Augusztus

 

Áldunk Téged, Urunk, hogy minden időben Hozzád járulhatunk nyomorúságainkkal, s Te megszabadítasz és megújítasz minket!

Ma, amikor erőinket, képességeinket messze meghaladó problémák tornyosulnak életünkre,  soha nem látott erkölcsi válság,  közöny, a megosztottság nehezedik ránk, s bűneink elvakítják látásunkat, s elvész a különbség jó, szent és rossz, becstelen között.
Jézus  azonban így szól:
„Én azért jöttem, hogy életük legyen és bőségben legyen.” Jn 10,10
Felelősek vagyunk a világ, népünk, családunk, magunk lelkének állapotáért. Olyan sokszor kialudt a lámpásunk, oly gyakran elhagytuk a szeretet és a béke útját.
„Fogadd el megtört szívünket
és alázatos lelkünket…
Siess segítségünkre…
Tudják meg, hogy te, az Úr vagy
Az egyetlen Isten,
És tiéd a dicsőség szerte az egész földön.” Dán 3,39-43
Határmenti  engesztelő gyalogos zarándoklatra  indulunk  Magyarország országhatárai  mentén  2014. augusztus 15-én egyesülve  lélekben Szt. István országfelajánlásával.
Ahogyan Jerikó falai leomlottak a választott nép előtt Isten ereje által, úgy kérjük, hogy engesztelésünket meghallgatva emeljen ki minket a bűn vakságából, döntse le a gyűlölködés, megosztottság falait, vezessen el a bűnbánatra és megtérésre, árassza  ki áldásainak gazdagságát népünkre, és adjon kiengesztelődést  Istennel és egymással!
Jerikó falai előtt Isten hat napon át készítette fel népét a csodás győzelemre. A jövő év augusztusáig  mi is erősödni akarunk hitben, imában, istenismeretben, egységben, lelki és testi erőnlétben. A zarándoklat előtt megkezdett imakilenceddel, a honlapon közzétett imák napii elmondásával, az irgalmasság lelki és testi cselekedeteinek végzésével, gyakori szentgyónással és szentáldozással, szentmisén való részvétellel, böjttel, a Szentírás rendszeres olvasásával  és a zarándoklat hírének terjesztésével készülünk a jövő nyári zarándoklatra.
A zarándoklat 2014. augusztus 15-én két csoportban Esztergomból indul keleti, illetve nyugati irányba  napi 20-25 km utat megtéve 40 napon át  és Szegednél találkozva  október elején fejeződik be.
Tervezett útvonal:
Kelet:
Esztergom-Márianosztra-Kemence-Dejtár-Szécsény-Litke-Karancsalja-Cered-Hangony-Serényfalva-Aggtelek-Tornanádaska   -Hídvégardó-Tornaszentjakab–Viszló-Krasznokvajda-Hernádvécse-Kéked-Mikóháza-Alsóberecki-Semjén-Fényeslitke-Tiszaadony-Beregsurány-Szatmárcseke-Magosliget-Császló-Szalmaváros-Bátorliget-Penészlek-Bagamér-Pocsaj-Ártánd-Kőrösnagyharsány-Mezőgyón-Sarkad-Gyula-Lökösháza-Battonya-Pitvaros-Apátfalva-Ferencszállás-Szeged
Nyugat:
Esztergom-Lábatlan-Almásfüzítő-Ács-Győrszentiván-Vámosszabadi-Dunaremete-Rajka-Jánossomorja-Kapuvár-Fertőboz-Ágfalva-Nagycenk-Zsira-Velem-Felsőcsatár-Pinkamindszent-Rábafüzes-Őriszentpéter-Lendvajakabfa-Tornyiszentmiklós-Tótszerdahely-Zákány-Somogyudvarhely-Heresznye-Barcs-Szentborbás–Drávasztára-Kisszentmárton-Drávapalkonya-Beremend-Majs-Homoród-Bácsszentgyörgy-Madaras-Csikéria-Kelebia-Ásotthalom-Domaszék-Szeged
A zarándoklat mindennap papi áldást követően indul a szervezők vezetésével döntően a környéken lakók részvételével a napi út megtételére, és érkezik meg a délutáni órákban a következő állomásra, ahol átadják papi vezetéssel a zarándokszobrot a helyben lakó embereknek, akik a másnapi útszakaszt meg fogják tenni. A napi zarándoklat hálaadással (szentmisével) zárul, majd a megérkezett zarándokok visszautaznak lakóhelyükre.
Az egy útszakaszt megjárt zarándokoktól azt kérjük, hogy lélekben a teljes útvonalat (40 nap) imádkozzák végig velünk.
Várjuk
            -az előzetes szervezésben segítséget nyújtó testvérek
            -az útvonal egy-egy tetszés szerinti szakaszán velünk zarándokoló testvérek
            -az útvonal állomásai közelében lakó és a zarándoklaton szolgálatot vállaló helyi           megbízottak  jelentkezését
Jelentkezni lehet a név, lakóhely, telefonos elérhetőség megadásával az
 emmanuel550@gmail.com címen. A jelentkezésről visszaigazolást küldünk, és a továbbiakban rendszeres tájékoztatást adunk a szervezés állásáról.
Hívunk  Téged  az út bármely szakaszán!
Zarándokolj és imádkozz velünk Magyarországért!
Kissné Rózsa Mária és Zoltán

http://jerikozarandoklat.blogspot.hu/

Jóságos Jézusom!

Hálát adok Neked hazánkért, népünkért! Köszönöm, hogy annyi vész között mindig Hozzád és Édesanyádhoz menekülhettünk, és oltalmatokban megtartattunk. Köszönöm, hogy újra és újra kinyújtod kezedet, hogy megtisztíts, felemelj, magadhoz ölelj minket!

Köszönöm, hogy Szentlelked által Te hívsz minket erre a határmenti gyalogos zarándoklatra. Írd a szívünkbe szent nevedet! Áldd meg különleges, mennyei áldásoddal minden résztvevőjét, tarts távol a résztvevőktől   minden lelki és testi ártó szándékot. Add, hogy ez az út egyéni és családi életünkben is megújulást, megszentelődést hozzon! Vidd engesztelésünket Mennyei Atyánk elé, hogy ez az ország bűneiből megtérjen, kiengesztelődjön és a szeretet földje legyen! Amen!

Menet-ütemezés Kelet

péntek
szom-
bat
vasár-
nap
hétfő
kedd
szerda
csü-
törtök
péntek
szom-
bat
vasár-nap
hétfő
kedd
szerda
csü-törtök
Aug.
15.
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Mária- nosztra
19,1
Kemen-ce
34,4
Dejtár
25,9
Szé-csény
29,1
Litke
21,1
Karancs-alja
16,7
Cered
23,6
Han-gony
25,8
Serény-falva
23,1
Aggte-lek
26,6
Tornanádas-ka
28
Raka-ca
11,6
29
30
31
Szept
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Felső-gagy
13
Hernád-vécse
22,6
Kéked
22
Mikó-háza
26,2
Alsó-berec-ki
21,4
Semjén
26
Fényes-litke
27,2
Tisza-adony
20,4
Bereg-surány
25,7
Szatmár-cseke
22,8
Magos-liget
26,6
Császló
27,3
Szept
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Tyukod
18,7
Mérk
23
Nyír-béltek
30,4
Nyír-ábrány
21,3
Léta-vértes
24,9
Pocsaj
14,7
Bihar-keresz-tes
21,6
Kőrösszakál
18,7
Mező-gyán
22,1
Sarkad
23
Gyula
14,3
Lökös-háza
28
Szept
26
27
28
29
30
Okt
1
Batto-nya
25,7
Pit-varos
26
Apát-falva
24
Ferenc-szállás
21,5
Szeged
18,4

 

Menet-ütemezés Nyugat
péntek
szom-
bat
vasár-
nap
hétfő
kedd
szerda
csü-
törtök
péntek
szom-
bat
vasár-nap
hétfő
kedd
szerda
csü-törtök
Aug.
15.
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Lábatlan
25,2
Nesz-mély
11,6
Ács
30,6
Győr-szent-iván
24,5
Vámos-szabadi
17,4
Duna-szeg
11,5
Duna-remete
19,4
Duna-sziget
10,6
Hegyes-halom
22
János-so-morja
15,9
Kapu-vár
31,3
Fertő-boz
27,5
29
30
31
Szept
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Sopron
11,5
Nagy-cenk
12,2
Zsira
20,8
Kőszeg
15,9
Felső-csatár
26
Pinka-mind-szent
22
Szent-gott-hárd
25,3
Felső-szöl-nök
14,4
Őri-szent-péter
26
Lend-va-jakabfa
22,6
Tornyi-szent-miklós
25
Tót-szerda-hely
25,6
Szept
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Zákány
27
Somogy-udvar-hely
25,8
Heresz-nye
17,2
Barcs
20,1
Szent-borbás
27,8
Dráva-sztára
15,8
Kémes
27,4
Alsó-szent-márton
21,1
Kis-lippó
23,7
Majs
12,5
Mohács
14,5
Herceg-szántó
25
Szept
26
27
28
29
30
Okt.
1.
Katymár
32,5
Csikéria
26,5
Kelebia
16,1
Ásott-halom
17
Doma-szék
20
Szeged
14

http://jerikozarandoklat.blogspot.hu/

Vélemény, hozzászólás?