ADD ODA A TIZEDET!

 

„…tegyetek próbára engem – mondja a Seregek Ura…” (Malakiás 3:10)

Becslések szerint a gyülekezetbe járók kevesebb mint egytizede adja oda jövedelmének tizedét az Úr munkájára, pedig a Biblia egyértelműen azt tanítja, hogy minden jövedelmünk első tizede Istené. „A föld minden tizede az Úré… az Úr szent tulajdona az” (3Mózes 27:30). Mai becslések szerint az egyház bevételeinek kétharmada 69 éves vagy annál idősebb személyek adományaiból származik. Ez riasztó! Meg kell tanítanunk gyermekeinknek a tizedadás felelősségét és jutalmát Lehet, hogy azt gondolod, a tizedfizetés csak az Ószövetség törvénye szerint élőkre vonatkozott, például a farizeusokra. Nem, Jézus azt mondta: „ha a ti igazságotok messze felül nem múlja az írástudókét és farizeusokét, akkor semmiképpen sem mentek be a mennyek országába” (Máté 5:20). A tized a minimum, a maximumot pedig szeretetednek és hitednek kell meghatároznia. Ábrahám tizedet adott 600 évvel a törvény megíratása előtt (1Mózes 14:20), majd Jézus jóváhagyta és támogatta a tizedre vonatkozó rendelkezést, amikor azt mondta: „ezeket kellene cselekedni, és azokat sem elhagyni” (Máté 23:23), a Zsidókhoz írt levél írója pedig újra megerősítette, hogy még mindig ez Isten terve (Zsidók 7:4-5). Hívőkként Ábrahám lelki utódai vagyunk, ezért a neki ígért áldások nekünk is szólnak (ld. Galata 3:14) Ha azonban meg szeretnéd kapni mindazt, ami Ábrahámnak megvolt, azt kell tenned, amit Ábrahám tett – és ő volt az első ember a Szentírásban, aki tizedet adott! Ha Istennek adod minden jövedelmed első tizedét, ez azt jelenti, hogy Ő áll értékrendedben az első helyen. Igéje ezt mondja: „Hozzátok be a raktárba az egész tizedet, hadd legyen eleség a házamban, és így tegyetek próbára engem – mondja a Seregek Ura. Meglátjátok, hogy megnyitom az ég csatornáit, és bőséges áldást árasztok rátok” (Malakiás 3:10). Szeretnéd megkapni Istentől az áldásokat? Add oda a tizedet!

 

 

Építsd a hitedet!

„Vegyétek fel… a hit pajzsát!” (Efézus 6:16)

Egy római katona pajzsa tetőtől talpig védte őt. Vasból készült, vastag rétegekben be volt vonva szövettel, és csata előtt vízben áztatták. Így aztán az ellenség tüzes nyilai kialudtak rajta. Érted a lényeget? Pál azt írja: „Vegyétek fel mindenképpen a hit pajzsát, amellyel kiolthatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát.” A sátán nem tud behatolni a tiszta szívbe, amely a Szentírást szívta magába, és amelyet hit erősít. Ezért mondta Jézus Péternek: „Könyörögtem érted, hogy el ne fogyatkozzék a hited” (Lukács 22:32). A hited áll támadás alatt, a hitedet kell táplálni és gondozni, a hited tart meg téged az élet csatáiban! Jézus azt mondta: „Higgyetek Istenben!” (Márk 11:22). Figyeld meg, nem csak azt mondta: „Higgyetek valamiben, ami nagyobb nálatok!”. Nem, Ő azt mondta: „Higgyetek Istenben!”. Ha ma támadás alatt vagy, hivatkozz erre az ígéretre: „Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlent nagyon erőssé teszi. Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el” (Ézsaiás 40:29-31). Isten mindannyiunknak ad egy „adag” hitet (ld. Róma 12:3). Ezt azonban fejlesztenünk kell, ahogy Júdás mondja: „épüljetek szentséges hitetekben” (Júdás levele 20. vers). A támadás alatt lévő hit, épülő hit. Az élet harcaiban fedezed fel, hogy jól táplált vagy elhanyagolt hited van!

 

 

„Issumagijoujungnainermik”

 

„Bocsássatok meg egymásnak… mert az Úr is megbocsátott nektek!” (Kolossé 3:13 NCV)

Egy komikus jelenetben Joe egy közös ismerősük irritáló szokásáról panaszkodik Jerrynek. Ez az illető mindig bökdösi az ujjával annak a mellkasát, akihez éppen beszél. Ezután Joe mutat egy kis fiolányi különösen robbanásveszélyes nitroglicerint egy cérnára erősítve, és elmagyarázza: „Ezt a nyakamba akasztom, és azon a helyen fog lógni, ahová bökdösni szokott. Ha legközelebb megpróbál bökdösni, megfizet érte!” De Joe is! Mert a „szemet szemért”-ből nyakat nyakért, munkahelyet munkahelyért, hírnevet hírnévért lesz! Pál azt mondja: „Bocsássatok meg egymásnak… mert az Úr is megbocsátott nektek!” Tedd túl magad rajta, mielőtt gyűlöletté válna! Morva misszionáriusok kerestek egy szót a megbocsátásra az eszkimó nyelvben. Ekkor fedezték fel az „issumagijoujungnainermik” szót, egy 24 betűből álló nyelvtörőt, mely szó szerint azt jelenti: „többé nem vagyok képes erre gondolni”. Az őszinte megbocsátás arról szól, hogy továbblépsz, és többé nem vagy hajlandó a történtekre gondolni.

Könnyű megbocsátani az egyszer vétőnek, aki mondjuk eléd vág a forgalomban, de egy visszaeső bűnözőt, mint például Saul, aki folyamatosan üldözte és fenyegette Dávidot, át kell adnunk Istennek. Nem kell helyeselned a viselkedésüket, vagy úgy tenned, mintha a dolog meg sem történt volna. Légy kegyelmes, de tarts távolságot! Dávid a Saullal való konfrontációt követően nem vitte el őt vacsorázni. A Biblia azt mondja: „Saul akkor hazament, Dávid pedig… fölment a sziklavárba” (1Sámuel 24:23). Meg tudsz bocsátani a vétkesnek anélkül is, hogy közeli kapcsolatot keresnél vele. Pál azt írja: „Tartsátok szemmel azokat, akik szakadásokat és botránkozásokat okoznak… Térjetek ki előlük!” (Róma 16:17). A megbocsátás nem ostobaság, csak annyit jelent, hogy a vétkest Isten szemével nézed.

 

 

ISTEN FEL FOG KÉSZÍTENI

 

„Mert ki az közületek, aki tornyot akar építeni, és nem ül le előbb, és nem számítja ki a költséget, hogy telik-e mindenre a befejezésig?” (Lukács 14:28)
Mielőtt Isten többet adna, előbb megfigyeli, mihez kezdesz azzal, amid már van. Amikor kimond valamit az életedről, az olyan, mint egy vetőmag; idő kell hozzá, hogy gyökeret eresszen és kihajtson. Ha Isten eltervezett valamit számodra, „…várd türelem­mel, mert biztosan bekövetkezik, nem marad el” (Habakuk 2:3). A türelem fejleszti ki bennünk a képességet arra, hogy kiálljuk a nyomást, ami az áldásokhoz társul. Tekints csak vissza; nem éppen azok a dolgok, amiken keresztülmentél, készítettek fel arra, hogy kezelni tudd, ami most ér? Ha Isten korábban adta volna, nem tudtál volna meg­birkózni velük, de Ő sokkal jobban szeret annál, semhogy hagyná, hogy ilyen történjen. Gondold végig: ha nehezen tudod kezelni azt, ha néhányan kritizálnak, hogyan tudnád elviselni, ha lelkipásztor vagy vállalatvezető lennél? Kész vagy megfizetni az árat? Sőt, ami még fontosabb: képes vagy megfizetni? Minél többet ad neked Isten, annál többért leszel felelős. Jézus azt mondta: „„Mert ki az közületek, aki tornyot akar építeni, és nem ül le előbb, és nem számítja ki a költséget, hogy telik-e mindenre a befejezésig?” Van, hogy csak azért akarunk dolgokat, mert az másoknak is megvan. Például azt mondod, férjet és gyerekeket akarsz, de kész vagy az áldozatkész életre? Azt mondod feleségre van szükséged, de kész vagy odaajándékozni magad érte? (ld. Efezus 5:25) Bármin is mégy ma keresztül, nagy békességet ad az a tudat, hogy az ellenség semmit sem te­het, amivel keresztülhúzhatná Isten terveit. Tehát: „Reménykedj az Úrban, maradj az ő útján! Ő felmagasztal, és öröklöd a földet…” (Zsoltár 37:34) Örülj, Isten épp felkészít!
a

Hozzászólások lezárása.


“Gyengéd Atya, ne sújtsd haragoddal ezt a nemzedéket,mert akkor mindnyájan elpusztulnak. Ne sújtsd nyájadat keserűséggel és gyötrelemmel, mert akkor a vizek kiapadnak, és a természet kiszárad. Akkor haragod fölemészt mindent, hogy nyoma sem marad. Akkor leheleted tüze lángba borítja a Földet, és pusztasággá változtatja. A látóhatáron egy csillag tűnik majd fel. Az éjszakát pusztulás rázza meg, és úgy hull a hamu, mint télen a hó, beborítva népedet, mint megannyi szellemet. Könyörülj rajtunk Istenünk, ne ítélj meg minket szigorúan! Emlékezz meg azokról a szívekről, akik örömüket lelik Benned, és akikben Te is örömödet leled! Emlékezz meg azokról, akik hűségesek Hozzád, és ne engedd, hogy erővel sújtson le ránk Kezed, hanem Irgalmasságodban emelj föl bennünket, és írd bele minden szívbe Törvényeidet. Ámen.”
Archívum
Locations of Site Visitors Map„Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!”Map
Imádott Jézusom! Te rettenetes kínszenvedések árán váltottál meg minket. Kínszenvedéseidre kérünk, erősíts meg minket! Te, Aki a Getszemáné kertben vérrel verítékeztél, mert halálfélelem kerített hatalmába, de a szent angyal megerősített, és ki tudtad mondani: „Atyám, ha lehetséges, múljék el Tőlem ez a kehely, de ne az Én akaratom legyen, hanem a Tiéd.” Drága Szent Jézusom! Kérlek, erősíts meg minket is! Add nekünk a Te erődet, küldd el hozzánk is szent angyalodat, hogy Veled együtt mi is ki tudjuk mondani, amit Te mondtál: „Atyám, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy Te.” Jézusom, Téged elítélt Pilátus, és Te némán elfogadtad az ítéletet. Kérlek, add meg nekünk is a Te lelki békédet, hogy elfogadjuk az igazságtalan ítéletet abban a hitben, hogy Te megváltottál minket, és ha mindhalálig kitartunk Melletted, egy jobb hazát adsz nekünk, ahol Veled együtt örökké boldogok leszünk. Drága Jézusom! Téged megostoroztak a mi bűneinkért. Te némán tűrted a fájdalmas ütlegeket. Kérlek, add meg nekünk is a Te erődet és a Te békédet, hogy elviseljünk Érted, és az Evangéliumért minden szenvedést, és azt a Te örök érdemeiddel egyesítve, Szűzanyánk hétfájdalmas Szeplőtelen Szíve és könnyei által felajánljuk Neked a lelkekért. Jézusom, Téged kigúnyoltak, leköpdöstek, Arcul ütöttek, és tövissel koronáztak. Így gyaláztak meg azért, mert kimondtad az igazságot: „Király vagyok. Az Én országom nem e világból való.” Drága Jézusom kérlek, adj nekünk is bátorságot, hogy megvalljunk Téged az emberek előtt. Még akkor is, ha ez az életünkbe kerül. Jézusom, Te vérző, sebes Válladon vitted fel a Golgotára a súlyos keresztet. Többször elestél, összeroskadtál, de mindig felálltál. Kérlek, add nekünk a Te erődet, hogy mi is végigmenjünk a keresztúton. Meg ne torpanjunk, vissza ne forduljunk, csak Téged kövessünk. Dagadt, sebes Arcod és Tested indítson minket részvétre Irántad, hogy el ne hagyjunk Téged, Megváltó Istenünket, Aki a mi bűneinket vetted Magadra, és helyettünk adtál elégtételt. Szenvedő Arcod képét nyomd a mi lelkünkre, hogy soha ne felejtsük, mekkora árat fizettél értünk! Jézusom, Téged hatalmas szegekkel szegeztek fel a keresztfára. Te ezt is békével, némán tűrted, mert tudtad, hogy áldozatoddal rengeteg lelket mentesz meg. Az egész világot, az egész történelmet. Kérünk, add nekünk a Te erődet, hogy soha ne magunkra, és saját szenvedéseinkre, áldozatainkra tekintsünk, hanem mindig csak Rád, hogy megtegyük akaratodat, és ez által példaképek lehessünk az elkövetkező nemzedékeknek. Ránk is úgy tekintsenek, mint az Egyház magvetésére, mert az Egyház ereje, és örök példája a vértanúk hite és hűsége. Drága Jézusom! Nagy volt a mi váltságdíjunk. Ezért nem vagyunk a magunkéi, hanem a Tied, Aki megváltottál minket. Kérve kérünk, tudatosítsd ezt bennünk, és add kegyelmedet, hogy maradéktalanul teljesítsük ránk vonatkozó örök szent tervedet! Erre áldj meg bennünket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Drága Jézusunk, golgota kereszted lábánál, és a Szentháromság Szeretetlángja körül letérdelünk, megfogjuk egymás kezét, egymásnak támasztjuk keresztjeinket, együtt visszük, és pajzsként védjük a Szentháromságot az Oltáriszentségben. Drága Szűzanyánk, tisztíts meg minket rendetlenségeinktől és rendezetlenségeinktől, esdj ki számunkra minden szükséges kegyelmet a Mennyei Atyától, és kérd meg Őt, hogy újítsa meg a már meglévő kegyelmeinket! Kérünk Téged, hogy helyezz minket a Szentháromság jelenlétébe, ölelő szeretet-áramába! Drága Jézusunk, a te szent véreddel, Szűzanyánk, a te édesanyai palástoddal, könnyeiddel, drága Szentlélek a te szeretetlángoddal és drága Mennyei Atya, a te védelmed pecsétjével * Födjetek be minket tetőtől-talpig, testünket, lelkünket, szellemünket, gondolatainkat, szavainkat, cselekedeteinket, érzéseinket, vágyainkat, álmainkat, akaratunkat, erőnket, tudatunkat és tudatalattinkat. Födjétek be és védelmezzétek minden tulajdonunkat, ingó és ingatlan javainkat (beleértve telefonjainkat, járműveinket is). * Védelmezzetek meg minket a gonosz erő minden támadásától és kísértésétől! Védelmezzetek meg a betegségtől, bajtól, balesettől, háborútól, éhínségtől, katasztrófáktól, üldöztetéstől és átkoktól, minden okkult támadástól! * Ugyanígy fedjétek be és védelmezzétek meg szeretteinket és az ő tulajdonaikat, közösségeinket, rokonainkat, barátainkat, minden ránk bízott embert, akiket hordozunk. Védelmezzétek meg a papokat, legfőképpen a magyar katolikus papokat és szerzeteseket valamint a szentatyát. Védelmezzétek meg az ifjúságot, legfőképpen a magyar ifjúságot, a családokat, legfőképpen a magyar családokat. Födjétek be és védjétek meg a magyar nemzet minden tagját, egész Nagymagyarországot. Védjétek meg a politikusainkat, a betegeket, haldoklókat, magatehetetlen, idős embereket, minden szenvedőt. (Szenvedéseiket felajánlom az ő nevükben engesztelésül). Födjétek be és védelmezzétek a közömbösöket, a kárhozat útján járó embereket, hogy ne tudjanak nekünk ártani, és mindazokat, akik meghalnak hogy ne kárhozzanak el. Minden fent említett személyt belehelyezek Jézus szívsebébe. Drága Szentháromság, a Szűzanya Szeplőtelen Szívén át felajánlom Nektek engesztelésül életemet és halálomat, életem minden napját és éjszakáját. Jézus szenvedéseivel egyesítem az én apró kis szenvedéseimet, és így ajánlom fel minden cselekedetemet, lépésemet, szívdobbanásomat, lélegzetvételemet, kimondott szavaimat egy-egy invokációként és imafohászként. Felajánlom a szabad akaratomat, minden imámat, böjtömet, minden napom minden percét, főleg a mai napomat engesztelésül. Drága őrangyalaink és védőszentjeink, járjatok közben értünk, vigyázzatok ránk és legyetek velünk egész nap. Lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen és tekintetünk összeforrjon, ajkunk együtt könyörögjön az Örök Atyához irgalomért! AmenFree counters!
Legutóbbi hozzászólások
  • Hiba történt: a hírcsatorna nem elérhető. Később próbálkozzunk újra.
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Lelkek, akikért sokan nem imádkoznak 2018. 12. 02, Vasárnap Az Úr egy pusztába vezetett, ahol sok mocsarat láttam. Felfigyeltem arra, hogy a mocsárban emberek vannak. A sár tetőtől-talpig ellepte őket és jól érezték magukat benne. Ekkor Jézus felé fordultam és megkérdeztem Őt arról, hogy hogyan lehet rajtuk segíteni. Ő azt felelte: „Én csak azokon segíthetek, […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Az üldöztetés sokak számára nem egyértelmű 2018. 11. 02, Péntek A Szűzanya, mint a Világ Győzelmes Királynője megmutatta hazánk határainak védelmét. Láttam, hogy a katonák és rendőrök mellett angyalok álltak, akik szellemi harcot vívtak a bukott angyalokkal szemben. A menekültek többsége mögött egy-egy démon állt, akik arra buzdították őket, hogy rombolják le Mária országát. Itt […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2018. november 3. Az Úr Jézus… „Nyisd ki a Szentírást!” Erre a részre nyílt ki: „Mert olyan nagy szorongattatás lesz akkor, amilyen még nem volt a világ kezdetétől mostanáig, és nem is lesz többé. Ha meg nem rövidítenék azokat a napokat, nem menekülne meg egyetlen élőlény sem; de a választottakért megrövidítik azokat a napokat.” (Máté […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   A Szűzanya véres könnyei 2018. 10. 05, Péntek Álmomban láttam egy Szűzanya szobrot, ami megelevenedett és életnagyságú lett. Rajtam kívül még számtalan ember volt jelen, és közöttük sok fiatal volt. A Szűzanya szomorú véres könnyeket hullatott. A szeme alatti résznél rengeteg vércsepp gyűlt össze vérrögként. Még sosem láttam így sírni édesanyánkat. A tekintetéből szeretet áradt, […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2018. szeptember 4. Szentségimádáson az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Merüljetek el Szívem szeretetének lángtengerében! Adjatok hálát azért, hogy itt maradtam köztetek a legméltóságosabb Oltáriszentségben. Köztetek trónolok, mint az irgalmasság Királya. A szívetekbe térek, ha befogadtok. Eggyé akarok válni veletek! Eggyé a szeretetben, a békében és a derűben. Ha tiszta lélekkel fogadtok Engem a szívetekbe, akkor […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Az Eucharisztia, mint létünk forrása 2018. 09. 01, Szombat Jézus: „Gyermekeim, Szentséges Szívem legnagyobb szomorúsága a világban uralkodó hitehagyás. Sok katolikus gyermekem elhagyta a vallást, akik szívükből kitöröltek mindent, ami Istenre emlékeztette őket. A katolikus templomokban lassan elvész az Eucharisztia iránti igaz tisztelet. Amikor másodszor eljövök a felhőkön, akkor vajon találok e hitet a földön? […]
  • Ti vagytok a világ lelkiismerete
   2018.09.16 Imádságba merülök. A Szent Anna réten vagyok. A templom bejáratánál egy nővér fogad. Nagyon örülünk egymásnak. Bevezet. A Szűzanya ott van. Mellettünk egy angyal. Az angyal suhintott a szárnyával. Egy csodaszép helyen termünk, majd újra suhint, egy ködös hely, s a harmadik szárnysuhogásra teljes a sötétség. Fénycsíkokat látok az égről a föld felé, mint […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által
   Most még több imára és áldozatra van szükség 2018. 09. 13. Gecemáni órák Gyermekeim! Minél közelebb vagytok Hozzám, annál nagyobb védelemben részesültök. Valóban mindenkit szeretek, de csak azokat tudom megvédeni, akik szabad akaratukból elfogadnak Engem. Közelemben vannak, érzik és viszonozzák szeretetemet. Csak azokat tudom megbízni különféle szolgálattal, akik vágyakoznak utánam, és teljesítik akaratomat. Mennyire vágyom […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Kútvölgyi kápolna engesztelés 2018. 08. 11, Szombat A kútvölgyi kápolna előtt leültem egy kis padra, ahol csendben elmélkedtem. Váratlanul az Úr hófehér ruhában ki jött a kápolnából (melynek ajtaja tárva nyitva volt) és leült mellém, majd kedvesen így szólt hozzám: “Ne félj, Én vagyok!” Aztán tovább folytatta: “Sebeim engesztelésén keresztül akarom megmenteni országotokat mindattól a […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2018. augusztus 4. Szentségimádáson az Úr Jézus… Drága gyermekeim! Értsétek meg végre: Térjetek meg és tartsatok bűnbánatot, mert a haladék lejár. Ütött az óra. Már benne éltek az időben, amikor kinek-kinek megfizetek cselekedetei szerint. Mindnyájatoknak meg kell jelenni isteni ítélőszékem előtt. Én vagyok az Örök Bíró. Atyám Rám bízta az ítéletet. Ezért kicsinyeim, kérve kérlek […]