2018. május 31. ÉN, AZ ÚR KORONÁZTAM MEG ÉDESANYÁMAT A MENNYORSZÁG KIRÁLYNÕJÉT

ÉN, AZ ÚR KORONÁZTAM MEG ÉDESANYÁMAT A MENNYORSZÁG KIRÁLYNÕJÉT

1988. február 10.

Vassula, hallgass rám és írj!

Igen, Uram.

Én vagyok az Ige, az Alfa és az Omega, én vagyok az életadó Ital, a Szeretet Forrása és tõlem származik mindaz, ami létezik. Testet öltöttem és leszálltam a Földre, hogy megváltsalak benneteket. Leányom, Egyházamban olyan sok félreértés támadt kereszten elhangzott szavaim nyomán, amelyeket Jánosnak és Édesanyámnak mondtam! Hadd emlékeztesselek benneteket másra is, mindenekelõtt arra, hogy miként koronáztam meg én, az Úr, Édesanyámat, a Mennyország Királynõjét.

Uram!

Igen, Vassula?

Eljöttél és úgy mutatkoztál be, mint Isten. Azután kétszer nevezted õt Anyádnak. Ezzel kijelentetted, hogy Szûz Mária a Te Édesanyád, tehát megerõsítetted, hogy õ “Istenanya”. Te mondtad Uram! Ezt a méltóságot a protestánsok nem fogadják el.

Mennyire örülök leányom, nem tanítottalak hiába, elégedett vagyok, hogy megértetted mûveimet. Igyekezz folytatni a tanulást! Imádkozz ezért a tudásért. Megadom neked a felfogóképességet, ha kéred, Vassula. Figyelj rám ismét, azt akarom, hogy Szavaim váljanak ismertté! Én, az Isten, Anyám méhében növekedtem. Õ táplálta Isteneteket, teremtés! Belõle táplálkoztam. Én, az Ige szeretem és tisztelem õt ! Vassula, még egészen az elején elmondtam neked keresztre feszítésem történetét. Emlékezz vissza arra, amikor azt mondtam: “Tekintetem Anyámra esett. Ránéztem, és megszólalt a Szívünk1: Neked adom szeretett gyermekeimet, hogy legyenek a Te gyermekeid is, légy Te az Édesanyjuk!”

Igen, Uram, de testvéreink, a protestánsok azt mondják, hogy amit Te a kereszten mondtál, azt szó szerint kell érteni, és Jánosnak mondtad. Édesanyádat, mivel “özvegy” volt, és Te nem voltál mellette, János gondozására kellett bíznod. Azt is mondják, hogy Szûz Mária nem “Isten Anyja”.

Pedig Vassulám, az Írás sohasem hazudik. A Szentírás ezt írja: “Uram Anyja”. Erzsébet mondta ezeket a szavakat, amikor eltöltötte a Szentlélek. Írd: “Áldottabb vagy te minden asszonynál, és áldott a te méhednek gyümölcse. Hogyan lehet az, hogy Uram Anyja jön hozzám?” Azok a szavak, amelyeket keresztemen mondtam, olyan mélyek, hogy közületek sokan talán nem is értik.2 Tiszteljétek Édesanyámat, aki a ti Szent Édesanyátok is. Pihenj meg Szívemben most! Szerezz örömet nekem azzal, hogy megemlékezel jelenlétemrõl. Tisztelj engem Vassulám!

Igen, Uram.


1 Hallgatag megértés, belsõ egyetértés Jézus és a Szûzanya között.
2 Jézus itt más szavaira is utal, olyanokra mint: “Istenem, Istenem, miért hagytál el engem?”
Kategória: Napi | A közvetlen link.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.