Áldalak Jézusom a megváltó kegyelmedért és szeretetedért mindenkor! Ámen.

Atyánk, köszönjük Neked, hogy nem vonod meg tőlünk beszédedet, szüntelenül szólsz hozzánk és szereteted ajándékaként gyermekeiddé fogadtál a mi Urunk Jézus áldozata árán. Kérünk, tégy minket állhatatosakká utad követésében. Ámen.

Drága Jézusunk, köszönjük, hogy megkeresel és megtalálsz minket mindennapi bűneinkben, tőled elforduló életünkben. Köszönjük, hogy amint vagyunk, szennyes lélekkel, bűnökkel terhelten is odamehetünk kereszted alá és Te elfogadsz minket és nyújtod nekünk szabadításodat. Áldott legyen szent neved! Ámen.

Drága Krisztusom hallgasd meg kiáltásomat azért, hogy a Te szeretetedben megerősödjem és a benned való hitben legyőzzem a bennem uralkodó kétségeket és félelmeket. Ámen

Drága Megváltónk, köszönjük, hogy újra és újra megmutatod magad nekünk és olyan látást adsz, amellyel minden földi kincsnél drágábbat nyerünk: Téged. Kérünk, Lelked által légy segítségünkre, hogy mindig téged lássunk és kövessünk. Kegyelmedbe ajánljuk konfirmáló ifjainkat, öleld őket körül szereteted erős, megtartó karjával, hogy megtapasztalják: amikor egyedül téged látnak, akkor lesz életük teljes követésedben. Áldott legyen szent neved. Ámen.

Felséges Isten, küldj nekem Szentlelket, hogy megvédjen a kisértő minden hatalmától! Ámen!

Felséges Isten, támassz bennem buzgó szivet és adj örömet a Te szolgálatodban! Ámen!

Felséges Úristen! Szenteld meg akaratomat, hogy mindenkor azt akarjam, ami neked kedves, azt pedig ne akarjam, amit te gyűlölsz. Szenteld meg szivemet, hogy abból rossz gondolatok ne származzanak, hanem jó gondolatok műhelye legyen. Ámen!

Kategória: Napi | A közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?