2017. október 1. HOZZ ÁLDOZATOT!

HOZZ ÁLDOZATOT!

Svájc,1987. október 19.

Szeretném elmondani, hogy mialatt Görögországban voltam, elolvastam Lisieux-i Szent Teréz életrajzát. Szüntelenül õ járt az eszemben. A helyi autóbuszon utazva mélyen elmerültem az elmélkedésben, és szeretettel gondoltam rá. Amikor az autóbusz megállt, legmélyebb szemlélõdésemben görögül azt a szót láttam magam elõtt, hogy “Szeretlek”, és mellette két szívet. Négy méterre tõlem, öles betûkkel volt a megálló tetejére írva. Mivel érzékeim még egy másik tartományban idõztek, azonnal tudtam, hogy Szent Teréz mondja ezt nekem. Az õ üzenete volt.

Késõbb:

Vassula, vedd elõ azokat a képeimet, amelyeket eltettél!

Odamentem és elõvettem Jézus és a szent lepel képeit. Azt hiszem, szomorú volt amiatt, hogy eltettem.

Jöjj, kettõt adj X atyának, egyet pedig Dávidnak! Mondd meg nekik, hogy sajátkezemmel áldottam meg a képeket, meg fogják érteni. Írj X atyának, és mondd meg neki, azt akarom, hogy ugyanúgy végezze õ is a keresztutat, ahogy együtt jártátok. Vassula, Dávidot is kérd meg erre! Mindkettõjüket meg akarom áldani a keresztúton. Mindössze azt szeretném, ha bevezetnék a gyertyagyújtást. Azt szeretném, ha Édesanyámat is tisztelnék, és gyertyát gyújtanának neki. Nekem térdhajtással nyújtsanak tiszteletet a keresztút minden állomásánál. Vassula, most én, a te Istened és te, összefogunk keresztutam tökéletesítésére. 1 Leányom, tudod-e, hogy tervemet már jóval születésed elõtt kigondoltam? Várj és látni fogsz! Most pihenj meg, mindig belõlem töltekezz! Szeretlek.

Szeretlek, édes Jézusom!

Fogadd békémet, leányom! Gondoskodom rólad, hogy semmiben se legyen hiányod. Ne keress másutt pihenést, csak az én Szívemben!

Uram, azt kérdezem, mit tehetnénk X asszony fiának megsegítésére?

halgass rám, a szeretet cselekedetei megmenthetik.

Kinek a cselekedetei?

A ti cselekedeteitek.

Édes Jézusom, kérlek áldd meg isteni kezeddel a bangladesh-i közösséget, kérlek támogasd mindnyájukat, támogasd õket!

Vassula, mondd meg nekik, hogy õrizzék szeretetemet, mert szeretetem bennük él. Kedveseim között vagyok. Leányom, saját kezemmel áldom meg õket. 2 Higgy abban, amit kérsz, kicsim, higgy bennem!

Jézusom, Te tudod, mi a baja?

Tudom.

Uram, szeretnéd, ha Veled lenne?

Nagyon szeretném, kedves, de a Sátánnak hatalma van felette. 3

Uram, Jézus, ha azt akarod, hogy szenvedjek érte, azért, hogy visszatérhessen Hozzád, engedd meg nekem! Mit tehetnék? Talán ne igyak vizet két napig? 4

Vassula, szenvedj érte, ne igyál semmi folyadékot, amíg keresztemet hordozod!

Meghozom ezt az áldozatot.

Kedvesem, késõbb majd megérted. Szeresd testvéredet, hozz érte áldozatot! Szeretem õt.

Jézusom, megteszem.


1 Ekkor rövid csend következett.
2 Imádkoztam X asszony fiáért.
3 hallottam a Sátán üvöltését: “Nem akarom elengedni”. Dühös volt!
4 Svájc éghajlata igen száraz, és az emberek sokat isznak.
Kategória: Napi | A közvetlen link.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.