A JÓ VEZETŐ TULAJDONSÁGAI

„Válasszatok ki… hét férfit, akikről jó bizonyságot tesznek… őket állítsuk be ebbe a munkába.” (ApCsel 6:3)

A jó vezető négy tulajdonságot fejleszt ki magában. Első: alárendelés. Csak az a vezető tudja azt, hogyan kell vezetni másokat, aki annak idején maga is jól tudott másokat követni. Az emberekkel akkor tudsz kapcsolatot kialakítani, ha már jártál az ő cipőjükben. Az a vezető, aki sohasem rendelte alá magát valamilyen tekintélynek, hajlamos arra, hogy önhitt és parancsolgató legyen, és elvárásai ne a valóságon alapuljanak. Második: önfegyelem. Ahhoz, hogy folyamatosan jó döntéseket tudj hozni, jellemre és önfegyelemre van szükséged. Ellenkező esetben elveszíted saját magad felett az irányítást. John Foster, brit tanulmányíró vetette papírra: „Az az ember, aki nem a jelleme alapján hozza meg döntéseit, nem tartozik igazán önmagához. Bármihez tartozik, ami foglyul tudja ejteni.” Péter azt írja: „Isten ismerete elvezet az önuralomhoz” (2Péter 1:5-6 NLT). Harmadik: türelem. A vezetők előre néznek, előre gondolkodnak, és előre akarnak haladni. Ez teszi őket vezetőkké. A vezetés igazi célja azonban nem az, hogy elsőként érjenek a célba, hanem hogy annyi embert vigyenek magukkal, amennyit csak lehet. Ennek érdekében szándékosan vissza kell venned a sebességből, kapcsolatban kell maradnod az embereiddel, továbbra is tanítanod és ösztönöznöd kell őket. Másokat is be kell vonnod a munkába ahhoz, hogy elképzelésed beteljesedjen, és így kell tovább menned. Márpedig mindezt nem teheted meg, ha túlságosan előreszaladsz, és lehagyod a többieket. Salamon azt írja: „Jobb valaminek a befejezése, mint az elkezdése. Jobb türelmesnek lenni, mint kevélynek” (Prédikátor 7:8). Végül: elszámoltathatóság. Sok ember úgy tartja, hogy az elszámoltathatóság azt jelenti, hogy hajlandó vagy tetteidet tisztázni. Valójában az igazi elszámoltathatóság jóval a tett előtt kezdődik. A legtöbb téves cselekedet annak következménye, hogy nem vagyunk idejekorán elszámoltathatóak.

 

A SZAGOT VÁLASZTOD, VAGY A VIHART?

 

„Jusson eléd imádságom, mint illatáldozat…” (Zsoltárok 141:2)
Hóé bárkája jól jelképezi a gyülekezetet. Nem egy luxus-óceánjáró volt. El tudod kép­zelni, milyen lehetett eltölteni egy egész évet egy bárkában, ami tele volt mindenféle állattal, és csak egyetlen ablaka volt?! De Noénak csak két lehetősége volt: vagy a szagot viseli el, vagy a vihart. Mire mutat rá ez? Arra, hogy nincs tökéletes gyülekezet! Sőt, ha netán találnál egy ilyet, és csatlakoznál hozzá, máris tönkretennéd! Szeretünk az újszövetségi gyülekezet erejéről beszélni, de mi van a problémáival? Voltak köztük képmutatók. Emlékszel Anániásra és Szatírára? Bizony, az újszövetségi gyülekezetben voltak pénzügyi botrányok (ApCsel 5). Voltak olyan tanításbeli eltérések, melyek miatt a gyülekezet csaknem kettészakadt (ApCsel 15). Voltak etikai problémák. Gondolj bele, a korinthusi gyülekezetben volt egy férfi, aki lefeküdt a mostohaanyjával (lKorinthus 5). Mit kell tehát tenned, ha a gyülekezeted nagyon bűzlik? Először is: ne terjeszd tovább a bűzt! „Mindenekelőtt az egymás iránti szeretet legyen kitartó bennetek, mert a sze­retet sok bűnt elfedez” (lPéter 4:8). Másodszor: tegyél a helyreállásért!……………………………………… ha valakit tetten is érnek valamilyen bűnben, ti, akik lelki emberek vagytok, igazítsátok helyre az ilyet szelíd lélekkel…” (Galata 6:1). Harmadszor: égess tömjént! Amikor a szent sátor lámpásait esténként eloltották, azok jellegzetes rossz szagot árasztottak, ezért paran­csolta Isten Mózesnek, hogy égessenek tömjént. Ne csüggesszen el, ha a test testként cselekszik. Ne válj éretlenségeddel a probléma részévé, inkább a megoldás részese légy! A zsoltáríró ezt mondta: „Jusson eléd imádságom, mint illatáldozat…” Amikor problémák támadnak gyülekezetedben, imádkoznod kell, Isten Igéje szerint élned, és hinned, hogy Ő jót fog kihozni ebből a helyzetből.

 

 

Ha sikert akarsz – készülj fel jól!

 

„Bölcsesség építi a házat, értelem szilárdítja meg.” (Példabeszédek 24:3)

Mi történik, ha nem vagy jól felkészült? Dolgok, amiket remélsz, nem fognak megtörténni. Cselekedj, és akkor gyakrabban fognak megtörténni, mint ha csak reménykedsz. A győzelem és a vereség közötti határvonal – a felkészülés! Arthur Ashe teniszbajnok mondta: „A győzelem kulcsa az önbizalom, az önbizalom kulcsa pedig a felkészülés”. Vagy ahogy a dal mondja: „Ha csak álmodozol a csillagokat nézve”, nem fog megvalósulni az álmod, fel kell készülnöd rá. Gondolkodtál valaha azon, hogy mit csinált Jézus azokon az imádságban töltött kora hajnalokon és éjszakákon? Felkészült! Ha fejlődni akarsz, akkor a felkészülést életformáddá kell tenned. Újra és újra kérdezd meg: „Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Mennyi időt, erőfeszítést és milyen erőforrásokat kell erre fordítanom? Milyen akadályokat kell legyőznöm?” Ha ilyen gondolkodásmód szerint élsz, jól fogsz haladni azon az úton, hogy betöltsd életed Isten szerinti rendeltetését. Amikor megkérdezték a Queen Mary [a világ egyik legnagyobb óceánjárója – a ford.] kapitányát, hogy meddig tart, amíg a hajóját teljesen leállítja, azt válaszolta: „Kicsivel több, mint egy mérföld”. Majd hozzátette: „A jó kapitány legalább egy mérfölddel előre gondolkodik”. Bármilyen vállalkozásod sikerét az határozza meg, hogy mennyire fontos ez számodra, és mennyire vagy képes felkészülni rá. Az egyik magyarázó bibliafordítás [The Living Bible] így fogalmaz: „Bármilyen vállalkozás… ha bölcs tervezéssel épül, erős és szilárd lesz a józan ész segítségével, és nagyszerűen fog jövedelmezni, ha folyamatosan összhangban van a valós tényekkel” (Példabeszédek 24:3 TLB). Alexander Hamilton, aki egyike volt az Egyesült Államok alapító atyáinak, azt mondta: „Az emberek zseniálisnak tartanak, de minden zsenialitásom ezen alapul: ha valami a kezembe kerül, alaposan tanulmányozom”. Tehát, ha sikert akarsz – készülj fel jól!

Kategória: Napi | A közvetlen link.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.