A hit értéke egy hitetlen világban

 

„De amikor eljön az Emberfia, vajon talál-e hitet a földön?” (Lukács 18:8)

A világ, melyben élünk egyre hitetlenebb. Egy olyan világi világ, amelynek értékei eltolódtak, az egocentrizmus növekszik benne. Ha Jézus ma jönne vissza, hány olyan embert találna, akik a hit emberei? És te köztük lennél?

A Biblia nagyon egyértelművé teszi, hogy Isten hittel teli, hűséges embereket keres. A 2 Krónikák 16:9 ezt mondja: „Mert az Úr szemei áttekintik az egész földet, és ő megmutatja erejét azoknak, akik tiszta szívvel az övéi.”

Isten keresi a hűséges embereket, mert meg akarja áldani őket. Szeretné megmutatni rajtuk a szeretetét az Ő hatalmas erején keresztül. A mi hűségünk a kulcs Isten áldásaihoz az életünkben.

Jézus ezt mondta: „Legyen a ti hitetek szerint.”(Máté 9:29b) Isten szeretné az áldásait kiárasztani életed minden egyes területére – a családodra, a karrieredre, az anyagi életedre, az egészségedre, a kapcsolataidra- de ezt csak a hited mértéke szerint fogja megtenni. Ha nagy a hited, nagy áldásban lesz részed. Ha kicsi a hited, kis áldást fogsz kapni. Ha pedig nincsen hited, Isten áldása egyáltalán nem lesz az életeden.

Sajnos nehéz olyan hűséges embereket találni, akik tényleg bíznak Istenben és nap mint nap Krisztusért élnek. A Biblia ezt mondja: „Sok ember hirdeti, hogy ő hűséges, de ki találhat megbízható embert?” (Péld 20:6)

A Zsoltárok 53-ban ezt olvashatjuk: „Isten letekint a mennyből az emberekre, hogy lássa, van-e köztük értelmes, aki keresi az Istent? Mindnyájan elpártoltak tőle, egyaránt megromlottak. Senki sem tesz jót, egyetlen ember sem.” (Zsoltárok 53:3-4)

Amikor a bűn Ádámmal és Évával belépett a világba, mindannyian romlottá váltunk. Semelyikünk sem teszi a jót folyamatosan. De a hit a kulcs a győzelemhez. Minél nagyobb a hitünk, annál nagyobb győzelmet fogunk megtapasztalni az életünkben. „Mert minden, ami Istentől született, legyőzi a világot, és az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk.”(1János 5:4-5)

 

 

Bizalom: Isten törődik a számláiddal

 

“A te Mennyei Atyád már tökéletesen tudja, mire van szükséged és megadja majd neked, ha Őt teszed életedben az első helyre és úgy élsz, ahogyan azt Ő szeretné.”

(Máté 6:33 LB fordítás)

Amikor gyerek voltam, bármire volt szükségem, csak apukámhoz futottam és egyszerűen kértem tőle. Egyetlen egyszer sem tűnődtem vagy aggódtam azon, vajon honnan szerez rá pénzt. Ez volt a dolga; ő volt az édesapám, és én voltam a gyermek.

Sokszor lelki árvákként viselkedünk. Elfeledkezünk arról, hogy van egy Mennyei Atyánk, aki már tudja, mire van szükségünk. Isten gondot visel a kismadarakra? Ők nem aggodalmaskodnak. Az egész teremtett világban egyedül az emberi lények aggódnak. Minden más teremtmény bízik a Mennyei Atyában és Alkotóban, és rábízza szükségei betöltését.

Bízol-e Istenben annyira, hogy ne aggódj a körülményeid miatt? Az aggódás valójában az ateizmus egyik formája, mert valahányszor aggodalmaskodsz, azt mondod: “Mindez tőlem függ.”

Istenre kell bíznod az életed. Amíg bármi mást jobban szeretsz Istennél, az a dolog vagy személy vagy tárgy a szorongás forrását jelenti majd számodra.

“Ne a bizonytalan gazdagságban reménykedjenek, hanem Istenben, aki megélhetésünkre mindent bőségesen megad nekünk.” (1. Tim. 6:17) Nem számít, mennyit keresel, az egészet elveszítheted. Mindig emlékezned kell arra, hogy nem a bankszámlád ad biztonságot; az Úrban van a biztonságod. Ha Isten elzár egy csapot, megnyithat egy másikat. Ha lezár egy munkahelyet, megnyithat egy másikat.

A Rómaiakhoz írt levél azt mondja, Isten elküldte a Fiát, Jézus Krisztust, hogy meghaljon érted a kereszten, hogy kifizesse az üdvösséged árát. Ha Isten annyira szeretett téged, hogy a saját Fiát küldte azért, hogy meghaljon érted, nem gondolod, hogy eléggé szeret ahhoz, hogy törődjön a számláiddal? Nem érted, hogy minden más probléma ehhez képest jelentéktelen? Ő megoldotta a legnagyobb problémád, amikor megváltott téged.

A lényeg a következő: Bízni fogsz-e Istenben, hogy ő meg fogja tenni, amit mondott? Hited bizonyítékaként fogsz-e annyira bízni Benne, hogy megtedd, amit Ő kér tőled?

Beszéljünk róla:

* Milyen gondok miatt aggódsz mostanában? Imádkozz ma valakivel és add át a gondokat Istennek, hogy a jövődet Rá tudd bízni.
* Van bármilyen dolog, amit Istennél is jobban szeretsz? Hogyan tükröződik a kérdésre adott válaszod az életedben?

 

 

Jézus a nagyságot a szolgálat, és nem a státusz által méri

 

„…aki naggyá akar lenni közöttetek, az legyen szolgátok…” (Márk 10,43)

A világ a nagyságot a hatalom, a javak, a presztízs és a pozíció által méri. Ha másoktól szolgáltatásokat kérhetsz, akkor sikeresnek számítasz. A mi kiszolgáló kultúránkban, ahol az „én-először” mentalitás dívik, nem túl népszerű elképzelés szolgaként cselekedni.

Ezzel ellentétben Jézus a nagyságot a szolgálat, és nem a státusz által méri. Isten úgy nézi a nagyságodat, hogy hány embert szolgálsz, nem úgy, hogy hányan szolgálnak neked.

Ez annyira ellentétes a világi nagysággal, hogy nehezünkre esik megérteni, pláne gyakorolni. A tanítványok azon vitatkoztak, hogy melyikük érdemli a legelőkelőbb pozíciót, és 2000 évvel később még mindig sok keresztény vezető küzd gyülekezeti, egyházi és egyházközi pozíciókért és előkelőségért.

Könyvek ezreit írták már a vezetésről, de alig néhányat a szolgálatról. Mindenki vezetni akar, senki sem akar szolga lenni. Inkább lennénk tábornokok, mint közlegények. Még a keresztények is egyfajta „szolga-vezetők” akarnak lenni, nem csak sima szolgák. De Jézushoz hasonlónak lenni azt jelenti, hogy szolgák vagyunk. Ő is így nevezte magát.

Fontos ismerned a képességeidet ahhoz, hogy Istent szolgáld, de még fontosabb, hogy szolgai szíved legyen hozzá. Ne feledd, hogy Isten szolgálatra formált, nem pedig ön-központúságra. Szolgai szív nélkül kísértések fognak érni, hogy a képességeidet a saját céljaidra használd, és hogy kifogásokat keress a másoknak segítés alól.

Isten sokszor úgy teszi próbára a szívünket, hogy olyan szolgálatra kér, amire nem vagyunk felkészítve. Ha látsz egy embert, aki beleesett egy árokba, akkor Isten azt várja, hogy segíts rajta, és ne mondd, hogy „Nekem nincs meg a kegyelem és a szolgálat ajándéka”.

Lehet, hogy egy bizonyos feladathoz nincs ajándékod, mégis Neked kell megtenned, ha nincs senki a közelben, akinek ajándéka lenne hozzá. Az elsődleges szolgálatod legyen az, amihez megvannak az adottságaid, de a másodlagos szolgálatod az legyen, amire éppen szükség van.

A képességeid alapján derül ki a szolgálatod, de a szolgai szívedből derül ki az érettséged. Semmilyen különleges tálentum vagy ajándék nem kell ahhoz, hogy egy alkalom után ott maradj, és összeszedd a szemetet meg elrendezd a székeket. Bárki lehet szolga – csak jellem kell hozzá.

Lehetséges egy gyülekezetben egy életen át szolgálni úgy, hogy igazából nem vagy szolga, nincsen szolgai szíved.

Honnan tudhatod, hogy szolgai szíved van-e?

Jézus azt mondta, „Gyümölcseikről ismeritek meg őket.” (Máté 7,16)

a

Hozzászólások lezárása.


“Gyengéd Atya, ne sújtsd haragoddal ezt a nemzedéket,mert akkor mindnyájan elpusztulnak. Ne sújtsd nyájadat keserűséggel és gyötrelemmel, mert akkor a vizek kiapadnak, és a természet kiszárad. Akkor haragod fölemészt mindent, hogy nyoma sem marad. Akkor leheleted tüze lángba borítja a Földet, és pusztasággá változtatja. A látóhatáron egy csillag tűnik majd fel. Az éjszakát pusztulás rázza meg, és úgy hull a hamu, mint télen a hó, beborítva népedet, mint megannyi szellemet. Könyörülj rajtunk Istenünk, ne ítélj meg minket szigorúan! Emlékezz meg azokról a szívekről, akik örömüket lelik Benned, és akikben Te is örömödet leled! Emlékezz meg azokról, akik hűségesek Hozzád, és ne engedd, hogy erővel sújtson le ránk Kezed, hanem Irgalmasságodban emelj föl bennünket, és írd bele minden szívbe Törvényeidet. Ámen.”
Archívum
Locations of Site Visitors Map„Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!”Map
Imádott Jézusom! Te rettenetes kínszenvedések árán váltottál meg minket. Kínszenvedéseidre kérünk, erősíts meg minket! Te, Aki a Getszemáné kertben vérrel verítékeztél, mert halálfélelem kerített hatalmába, de a szent angyal megerősített, és ki tudtad mondani: „Atyám, ha lehetséges, múljék el Tőlem ez a kehely, de ne az Én akaratom legyen, hanem a Tiéd.” Drága Szent Jézusom! Kérlek, erősíts meg minket is! Add nekünk a Te erődet, küldd el hozzánk is szent angyalodat, hogy Veled együtt mi is ki tudjuk mondani, amit Te mondtál: „Atyám, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy Te.” Jézusom, Téged elítélt Pilátus, és Te némán elfogadtad az ítéletet. Kérlek, add meg nekünk is a Te lelki békédet, hogy elfogadjuk az igazságtalan ítéletet abban a hitben, hogy Te megváltottál minket, és ha mindhalálig kitartunk Melletted, egy jobb hazát adsz nekünk, ahol Veled együtt örökké boldogok leszünk. Drága Jézusom! Téged megostoroztak a mi bűneinkért. Te némán tűrted a fájdalmas ütlegeket. Kérlek, add meg nekünk is a Te erődet és a Te békédet, hogy elviseljünk Érted, és az Evangéliumért minden szenvedést, és azt a Te örök érdemeiddel egyesítve, Szűzanyánk hétfájdalmas Szeplőtelen Szíve és könnyei által felajánljuk Neked a lelkekért. Jézusom, Téged kigúnyoltak, leköpdöstek, Arcul ütöttek, és tövissel koronáztak. Így gyaláztak meg azért, mert kimondtad az igazságot: „Király vagyok. Az Én országom nem e világból való.” Drága Jézusom kérlek, adj nekünk is bátorságot, hogy megvalljunk Téged az emberek előtt. Még akkor is, ha ez az életünkbe kerül. Jézusom, Te vérző, sebes Válladon vitted fel a Golgotára a súlyos keresztet. Többször elestél, összeroskadtál, de mindig felálltál. Kérlek, add nekünk a Te erődet, hogy mi is végigmenjünk a keresztúton. Meg ne torpanjunk, vissza ne forduljunk, csak Téged kövessünk. Dagadt, sebes Arcod és Tested indítson minket részvétre Irántad, hogy el ne hagyjunk Téged, Megváltó Istenünket, Aki a mi bűneinket vetted Magadra, és helyettünk adtál elégtételt. Szenvedő Arcod képét nyomd a mi lelkünkre, hogy soha ne felejtsük, mekkora árat fizettél értünk! Jézusom, Téged hatalmas szegekkel szegeztek fel a keresztfára. Te ezt is békével, némán tűrted, mert tudtad, hogy áldozatoddal rengeteg lelket mentesz meg. Az egész világot, az egész történelmet. Kérünk, add nekünk a Te erődet, hogy soha ne magunkra, és saját szenvedéseinkre, áldozatainkra tekintsünk, hanem mindig csak Rád, hogy megtegyük akaratodat, és ez által példaképek lehessünk az elkövetkező nemzedékeknek. Ránk is úgy tekintsenek, mint az Egyház magvetésére, mert az Egyház ereje, és örök példája a vértanúk hite és hűsége. Drága Jézusom! Nagy volt a mi váltságdíjunk. Ezért nem vagyunk a magunkéi, hanem a Tied, Aki megváltottál minket. Kérve kérünk, tudatosítsd ezt bennünk, és add kegyelmedet, hogy maradéktalanul teljesítsük ránk vonatkozó örök szent tervedet! Erre áldj meg bennünket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Drága Jézusunk, golgota kereszted lábánál, és a Szentháromság Szeretetlángja körül letérdelünk, megfogjuk egymás kezét, egymásnak támasztjuk keresztjeinket, együtt visszük, és pajzsként védjük a Szentháromságot az Oltáriszentségben. Drága Szűzanyánk, tisztíts meg minket rendetlenségeinktől és rendezetlenségeinktől, esdj ki számunkra minden szükséges kegyelmet a Mennyei Atyától, és kérd meg Őt, hogy újítsa meg a már meglévő kegyelmeinket! Kérünk Téged, hogy helyezz minket a Szentháromság jelenlétébe, ölelő szeretet-áramába! Drága Jézusunk, a te szent véreddel, Szűzanyánk, a te édesanyai palástoddal, könnyeiddel, drága Szentlélek a te szeretetlángoddal és drága Mennyei Atya, a te védelmed pecsétjével * Födjetek be minket tetőtől-talpig, testünket, lelkünket, szellemünket, gondolatainkat, szavainkat, cselekedeteinket, érzéseinket, vágyainkat, álmainkat, akaratunkat, erőnket, tudatunkat és tudatalattinkat. Födjétek be és védelmezzétek minden tulajdonunkat, ingó és ingatlan javainkat (beleértve telefonjainkat, járműveinket is). * Védelmezzetek meg minket a gonosz erő minden támadásától és kísértésétől! Védelmezzetek meg a betegségtől, bajtól, balesettől, háborútól, éhínségtől, katasztrófáktól, üldöztetéstől és átkoktól, minden okkult támadástól! * Ugyanígy fedjétek be és védelmezzétek meg szeretteinket és az ő tulajdonaikat, közösségeinket, rokonainkat, barátainkat, minden ránk bízott embert, akiket hordozunk. Védelmezzétek meg a papokat, legfőképpen a magyar katolikus papokat és szerzeteseket valamint a szentatyát. Védelmezzétek meg az ifjúságot, legfőképpen a magyar ifjúságot, a családokat, legfőképpen a magyar családokat. Födjétek be és védjétek meg a magyar nemzet minden tagját, egész Nagymagyarországot. Védjétek meg a politikusainkat, a betegeket, haldoklókat, magatehetetlen, idős embereket, minden szenvedőt. (Szenvedéseiket felajánlom az ő nevükben engesztelésül). Födjétek be és védelmezzétek a közömbösöket, a kárhozat útján járó embereket, hogy ne tudjanak nekünk ártani, és mindazokat, akik meghalnak hogy ne kárhozzanak el. Minden fent említett személyt belehelyezek Jézus szívsebébe. Drága Szentháromság, a Szűzanya Szeplőtelen Szívén át felajánlom Nektek engesztelésül életemet és halálomat, életem minden napját és éjszakáját. Jézus szenvedéseivel egyesítem az én apró kis szenvedéseimet, és így ajánlom fel minden cselekedetemet, lépésemet, szívdobbanásomat, lélegzetvételemet, kimondott szavaimat egy-egy invokációként és imafohászként. Felajánlom a szabad akaratomat, minden imámat, böjtömet, minden napom minden percét, főleg a mai napomat engesztelésül. Drága őrangyalaink és védőszentjeink, járjatok közben értünk, vigyázzatok ránk és legyetek velünk egész nap. Lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen és tekintetünk összeforrjon, ajkunk együtt könyörögjön az Örök Atyához irgalomért! AmenFree counters!
Legutóbbi hozzászólások
  • Hiba történt: a hírcsatorna nem elérhető. Később próbálkozzunk újra.
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Lelkek, akikért sokan nem imádkoznak 2018. 12. 02, Vasárnap Az Úr egy pusztába vezetett, ahol sok mocsarat láttam. Felfigyeltem arra, hogy a mocsárban emberek vannak. A sár tetőtől-talpig ellepte őket és jól érezték magukat benne. Ekkor Jézus felé fordultam és megkérdeztem Őt arról, hogy hogyan lehet rajtuk segíteni. Ő azt felelte: „Én csak azokon segíthetek, […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Az üldöztetés sokak számára nem egyértelmű 2018. 11. 02, Péntek A Szűzanya, mint a Világ Győzelmes Királynője megmutatta hazánk határainak védelmét. Láttam, hogy a katonák és rendőrök mellett angyalok álltak, akik szellemi harcot vívtak a bukott angyalokkal szemben. A menekültek többsége mögött egy-egy démon állt, akik arra buzdították őket, hogy rombolják le Mária országát. Itt […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2018. november 3. Az Úr Jézus… „Nyisd ki a Szentírást!” Erre a részre nyílt ki: „Mert olyan nagy szorongattatás lesz akkor, amilyen még nem volt a világ kezdetétől mostanáig, és nem is lesz többé. Ha meg nem rövidítenék azokat a napokat, nem menekülne meg egyetlen élőlény sem; de a választottakért megrövidítik azokat a napokat.” (Máté […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   A Szűzanya véres könnyei 2018. 10. 05, Péntek Álmomban láttam egy Szűzanya szobrot, ami megelevenedett és életnagyságú lett. Rajtam kívül még számtalan ember volt jelen, és közöttük sok fiatal volt. A Szűzanya szomorú véres könnyeket hullatott. A szeme alatti résznél rengeteg vércsepp gyűlt össze vérrögként. Még sosem láttam így sírni édesanyánkat. A tekintetéből szeretet áradt, […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2018. szeptember 4. Szentségimádáson az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Merüljetek el Szívem szeretetének lángtengerében! Adjatok hálát azért, hogy itt maradtam köztetek a legméltóságosabb Oltáriszentségben. Köztetek trónolok, mint az irgalmasság Királya. A szívetekbe térek, ha befogadtok. Eggyé akarok válni veletek! Eggyé a szeretetben, a békében és a derűben. Ha tiszta lélekkel fogadtok Engem a szívetekbe, akkor […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Az Eucharisztia, mint létünk forrása 2018. 09. 01, Szombat Jézus: „Gyermekeim, Szentséges Szívem legnagyobb szomorúsága a világban uralkodó hitehagyás. Sok katolikus gyermekem elhagyta a vallást, akik szívükből kitöröltek mindent, ami Istenre emlékeztette őket. A katolikus templomokban lassan elvész az Eucharisztia iránti igaz tisztelet. Amikor másodszor eljövök a felhőkön, akkor vajon találok e hitet a földön? […]
  • Ti vagytok a világ lelkiismerete
   2018.09.16 Imádságba merülök. A Szent Anna réten vagyok. A templom bejáratánál egy nővér fogad. Nagyon örülünk egymásnak. Bevezet. A Szűzanya ott van. Mellettünk egy angyal. Az angyal suhintott a szárnyával. Egy csodaszép helyen termünk, majd újra suhint, egy ködös hely, s a harmadik szárnysuhogásra teljes a sötétség. Fénycsíkokat látok az égről a föld felé, mint […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által
   Most még több imára és áldozatra van szükség 2018. 09. 13. Gecemáni órák Gyermekeim! Minél közelebb vagytok Hozzám, annál nagyobb védelemben részesültök. Valóban mindenkit szeretek, de csak azokat tudom megvédeni, akik szabad akaratukból elfogadnak Engem. Közelemben vannak, érzik és viszonozzák szeretetemet. Csak azokat tudom megbízni különféle szolgálattal, akik vágyakoznak utánam, és teljesítik akaratomat. Mennyire vágyom […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Kútvölgyi kápolna engesztelés 2018. 08. 11, Szombat A kútvölgyi kápolna előtt leültem egy kis padra, ahol csendben elmélkedtem. Váratlanul az Úr hófehér ruhában ki jött a kápolnából (melynek ajtaja tárva nyitva volt) és leült mellém, majd kedvesen így szólt hozzám: “Ne félj, Én vagyok!” Aztán tovább folytatta: “Sebeim engesztelésén keresztül akarom megmenteni országotokat mindattól a […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2018. augusztus 4. Szentségimádáson az Úr Jézus… Drága gyermekeim! Értsétek meg végre: Térjetek meg és tartsatok bűnbánatot, mert a haladék lejár. Ütött az óra. Már benne éltek az időben, amikor kinek-kinek megfizetek cselekedetei szerint. Mindnyájatoknak meg kell jelenni isteni ítélőszékem előtt. Én vagyok az Örök Bíró. Atyám Rám bízta az ítéletet. Ezért kicsinyeim, kérve kérlek […]