2017. augusztus 5. KARDOM LESÚJT RÁJUK ADD TOVÁBB FIGYELMEZTETÉSEMET!

1987. október 26.

Október 24-én éjszaka Isten megvilágosított, hogy megértsem; miért jelent meg Szûz Mária hatalmas szobor alakjában unokatestvérem elõtt. Ezáltal erõsített meg bennünket abban, hogy Isten akarja és megengedi, hogy templomában olyan szobrokat állítsanak fel, amelyek Õt és a Szûzanyát ábrázolják. Majd október 25-én éjszaka ismét megvilágosított, és megértette velem, hogy beleegyezik és megengedi nekünk, hogy templomát az Õt ábrázoló fényképekkel és festményekkel díszítsük… az 1987. Ez volt a második olyan üzenet, amelyben olyasmit engedett meg, amit más keresztények elítélnek.

Megengedem Egyházamnak, hogy ábrázoljon engem. Ne fosszátok meg ruháimtól Testemet, ékesítsétek, szépítsétek, hagyjátok meg olyannak, amilyen. 1

Figyelj Vassula, én vagyok az Egyház – bízzál bennem. Kedves, én vagyok Jahve. Írd leányom: Ó teremtés, nem támasztottam-e szenteket és prófétákat, hogy figyelmeztesselek az idõk végére? Nem jövendöltem- e meg, hogy mennyei csarnokomból angyalt küldök nektek titkos szándékom kihirdetésére, hogy beteljesülhessen? Szavam változatlansága újból be fog igazolódni. Nem mondtam-e meg nektek elõre, hogy az lesz hírvivõm küldetése, hogy közvetítse kinyilatkoztatásomat? Az én tanúságtételem a prófétaság lelke. Örüljetek és vigadjatok mindannyian, akik hûségesek vagytok hozzám! Jaj a hûtleneknek, mert Szavam úgy éri utol õket, mint a kard, lesújt rájuk, megsemmisíti hamis bölcsességüket, ami teremtésemnek azt sugallja, hogy a Sátán hálójába essen, bárányaimat pedig istentelen, félelmet nem ismerõ, erkölcstelen néppé alakítsa. Látomást adtam neked Vassula a figyelmeztetésrõl, utaltam arra, hogy mit tettem Szodomával és Gomorrával. Vegyék komolyan figyelmeztetésemet, mert én, az Úr jövendöltem meg teremtésemnek, hogy ha meg nem tér és el nem fogad Teremtõjének, kardom lesújt rá. Végtelen irgalmamból szállok le a Földre, hogy figyelmeztesselek benneteket. Én beszélek, az Igazság Lelke, figyeljetek, mit mondok egyházaimnak! Teremtés, ne maradj tétlen, add tovább figyelmeztetésemet! Én, az Úr, az ajtóban állok és zörgetek. Aki meghallja hangomat és kinyitja az ajtót, ahhoz bemegyek, és vele étkezem, õ meg velem. Ne féljetek, én beteljesítem Szavam. Elõtted állok.

Uram, arra utalsz talán, hogy személyesen terjesszem figyelmeztetésedet? Ha igen, mi többet tehetnék a másolatok készítésénél?

Engedd, hogy beléd véssem, tõled mindössze szeretetet kérek, már kiválasztottam azokat, akik továbbadják üzenetemet. Jöjj, veled vagyok, érezz engem, érezd jelenlétemet, igen! 2 Szeress!

Szeretlek Jézusom, taníts meg arra, hogy még jobban szeresselek, úgy, ahogy Te akarod!

Én vagyok!


1 Ez azt jelenti, hogy a katolikusok és a görögkeletiek feldíszítik templomaikat.
2 Felismertem Jézust.

Kategória: Napi | A közvetlen link.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.