2018. szeptember 18. EL KELLENE OLVASNIUK, HOGYAN MUNKÁLKODIK LELKEM (1 KOR 12,1-11) IGAZSÁGOSSÁGOM LELKE TÚLCSORDUL

1988. október 11.

Béke legyen veled!

Dicsõség legyen Istennek!

Kinyilatkoztatásom kezdetétõl fogva mondom neked, hogy Egyházam romokban hever, ezekbe a romokba viperák fészkelték be magukat, és belsejében készítettek otthont maguknak. Ó Vassula! 1 Mennyire szenvedek…! El kell jönnöm, le kell tekernem azokat a kígyókat, amelyek Szentségeim Legszentebbjét fonják körül, és el kell távolítanom õket az Egyházból. Ezután egészen újjá kell építenem Egyházamat… Gyermekem, nehéz és ijesztõ ennek a letarolt pusztaságnak a közepén élni, de éri közel vagyok mindazokhoz, akik szeretnek engem, és szeretettel tisztelik Szent Nevemet. Emlékeztetni akarom azokat, akik mennyei mûveimre taposnak, hogy én végtelenül gazdag vagyok. Valahányszor fellázadt teremtésem, követeket küldtem, akik Szavamat hordozták. Mert a lázadás pusztasággáváltoztatja azt a földet, ahol éltek. Bár a ti õseitek is lázadtak, az õ kételyeik sohasem voltak olyan súlyosak, mint a ti nemzedéketeké, amely még azt is kétségbe vonja, hogy üzenetekbenszólhatok kiválasztott angyalaimhoz. Gyermekem, Egyházamban vannak olyan szolgáim, akik azt állítják, hogy hisznek bennem, de visszautasítják isteni mûveimet, amelyeket ma ajánlok fel nektek, és amelyek a Szentlélektõl valók. Szárazságuk ítéli el õket, és az ítélet napján pedig én fogom õket megítélni! Ezeknek az embereknek vissza kellene fordulniuk a Szentíráshoz, és el kellene olvasniuk, hogyan munkálkodik Lelkem, és hogyan áldom meg azokat az adományokat, amelyeket választottjaimnak adok. Mind tõlem való. 2 Gyermekem, te és én, én és te, együtt megyünk keresztül ezen a pusztaságon. Ezt a halált hozó pusztaságot a racionalizmus, a hit hiánya, a szeretet hiánya, a szabad szerelem, a vágyak minden áron való kielégítése, a hiúság és a Szentlélek mûvei iránti harag teremtette meg. Makacs süketségük ítéli el õket. Aki visszautasítja a Szentlélek mûveit, engem utasít vissza, mert a Szentlélek és én Egy és ugyanaz vagyunk!… Ezek az emberek kiterjesztik a sivatagot, és õrködnek, hogy semmi se nõjön benne. Ha meglátnak egy virágot, vagy rátaposnak, vagy szándékosan magára hagyják és sohasem öntözik, hadd száradjon el, és így szabadulnak meg tõle… Igazságosságom kelyhe túlcsordul, és már érzik igazságosságom elsõ csöppjeit magukon. Mindössze annyit kérek ezektõl az emberektõl, különösen azoktól, akik nekem szolgálnak, de visszautasítják a Szentlélek mûveit, hogy imádkozzanak, imádkozzanak, imádkozzanak megvilágosodásért és erõsebb hitért! Jöjj gyermekem, szerezz nekem mindig örömet azzal, hogy megemlékezel szent jelenlétemrõl!

Mi ketten, Uram.

Szeretlek, igen, mi ketten.

Mi ketten.

Igen Szûzanyám.


1 Isten szenvedõ és fájdalmas hangon kiáltott.
2 Jézus arra kért, hogy jelöljem meg az 1 Kor 12,1-11 szakaszát.

Kategória: Napi | A közvetlen link.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.