2017. március 29. HAJOLJATOK MEG! HAJOLJATOK MEG, HOGY EGYESÜLHESSETEK!

1987. október 30.

Megszámlálhatatlan jelet adtam teremtésemnek, figyelmeztettem õket. Szenteket támasztottam, hogy hirdessék kívánságaimat, de ki hallgatott rájuk? Megváltozott-e valami?

Uram, tegyük fel, hogy most megteszik. Tegyük fel, hogy készek megtenni, tegyük fel, hogy elolvassák, elhiszik, és egyesülnek. Tegyük fel, hogy most inkább Téged igyekeznek dicsõíteni, mint hogy saját érdekeiket keressék.

Vassula, ó Vassula, sokan fognak félni – még olyanok is, akik hisznek üzenetemben, és elismerik, hogy tõlem valók, de félni fognak attól, hogy kigúnyolják õket, és félni fognak feletteseiktõl. Sokan helyezik majd az irántam való tisztelet elé az emberek tiszteletét. Engem tiszteli és terjeszd üzenetemet!

Tegyük fel Uram, hogy meghajolnak.

Felfüggeszteném igazságosságomat, ami nagy súllyal nehezedik rájuk. De õk még mindig mérgezett nyilakat lõnek egymás felé, és megsebesítik Testemet. Mindig megosztottság lesz köztük, mert hiányzik a szeretet. Vassula, ha követték volna azt a parancsomat, hogy úgy szeressék egymást, ahogyan én szeretem õket, és megalázták volna magukat, Testem ma egyetértésben uralkodna. Megalázták magukat valaha is annyira, hogy megmosták egymás lábát? Nem azért adtam nektek ezt a példát; hogy ti is kövessétek azt, amit én tettem?

Hajoljatok meg, hajoljatok meg, hogy egyesülhessetek! Lélek, elérkezett az idõ, amikor kedves szolgámnak, János Pálnak meg kellene hallania hangomat. Valóban meghallottam kiáltását. Kiáltása elérte a mennyet. Kiáltását az egész világmindenség visszhangozta. Kiáltása elérkezett hozzám! Hadd mondjam el neked, hogy rövidesen egy nyáj lesz és egy pásztor. Én magam fogom juhaimat vezetni, még azokat is, akik nem ebbõl az akolból valók. A Szeretet fog benneteket egyesíteni, de ezt rettenetes, rettenetes megpróbáltatások fogják megelõzni, amibe az egész menny beleremeg! Légy éber leányom, add tovább tanításomat, mind benne foglaltatik szent írásaimban. Meg fogod érteni, amikor üzenetemet átadod.

Jézusom, ó Szûzanyám, mit fognak mondani! Érts meg engem Szûzanyám, nem vagyok olyan helyzetben, hogy feljebbvalók elé álljak.

Szûz Mária:
Vassula, ne félj, tehetetlenséged elbûvöli Jézust – maradj kicsiny!

Szûzanyám, tegyük fel, hogy nem hallgatják meg!

Kicsim, ez az isteni kinyilatkoztatás lesz az Õ utolsó figyelmeztetése. Ha nem akarják meghallani vagy megérteni, engedni fogom, hogy keze lesújtson rájuk és megfenyítse õket. Vassula, neked mindössze csak szeretned kell Õt. Légy éber, mert a Sátán dühös és sokféle csapdát igyekszik állítani. Ne félj, megvédelek.

Köszönöm Szûzanyám, hogy bátorítasz, köszönöm, hogy védelmezel. Áldott légy!

Vassula, gyermekem, megáldalak.

Kategória: Napi | A közvetlen link.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.