2017. február archívum

2017. február 19. PÉTER MIÉRT SZÓRÓDTAK SZÉT TANÍTVÁNYAIM ELLENSÉGESKEDÉSBEN

1988. január 13.

Ezeket a szavakat kívánom X szolgámnak megmondani: Gyümölcsöt adtam neked kertembõl, betöltelek téged, ahogy leányomat és Dávid szolgámat is betöltöm. Táplálkozz gyümölcsömmel, fogadd el adományomat, ne tagadj meg engem soha! Én, az Úr, veled vagyok, megáldalak. Késõbb majd teljesen megérted, fátyladat egészen fel fogom emelni és meglátod dicsõségemet. Szeretlek, ezt a szeretetet sohasem fogod megérteni, mert emberi értelem nem képes eljutni erre a megértésre. Egyszer majd felemelem fátyladat, akkor majd megérted, hogy én vagyok az Egy, aki a magas fákat megnyesi és az alacsonyakat megnöveli.

Uram, sokan vádolnak Téged azzal, hogy igazságtalan vagy, elfordulnak Tõled, és azt mondják: “Ha van Isten, akkor az igazságtalan Isten.”

Virágom, azt mondom nekik: “Ha meghaltok, az gonoszságtok miatt van, amit magatokra hoztatok. Ez hitehagyástok gyümölcse. Bánjátok meg bûneiteket, forduljatok el bûneitektõl, térjetek vissza hozzám, és megbocsátok nektek.” Tekintsetek Megváltótoknak, Vigasztalótoknak! Eljövök, hogy fényként ragyogjak a mai sötét világ felett. Házam zûrzavarban, viták és személyes érdekek között, istentelenségben uralkodik.
Péter! Péter! Miért szóródtak szét tanítványaim ellenségeskedésben? Testvérem, akit kezem szentelt meg, öröktõl fogva szeretlek. Szentséges Szívemen sebet ejtettek, azok a tövisek sebeztek meg, amelyeket enyéim szúrtak belé, enyéim, akiket szeretek. Megmutatom nektek átszúrt Szívemet. Újból és újból átszúrják Szentséges Szívemet. Vérem csordul, újból keresztre fe szítenek. Nem õszinték. Testem fáj a szeretet hiányától, ajkam kiszáradt a szeretet hiányától. Szomjazom, kedves. Elfeledkeztek útjaimról. Elfeledték, hogy alázatos vagyok, szelíd, és tele vagyok szeretettel. Csupán szeretetet kérek tõletek, úgy szeressétek egymást, ahogy én szeretlek benneteket. Miért folyik Egyházamban küzdelem? Miért van ennyi vita jelenlétemben? Miért van gyûlölet? Miért van ez a sok haragos nyilatkozat? Hol van szentségük? Miért hanyagolják el kertemet? Egyre jobban szétszórják bárányaimat, és az a kevés, ami megmaradt, szintén el fog tûnni a nyájból, mert elhagyták õket. Péter, szemem belefáradt annak szemlélésébe, mennyire vádolják egymást. Sivárrá tették földjeimet, és semmit sem tudnak nyújtani bárányaimnak. Útjaikat nem tudom elfogadni. Szeretetet és békét adtam nekik, sohasem tanítottam õket arra, hogy ítélkezzenek egymás felett. Vassula, én jóságosan uralkodom. Szentséges Szívem vérzik és megszakad. Miért bántanak engem? Nem mondtam-e, hogy mindaz, aki azt hiszi, hogy az én világosságomban van, de testvérét gyûlöli, az még sötétségben van? Vajon eléggé megértették-e, mire utaltam azzal, hogy “Ha az oltárhoz viszed áldozatodat és eszedbe jut, hogy testvérednek vádja van ellened, hagyd adományodat az oltár elõtt, menj és keresd meg testvéredet, békülj ki vele, és azután tiszta szívvel jöjj vissza, és úgy mutasd be áldozatodat!” Ezzel megmutattam, hogy miképpen élhet valaki egyetértésben társaival és miképpen kell szeretnetek egymást, hogyan kell kibékülnötök egymásai, hogyan kell kiengesztelõdnötök egymással, mielõtt felajánljátok nekem adományaitokat házamban. Gyermek, az én Szívembõl sohasem hiányzott a szeretet, és elsõ tanítványaim szívébõl sem.

Uram, szenvedek, amikor érzem, hogy szenvedsz. Nagy a Te türelmed!

Vassula, gyermekem, akit a halálból keltettem életre, higgy bennem! Remélj bennem és szeress! Én, az Úr, sohasem hagylak el. 92

Uram, arra kérlek, úgy keltsd életre többi gyermekedet is, ahogy engem életre keltettél.

Megteszem, de nem azért, mert kérted. Azért keltem életre ,T õket, mert ez az én akaratom. Jöjj, és ne feledkezz meg jelen létemrõl! Kedves, a végén gyõzni fogok!

a

2017. február 18. ÉN, AZ ÚR NEM AKAROK MEGOSZTOTTSÁGOT EGYHÁZAMBAN!

1988. március 19.

Jézusom, Hozzád jövök.

Ó Vassula, ne fáradj bele az írásba! Ma jóllakatom kiéhezett bárányaimat, holnap egyesítelek benneteket, és beavatlak misztériumaimba. Tölts el örömmel, és add tovább a szent rózsafüzér imádságot mindazoknak, akik szeretnek és tanúságot tesznek mellettem.

Ez azt jelenti, hogy minden kereszténynek?

Igen kedvesem. Úgy kell tisztelnetek Édesanyámat, ahogy én tisztelem õt. Tovább kell adnod, és meg kell mutatnod mindazoknak, akik tanúságot tesznek mellettem, miképpen kell Isten tetszése szerint járni keresztutamat.

Minden kereszténynek, Uram?

Igen, mindazoknak, akik szeretnek engem. Én, az Úr semmiféle megosztottságot nem akarok Egyházamban! Az én kedvemért fogtok egyesülni, és az én Nevemben fogtok engem szeretni, követni és tanúságot tenni mellettem. Úgy fogjátok egymást szeretni, ahogy én szeretlek benneteket. Egyesülni fogtok, és egyetlen nyáj lesztek egyetlen pásztor 1 vezetésével. Ahogy mindannyian tudjátok, Pétert választottam, és neki adtam a hatalmat. Ahogy mindannyian tudjátok, neki adtam a mennyország kulcsait. Azt kértem Pétertõl, hogy táplálja juhaimat és bárányaimat, és õrizze õket. 2 Én adtam ezt a hatalmat. Nem én kívántam, hogy megváltoztassátok akaratomat! Gyûljetek össze kedveseim, erõsítsétek meg Egyházamat! Azt keressétek bennem, ami az én akaratom! Az én szándékaimat keressétek, ne a magatokét! Igyekezzetek megdicsõíteni engem, egyesülésetek által dicsõíts engem, teremtés! Tegyétek élõvé Testemet! Szerellek benneteket! Nyissátok ki fületeket, és halljátok meg keresztemen elhangzott kiáltásomat! Vassula, ne feledd el, hol a te otthonod! – Igen, az én Szent Szívemben. Jöjj, jöjj kedves, várlak, végtelenül szeretlek.

Szeretlek Uram és Szabadítóm. Kérlek taníts, hogy tetszésedre legyek, hogy veled lehessek, és alkalmas legyek arra, hogy igénybe vegyél.

Tanítalak. Légy engedelmes, és csak az én céljaimmal törõdj! Mi ketten, minden idõben. Én teérted, te énértem. Melletted vagyok. Imádkozz Vassula a lelkek megmeneküléséért! Ezért az üzenetért teremtettelek.

Köszönöm Jézus.


1 a pápa
2 Ján 21,27
a

Hamispróféta elmozdította hivatalából a Pápai Életvédő Akadémia minden tagját.

Forrás:

 1. február 17. (LifeSiteNews) – Ferenc pápa legújabb intézményi reformját követően gyakorlatilag nincs tagja és bezárták a Pápai Életvédő Akadémiát, amely az ortodoxia fellegvára volt hosszú időn keresztül a Vatikán falain belül.

A pápa egy új rendeletet bocsátott ki az Akadémiára vonatkozóan és eltávolította összes tagját.

Az a kifejezés, hogy “minden tag’ 2016. december 31-én megszűnt, az Akadémia jelenleg új kinevezések előtt áll” Andrea Ciucci atya, a Család Pápai tanácsának tagja mondta ezt a LifeSiteNews-nak.

“Arra számítunk, hogy heteken belül új tagok kerülnek kinevezésre a Szentatya jelölése alapján” magyarázta Ciucci. 75 tag kinevezésére számítanak- mondta. A jelöltekkel együtt a pápa egy „fiatal tudósok kollégiuma” címet viselő alcsoportot is létrehoz, amely az adott területet ismerő fiatalabb kutatókból fog állni. Az újonnan kinevezettek száma nem fogja meghaladni a 100 tagot.

Christine de Marcellus Vollmer, aki Szent II. János Pál 1994-es alapítása óta tagja az Akadémiának, elküldte az Akadémia karácsonyi levelét a LifeSiteNews-nak, amelyben irányelvek voltak megadva és a legújabb változásokat magyarázta.

A minden tagnak elküldött levélben bejelentették Vincenzo Paglia érsek elnöknek jelölését, valamint a szabályzat átdolgozását. Ugyanakkor bejelentették azt is, hogy az évente ismétlődő találkozót nem tartják meg.

Vollmer kifejtette, hogy májusban az Akadémia tagjait meghívták egy közgyűlésre 2017 márciusára, amelyet aztán végtelen időre elhalasztottak. A halasztás közlését az a dokumentum követte, amely világossá tette, hogy minden tag „fel lett függesztve”. Csak a közelmúltban derült ki, hogy a közgyűlésre 2017 októberében kerül sor.

Az akadémiai közgyűlések célja az, hogy összehívja a szakembereket az egész világról, hogy egy adott témát megvitassanak, és interdiszciplináris tapasztalatcserét folytassanak.

Egy másik akadémiai tag, aki névtelenséget kért attól való „félelmében, hogy veszélybe kerül az újraválasztása”, megerősítette ezeket a fejleményeket.

“Kaptam egy levelet” írta a meg nem nevezett hírforrás a LifeSiteNews-nak írt emailben. “Azt írták, átszervezést végeznek. Azt mondták, hogy az embereket majd értesítik az újraválasztásukról. Eddig semmit nem hallottam, de amikor kérdeztem (azt mondták), április vagy májusra várható fejlemény az ügyben. A találkozó októberben lesz.”

Az Akadémia honlapján a tagok listája sehol nincs feljegyezve, amíg valamennyi korábbi 172 tag jelenleg úgy van regisztrálva, hogy a kinevezése 2016. december 31-én lejárt. A “Központi Hivatal” pedig úgy van bejegyezve, mint amelynek Paglia érsek és a hét főt magában foglaló csapata a tagjai.

Tavaly Ferenc pápa elmozdította hivatalából az Akadémia vezetőjét és megváltoztatta a szabályzatát. Reformjai között van az, hogy a tagoknak nem kell aláírniuk életvédelemi nyilatkozatot.

Vollmer aggodalmát fejezte ki és azt mondta: “Eredetileg minden tagnak a saját országa nunciusa előtt kellett esküt tennie, hogy az Élet szolgálója lesz és megtartja a Tanítóhivatal életről szóló tanítását. Természetesen még nem láttuk az új „elköteleződést”, de az új alapszabály megfogalmazása puhábbnak hangzik, és mivel az Akadémia most minden vallású vagy hitetlen ember irányába nyitott, kétséges, hogy komolyan elköteleződne a Humanae Vitae mellett!”

A figyelem eltolódása az erkölcsi kérdésekről a pusztán tudományos megközelítés felé egy másik aggodalomra ad okot.

“A másik feszültség, amit szomorúnak látok, hogy az Akadémia látszólag csak a tudományban érdekelt. A Pápai Tudományos Akadémia már lefedi ezt a területet olyan tudósokkal, akik minden vallást, vagy valláson kívülieket képviselnek, és tele vannak Nobel díjasokkal. A Pápai Életvédő Akadémiát viszont egy sor szándékosan különböző területről érkező szakember alapította, beleértve jogászokat, orvosokat, újságírókat, életvédő mozgalmak vezetőit, papokat, tanárokat, pszichiátereket és így tovább, azzal a céllal, hogy képesek legyenek tanulmányozni és elemezni az élet-ellenes tendenciák okait, és megtalálni a módját, hogy ellensúlyozzák azokat. Nagyon jól ismertem az alapítókat, különösen Jerome Lejeune-t. Ez volt a feladatunk, és sajnos az ő halálával a diskurzus egyre inkább a „kemény tudományosság” felé mozdult el, míg az „életvédelem” a háttérbe szorult.” fejtette ki Vollmer.

Maike Hickson, a OnePeterFive újságírója rámutatott, hogy az elbocsátott tagok többsége, beleértve Caffarra bíborost és Willem Eijk bíborost, valamint Prof. Josef Seifertet és Prof. Robert Spaemannt is, egy dologban közösek: nyilvánosan ellenezték az Amoris Laetitia-t és az Egyház erkölcsi tanításának liberalizációját, amely ezzel együtt jár.

Paglia érsekről köztudott, hogy támogatja az „újraházasodott” elváltak Szentáldozáshoz engedését. Ferenc pápa őt nevezte ki a házasság és a család kutatásával foglalkozó II. János Pál Pápai Intézet nagykancellárjává, amely hagyományosan a szilárd erkölcsi tanítás védőbástyája, amely Szent II. János Pál pápa írásain és tanításain alapul.

Paglia érsek kiadott egy könyvet is a két szinódus között, amely az ajtók megnyitását javasolta az „újraházasodott” elváltak előtt. A könyv címe a következő volt “Család és Egyház: egy felbonthatatlan kötelék.” Homoszexuális párokat is meghívott a 2015-ben Philadelphiában megrendezett Családok Világtalálkozójára.

“Mint a Pápai Életvédő Akadémia elnökét, felkérem, hogy kezdje el munkáját az élet értékét érintő új kihívások tekintetében”, mondta Paglia érseknek a pápa a kinevezési levelében. Ferenc pápa ebben ki is emelte, hogy “az emberi ökológiára” kell nagyobb hangsúlyt fektetni és hogy ez “segít visszaállítani a teremtés eredeti egyensúlyát az ember és az univerzum között.”

A vatikáni dikasztériumok átszervezése nem újdonság Ferenc pápasága folyamán. Csak a közelmúltban történt, hogy Sarah bíboros Istentiszteleti Kongregációja ment keresztül egy átalakításon, és Müller bíboros pedig utasítást kapott, hogy küldjön el három papot a Hittani Kongregációból.

Lásd ugyanehhez a témához a következő cikket!

Arra fogják kérni őket, hogy egy új eskü által tegyenek hűségesküt, hogy továbbra is hűek maradnak az Egyházhoz.

2013. augusztus 18. vasárnap, 17:45

Drága szeretett leányom, a hamis próféta terve, hogy megtévessze a világ papságát, elkezdődött.

A Katolikus Egyház megújításának és újjászületésének leple alatt, ezen egyház minden papját lelkigyakorlatra fogják küldeni, hogy az új apostolkodás elfogadására ösztönözzék őket. Ez széles körben el fog terjedni, és sokaknak azt fogják mondani, hogy a cél az, hogy az igazságosság nevében a világon mindenkit egyesíteni kell. Ez az új küldetés – fogják mondani – fel fogja karolni a világ szegényeit és arra fog törekedni, hogy egységet hozzon létre. Arra fogják kérni őket, hogy egy új eskü által tegyenek hűségesküt, hogy továbbra is hűek maradnak az Egyházhoz. Nem fogják kérni tőlük, hogy Bennem vagy Szent Szavamban higgyenek. Ehelyett, ők azoknak az új önjelölt vezetőknek fognak hűséget esküdni, akik átvették Péter Székét.

Ne essetek tévedésbe: Azoktól, akik a Pappá Szentelés Ajándékával vannak megajándékozva azt fogják kérni, hogy vegyenek részt egy csalásban, ahol nem Én, Jézus Krisztus leszek előtérben, bár ez úgy fog tűnni, mintha az lenne a helyzet. A pénz lesz a hajtóerő és egy új pénzügyi szervezetet hoznak majd létre, hogy ellenőrizzék a pénzügyi alapok hasznosítását annak biztosítására, hogy a világ szegényeinek javára fordítsák.

Ha a Pappá Szenteltségeteken bármilyen változtatást is eszközöltök, és aztán olyan valakinek ajánljátok fel életeteket, aki minden kapcsolatot megszakít Velem, akkor már nem lesztek alkalmasak szolgálni Engem. Minden úgy fog tűnni, hogy csak le van egyszerűsítve Isten Szemében. A terv az lesz, hogy meggyőzzék felszentelt szolgáimat, hogy önként vegyenek részt az utálatban, mely össze fogja kapcsolni a társadalmi és egy szekuláris (világi) világot azzal az egyházzal, melyet Én, Jézus Krisztus alapítottam.

Így fognak megsérteni Engem. A hitetlenek meg fognak tapsolni minden arra tett erőfeszítést, ami felkarolja a szekularizmust, és ezt egy jó dolognak fogják tartani az új, úgynevezett modern mai társadalom számára.

Hamarosan furcsának fog tűnni a Keresztények számára, amikor majd azt látják, hogy a szekuláris világ tagjai oly lelkesen ölelik át a Katolikus Egyházat. De sokan félre fogják seperni kétségeiket és elvetik aggodalmaikat, mivel majd a nagy csalás miatt elesnek. Az Egyház forradalmasítására hozott e terv magjában az Irántam való gyűlölet rejlik és mindaz iránt, amit Én az Egyháznak adtam. Az elkövetkezendő napokban mindent meg kell kérdőjeleznetek. Kérjetek magyarázatot, amikor megváltoztatják Tanításaimat és elferdítik azokat csak azért, hogy az megfeleljenek a pogányoknak. Egyetlen Általam kiválasztott tanítványnak sem adható meg valaha is az a hatalom, hogy ezt tegye, mert az egy istenkáromlással érne fel.

Jaj, azoknak, akik megengedik, hogy Szent Szavamat meghamisítsák és teret engednek a változtatásnak, csak azért, tiszteletet mutassanak azok iránt, akik letagadnak Engem.

Jézusotok.

A Katolikus Egyház szakadárjaihoz: Ha megszentségtelenítitek Egyházam Törvényeit, meg lesztek büntetve.

2012. augusztus 3., péntek, 4:45

Drága szeretett leányom, a föld remegni készül, mivel Atyám haragja azokra a nemzetekre fog kiáradni, akik Atyám Törvényeivel szembeszállnak.

Nem lesz kegyelem, mivel Türelme a végsőkig próbára lett téve.

Bűneik magukba foglalják az abortuszt, a gyilkosságot, az olyan törvényeket, amelyek megpróbálják aláásni a Kereszténységet, mint az azonos neműek házassága, és a hamis istenek imádása.

Aztán ott vannak azok a szakadárok Egyházamon belül, akik azzal fenyegetőznek, hogy megtagadnak Engem.

Amikor ők megpróbálják távol tartani magukat Egyházamtól, és amikor új törvényeket próbálnak létrehozni, dacolva Szent Akaratommal, akkor megtagadnak Engem.

Hűtlenségükért most kivetem őket. A törvények bevezetésére tett próbálkozásaik, melyeknek alapa a büszkeség bűne, a bujaság és a világi javak utáni törekvés, nem lesznek tolerálva.

Azt gondolták, hogy megengedhető számukra, hogy eltávolítsák Isten gyermekeit földi Egyházamtól anélkül, hogy elkerülnék Atyám kezét?

Azt gondolják, hogy ők Isten Törvényei fölött állnának?

Ők nem Istent, hanem önmagukat szeretik.

A Katolikus Egyház Törvényeinek nyilvános elutasítása alázatuk hiánya miatt, undorít Engem.

Szégyenteljes igényeik, melyekkel arra próbálják Egyházamat kényszeríteni, hogy az olyan törvényeket fogadjon el, amelyek megsértenek Engem, azt jelenti, hogy önmagukat vetették sötétségbe.

Vallási eskütételük hiábavaló.

Megszegték azon fogadalmukat, hogy tiszteljék Egyházamat és engedelmeskedjenek neki.

Nincs joguk önmagukat Egyházam szolgáinak nevezniük, kivéve, ha bűnbánatot tartanak és visszatérnek Testemhez, földi Egyházamhoz.

Már figyelmeztetve voltatok. Én a vadonba foglak vetni benneteket.

Ha megszentségtelenítitek Egyházam Törvényeit, meg lesztek büntetve.

Jézusotok.

a

“A migráció nem veszély!” Hamis próféta mindenki zsebében kinyitotta a bicskát!

Ferenc pápa újból hasított, nincsen iszlamista terrorizmus és a migrációnak nincs köze a biztonsághoz. Európát az inváziók teremtették meg.

Pénteken Ferenc pápa látogatást tett a római Tre Egyetemen, és a hallgatókhoz intézett szavaiban beszélt a migrációról és a nemzetközi terrorizmusról is.

A pápa álláspontja világos a migránsokkal kapcsolatban: “A migráció nem egy veszély. Európát a különböző inváziók, migrációk hozták létre, így teremtődött meg. A migráció tehát nem veszély, hanem egy kihívás a fejlődéshez.”

Nem álhír, a pápa valóban az invázió szót használta még az Avvenire katolikus lap szerint is. Az Avvenire így idézi az erre vonatkozó szavait:

“Nur a keresztény identitásról beszélt. És az attól való félelemről, hogy a migránsok veszélyeztetik azt. De én azt kérdezem magamtól: hány inváziót is élt meg Európa? Ti ezt jobban tudjátok, mint én. Európa így teremtődött meg.”

Nur egy fiatal szíriai nő, akit a pápa magával hozott a családjával Olaszországba a leszboszi látogatása után az ottani befogadó központból. Lehet, hogy Nur éppen keresztény, és így sajnos közvetlen közelről tapasztalta meg az általa felvetett problémát.

A keresztények feje azonban azzal nyugtatta még tovább a hallgatóságát ez ügyben, hogy Argentínának a lakossága is, ahonnan ő származik, 80 százalékban bevándorló, és mégis milyen kitűnő identitással rendelkeznek.

Az azért különös, hogy a pápa figyelmét elkerülte Argentínával kapcsolatban az a tény, hogy az általa említett időszakban (1880-1950) oda éppen nem az iszlám országokból gyűltek össze a bevándorlók, hanem jórészt a zsidó-keresztény kultúrkörből. De a pápánál már megszokhattuk, hogy ő ilyen “apró részletekkel” nem igen foglalkozik.

A pápa még erről is beszélt: “Egy nép sem bűnöző, és egy vallás sem terrorista. Nem létezik olyan, hogy keresztény terrorizmus, zsidó terrorizmus, és nem létezik iszlám terrorizmus sem. Ezek nem léteznek. Egyik nép sem bűnöző, kábítószer kereskedő vagy erőszakos.
Minden népben és vallásban vannak fundamentalista és erőszakos emberek, és ez még tovább erősödik az intoleráns generációkkal, melyeket a gyűlölet és az idegenektől való félelem táplál.”

Az európai terrortámadások kapcsán a pápa azt fejtegette, hogy a brüsszeli merényletet másod generációs bevándorlók követték el, akik gettósodtak, és nem integrálódtak. Így szerinte a terrorizmus hátterében valójában a munkanélküliség áll.

A többi európai iszlamista merénylet híre úgy tűnik valahogy vagy nem jutott el a pápához, vagy csak egyszerűen nem illeszkednek bele ebbe a gondolati mederbe, így olyanok számára, mintha nem is léteznének… Egyszerűen kimaradtak az okfejtéséből.

A pápa továbbá az integráció példaképének Svédországot hozta fel, és a migrációval kapcsolatos bűnözés kapcsán ezt állapította meg:

“Ők egy olyan kultúrát hoznak magukkal, amely lehetőség a számunkra, és ők is elfogadják a mi kultúránkat: ez egy csere, és ez eloszlatja a félelmet. A bűnözők, akiket az újságokban látunk, vagy itt születtek, vagy migránsok, mind ott van köztük.”

Dr. Jászberényi József, a Zsigmond Király Egyetem tanára szerint a liberális demokrácia megteremti a homo infantilis embertípust, amelyik képtelen érdemben foglalkozni az egy térben élő eltérő etnikumok különböző kulturális és vallási gondolkodásából eredő konfliktusaival.

A homo infantilis inkább elnyomja az ilyen jellegű konfliktusokat, megpróbál tudomást sem venni róluk, ahelyett, hogy megoldaná azokat. De azok attól még léteznek, feszültségeket teremtenek, majd robbanó erővel törnek a felszínre váratlanul.

Mintha a pápa is ezt a fajta, a különböző vallások és népek közötti konfliktusokat elkendőző liberális világképet képviselné…

forrás: ilgiornale.it / F.I.

http://legfrissebb.info/a-migracio-nem-veszely-ferenc-papa-mindenki-zsebeben-kinyitotta-a-bicskat/

2017. február 17. SOHASEM HAGYLAK EL

1995. február 17. Bangladesh

(Közvetlenül dhakai találkozóm elõtt:)

Uram? Támogass engem, és tartsd szavaidat állandóan szemem elõtt! Emlékeztess tanításodra! Ó Uram, szavad legyen olyan, mint lámpás a lábam elõtt, hogy meg ne botoljak.

Béke legyen veled! Sohasem hagytalak el, és nem is foglak elhagyni. 1 Vassula, pszt, figyelj rám! 2Támaszkodj rám, ahogyan azelõtt! Vezetni foglak és rajtad keresztül másokat! Mi ketten? IC

SZÜNTELENÜL IMÁDKOZZ!
1995. február 17. Dhaka, Bangladesh

(Isten visszavitt Bangladeshbe, ahol annak idején megszólított. Elvitt megtérésem helyére, oda ahol az “Igaz élet Istenben” üzenet kezdõdött.)

Vassulám, megáldalak. Jöjj! Lelkem veled van, és veled is marad, hogy te mint visszhangom mindenkinek adhass mennyei mannámból! Azért jöttem ismét ide veled, hogy rajtad keresztül megáldjam azokat a helyeket, ahol azelõtt tartózkodtál és ahol életre keltél. 3 Én, Jézus, azért jöttem el szegénységedbe, hogy Szívemhez emeljelek és isteni irgalmasságom élõ jelévé tegyelek. Engedd, hogy rajtad keresztül beszéljek és adjam kegyelmeimet ezeken a találkozókon! Arasd le velem a bõ termést, amelyet nem te készítettél elõ! Szüntelenül imádkozz, és tisztelj engem! Tartsd szentnek Nevemet! én, Jézus, veled vagyok.


1 Szerettem volna valamit mondani.
2 Ezt igen lágyan és kedvesen mondta.
3 Megtérésem elõtt megszûntem lenni, és akkor kezdtem élni, amikor Isten megtérített.

2017. február 16. AZ ÉJSZAKA RETTEGÉSE HAMAR ELMÚLIK

1990. október 17.

Jézusom, e könyvekben sok mindent elõre megmondtál, mielõtt megtörtént volna, hogy ha megtörténik, higgyünk benne. Megmondtad nekünk, miként fogod feltámasztani nõvéremet, Oroszországot, és miképpen vetsz véget istentagadásának. És íme! 14-én megnyitotta számodra kapuit Szent Vazul temploma a Vörös téren! És én, az õ nõvére, hozzá siettem e napon, hogy örüljek ünnepének! De amit tõle kaptam, az csak ütés volt arcomon!… Szolgád és bátyám ütött meg, akit szeretek. Szolgád azt mondta, azért nem áld meg, mert elmentem katolikus bátyáimhoz, és az õ kezükbõl fogadtam a szentáldozást. Szégyenkeznem kell-e elõtted Uram? Ezt a szenvedést még el tudtam volna viselni, ha még rosszabb nem következett volna, de azt mondta: “Ez kiközösítést jelent!” Te már jelt adtál nekem, mielõtt ez megtörtént volna; éreztetted velem fájdalmadat, olyan szárazzá tetted szájamat, mint a fát, és ajkaimat szárazabbá, mint a pergament. Meddig lesznek még megosztottak a keresztények?

Jöjj, és gyógyítsd meg szívünket!
Add vissza ártatlanságunkat!
Jöjj, és kelts hajnalt e sötétségben!

Köszönöm Uram, hogy alkalmat adtál nekem arra, hogy megverjenek és megalázzanak, és annak ellenére, hogy igazságtalanságot tettek velem, bátorságot öntöttél belém, hogy sorbaálljak a többiekkel, visszamenjek hozzá újból, megcsókoljam a keresztet, amelyet tartott, és a kezet is, amely éppen rám vert.

Vassula, a te fájdalmad semmi az enyémhez képest… Habár bátyád kardot rántott ellened leányom, ne keseredj el! Van még remény a kibékülésre.
Hamarosan egy nagy csodával rendítelek meg benneteket. 1 Én, az Úr, igen hamar felékesítem menyasszonyomat 2 fiatalságának dicsõséges tökéletességével. Ezért békeszerzõdést fognak megpecsételni a testvérek egymás között.
Egyházam úgy kel életre, mint a hajnalcsillag.
Az átkot feloldják… úgy fog elõttem állni mint gyümölccsel telt olajfa… mint a szõlõtõ, amely nyúlánk vesszõket hajt. Bimbói a dicsõség és ragyogás gyümölcsét termik, és egy nyáj lesz csak, és egy pásztor. Én vagyok a Feltámadás!
Leányom? 3 Ne veszítsd el reményedet!
Nem kell félned!
Az éjszaka rettegése hamar elmúlik. 4 Ne feledd, hogy melletted vagyok! Nem akarom túl sokáig nézni magaviseletüket, nehogy haragom felszítsa igazságosságomat. Hagyom, hogy irgalmam felülkerekedjen. Meggyógyítom minden betegségeteket, és Véremmel eltörlöm a méregnyomokat, hogy kimentselek benneteket a gödörbõl.
Szeretet vagyok, és a gyengéd Szeretet megbocsát az ütlegelõknek, a gúnyolódóknak, a hamisaknak. Szent könyörületemben felemellek benneteket a Szívembe.
Ne keseredj el Vassula leányom, van még remény a kiengesztelõdésre és a megújulásra… még van remény… 5 … “Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de a lelket nem tudják megölni. Inkább attól féljetek, aki a lelket, meg a testet is a pokolba taszíthatja”. 6
Eljövök, hogy békességet hozzak a testvéreknek, és emlékeztessem õket gyengédségemre, szeretetemre és irgalmamra, hogy õk is kövessenek engem.
Ne siess el! 7… Jöjj, az Ecclesia új életre támad, az Ecclesia új életre támad, csak várj, és meglátod…


1 Belsõ látomásban hirtelen valakit menyasszonynak öltözve láttam, ragyogó fehér ezüstös ruhában, csupa csillogásban.
2 az Egyházat
3 Jézus megfordult, és részvevõ tekintettel nézett rám.
4 Jézus vigasztalt. Szavai gyógyító balzsamként érték sebeimet.
5 Jézus újból vigasztalni akart. Mintha a súlyos sebesült akarta volna megvigasztalni azt, aki nem annyira súlyos sebesült.
6 Máté 10,28
7 Azt hittem, hogy Jézus befejezte üzenetét, és készültem elmenni.

2017. február 15. ENGEDD MEG, HOGY ÉN LEGYEK MINDEN A TE SEMMISÉGEDBEN!

1989. február 26.

Uram?

Én vagyok. Fogadd békémet! Már több mint három éve tanítalak, ugye?

Igen Uram, azóta tanítasz.

Legyen bizalmad tehát, most sem foglak elhagyni. Az én kötelékeim örök kötelékek. Te hozzám vagy kötve. Én és te, te és én. Mindörökre a szeretet egységében! Ó igen!

{ Hirtelen vágyam támadt mennyei Atyám után, vágyódtam arra, hogy Vele legyek, még közelebb Hozzá. Úgy éreztem magam, mint az árva, mint az özvegy. Nagyon fájdalmas ez az Isten utáni vágyakozás. }

Vágyakozz utánam! Kegyelmemben vagy. Vágyakozz utánam, Istened után! Vágyakozz utánam, Atyád után! Éreztesd velem, hogy te nem tartozol a világhoz! Szerezz nekem örömet virágom, és fordulj felém, az én világosságomat keresd! Szomjazz rám, éppen úgy, mint a virág, amelynek gondozóra van szüksége, hogy megtartsa szépségét! Akarj engem, akard világosságomat, akard forrásaimat! Növekedj, kedves, növekedj hitedben! Jöjj, megsúgom neked azt a részt, amelyet a Szentírásból a következõ találkozón fel fogsz olvasni. Támaszkodj rám, és én támogatlak téged. Ne feledd, hogy semmi vagy! Engedd meg, hogy én legyek minden a te semmiségedben! Mindig ügyelek lámpásod olajára, sohasem hagyom kifogyni. Én fogom égve tartani lángodat, sohasem hagylak sötétségben. Békében vezetlek, ezért azt kívánom, hogy engem soha ne veszíts el szemed elõl.

Uram?

Én vagyok.

Kérdezhetek Tõled valamit?

Nyugodtan kérdezz!

Uram, ugye Te támasztottál fel a halottak közül?

Én támasztottalak fel .

Uram és Szabadítóm, Te nagy bõséggel táplálsz engem. Éjjel-nappal õrködsz felettem, nehogy rossz dolog történjen velem. Magadhoz emelsz, amikor majdnem eltipornak üldözõim. Te vagy az én Gondozóm, Vezetõm, Tanítóm, Jegyesem; Szent Társam! Gyengéd Isten vagy! Engedd meg, Uram, hogy arra kérjelek Téged, aki kiárasztottad rám Lelkedet, hogy áraszd ki testvéreimre is! Megkerestél a holtak között és életre keltettél, nem keltenéd életre a többi halottat is?

Vassulám, fel fogom támasztani a holtakat, már ott vagyok a holttestek mellett. Olyat fognak maguk körül látni, amirõl még sohasem esett szó, és olyasmirõl fognak tanúskodni, amit eddig sohasem hallottak. Akiknek sohasem beszéltek szépségemrõl, meg fognak látni engem, a Világosságot. Akik sohasem hallottak szeretetemrõl, meg fogják érteni és megtérnek. Õk lesznek Szavam új edényei, akik visszahozzák hozzám az ifjúságot. Igen, az idegenek lesznek azok, akik újjá fogják építeni Egyházamat. Újjá fogják építeni a régi falakat. Gondozni fogják, ami parlagon maradt. Mindent helyreállítanak, ami most romokban hever. Nem vetted észre?

Olyan kevesen vannak Egyházad pusztuló romjaihoz képest, Uram.

Megsokasítom õket, csak várj és figyelj. A Szeretet Szeretetként tér vissza. Mindig veletek vagyok. Jöjj most, pihenj meg bennem! Mi ketten?

Mindörökre!

2017. február 14. EZ AZ ÉN KÜZDELMEM

1992. július 2.

Szent Édesanyánk szól:

Krisztus hamarosan veletek lesz.
Te fáradozol gyermekem, de amit felajánlasz Fiam dicsõségére, az megszentel téged és megdicsõíti Õt. Isten akarata volt, hogy Teste, az Egyház érdekében felfedje magát elõtted. Leányom, ne feledd, hogy Jézus soha, de soha sem fog elhagyni téged! Emlékszel, hogyan bíztad rám az üzeneteket, amelyeket kapsz? Én, mint a te Édesanyád megõrzöm, amit nekem adtál, és ma éppúgy, mint tegnap, sietve fogom Fiam üzeneteit terjeszteni. A Sátán rosszindulattal beszélhet, látszólag legyõzhet minden nemzetet, és dicsõséges gyõzelmet arathat, én mégis hamarosan legyõzöm õt, Vassula, mert ez az én küzdelmem. Leányom, meg foglak erõsíteni, és elég erõt adok neked ahhoz, hogy folytasd küldetésedet.

Most az Úr beszél:

Szerezz nekem örömet és hirdesd Szavaimat mindenütt, ahová küldelek. Légy szilárd! Támaszkodj Szívemre és érezd, hogy szeretlek! Mondd meg gyermekeimnek, hogy ajánlják fel magukat és családjaikat a mi két Szívünknek! Ajánljátok fel magatokat, hogy megjelöljelek titeket mint enyéimet. Figyelj rám!
Mondom neked, hogy olyan nehéz idõk következnek, amilyenek azelõtt nem voltak sohasem. A Föld már látja idejének hajnalát.
Legyetek szilárdak, és ne engedjétek, hogy megtévesszenek titeket! Sokan állítják, hogy engem hallanak, amint üzenetet adok nekik. De nem én vagyok ezeknek az üzeneteknek a szerzõje és nem is Édesanyám. Már figyelmeztettelek téged ezekre az idõkre. Már sokszor figyelmeztettelek, hogy ezekben az idõkben sok hamis próféta támad, hogy hazugságokkal rombolják le Mesteretek mûveit. Éber lesz azok füle, akik hallanak. A meggondolatlanok szívét meg fogják téveszteni. 1 (Sokan igyekeznek majd megtéveszteni téged, Vassula. Azt mondják majd, hogy én, Jézus, küldöm õket hozzád, de õk hamis próféták.) Ne feledd, hogy sok hamis Krisztus támad! Egyesek nagy jeleket mûvelnek és még a választottakra is nagy hatást gyakorolnak. Újból figyelmeztettelek.
Leányom! Megengeded, hogy folytassam benned e mûvet? Imádkozz, nehogy kísértésbe ess! Megnyitom számodra az utat. Ne félj! Irántad való szeretetem örök.

2017. február 13. ÜZENET VASSULA LELKI TANÁCSADÓJÁNAK

1995. október 13. Tucuman

Jézus?

ÉN VAGYOK. Engedd meg, hogy igénybe vegyem szavaidat! Szeretetemre fogom emlékeztetni õket. Drágám, mondd meg tanácsadódnak:

Az én tanítványaim megbotránkoztak azon, hogy önként feláldoztam életemet. Szabad akaratommal áldoztam fel, de nem voltak képesek megérteni, hogy hatalmam van arra, hogy újból visszavegyem életemet. Magam engedtem meg juhaim miatt, hogy üldözõim elnyomjanak… Errõl már beszéltem veled, hogy teljesen megértsd. 1

Amint tudod, örökbe fogadtam Vassulát, hogy megdicsõüljek benne, és ahogy elõtte már másokat is kiküldtem a világba, úgy küldöm most õt ebbe a gonoszságba merült világba. Útja nem lesz könnyû 2 mivel így akarta az Atya az Õ legnagyobb dicsõségére. Õ ugyanúgy vigyáz rá, ahogy én vigyázok rá! Egyetértéstek legyen olyan tökéletes, ahogy tõletek kívánom! Ne hagyd, hogy meggyengüljön! Úgy szeressétek egymást, ahogy én szeretlek benneteket! Kérlek, hogy semmiképpen ne légy szigorú, barátom, mert ez megszomorítja Szentlelkemet. Én szelíd vagyok és szelíden nevelek.

Együtt fogjátok folytatni ezt az utazást azokon a nemzeteken át, amelyeket én választottam. Veletek vagyok. Maradjatok meg mindig szeretetben és szentségben! Hadd örvendjenek gyermekeim annak a világosságnak, amelyet ezeket az üzeneteken keresztül adok nekik. Továbbra is tiszteld, barátom, háromságos Szentségünket, és tiszteld Édesanyátok Szeplõtelen Szívét! A teljes igazságban mondom: ültesd át a gyakorlatba a háromságos Szentségünkrõl szóló üzeneteket és fejezd be mûvedet! Támaszkodj rám és kérd Lelkemet, hogy segítsen befejezni, amit elkezdtél! Megáldalak.Veled vagyok. IC



1 Jézus arra utal, hogy egy elõzõ fejezetben megmagyarázta az “elnyomás” szó értelmét.
2 egyidejûleg azt is hallottam, hogy “nem könnyû”,

2017. február 12. EGYHÁZAM GYÖKERE A SZERETET

1989. július 6.

Uram, ezekben az elmúlt napokban bizonyosan elrejtetted elõlem Arcodat, nem érzem világosságodat úgy, mint azelõtt. Miért hagysz el engem Uram?

Én vagyok. Soha ne hagyd abba az imádkozást! Én vagyok a te Megváltód, az Egy Szent. Irántad való szeretetem nagy, és arra tanítalak, ami a te lelkednek jó. Én vagyok, aki nevel téged, ne gondold, hogy elhagylak, ne bánkódj! Hallgass meg, Vassulám, nem küszködsz hiába. Szeretlek és soha nem hagyok fel azzal, hogy Kenyeremmel tápláljalak. Figyelj rám! Nagy könyörületemben gyönyörû szõlõskertet készítek e nemzedék számára: Rügyeket hajtottam, mint a szõlõtõke. 1 Virágaim a béke és a szeretet gyümölcseit termik. Jöjjetek utánam, akik utánam vágyódtok, lakjatok jól mind gyümölcseimbõl! 2 Aki megízlel, még jobban megkíván, s aki iszik belõlem, még jobban szomjazik. 3 Ó, leányom mennyire vágyódom arra, hogy minden lélek éhezzen és szomjazzon engem! Akkor nem heverne romokban az Ecclesia úgy mint most, mert mire jók nekem külsõséges szertartásaik, ha hiányzik a szeretet? Megélhet-e a fa gyökér nélkül? Egyházam gyökere a szeretet, hogyan élhet meg az Egyház, ha hiányzik a szeretet?

Jézus, szeretnélek megvigasztalni.

Pihentesd meg fejemet szereteteddel! Szeress, és engedd meg, hogy megpihenjek benned! Szívbõl örülök, hogy ott foglak látni benneteket tabernákulumomnál.
4 A Szeretet szeret téged. Én vagyok az Úr, érezd tehát magad biztonságban!


1 Sir 24,17
2 Sir 24,19
3 Sir 24,21
4 Jézus azokra utalt, akik eljönnek a szentségimádásra


“Gyengéd Atya, ne sújtsd haragoddal ezt a nemzedéket,mert akkor mindnyájan elpusztulnak. Ne sújtsd nyájadat keserűséggel és gyötrelemmel, mert akkor a vizek kiapadnak, és a természet kiszárad. Akkor haragod fölemészt mindent, hogy nyoma sem marad. Akkor leheleted tüze lángba borítja a Földet, és pusztasággá változtatja. A látóhatáron egy csillag tűnik majd fel. Az éjszakát pusztulás rázza meg, és úgy hull a hamu, mint télen a hó, beborítva népedet, mint megannyi szellemet. Könyörülj rajtunk Istenünk, ne ítélj meg minket szigorúan! Emlékezz meg azokról a szívekről, akik örömüket lelik Benned, és akikben Te is örömödet leled! Emlékezz meg azokról, akik hűségesek Hozzád, és ne engedd, hogy erővel sújtson le ránk Kezed, hanem Irgalmasságodban emelj föl bennünket, és írd bele minden szívbe Törvényeidet. Ámen.”
Archívum
Locations of Site Visitors Map„Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!”Map
Imádott Jézusom! Te rettenetes kínszenvedések árán váltottál meg minket. Kínszenvedéseidre kérünk, erősíts meg minket! Te, Aki a Getszemáné kertben vérrel verítékeztél, mert halálfélelem kerített hatalmába, de a szent angyal megerősített, és ki tudtad mondani: „Atyám, ha lehetséges, múljék el Tőlem ez a kehely, de ne az Én akaratom legyen, hanem a Tiéd.” Drága Szent Jézusom! Kérlek, erősíts meg minket is! Add nekünk a Te erődet, küldd el hozzánk is szent angyalodat, hogy Veled együtt mi is ki tudjuk mondani, amit Te mondtál: „Atyám, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy Te.” Jézusom, Téged elítélt Pilátus, és Te némán elfogadtad az ítéletet. Kérlek, add meg nekünk is a Te lelki békédet, hogy elfogadjuk az igazságtalan ítéletet abban a hitben, hogy Te megváltottál minket, és ha mindhalálig kitartunk Melletted, egy jobb hazát adsz nekünk, ahol Veled együtt örökké boldogok leszünk. Drága Jézusom! Téged megostoroztak a mi bűneinkért. Te némán tűrted a fájdalmas ütlegeket. Kérlek, add meg nekünk is a Te erődet és a Te békédet, hogy elviseljünk Érted, és az Evangéliumért minden szenvedést, és azt a Te örök érdemeiddel egyesítve, Szűzanyánk hétfájdalmas Szeplőtelen Szíve és könnyei által felajánljuk Neked a lelkekért. Jézusom, Téged kigúnyoltak, leköpdöstek, Arcul ütöttek, és tövissel koronáztak. Így gyaláztak meg azért, mert kimondtad az igazságot: „Király vagyok. Az Én országom nem e világból való.” Drága Jézusom kérlek, adj nekünk is bátorságot, hogy megvalljunk Téged az emberek előtt. Még akkor is, ha ez az életünkbe kerül. Jézusom, Te vérző, sebes Válladon vitted fel a Golgotára a súlyos keresztet. Többször elestél, összeroskadtál, de mindig felálltál. Kérlek, add nekünk a Te erődet, hogy mi is végigmenjünk a keresztúton. Meg ne torpanjunk, vissza ne forduljunk, csak Téged kövessünk. Dagadt, sebes Arcod és Tested indítson minket részvétre Irántad, hogy el ne hagyjunk Téged, Megváltó Istenünket, Aki a mi bűneinket vetted Magadra, és helyettünk adtál elégtételt. Szenvedő Arcod képét nyomd a mi lelkünkre, hogy soha ne felejtsük, mekkora árat fizettél értünk! Jézusom, Téged hatalmas szegekkel szegeztek fel a keresztfára. Te ezt is békével, némán tűrted, mert tudtad, hogy áldozatoddal rengeteg lelket mentesz meg. Az egész világot, az egész történelmet. Kérünk, add nekünk a Te erődet, hogy soha ne magunkra, és saját szenvedéseinkre, áldozatainkra tekintsünk, hanem mindig csak Rád, hogy megtegyük akaratodat, és ez által példaképek lehessünk az elkövetkező nemzedékeknek. Ránk is úgy tekintsenek, mint az Egyház magvetésére, mert az Egyház ereje, és örök példája a vértanúk hite és hűsége. Drága Jézusom! Nagy volt a mi váltságdíjunk. Ezért nem vagyunk a magunkéi, hanem a Tied, Aki megváltottál minket. Kérve kérünk, tudatosítsd ezt bennünk, és add kegyelmedet, hogy maradéktalanul teljesítsük ránk vonatkozó örök szent tervedet! Erre áldj meg bennünket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Drága Jézusunk, golgota kereszted lábánál, és a Szentháromság Szeretetlángja körül letérdelünk, megfogjuk egymás kezét, egymásnak támasztjuk keresztjeinket, együtt visszük, és pajzsként védjük a Szentháromságot az Oltáriszentségben. Drága Szűzanyánk, tisztíts meg minket rendetlenségeinktől és rendezetlenségeinktől, esdj ki számunkra minden szükséges kegyelmet a Mennyei Atyától, és kérd meg Őt, hogy újítsa meg a már meglévő kegyelmeinket! Kérünk Téged, hogy helyezz minket a Szentháromság jelenlétébe, ölelő szeretet-áramába! Drága Jézusunk, a te szent véreddel, Szűzanyánk, a te édesanyai palástoddal, könnyeiddel, drága Szentlélek a te szeretetlángoddal és drága Mennyei Atya, a te védelmed pecsétjével * Födjetek be minket tetőtől-talpig, testünket, lelkünket, szellemünket, gondolatainkat, szavainkat, cselekedeteinket, érzéseinket, vágyainkat, álmainkat, akaratunkat, erőnket, tudatunkat és tudatalattinkat. Födjétek be és védelmezzétek minden tulajdonunkat, ingó és ingatlan javainkat (beleértve telefonjainkat, járműveinket is). * Védelmezzetek meg minket a gonosz erő minden támadásától és kísértésétől! Védelmezzetek meg a betegségtől, bajtól, balesettől, háborútól, éhínségtől, katasztrófáktól, üldöztetéstől és átkoktól, minden okkult támadástól! * Ugyanígy fedjétek be és védelmezzétek meg szeretteinket és az ő tulajdonaikat, közösségeinket, rokonainkat, barátainkat, minden ránk bízott embert, akiket hordozunk. Védelmezzétek meg a papokat, legfőképpen a magyar katolikus papokat és szerzeteseket valamint a szentatyát. Védelmezzétek meg az ifjúságot, legfőképpen a magyar ifjúságot, a családokat, legfőképpen a magyar családokat. Födjétek be és védjétek meg a magyar nemzet minden tagját, egész Nagymagyarországot. Védjétek meg a politikusainkat, a betegeket, haldoklókat, magatehetetlen, idős embereket, minden szenvedőt. (Szenvedéseiket felajánlom az ő nevükben engesztelésül). Födjétek be és védelmezzétek a közömbösöket, a kárhozat útján járó embereket, hogy ne tudjanak nekünk ártani, és mindazokat, akik meghalnak hogy ne kárhozzanak el. Minden fent említett személyt belehelyezek Jézus szívsebébe. Drága Szentháromság, a Szűzanya Szeplőtelen Szívén át felajánlom Nektek engesztelésül életemet és halálomat, életem minden napját és éjszakáját. Jézus szenvedéseivel egyesítem az én apró kis szenvedéseimet, és így ajánlom fel minden cselekedetemet, lépésemet, szívdobbanásomat, lélegzetvételemet, kimondott szavaimat egy-egy invokációként és imafohászként. Felajánlom a szabad akaratomat, minden imámat, böjtömet, minden napom minden percét, főleg a mai napomat engesztelésül. Drága őrangyalaink és védőszentjeink, járjatok közben értünk, vigyázzatok ránk és legyetek velünk egész nap. Lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen és tekintetünk összeforrjon, ajkunk együtt könyörögjön az Örök Atyához irgalomért! AmenFree counters!
Legutóbbi hozzászólások
  • Ezt az üzenetet Kanadában kapta a SÁRGA LILIOM /YELLOW LILY/ nevű látnok a mi Urunktól, 2018 február 24-én.
   Isten kedves Népe, Szeretnék feltárni Előttetek egy újabb gyönyörű kinyilatkoztatást, amit a kanadai látnok, Yellow Lily /magyarul Sárga Liliom/ kapott. Jézus egy nagyon elszomorító, titkos szenvedéséről beszélt neki, amit a Nyelve által szenvedett el. Tehát hogy engesztelhessük Őt ezért a … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Szűzanya üzenete Little Pebble által
   2017.12.08. Little Pebble: Most este 7:40 van.   A fehér kereszt mint mindig az égen tűnt fel. Miközben a rózsafüzért imádkoztam, a kereszt rózsaszínűvé változott, és egy alagút jelent meg mely rózsavirág alakú volt. Ennek az alagútnak minkét oldalán egy- … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus szavai Little Pebble testvér által
   Little Pebble Üzenet Jézustól: 2017 november 6. Pebble: Egy óriási angyal állt előttem kezében tartva a fehér keresztet. Az angyal mögött egy másik nagy fehér kereszt volt látható,feje felett pedig egy zászló lebegett,amelyre ez volt írva: “Alleluja, Alleluja. “ Amint … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus és Szűzanyánk szavai Little Pebble testvér által
   LP.” Jézus ma meglátogatott engem és úgy öltözködött, mint egy harcos. Fehér ruhát viselt,és piros selyemöv volt a derekán, ahol kard volt a tartójában.Fején 3 részes korona volt amelynek elején egy zöld smaragd volt,amely aranypánttal volt körbevéve,rajta az M betűvel … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Little Pebble üzenete a Jézustól, Szűzanyától
   2017. szeptember 1. Pebble: Én már napok óta éreztem a Szűzanya jelenletét. Amikor ma reggel felkeltem hallottam az ő sírását, és ő ott állt mellettem. Én azt mondtam neki, Szűzanya ne sírj! Ő ezt válaszolta nekem: Fiam! Hogyne sírnék, amikor … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Az Ég sürgető kérése ima-vigília tartására (az Isteni Irgalmasság Máriáján keresztül)
   Ima-vigília kérés. Egy szenvedő lélek Jézus Szent nevére kéri, segítsünk megvédeni az Üdvösség Misszióját a Sátántól, hogy a lelkek megmeneküljenek a kárhozattól, hogy a Maradék Hadsereg egyesüljön, és Isten kegyelméből megerősödjön! 6 instrukciót küldött a szenvedő lélek Jézus Szent nevében: … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus szavai Little Pebble testvér által
   Ma egy Isten jelenlétét nagyon erősen éreztem, jobban mint szoktam. Isten hangját számtalanszor hallottam, de most a Szentlelket láttam galamb képében aki olyan magas volt,mint én. Mögöttem állt és szárnyait körém helyezte,mert hallottam a hangját,amely visszhangzott rajtam keresztül. Láttam előttem … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Little Pebble fontos bejegyzése a testvéreknek
   2017 június17. Pebble:” A múlt éjjel volt egy álmom,amely olyan élénken él bennem, hogy felkeltem, mert az éjszakai álmom alatt sírtam és zokogtam. Az álmomban a Szűzanya is sírt! Az álom: Én egy nagy templomba léptem be. Amint mentem fel … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus szavai Little Pebble testvér által
   Little Pebble üzenete 2017. május 7. Jézus: “Ma azt kérem tőled hogy mondd el gyermekeimnek ami nagyon fontos, hogy minden otthonban helyezzék el az Élő lsten pecsétjét. Ez az a pecsét, amelyet leányomnak Maria Divine Mercynek nyilatkoztattam ki. Pebble: “Ma … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus szavai Little Pebble testvér által
   Little Pebble a szentmise alatt látta Jézust, mint Irgalmas Krisztust megjelenni, Akinek első szavai így hangzottak: „Az Atya megbocsát nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek!”Majd a következőket mondta:„Béke veled, Fiam! Béke! Ne aggodalmaskodj, tudom, hogy a Sátán most megtámadott téged, … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Lelkek, akikért sokan nem imádkoznak 2018. 12. 02, Vasárnap Az Úr egy pusztába vezetett, ahol sok mocsarat láttam. Felfigyeltem arra, hogy a mocsárban emberek vannak. A sár tetőtől-talpig ellepte őket és jól érezték magukat benne. Ekkor Jézus felé fordultam és megkérdeztem Őt arról, hogy hogyan lehet rajtuk segíteni. Ő azt felelte: „Én csak azokon segíthetek, […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Az üldöztetés sokak számára nem egyértelmű 2018. 11. 02, Péntek A Szűzanya, mint a Világ Győzelmes Királynője megmutatta hazánk határainak védelmét. Láttam, hogy a katonák és rendőrök mellett angyalok álltak, akik szellemi harcot vívtak a bukott angyalokkal szemben. A menekültek többsége mögött egy-egy démon állt, akik arra buzdították őket, hogy rombolják le Mária országát. Itt […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2018. november 3. Az Úr Jézus… „Nyisd ki a Szentírást!” Erre a részre nyílt ki: „Mert olyan nagy szorongattatás lesz akkor, amilyen még nem volt a világ kezdetétől mostanáig, és nem is lesz többé. Ha meg nem rövidítenék azokat a napokat, nem menekülne meg egyetlen élőlény sem; de a választottakért megrövidítik azokat a napokat.” (Máté […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   A Szűzanya véres könnyei 2018. 10. 05, Péntek Álmomban láttam egy Szűzanya szobrot, ami megelevenedett és életnagyságú lett. Rajtam kívül még számtalan ember volt jelen, és közöttük sok fiatal volt. A Szűzanya szomorú véres könnyeket hullatott. A szeme alatti résznél rengeteg vércsepp gyűlt össze vérrögként. Még sosem láttam így sírni édesanyánkat. A tekintetéből szeretet áradt, […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2018. szeptember 4. Szentségimádáson az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Merüljetek el Szívem szeretetének lángtengerében! Adjatok hálát azért, hogy itt maradtam köztetek a legméltóságosabb Oltáriszentségben. Köztetek trónolok, mint az irgalmasság Királya. A szívetekbe térek, ha befogadtok. Eggyé akarok válni veletek! Eggyé a szeretetben, a békében és a derűben. Ha tiszta lélekkel fogadtok Engem a szívetekbe, akkor […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Az Eucharisztia, mint létünk forrása 2018. 09. 01, Szombat Jézus: „Gyermekeim, Szentséges Szívem legnagyobb szomorúsága a világban uralkodó hitehagyás. Sok katolikus gyermekem elhagyta a vallást, akik szívükből kitöröltek mindent, ami Istenre emlékeztette őket. A katolikus templomokban lassan elvész az Eucharisztia iránti igaz tisztelet. Amikor másodszor eljövök a felhőkön, akkor vajon találok e hitet a földön? […]
  • Ti vagytok a világ lelkiismerete
   2018.09.16 Imádságba merülök. A Szent Anna réten vagyok. A templom bejáratánál egy nővér fogad. Nagyon örülünk egymásnak. Bevezet. A Szűzanya ott van. Mellettünk egy angyal. Az angyal suhintott a szárnyával. Egy csodaszép helyen termünk, majd újra suhint, egy ködös hely, s a harmadik szárnysuhogásra teljes a sötétség. Fénycsíkokat látok az égről a föld felé, mint […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által
   Most még több imára és áldozatra van szükség 2018. 09. 13. Gecemáni órák Gyermekeim! Minél közelebb vagytok Hozzám, annál nagyobb védelemben részesültök. Valóban mindenkit szeretek, de csak azokat tudom megvédeni, akik szabad akaratukból elfogadnak Engem. Közelemben vannak, érzik és viszonozzák szeretetemet. Csak azokat tudom megbízni különféle szolgálattal, akik vágyakoznak utánam, és teljesítik akaratomat. Mennyire vágyom […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Kútvölgyi kápolna engesztelés 2018. 08. 11, Szombat A kútvölgyi kápolna előtt leültem egy kis padra, ahol csendben elmélkedtem. Váratlanul az Úr hófehér ruhában ki jött a kápolnából (melynek ajtaja tárva nyitva volt) és leült mellém, majd kedvesen így szólt hozzám: “Ne félj, Én vagyok!” Aztán tovább folytatta: “Sebeim engesztelésén keresztül akarom megmenteni országotokat mindattól a […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2018. augusztus 4. Szentségimádáson az Úr Jézus… Drága gyermekeim! Értsétek meg végre: Térjetek meg és tartsatok bűnbánatot, mert a haladék lejár. Ütött az óra. Már benne éltek az időben, amikor kinek-kinek megfizetek cselekedetei szerint. Mindnyájatoknak meg kell jelenni isteni ítélőszékem előtt. Én vagyok az Örök Bíró. Atyám Rám bízta az ítéletet. Ezért kicsinyeim, kérve kérlek […]