2017. november 18. HIT TELJES SZÍVEMBŐL SZERETLEK

HIT

1987. november 25

1 Jézus, Te itt vagy?

Itt vagyok, – felismertél. Látod, Vassula azért a kis hitért, amit nekem adsz, azért a hitért, ami sokkal kisebb, mint a mustármag, megadom neked, hogy láss engem, érezz engem, és írj velem. Jöjj, én leszek a te Szent Társad.


1 Láttam Jézust, amint közelemben ült.TELJES SZÍVEMBÕL SZERETLEK


1987. november 25.

Szeretett Jézusom, azokért szeretnék imádkozni, akiket arra választottál, hogy vezetõim legyenek.

hallgatlak. Fogd meg a kezem, mialatt hozzám imádkozol! 1

Kedves, megjövendöltem neked, hogy két szolgám fog téged vezetni. Mindkettõt én választottam ki még jóval születésed elõtt. Tõlem jönnek, õk lesznek tanúid. Jöjj, hadd írjak X atyának:

“Kedves, nem kell félned, mert tervemet már jóval születésed elõtt kigondoltam. Öröktõl fogva tudom, hogy te fogsz engem szolgálni, kedves. Ne aggódjék szíved, hogy mit mondjál, vagy mit tegyél, mert én, az Ur adom ajkadra a szavakat. Én vezetlek, bennem vagy, az én szeretetemben. Én szenteltelek meg, áldott vagy.

En vezetlek vérzõ Testem belsõ mélységeibe. Töltsd be vágyaimat akaratom teljesítésével. Úgy kedvezek neked, hogy megadom a felismerés kegyelmét.

Maradj bennem! Add nekem minden gyengeségedet, szeretett lélek, add nekem mind, hadd semmisítse meg az én erõm! Végre fo sg z hajtani minden feladatot, amit számodra kijelöltem. Engem dicsõítve bízzál bennem, és én megsegítelek téged , akit kezem megáldott. Úgy õrizz szívedben, ahogy én õrizlek az enyémben. Töltsd meg szívedet az enyémbõl, hogy másoknak is adhass. Én, az Úr foglak táplálni. Bízzál bennem, és pihenj meg bennem! Én, az Úr áldalak meg; téged és minden vállalkozásodat.”

Vassula, fogd meg a kezem, fogd meg a kezem és kövess engem! Érted?

Jézus a Szentlélek által vezetett, én mögötte haladtam. A Szent Péter templomba vitt. Kinyújtotta karját és mutatóujjával egy magányos alakra mutatott. II. János Pál pápa volt az. Egyedül ült ott gondolkozva; úgy tûnt, hogy mélyen elgondolkozott!

Látod Vassula? Várakozik – egyre várakozik.

Atyám, legyen meg a Te akaratod! Amen.

Át kell adni neki üzeneteimet beteljesítve mindazt, ami meg van írva. Jöjj kedves, közel az idõ, ne félj! Ne feledd, elõtted vagyok. Amit elkezdtem és megáldottam, azt be fogom fejezni. Jöjj, a Szeretet szeret és vezet téged. Tartsd kezedet az enyémben! Mi ketten?

Igen, Uram. Együtt. Ó, mennyire szeretlek Téged Jézusom, aki azért jössz Szíveddel kezedben, hogy nekünk felkínáld. 2 Uram, szeretlek.

Kedves, hogyan, miképpen tudnám mindezt végignézni és titeket elhagyni? Teljes Szívembõl szeretlek téged, teljes Szívembõl szeretlek benneteket! 3


1 Jézus kezét fogtam, míg Õ segített megtalálnom a helyes szavakat.
2 A végtelenül gyengédszívû Szeretet jön el ismét megsegítésünkre, hogy kiszabadítson a Sátán hálójából.
3 Éreztem Szívét, és azt szavakkal nem lehet kifejezni, hogy Jézusnak milyen nagy a szeretete irántunk.
Kategória: Napi | A közvetlen link.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.