2017. szeptember 28. MEGÁLDOM MINDEN LÉPTEDET

MEGÁLDOM MINDEN LÉPTEDET

2001. augusztus 14.

Jahvém ránk tekint trónjáról,
egyenként mindenkire,
keresvén,

melyikünk kész arra, hogy Atyánknak
erényei koszorúját nyújtsa.

Népedbõl, Jahvém,
ki jut szent hegyedre?

Õszinte szívvel
kik szólnak igazat?

Ki szeplõtelen?

Segítséget kaptam és még mindig kapok,
mert segítségért Hozzád kiált
a lelkem nyomorúságosságában
szüntelen.
Ha Szent Arcodat
csak egy pillanatra elfordítanád tõlem,
életem elapadna,
és a halál árnyékába hullna.

Te vagy világosságom, ünnepem,
az Isten, aki életben tart engem.

Addig maradok életben,
amíg Te énbennem lélegzel.

Kimondhatatlan jóságodban
mily sok kegyelmet adtál nekem!
Megadtad, hogy bármely idõben
hívhatlak és beszélgethetek Veled,
és ezt az adományt nehezen értik meg mások.

Ó Uram, segíts elfogadnom
minden vádjukat!

Béke legyen veled, én kis virágom! Miért ne lenne szabad veled beszélnem? Vagy talán kérjek tanácsot az emberektõl?

( … ) {Ekkor mondtam valamit Jahvénak, az én Istenemnek.}

Ennél többrõl van szó… Érezd szabadnak magad, hogy akkor hívj, amikor akarsz! Én, Jahve adtam neked ezt az adományt. Szabadságomban áll, hogy annak adjam és oly mértékben, ahogy én akarom. Légy gyönyörûségemre, leányom és õrizz lelkedben szüntelen! 1 Én állítottam õt a te utadra.

Megáldom minden léptedet, amit az én Nevemben teszel. Megáldom minden kimondott szavadat, mely rólam szól. Legyen több bizalmad, én adtam Szavaimat szájadba, légy ezért vidám! Továbbra is tégy jót! A jóság tõlem való. Jöjj, ily módon folytatjuk mûvemet. 2 Engedd, hogy kicsit több idõre vegyelek igénybe! Minden szó tõlem származik. Lakóhelyemül választottalak, ezért ne szomorkodjon szíved azok miatt, akik vádolnak téged.

Én, a te Teremtõd, veled vagyok. Légy ezért boldog! Ezt soha ne feledd! Túl kicsi vagy ahhoz, hogy megértsd ezt… Ne kételkedj, jöjj!


1 E pillanatban egy ismerõs papról kaptam lélekben felvilágosítást.
2 A tanítások útján.
Kategória: Napi | A közvetlen link.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.