2017. szeptember 11. EGYHÁZAM BELSŐ EREJE A SZENTLÉLEK

EGYHÁZAM BELSõ EREJE A SZENTLÉLEK

1991. április 15.

Uram jöjj hozzánk teljes hatalmadban Szentlelkeddel együtt! Gyengéd Abba, elérkezett az idõ, hogy az igazság Szentlelke éppúgy megdicsõítse Fiadat, ahogy Te megdicsõítetted Fiadat, és Fiad megdicsõített Téged. Bizonyítsd be a világnak, hogy Igéd él és cselekszik, és nem csupán papírra nyomtatott szó. Szentlelked fordítsa

“az apák szívét gyermekeik felé,
és a gyermekek szívét az apák felé!” 1

Béke legyen veled! Vassula, az Írás sohasem hazudik! Írva van, hogy az eljövendõ végsõ napokban az emberek az “istenfélelem látszatát keltik, de belsõ erejét elvetik” 2

Ó kedvesem, lesz-e elég hit eljövetelem idején?…

– Egyházam belsõ ereje a Szentlélek, aki Egyházamban él és bennem munkálkodik. Amilyen a testben lévõ szív, olyan az én Szentlelkem is az én Testemben, amely az Egyház.
– Egyházam belsõ ereje az én Szentlelkem, aki ingyen adja és osztja adományait és kegyelmeit, hogy az Egyház javára legyen.
– Egyházam belsõ ereje az én Szentlelkem, aki Szavaimra emlékeztet titeket. Nem nyilatkoztat ki új dolgokat, ugyanazt tanítja, amit már korábban is tanított.
– Egyházam belsõ ereje az én Szentlelkem, aki átváltoztat, felemel és valóságos képmásommá alakít benneteket.
– Egyházam belsõ ereje az én Szentlelkem, a Tuz, mely életre kelt, megtisztít benneteket, és lelketeket tuzoszloppá, a szeretet izzó kemencéjévé, a világosság élõ fáklyáivá alakítja, hogy félelem nélkül hirdessétek Szavamat, a Magasságbeli tanúivá váljatok, és másokat is megtanítsatok arra, hogy csak a mennyei dolgokat keressék.
– Egyházam belsõ ereje az én Szentlelkem. õ az élet és a lélegzet, aki életben tart benneteket, aki arra indítja lel-keteket, hogy vágyakozzatok utánam, és Abbának szólítsatok.

Ha visszautasítod és elnyomod a Szentlélek adományait, gyermekem, akkor milyen szolgálatokat tudsz nekem nyújtani és felkínálni? Ne légy olyan, mint a holtak, akik kifelé a vallásosság látszatát keltik, de a vallás belsõ erejét elvetik és haszontalan elméletekkel korlátoznak engem istenségemben. Ne gátold meg azokat, akik úgy jönnek hozzám mint a gyermekek, és huségesek a Szentlélekhez. Én vagyok az, aki Szentlelkem menyegzõjére hívom õket.

A szentség titka: az irántam, a ti Istenetek iránti huség. Ti semmit sem tudtok magatok megtenni, amíg Lelkem, aki bennetek él, rá nem vezet és meg nem tanít benneteket a mennyei dolgokra.
Bizony mondom neked, aki fél engem, elfogadja intelmeimet. Ezért ne aludj most, mert itt az idõ, amikor többet kellene ébren lenned és virrasztanod, mint valaha. Ezek azok az idõk, amikor ki kell nyitni a füledet, figyelned kell Lelkemre, nem pedig megvetned. Ne játszd alkalmatlan pillanatban a bölcset! Ne utasítsd el Szentlelkem leheletét! Ne nyomd el a belsõ erõt, amely Egyházamban munkálkodik!
Okos akarsz lenni? Akkor nyisd ki a szemed!
Okos akarsz lenni? A szívedet és a füledet nyisd ki barátom, ne az értelmedet! Az okos ember sohasem veti meg a Lélek figyelmeztetését, csak a büszke nem ismer félelmet.
Az Úr félelme a bölcsesség kezdete.
Okos akarsz lenni? Keresd az Igazságot, aki készségesen hajol nyomorúságod és gonoszságod fölé, hogy megmentsen. Nézd, ki hajol nyomorúságod fölé, hogy magához vonjon, kiemeljen sírodból és újból életet leheljen beléd.
Ó jöjj! Ne érts félre! Nem erõltetlek és nem akarom megsérteni szabadságodat!
Megsajnáltalak nemzedék! Ne mondd, hogy már mindent elmondtam, amit el kellett mondanom. Miért akarsz engem magadhoz hasonlóan korlátok közé szorítani?
Én vagyok Szavam emlékeztetõje, igen, Egyházam belsõ ereje vagyok, és szabadságomban áll új jeleket küldeni és új csodákat muvelni. Szabadságomban áll, hogy felemeljelek, nemzedék, és gyógyító olajat öntsek rád Szentséges Szívem gazdagságából akkor, amikor akarom, és arra, akire akarom.
Felépítem, igen újjáépítem Egyházamat, amely most romokban hever. Ezért nemzedék, nehogy úgy állj elém az ítélet napján, hogy azt kelljen mondanom: Te is egyik üldözõm voltál, aki rombolt, amíg én építettem. Az irgalom áll ajtótok elõtt, és könyörületem zörget ajtótokon megpróbáltatástok idején.
Ti szentnek tartjátok magatokat? Bizonyítsátok be szentségeteket azáltal, hogy imádással fordultok felém! Bizonyítsátok be szentségeteket azzal, hogy megmutatjátok a lelkeket, akiket megtérítettetek és hozzám hoztatok, mert országom nem a kimondott szavakra, és nem a vallásosság külsõ megnyilvánulására épül, hanem a belsõ erõre, amelyet csak én adhatok meg Szentlelkem által, ha kéritek. Érezzétek jelenlétemet és irántatok való szeretetemet! Én, Jézus Krisztus, jelen vagyok. Megáldalak benneteket Szentséges Szívembõl, és szeretetem sóhaját hagyom homlokotokon.
Legyetek egyek! Az Ecclesia újból életre kel!


1 Mal 3,24.
2 2 Tim 3,5
Kategória: Napi | A közvetlen link.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.