2017. szeptember 26. SZENTELD MAGAD AZ ÉN ÜGYEIMNEK!

1998. május 29.

Beszélnem kell lelkem elfojthatatlan fájdalmában, panaszkodnom kell lelkem keserûségében! Kérlek, jöjj, tekints rám! Megszüntetted velem a kapcsolatot? Gyökereim Benned vannak, csendemben most mégis azt mondom: “Az Úr biztosan haragszik rám, e napokban biztosan távol tart magától engem”. Világosságot keresek, hogy megértsem ezt, de csak sötétséget látok. Talán érzéketlen voltam jóságod iránt? Talán csalódást okoztam Neked vagy semmibe vettelek? Talán ellopta szívemet Tõled a Nap dicsõségének látványa vagy az égen haladó Hold fénye, amint kezem csókot dobott feléjük?

Hûséges jegyesem, engedd, hogy kiárasszam rád édes illatomat, és ne feledd, hogy én, Jézus Krisztus, Isten Igéje, mindig gondodat viselem. 1 Sok a hibád, de tudtam róluk, mielõtt üzenetemet jeleztem volna neked. Irántad való felmérhetetlen szeretetemben helyet adtam neked magamban, hogy azon a kiváltságos helyen olyan tökéletessé tegyem lelkedet, ahogy azt szentjeimtõl elvárom.
Ó Vassula, én vagyok a túláradó könyörület, a végtelen szeretet, és te még mindig oly kevéssé ismersz engem, galambom! Miért vannak ily sötét gondolataid rólam? Minden a tied, amim van, és mindörökre a tied. 2
Légy azért vidám és kímélj meg engem ettõl a felesleges kehelytõl! Ingyen kaptad az Élet szavát, ezért te is ingyen add tovább másoknak! Mûvemben van egy bizonyos módszer, ahogy látod, s én azt akarom, hogy tartsd be, amit tõlem tanultál, és tedd meg az én Nevemben, amit neked tanítottam! Senkitõl ne félj, amikor összegyûltök az én Nevemben, hogy kereszténnyé tedd ezt a kereszténységét feledõ nemzedéket! Mindaz, amit teszel, az én tiszteletemre és dicsõségemre lesz. Én most éppen építek. Én vagyok, aki az építést elvégzem, és jaj annak, aki azért nyújtja ki kezét, hogy lerombolja, amit én építettem! Szenteld magad most az én ügyeimnek és ne feledd, hogy közted és köztem nincs határ. Mindig veled vagyok, kedvesem. Megáldalak. IC


1 Jézus a hanyagságaimra és a hibáimra gondol.
2 Urunk e szavakat igen lassan és szomorú hangon mondta, hogy még mindig félreérti õt teremtménye, akinek isteni jóságában oly sokat adott.

Kategória: Napi | A közvetlen link.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.