Érettség…


A mai nap imádsága:

Uram, Istenem! Te látod mivé lett ez a világ törvényeid nélkül! Könyörülj meg rajtunk, s engedd hogy szívünkbe költözzék a Te mindeneket átformáló igazságod! Ámen

“Az aratnivaló sok, de a munkás kevés…”
Mt 9,37b

– mondja Jézus, de nem a kenyérnekvalóra gondolt, hanem arra, hogy az embervilág “megérett” az ítéletre, s számtalan munkásra lenne szükség, akik hirdetik a megtérés evangéliumát. Hiszen Ő mondja: “Nem azért jöttem a világra, hogy elítéljem azt, hanem hogy megmentsem!”

Gazdák panaszkodnak sóhajtozva – nemcsak itthon, külföldön is -, az aszály “megette” a termés nagy részét. Ennek egyenes következménye, hogy amiből kevés van, annak az ára emelkedik… “Vajon meghozza-e a szűkösebb lét a kenyér becsületét?” – tűnődök magamban… “vagy ugyanúgy látok az utcán, a kuka mellett kenyérdarabokat, mint korábban?” Sajnos a jó kenyér nemzetegészségügyi feladat lenne, ezzel szemben – mindannyian tudjuk – vadászni kell az olyan mindennapira, amibe minden belevalót belesütöttek. Mivel a jó, teljesértékű kenyér testi életünk alapja, ezért minden leánynak meg kellene tanulnia egészséges kenyeret sütni – tiszta búzából és kovászból… Mivel a kenyér is – sok más élelmiszerhez hasonlóan – a piaci verseny áldozata lett, nos ezért ilyen beteg az ember… hiába a csillogó csomagolás, ha benne a halál rejtőzik…

Az aratnivaló sok. Ez azt is jelenti, hogy “megsokasodott a gonoszság”. Amikor a spekuláció (pl. börze!) a munka rangjára emelkedik, amikor a csúsztatások, a hazug reklámok a követendő marketingstratégiát szolgálják, akkor érdemes elgondolkozni azon, hogy miért lett ilyen gonosz a világ? Erre a hívő ember egyszerű választ ad: Mert erfordult Istenétől! Ha csak a templomot kerülné az ember… de lelkiismeretében is elvetett minden gátlást, erkölcsi kontrollt csak azért, hogy múlandó céljait elérje. Mára ugyanúgy megsokasodott a gonoszság, mint Noé idejében… Az egyik szutykosan, kezében kést villogtatva rabol, a másik elegáns öltönyben, aranyhegyű töltőtollal… Az alap ugyanaz: mindkét “fajta” embertelen… azért, mert Isten-telen.

Isten munkásaként szólni és cselekedni az Ő parancsait, ma is hálátlan szinte megoldhatatlan feladatnak tűnik. Sokan azt gondolják, a kereszténység azt jelenti, hogy a hét minden napján két lábon járó vasárnapként kell mutogatnunk magunkat… Szó sincs róla! Egyszerűen, normálisan kell (meg)élni az Isten szeretet-parancsát. Azaz tennünk kell a dolgunkat, becsülettel és tisztességell, akkor is, ha becstelen a világ… s akkor közvetlenül és közvetetten megviláglik az evangélium másoknak is.

 

Ismeret…


A mai nap imádsága:

Uram! Utaidat ismertesd meg velem, hogy boldogan élhessem napjaimat! Ámen

Jön a mi Istenünk, nem hallgat.
Zsolt 50,3a

Bajban, nyomorúságban, a szenvedő ember lelkéből gyakran felszakad a sóhaj: “Hol vagy Isten? Most hol vagy?” Véges a végtelent nem számoltathatja el, teremtmény a Teremtőjén nem kérheti számon, mit miért csinál – ennek ellenére mégis megtörténik – még a hívő emberek között is -, kérdőre vonják az Isten: “Miért mindez Uram?” Miért hallgatsz, miért nem szólsz?…

Isten azért Isten, mert Ő az Isten. Teremtője mennynek és Földnek, láthatónak és láthatatlannak, múlandónak és még az öröknek is. Szavaink sincsenek arra, hogy teljességgel leírhatnák, mi mindent alkotott az ÚR! Marad a körbeírás, a szókereső dadogás, s a csönd… A csönd, amiben Isten szól hozzánk. Mivel Ő Mindenható Isten, ezért a csöndben is képes szólni. Akkor is képes velünk beszélni, ha mi úgy gondoljuk: Isten hallgat…

A ma reggeli evangélium (eüangelion=jó hír): Isten nem hallgat! Tegnap sem tette, s holnap sem. Amíóta megteremtette az embert – s csak egy kevéssel kisebbnek, mint az angyalokat – azóta közli vele folyamatosan: Ember itt vagyok! Mindenek előtt a teremtett világ csodáiban: Ember, ha vizsgálod a mikrokozmoszt, ha próbálod befogni a csillagos eget – ott vagyok! De nemcsak a tökéletesnek megteremtett – ősi magyar nyelvünk így mondja – kerek világ beszél Isten nagyságáról, felfedezhetjük az Örökkévaló Istent az embervilág történelmi mozgásában, s mindenekelőtt a lelkiismeretünkben.

A kígyó hiába hazudta “eritis sicut Deus”, azaz olyanok lesztek, mint Isten – az ember nem lett, nem vált istenné. (Az egy másik kérdés, hogy néha az ember istennek gondolja magát.) Egy azonban bizonyos: az ember nagyon is tudja, mi a jó, s mi a rossz. Ha nem tudná a tolvaj, hogy lopni bűn, akkor nem szaladna el. De nagyon is tudja az ember, hogy mi az, ami bűn, mert lelkiismerete azonnal megszólal… Lám, szól az Isten, csak kicsit másképpen! Tanulni a az Istennel való beszélgetést – a csendben – a keresztény ember napi feladata.

Egyszer, nagyon régen, még a fekete-fehér tévé világában egy tudományos ismeretterjesztő filmben a következő kijelentés hangzott el: “a kerék, az emberiség legnagyobb találmánya”… Akkor számomra ez érthetetlen kijelentés volt, gyermekfejjel még nevetségesnek is találtam: “A kerék, egy ilyen egyszerű dolog?” Később másképpen láttam… Ahogyan a kerék újra és újra fordul, ugyanúgy a történelem is ismétli önmagát – már Salamon király bölcsességei között is olvashatjuk: “Nincs új a nap alatt!” Mégis ebben a folyamatos ismétlődésben közeledünk az Isten felé… Személyes életünk “biciklije” vagy az “egyház szekere” nem azért halad előre, mert mi tekerjük, toljuk, húzzuk-vonszoljuk, hanem azért, mert Isten Jön felénk! Ennek felismerése a kegyelem, mely által élni itt a Földön a legnagyobb kiváltság!

 

Megújulás…


A mai nap imádsága:

URam! Add, hogy többet foglalkozzam Veled, mint magammal, s add, hogy Általad magammal is törődjem, ne csak másokkal! Ámen

   

Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek.
Mt 11,28

Rövidke életünkben hosszú az az idő, míg megtanuljuk, hogy csak emberből vagyunk… Túlfeszített életritmussal, minimális lelki önvédelem híjával – mert még mindig nem tudunk nemet mondani, s elengedni dolgokat -, nem csoda, hogy elfáradunk. Aki mindig csak ad, mindig csak a másik érdekének rendeli magát alá, az egy idő után nemcsak elfárad, de bele is fárad – mindenbe. Bizonnyal Jézus korában, meg évezredekkel azelőtt is voltak megfáradt emberek, csak akkor nem azt mondták rájuk, hogy depressziósok, hanem esetleg azt, hogy “beléjük költözött a búbánat”… Azt talán érdemes megjegyezni, hogy a technikai forradalom előtti világban nem lehetett csak úgy a betegségnek élni, mint mostanság a jóléti világban – Hála Istennek itt ebben a felében a megtépázottsága ellenére is még elég jól tart az a bizonyos szociális háló! -, hiszen aki semmit nem dolgozott, szántott-vetett, törődött a jószágaival, az bizony vészes gyorsasággal csúszott az önpusztítás lejtőjén…

Az élet terheinek súlyát alábecsülni súlyos hiba, de az is, ha azt gondoljuk, hogy mi mindent elbírunk, mindent kibírunk, ha másoknak nem is sikerült, de a mi erőfeszítésünk sikerre van ítélve… Manapság sokan hisznek abban, hogy a boldogság, a biztonság az nem munka, nem szorgalom, csak egyszerűen “lehívás, behívás” kérdése, azaz: aki minél többet ábrándozik/sóvárog valami után, akkor azt kikerülhetetlenül megkapja a nagybetűs élettől… Nos, aki ilyen egyszerűnek képzeli az életet, annak hiába is magyaráznánk, hogy az nagybetűs élet attól élet, hogy sors-szerű, azaz vannak benne olyan fordulatok, amit a legnagyobb akarással sem tudunk hova tenni, s semmilyen tudással, logikával nem vagyunk képesek megmagyarázni! Bizony vannak helyzetek, történések, amiket egyszerűen nem tudunk megérteni, s vannak kérdések/problémák amikre csak “odaát” van válasz/megoldás…

A keresztény ember életvezetési ‘többlete’ tehát nem élettapasztalatából fakad, hanem abból a felismerésből, hogy a terheket lehet megosztva is hordozni. Ha ugyanis közösségben vagyunk Istennel – s így egymással is -, akkor a nehézségeinket kölcsönösen elhordozzuk a hétköznapokban, de aki nem keresi a közösséget se Istennel, se emberrel, az bizony kénytelen magányosan cipelni terheit, s ez bizony igen nyomorúságos.
Jézus mindenkit hív – hiszen ki az, akinek ne lenne(?) valami gondja-baja; ebből a szempontból is igazságos a JóIsten -, hogy a Általa, s Vele közösségbe kerüljünk Istennel, s így erőt nyerve elhordozhassuk mindazt, amit vállunkra vettünk/tett az Élet. Az pedig, hogy nem kell beleszakadnunk/rokkannunk az életbe már önmagában evangélium! Az életet ugyanis azért kaptuk, hogy örüljünk a szépnek, s küzdjünk benne a jóért, s aki ezt a JóIsten segedelmével kívánja tenni, annak még arra is jut ereje, hogy jóízű, életes derűvel fűszerezze mások, s önmaga életét…

 

Siker…


A mai nap imádsága:

Uram! Add, hogy ne a sikert hajszoljam, hanem áldásodat keressem! Ámen

Simon így felelt: “Mester, egész éjszaka fáradtunk ugyan, és semmit sem fogtunk… de a te szavadra mégis kivetem a hálókat.”
Lk 5,5

Egy olyan világban, ahol az ember értékét csak a sikerei határozzák meg, különösen is fájdalmas sikertelennek lenni… Ha ehhez hozzávesszük, hogy az emberek ritkán érnek el sikert abban, amit nem szívesen csinálnak (Goethe) – márpedig felmérések szerint a dolgozó emberek közel háromnegyede(!) kényszerpályán van, akkor talán jobban megértjük, miért olyan sok a boldogtalan ember. Ha “mindenek tetejébe” az embernek még a házassága sem sikerül – mely utolsó boldogság-mentsvár ebben a boldogtalan világban -, akkor nemhogy teljes a lehangoltság, de az már maga a pokol előszobája.

Miyen érdekes, mindenki magának tulajdonítja a sikert – hiszen olyan könnyen elhisszük, mi természetesen jobbak vagyunk másoknál -, de ha balszerencse ér minket, s jóllehet az okok között jól kimutatható a saját részünk – akkor is szeszélyes sorsnak vagy a “gonosz világnak” rójuk azt fel. Akadnak keresztény emberek között is bőven olyanok, akik “abszolút biztosra akarnak” menni -, nos ez a kudarchoz vezető legbiztosabb út. Az élet éppen azért annyira jóízű, mert számos kiszámíthatatlanság van benne, melyek mind döntés elé állítanak minket, s ezek által fejlődhetünk/bölcsülhetünk, s ha még nem is a megfelelő irányba léptünk, de mert Isten kezéből vettük minden dolgunkat – közelebb kerülünk a Célhoz, Istenhez.

Ahogyan egy jó házasság sem attól lesz sikeres ha a “partnerprofilok” tökéletesen egyeznek, sokkal inkább attól, hogy egymásnak építő kritikusai, s egymásból nem a rosszat, hanem a jót igyekeznek előhozni. (Uugyanez elmondható életünk többi kapcsolatára is: barátságra, munkatársi kapcsolatokra stb.) Minden emberi kapcsolatnak lényeges része, hogy szükség esetén a két fél bírálja egymást, de a példát ne a politikusoktól vegyük, akik számára az eszköz nem számít csak a cél… Tudjuk, hogy jószándékkal is – a megígért paradicsom helyet – ez hova szokott vezetni…

Péterék halászata sikertelen volt – nem fogtak semmit. Az ilyesmi megtörténik, nem is egyszer. Sokan azonban úgy sikertelnek, hogy meg sem próbálják elérni a kitűzött célt, s ráaadásul ezt életük nagy sorscsapásaként prezentálják! Márpedig az életben nem az jelenti a tragédiát, ha nem érjük el céljainkat, hanem az, ha nincsenek céljainak…

A Mester célt mutat, nem is akármilyet. Szavai erőt adnak akkor is, ha már úgy érezzük, nincs semmi erőtartalékunk. Ilyenkor megpróbáljuk újra – életünk rutinjával, ahogyan Péterék is – elérni a kitűzött célt. Aztán egyszercsak jön az áldás, olykor felfoghatatlan sikerrel, máskor meg “csak” eredménnyel, mert Isten így vagy úgy, de megáldja kezünk munkáját. S aki ezekután sem dicsekszik – valóban sikeres (is) lesz. Aki eredményei után sem követeli a tiszteletet, hanem megelőlegezi, azt elfogadják még vezetőnek is. Aki a Mester közelében bölcsül, az úgy látja, hogy nem mással, hanem Isten segedelmével önmagával kell megküzdenie, azt végül senki nem győzi le, még a “gonosz világ” sem… Ez a kegyelem.


Szeretet…


A mai nap imádsága:

URam! Add, hogy növekedjek szeretetben, s az előtted való alázatban! Ámen
Az az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket.
Jn 15,12
Míg az ószövetség népének törvényei többnyire tiltanak – Ne ölj; ne paráználkodj; ne, lopj, ne hazudj; ne kívánd! – és ezzel a passzív magatartást teszik meg mértéknek, addig Jézus “parancsai” mindig aktivitásra buzdítanak… Ez utóbbi a nehezebb! Nem beleszólni, hagyni a másikat úgy, ahogyan van – ha már egyszer jó neki úgy, ahogyan van – sokkal kényelmesebb, mint tenni valamit, sőt áldozatot hozni azért, hogy a másik ember is emelődjön, életminősége javuljon.
Az a vallás, az a felekezet, ahol a szegény és gazdag békében “megfér” egymással, az nem biztos, hogy “jó vallás” vagy helyes meggyőződés, mert Isten mindenek előtt közösségre teremtette az embert, s az ő közösségeinek tükrözni kellene az mennyei akaratát. Isten akarata pedig az, hogy igazságos közösségek legyenek – kicsiben és nagyban is!
Az, hogy mennyire igazságtalan ma az embervilág közösségi rendszere, nem kell különösen szemléltetni. Ma, a világ javait az emberiség alig 20%-a birtokolja, felhasználva a rendelkezésre álló energiák, nyersanyagok 80%-át, de valójában 1%-a az emberiségnek dönti el a maradék 99% sorsát! Honnan ez az igazságtalanság? A másikkal eleve nem törődés? Miért nem látják, hogy a globális gazdasági kiszorítósdi csak romlásba dönti az emberi civilizációt?
Az ok mindig a szívben keresendő! Ha két ember önzően szereti egymást, azaz ha csak annyit tesz meg az egyik egy párkapcsolatban a másikért, mint a másik, akkor jól kiszámítható, érdekalapú emberek sokasítják be a földet… Ha a családban mindenféle előjogokkal bírhat bárki is – többnyire a férfiak -, akkor a konfliktuskezelésben nem a szeretet dominál, hanem érdekérvényesítés hatásossága és helyénvalónak hiszik a “cél szentesíti az eszközt” elvet.
Amilyen tehát a családi élet, olyan a társadalom is! Ha a családi élet rendben van, akkor “rendben van” a társadalom is. Ha kiszámíthatatlan a család jövője, akkor káosz lesz a társadalomban, s az egyeseknek maga a földi paradicsom, mert lehet a “zavarosban halászni”… Ha gyenge egy család, akkor gyenge a társadalom is, akkor könnyen manipulálható!
Szeretni “csak úgy magunktól” nem tudunk, de gyűlölni igen! Ahhoz, hogy szeretni tudjunk, ne csak “tolerálni” a másikat, ahhoz bizony kell a JóIsten segítsége is. Jelen pillanatban Jézus URunk útjánál jobb/hatásosabb/etikusabb módszer nem létezik, s akinek van füle, s érző szíve, az meg is hallja az Ő hangját, s útmutatásai szerint éli az életét…
a

Hozzászólások lezárása.


“Gyengéd Atya, ne sújtsd haragoddal ezt a nemzedéket,mert akkor mindnyájan elpusztulnak. Ne sújtsd nyájadat keserűséggel és gyötrelemmel, mert akkor a vizek kiapadnak, és a természet kiszárad. Akkor haragod fölemészt mindent, hogy nyoma sem marad. Akkor leheleted tüze lángba borítja a Földet, és pusztasággá változtatja. A látóhatáron egy csillag tűnik majd fel. Az éjszakát pusztulás rázza meg, és úgy hull a hamu, mint télen a hó, beborítva népedet, mint megannyi szellemet. Könyörülj rajtunk Istenünk, ne ítélj meg minket szigorúan! Emlékezz meg azokról a szívekről, akik örömüket lelik Benned, és akikben Te is örömödet leled! Emlékezz meg azokról, akik hűségesek Hozzád, és ne engedd, hogy erővel sújtson le ránk Kezed, hanem Irgalmasságodban emelj föl bennünket, és írd bele minden szívbe Törvényeidet. Ámen.”
Archívum
Locations of Site Visitors Map„Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!”Map
Imádott Jézusom! Te rettenetes kínszenvedések árán váltottál meg minket. Kínszenvedéseidre kérünk, erősíts meg minket! Te, Aki a Getszemáné kertben vérrel verítékeztél, mert halálfélelem kerített hatalmába, de a szent angyal megerősített, és ki tudtad mondani: „Atyám, ha lehetséges, múljék el Tőlem ez a kehely, de ne az Én akaratom legyen, hanem a Tiéd.” Drága Szent Jézusom! Kérlek, erősíts meg minket is! Add nekünk a Te erődet, küldd el hozzánk is szent angyalodat, hogy Veled együtt mi is ki tudjuk mondani, amit Te mondtál: „Atyám, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy Te.” Jézusom, Téged elítélt Pilátus, és Te némán elfogadtad az ítéletet. Kérlek, add meg nekünk is a Te lelki békédet, hogy elfogadjuk az igazságtalan ítéletet abban a hitben, hogy Te megváltottál minket, és ha mindhalálig kitartunk Melletted, egy jobb hazát adsz nekünk, ahol Veled együtt örökké boldogok leszünk. Drága Jézusom! Téged megostoroztak a mi bűneinkért. Te némán tűrted a fájdalmas ütlegeket. Kérlek, add meg nekünk is a Te erődet és a Te békédet, hogy elviseljünk Érted, és az Evangéliumért minden szenvedést, és azt a Te örök érdemeiddel egyesítve, Szűzanyánk hétfájdalmas Szeplőtelen Szíve és könnyei által felajánljuk Neked a lelkekért. Jézusom, Téged kigúnyoltak, leköpdöstek, Arcul ütöttek, és tövissel koronáztak. Így gyaláztak meg azért, mert kimondtad az igazságot: „Király vagyok. Az Én országom nem e világból való.” Drága Jézusom kérlek, adj nekünk is bátorságot, hogy megvalljunk Téged az emberek előtt. Még akkor is, ha ez az életünkbe kerül. Jézusom, Te vérző, sebes Válladon vitted fel a Golgotára a súlyos keresztet. Többször elestél, összeroskadtál, de mindig felálltál. Kérlek, add nekünk a Te erődet, hogy mi is végigmenjünk a keresztúton. Meg ne torpanjunk, vissza ne forduljunk, csak Téged kövessünk. Dagadt, sebes Arcod és Tested indítson minket részvétre Irántad, hogy el ne hagyjunk Téged, Megváltó Istenünket, Aki a mi bűneinket vetted Magadra, és helyettünk adtál elégtételt. Szenvedő Arcod képét nyomd a mi lelkünkre, hogy soha ne felejtsük, mekkora árat fizettél értünk! Jézusom, Téged hatalmas szegekkel szegeztek fel a keresztfára. Te ezt is békével, némán tűrted, mert tudtad, hogy áldozatoddal rengeteg lelket mentesz meg. Az egész világot, az egész történelmet. Kérünk, add nekünk a Te erődet, hogy soha ne magunkra, és saját szenvedéseinkre, áldozatainkra tekintsünk, hanem mindig csak Rád, hogy megtegyük akaratodat, és ez által példaképek lehessünk az elkövetkező nemzedékeknek. Ránk is úgy tekintsenek, mint az Egyház magvetésére, mert az Egyház ereje, és örök példája a vértanúk hite és hűsége. Drága Jézusom! Nagy volt a mi váltságdíjunk. Ezért nem vagyunk a magunkéi, hanem a Tied, Aki megváltottál minket. Kérve kérünk, tudatosítsd ezt bennünk, és add kegyelmedet, hogy maradéktalanul teljesítsük ránk vonatkozó örök szent tervedet! Erre áldj meg bennünket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Drága Jézusunk, golgota kereszted lábánál, és a Szentháromság Szeretetlángja körül letérdelünk, megfogjuk egymás kezét, egymásnak támasztjuk keresztjeinket, együtt visszük, és pajzsként védjük a Szentháromságot az Oltáriszentségben. Drága Szűzanyánk, tisztíts meg minket rendetlenségeinktől és rendezetlenségeinktől, esdj ki számunkra minden szükséges kegyelmet a Mennyei Atyától, és kérd meg Őt, hogy újítsa meg a már meglévő kegyelmeinket! Kérünk Téged, hogy helyezz minket a Szentháromság jelenlétébe, ölelő szeretet-áramába! Drága Jézusunk, a te szent véreddel, Szűzanyánk, a te édesanyai palástoddal, könnyeiddel, drága Szentlélek a te szeretetlángoddal és drága Mennyei Atya, a te védelmed pecsétjével * Födjetek be minket tetőtől-talpig, testünket, lelkünket, szellemünket, gondolatainkat, szavainkat, cselekedeteinket, érzéseinket, vágyainkat, álmainkat, akaratunkat, erőnket, tudatunkat és tudatalattinkat. Födjétek be és védelmezzétek minden tulajdonunkat, ingó és ingatlan javainkat (beleértve telefonjainkat, járműveinket is). * Védelmezzetek meg minket a gonosz erő minden támadásától és kísértésétől! Védelmezzetek meg a betegségtől, bajtól, balesettől, háborútól, éhínségtől, katasztrófáktól, üldöztetéstől és átkoktól, minden okkult támadástól! * Ugyanígy fedjétek be és védelmezzétek meg szeretteinket és az ő tulajdonaikat, közösségeinket, rokonainkat, barátainkat, minden ránk bízott embert, akiket hordozunk. Védelmezzétek meg a papokat, legfőképpen a magyar katolikus papokat és szerzeteseket valamint a szentatyát. Védelmezzétek meg az ifjúságot, legfőképpen a magyar ifjúságot, a családokat, legfőképpen a magyar családokat. Födjétek be és védjétek meg a magyar nemzet minden tagját, egész Nagymagyarországot. Védjétek meg a politikusainkat, a betegeket, haldoklókat, magatehetetlen, idős embereket, minden szenvedőt. (Szenvedéseiket felajánlom az ő nevükben engesztelésül). Födjétek be és védelmezzétek a közömbösöket, a kárhozat útján járó embereket, hogy ne tudjanak nekünk ártani, és mindazokat, akik meghalnak hogy ne kárhozzanak el. Minden fent említett személyt belehelyezek Jézus szívsebébe. Drága Szentháromság, a Szűzanya Szeplőtelen Szívén át felajánlom Nektek engesztelésül életemet és halálomat, életem minden napját és éjszakáját. Jézus szenvedéseivel egyesítem az én apró kis szenvedéseimet, és így ajánlom fel minden cselekedetemet, lépésemet, szívdobbanásomat, lélegzetvételemet, kimondott szavaimat egy-egy invokációként és imafohászként. Felajánlom a szabad akaratomat, minden imámat, böjtömet, minden napom minden percét, főleg a mai napomat engesztelésül. Drága őrangyalaink és védőszentjeink, járjatok közben értünk, vigyázzatok ránk és legyetek velünk egész nap. Lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen és tekintetünk összeforrjon, ajkunk együtt könyörögjön az Örök Atyához irgalomért! AmenFree counters!
Legutóbbi hozzászólások
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Új éneket írtam nekik, melyet a szeretet húrjain kell eljátszaniuk 2018. szeptember 7. Gyermekem, ma ismét az irántad érzett állandó szeretetemről szeretnélek biztosítani téged. Szívem lilioma, Én vagyok a te lelkednek Őre. Megóvlak a bűnösök sorsától, hogy ártatlanul élhesd az … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Álságos nemzedék! Száműztél Minket az életedből 2018. június 18. Uram? Én vagyok. Emeld fel a szívedet szüntelenül Hozzám! Sohasem foglak elhagyni száműzetésedben. Lelked továbbra is megkapja nemes utasításaimat, hogy egyre jobban megismerd akaratomat. Együtt fogunk dolgozni, galambom. Műveim meg fogják … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Leszállok a ti időtökben, hogy lángra lobbantsam ezt a nemzedéket 2018. május 31. Béke legyen veled, tanítványom! Az Én békémet adom neked. Tudod mit adtam neked? Tüzet adtam a kezedbe. Az Én tüzemet. Ez a tűz minden értelmet meghaladva beborítja … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Szeretetemet zene, költemények és erények által fogom kinyilvánítani 2018. április 27. Áldott legyen az én Uram, aki megmentett az eltévelyedéstől és az eleséstől, és feltörte kalitkámat, kiszabadított, hogy elrepülhessek a Megtévesztő elől. Segítségünk Jahve Szent Nevében van, aki a legkegyelmesebb, … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Ezt az üzenetet Kanadában kapta a SÁRGA LILIOM /YELLOW LILY/ nevű látnok a mi Urunktól, 2018 február 24-én.
   Isten kedves Népe, Szeretnék feltárni Előttetek egy újabb gyönyörű kinyilatkoztatást, amit a kanadai látnok, Yellow Lily /magyarul Sárga Liliom/ kapott. Jézus egy nagyon elszomorító, titkos szenvedéséről beszélt neki, amit a Nyelve által szenvedett el. Tehát hogy engesztelhessük Őt ezért a … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Én vagyok a te Lelkivezetőd és Tanácsadód 2018. január 16. Ó, Uram, Te egyedül csak engem ajándékoztál meg azzal a rendkívüli adománnyal, hogy Mennyei Udvaraidban lehetek, ahol maga Jahve nevelt és tanított engem, és én bármikor, amikor csak akarom, szólíthatlak … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Boldog az az ember, aki Szavaimon elmélkedik, és kinyitja szívét, hogy befogadjon engem 2017. december 11. Gyermekem, dicsérd háromszorosan Szent Nevem! Ne törődj azokkal, akik megvetnek és semmibe vesznek! A gonosz természet tönkreteszi az embert. Csak annak szentelj figyelmet, ami … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Szűzanya üzenete Little Pebble által
   2017.12.08. Little Pebble: Most este 7:40 van.   A fehér kereszt mint mindig az égen tűnt fel. Miközben a rózsafüzért imádkoztam, a kereszt rózsaszínűvé változott, és egy alagút jelent meg mely rózsavirág alakú volt. Ennek az alagútnak minkét oldalán egy- … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Felfedem Királyságom gazdagságát és nagyszerűségét, és Fenségem magasztosságát 2017. november 29. Vassulám, az Én békémet adom neked. Engedd, hogy kinyilatkoztassam neked a Szavamat, buzgó szolgám! Én, a te Megváltód, rád bíztam mondanivalómat, hogy megmutassam neked a dicsőségemet általad, egy nyomorúságos … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus szavai Little Pebble testvér által
   Little Pebble Üzenet Jézustól: 2017 november 6. Pebble: Egy óriási angyal állt előttem kezében tartva a fehér keresztet. Az angyal mögött egy másik nagy fehér kereszt volt látható,feje felett pedig egy zászló lebegett,amelyre ez volt írva: “Alleluja, Alleluja. “ Amint … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. április 5. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Imára hívlak fel benneteket. Imádkozzatok még többet, mert mondom nektek, az ima megbénítja a sátánt. Haladékot kaptok Atyám irgalmas szívétől, mert nem akarja, hogy csak egy is elvesszen közületek, hanem azt, hogy megtérjen és éljen. Az ima kulcs a békéhez és az üdvösséghez. Leesdi a kegyelmet, megnyitja […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által
   Nagyböjt 2019 2019 03. 02. Szűzanya ! Gyermekeim! Hamarosan kezdődik a nagyböjti időszak. .Arra kérlek benneteket, hozzatok még több áldozatot, mert oly nagy a baj, mindenhol, különösen a családokban. Csatlakozzatok a plébániátok rózsafüzér társulatába, és imádkozzátok Velem együtt a rózsafűzért. Így alkossatok egy hadsereget, mert csak így tudok segíteni nektek. Minden közösségi összejövetelen imádkozzatok egy […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. március 26. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Arra vágyom, hogy minden ember szívébe betérjek a Legméltóságosabb Oltáriszentségben, a hétköznapokban éppúgy, mint a vasárnapokon és az ünnepnapokon. Kizárólag rajtatok múlik, hogy befogadtok-e, vagy csak vasárnap szakítotok Rám időt. Ó, ha tudnátok, mekkora kincs vagyok: maga az Isten száll le közétek, magát az Istent fogadjátok szívetekbe, […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Az Antikrisztus Róma városában 2019. 03. 03, Vasárnap Az Úr és az ő szeretett édesanyja egy olyan helyre vezetett, ahol az Egyház legmagasabb rangú bíborosai, püspökei és papjai gyűltek össze a hamispróféta jelenlétében, aki Szent Péter katedrája előtt állt. Mindenki kezében egy tekercs volt, melyben a saját aláírásaik is szerepeltek. Láttam az Antikrisztust, ahogyan végig […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. március 2. Váratlanul ezt a kérdést hallottam a lelkemben: Amikor Jézus a földön élt, ott volt-e a Mennyben? Jézus válasza: „Mindig is Atyámmal voltam Istenségemben. Azért vonultam el imádkozni, hogy emberségemben is Atyámmal legyek.” Szentírási megerősítés: Lukács 4, 14-15: „Jézus tanított” 2019. március 5. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Észrevettétek, hogy már ritkábban szólok […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Gyertyaszentelő Boldogasszony 2019. 02. 02, Szombat Többen elmentünk a Szent Korona elé, hogy a Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén ismét felajánljuk országunkat Istennek. Az Úr korábban elmondta, hogy Mennyei Édesanyánk ünnepein különösen megnyílik az Ég a kegyelmekre. A felajánlás pillanatában láttam Jézust a kereszten, és a kereszt alatt Magyarország térképe helyezkedett el. Hazánk határai körül hatalmas felhők […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. február 5. Az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Közel van mindennek a vége. Készüljetek, mert hamarosan kiontják véreteket. Már eltervezték megsemmisítéseteket. Hatalmas keresztényüldözés vár rátok. Az idő itt van. Mindent előre közöltem veletek. Tudtul adtam a jövőt. Ami most következik, az nem az Én akaratom: csak megengedem, mert tiszteletben tartom az emberek szabad akaratát. Drága […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   A Szűzanyának felajánlott gyermekek különleges kegyelemben részesülnek 2019. 01. 01, Kedd Láttam a Szűzanyát, ahogyan minden szülő és gyermek mellett jelen van a világban. Ő szüntelen imádkozik a szülőkért, még akkor is, ha a szülők nem vallásosak és nem imádkoznak. A Szűzanya minden gyermeket vezet és nem engedi el a kezüket annak ellenére sem, ha […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. január 2. Az Úr Jézus: „Ezt üzenem X-nek: Bízzon Bennem nagyon! Bizalma mértékében adom neki kegyelmemet. Csodákat fog megtapasztalni életében. Mindig vele vagyok és gondoskodom róla. Most fogom megszabadítani végérvényesen. Megáldom őt Szívem gondviselő szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” Szentírási megerősítés: Máté 26, 52: „Jézus szólt”
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Lelkek, akikért sokan nem imádkoznak 2018. 12. 02, Vasárnap Az Úr egy pusztába vezetett, ahol sok mocsarat láttam. Felfigyeltem arra, hogy a mocsárban emberek vannak. A sár tetőtől-talpig ellepte őket és jól érezték magukat benne. Ekkor Jézus felé fordultam és megkérdeztem Őt arról, hogy hogyan lehet rajtuk segíteni. Ő azt felelte: „Én csak azokon segíthetek, […]