2017. július 29. SZENTLELKEM BETÖLTHETI ÜRESSÉGETEKET

1996. augusztus 4.

Jöjjetek, készítsünk utat
a felhõk Lovasának!
Imáink legyenek az Õ lépcsõi!Szállj le most, Uram, és légy velünk!
Maranatha!

Az én békémet adom neked. Hallgass meg: Szentlelkem, a háromszorosan Szent, az Életadó és a lélekben szegények Trónja kiáltja ma: “Jöjjetek! Jöjjetek, akik vágyakoztok utánam és az igazságot szomjazzátok! Nem lehettek addig az én gyermekeim, amíg nem táplálkoztok gazdagságomból!”
Ó, közületek mily sokat kötöz meg az élvezet és a sötétség lánca! Pedig Szentlelkem betöltheti ürességeteket, hogy Szavam teljes dicsõségében és mindenek feletti uralmában lakhasson bennetek.
Jöjjön ide, aki tévedett! Jöjjetek, alázzátok meg magatokat és tartsatok bûnbánatot, hogy gyönyörködhessen bennetek szemem. Jöjjön, aki nem él szentül! Jöjjetek hozzám és tartsatok bûnbánatot! Új szívet adok nektek. Kiáltson hozzám, aki még a világhoz kötõdik. Kérjétek, hogy oldozzam meg láncaitokat! Miért kötõdtök rendetlen világi hajlamaitokhoz, ami megtámadja lelketeket? A belsõ tisztaságnak és az õszinteségnek kellene ékeskednie bennetek, hogy Szentlelkem ne húzódjon vissza tõletek…

“Jaj neked, ingatag, állhatatlan ember” 1 !

Nem hallottátok?

“Akik félik az Urat, keresik a kedvét” 2.

Hogyha nem tudtad ezt, jöjj, alázd meg magad, kövess engem és légy azon, hogy szereteted növekedjen bennem, nehogy újból elforduljon tõlem a szíved!
Ó Vassula, gyermekem, ezt mondd nekem:

Jézus Krisztus, Te vagy életem,
Te vagy Sziklám,
Te vagy Üdvösségem,
Te vagy Íjászom!

És így fogok válaszolni:

Gyermekem, az enyém vagy,
az én ivadékom,
az én örömöm vagy,
te vagy céltáblám,
amelyre áldást adok áldás után
azzal az egyedüli céllal,
hogy megmentselek…
Jöjj, ne feledd,
én mindenkor veled vagyok!

Én, Jézus Krisztus, megáldalak benneteket!


1 Si 2,14
2 Si 2,16

Kategória: Napi | A közvetlen link.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.