Az őszinte Istenhez fordulásokért.
A mai nap imádsága:

Uram! Ismertesd meg velem utamat, hogy járhassak azon akaratod szerint. Ámen

Magasztalunk, ó Isten, magasztalunk téged, mert közel van neved azokhoz, akik hirdetik csodáidat. Zsolt 75,2

Rövid életünkben jónéhányszor felvetődik bennünk a kérdés: miért? Ok-okozatok sűrű erdejében próbáljuk megtalálni a kivezető ösvényt, hogy végre tisztán láthassuk: miért a szenvedés, miért a kereszt? Ezékiel prófétának adott kijelentésben azt mondja az ÚR: mindenki a maga bűnéért felel, nincs érvényessége a régi mondásnak, “Az apák ették megh az egrest, s a fiak foga vásott bele”. Ez azt ejelenti, hogy mindenki elégséges bűnt követ el ahhoz életében, hogy kizárja magát az Istennel való közösségből – akár örökre is.

A megtérés szót sokan sokféleképpen magyarázták már az egyháztörténelem folyamán, s magyarázzák ma is. Ez egy olyan szó, amit nem magyarázni kell, hanem meg kell cselekedni. Döntést hozok. Egyszer, s véglegeset. Ahogyan furcsán nézünk arra, aki már harmadszor mondja ki a boldogító igent aktuális társának, ugyanolyan furcsán kellene néznünk mindazokra, akik azt mondják nem nekem van szükségem megtérésre, hanem a környezetemnek kellene megváltoznia. “Nem tehetek róla”, “kudarcot vallottam”… s lehetne ide citálni mindazokat a formulákat, amivel takaródzik a lélek. Megtérés nélkül tehát nincs istenes élet, ahogyan szerelmi vallomás nélkül sincs romantika, legfeljebb kölcsönös előnyöket figyelembe vevő szexuális kapcsolat.

“A bűn zsoldja a halál” – ez elsősorban törvény, s csak másodsorban büntetés. Tény, hogy nem tudunk szentül élni vagy legalábbis keveseknek sikerül. Régebben talán voltak, akik megpróbálták a szent élet keskeny ösvényét járni. Ilyen huszonegyedikszázadi zarándokok kevesen vannak, de azért vannak. Az igazi életes öröm, ha magam is megpróbálom a krisztusi ajánlásokat megvalósítani életemben. Ennek első lépése, hogy megismerjem az utat, amin járok, s ha kell, akkor egy határozott lépéssel elinduljak a Kereszt felé.

 

 

Munkánk öröméért…


A mai nap imádsága:

Uram, Istenem! Mai napi fáradozásomat is áldd meg, hogy feladataim elvégzése közben is hálát tudjak adni mindenért! Ámen

“Hasonló a mennyek országa a szántóföldben elrejtett kincshez, amelyet az ember, miután megtalált, elrejt, örömében elmegy, eladja mindenét, amije van, és megveszi azt a szántóföldet.”
Mt 13,44

Gyorsan szálló éveimben azt tapasztaltam, hogy Isten az “egylapos játkosokat” szereti. Egy élet, egy hit, egy kegyelem, egy feleség… Kellő “fifika” híján magamat is “egylapos”-nak látom. Nem tudni miért, de Isten kedveli a “minden vagy semmi” felállását. Az evangélium tulajdonképpen nem más, mint az, hogy Ő “a minden”. Ha mást tartasz a mindennek, akkor semmit nem kapsz az élettől.Ugyanakkor be kell látnod, meg kell tanulnod, hogy az igazi ász-lapok soha nem a te kezedben, hanem az Ő ingujjában lapulnak, hogy a legváratlanabb pillanatokban előhúzza azokat… ez a kegyelem.

Milyen a mennyek országa? Azt, hogy milyen valójában nem tudjuk, csak sejthetjük, hiszen Jézus azt mondja: “Hasonló…”. Egy bizonyos: nem mi kutatjuk azt (ezoterika!), hanem az talál ránk, ez a megtérés. Isten nem azért küld ki minket az élet szántóföldjére, hogy ott össze-vissza turkáljunk, hanem azért, hogy szántsunk, vessünk, arassunk – azaz tegyük a dolgunkat. Ha valaki ehelyett ideológiákat gyárt, mesés kincsekről álmodozik, akkor éhen hal vagy a élősködöjévé válik embertársának. Az egyház missziója sem az, hogy az ekére rállva prédikáljon, mert akkor nem halad a munka! Az sem megoldás, ha keze ugyan ott van az eke szarván, de hátratekint. Csakis egy megoldás lehetséges: kezünket az eke szarván tartanai, nyomni azt, vagyis keményen dolgozni, s előre tekinteni… Ez már önmagában jutalom, sőt kiváltság! Szántás vagy vetés, alkotás mindkettő. Az aratás reménységében élni pedig nemcsak izgalmas, de megelégítően szép is. Rácsodálkozni a munkánkon keresztül az egész teremtettségre önmagában olyan kincs, amely elismerést, de hálát, s köszönetet érdemel… Ezek a látható kincsei az életnek: Az éles eke, a tehetség a föld művelésére, ilyen “egyszerű dolgok”… Ahogy Luther mondja: “Mindennapi kenyér, lábbeli, derék feleség, jó gyermek, s szomszédok…”

Ha valaki sokat szánt, akkor egyszer kiforgathatja a láthatatlan kincset is, az Istent magát. Az öröm ilyenkor óriási, képes az ember eladni mindenét – feltenni mindent egy lapra -, hogy “birtokolhassa” azt, ami minden gondjára-bajára gyógyír, ami minden örömének értéket, s értelmet ad. Idővel rájövünk, hogy más szántóföldek is vannak, s másnak is kifordul a kincs… milyen jó, ha az embernek ilyen “szomszédai”, azaz felebarátai vannak, akik vele együtt tudnak örülni, mert maguk is átélték a kincstalálás örömét…

Manapság nagy divat “detektorral” régi pénzeket keresni a föld mélyén, egyeseknek ez a “hobbija”. Hatályos törvényeink szerint, amit a föld rejt, az az államé… azaz csak a megtalálás öröme a mienk teljesen, a “kincsnek” pedig a töredéke. Mondhatnók: Aki a világban keresi a “szerencséjét” az így jár… Isten szántóföldjén munkálkodva azonban, ami nekünk kifordul, az teljességgel a mienk.

 


Sötétség…


A mai nap imádsága:

Uram! Te tudod, hogy életemre olykor árnyékok vetülnek, s néha a bűn sötétsége is ráborul. Kérlek tarts meg engem a Te világosságodban, hogy soha ne tévesszem el a helyes irányt, s egész életemben, úgy szavaimban, mint cselekedeteimmel a Te szeretetedről tudjak bizonyságot tenni! Ámen.

Vigyázz, hogy a világosság benned sötétség ne legyen!
Lk 11,35

Amíg egy kicsinyke fénysugár is belevetül az életünkbe, addig nem veszítjük el reménységünket… Ha azonban a sötétség leple egyre inkább belep minket, eltűnnek a számunkra korábban nyilvánvalóan meglévő tájékozódási pontok, s nemcsak a reménységünk kezd elillanni, de a bátorságunk is. Egyik pillanatról a másikra a “Merre? Hogyan tovább?” kétségbeejtésig szorongatóan uralkodik el egész gondolatvilágunkon. Ezért különösen fontos, hogy ami világosság életünkbe adatott, azt megőrizzük. De mi is ez a világosság?

Természetesen nem fizikai világosságra gondol Péter apostol sem, hanem lelki világosságra. A lelkünket pedig semmi és senki nem világosíthatja meg, csak az az Istentől kapott “láng”, amit az Újszövetség Szentlélekként magyaráz. Nem véletlen, hogy Isten “Lelkét” a tűzzel jelzi a Szentírás. Gyufagyújtás-egyszerűségtől kezdődően életünk része a tűz, mégis nagyon keveset tudunk az anyag eme állapotáról. Ahogyan elképzelhető az átlag-keresztény számára a Krisztus, ahogyan nem szükséges (s nem is lehet!) a nem látható Istent kiábrázolni és ezért nem is igyekszik az ember a lehetetlen megvalósítására, olyannyira érdekes és meglehetősen sokrétű a Szentlélekről vallott számos nézet és elképzelés. Ahogyan a lángok igen sok színben és formában (a lassú égéstől a robbanásig) van jelen életünkben, a keresztény vallásos életben is a Lélek legkülönfélébb formái tapasztalhatók… Nyilvánvaló, hogy kinek-kinek más és más fontos. Az egyiknek a Láng melege, a másiknak a fénye, a harmadiknak a perzselő ereje a fontos, s van akit a Tűz szelíd lobogásának hangja ejt különös ámulatba. Nemcsak kortól sé körülménytől, de lelki habitusunktól is függenek mindezek, ezért nem szabad elfejtenünk az, hogy a Lélek azonban ugyanaz…

Hogyan válhat sötétséggé bennünk a Lélek világossa? Úgy, hogy elfogy az “oxigén” – azaz nem tápláljuk a lángot. Ennek a Lángnak a (meg)léte az Istentől függ. Ha Istennel nincs kapcsolatunk, akkor kialszik – ezért nagyon fontos az imádság, hiszen ezen a “csatornán” keresztül él(ed fel) a Lángok Lángja…

A legnagyobb tragédia, amikor valaki a “Szentlelket szomorítja” meg valaki. Hasonló ez ahhoz, mint amikor azt akarjuk szeretni ugyanolyan “első szerelemmel”, aki már egyszer megcsalt minket… Ahogyan ez az abszurd állapot nehezen elképzelhető, ugyanígy vagyunk a Szentlélek-ÚRIstennel is. Éppen ezért, aki megtapasztalta az Isten hűségét, az maga is hűséges kíván maradni Őhozzá.

 
Tanítás…


A mai nap imádsága:

URam! Adj nekem bölcsességet, hogy a Te utaidon járhassak! Ámen
    
Jézus meglátta a nagy sokaságot, megszánta őket, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélkül való juhok, és kezdte őket sok mindenre tanítani.
Mk 6,34
Hol, s ki rontotta el az embert? Miért van az, hogy vérünkben van a pusztítás vágya, s a jóra való nevelésben hosszan tartó munkával is csak részleges eredményeket érünk el? “Jót tenni, jó!” – buzdítottak minket nem is olyan rég óriásplakátokról, csak hát a jócselekedeteknek nem sok értelme van, ha ugyanaz a szisztéma buzdít emberségre, amelyik ellehetetleníti az ember emberhez méltó jogának gyakorlását… Már-már meghatódnánk, hogy hova is jutott el a technika révén a 21. századi ember, milyen fantasztikus orvosi beavatkozásokra vagyunk képesek, s hogy a jólétben hány tízezer árucikkből válogathatunk, ha nem jutna eszünkbe, hogy naponta ezrek válnak erőszakos cselekmények áldozatává, hogy csúcstechnológiás drónok nélkül, puszta kézzel is ölnek – gyakorlatilag szünet nélkül… Ha az ember, az ÚRIsten “csúcsteremtménye” – vagy a nem hívő ember szerint az evolúciós győztes ember – csak erre képes, akkor érthető, hogy egyesek miért gondolják/mondogatják: “Valaki nyomja már meg azt a piros gombot, s legyen már vége, mert ennek így semmi értelme!”
Hívő embernek tartom magamat, de nem vagyok hiszékeny. Nem hiszek az utóbbi években elburjánzott, rajongó elméletekben, miszerint az ember nagyon hamar meg fog változni, s ránkköszön végre a várva-várt aranykor… Szép, lélekemelőnek reklámozott, egyesítő teóriák keringenek a spirituális váltásról, korszakzáró világvégéről -, melyek persze inkább a kiábrándultságot, a célttévesztettséget jelzik, mintsem a dolgok jobbra fordulását. Az ember maradt az, aki volt: erőszakos, destruktív és primitív… csak manapság humanitárius okokból gyilkol! (Megjegyzendő: régen katona ölt katonákat a fronton, manapság katona öl civiliket a hátországban!)
Jézus, az Isten-Ember tehát tanítja a sokaságot, a pásztornélküli “juhocskákat”… A kérdés nem provokáló, nagyon is elméleti, antropológia válaszokat kereső: “Birkák vagyunk vagy birkabőrök alatt ragadozó vadállatok szunnyadnak?” Amíg csak Jézus URunk tanított, az eredmények fantasztikusak voltak: tömegek tértek meg, de ahogyan az ember is “besegített” a JóIstennek és” sikerre vitte a Jézus-vallást” – a pedagógiai eredmény lesújtó lett. Csak “boszorkányokból” tízezrek égtek el a máglyákon, több száz esetben gyermekeikkel, olykor csecsemőkkel együtt, hiszen: “A rossz fa nem teremhet jó gyümölcsöt.”
Tanítás. Ez a legfáradtságosabb munka, ráadásul az eredménye csak évekkel, évtizedekkel később tapasztalható. Óvodapedagógusokat, általánosiskolai tanárokat szándékosan, méltánytalanul alacsony bérosztályba sorolták – ne lepődjünk meg: a nyugati világban is(!!!) -, el is veszítette attraktivitását ez a hivatás (is!), az eredmény már körvonalazódik… “Politikusainknak elképzelése sincs, hogyan orvosolják azokat a problémákat, melyeket ők maguk hoztak létre!” – nyilatkozta nem olyan rég egy elismert, idős mértékadó német közgazdász professzor.

Jézus tanít. Nem társadalomelméleteket, hanem: Életet. Olyat, ami nem emberi elvárások szerint alakítja sorsát, hanem Isten törvényeire alapoz, melyek életet védenek, s a növekedést, a gyarapodást szolgálják. Ennek a tanításnak mindig vonzása lesz, mert azt mutatja be, amiért érdemes nemcsak élni, de akár halni is: ez pedig az el nem múló örök, isteni Szeretet…

 

Törvények…
A mai nap imádsága:
URam! Add, hogy a szeretet vezérelje minden cselekedetemet! Ámen
Előírhatok nekik ezernyi törvényt,
azt gondolják, nem tartozik rájuk.
Hós 8,12
Németországban évente mintegy 180ezer(!) gyermekelhelyezési per folyik, melyekben a döntések több mint fele(!), még mindig nem a gyermek, hanem az elvált szülők – többnyire az anyuka – érdekeit veszi figyelembe… Így történik meg, hogy a gyermekek nem láthatják egyik vagy másik szülőjüket, egészen nagykorúvá válásukig, jóllehet a gyermeknek “joga van” az apukájához is meg az anyukájához is! A szülők viszonya egymáshoz olykor úgy elmérgesül, hogy a gyermek már csak eszköz a másik fél “terrorizálásában”…
Szinte minden bírói igyekezet hasztalan, a gyűlölködő felek nem hajlandóak egymással kooperálni. Újabb és újabb törvények születtek a helyzet normalizálására – csekélyke eredménnyel. Egy új törvény azonban – úgy néz ki – mégis megoldhatja az évtizedek óta fennálló problémát: Ha egyik vagy másik szülő nem működik együtt a gyermek érdekében – értsd: korlátozza/megakadályozza az “ex” jogos gyermekláthatóságát- a bíró azonnal felfüggeszti a nem kooperáló fél jogait, s a gyermek azonnal átkerül a másik félhez, esetleg állami gondozásba kerül. Nahát! Ki gondolta volna? Nézni kell a gyermek érdekeit is…
Amióta az ember a papiros-törvényekkel igyekszik megoldani az Élet gondjait – egyre inkább kiviláglik: az ember törvényei mindig valamilyen érdeket szolgálnak. Ezzel szemben az Isten törvényei kizárólagosan az Életet szolgálják, amelyik törvény nem ezt teszi, arra csak mondják, hogy Isten törvénye, de valójában nem az, csak emberi rendelkezés!
Sok ilyen rendelkezés nyomorítja a hívők táborát: lehetne sorolni a katolikus dogmatika olykor fura elgondolásait, de az igazán “vad” vallásos elképzelések az újprotestáns szektáknál találhatóak meg! Elszomorító az emberi butaság, még elszomorítóbb az az arrogancia, amivel igyekeznek az ilyen megbillent-lelkű prédikátorok és önkéntes segítőik “keresztülverni” beteges nézeteiket… Aki persze józanul gondolkodik, az mindenhol meglátja a hatalom-, és bírvágy-motiválta erővonalakat…
A teremtettség azonban soha nem emberi elgondolások, hanem Isten örök és megmásíthatatlan törvényei szerint “működik”. S ez evangélium… a gonosz erők minden sebző együttállása ellenére is!

 

a

Hozzászólások lezárása.


“Gyengéd Atya, ne sújtsd haragoddal ezt a nemzedéket,mert akkor mindnyájan elpusztulnak. Ne sújtsd nyájadat keserűséggel és gyötrelemmel, mert akkor a vizek kiapadnak, és a természet kiszárad. Akkor haragod fölemészt mindent, hogy nyoma sem marad. Akkor leheleted tüze lángba borítja a Földet, és pusztasággá változtatja. A látóhatáron egy csillag tűnik majd fel. Az éjszakát pusztulás rázza meg, és úgy hull a hamu, mint télen a hó, beborítva népedet, mint megannyi szellemet. Könyörülj rajtunk Istenünk, ne ítélj meg minket szigorúan! Emlékezz meg azokról a szívekről, akik örömüket lelik Benned, és akikben Te is örömödet leled! Emlékezz meg azokról, akik hűségesek Hozzád, és ne engedd, hogy erővel sújtson le ránk Kezed, hanem Irgalmasságodban emelj föl bennünket, és írd bele minden szívbe Törvényeidet. Ámen.”
Archívum
Locations of Site Visitors Map„Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!”Map
Imádott Jézusom! Te rettenetes kínszenvedések árán váltottál meg minket. Kínszenvedéseidre kérünk, erősíts meg minket! Te, Aki a Getszemáné kertben vérrel verítékeztél, mert halálfélelem kerített hatalmába, de a szent angyal megerősített, és ki tudtad mondani: „Atyám, ha lehetséges, múljék el Tőlem ez a kehely, de ne az Én akaratom legyen, hanem a Tiéd.” Drága Szent Jézusom! Kérlek, erősíts meg minket is! Add nekünk a Te erődet, küldd el hozzánk is szent angyalodat, hogy Veled együtt mi is ki tudjuk mondani, amit Te mondtál: „Atyám, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy Te.” Jézusom, Téged elítélt Pilátus, és Te némán elfogadtad az ítéletet. Kérlek, add meg nekünk is a Te lelki békédet, hogy elfogadjuk az igazságtalan ítéletet abban a hitben, hogy Te megváltottál minket, és ha mindhalálig kitartunk Melletted, egy jobb hazát adsz nekünk, ahol Veled együtt örökké boldogok leszünk. Drága Jézusom! Téged megostoroztak a mi bűneinkért. Te némán tűrted a fájdalmas ütlegeket. Kérlek, add meg nekünk is a Te erődet és a Te békédet, hogy elviseljünk Érted, és az Evangéliumért minden szenvedést, és azt a Te örök érdemeiddel egyesítve, Szűzanyánk hétfájdalmas Szeplőtelen Szíve és könnyei által felajánljuk Neked a lelkekért. Jézusom, Téged kigúnyoltak, leköpdöstek, Arcul ütöttek, és tövissel koronáztak. Így gyaláztak meg azért, mert kimondtad az igazságot: „Király vagyok. Az Én országom nem e világból való.” Drága Jézusom kérlek, adj nekünk is bátorságot, hogy megvalljunk Téged az emberek előtt. Még akkor is, ha ez az életünkbe kerül. Jézusom, Te vérző, sebes Válladon vitted fel a Golgotára a súlyos keresztet. Többször elestél, összeroskadtál, de mindig felálltál. Kérlek, add nekünk a Te erődet, hogy mi is végigmenjünk a keresztúton. Meg ne torpanjunk, vissza ne forduljunk, csak Téged kövessünk. Dagadt, sebes Arcod és Tested indítson minket részvétre Irántad, hogy el ne hagyjunk Téged, Megváltó Istenünket, Aki a mi bűneinket vetted Magadra, és helyettünk adtál elégtételt. Szenvedő Arcod képét nyomd a mi lelkünkre, hogy soha ne felejtsük, mekkora árat fizettél értünk! Jézusom, Téged hatalmas szegekkel szegeztek fel a keresztfára. Te ezt is békével, némán tűrted, mert tudtad, hogy áldozatoddal rengeteg lelket mentesz meg. Az egész világot, az egész történelmet. Kérünk, add nekünk a Te erődet, hogy soha ne magunkra, és saját szenvedéseinkre, áldozatainkra tekintsünk, hanem mindig csak Rád, hogy megtegyük akaratodat, és ez által példaképek lehessünk az elkövetkező nemzedékeknek. Ránk is úgy tekintsenek, mint az Egyház magvetésére, mert az Egyház ereje, és örök példája a vértanúk hite és hűsége. Drága Jézusom! Nagy volt a mi váltságdíjunk. Ezért nem vagyunk a magunkéi, hanem a Tied, Aki megváltottál minket. Kérve kérünk, tudatosítsd ezt bennünk, és add kegyelmedet, hogy maradéktalanul teljesítsük ránk vonatkozó örök szent tervedet! Erre áldj meg bennünket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Drága Jézusunk, golgota kereszted lábánál, és a Szentháromság Szeretetlángja körül letérdelünk, megfogjuk egymás kezét, egymásnak támasztjuk keresztjeinket, együtt visszük, és pajzsként védjük a Szentháromságot az Oltáriszentségben. Drága Szűzanyánk, tisztíts meg minket rendetlenségeinktől és rendezetlenségeinktől, esdj ki számunkra minden szükséges kegyelmet a Mennyei Atyától, és kérd meg Őt, hogy újítsa meg a már meglévő kegyelmeinket! Kérünk Téged, hogy helyezz minket a Szentháromság jelenlétébe, ölelő szeretet-áramába! Drága Jézusunk, a te szent véreddel, Szűzanyánk, a te édesanyai palástoddal, könnyeiddel, drága Szentlélek a te szeretetlángoddal és drága Mennyei Atya, a te védelmed pecsétjével * Födjetek be minket tetőtől-talpig, testünket, lelkünket, szellemünket, gondolatainkat, szavainkat, cselekedeteinket, érzéseinket, vágyainkat, álmainkat, akaratunkat, erőnket, tudatunkat és tudatalattinkat. Födjétek be és védelmezzétek minden tulajdonunkat, ingó és ingatlan javainkat (beleértve telefonjainkat, járműveinket is). * Védelmezzetek meg minket a gonosz erő minden támadásától és kísértésétől! Védelmezzetek meg a betegségtől, bajtól, balesettől, háborútól, éhínségtől, katasztrófáktól, üldöztetéstől és átkoktól, minden okkult támadástól! * Ugyanígy fedjétek be és védelmezzétek meg szeretteinket és az ő tulajdonaikat, közösségeinket, rokonainkat, barátainkat, minden ránk bízott embert, akiket hordozunk. Védelmezzétek meg a papokat, legfőképpen a magyar katolikus papokat és szerzeteseket valamint a szentatyát. Védelmezzétek meg az ifjúságot, legfőképpen a magyar ifjúságot, a családokat, legfőképpen a magyar családokat. Födjétek be és védjétek meg a magyar nemzet minden tagját, egész Nagymagyarországot. Védjétek meg a politikusainkat, a betegeket, haldoklókat, magatehetetlen, idős embereket, minden szenvedőt. (Szenvedéseiket felajánlom az ő nevükben engesztelésül). Födjétek be és védelmezzétek a közömbösöket, a kárhozat útján járó embereket, hogy ne tudjanak nekünk ártani, és mindazokat, akik meghalnak hogy ne kárhozzanak el. Minden fent említett személyt belehelyezek Jézus szívsebébe. Drága Szentháromság, a Szűzanya Szeplőtelen Szívén át felajánlom Nektek engesztelésül életemet és halálomat, életem minden napját és éjszakáját. Jézus szenvedéseivel egyesítem az én apró kis szenvedéseimet, és így ajánlom fel minden cselekedetemet, lépésemet, szívdobbanásomat, lélegzetvételemet, kimondott szavaimat egy-egy invokációként és imafohászként. Felajánlom a szabad akaratomat, minden imámat, böjtömet, minden napom minden percét, főleg a mai napomat engesztelésül. Drága őrangyalaink és védőszentjeink, járjatok közben értünk, vigyázzatok ránk és legyetek velünk egész nap. Lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen és tekintetünk összeforrjon, ajkunk együtt könyörögjön az Örök Atyához irgalomért! AmenFree counters!
Legutóbbi hozzászólások
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Új éneket írtam nekik, melyet a szeretet húrjain kell eljátszaniuk 2018. szeptember 7. Gyermekem, ma ismét az irántad érzett állandó szeretetemről szeretnélek biztosítani téged. Szívem lilioma, Én vagyok a te lelkednek Őre. Megóvlak a bűnösök sorsától, hogy ártatlanul élhesd az … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Álságos nemzedék! Száműztél Minket az életedből 2018. június 18. Uram? Én vagyok. Emeld fel a szívedet szüntelenül Hozzám! Sohasem foglak elhagyni száműzetésedben. Lelked továbbra is megkapja nemes utasításaimat, hogy egyre jobban megismerd akaratomat. Együtt fogunk dolgozni, galambom. Műveim meg fogják … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Leszállok a ti időtökben, hogy lángra lobbantsam ezt a nemzedéket 2018. május 31. Béke legyen veled, tanítványom! Az Én békémet adom neked. Tudod mit adtam neked? Tüzet adtam a kezedbe. Az Én tüzemet. Ez a tűz minden értelmet meghaladva beborítja … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Szeretetemet zene, költemények és erények által fogom kinyilvánítani 2018. április 27. Áldott legyen az én Uram, aki megmentett az eltévelyedéstől és az eleséstől, és feltörte kalitkámat, kiszabadított, hogy elrepülhessek a Megtévesztő elől. Segítségünk Jahve Szent Nevében van, aki a legkegyelmesebb, … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Ezt az üzenetet Kanadában kapta a SÁRGA LILIOM /YELLOW LILY/ nevű látnok a mi Urunktól, 2018 február 24-én.
   Isten kedves Népe, Szeretnék feltárni Előttetek egy újabb gyönyörű kinyilatkoztatást, amit a kanadai látnok, Yellow Lily /magyarul Sárga Liliom/ kapott. Jézus egy nagyon elszomorító, titkos szenvedéséről beszélt neki, amit a Nyelve által szenvedett el. Tehát hogy engesztelhessük Őt ezért a … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Én vagyok a te Lelkivezetőd és Tanácsadód 2018. január 16. Ó, Uram, Te egyedül csak engem ajándékoztál meg azzal a rendkívüli adománnyal, hogy Mennyei Udvaraidban lehetek, ahol maga Jahve nevelt és tanított engem, és én bármikor, amikor csak akarom, szólíthatlak … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Boldog az az ember, aki Szavaimon elmélkedik, és kinyitja szívét, hogy befogadjon engem 2017. december 11. Gyermekem, dicsérd háromszorosan Szent Nevem! Ne törődj azokkal, akik megvetnek és semmibe vesznek! A gonosz természet tönkreteszi az embert. Csak annak szentelj figyelmet, ami … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Szűzanya üzenete Little Pebble által
   2017.12.08. Little Pebble: Most este 7:40 van.   A fehér kereszt mint mindig az égen tűnt fel. Miközben a rózsafüzért imádkoztam, a kereszt rózsaszínűvé változott, és egy alagút jelent meg mely rózsavirág alakú volt. Ennek az alagútnak minkét oldalán egy- … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Felfedem Királyságom gazdagságát és nagyszerűségét, és Fenségem magasztosságát 2017. november 29. Vassulám, az Én békémet adom neked. Engedd, hogy kinyilatkoztassam neked a Szavamat, buzgó szolgám! Én, a te Megváltód, rád bíztam mondanivalómat, hogy megmutassam neked a dicsőségemet általad, egy nyomorúságos … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus szavai Little Pebble testvér által
   Little Pebble Üzenet Jézustól: 2017 november 6. Pebble: Egy óriási angyal állt előttem kezében tartva a fehér keresztet. Az angyal mögött egy másik nagy fehér kereszt volt látható,feje felett pedig egy zászló lebegett,amelyre ez volt írva: “Alleluja, Alleluja. “ Amint … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. április 5. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Imára hívlak fel benneteket. Imádkozzatok még többet, mert mondom nektek, az ima megbénítja a sátánt. Haladékot kaptok Atyám irgalmas szívétől, mert nem akarja, hogy csak egy is elvesszen közületek, hanem azt, hogy megtérjen és éljen. Az ima kulcs a békéhez és az üdvösséghez. Leesdi a kegyelmet, megnyitja […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által
   Nagyböjt 2019 2019 03. 02. Szűzanya ! Gyermekeim! Hamarosan kezdődik a nagyböjti időszak. .Arra kérlek benneteket, hozzatok még több áldozatot, mert oly nagy a baj, mindenhol, különösen a családokban. Csatlakozzatok a plébániátok rózsafüzér társulatába, és imádkozzátok Velem együtt a rózsafűzért. Így alkossatok egy hadsereget, mert csak így tudok segíteni nektek. Minden közösségi összejövetelen imádkozzatok egy […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. március 26. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Arra vágyom, hogy minden ember szívébe betérjek a Legméltóságosabb Oltáriszentségben, a hétköznapokban éppúgy, mint a vasárnapokon és az ünnepnapokon. Kizárólag rajtatok múlik, hogy befogadtok-e, vagy csak vasárnap szakítotok Rám időt. Ó, ha tudnátok, mekkora kincs vagyok: maga az Isten száll le közétek, magát az Istent fogadjátok szívetekbe, […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Az Antikrisztus Róma városában 2019. 03. 03, Vasárnap Az Úr és az ő szeretett édesanyja egy olyan helyre vezetett, ahol az Egyház legmagasabb rangú bíborosai, püspökei és papjai gyűltek össze a hamispróféta jelenlétében, aki Szent Péter katedrája előtt állt. Mindenki kezében egy tekercs volt, melyben a saját aláírásaik is szerepeltek. Láttam az Antikrisztust, ahogyan végig […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. március 2. Váratlanul ezt a kérdést hallottam a lelkemben: Amikor Jézus a földön élt, ott volt-e a Mennyben? Jézus válasza: „Mindig is Atyámmal voltam Istenségemben. Azért vonultam el imádkozni, hogy emberségemben is Atyámmal legyek.” Szentírási megerősítés: Lukács 4, 14-15: „Jézus tanított” 2019. március 5. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Észrevettétek, hogy már ritkábban szólok […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Gyertyaszentelő Boldogasszony 2019. 02. 02, Szombat Többen elmentünk a Szent Korona elé, hogy a Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén ismét felajánljuk országunkat Istennek. Az Úr korábban elmondta, hogy Mennyei Édesanyánk ünnepein különösen megnyílik az Ég a kegyelmekre. A felajánlás pillanatában láttam Jézust a kereszten, és a kereszt alatt Magyarország térképe helyezkedett el. Hazánk határai körül hatalmas felhők […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. február 5. Az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Közel van mindennek a vége. Készüljetek, mert hamarosan kiontják véreteket. Már eltervezték megsemmisítéseteket. Hatalmas keresztényüldözés vár rátok. Az idő itt van. Mindent előre közöltem veletek. Tudtul adtam a jövőt. Ami most következik, az nem az Én akaratom: csak megengedem, mert tiszteletben tartom az emberek szabad akaratát. Drága […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   A Szűzanyának felajánlott gyermekek különleges kegyelemben részesülnek 2019. 01. 01, Kedd Láttam a Szűzanyát, ahogyan minden szülő és gyermek mellett jelen van a világban. Ő szüntelen imádkozik a szülőkért, még akkor is, ha a szülők nem vallásosak és nem imádkoznak. A Szűzanya minden gyermeket vezet és nem engedi el a kezüket annak ellenére sem, ha […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. január 2. Az Úr Jézus: „Ezt üzenem X-nek: Bízzon Bennem nagyon! Bizalma mértékében adom neki kegyelmemet. Csodákat fog megtapasztalni életében. Mindig vele vagyok és gondoskodom róla. Most fogom megszabadítani végérvényesen. Megáldom őt Szívem gondviselő szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” Szentírási megerősítés: Máté 26, 52: „Jézus szólt”
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Lelkek, akikért sokan nem imádkoznak 2018. 12. 02, Vasárnap Az Úr egy pusztába vezetett, ahol sok mocsarat láttam. Felfigyeltem arra, hogy a mocsárban emberek vannak. A sár tetőtől-talpig ellepte őket és jól érezték magukat benne. Ekkor Jézus felé fordultam és megkérdeztem Őt arról, hogy hogyan lehet rajtuk segíteni. Ő azt felelte: „Én csak azokon segíthetek, […]