2018. augusztus 6. ISTEN EL FOG JÖNNI HOZZÁTOK, DE NEM TUDJÁTOK, HOGY MILY MÓDON

ISTEN EL FOG JÖNNI HOZZÁTOK, DE NEM TUDJÁTOK, HOGY MILY MÓDON

 

1991. november 24.

Szûz Mária:  Gyermekem! Én vagyok az egész emberiség egyedüli Édesanyja, minden ember az én gyermekem.

Szent Édesanyám, mindenki el fogja fogadni egyszer ezt az igazságot?

Végül minden lélek el fogja fogadni ezt az igazságot. Akik most õszintén szeretik Istent, azok el fogják fogadni.
Gyermekem, soha ne hagyd abba az imádkozást a világ megtéréséért! Értsd meg, hogy minél több imát kapok, annál kevesebb gonoszság terjed. Sohasem hiábavaló az imádság! Felajánlom az Atyának, akinek közel van igazságossága.
Imádkozzatok, hogy elnyerjétek Isten irgalmát! Nem tudjátok, hogy Isten mit tart készen e gonosz nemzedék számára, de emlékezzetek arra, hogy lázadás idején hogyan sújtott le keze a bûnös emberekre. És ami akkor volt, az csak egy része annak, amit most tart készenlétben számotokra. E nemzedék bûneihez mérten fog válaszolni szent lakóhelyérõl igazságossága. Tûzzel, mennydörgéssel, hurrikánnal és a pusztító tûz lángjával jön el, hogy felégesse a világ bûneit. Nem, ti nem tudjátok, mit tart készen a Mindenható az emberiség megtisztítására!
A jelek körülvesznek benneteket, de kevesen látják vagy veszik tudomásul. Fiaim és leányaim ártatlan vérét ontják, hogy odaadják a Sátánnak. Ezt az ártatlan vért mint áldozatot ajánlják fel a gonosz léleknek. A Sátánnak az a terve, hogy kiszakítsa ezt a világot a teremtés keretébõl, mindannyiatokat megsemmisítsen és elégessen a lángokban. Egyetlen nagy áldozattá akar tenni benneteket.
Kiáltok és sírok, véres könnyeket ontok, de kevesen szentelnek figyelmet neki. Isten el fog jönni hozzátok, de nem tudjátok, hogy mily módon.

Szent Szûzanyám, mi imádkozunk, de ahogyan mondod, igen kevesen vagyunk. Mit tegyünk?

A ti imátok meg tudja változtatni a világot, a ti imátok el tudja nyerni Isten kegyelmét a bûnösök megtérésére. És minél több a megtérés, annál több ima száll fel és nyer meghallgatást mások megtéréséért. Érted? Az imának hatalma van! Ezért tartok ki amellett, hogy ne hagyjátok abba imátokat és áldozataitokat, mert ma nagyobb szükség van a hûségesekre, mint valaha. Isten emlékszik minden áldozatotokra, drága gyermekeim! Imádjátok és dicsõítsétek Õt! Az Ecclesia teljes dicsõségében fog életre kelni!

Késõbb:

Uram?

ÉN VAGYOK. Légy gyönyörûségemre, és ne hagyd abba az igazság hirdetését! Megáldottam küldetésedet. Sziklád és oltalmad vagyok. Ha te kicsivé válsz, akkor válik láthatóvá az én jelenlétem teljes ragyogásában. Imádkozni fogsz, hallgatom.

Uram, bocsásd meg bûneinket,
gonoszságunkat, mulasztásunkat, türelmetlenségünket,
szeretetlenségünket!
Bocsásd meg szeretetünk hiányát
és érzékenységünket!
Térítsd meg
a gonoszt, a konokot, a közömböst,
az istentagadót,
és alakítsd át õket a világosság edényeivé,
hogy dicsõítsenek Téged!
Alázd meg a büszkét, tedd kicsivé a nagyot,
hajlítsd meg a merevet!
Változtass át minket is úgy,
ahogyan a Te színeváltozásodban történt!
Amen.

Ha majd Szentlelkem megostromol benneteket, mindannyian át fogtok változni. Mindig készen állok arra, hogy megbocsássak nektek.
Szeretlek kicsim.
Mi ketten?

Igen, Uram.

Kategória: Napi | A közvetlen link.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.