A lélek szabadságáért – a szeretetben.

A mai nap imádsága:
Uram! Te látod embervilágunkat, s mindannyiunk lelkét, benne a legmélyebb titkokat is. Könyörülj népeden, mely elveszítette a Benned való örvendezés készségét, s elfelejtette, hogy mindennnek forrása Te magad vagy. Éltess minket Igéddel, hogy felismerjük igazságaidat, és aszerint éljünk embertársaink javára, magunk boldogulására, a Te dicsőségedre! Ámen

Ne kívánd felebarátod feleségét! 5Móz 5,21

Ősi díszítőelemek egyike a fodrozódó víz, s benne a felismerés: a víz az élettel egyenlő. Így gyakorlatilag nem is létezett olyan kultúra, ahol a víznek ne tulajdonítottak volna valamilyen szakrális szerepet…

Furcsa világ a mienk. Régen a kutak közösek voltak, s aki nem vigyázott rá súlyos büntetést kapott. Manapság a víz nem az összetartozás, s az élet jele, hanem árucikk. A víz olyan, mint levegő: mindenkinek jár(na). Az egész teremtettségnek alkotta az Isten. Hogy mennyire pusztítja a világ az élete biztosítékát a vizet, azt tapasztalhatjuk az állatok pusztulásában is. Most is mintegy 200 helyi fegyveres konfliktus illetve háború folyik a vízért szerte a világban, hiszen mintegy másfél milliárd embernek nincs tiszta ivóvize…

Ha az ember ennyire nem respektálja jövőjének zálogát, hogyan respektálná Azt, Aki adta, Teremtő Istenét?

Jézus az örök életre fakadó forrásvizet ajánlja mindazoknak, akik elfogadják azt. Ő maga az Életnek forrása. Táplál, éltet, növel s tisztít – nap mint nap. Aki még nem szomjazta az igazságot, aki még nem kívánta mindennél jobban lelkének tisztaságát, az nem is tudja megérteni milyen nagy ajándéka Istennek az Élő Víz…

 


Elmúlás…

A mai nap imádsága:
URam! Gyorsan szállnak napjaim… Tudom, hogy minden egyes nappal kevesebb van hátra, mégsem aggódom,mert Te a kezedben tartasz engem. Add, hogy gondviselő jóságodat hálásan fogadjam, s szeretetedet tovább tudjam sugározni embertársaim felé! Ámen

Elragadod őket, olyanok lesznek, mint reggelre az álom, mint a növekvő fű: reggel virágzik és növekszik, estére megfonnyad és elszárad.
Zsolt 90,5-6

Akárhogyan is nézzük, életünk legnagyobb kérdése mégsem a lét, hanem a “nem-lét”, vagyis az elmúlás. Jó, hogy életünk első felének sodrása, a fiatalság lendülete ideiglenesen felejteti velünk az idő múlásának tényét, de idővel mindenki személyesen átéli: semmi nem tart örökké, s így vagy úgy, de mindenkinek meg kell küzdeni az elmúlás gondolatával.

Van, aki perlekedik Teremtőjével, panaszkodik sorsa miatt, duzzog s ellenségnek véli az egész világot, de vannak olyanok is, akik egyszerűen, “szent együgyűségben” belesimulnak Isten sorsukban megformálódó akaratába. Utóbbiak táborába tartoznak a hívő emberek, akik nem csapásként, büntetésként fogadják a végességüket, hanem az istenadta élet egyetemes törvényeként, s így a halált is köztes állomásnak hiszik.

Az emberi élet – jóllehet testünket felépítő atomjaink már évmilliárdok óta léteznek – mégis rövid. Nagyon rövid. Mire megszokjuk, hogy az élet küzdelem, növekedés és gyarapodás, s megbékélünk sorsunkkal, bizony beleőszülünk. Talán jó is, hogy életünk második felében lelassulunk, hiszen ebben a természetes procedúrában észrevesszük azt, ami mellett korábban elszaladtunk. Így van időnk/lehetőségünk rácsodálkozni a rét virágaira, az élet szépségeire, gyönyörködhetünk a színekben, élvezhetjük az illatokat, az ízeket.

Aki élete hervadó szakaszában se tud leállni, aki “pörög ezerrel”, mert úgy véli, ha lassítana, lemarad az életről, az azt tapasztalja meg, amit a régiek így fogalmaztak meg: “Ki sokat markol, keveset fog.” Az élet ugyanis nem attól szép, hogy elveszem, elragadom mindazt, ami nekem fontos benne, hanem attól, ha ajándékba kapom ezeket, ha mások részesítenek benne. Az élet szépségét az adja, hogy adhatunk benne és kaphatunk. Aki eszelősen csak kapni akar benne, az bolond, de aki csak adni akar benne, az még bolondabb!

Az élet értelme az adás és kapás. Amit Istentől kaptunk, azt tovább kell adnunk! Ha megtartjuk magunknak, akkor nem élünk, csak vegetálunk. Ha meg akarjuk nyerni magunknak ezt a világot, akkor elveszünk, de ha megosztjuk másokkal, akkor nem csak tartalmas, kiteljesedett életet nyerünk, de lehetőséget az Istennel való örök közösségre is…

Határvonalak…

A mai nap imádsága:
Uram, Istenem! Te látod életem világos és sötét szakaszait, ha én nem is, Te tudod miért tettem azt amit, miért éltem úgy, ahogyan. Uram, szükségem van szereteted fényére, hogy ne tévesszem el az irányt, kell nekem a Te útmutatásod! Kérlek, ne nézd makacsságomat, s engedetlenségemet, hanem könyörülj rajtam, hogy ne csak kívánjam a jót, hanem meg is tudjam azt cselekedni! Ámen.

Éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. A világosság gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság és egyenesség.
Ef 5,8-9

Világosság és sötétség… Életünk ritmusát adó, alapvetően különböző két állapot. Szükségünk van mindkettőre! Ha túl sok a sötétség az a baj, ha túl sok a fény az a baj… Aki átélt már “fehéréjszakás” forgolódást az ágyában – az tudja mire gondolok. Törékeny szervezetünk nem a huszonkétórás nappalokra teremtetett. Mintha csak Isten azt akarná közölni ezzel is: a fényben fürdésnek is “ára” van.

Amióta ember az ember, azóta gondolkodásában a fény az élet, s így az Isten szimbóluma is. A fény fogalma jelenti azonban az igazságot, a szeretetet, s a nyilvánvalóságot is. Így válik minden magyarázat nélkül “világossá”, hogy a sötétség az előbbieknek pontosan az ellentéte. Ha ennyire nyilvánvalóak ezek a fogalmak, akkor Pál apostolnak miért kell mégis magyarázni azt, ami egyértelmű? A kérdés nem teoretikus, nagyon is gyakorlati, mondhatnánk hétköznapi. Miért kell a szülőnek oly gyakran emlegetni: “Édes fiam/lányom, ezt vagy azt ne tedd!” Miért felejtjük el olyan hamar a jót, s miért jut olyan hamar eszünkbe a rossz?

A Biblia első lapjain olvasható indoklás szerint, az ember miután leszakította a tudás fájának kívánatos gyümölcsét, megismerte nemcsak a jót, de a rosszat is. (Eljátszhatnánk a gondolattal, vajon mennyire volt érett ez a gyümölcs? Nemde úgy volt Ádám és Éva, mint a kisgyermekek, akik félig éretten is torkoskodnak a kert gyümölcseiből… megtapasztalván azután a hasfájás kínjait? Talán idővel a Jóisten is adott volna a tudás fájának érett gyümölcséből…)

Egy bizonyos, a sötétség hamarabb hatalmába keríti az embert, mint a világosság. Ahhoz, hogy a sötétség cselekedeit véghez vigye az ember, nem kell különösebben erőlködnie, csak hagynia kell magát, hogy sodorják a negatív események. A világosságban az ember gyakran érzi azt, hogy nincs szüksége az Istenre, elboldogul ő maga is. Csak amikor erejét meghaladó kísértések örvényébe kerül, amikor tragédia sikolt bele az életébe, akkor döbben rá, mennyire rá van szorulva Isten kegyelmére, gondviselésére. A jóságra, az igazságra és az egyenességre törekvésünk nem más, mint kifejezése annak, hogy szükségünk van Isten fényére, hiszen mindenfajta szeretetünk ebből táplálkozik.

 

Hitvalló életért…

 

A mai nap imádsága:
Uram! Erőtlenségemben segíts meg, hogy tudjam megvallani szeretetedet! Ámen

“Uram, kész vagyok veled menni akár a börtönbe, vagy a halálba is!” Jézus azonban ezt felelte: “Mondom neked Péter: Nem szólal meg a kakas ma, amíg háromszor le nem tagadod, hogy ismersz engem.”
Lk 22,33-34

“Más az elmélet, s más a gyakorlat” – mondta Kisutzky bácsi… S amit ő mondott, azt megjegyeztem. Kisutzky bácsinak ugyanis minden foga fémből volt, ami egy gyerek számára igencsak érdekes látvány volt. (Kisutzky bácsinak ugyanis 56-ban a kommunisták kiverték minden fogát, mert “nagy volt szája” – mondta Kisutzky néni, akiktől gyerkkoromban a tejet hordtuk. Kisutzky néni egyébként 84 éves koráig magázta a férjét – az utolsó három évben már nem…)

MIt és ér a szó, ha nem hiteles? Péter háromszor tagadja meg mesterét. Nem véletlenül csúszott ki száján a “Nem!”, hanem háromszor egymás után tudatosan tagadott. Nem a körülmények szerencsétlen együttállása mondatta ki vele a “csúsztatást”, a bölcs kompromisszumkötés jegyében, s nem is csak életének három legcsodálatosabb évét tagadta meg három pillanatban, hanem letagadott mindent, ami jelezte volna, hogy ő Jézushoz tartozik… Belépni valamilyen pártba sokkal könnyebb, mint Jézus-pártinak lenni. (Míg az előbbi előnyt jelenthet a belépőnek, az utóbbí előnyt ad a felebarátnak, akit szolgálnak.) Ha életünkben nem is volt ilyen látványos a Krisztus-tagadásunk, mint Péternek, a tökéletes tagadást mi is kimerítettük azt a “hármasságban”: szóval, cselekedettel, mulasztással… Kimondtuk, hogy ez a Krisztus-ügy nekünk terhes, megtettük a magunkét, hogy kinyilvánuljon nem a krisztusi szeretet emberei vagyunk, s elfelejtettünk bólintani életünk nagy lehetőségeiben, amikor Isten elkészített mindent, hogy bizonyságot tehessünk Róla… Nem igeneltünk, mert volt valami, ami sokkal fontosabbnak tűnt: “Ökröt vettem, földet vettem, házasodtam… most nem… Kérlek ments ki engem!” Okot, magyarázatot mindig találunk az elutasításra, pedig a színvallásra nem az Istennek van szüksége – Ő már megtette: teremtette, s megtartja ezt a világot, miközben folyamatosan hív minket -, hanem csakis egyedül nekünk.

A nehézségeket kerülni, a gondokat a “szőnyeg alá söpörni” lehet, de nem érdemes… a világ most azért nyög, mert az elkövetett bűnöknek következménye van… Nem kell a végítélethez lángpallosos angyal, sokkal “igazságosabb”, s Istenhez méltóbb, ha bűneink következményével szembesít minket az Isten: Klíma-változás… Még néhány év, s eltűnnek a hegyekből a gleccserek, s a hó, ami azt jelenti, hogy mintegy 2,5 milliárd embernek nem lesz ivóvize… A jelek – istentelenségünk jelei itt vannak, körülvesznek minket -, s a megtérést pedig csak “fontolgatjuk”… elmélkedünk róla… De mit ér az elmélet, ha sosem válik gyakorlattá?

Jóság…

A mai nap imádsága:
URam! Add, hogy kegyelmed révén ma jobb tudjak lenni, mint amilyen tegnap voltam! Ámen

Azt sem tudjátok, mit hoz a holnap! Mert a ti életetek olyan, mint a lehelet, amely egy kis ideig látszik, aztán eltűnik… Aki tehát tudna jót tenni, de nem teszi: bűne az annak.
Jak 4,14;17

Valaki egyszer tudományosan bebizonyította, hogy alig öt percre lehetséges előre jósolni/prognosztizálni, hogy mi történhet a világban, s mi történhet velünk. Öt perc nem sok, de ötven év sem… S ha azt nézzük, hogy csak pár évtized áll rendelkezésünkre, hogy kimutassuk szeretetünket, akkor azt kell mondanunk: még el sem kezdtük szeretni – még szeretteinket sem -, még bele sem tanultunk az “életbe”, s már itt is kell hagynunk… Életünk tényleg hasonlatos a lehelethez. Egy felvillanás csupán, mely nekünk a “mindent” jelenti, míg az univerzum minden lehetséges “lénye-bogara-teremtménye” összlétezésében, életes nyüzsgésében gyakorlatilag észrevétlenek vagyunk.

Azt sem tudjuk, hogy öt perc múlva élünk-e vagy halunk, s úgy tesszük dolgainkat, mintha örökké élnénk. Ebbéli önteltségünkben gyakran elfelejtjük, szeretni jöttünk erre a világra, nem pedig gyűlölni, s hogy lehetőségeinkkel, talentumainkkal élnünk kellene, nem pedig visszaélni. Jóllehet Isten kegyelme megújuló, ismétlődő, de annak periodikáját soha nem az ember szabja meg! Bizony vannak életünkben olyan pillanatok, amik már soha nem térnek vissza; “akkor és ott” lehet(ett volna) igent vagy nemet mondani, s voksolásunkkal meghatározni életünk további alakulását, de “itt és most” pótolni a mulasztást nem lehet. Éppen ezért a keresztény ember bűnnek tartja nem csak az Istentől és embertárstól eltávolító bűn megcselekvését, de a jónak elmulasztását is! Megpróbálhatjuk korrigálni életvezetési oktalanságunkból fakadó hibáinkat, de a szeretetlenségünkkel okozott fájdalmat teljes egészében már soha nem tudjuk semmissé tenni.
Párkapcsolatokban gyakran okoznak – akaratlanul is – fájdalmat egymásnak a felek, éppen ezért nagyon fontos (lenne!) tudni, “hol a határ”, mert bizony lehet olyan lelki sebeket ütni a másik lelkén, amik soha nem gyógyulnak be. Az idő ugyanis nem gyógyítja a sebeket, csak szép lassan ráhull a feledés, s az újabb szenvedések egybeszürkítő pora, de azt egy váratlan viharos életszél bármikor(!) lefújhatja, s újra (fel)szakad(hat) a seb.

Megcselekedni a jót nemcsak azt jelenti, hogy betöltjük küldetésünket, hanem egyben annak a megtapasztalása is, hogy az életminőségünket mindenek előtt emberi kapcsolataink ‘milyensége’ adja. Amikor jót tesz valaki, akkor felfedezi az istenképűséget – mégha töredezetten is – felebarátban és önmagában, s ezáltal az élet dolgai a helyükre kerülnek. Ennek következménye az a béke, amit a világ nem tud nyújtani soha. Mert nagyon fontos a béke, de ami nagyságrendekkel több ennél az békesség, mert abban a nyugtalan lélek is nyugalomra, azaz otthonra lel… Aki tehát tehetné, Isten eszközeként munkálhatná ezt a békességet, de nem teszi – bizony bűne az annak.

 


Megtérés…

A mai nap imádsága:
Uram! Vonzz magadhoz, hogy Feléd fordulhassak! Ámen

Amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna őket, ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól: “Mit tegyünk, atyámfiai, férfiak?” Péter így válaszolt: “Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát.
ApCSel 2,37-38

Mi a megtérés? Az elmúlt kétezer esztendőben sokszor igyekeztek már megfoghatóvá tenni, definícióba szorítani, sőt még szabályozni is a megtérést – vegyes eredménnyel. Bibliánkban a megtérés szó (eredeti értelmében) meg-, vissza-, s odafordulást jelent. Ennek ellenére mégis, az esetek túlnyomó részében bűnbánattal fordították. Helytelenül, mert a kettő nem ugyanaz! Egybeeshet ugyan a kettő, de nem feltétlenül. A megtérést a vágyakozás előzi meg, a lelkünkben lévő hiány fel-, s beismerése, mely munkálja az Istennel való találkozást, s egyszercsak – s itt nem a hogyanon van a hangsúly – nem bírjuk tovább, s engedünk az Isten vonzásának: odafordulunk Őhozzá. Olyan ez – bár minden hasonlat ‘sántít’ egy kicsit – mint, amikor már óriási igényünk van már arra, hogy szeretetünket megosszuk egy másik nembéli társsal, s egyszercsak találkozunk a nagy Ő-vel, megdobban szívünk, perzsel a lelkünk, sőt bele-belerezdül még a lábunk is… s odafordulunk hozzá. Ez az egyetlen egy mozdulat, a ‘mélylélek igenje’ aztán sok-sok mást is meghatároz, egy egész életre.

Az igazi bűnbánat abból a konkrét ismeretből fakad, hogy alaposan elrontottam. Isten nélkül akartam megcsinálni azt, amit csak Vele együtt lehet. A bűnbánatból fakadó következő lépés pedig a jóvátételre való fokozott igény (lenne), mely mindig a bocsánatkéréssel kezdődik. Sajnos sok, magát kereszténynek valló ember megreked abban az állapotban, hogy neki az Isten megbocsájtott, ennek nagyon örül, de sem a megbántottak felé történő bocsánatkérés, sem pedig a jóvátételen való munkálkodás nem jellemzi életüket.

Péter a megtérésre buzdít. No meg arra, hogy keresztelkedjenek “bele” Jézus Krisztus nevébe. De mit is jelent ez valójában? A keresztelés aktusa nem mágikus cselekedet az ember részéről, hanem tudatos döntés eredménye. Ez a misztikusnak tűnő – pedig csak annyira az, mint a lét maga – ‘rábólintás az Istenre’ nem más, mint az Élet (nemcsak a biosz, hanem a dzóé, tehát a teljességgel-teli, az örökéletes) igenlése. Bármennyire is egyszerűnek tűnik ez, mégis annyira ‘bonyolult” és akkora bátorság kell hozzá, mint az első randevúra meghívni valakit…

Aki megkeresztelkedik, az életet igenel. Kifejezhetné-e ezt jobban más is, mint a víz maga? Aligha, hiszen a víz, ez a folyékony csoda, az élet maga… Ahogyan a víz életet fakaszt és táplál, ugyanúgy a keresztség vize, az Istenbe való belemerülés is Életet (földi tartalmasat, s reménységes örököt odát) ajándékoz. Az igazi titok mégis az Isten Életben megnyilvánuló szeretete: Ő az, Aki létrehív, táplál és megtart. Ebben a titokban megfürödni minden nap, az ún. naponkénti megtérés – ahogyan jó Lutherünk fogalmaz.

 

Ősi utak…

A mai nap imádsága:
Mindenható Isten! Segíts, hogy megértsem szavaidat, s add hogy engedelmeskedjem is igédnek! Ámen

Így szól az ÚR: Álljatok ki az utakra, és nézzetek szét, kérdezősködjetek az ősi ösvények után, melyik a jó út, és azon járjatok, akkor nyugalmat találtok lelketeknek! De ők ezt mondták: Nem megyünk!
Jer 6,16

A “lánglelkű-gyújtószavú” próféta Jeremiás ősi igazságot szól: “Nézzetek szét, kérdezősködjetek az ősi ösvények után!”. Ő nyilvánvalóan az ősi törvényekre gondol – helyesen -, de kijelentése sokkal tágabb értelmezésű is lehet, hiszen mielőtt leírásra kerültek a mózesi törvények, már azt megelőzően is voltak egyetemes érvényű törvények, Isten és ember, s ember és ember kapcsolatára vonatkozóan. Jól tudjuk ezt, hiszen az írásbeliség nem a zsidó írásbeliséggel kezdődött, de az bizonyos, hogy a zsidó népnek – akárcsak a magyarnak – különös kapcsolata van az írásbeliséggel. Ez nem véletlen, mindkét nyelv ősi, a magyar azonban – ha hihetünk a nyelvész kutatóknak, akik a szavak képiességét elemzik -, a magyar a legősibb… Ezt nyilatkozta a zsidó nyelvet anyanyelvként beszélő Teller Ede is – a hidrogénbomba “atyja” -, aki Magyarországról kivándorolt Amerikába, s példaértékűen, akcentus nélkül beszélte a magyart 60 év emigráció után is!

Aki érzékeny a nyelv szépségeire, az érzékeny a természetre, s érzékeny a lélek finomságaira is. Akinek durva, nyers, vulgáris a kommunikációja, azt pedig nem hatják meg a szép szavak, s érzések. A JóIsten a lelkünk belső képein keresztül is kommunkál velünk, a lélekvilág ősi szimbólumai belénk vannak kódolva. Aki kérdezősködik, keres, kutat, az végül talál! Nem is akármit: Igazgyöngyöt, a lélek nyugalmát a Krisztusban…

Sokan mégis azt mondják: “Nem!” Hiába minden noszogatás, lehetőség – nem akarnak rálépni az ősi ösvényre, ami elvezet az Istenhez. Számukra minden más fontosabb az életben, még az út maga is, mintsem az, hogy Ki áll az út végén. De Isten szüntelenül hív, mert azt akarja, hogy “mindenki eljusson az igazság ismeretére”…

 

 

a

Hozzászólások lezárása.


“Gyengéd Atya, ne sújtsd haragoddal ezt a nemzedéket,mert akkor mindnyájan elpusztulnak. Ne sújtsd nyájadat keserűséggel és gyötrelemmel, mert akkor a vizek kiapadnak, és a természet kiszárad. Akkor haragod fölemészt mindent, hogy nyoma sem marad. Akkor leheleted tüze lángba borítja a Földet, és pusztasággá változtatja. A látóhatáron egy csillag tűnik majd fel. Az éjszakát pusztulás rázza meg, és úgy hull a hamu, mint télen a hó, beborítva népedet, mint megannyi szellemet. Könyörülj rajtunk Istenünk, ne ítélj meg minket szigorúan! Emlékezz meg azokról a szívekről, akik örömüket lelik Benned, és akikben Te is örömödet leled! Emlékezz meg azokról, akik hűségesek Hozzád, és ne engedd, hogy erővel sújtson le ránk Kezed, hanem Irgalmasságodban emelj föl bennünket, és írd bele minden szívbe Törvényeidet. Ámen.”
Archívum
Locations of Site Visitors Map„Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!”Map
Imádott Jézusom! Te rettenetes kínszenvedések árán váltottál meg minket. Kínszenvedéseidre kérünk, erősíts meg minket! Te, Aki a Getszemáné kertben vérrel verítékeztél, mert halálfélelem kerített hatalmába, de a szent angyal megerősített, és ki tudtad mondani: „Atyám, ha lehetséges, múljék el Tőlem ez a kehely, de ne az Én akaratom legyen, hanem a Tiéd.” Drága Szent Jézusom! Kérlek, erősíts meg minket is! Add nekünk a Te erődet, küldd el hozzánk is szent angyalodat, hogy Veled együtt mi is ki tudjuk mondani, amit Te mondtál: „Atyám, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy Te.” Jézusom, Téged elítélt Pilátus, és Te némán elfogadtad az ítéletet. Kérlek, add meg nekünk is a Te lelki békédet, hogy elfogadjuk az igazságtalan ítéletet abban a hitben, hogy Te megváltottál minket, és ha mindhalálig kitartunk Melletted, egy jobb hazát adsz nekünk, ahol Veled együtt örökké boldogok leszünk. Drága Jézusom! Téged megostoroztak a mi bűneinkért. Te némán tűrted a fájdalmas ütlegeket. Kérlek, add meg nekünk is a Te erődet és a Te békédet, hogy elviseljünk Érted, és az Evangéliumért minden szenvedést, és azt a Te örök érdemeiddel egyesítve, Szűzanyánk hétfájdalmas Szeplőtelen Szíve és könnyei által felajánljuk Neked a lelkekért. Jézusom, Téged kigúnyoltak, leköpdöstek, Arcul ütöttek, és tövissel koronáztak. Így gyaláztak meg azért, mert kimondtad az igazságot: „Király vagyok. Az Én országom nem e világból való.” Drága Jézusom kérlek, adj nekünk is bátorságot, hogy megvalljunk Téged az emberek előtt. Még akkor is, ha ez az életünkbe kerül. Jézusom, Te vérző, sebes Válladon vitted fel a Golgotára a súlyos keresztet. Többször elestél, összeroskadtál, de mindig felálltál. Kérlek, add nekünk a Te erődet, hogy mi is végigmenjünk a keresztúton. Meg ne torpanjunk, vissza ne forduljunk, csak Téged kövessünk. Dagadt, sebes Arcod és Tested indítson minket részvétre Irántad, hogy el ne hagyjunk Téged, Megváltó Istenünket, Aki a mi bűneinket vetted Magadra, és helyettünk adtál elégtételt. Szenvedő Arcod képét nyomd a mi lelkünkre, hogy soha ne felejtsük, mekkora árat fizettél értünk! Jézusom, Téged hatalmas szegekkel szegeztek fel a keresztfára. Te ezt is békével, némán tűrted, mert tudtad, hogy áldozatoddal rengeteg lelket mentesz meg. Az egész világot, az egész történelmet. Kérünk, add nekünk a Te erődet, hogy soha ne magunkra, és saját szenvedéseinkre, áldozatainkra tekintsünk, hanem mindig csak Rád, hogy megtegyük akaratodat, és ez által példaképek lehessünk az elkövetkező nemzedékeknek. Ránk is úgy tekintsenek, mint az Egyház magvetésére, mert az Egyház ereje, és örök példája a vértanúk hite és hűsége. Drága Jézusom! Nagy volt a mi váltságdíjunk. Ezért nem vagyunk a magunkéi, hanem a Tied, Aki megváltottál minket. Kérve kérünk, tudatosítsd ezt bennünk, és add kegyelmedet, hogy maradéktalanul teljesítsük ránk vonatkozó örök szent tervedet! Erre áldj meg bennünket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Drága Jézusunk, golgota kereszted lábánál, és a Szentháromság Szeretetlángja körül letérdelünk, megfogjuk egymás kezét, egymásnak támasztjuk keresztjeinket, együtt visszük, és pajzsként védjük a Szentháromságot az Oltáriszentségben. Drága Szűzanyánk, tisztíts meg minket rendetlenségeinktől és rendezetlenségeinktől, esdj ki számunkra minden szükséges kegyelmet a Mennyei Atyától, és kérd meg Őt, hogy újítsa meg a már meglévő kegyelmeinket! Kérünk Téged, hogy helyezz minket a Szentháromság jelenlétébe, ölelő szeretet-áramába! Drága Jézusunk, a te szent véreddel, Szűzanyánk, a te édesanyai palástoddal, könnyeiddel, drága Szentlélek a te szeretetlángoddal és drága Mennyei Atya, a te védelmed pecsétjével * Födjetek be minket tetőtől-talpig, testünket, lelkünket, szellemünket, gondolatainkat, szavainkat, cselekedeteinket, érzéseinket, vágyainkat, álmainkat, akaratunkat, erőnket, tudatunkat és tudatalattinkat. Födjétek be és védelmezzétek minden tulajdonunkat, ingó és ingatlan javainkat (beleértve telefonjainkat, járműveinket is). * Védelmezzetek meg minket a gonosz erő minden támadásától és kísértésétől! Védelmezzetek meg a betegségtől, bajtól, balesettől, háborútól, éhínségtől, katasztrófáktól, üldöztetéstől és átkoktól, minden okkult támadástól! * Ugyanígy fedjétek be és védelmezzétek meg szeretteinket és az ő tulajdonaikat, közösségeinket, rokonainkat, barátainkat, minden ránk bízott embert, akiket hordozunk. Védelmezzétek meg a papokat, legfőképpen a magyar katolikus papokat és szerzeteseket valamint a szentatyát. Védelmezzétek meg az ifjúságot, legfőképpen a magyar ifjúságot, a családokat, legfőképpen a magyar családokat. Födjétek be és védjétek meg a magyar nemzet minden tagját, egész Nagymagyarországot. Védjétek meg a politikusainkat, a betegeket, haldoklókat, magatehetetlen, idős embereket, minden szenvedőt. (Szenvedéseiket felajánlom az ő nevükben engesztelésül). Födjétek be és védelmezzétek a közömbösöket, a kárhozat útján járó embereket, hogy ne tudjanak nekünk ártani, és mindazokat, akik meghalnak hogy ne kárhozzanak el. Minden fent említett személyt belehelyezek Jézus szívsebébe. Drága Szentháromság, a Szűzanya Szeplőtelen Szívén át felajánlom Nektek engesztelésül életemet és halálomat, életem minden napját és éjszakáját. Jézus szenvedéseivel egyesítem az én apró kis szenvedéseimet, és így ajánlom fel minden cselekedetemet, lépésemet, szívdobbanásomat, lélegzetvételemet, kimondott szavaimat egy-egy invokációként és imafohászként. Felajánlom a szabad akaratomat, minden imámat, böjtömet, minden napom minden percét, főleg a mai napomat engesztelésül. Drága őrangyalaink és védőszentjeink, járjatok közben értünk, vigyázzatok ránk és legyetek velünk egész nap. Lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen és tekintetünk összeforrjon, ajkunk együtt könyörögjön az Örök Atyához irgalomért! AmenFree counters!
Legutóbbi hozzászólások
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Álságos nemzedék! Száműztél Minket az életedből 2018. június 18. Uram? Én vagyok. Emeld fel a szívedet szüntelenül Hozzám! Sohasem foglak elhagyni száműzetésedben. Lelked továbbra is megkapja nemes utasításaimat, hogy egyre jobban megismerd akaratomat. Együtt fogunk dolgozni, galambom. Műveim meg fogják … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Leszállok a ti időtökben, hogy lángra lobbantsam ezt a nemzedéket 2018. május 31. Béke legyen veled, tanítványom! Az Én békémet adom neked. Tudod mit adtam neked? Tüzet adtam a kezedbe. Az Én tüzemet. Ez a tűz minden értelmet meghaladva beborítja … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Szeretetemet zene, költemények és erények által fogom kinyilvánítani 2018. április 27. Áldott legyen az én Uram, aki megmentett az eltévelyedéstől és az eleséstől, és feltörte kalitkámat, kiszabadított, hogy elrepülhessek a Megtévesztő elől. Segítségünk Jahve Szent Nevében van, aki a legkegyelmesebb, … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Ezt az üzenetet Kanadában kapta a SÁRGA LILIOM /YELLOW LILY/ nevű látnok a mi Urunktól, 2018 február 24-én.
   Isten kedves Népe, Szeretnék feltárni Előttetek egy újabb gyönyörű kinyilatkoztatást, amit a kanadai látnok, Yellow Lily /magyarul Sárga Liliom/ kapott. Jézus egy nagyon elszomorító, titkos szenvedéséről beszélt neki, amit a Nyelve által szenvedett el. Tehát hogy engesztelhessük Őt ezért a … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Én vagyok a te Lelkivezetőd és Tanácsadód 2018. január 16. Ó, Uram, Te egyedül csak engem ajándékoztál meg azzal a rendkívüli adománnyal, hogy Mennyei Udvaraidban lehetek, ahol maga Jahve nevelt és tanított engem, és én bármikor, amikor csak akarom, szólíthatlak … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Szűzanya üzenete Little Pebble által
   2017.12.08. Little Pebble: Most este 7:40 van.   A fehér kereszt mint mindig az égen tűnt fel. Miközben a rózsafüzért imádkoztam, a kereszt rózsaszínűvé változott, és egy alagút jelent meg mely rózsavirág alakú volt. Ennek az alagútnak minkét oldalán egy- … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus szavai Little Pebble testvér által
   Little Pebble Üzenet Jézustól: 2017 november 6. Pebble: Egy óriási angyal állt előttem kezében tartva a fehér keresztet. Az angyal mögött egy másik nagy fehér kereszt volt látható,feje felett pedig egy zászló lebegett,amelyre ez volt írva: “Alleluja, Alleluja. “ Amint … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus és Szűzanyánk szavai Little Pebble testvér által
   LP.” Jézus ma meglátogatott engem és úgy öltözködött, mint egy harcos. Fehér ruhát viselt,és piros selyemöv volt a derekán, ahol kard volt a tartójában.Fején 3 részes korona volt amelynek elején egy zöld smaragd volt,amely aranypánttal volt körbevéve,rajta az M betűvel … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Little Pebble üzenete a Jézustól, Szűzanyától
   2017. szeptember 1. Pebble: Én már napok óta éreztem a Szűzanya jelenletét. Amikor ma reggel felkeltem hallottam az ő sírását, és ő ott állt mellettem. Én azt mondtam neki, Szűzanya ne sírj! Ő ezt válaszolta nekem: Fiam! Hogyne sírnék, amikor … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Tanácsadó Szentlelkem ad tanácsot neked 2017. szeptember 18. (A moszkvai zarándoklat egyes résztvevőinek némi békétlenkedése és ellenvetése után, akik azt is kérdezgették tőlem, hogy miért nincs egy pap, aki a lelkivezetőm.) Vassulám, imádkozz azokért a lelkekért, akik megszomorítanak engem, akik … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. február 5. Az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Közel van mindennek a vége. Készüljetek, mert hamarosan kiontják véreteket. Már eltervezték megsemmisítéseteket. Hatalmas keresztényüldözés vár rátok. Az idő itt van. Mindent előre közöltem veletek. Tudtul adtam a jövőt. Ami most következik, az nem az Én akaratom: csak megengedem, mert tiszteletben tartom az emberek szabad akaratát. Drága […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   A Szűzanyának felajánlott gyermekek különleges kegyelemben részesülnek 2019. 01. 01, Kedd Láttam a Szűzanyát, ahogyan minden szülő és gyermek mellett jelen van a világban. Ő szüntelen imádkozik a szülőkért, még akkor is, ha a szülők nem vallásosak és nem imádkoznak. A Szűzanya minden gyermeket vezet és nem engedi el a kezüket annak ellenére sem, ha […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. január 2. Az Úr Jézus: „Ezt üzenem X-nek: Bízzon Bennem nagyon! Bizalma mértékében adom neki kegyelmemet. Csodákat fog megtapasztalni életében. Mindig vele vagyok és gondoskodom róla. Most fogom megszabadítani végérvényesen. Megáldom őt Szívem gondviselő szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” Szentírási megerősítés: Máté 26, 52: „Jézus szólt”
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Lelkek, akikért sokan nem imádkoznak 2018. 12. 02, Vasárnap Az Úr egy pusztába vezetett, ahol sok mocsarat láttam. Felfigyeltem arra, hogy a mocsárban emberek vannak. A sár tetőtől-talpig ellepte őket és jól érezték magukat benne. Ekkor Jézus felé fordultam és megkérdeztem Őt arról, hogy hogyan lehet rajtuk segíteni. Ő azt felelte: „Én csak azokon segíthetek, […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2018. december 4. Az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Most azért szólok hozzátok, hogy figyelmeztesselek benneteket. Elhatározták veszteteket: hamarosan nagy üldözés tör ki az Egyházban. Minderre most van a legnagyobb szükség azért, mert meg kell tisztítanom Egyházamat. Ha ezt nem tenném, mindnyájan elvesznétek. Már rég fölcserélték az értékeket: a jóra azt mondják, hogy rossz; s a […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Az üldöztetés sokak számára nem egyértelmű 2018. 11. 02, Péntek A Szűzanya, mint a Világ Győzelmes Királynője megmutatta hazánk határainak védelmét. Láttam, hogy a katonák és rendőrök mellett angyalok álltak, akik szellemi harcot vívtak a bukott angyalokkal szemben. A menekültek többsége mögött egy-egy démon állt, akik arra buzdították őket, hogy rombolják le Mária országát. Itt […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2018. november 3. Az Úr Jézus… „Nyisd ki a Szentírást!” Erre a részre nyílt ki: „Mert olyan nagy szorongattatás lesz akkor, amilyen még nem volt a világ kezdetétől mostanáig, és nem is lesz többé. Ha meg nem rövidítenék azokat a napokat, nem menekülne meg egyetlen élőlény sem; de a választottakért megrövidítik azokat a napokat.” (Máté […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   A Szűzanya véres könnyei 2018. 10. 05, Péntek Álmomban láttam egy Szűzanya szobrot, ami megelevenedett és életnagyságú lett. Rajtam kívül még számtalan ember volt jelen, és közöttük sok fiatal volt. A Szűzanya szomorú véres könnyeket hullatott. A szeme alatti résznél rengeteg vércsepp gyűlt össze vérrögként. Még sosem láttam így sírni édesanyánkat. A tekintetéből szeretet áradt, […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2018. szeptember 4. Szentségimádáson az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Merüljetek el Szívem szeretetének lángtengerében! Adjatok hálát azért, hogy itt maradtam köztetek a legméltóságosabb Oltáriszentségben. Köztetek trónolok, mint az irgalmasság Királya. A szívetekbe térek, ha befogadtok. Eggyé akarok válni veletek! Eggyé a szeretetben, a békében és a derűben. Ha tiszta lélekkel fogadtok Engem a szívetekbe, akkor […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Az Eucharisztia, mint létünk forrása 2018. 09. 01, Szombat Jézus: „Gyermekeim, Szentséges Szívem legnagyobb szomorúsága a világban uralkodó hitehagyás. Sok katolikus gyermekem elhagyta a vallást, akik szívükből kitöröltek mindent, ami Istenre emlékeztette őket. A katolikus templomokban lassan elvész az Eucharisztia iránti igaz tisztelet. Amikor másodszor eljövök a felhőkön, akkor vajon találok e hitet a földön? […]