2018. április 12. SZEMBEFORDULHAT-E ÖNMAGÁVAL A SÁTÁN?

SZEMBEFORDULHAT-E ÖNMAGÁVAL A SÁTÁN?

1989. január 13.

Jézus? Mostanában azt mondta nékem egy pap, hogy mûved, amelyet nekem adsz, az írás módja miatt spiritizmusra utal.
Kérlek segíts!

Vassula, segítek neked. Dicsõség legyen Istennek, mert megszabadított téged a gonosztól. Mindazokat, akik kételkednek és mindenféle rágalommal illetnek téged, emlékeztesd Szentírásban leírt szavaimra: “A jó fa jó gyümölcsöt terem” 1 .

Béke, Vassulám! Örvendezz, amikor az emberek rosszul bánnak veled és üldöznek, mert nagy lesz a te jutalmad a mennyben! Kedves, azoktól akik azt állítják, hogy ezek a mûvek nem tõlem, az Úrtól valók, hanem spiritizmus és okkultizmus révén jöttek létre, ezt kérdezem: Szembefordulhat-e önmagával a Sátán? Ha szembefordul önmagával, hogyan állhat fenn országa? 2 Kegyelmem veled van, gyermekem, de õk nem értették meg.

Uram, azok, akik vádolnak engem és megítélnek, mielõtt elolvasnák az üzeneteket vagy találkoznának velem, azt sem akarják elhinni, hogy sokan megtértek üzeneted által. Nem hisznek nekem!

Mert fülük ugyan van, de nem hallanak. Vassula, az idõk kezdete óta mindig küldtem prófétákat, de sokat megöltek és üldöztek. Az emberek nem változtak. Én, az Úr mondom ezt: Ha valaki nyilvánosan tanúságot tesz mellettem az emberek elõtt, én magam is tanüságot fogok tenni mellette Isten angyalai elõtt. De ha valaki megtagad engem az emberek elõtt, én is meg fogom õt tagadni angyalaim elõtt. Aki nincs velem, az ellenem van, és aki nem gyûjt velem, szétszór. Valamennyi nemzedéknek kijelentem, hogy mûveim soha nem érnek véget. Az én Lelkem valóban közöttetek van. Örökké tartó szeretettel szeretlek benneteket, és ezért a nagy szeretetért nem akarja Szentséges Szívem, hogy elessetek. Ismerjétek fel mûveimet! Különböztessétek meg a lelkeket! Az Írás azt mondja: Az, aki prófétál, az emberek épülésére, buzdítására és vigasztalására beszél. 3

Szent Szívem, amelyet annyira félreértettek, tele van szeretettel és irgalommal. A ti korszakotok halott, de én, aki a Feltámadás vagyok; újból életre fogom kelteni. Imádkozz azokért a papokért, akiknek fülük van, de hallani nem akarnak. Irántuk való szeretetem ~y, de éppen olyan nagy a szenvedés és a bánat is; amit nekem okoznak… Oszd meg velem keresztemet, gyermekem! A küzdelem még nem múlt el. Én, az Úr, veíed-vagyok mindvégig. Mi?

Igen Uram.

Ketten?

Igen Uram, mindenkor és mindörökké, ámen.

1989. január 16

(Január 16-án meghívtak az Egyházak Világtanácsába, hogy találkozzak Damaskinos metropolitával. Hallani és tanulmányozni akarta az üzenetet. Jézus éppen az ökumenikus ünnepi imahéten küldött oda. Ez jel. Az ünnepet január 18-án tartották, ami Szent Péter székfoglalásának ünnepe és az én születésnapom is. Még emlékszem, hogy 1987. május 20-án – amikor még egyetlen pap sem támogatott engem, és aki ismert és támogatott, az mindössze néhány barátom volt -, elkeseredtem, amikor Jézus az Egyházról és eljövendõ egységérõl diktált nekem. Azt kérdeztem, hogyan éri el ez az üzenet a megfelelõ embereket, mivel én kívülálló vagyok és Ázsiában élek. 4 Jézus egyszerûen azt mondta, hogy “El fogyja érni õket!” 5 Megértettem, hogy az “El fogja érni õket”most, január 16-án teljesedett be. Az már más kérdés, hogy visszautasítják-e az üzenetet, vagy sem.)


1 Mt 7,17
2 Mt 12,26
3 1 Kor 14,3-4
4 Hozzá kell tennem, hogy abban az idõben nem volt még tudomásom az Egyházak Világtanácsáról.
5 1987. május 20-i üzenet I. kötet.
Kategória: Napi | A közvetlen link.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.