Fölséges és dicsőséges Isten, ragyogd  be szívem sötétségét, és adj  nekem igaz hitet, biztos reményt és  tökéletes szeretetet, érzéket és értelmet! Ámen!

Hálát mondok neked, Jézus Krisztusom, a tökéletes szeretetedért, tanácsokért és a Szentlelkednek erejéért! Ámen.

Irgalmas Isten, hálát adok neked és áldom szent nevedet, a nagy  és megbecsülhetetlen jótéteményedért, hogy velem megismertetted magad és az én Megváltómat Jézus Krisztust! Ámen

Istenem, feléd emelt kézzel ígérem neked, hogy nem menekülök lustán a munka elől és nem múlik el napom imádság nélkül. Ezért nyújtsd ki reám áldó kezedet és vezess engem a munka és az imádság útján a Te üdvösségedre! Ámen

Istenem! Ha Te mondod nekem, hogy elég, akkor nekem se lehet más szavam. Az elég se nem több, se nem kevesebb, mint amire szükségem van. Köszönöm, hogy elég lehet nekem is a Te kegyelmed. Nem is óhajtok többre, másra vágyakozni, mint a Te mindenre elégséges kegyelmedre, hiszen ez bűnbocsátó, üdvözítő kegyelem. Áldalak érte! Ámen

Istenem, irgalmadban bizva kérem Szentlelked erejét, hogy a benned hivő keresztyének  szerte e Földön  szent felelőséggel munkálják az enyhülést, a népek közti bizalmat és biztonságot. Ámen

Istenem! Senkinek sem jó, ha bennem neheztelés, harag van. Árt ez nekem is, de a másokkal, sőt a Veled való kapcsolatnak is. Szeretnék megbocsátani az ellenem vétőknek és megtanulni bocsánatot kérni, ha én vétkezem. Veled sikerülhet. Ámen

Istenünk! Te látod a bennünk lévő versengő hajlamot, de bárcsak a jóban, a Neked való szolgálatban, a másokon való segítésben versengenénk! Persze az előbbiek sem feltétlenül versengést kell jelentsenek számunkra, sokkal inkább hitből fakadó tevékenységet. Áldj meg bennünket ilyen lelkülettel! Ámen

Kategória: Napi | A közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?