2017. május 8. MINDAZOKNAK ÜZENEK, AKIK SZERETNEK ENGEM

1987. május 2.

Jézus vagyok.

Jézus, érzem, hogy fontos üzenetet készülsz nekem adni. Szokása szerint támad a gonosz, hogy elvegye bátorságomat az írástól.

Mindazoknak üzenek, akik szeretnek engem 1 , és nekemszentelik lelküket. Bátorítani kívánom õket, erõt adok nekik.

Én, az Ige, szavamat e gyenge eszközön keresztül nyilvánítom ki. Ezen üzenet által leszállok a Földre, és világosságomat fölragyogtatom rátok. Megáldalak benneteket, Lelkem kedvesei, szeretlek benneteket.

Lelkem meghitt mélyén olthatatlan lángot õrzök. Tisztaság, hûség és mérhetetlen gazdagság vagyok. Kedveseim, jöjjetek, merítsetek belõlem, töltsétek meg szíveteket, jöjjetek és igyatok belõlem!Jöjjetek és térjetek be nyitott Sebeimbe, jöjjetek és merítsétek meg lelketeket Véremben! Igyatok élõ forrásomból, hogy képesek legyetek elmerülni benne, öntözzétek meg ezt az elhagyott pusztaságot, gyógyítsátok meg bárányaimat! Vegyetek ebbõl az élõ lángból és engedjétek, hogy betöltse szíveteket!

Annyira szeretlek benneteket, hogy értelmetek azt soha sem fogja felfogni. Jöjjetek, ne fáradjatok bele szent keresztem hordozásába, mert veletek vagyok és veletek együtt hordozom. Kövessetek engem, és maradjatok közvetlen közelemben. Lépjetek nyomomba, ne fáradjatok bele a küzdelembe és a szenvedésbe! Dicsõítsetek engem, és úgy hatoljon fel hangotok a mennybe, mint a tömjén édes illata!

Dicsõítsetek engem, hadd örvendjek, hadd gyönyörködjek bennetek, hadd gyönyörködjek irántam való szeretetetekben. Töltsétek fel szíveteket e végtelen szeretetbõl, és árasszátok ki bárányaimra,gyógyítsátok meg õket! Érezze meg melegségemet minden élõ teremtmény a Földön, engedjen fel minden hideg és megkövült szív, és oldódjék fel tisztaságomban! Egyesüljetek Testemben, és váljatok eggyé velem! Váljék élõ lélekké a múlt minden árnyalakja, teljék meg tisztasággal, békével és szeretettel! Tegyétek Édenkertté teremtésemet! Egyesüljetek, egyesüljetek, legyetek eggyé, mert én, az Isten, Egy vagyok. Az egység erõt ad.

Egyesüljetek!Legyetek hûséges magvetõim, vessétek el magjaimat, a béke és a szeretet magjait. Olyan magokat teremtettem, amelyek mennyországgá teszik a Földet. A Földön is úgy lesz, ahogy a mennyben van. Vegyétek Szívembõl magjaimat, melyek Véremben már megtisztultak, és hintsétek el mindenütt! E magokat én õrzöm kedvesem, és azt kívánom, hogy térjetek be Szívembe és vegyetek belõle.Keressétek az egységet!

Meggyógyítom virágaimat, illatba borítom õket, és kibontom szirmaikat. Széppé teszem kertemet, megöntözöm szíveteket, újból életre keltelek benneteket. Teremtés! Szeretlek! Felragyogok feletted és meleg sugaraimmal áthatolok a súlyos, sötét viharfelhõkön, szétszórom és eloszlatom õket. Fényem átviláglik rajtuk és eltõnik minden sötétség és bûn, amely súlyosan nehezedett rátok, az a sötétség, amely nektek csak gyengeséget, nyomorúságot és gonoszságot hozott. Meleg sugaraim felélesztik virágaimat, és én kiárasztom a mennybõl az igazságosság, a szentség, a tisztaság, az egység, a béke és a szeretet harmatát. Hõséges õrzõtök vagyok, éber tekintetem nyugszik rajtatok. Emlékezzetek, én vagyok e világ Világossága, én vagyok az Ige. Béke legyen veletek!

Dicsõítsetek engem, támaszkodjatok rám! Küzdjetek, és ne fáradjatok bele keresztem hordozásába, gyógyítsátok meg gyermekeimet!

Vassula, soha ne fáradj bele az írásba!Szeretlek. A Bölcsesség tanít téged.

Szeretlek Uram, legyen meg a Te akaratod.


1Minden pap, szerzetes, nõk és férfiak, mindazok számára, akik igazán szeretik Õt.

Kategória: Napi | A közvetlen link.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.