szűzanyától
   2017. szeptember 1. Pebble: Én már napok óta éreztem a Szűzanya jelenletét. Amikor ma reggel felkeltem hallottam az ő sírását, és ő ott állt mellettem. Én azt mondtam neki, Szűzanya ne sírj! Ő ezt válaszolta nekem: Fiam! Hogyne sírnék, amikor … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Tanácsadó Szentlelkem ad tanácsot neked 2017. szeptember 18. (A moszkvai zarándoklat egyes résztvevőinek némi békétlenkedése és ellenvetése után, akik azt is kérdezgették tőlem, hogy miért nincs egy pap, aki a lelkivezetőm.) Vassulám, imádkozz azokért a lelkekért, akik megszomorítanak engem, akik … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. február 5. Az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Közel van mindennek a vége. Készüljetek, mert hamarosan kiontják véreteket. Már eltervezték megsemmisítéseteket. Hatalmas keresztényüldözés vár rátok. Az idő itt van. Mindent előre közöltem veletek. Tudtul adtam a jövőt. Ami most következik, az nem az Én akaratom: csak megengedem, mert tiszteletben tartom az emberek szabad akaratát. Drága […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   A Szűzanyának felajánlott gyermekek különleges kegyelemben részesülnek 2019. 01. 01, Kedd Láttam a Szűzanyát, ahogyan minden szülő és gyermek mellett jelen van a világban. Ő szüntelen imádkozik a szülőkért, még akkor is, ha a szülők nem vallásosak és nem imádkoznak. A Szűzanya minden gyermeket vezet és nem engedi el a kezüket annak ellenére sem, ha […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. január 2. Az Úr Jézus: „Ezt üzenem X-nek: Bízzon Bennem nagyon! Bizalma mértékében adom neki kegyelmemet. Csodákat fog megtapasztalni életében. Mindig vele vagyok és gondoskodom róla. Most fogom megszabadítani végérvényesen. Megáldom őt Szívem gondviselő szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” Szentírási megerősítés: Máté 26, 52: „Jézus szólt”
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Lelkek, akikért sokan nem imádkoznak 2018. 12. 02, Vasárnap Az Úr egy pusztába vezetett, ahol sok mocsarat láttam. Felfigyeltem arra, hogy a mocsárban emberek vannak. A sár tetőtől-talpig ellepte őket és jól érezték magukat benne. Ekkor Jézus felé fordultam és megkérdeztem Őt arról, hogy hogyan lehet rajtuk segíteni. Ő azt felelte: „Én csak azokon segíthetek, […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2018. december 4. Az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Most azért szólok hozzátok, hogy figyelmeztesselek benneteket. Elhatározták veszteteket: hamarosan nagy üldözés tör ki az Egyházban. Minderre most van a legnagyobb szükség azért, mert meg kell tisztítanom Egyházamat. Ha ezt nem tenném, mindnyájan elvesznétek. Már rég fölcserélték az értékeket: a jóra azt mondják, hogy rossz; s a […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Az üldöztetés sokak számára nem egyértelmű 2018. 11. 02, Péntek A Szűzanya, mint a Világ Győzelmes Királynője megmutatta hazánk határainak védelmét. Láttam, hogy a katonák és rendőrök mellett angyalok álltak, akik szellemi harcot vívtak a bukott angyalokkal szemben. A menekültek többsége mögött egy-egy démon állt, akik arra buzdították őket, hogy rombolják le Mária országát. Itt […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2018. november 3. Az Úr Jézus… „Nyisd ki a Szentírást!” Erre a részre nyílt ki: „Mert olyan nagy szorongattatás lesz akkor, amilyen még nem volt a világ kezdetétől mostanáig, és nem is lesz többé. Ha meg nem rövidítenék azokat a napokat, nem menekülne meg egyetlen élőlény sem; de a választottakért megrövidítik azokat a napokat.” (Máté […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   A Szűzanya véres könnyei 2018. 10. 05, Péntek Álmomban láttam egy Szűzanya szobrot, ami megelevenedett és életnagyságú lett. Rajtam kívül még számtalan ember volt jelen, és közöttük sok fiatal volt. A Szűzanya szomorú véres könnyeket hullatott. A szeme alatti résznél rengeteg vércsepp gyűlt össze vérrögként. Még sosem láttam így sírni édesanyánkat. A tekintetéből szeretet áradt, […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2018. szeptember 4. Szentségimádáson az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Merüljetek el Szívem szeretetének lángtengerében! Adjatok hálát azért, hogy itt maradtam köztetek a legméltóságosabb Oltáriszentségben. Köztetek trónolok, mint az irgalmasság Királya. A szívetekbe térek, ha befogadtok. Eggyé akarok válni veletek! Eggyé a szeretetben, a békében és a derűben. Ha tiszta lélekkel fogadtok Engem a szívetekbe, akkor […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Az Eucharisztia, mint létünk forrása 2018. 09. 01, Szombat Jézus: „Gyermekeim, Szentséges Szívem legnagyobb szomorúsága a világban uralkodó hitehagyás. Sok katolikus gyermekem elhagyta a vallást, akik szívükből kitöröltek mindent, ami Istenre emlékeztette őket. A katolikus templomokban lassan elvész az Eucharisztia iránti igaz tisztelet. Amikor másodszor eljövök a felhőkön, akkor vajon találok e hitet a földön? […]