A Hit több mint elhinni valamit: Tedd meg a következő lépést!

 

“Jézus ekkor így szólt hozzá: “Menj el, a hited megtartott téged.” És azonnal újra látott, és követte őt az úton.” Márk 10:52

Én nem tudhatom, hogy mi a következő lépés, amit meg kéne tenned, de azt tudom, hogy meg kell tenned. Néhányotoknak az a következő, hogy befogadja Jézus Krisztust az életébe. Másoknak talán a bemerítkezés jön. Lehet, hogy egy gyülekezethez kell csatlakoznod, egy házicsoportba belépned, adakoznod, szolgálatot találnod, misszióútra menned vagy elhívni egy barátodat a gyülekezetbe. Nem tudom, hogy számodra mi a következő lépés, de ezt tudom: Van következő lépés. Isten soha nem fog végezni a hited mélyítésével. Mindig van következő lépés.

Ha nem teszed meg ezt a bizonyos lépést, akkor beleragadsz a nyomvályúba – és az egyetlen különbség a sírbolt és a nyomvályú közt, a hossza. Ha nem lépsz előrébb hitben, akkor meg fogsz halni. A szíved kihűl és sokkal távolabb fogod érezni magad Istentől. Ő nem fog segíteni megtenni a harmadik, negyedik és ötödik lépést, amíg meg nem teszed az elsőt. Ha kéred Istent, hogy segítsen neked valamiben, akkor Ő ezt kérdi tőled, “Miért nem tetted meg, amit már ezelőtt kértem tőled?” Lehet, hogy már “meg akartál tenni” valamit. Ne csak célozgass, lőj!

Mielőtt Bartimeus találkozott Jézussal, ott ült az út mellett. Miután visszakapta a látását az Úrtól, “azonnal követte őt az úton” (Márk 10:52) A történetnek melyik része igaz az életedre: ülsz az út mellett vagy követed Jézust? Mit gondolsz melyik életforma ad többet? Melyik lehet örömtelibb, melyik jelent többet és melyik ad több megelégedettséget? Melyiket szeretnéd élni?

Egyetlen módja van annak, hogy a Jézust követő életformát éld: Tedd meg a következő lépést!

A Hit több mint elhinni valamit. A Hit több mint gondolkodni, beszélni vagy meggyőződésekkel rendelkezni Jézus felől. A Hit cselekvés. Ez mozgás; valami aktív tevékenység. Valami olyan dolog, amit csinálnod kell. Valójában a Jakab 2:14-ben ezt írja a Biblia: “mit használ, ha valaki azt mondja, hogy van hite, de cselekedetei nincsenek?”

Honnan szerezhetsz hitet, hogy frissen kezdhesd újra? Egyetlen forrás van: Jézus Krisztus.

“Az ő munkája az, hogy ti a Krisztus Jézusban vagytok. Őt tette nekünk Isten bölcsességgé, igazsággá, megszentelődéssé és megváltássá.” (1. Korinthus 1:30) Bartimeusnak fogalma sem volt róla, hogy Jézus arra fog járni aznap. Neki ez csak egy újabb nap volt. De Isten egy nem várt lehetőséget adott neki, amit megragadva újat kezdhetett. Isten ugyanolyan lehetőséget ad neked is. Ne szúrd el! Tedd meg a következő lépést a hitedben mielőtt a lehetőség elúszik.

Beszéljünk róla:

Mire vársz ahhoz, hogy megtedd a következő hitbeli lépést? Mi a kifogásod a halogatásra?

Milyen “következő lépést” fogsz megtenni ma, hogy növekedj a hitedben?

 

Isten közeli Apa

 

“… hogy keressék az Istent, hátha kitapinthatják és megtalálhatják, hiszen nincs is messzire egyikünktől sem…” (ApCsel 17,27)

Az Apostolok Cselekedetei 17. fejezetében Pál egy prédikációt mondott el az athéniaknak. Arról beszélt, hogy Isten nem lakik templomban vagy egy kis házban. Nem korlátozza magát, ő az egész világon él. Isten mindenhol ott van. Miért? Erről szól a mai igevers: hogy az emberek keressék az Istent, hiszen nincs messze egyikünktől sem. Isten közel van, és mindenki által elérhető.

Sok gyerek nő fel manapság állandóan távollévő apával. Olyannal, aki soha nincs otthon, mindig távol van, kihagyja a fontos eseményeket. Sőt, még ha otthon is van, akkor sincs ott igazán. Teljesen lekapcsol, újságot olvas, tévét néz, vagy dolgozik. Fizikailag ugyan ott van, de agyilag és érzelmileg nincs otthon.

Ezért fontos emlékezni három bíztató tényre Isten közelségével kapcsolatban:

1. Isten soha nem túl elfoglalt ahhoz, hogy törődjön velem.

A Zsoltárok 145,18 szerint “Közel van az ÚR mindenkihez, aki hívja…”. Ő soha nem túl elfoglalt ahhoz, hogy beszéljen velem. Amikor imádkozni akarok Istenhez, akkor nem egy telefonközpont foglalt jelzése fog várni azért, mert éppen mindenki más is imádkozik: “A hívott vonal foglalt. Kérjük próbálkozzon később.” Istennek nem jelent gondot, hogy minden imádságra egyszerre odafigyeljen, hiszen ő Isten. Mindig közel van. Soha nem mondja, hogy “Inkább majd máskor.”

2. Isten szeretne nekem segíteni.

Őt nem untatják a kéréseim. “Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok jó ajándékokat adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább ad jókat a ti mennyei Atyátok azoknak, akik kérik tőle?” (Máté 7,11) Ha te, tökéletlen apaként is tudod, hogy hogyan adj jó ajándékokat a gyerekeidnek, akkor nem gondolod, hogy Isten, aki a tökéletes Apa, tudja, hogy hogyan adjon neked jó ajándékokat? Isten szeretne megadni neked minden olyat, amire szükséged van.

3. Isten együttérez a fájdalmaimmal.

“Akik az ÚRhoz kiáltanak, azokat meghallgatja, és kimenti őket minden bajból.” (Zsoltárok 34,18) Ha fáj neked valami, akkor Istennek is fáj. Ha szomorkodsz, Isten is szomorkodik. Amikor megszakad a szíved, össze vagy törve, és úgy érzed, hogy még az ágyból sem fogsz tudni reggel felkelni, Isten együttérez veled. Akkor vagy legközelebb Istenhez, amikor szenvedsz.

Isten ott van veled. Törődik veled. Segíteni akar neked, gondoskodik rólad, kitart melletted, közel van hozzád. Ez annyira jó hír!

 

 

Miért tűri el Isten a gonoszságot?

 

Ján 3:19 Az ítélet pedig azt jelenti, hogy a világosság eljött a világba, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert a cselekedeteik gonoszak.

Minden józanul gondolkodó embert sokkolt, dühített és egészen megdermesztett az a rettenetes tömeggyilkosság, amelyben ártatlan amerikaiakat gyilkoltak meg Szeptember 11.-én. Szabadon áradtak könnyeink, szívünket pedig mély fájdalom járta át.
A szenvedéssel kapcsolatban olyan őszinte, személyes és magától értetődő a kérdés:
-Miért engedi Isten, hogy ilyen gonoszság történjen? Ha Isten olyan nagyszerű és olyan jó, miért engedi meg, hogy az emberek így bántsák egymást?
A válasz ugyanaz, mint ami a legnagyszerűbb áldásunk és a leggonoszabb átkunk:
-Képesek vagyunk arra, hogy döntsünk. Válasszunk jó és rossz között. Isten szabad akaratot adott nekünk. Saját képmására teremtett bennünket. Megadta a szabadságot, hogy megválasszuk a viselkedésünket, és megadta a döntés képességét lelkiismereti kérdésekben is. Ez az egyik nagy különbség, ami kiemel bennünket az állatok közül, de ugyanez a forrása a világot elborító fájdalomnak is.

Mindegyikünk alkalmas és hajlamos az önzésre és a gonosz cselekedetekre, és valahányszor ez történik, emberek sérülnek meg!
A bűn az önzésből ered. Azt akarom cselekedni, amit én akarok, nem pedig azt, amit az Isten mond nekem. Sajnálatos módon a bűn mindig fájdalmat okoz másoknak, nemcsak nekünk.

Isten eltörölhetné a gonoszságot a Föld színéről egyszerűen azzal, hogy elveszi a döntési szabadságunkat. Bábukká tehetne minket, akiket madzagon rángathat. Ezzel a lépéssel a gonoszság teljesen megszűnne. De Isten nem bábunak teremtett. Azt akarja, hogy szabadon és önként szeressék és dicsérjék Őt azok a teremtményei, akiket eleve kiválasztott és elhívott a szeretetre. Ez a szeretet nem volna valódi, ha nem lenne más választásunk is.

Igen, Isten vissza is tarthatta volna a terroristákat attól, hogy öngyilkos küldetésüket végrehajtsák. Zárlatossá tehette volna a szabad akaratukat, ahelyett, hogy ezt tegyék. De ebben az esetben ahhoz, hogy igazságos maradjon, mindannyiunkkal ezt kellene tennie. Bár te és én sem vagyunk terroristák, mégis önző döntéseinkkel és cselekedeteinkkel másokat bántalmazunk.

A szabad döntések világában Isten akarata ritkán teljesül! Sokkal gyakoribb, hogy a könnyebbik utat választva a saját akaratunkat teljesítjük. Ne hibáztasd Istent a 9/11 tragédiájáért. Hibáztasd azokat, akik megtagadják Isten parancsát, miszerint: „Szeresd embertársadat, mint önmagadat!”
A mennyországban! Ott Isten akarata tökéletesen teljesül! Ezért nincs szenvedés, fájdalom vagy gonoszság nála. De ez itt a föld. Egy bukott, tökéletlen hely. Itt minden nap döntenünk kell amellett, hogy teljesítjük Isten akaratát. Ez nem automatikus. Nem megy magától. Ezért mondta Jézus, hogy így imádkozzunk:

„…Legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is…”

A Biblia elmagyarázza nekünk a gonoszság gyökerét is: Mi emberek sokkal inkább keressük a magunk kedvét, semmint hogy annak a kedvére tegyünk, aki megteremtett bennünket.
Sok más kérdés is átvillan az agyunkon rosszabb napokon, de a választ nem a közvéleménykutatók, a tudósok, vagy a politikusok fogják megadni. Istenre kell tekintenünk és az Ő Igéjére vigaszért és iránymutatásért, válaszokért a kérdéseinkre.
Le merném fogadni, hogy az imaházak és Isten házai zsúfolásig telve voltak a Szeptember 11. utáni hétvégén. Megpróbáltatásainkban Teremtőnkhöz kiáltunk, csak hogy találkozzunk vele. A vágy mélyen belül gyökerezik és egyetemleges. 2001. szeptember 11-én milliók ajkát hagyták el elsőként ezek a szavak: „Ó, Istenem!”

Arra teremtettünk, hogy kapcsolatban éljünk Istennel, de Ő arra vár, hogy mi önként válasszuk Őt! Ő kész rá, hogy vigasztaljon, vezessen és tanácsoljon minket fájdalmainkban.
De a döntés rajtunk áll!

Kategória: Napi | A közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?