2018. június 15. TANULD MEG A SZENT RÓZSAFÜZÉRT! AZ IDÕK JELEI

TANULD MEG A SZENT RÓZSAFÜZÉRT! AZ IDÕK JELEI

1988. június 2.

Harmadik napja imádkozom a teljes rózsafüzért és természetesen azt a három imát, amelyet az Úr kíván tõlünk.

Uram?

Én vagyok. Vassulám, kitartásod gyengíti az ördögöt, csökken a gonoszság.1 Tanuld meg a szent rózsafüzért, tedd széppé Egyházamat!

Az Úr arra utal, hogy az ortodoxoknak, a protestánsoknak és más egyházaknak, amelyekben nem imádkozzák a szent rózsafüzért, meg kellene tanulniuk ezt az imát. Ezzel gazdagabbá tennék a Szentegyházat, és távol tartanák az ördögöt, és megtörnék erejét. Csökkenne az Egyházban az eretnekség és a hitehagyás, ami a hitetlenség és az engedetlenség miatt szivárgott be.

Igén, Vassula. A Szeretet növekedni fog, a gonoszság pedig megtörik. Azoknak, akik azzal érvelnek, hogy ezt nem én mondtam2, meg fogom mutatni, milyen jelentéktelenek ezek az érvek. Félrevezették õket és nem látják tisztán igazságosságomat. Csupán saját gondolataikat hirdetik, legszívesebben kisajátítanának engem.3 Meglepõdnek azon a szerény eszközön, amelyet azért választottam, hogy kinyilvánítsam magam. Tagadni fogják, hogy tõlem jössz. Elfeledték, hogy mit mond az Írás. Azt mondja: “Hagytam, hogy közeledjenek, akik azelõtt nem kérdeztek, hogy megtaláljanak, akik nem kerestek.”4 Én, az Úr mondom nektek ezt. A szíveteket nyissátok ki, ne az elméteket!

Szentséges Szívem Vassulája, hallottad, mit súgtam füledbe 5 Meg akarok neked mutatni mindent a Timóteushoz írt elsõ és második levélben, amit korszakotok utolsó napjaira jövendöltek. Teremtésem elkorcsosult és mélyebbre süllyedt, mint a szodomiták. Sötétség borul rájuk, mint egy halálos fátyol, amelyet a Sátán küldött. A Sátán sok hamis tanítót küldött, hamis prófétákkal, akik ma filozófusként mutatkoznak be, olyan dogmákat tanítanak, amelyek nem tõlem származnak, nem a ti Uratoktól. Gyermekeim pedig tudatlanságuk miatt beleesnek a Sátán csapdáiba.

Azt akarom, hogy nyilvánosan olvassák fel a Timóteushoz szóló levélbõl figyelmeztetésként a következõ részeket: 1Tim 4,1-6; 1Tim 6,20-21 és 2Tim 2,14-26. Ezek a jövendölések kifejezetten a ti idõtökre vonatkoznak. Azután 2Tim 3,1-17 részben a ti korszakotok állapotáról szól a jövendölés, arról, amilyennek most mutatkozik, mert ezek az utolsó napok az idõk vége elõtt. Komolyan kérlek benneteket, hogy kétszerezzétek meg imáitokat a “visszatérésért.” Szent Szívem nyitva áll minden lélek számára, aki bûnbánatot akar tartani és vissza akar térni hozzám . Virágom, kérd mindig az igazság és a megkülönböztetés lelkét, mielõtt velem írsz. A Szeretet szeret és vezet téged . Jöjj, pihenj meg Szent Szívemben, sohasem feledkezem meg rólad . Mi ketten?

Igen Uram, igen Szûzanyám.


1 A rózsafüzér imádkozásával a Szûzanya és Jézus kedvében járunk, akaratuknak engedelmeskedünk.
2 Hogy tanuljátok meg a szent rózsafüzért.
3 Kijelentik, hogy ezek az írások nem Istentõl származnak, mert sok minden, amit itt Isten leír, nem egyezik meg elképzelésükkel.
4 Iz 65,1-2
5 Két nappal ezelõtt Jézus azt súgta nekem, hogy el kellene olvasnom a Szent Bibliában Szent Pálnak Timóteushoz írt elsõ és második levelét.
Kategória: Napi | A közvetlen link.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.