2018. július 19. AZÉRT SZERETLEK, MERT EGY SENKI VAGY

AZÉRT SZERETLEK, MERT EGY SENKI VAGY

1988. március l6.

Én vagyok az Úr. Tekintet nélkül arra, hogy mi vagy, gondoskodom arról, hogy Szavam ismertté váljék. Te semmi vagy, és sokszor nem vagy kedvemre, amikor megbántasz és megsértesz . A nyomorúságot tartom kezemben, e kor képmását, de annak ellenére, hogy mi vagy, megbocsátottam neked, és Szentséges Szívembe fogadtalak. Leányom, Isten vagyok és uralkodó, mindenek Teremtõje, a magasztos Szeretet Lelke, a kifürkészhetetlen Szeretet Lelke. Tudatában vagy annak, hogy mennyire kedvedben járok? Hogyan mentettelek meg a hazugság nyelvétõl? Teremtés! Add át magad nekem! Miért kalandozik el gondolatod, elfelejtetted kötelékeinket? 1

Uram, környezetem megkísért, és én gyenge vagyok.

Azt kérem, hogy nézz rám, ne félj tõlem! Így szólj hozzám:

“Dicsõség Istennek! Áldott legyen a mi Urunk! s Dicsérjük Urunkat! Engedd, hogy melletted járjak! Amen.”

2 Igen, Vassula, elhagylak-e én téged valaha? Hûséges vagyok hozzád, ugye?

Igen, az vagy, Uram.

Azért szeretlek, mert egy senki vagy, leányom. Követemmé felöltelek és követként fogsz meghalni. Azt akarom, hogy kizárólag értem élj! Én leszek környezeted, egyedül én, a te Istened. Engedd, hogy teljesen körülvegyelek, akarod?

Igen, feltétlenül akarom.

Vassula, tudod-e, hogy mit mondasz? 3

Igen, Uram, tudom.

Hagyatkozz akkor rám! Én akartam, hogy ma itt légy, ahol vagy. Akaratommal felemellek és eltöltelek, hogy beteljesíthesd Szavamat. Szolgáimmal együtt számtalan bajt fogtok átvészelni, de a végén a mi Szívünk fog gyõzni. 4 Ma titkárnõm vagy és holnap követem, õk pedig vezetõid és tanúid.

Uram, valóban reménytelennek tûnik számomra, hogy megjavuljak. Arra következtessek mindabból, amit mondtál, hogy még az elején tartok?

Nem Vassulám, ne veszítsd el reményedet, semmi sem hiábavaló, amit teszel. Megtanítalak arra, miként juss el a tökéletességre. Hiszen megmondtam, hogy tökéletesnek akarlak!

Igen, Uram, de ahhoz képest, ahol ma tartok, még hosszú utat kell megtennem, hogy elérjek oda, ahol Szíved szándéka szerint lennem kellene.

Nem vagyok-e Tanítód?

De igen Uram, én viszont nem vagyok jó tanítványod.

Gyenge vagy, de erõm megment az eleséstõl. Így hát Vassula, mi lehet több annál, hogy én vagyok a te Jelkivezetõd? Mi lenne ennél nagyobb kegy?

Köszönöm mindazt; amit adsz, mivel semmit sem érdemlek.

Ó Vassula! Tudom, hogy mindezt nem azért teszed, hogy szándékosan megbánts. Ahogyan a víz szétfolyik és felszárad, úgy tûnnek el bûneid is, mert elfelejtem mindegyiket. Nem nézek vissza bûneidre és nem is emlékeztetlek rá. Hagyom, hogy mindent elölrõl kezdj! Megújítalak, kedves. Érezd a szeretetet, amelyet irántad érzek! Olyannak fogadlak el, amilyen vagy . Kezedbe adtam a béke és a szeretet koronáját. Ezt a két koronát kell elvinned az igazságosság koronájával együtt, és felajánlanod házamban, szeretett Péterem lábainál.

Igen Uram, vigyél oda Uram!

Jöjj, melletted vagyok, együtt fogyjuk újjáépíteni házamat. Mi ketten?

Igen, Uram!

1988. március 16.

A ti ismerteti jeletek

Jöjj Vassula, legyen a HIT a gyermeki hit, ez a szent szó a ti ismertetõ jeletek!

 


1 Valóban elkalandoztak gondolataim.
2 Megismételtem.
3 Isten azt akarja, hogy gondolkozzam azon, hogy mire kötelezem magam.
4 Szívünk: Jézus és Szûz Mária Szíve.
Kategória: Napi | A közvetlen link.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.