2016. szeptember archívum

2016. szeptember 19. AZ A GAZDAGSÁG, HA VALAKI MEGTÉR

1991. február 26.

Ma azon gondolkoztam, hogy vajon kaphatnék-e üzenetet Szent Páltól vagy Szent Pétertõl? Szerettem volna egyes misztériumokat megérteni, és az Úr válaszát kértem.

Uram?

Én vagyok. Figyelj virágom, ma megváltásotokon munkálkodom. Miért kutatsz olyan misztériumokat, amelyeket nem akarok közölni veled? Megszentelõdéseteken munkálkodom. Bûnbánatot keresek benned, leányom. Ismerd fel, mi az én érdemem! Ismerd fel, mi az én gondom! Még Lázárt is arra kértem, amikor négy napra misztériumaimba távozott – látta és megértette e misztériumokat -, hogy amikor visszatér, hallgasson róluk, és õrizze meg a maga számára e titkokat. Nem akartam, hogy olyan lelkeknek adja tovább gazdagságomat, akik nem tudják felfogni. Az a gazdagság, ha valaki megtér, az a gazdagság, ha belátod, hogy bûnös vagy, alázattal, bûnbánattal jössz hozzám, és szent életet élsz tanításomat követve. Nem az a gazdagság, ha valaki megpróbálja megfejteni misztériumaimat. Ha mégis megpróbálod, csak kanyargós utakra jutsz, amelyek sehova sem vezetnek. Ezért úgy jöjj hozzám, mint a gyermek! Engedd meg, hogy kezem megmunkáljon és ilyen tudással gazdagítson. Hadd legyek én a te gazdagságod! Az én Szavamból szerezz tudást! Legyen a te célod ugyanaz, mint az enyém:

a te tökéletességed.

Szeretlek. Jöjj! Ne légy türelmetlen az imában! A Szeretet közel van hozzád!

Mi ketten, Uram?

Virágom, igen!

1991. február 28.

“Uram, Te voltál menedékünk
nemzedékrõl nemzedékre!” 1

Uram?

Én vagyok. Támaszkodj rám, kedvesem! Pihenj meg bennem! Telj el velem! Én vagyok minden, amire szükséged van. Jöjj, a rózsafüzért fogjuk imádkozni.


1 Zsolt. 90,1
a

2016. szeptember 18. MENNYEI TÁPLÁLÉK A BÍRÓ AKI MÉGIS GYENGÉD

1994. augusztus 10.

Az én békémet adom neked. Én vagyok az Úr, és szívesen ellátlak mennyei táplálékkal. Írd galambom, írd le a következõ szavakat a Szentírásból:

“Ha bennem maradtok,
és tanításom tibennetek,
kérjetek, bármit akartok: megkapjátok!” 1

Figyelj és írd: Irgalmamban megkönyörültem rajtatok és azért vagyok itt, hogy tanítsam a tanulatlant, és törvényemet adjam a törvényszegõnek. Továbbra is táplálni fogom e nemzedéket mennyei Atyám örökségével. A magasságból jön a Kenyér, amely meggyógyít benneteket. A tanítás Kenyere a mennybõl száll alá, Atyám tartalékaiból. Senki sem mondhatja, hogy “Nincs mit ennem”. Íme felkínálom nektek, nehogy kísértésbe essetek, és azt egyétek, ami rossz és halálos, ami a világ gyökerébõl való. Lelkem életet és békét kínál fel nektek, Virágom által írom e néhány szót számotokra.

Uram, a görögkeleti papok közül néhányan azért nem hiszik, hogy Te vagy az, aki beszélsz, mert “virágnak” szólítasz.

Tudom, de nem olvasták? …elpusztult ivadékaik virága 2 3 Ezeknek mondom: “Nyissátok ki szíveteket, megkapjátok a világosságot, és hinni fogtok.” Most olyanok, mint a szánalomraméltó sokaság, amint árnyékban és sötétségben bolyong. Irgalmamban nem tekintek vétkükre, hogy idõt adjak a bûnbánatra! Jöjj, barátom, nem felejtettem el, amit azon a napon felajánlottál nekem. Közeledik az a pillanat, amikor hasznát tudom venni felajánlásodnak. 4 Addig felkészítelek. Továbbra is megjelenek képmásommal helyedben, hogy bátorítsalak. Ó gyermekem, mit meg nem tennék érted? Utadat zafírokkal borította be gyengéd szeretetében Atyám, a Király, aki mégis oly anyai; a Bíró, aki mégis gyengéd és szeretetteljes; az Alfa és az Omega, aki mégis oly szelíd. Jöjj! én és te? Mi ketten?

Igen!

Beszélj Nevemben, ez örömet szerez és tiszteletet nyújt nekem.

Uram, szeretlek, és jelenlétedben minden percnek örvendek.

én is gyönyörûségemet lelem abban, ha ily módon beszélek veled.

Ez mindig így van Uram, mindenkor és mindenhol, ahol éppen vagyok. Ez az adomány mindig velem van.

Igen! Az Atya és én kínáltuk fel neked ezt. Ó Vassula, egy napon velem együtt fogsz megjelenni Atyám udvarában. Mindaddig azonban nem szakítom le virágomat, míg tervem be nem teljesedik veled. Addig továbbra is idd Véremet és edd Testemet! A Szent Isten veled van.


1 Jn 15,7.
2 A magyar bibliafordítás szerint: “legkiválóbb gyermekeik…halálukat lelték!”
3 vö. Bölcs 18,12.
4 Lásd az 1994. VIII. 8-i üzenetet!
a

2016. szeptember 17. VEDD ÁT KELYHEMET, ÉS IGYÁL BELÕLE!

1990. október 23.

Uram, mindennap olyan csodákkal találkozom, amelyek felülmúlják értelmemet és szegényes tudásomat. Mindennap találkozom Veled ily módon, és ez számomra felfoghatatlan!

Béke legyen veled! Ismerd fel, milyen örömet nyújtasz nekem, kicsim!

Mennyire szeretnék Veled lenni ott a magasban! Tudsz róla?

Igen, gyermekem, tudok róla, de még várnod kell. Elõbb be kell töltened küldetésedet! Most ez a feladatod. Tedd termékennyé e kiszáradt földeket mindazzal, amit neked adtam. Tápláld az országokat! Felfoghatatlanul szeretlek. Ne kételkedj szeretetem nagyságában! Nem vagy egyedül. Ott vagyok, ahová mész. Szent Társad vagyok.

Forrás! amely termékeny kertté teszed a kiszáradt földet! Élõ víz Forrása! Adj áradó folyókat nekünk, hogy életben maradjunk! Kérlek, oszd meg velem kelyhedet!

Vedd hát kelyhemet, és igyál belõle! Ha keserûsége miatt rosszullét fog el, jöjj, és támaszkodj rám, jöjj, és pihenj meg bennem! Vassula, te az én tulajdonom vagy. Én, a te Királyod tartalak fogva szeretetemben, és úgy fogok vigyázni rád, miként az õr vigyáz a kapura. Szeretetem adományát adtam neked, amikor eljegyeztelek magamnak. Most biztosítani akarom, hogy birtokomra ne lépjen illetéktelenül betolakodó. Birtokomat kertté tettem, ahová elmehetek, és megpihenhetek. Engedd, hogy benned lélegezzek! Engedd meg, hogy mûveimet befejezzem benned! Légy készséges, és fogadj el engem, Mesteredet, Királyodat! A Nevem Szeretet. Jöjj hozzám, és egyél kezembõl! 1
Táplálni foglak mindvégig!


1 Jézus úgy érti, hogy ily módon, írásban, ami táplálja lelkemet.

a

2016. szeptember 16. MOST MÉG NAGYOBB SZÜKSÉGEM VAN ÁLDOZATOT VÁLLALÓ LELKEKRE MINT VALAHA

1991. július 12.

Uram?

Én vagyok. Béke legyen veled! Szerezz nekem örömet és éreztesd velem, hogy füled nyitva áll számomra! Lélek, érezd jelenlétemet! Én vagyok van veled életed minden pillanatában! Vassula, mondd, boldog vagy, hogy ily módon lehetsz velem?

Igen Uram, áldott légy!

Légy gyönyörûségemre, és igyekezz ajkamra figyelni, amikor szólok hozzád, föléd hajolok és rád nézek. Ne tégy úgy, mintha nem lennék itt! Emeld hozzám fejedet virágom, és fogadd magadba világosságomat! Széppé foglak tenni, új erõt öntök virágod szárába. Békét, az én békémet adom neked.
Engedd meg, hogy egy kicsivel tovább használjalak írótáblámnak, és azután… majd én, a te Szabadítód, leszakítalak és mindörökre átültetlek az én kertembe.
Én, a te Megváltód, sok szívet fogok életre kelteni, hogy imádjanak engem. Szüntelenül imádkozz, beszélgess velem, gyakran áldj engem mindazért, amit adok neked! Mindig lesznek próbatételeid. Ez kedvesem, a te növekedésed érdekében történik.
Szeretném növelni utánam való vágyakozásodat, rám való szomjadat, és ó… mit meg nem tennék lelkedért, hogy tökéletesítsem! Ha száz korbácsütést kellene veled elszenvedtetnem – ami szinte halálra adna téged – lelked tökéletesítése érdekében, habozás nélkül megtenném, hogy megmentselek.

Uram, lehet, hogy ez egészen közel viszi a lelket ahhoz, hogy minden feladjon!

Kételkedsz bölcsességemben?

Nem, de lehet, hogy némely lélek nem képes ezt elfogadni.

Én ismerem minden lélek képességét, ezért bízzál bennem! Emlékezz még valamire! Meg akarsz-e dicsõíteni engem?

Igen.

Ahhoz, hogy megdicsõíts, el kell viselned keresztre feszítésemet. Most még nagyobb szükségem van áldozatod vállaló lelkekre, mint valaha. Még gyakrabban imádkozz, és hajolj meg kéréseim elõtt! Add át magad nekem, és kínáld fel nekem akaratodat, hogy véghez vihessem benned isteni mûveimet! Viseld keresztemet, amikor fáradt vagyok, és vigasztald meg Szívemet, amely fáj a szeretet-hiány miatt. Abba mindig közel van hozzád. Légy gyönyörûségemre, és áldj engem!

2016. szeptember 15. SZOMJAZOM VASSULA

1987. október 1.

Egész délelõtt egy látogatómmal voltam elfoglalva, aki kozmetikai készítményeket akart nekem eladni. Teljesen felesleges volt, csak idõpazarlás. De egyik barátnõm küldte õt.

Kicsim, szenvedélyesen szeretlek, én vagyok a te Kedvesed, akit nagyon szeretsz. Hogy miért Vassula? Ne húzódj vissza tõlem! Jól sejted.

Megéreztem, hogy Jézus Szíve újra fellángolt és túlcsordult benne a szeretet.

Szeretetem újra fellángolt, és amikor Én, aki vagyok, megengedem magamnak, hogy szeretetet kérjek, azt kívánom tõled, hogy csak értem élj, azt akarom, hogy rám szegezd tekintetedet, rám nézz, engem szeress, végy körül illattal, engem ékesíts, engem áldj, utánam vágyódj, értem lélegezz, csak kedvemért mosolyogj, mondd el nekem, mennyire szeretsz engem, Istenedet. Keresd, hogy miként vezethetsz másokat hozzám, oltsd el csillapíthatatlan szomjamat! Szomjazom Vassula! Szeretetre szomjazom, lelkekre szomjazom. Miért hozol nekem vetélytársakat, ne hozz több vetélytársat, ne hozz! Magasztalj engem! Bõséggel adtam neked. Nem akarsz-e elégtételt adni mindazért, amit adok neked? Sétáltam veled gyönyörûségem kertjében, megosztottuk egymással szépségét. Megosztottam veled örömeimet és szenvedésemet. Keresztemet tettem rád, amit megosztunk egymással. Megosztjuk aggodalmát, szomorúságát és fájdalmát. Megosztjuk szeretetét. Hiszen keblemre emeltelek, tápláltalak és gyógyítottalak! Úgy tettem veled, mint menyasszonyommal, megosztottam veled keresztemet, mint hitvesi ágyat. Nem nézel rám?

Jézus arcára néztem.

El tudnálak-e valaha is hagyni téged, virágom? Én szeretlek téged a legjobban. Maradj közelemben, figyelj, kötelékeinket most még szorosabbra veszem.

Mintha hirtelen ötlete támadt volna, félbeszakította beszédét, bokáinkra mutatott, amelyek egymáshoz voltak kötve.

Figyelj! Most még szorosabbra veszem kötelékeinket. Azt akarom, hogy még közelebb légy hozzám, azt akarom, hogy egy légy velem. Ki volt az elsõ, aki téged kézen fogott?

Hogyan Uram?

Én voltam az elsõ, aki téged megszentelt, és aki tekintetét feléd fordította. Vassula, magamnak teremtettelek téged. Hadd emlékeztesselek rá, hogy ki vagy. Nem vagy semmi más, mint por és hamu, és én végtelen könyörületemben keltettelek életre a halottak közül, emlékezz erre mindig!

A pap eljött, és én megmutattam neki a kinyilatkoztatást. Azzal kezdte, hogy nem hitte el. Azután pedig tagadta Szûz Máriát, mint Szent Anyánkat, és sohasem hallott jelenésekrõl! Semmiféle lelki mûben sem hitt. A szentképek ellen van. Valószínûleg azt hitte, hogy nem vagyok normális, vagy, hogy a gonosz lakik bennem.

Vassula, én gazdag vagyok, de nagyon kevesen tudnak gazdagságomról! Nem vetettek-e meg, amikor testben voltam? Nem megvetéssel tekintettek-e rám? Nem neveztek-e istenkáromlónak? Nem vetettek-e el ugyanúgy, ahogy az építõk elvetették azt a követ, amelybõl szegletkõ lett? Tisztelj engem úgy, hogy elfogadod a megvetést és a megaláztatást! Alázd meg magad, légy hozzám hasonló! Emlékszel? Nem mondtam-e, hogy szenvedések között kell szolgálnod engem? Nem mondtam-e, hogy nem lesz pihenésed? Fogadd el, amit neked ajánlok, ne ijedj meg attól, hogy megalázd magad. Vérzõ Szívem két csepp Vérét cseppentem szívedre, és az teljesen be fogja borítani.

Jézus nagyon szomorúnak látszott, amint ezt mondta. Az én fájdalmam semmi sem volt az Övéhez képest. Enyhíteni akartam fájdalmát elfeledkezve a magaméról.

Te, akit kezem szentelt meg, élj fényemben! Tanulj visszautasítottnak lenni!

Úgy éreztem, hogy a Szûzanya van mellettem.

Szûzanyám?

Szûz Mária:

Én vagyok. Gyújts nekem gyertyát Vassula és tedd jóvá hibáját! Kérd Jézust, hogy bocsásson meg neki! Megtennéd ezt nekem?

Megteszem, Szûzanyám.

Engesztelj kedves! Ne kételkedj Jézus mûveiben! Tisztelj bennünket!

Megteszem Szûzanyám.

2016. szeptember 14. A SZENT KERESZT FELMAGASZTALÁSA

1989. szeptember 14.

Vassula, többet imádkozz! Soha ne kételkedj szeretetemben! Mindig tiszteld törvényemet! Készíts helyet Édesanyám részére, vedd karjaidba õt! Édesanyám házában várok rád, abban a szobában, ahol engem fogant. Lankadatlan erõvel és határozott lélekkel dolgozz értem! Szeretettel dolgozz a Szeretetnek! Engem imádj, a te Istenedet, és engedd, hogy akkor is neveljelek, ha ez szenvedést jelent. Felkínálom neked szenvedésemet. Ajkadnak csak szentséget és igazságot szabad szólnia! Kedvesem, az én kedvemért ékesíts engem szívbõl jövõ szavakkal! Díszítsd keresztemet a szeretet koszorúival, az én keresztemet díszítsd minden csepp szereteteddel! Igyekezz, és légy tetszésemre, oly sokat adtam neked! Én legyek számodra az elsõ! Hadd érezzem lelkesedésedet és buzgóságodat, mert az örömet szerez nekem! Én vagyok Tanítód, és tõlem fogsz tanulni. Vassula, imádkozz és kérd erõmet! Ne hagyd, hogy a Sátán kihasználja gyengeségedet és megkísértsen ! Ne fáradj bele az írásba, ne feledkezz meg tanításaimról, hanem kövesd! Jöjj, megvilágosítalak nehézségeidben, amelyek lelkedet nyugtalanítják. Hiszen én vagyok lelki vezetõd. Higgy bennem! Még félelmetes gyengeséged ellenére is be tudom fejezni ezt a kinyilatkoztatást . Értsd meg, gyermekem, hogy Szent Nevem még jobban megdicsõül azáltal, hogy szegénységedben és gyengeségedben téged választottalak.
Megáldalak. Jöjj, szeress engem !

1989. szeptember 14.

(Mintha az egész pokol elszabadult volna ma. Állandóan támadott a gonosz lélek. Újabb megpróbáltatás ér, lelkem gyötrõdik.)

Késõbb, este:

Jézus?

Én vagyok. Angyalom, ne félj, csak várj, és nézd, miképpen munkálkodom! Én, Jézus szeretlek.

Szeretlek Szentek Szentje!

Még késõbb: 1

Uram, védj meg engem a gonosz lélektõl és támadásaitól! Ments meg a Sátán csapdáitól, mielõtt lelkem cserbenhagy! Jöjj!

“Add meg újra üdvösséged örömét,
erõsíts meg a készséges lelkületben!
Akkor utat mutatok majd a tévelygõknek,
és megtérnek Hozzád a bûnösök.” 2

Virágom, fogadd békémet! Imádkozz Vassulám, nehogy alva találjon a gonosz lélek! Szüntelenül imádkozz! 3

Mennyire sajnállak… Engem szeretni annyit jelent, hogy mindent nekem adsz. Mindent szeretnék megkapni, ami a tiéd.

Jézus, végy el mindent, amit csak akarsz.

Készen vagy-e több áldozatot hozni értem?

Kész vagyok, még akkor is, ha a test erõtlen. Azt kértem Tõled, Uram, hogy vonszolj magaddal, ha szükséges. Kérlek, tedd meg!

Ó Vassula, azt akarom, hogy önként cselekedj! Szeretlek.

Uram, kész vagyok.

Engedd meg akkor… ne szegülj ellenem, add át magad nekem, és ne félj! Béke, gyermekem! A gonosz lélek gyûlöl, és kitartóan támad téged. Ne engedj el engem, kapaszkodj belém!


1 Visszajöttem Jézushoz bizonyságért és vigasztalásért. Érzem, hogy támadnak, és szerencsétlen vagyok. Annyira félek, hogy tévedésben vagyok!
2 Zsolt 51,14-15.
3 Arra gondoltam, Jézus azt akarja, hogy egész éjjel imádkozzak. Olyan kimerült voltam azonban, hogy képtelen lettem volna rá. Amikor Jézus azt mondta, hogy “mennyire sajnállak”, hangja rendkívül gyengéd volt.

2016. szeptember 13. MEGHATOTT IRÁNTAM ÉRZETT SZERETETED

1999. február 2.

Uram, engedd, hogy felolvassam Neked, amit Aranyszájú Szent János írt. Ezek tulajdonképpen a Te szavaid, amelyeket általa adtál nekünk. Íme, ezt mondtad:

“Én vagyok a ti atyátok, a jegyesetek, az otthonotok, a dajkátok, a gyökeretek, az alapotok. Amit kívántok, az leszek számotokra. Semmiben sem lesz hiányotok… Én fogok helyettetek dolgozni. Azért jöttem, hogy szolgáljak, és nem azért, hogy nekem szolgáljanak. Én leszek a barátotok és a házigazdátok, a fejetek és a testvéretek, a nõvéretek és anyátok. Én leszek mindenetek. Csupán legyetek bensõséges kapcsolatban velem!
Szegénnyé és vándorrá leszek, a keresztre és a sírba megyek értetek. Odafenn az Atyához könyörgök, a Földön értetek lettem közvetítõ az Atyához. Ti vagytok számomra minden, testvér, társ-örökös, barát és családtag. Ezen felül mit kívántok?”

Oly sokszor nyújtottam felétek királyi jogaromat, hogy elérjelek titeket, és olyan sokszor jöttem el hozzátok, hogy megillatosítsam fejeteket.
Királyi bõkezûséggel udvaroltam neked, és költeményekben szóltam hozzád. Gyengéden beszéltem veled életed minden napján a vallásról és az erkölcsrõl.
Az elmúlt évek alatt rajtad nyugtattam fejemet, és gyönyörûségemet leltem benned. 1 Az én Szívem mondta rólad: “Alakítsd õt élõ oltárrá Titokzatos Testünk 2 számára! Tanítsd meg arra, hagy visszautasítsa mindazt, ami nem Tõled való! Rejtsd el õt mibennünk 3, hogy ujjongó áldozattá váljon, aki kész arra, hagy váltságdíjul legyen eladva a világért, és boldogan szolgáljon!” Gyengéd vonzalmamban és kimondhatatlan szeretetemben bölcsességet adtam neked, hogy oktassalak és megvalósíthassam általad Egyházamra vonatkozó terveimet.

Látod, kedvesem, mily buzgó szándékkal szálltam gyengeséged fölé, hogy megváltoztassalak téged és általad másokat is, hogy Egyházam szilárd oszlopaivá váljatok? Teljes Szívembõl megáldalak téged és azokat, akik az isteni tûz oszlopai lettek, és készek átadni szavaimat ezekben a sürgetõ üzenetekben. Megáldom azokat, akik önként és szeretettel megtették mindazt, amire képesek voltak, akik szeretettel és lelkesedéssel készek voltak az igazság megismertetésére, hogy kereszténnyé tegyék ezt a kereszténységét vesztett népet. Veled vagyok, és megígérem, hogy százszorosan megfizetek neked és a többieknek is. Látod, miként támasztok béke-követeket? Látod, miként sietek házam megmentésére? Tudod, Vassulám, az én szemem túl tiszta ahhoz, hogy a lázadáson nyugtassam.

Mûvem dicsõsége 4, hogy minden lelket Szentséges Szívembe hoz. Ha nem sietek jogarommal tanítványokat támasztani, nem borul virágba a fügefa, nem marad gyümölcs a szõlõtõn, és juhaim még jobban szétszóródnak, míg végül egy sem marad a nyájban. A Jóság és az Irgalom nem tudja elviselni, hogy oly sok lélek tart az örök tûz felé. Kezemben a Szívemmel továbbra is szüntelenül és fáradhatatlanul betekintek minden szív ablakán, hogy felébresszem és istenségem izzó szeretetébe vigyem ezeket a lelkeket. Akkor a rendkívüli és megszentelt kegyelmek áradatával szívük oltárára helyezem a szükséges erényeket, hogy teljes egységben legyenek az Atyával, énvelem és a Szentlélekkel, és belemerítem õket a menny örökkévaló boldogságába és a mi gyönyörûségeinkbe.

Mondom neked, hogy ott, ahol te vagy 5, minden elmúlik, mint az árnyék, de az én Szavaim örökre fennmaradnak. 6

“Megnövelem benned a házamért való buzgóságot, és az a tûz, amit beléd helyezek, lefegyverzi a nagyokat. Ne engedd, hogy ez a benned lévõ forrás kiszáradjon! Továbbra is igyekezz lelkesen védelmezni az igazságot és Egyházamat, melyet saját Vérem árán vásároltam meg! Ne hagyd, hogy üldözõid ostora elvegye bátorságodat vagy elfárasszon téged! Inkább tegyen erõsebbé az ellened elkövetett gonosztett azáltal, hogy lelked megnyugtatására és békéjére belélegzed szájamból a kegyelmeket!” Ó nemzedék, nem kaphattál volna nagyobb segítséget e könyvnél 7 erre a nyomorúságos idõre! Egyházam nem kaphatott volna ennél nagyobb adományt megújulásához, de Egyházam újból hibát követett el, mert nem értette meg szándékaimat…
Jöjj, Vassula, a Felkent oltalmat akar adni neked Szentséges Szívében. Szeress úgy, ahogy én szeretlek téged! Jöjj, én birtokom, és illatosítsd meg Szívemet! Megígérem, hogy egy napon elviszlek, hogy lásd munkálkodásod édes gyümölcseit, és örvendeni fogsz… Most jöjj hozzám, mondd el imáidat! A te imáid mindig megindítanak engem. Jöjj, és tégy mámorossá imáiddal!

Egyetlen szavam sincs, Uram! Mit találsz újból az én értéktelen és haszontalan szívemben, hogy a lépes méznél édesebb szavakat csurgatsz belé’?

Jogaroknál és trónoknál is többre becsülöm az ártatlan lelket, bármilyen nyomorúságos is! Nem mondtad-e nekem e napokban, hogy anyaként gondolsz rám? Mint az az anya, aki mindent kész megtenni gyermekéért, hogy megvédje az állandó bántalmaktól, a gúnytól és a világ sértéseitõl. Meghatott irántam való szereteted, felülemelkedett nyomorúságosságodon…

Mennyei Liturgiám,
Te, az Isten, aki minden lény felett rendelkezel,
királyi ruhába öltöztettél,
hogy képes legyek ki- és bejárni udvarodban.

Felkentél, hogy szemtõl szembe
beszélhessek Veled.

Megtöltötted szívemet nemes gondolataiddal.

Jósággal és édességgel tápláltál,
királyi lakomát kínáltál nekem,
hogy osszam szét nagylelkûen
és királyi bõkezûséggel a nemzetek között.

Nem Te voltál az,
aki királyi adakozásodban
az isteni szeretet folyamát árasztottad rám
és életre keltettél?

Minden jóságnak Istene,
kegyelmeknek édes Lelke,
az emberiség nagy Szerelmese,
aki ismerted és ismered minden hibámat,
hiányosságomat és bûnömet,
miképpen tudsz ez “utálatos férgek” ellenére
kegyes lenni hozzám,
és meglátogatni engem?
Fényességes Megnyilatkozás,
dicsérettel és tisztelettel fordulok feléd,
és arra kérlek,
könyörülj nyomorúságosságomon
és méltatlanságomon!
Kyrie eleison!*
* Uram, irgalmazz!

Ó Vassula, örülök, ha tisztában vagy törékenységeddel és nyomorúságosságoddal, és ha tudod, hogy csak tõlem kaphatsz életet. Én csak akkor haladhatok benned, és akaratom csak akkor valósulhat meg benned, ha te elismered bûnösségedet, és elfogadod, hogy csak teljes rám hagyatkozásoddal kaphatsz tõlem kegyelmeket. Az én szándékaimat csak akkor valósíthatom meg benned igazán, ha átalakulsz Szentlelkem leheletének kegyelmétõl.

Én, Jézus, megáldalak benneteket, legyetek egyek! IC


1 Attól a naptól fogva, hogy kinyitottam szívemet Urunknak.
2 az Egyház
3 a Szentháromságban
4 mert az én mûvem ez
5 a Földön
6 A következõ szavakat Urunk úgy mondta, mint amikor valaki esküt tesz, ünnepélyesen, ugyanakkor szinte parancsként.
7 Jézus az “Igaz élet Istenben” köteteire utal

2016. szeptember 12. SIESSETEK ÁLDOTT ÉDESANYÁTOKHOZ!

1996. április 3.

Vassulám, e végsõ idõk kis tanítványa, most mennyei szavakat diktálok neked Édesanyám Szívérõl… Ahogyan már elõzõleg mondottam, Édesanyám Szíve és az én Szívem annyira egyesült, hogy eggyé vált. A szûzek Szûzét, a legszentebbet, az én Édesanyámat a mennyben továbbra is és mindörökké az én Édesanyámnak nevezik. 1 Amikor én, az Isten, leszálltam, hogy fogantassam a Szentlélek által és megszülessek Szûz Máriától, akkor az én mennyországomba jöttem le. Leszálltam az egyik égbõl a másikba. Elhagytam az egyik trónt, hogy a másikat elfoglaljam. Szívét olyannak találtam kívül és belül, mint a szent lámpatartón fénylõ lámpást.

És õ szívesen látott engem ebben a Paradicsomban, hogy megdicsõüljek. Amit Éva elveszített és megszentségtelenített, azt Szûz Mária az õ tökéletes engedelmességével és alázatával visszaszerezte és megszentelte. 2 És ez által az Asszony által fog újból eljönni a Földre az én országom. Minden szívben megalapozom földi országomat. Szentlelkemet újból olyan bõséggel árasztom ki rátok, hogy a jelenlegi szárazság átalakul termékeny földdé.

Hallottátok, hogy a mi két Szívünk a végsõ idõkben apostolokat támaszt, akiket: a végsõ idõk apostolainak fognak hívni. A mennyország Királynõje és én magam fogjuk tanítani õket, hogy menjenek el minden nemzethez, hirdessék félelem nélkül Isten Szavát. Nem fognak megtörni, még ha vér borítja is õket az ellenség gonosz támadásai miatt. Nyelvük kétélû kardként fogja átszúrni Egyházam ellenségeit, felfedve eretnekségüket. Nem inognak meg, és félelmet sem ismernek, mert a bátorság lelkét adom nekik.

Nem éri utól õket a pusztító ostor. Egyetlen követ sem hagynak a helyén anélkül, hogy fel ne fordítanák. Nyomon követik a bûnösöket, a gõgös szónokokat, a nagyokat és büszkéket, a képmutatókat, Egyházam árulóit. Nyomon követik õket egyik kezükben keresztemmel, a másikban a rózsafûzérrel. És mellettük fogunk állni. Meg fogják törni az eretnekségeket, helyükbe hûséget és igazságot visznek. A méreg ellenszerei lesznek, mert bimbóként fakadnak Szûz Mária királyi Szívébõl. 3 A végsõ idõk apostolai Istent, Atyjukat fogják segítségül hívni, és Isten, az õ Atyjuk segíteni fog lelküknek; segítségül fogják hívni Szûz Máriát, áldott Édesanyjukat, és áldott Édesanyjuk segíteni fog nekik, hogy a Magasságbeli tanúivá váljanak. A Szentlélek a buzgóság lelkét adja nekik, hogy álljanak készen Isten számára, hogy álljanak készen erre a harcra.

Azon a napon a Napba öltözött Asszony és gyermekei lábukkal eltiporják a gonosz hatalmának kevély koronáját. A második Éva, akinek elég hatalmat adtam ahhoz, hogy legyõzze a Sátánt és birodalmát, sarkával megtöri a Sátán fejét. Ez az ellenségeskedés nemcsak a mennyország Királynõje és a Sátán között áll fenn, hanem fennáll a Királynõ gyermekei – akiknek birodalma az õ Szívében van – és a Sátán gyermekei között is, akik a Sátánban és általa építették fel országukat, és akik napjaitokban a ti legerõsebb üldözõitek. Közülük sokan – a ti idõtök tudósai és filozófusai – a vadállat imádói.

Háromságos szentségemben ezt az alázatos leányt választottam arra, hogy tökéletes erényeiben és kegyelmeiben õ legyen az az Asszony, aki erényeivel és kegyelmeivel kihívja Lucifer egész birodalmát, akit az Asszony nevének említésére mindig düh fog el és reszketni kezd a félelemtõl. Mondom nektek, hogy nevének nagysága, hatalma és ragyogása nem kisebb, mint az ég magassága a Föld felett. Tisztelje a Királynõ Szívét mindenki, aki a Földön él!

Õ szüntelenül oltalmazta gyermekeit az ördög támadásai ellen, aki a ti idõtökben nyíltan megjelent, hogy harcoljon Szentséges Szívem és szentjeim serege ellen. Szûz Mária erõs keze azonban hamarosan feloszlatja az ördög birodalmát, és uralmát gyökerestül kiírtja… 4

A teljes igazságban mondom nektek: Rajtam kívül senki sem kapott az égen és Földön, sem az angyali hatalmak között ilyen nagy tekintélyt és hatalmat mindenek felett, mint a ti áldott Édesanyátok. Mert én vagyok az Alfa és az Omega, az Elsõ és az Utolsó, aki volt, aki van és aki el fog jönni. Amint tudjátok, elég vagyok önmagamban, de Szûz Mária szûzi Szíve által kezdõdött megváltó mûvem, és az õ Szent Szíve által fogom befejezni is megmentõ tervemet.

Tiszteljétek ezért az õ Szívét ti, akik haragra gerjedtek nevének hallatára, és értsétek meg, hogy õ az én Szentséges Szívem és mennyei udvarom öröme. Az õ gondolatai fogantatásától kezdve mindenkor egységben voltak az én gondolataimmal. Az õ Szíve, amelyet teljesen az Atya akarata alá rendelt, szûntelen imádság, a szeretet szûntelen himnusza volt. Engem, a ti háromságos Isteneteket imádott, aki Egy a lényeg egységében.

Ma, ezekben a végsõ idõkben, amikor elszabadult a harc a mi két Szívünk 5 és gyermekeink ellen, akik az igazság mellett tesznek tanúbizonyságot, mondom nektek: Siessetek áldott Édesanyátokhoz, aki palástja alá rejt benneteket, amint a tyúk gyûjti szárnya alá csibéit.

Ó… de mily sokan elvesztek közületek még mielõtt megszülettetek volna, mert sok akadály gátolja azt a tiszteletet, amelyet egykor megadtatok az õ szûzi Szívének! Emberi tanok és racionalista szabályaitok miatt szíveteket és életeteket e világi élethez igazítottátok. Ó bûnnek rabjai! Pénznek rabjai! Sátánnak rabjai! Tekintsétek magatokat halottnak és feloszlottnak! Bizony most már majdnem lejárt számotokra a fényûzés ideje! Nem hallottátok, hogy a hajnal ragyogása fog uralkodni és fényleni minden szívben 6 amelyet felajánlottak a mi két isteni Szívünknek, és hogy általuk válnak istenivé. 7 Visszakapják azt az isteni életet, amelyet az emberi nem elvesztett a bûnbeeséskor… mivel a bûn egy ember által jött a világba, és a bûn által a halál, az én megváltó tervem is Szûz Mária társmegváltó Szíve, az Isten képmásában tökéletessé vált Éva által jött létre, hogy én, az új Ádám az õ Szeplõtelen Szívében találjam meg Paradicsomomat.

Fogom e hallani tõled, nemzedék:

“Uram, szívem kész megtanulni, hogyan szeressem és tiszteljem azt a tabernákulumot, amely a Te Szentséges Szívedet hordozta. Azóta, hogy anyám méhében megfogantam és megszülettem, tévelygek és tévedésben vagyok. Ézsauhoz hasonlóan elmentem anyámtól, hogy saját érdekeimet keressem és azokat mások zaklatása árán vívjam ki. Csak saját erõmre támaszkodtam. Gyûlöltem testvéremet, aki az én szívemmel ellentétben, azon gondolkodott, hogy miképpen szerezzen örömöt Édesanyánk Szívének és közelében maradva bõséges kegyelmet kapott tõle. Nem voltam olyan, mint Jákob és leszármazottjai. Uram, szívem most kész arra, hogy tanuljon és tisztelve szeresse a legszentebb Szentély szentélyét, nehogy több tévedés kerítse hatalmába oly rosszra hajló lelkemet, nehogy úgy tegyek, mint Káin, aki egyre zaklatta, végül pedig megölte testvérét.

Nem fogom továbbra is üldözni azokat, akik az õ Szeplõtelen Szívéhez tartoznak. Ehelyett a szûzek Szûzéhez fordulok, és újabb kis Jákob leszek, hogy õ jóindulatában bõséges kegyelmeket öntsön rám szûzi és Szeplõtelen Szívébõl, és hogyha lelkem egyszer az övé lesz, az õ gazdagságában ünnepeljen, szívemet pedig tegye az Ékes Szépségben lévõ ékes szépséggé. Engedd meg Uram, hogy szívem kívánja azt, és vágyakozzon arra, hogy Szentélyedbe 8tekinthessen, láthassa hatalmadat és tekintélyedet! Engedd, hogy betekinthessen a szentély kincstárába és gazdag ünnepet üljön! Ne engedd meg többé lelkemnek Uram, hogy leszálljak a földre, mint Káin és Ézsau, hanem emeld fel lelkemet Szûz Mária Szent Szívéhez, hogy Jákobhoz hasonlóan mennyei áldást kapjon.” 9

Jöjjetek, és foglalkozzatok gondolataitokban most mennyei dolgokkal, hogy képesek legyetek megérteni, amit a Bölcsesség elrejt elõletek! Ehhez önmagatok megalázása és bûnbánat szükséges. Most lesz felfedve elõttetek mindaz a misztérium, ami nemzedékeken át rejtve volt elõttetek. Kéznyújtásnyira van tõletek megmenekülésetek reménye. Nem vettétek észre, hogy e végsõ idõkben miként vonul keresztül a Földön a Béke Királynõje angyalaim kíséretében? Nem vettétek észre, miként hirdeti nektek Szeplõtelen Szíve az én Szavamat és miként készíti elõ országomat? Nem vettétek észre, hogyan készíti elõ áldott Édesanyátok Szíve gyermekeit és alakítja Szívével szívüket, hogy mindenki kész legyen országomra? Nem vettétek észre, miként tökéletesít benneteket számomra Szívében az õ kincstárából?

Megadtam az ég és Föld Királynõje Szívének a Bölcsesség minden kincsét, és ebbõl a kincstárból adja bõségesen kegyelmeit, hogy kiemeljen benneteket a sötétség hatalmából, hogy szentekké, apostolokká és nagy harcosokká tegyen benneteket, hogy csatlakozzatok hozzá a ti idõtöknek ebben a nagy harcában. Az ég Királynõje anyai szeretetében minden módon azt keresi, hogy elnyerje számotokra a szabadságot, hogy a mennybe jussatok. Tanít és arra emlékeztet, hogy ti is az õ gyermekei vagytok, a kegyelem által a mennyei szentek királyi házához tartoztok és számotokra is fenntartott egy trónt a szentek között.

Nincsen olyan kérés, amelyet ne teljesítenék Szívem gyönyörûségének 10 mert kezdettõl fogva semmi sem akadályozta õt abban, hogy úgy lássa a dolgokat, mint Atyám, én magam és a Szentlélek. A mi akaratunk. 11 teljes egyetértésben volt az õ akaratával. Az õ kívánságai a mi kívánságaink voltak, mert én vagyok az õ Szívének Szíve, az õ lelkének Lelke, Nem hallottatok a mi Szívünk és Lelkünk egységérõl? Az én állapotom Istenóemberként isteni volt a Földön, mégis engedelmeskedtem Anyám és nevelõ apám tekintélyre alatt élve. Kiüresítettem magamat, hogy magamra öltsem a szolga állapotát azzal, hogy elfogadtam a halált, és te, nemzedék, még mindig nem értetted meg, hogy az igazi Szõlõtõ Atyám szõlõskertjébe ereszti gyökereit? 12 És hogy a Szentlélek jegyese, “Isten városa” 13 az “ígéret földje” a te Édesanyád is, akinek tisztelettel tartozol? Ó nemzedék, hogyan juthattál ilyen tévútra, hogyan lehetséges, hogy tartózkodsz közbenjárásától?

Nem olvastátok?: “Az úristen neki adja atyjának, Dávidnak trónját” ? 14 Az ég és Föld Királynõje az én trónom is. Õ a ti Királyotok trónja, aki Dávid házából testesült meg… Az úr, a ti Istenetek “uralkodni fog Jákob házában mindörökké és Királyságának nem lesz vége.” 15 Az õ gyermekei a mai jákobok, a végsõ idõk apostolai és a nagy szentek, akiket Édesanyám Szíve nevelt és alakított, hogy örökkön örökké egy legyen a szívük velünk, mert szívükben mindenkor fenn fog maradni az én országom. Legyetek egyek!


1 az õ rangja: Theotokos, Isten Anyja.
2 Éva elveszítette a Paradicsomba jutás lehetõségét saját maga és minden gyermeke számára. Szûz Mária pedig visszanyerte azt saját maga és minden gyermeke számára Jézus megváltása és áldozata árán.
3 Jézus úgy érti, hogy a Szûzanya neveli õket.
4 Fatima üzenete: “Végül az én Szeplõtelen Szívem fog diadalt aratni.”
5 vö. Jel 11 “a két tanú”
6 Jézus az õ eljövendõ országára utal,
7 az isteni természet részeseivé.
8 Szûz Mária Szívébe
9 Mindezt mintegy gyónásként adta nekünk Jézus, hogy mi is mondjuk el.
10 Szûz Máriának, a mi áldott Édesanyánknak,
11 a Szentháromságé,
12 a mi áldott Édesanyánk a szõlõskert?
13 a mi áldott Édesanyánk,
14 Luk 1,32
15 Luk 1,33.

2016. szeptember 11. MEGINOG A FÖLD ALAPJA

1991. szeptember 11.

Uram, felnézek az égre, és a mennyei dolgokat keresem. Szent Arcodat keresem, hogy békét érezzek, és örülni tudjak. Szent Arcodat keresem, hogy szemlélõdni tudjak.

És az én szemem a mai világra tekint. Felkeresi sorra a nemzeteket, megvizsgálja a lelkeket egy kevés melegségért, egy csekély nagylelkûségért és szeretetért. De igen kevesen örvendeznek jóságomnak. Igen kevesen igyekeznek szent életet élni, a napok pedig elrepülnek, és meg vannak számlálva az órák a nagy leszámolás elõtt.
Városaim1 sajnálkozás nélkül paráznaságra adták magukat! A gonosz lelkek erõdei lettek! Mind romlott belülrõl, férgek rágják õket! Viperák és skorpiók menedéke lettek. Hogyan tudnám nem rálehelni ezekre a hitehagyottakra tisztító tüzemet?

(Jézus hirtelen hangnemet változtatott, és néhány pillanatnyi várakozás után olyan komoly hangon szólt, amitõl megrettentem:)

A Föld megremeg és megrendül, és minden gonoszság, amit toronymagasságúra építettek2 kõhalommá omlik össze, és el lesz temetve a bûn porában! Fent a magasban megrendül a menny, és a Föld alapja meginog! Imádkozz, nehogy télen essen rátok az Atya keze! Mennydörgéssel és lánggal látogatom meg váratlanul a szigeteket, a tengereket és a szárazföldeket. Figyeljetek jól végsõ figyelmeztetõ szavaimra! Most figyeljetek, amíg még van idõ! Olvassátok üzeneteinket3 , és ne legyetek gúnyosak vagy süketek, amikor a menny szól! Halkítsátok le hangotokat, és akkor meg fogjátok hallani a miénket.
Kétszer is fontoljátok meg, mielõtt elítélitek a Szentlélek mûveit! Senkit sem fogok megkímélni, aki kigúnyolja a Szentlelket és nyíltan káromolja Õt. Az igazságosság az alvilágba küldi õket. Emeljétek fel arcotokat, és keressétek a mennyet, hogy Szent Arcomat szemlélhessétek. Emeljétek szemeteket az égre, és nem fogtok elveszni. Bánjátok meg bûneiteket, és kérjétek az Atyát, hogy engesztelõdjön meg! Hamarosan, igen hamar megnyílik a menny és megmutatom nektek

a Bírót.


1 A lelkek.
2 Mint Bábel tornyát.
3 Jézus és Szûz Mária, a két tanú üzenetét.

2016. szeptember 10. NAGY AZ ÉN IRGALMAM, DE SZIGORÚSÁGOM IS ÉPPOLY NAGY

1993. február 19.

Béke, kedvesem. Egy vagy velem?

Tedd lelkemet eggyé a Te Lelkeddel! Csak Te tudod ezt megtenni, Uram.

Örülök, hogy tudatában vagy semmiségednek és annak, hogy nélkülem semmit sem tudsz tenni. Támaszkodj rám, és én magamhoz vonom lelkedet. A szeretet közel van hozzád és Lelkem van rajtad. Engedd meg, hogy folytassam tegnapi üzenetemet! Hallgass meg! Mondd meg nekik, hogy enyém az irgalom és enyém a harag is. Hatalmas vagyok a megbocsátásban és haragom kiöntésében is. Nagy az én irgalmam, de szigorúságom is éppoly nagy.

(Isten arra kért, hogy írjam le a következõ részt Sirák fiának könyvébõl: Sir 16,11-12.)

Látod leányom, igazságosságomat is hamarosan kinyilvánítom. Tervemnek meghatározott ideje van. Irgalmas felszólításaimnak is meghatározott ideje van. Amikor vége lesz az irgalmasság idejének, mindenkinek meg fogom mutatni, jóknak és rosszaknak, hogy szigorúságom is éppen olyan nagy, mint irgalmasságom, hogy haragom is olyan hatalmas, mint megbocsátásom. Most gyorsan be fog következni mindaz, amit megjövendöltem. Semmi sem maradhat ki belõle. Beszéltem nektek a hitehagyásról, ami megkötözte legjobb barátaim kezét, 1 lefegyverezte õket gyorsaságával és nagyságával. Hiszen megmondtam, hogy bíborosok lesznek bíborosok ellen, és püspökök püspökök ellen, és hogy sokan vannak a kárhozat útján! Végnélküli küzdelmeikkel meggyengítették Egyházamat.

A lázadás lelke ma erõre kap szent helyeim belsejében. Vissza tudsz emlékezni arra a látomásra, amelyet a viperákról adtam neked, amint az Oltáriszentség körül az oltáron tekergõztek? Hiszen felfedtem elõtted, hogy közülük milyen sokan állnak szemben a pápával 2 És mennyire félretolják õt 3 Már részletes ismertetést adtam neked az Egyházamban lévõ lázadásról. 4
Hûséges barátom, engedd meg, hogy itt abbahagyjam. Majd késõbb folytatjuk. Maradj közelemben, és szerezz nekem örömet!


1 azt jelenti, hogy tehetetlenné váltak
2 II. János Pállal!
3 lásd az elõzõ üzenetet!
4 1990. IX. 12.; 1991. VI. 2.; 1991. VI. 6.; 1991. VII. 16.

“Gyengéd Atya, ne sújtsd haragoddal ezt a nemzedéket,mert akkor mindnyájan elpusztulnak. Ne sújtsd nyájadat keserűséggel és gyötrelemmel, mert akkor a vizek kiapadnak, és a természet kiszárad. Akkor haragod fölemészt mindent, hogy nyoma sem marad. Akkor leheleted tüze lángba borítja a Földet, és pusztasággá változtatja. A látóhatáron egy csillag tűnik majd fel. Az éjszakát pusztulás rázza meg, és úgy hull a hamu, mint télen a hó, beborítva népedet, mint megannyi szellemet. Könyörülj rajtunk Istenünk, ne ítélj meg minket szigorúan! Emlékezz meg azokról a szívekről, akik örömüket lelik Benned, és akikben Te is örömödet leled! Emlékezz meg azokról, akik hűségesek Hozzád, és ne engedd, hogy erővel sújtson le ránk Kezed, hanem Irgalmasságodban emelj föl bennünket, és írd bele minden szívbe Törvényeidet. Ámen.”
Archívum
Locations of Site Visitors Map„Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!”Map
Imádott Jézusom! Te rettenetes kínszenvedések árán váltottál meg minket. Kínszenvedéseidre kérünk, erősíts meg minket! Te, Aki a Getszemáné kertben vérrel verítékeztél, mert halálfélelem kerített hatalmába, de a szent angyal megerősített, és ki tudtad mondani: „Atyám, ha lehetséges, múljék el Tőlem ez a kehely, de ne az Én akaratom legyen, hanem a Tiéd.” Drága Szent Jézusom! Kérlek, erősíts meg minket is! Add nekünk a Te erődet, küldd el hozzánk is szent angyalodat, hogy Veled együtt mi is ki tudjuk mondani, amit Te mondtál: „Atyám, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy Te.” Jézusom, Téged elítélt Pilátus, és Te némán elfogadtad az ítéletet. Kérlek, add meg nekünk is a Te lelki békédet, hogy elfogadjuk az igazságtalan ítéletet abban a hitben, hogy Te megváltottál minket, és ha mindhalálig kitartunk Melletted, egy jobb hazát adsz nekünk, ahol Veled együtt örökké boldogok leszünk. Drága Jézusom! Téged megostoroztak a mi bűneinkért. Te némán tűrted a fájdalmas ütlegeket. Kérlek, add meg nekünk is a Te erődet és a Te békédet, hogy elviseljünk Érted, és az Evangéliumért minden szenvedést, és azt a Te örök érdemeiddel egyesítve, Szűzanyánk hétfájdalmas Szeplőtelen Szíve és könnyei által felajánljuk Neked a lelkekért. Jézusom, Téged kigúnyoltak, leköpdöstek, Arcul ütöttek, és tövissel koronáztak. Így gyaláztak meg azért, mert kimondtad az igazságot: „Király vagyok. Az Én országom nem e világból való.” Drága Jézusom kérlek, adj nekünk is bátorságot, hogy megvalljunk Téged az emberek előtt. Még akkor is, ha ez az életünkbe kerül. Jézusom, Te vérző, sebes Válladon vitted fel a Golgotára a súlyos keresztet. Többször elestél, összeroskadtál, de mindig felálltál. Kérlek, add nekünk a Te erődet, hogy mi is végigmenjünk a keresztúton. Meg ne torpanjunk, vissza ne forduljunk, csak Téged kövessünk. Dagadt, sebes Arcod és Tested indítson minket részvétre Irántad, hogy el ne hagyjunk Téged, Megváltó Istenünket, Aki a mi bűneinket vetted Magadra, és helyettünk adtál elégtételt. Szenvedő Arcod képét nyomd a mi lelkünkre, hogy soha ne felejtsük, mekkora árat fizettél értünk! Jézusom, Téged hatalmas szegekkel szegeztek fel a keresztfára. Te ezt is békével, némán tűrted, mert tudtad, hogy áldozatoddal rengeteg lelket mentesz meg. Az egész világot, az egész történelmet. Kérünk, add nekünk a Te erődet, hogy soha ne magunkra, és saját szenvedéseinkre, áldozatainkra tekintsünk, hanem mindig csak Rád, hogy megtegyük akaratodat, és ez által példaképek lehessünk az elkövetkező nemzedékeknek. Ránk is úgy tekintsenek, mint az Egyház magvetésére, mert az Egyház ereje, és örök példája a vértanúk hite és hűsége. Drága Jézusom! Nagy volt a mi váltságdíjunk. Ezért nem vagyunk a magunkéi, hanem a Tied, Aki megváltottál minket. Kérve kérünk, tudatosítsd ezt bennünk, és add kegyelmedet, hogy maradéktalanul teljesítsük ránk vonatkozó örök szent tervedet! Erre áldj meg bennünket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Drága Jézusunk, golgota kereszted lábánál, és a Szentháromság Szeretetlángja körül letérdelünk, megfogjuk egymás kezét, egymásnak támasztjuk keresztjeinket, együtt visszük, és pajzsként védjük a Szentháromságot az Oltáriszentségben. Drága Szűzanyánk, tisztíts meg minket rendetlenségeinktől és rendezetlenségeinktől, esdj ki számunkra minden szükséges kegyelmet a Mennyei Atyától, és kérd meg Őt, hogy újítsa meg a már meglévő kegyelmeinket! Kérünk Téged, hogy helyezz minket a Szentháromság jelenlétébe, ölelő szeretet-áramába! Drága Jézusunk, a te szent véreddel, Szűzanyánk, a te édesanyai palástoddal, könnyeiddel, drága Szentlélek a te szeretetlángoddal és drága Mennyei Atya, a te védelmed pecsétjével * Födjetek be minket tetőtől-talpig, testünket, lelkünket, szellemünket, gondolatainkat, szavainkat, cselekedeteinket, érzéseinket, vágyainkat, álmainkat, akaratunkat, erőnket, tudatunkat és tudatalattinkat. Födjétek be és védelmezzétek minden tulajdonunkat, ingó és ingatlan javainkat (beleértve telefonjainkat, járműveinket is). * Védelmezzetek meg minket a gonosz erő minden támadásától és kísértésétől! Védelmezzetek meg a betegségtől, bajtól, balesettől, háborútól, éhínségtől, katasztrófáktól, üldöztetéstől és átkoktól, minden okkult támadástól! * Ugyanígy fedjétek be és védelmezzétek meg szeretteinket és az ő tulajdonaikat, közösségeinket, rokonainkat, barátainkat, minden ránk bízott embert, akiket hordozunk. Védelmezzétek meg a papokat, legfőképpen a magyar katolikus papokat és szerzeteseket valamint a szentatyát. Védelmezzétek meg az ifjúságot, legfőképpen a magyar ifjúságot, a családokat, legfőképpen a magyar családokat. Födjétek be és védjétek meg a magyar nemzet minden tagját, egész Nagymagyarországot. Védjétek meg a politikusainkat, a betegeket, haldoklókat, magatehetetlen, idős embereket, minden szenvedőt. (Szenvedéseiket felajánlom az ő nevükben engesztelésül). Födjétek be és védelmezzétek a közömbösöket, a kárhozat útján járó embereket, hogy ne tudjanak nekünk ártani, és mindazokat, akik meghalnak hogy ne kárhozzanak el. Minden fent említett személyt belehelyezek Jézus szívsebébe. Drága Szentháromság, a Szűzanya Szeplőtelen Szívén át felajánlom Nektek engesztelésül életemet és halálomat, életem minden napját és éjszakáját. Jézus szenvedéseivel egyesítem az én apró kis szenvedéseimet, és így ajánlom fel minden cselekedetemet, lépésemet, szívdobbanásomat, lélegzetvételemet, kimondott szavaimat egy-egy invokációként és imafohászként. Felajánlom a szabad akaratomat, minden imámat, böjtömet, minden napom minden percét, főleg a mai napomat engesztelésül. Drága őrangyalaink és védőszentjeink, járjatok közben értünk, vigyázzatok ránk és legyetek velünk egész nap. Lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen és tekintetünk összeforrjon, ajkunk együtt könyörögjön az Örök Atyához irgalomért! AmenFree counters!
Legutóbbi hozzászólások
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Álságos nemzedék! Száműztél Minket az életedből 2018. június 18. Uram? Én vagyok. Emeld fel a szívedet szüntelenül Hozzám! Sohasem foglak elhagyni száműzetésedben. Lelked továbbra is megkapja nemes utasításaimat, hogy egyre jobban megismerd akaratomat. Együtt fogunk dolgozni, galambom. Műveim meg fogják … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Leszállok a ti időtökben, hogy lángra lobbantsam ezt a nemzedéket 2018. május 31. Béke legyen veled, tanítványom! Az Én békémet adom neked. Tudod mit adtam neked? Tüzet adtam a kezedbe. Az Én tüzemet. Ez a tűz minden értelmet meghaladva beborítja … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Szeretetemet zene, költemények és erények által fogom kinyilvánítani 2018. április 27. Áldott legyen az én Uram, aki megmentett az eltévelyedéstől és az eleséstől, és feltörte kalitkámat, kiszabadított, hogy elrepülhessek a Megtévesztő elől. Segítségünk Jahve Szent Nevében van, aki a legkegyelmesebb, … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Ezt az üzenetet Kanadában kapta a SÁRGA LILIOM /YELLOW LILY/ nevű látnok a mi Urunktól, 2018 február 24-én.
   Isten kedves Népe, Szeretnék feltárni Előttetek egy újabb gyönyörű kinyilatkoztatást, amit a kanadai látnok, Yellow Lily /magyarul Sárga Liliom/ kapott. Jézus egy nagyon elszomorító, titkos szenvedéséről beszélt neki, amit a Nyelve által szenvedett el. Tehát hogy engesztelhessük Őt ezért a … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Én vagyok a te Lelkivezetőd és Tanácsadód 2018. január 16. Ó, Uram, Te egyedül csak engem ajándékoztál meg azzal a rendkívüli adománnyal, hogy Mennyei Udvaraidban lehetek, ahol maga Jahve nevelt és tanított engem, és én bármikor, amikor csak akarom, szólíthatlak … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Szűzanya üzenete Little Pebble által
   2017.12.08. Little Pebble: Most este 7:40 van.   A fehér kereszt mint mindig az égen tűnt fel. Miközben a rózsafüzért imádkoztam, a kereszt rózsaszínűvé változott, és egy alagút jelent meg mely rózsavirág alakú volt. Ennek az alagútnak minkét oldalán egy- … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus szavai Little Pebble testvér által
   Little Pebble Üzenet Jézustól: 2017 november 6. Pebble: Egy óriási angyal állt előttem kezében tartva a fehér keresztet. Az angyal mögött egy másik nagy fehér kereszt volt látható,feje felett pedig egy zászló lebegett,amelyre ez volt írva: “Alleluja, Alleluja. “ Amint … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus és Szűzanyánk szavai Little Pebble testvér által
   LP.” Jézus ma meglátogatott engem és úgy öltözködött, mint egy harcos. Fehér ruhát viselt,és piros selyemöv volt a derekán, ahol kard volt a tartójában.Fején 3 részes korona volt amelynek elején egy zöld smaragd volt,amely aranypánttal volt körbevéve,rajta az M betűvel … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Little Pebble üzenete a Jézustól, Szűzanyától
   2017. szeptember 1. Pebble: Én már napok óta éreztem a Szűzanya jelenletét. Amikor ma reggel felkeltem hallottam az ő sírását, és ő ott állt mellettem. Én azt mondtam neki, Szűzanya ne sírj! Ő ezt válaszolta nekem: Fiam! Hogyne sírnék, amikor … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Tanácsadó Szentlelkem ad tanácsot neked 2017. szeptember 18. (A moszkvai zarándoklat egyes résztvevőinek némi békétlenkedése és ellenvetése után, akik azt is kérdezgették tőlem, hogy miért nincs egy pap, aki a lelkivezetőm.) Vassulám, imádkozz azokért a lelkekért, akik megszomorítanak engem, akik … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Lelkek, akikért sokan nem imádkoznak 2018. 12. 02, Vasárnap Az Úr egy pusztába vezetett, ahol sok mocsarat láttam. Felfigyeltem arra, hogy a mocsárban emberek vannak. A sár tetőtől-talpig ellepte őket és jól érezték magukat benne. Ekkor Jézus felé fordultam és megkérdeztem Őt arról, hogy hogyan lehet rajtuk segíteni. Ő azt felelte: „Én csak azokon segíthetek, […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Az üldöztetés sokak számára nem egyértelmű 2018. 11. 02, Péntek A Szűzanya, mint a Világ Győzelmes Királynője megmutatta hazánk határainak védelmét. Láttam, hogy a katonák és rendőrök mellett angyalok álltak, akik szellemi harcot vívtak a bukott angyalokkal szemben. A menekültek többsége mögött egy-egy démon állt, akik arra buzdították őket, hogy rombolják le Mária országát. Itt […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2018. november 3. Az Úr Jézus… „Nyisd ki a Szentírást!” Erre a részre nyílt ki: „Mert olyan nagy szorongattatás lesz akkor, amilyen még nem volt a világ kezdetétől mostanáig, és nem is lesz többé. Ha meg nem rövidítenék azokat a napokat, nem menekülne meg egyetlen élőlény sem; de a választottakért megrövidítik azokat a napokat.” (Máté […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   A Szűzanya véres könnyei 2018. 10. 05, Péntek Álmomban láttam egy Szűzanya szobrot, ami megelevenedett és életnagyságú lett. Rajtam kívül még számtalan ember volt jelen, és közöttük sok fiatal volt. A Szűzanya szomorú véres könnyeket hullatott. A szeme alatti résznél rengeteg vércsepp gyűlt össze vérrögként. Még sosem láttam így sírni édesanyánkat. A tekintetéből szeretet áradt, […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2018. szeptember 4. Szentségimádáson az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Merüljetek el Szívem szeretetének lángtengerében! Adjatok hálát azért, hogy itt maradtam köztetek a legméltóságosabb Oltáriszentségben. Köztetek trónolok, mint az irgalmasság Királya. A szívetekbe térek, ha befogadtok. Eggyé akarok válni veletek! Eggyé a szeretetben, a békében és a derűben. Ha tiszta lélekkel fogadtok Engem a szívetekbe, akkor […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Az Eucharisztia, mint létünk forrása 2018. 09. 01, Szombat Jézus: „Gyermekeim, Szentséges Szívem legnagyobb szomorúsága a világban uralkodó hitehagyás. Sok katolikus gyermekem elhagyta a vallást, akik szívükből kitöröltek mindent, ami Istenre emlékeztette őket. A katolikus templomokban lassan elvész az Eucharisztia iránti igaz tisztelet. Amikor másodszor eljövök a felhőkön, akkor vajon találok e hitet a földön? […]
  • Ti vagytok a világ lelkiismerete
   2018.09.16 Imádságba merülök. A Szent Anna réten vagyok. A templom bejáratánál egy nővér fogad. Nagyon örülünk egymásnak. Bevezet. A Szűzanya ott van. Mellettünk egy angyal. Az angyal suhintott a szárnyával. Egy csodaszép helyen termünk, majd újra suhint, egy ködös hely, s a harmadik szárnysuhogásra teljes a sötétség. Fénycsíkokat látok az égről a föld felé, mint […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által
   Most még több imára és áldozatra van szükség 2018. 09. 13. Gecemáni órák Gyermekeim! Minél közelebb vagytok Hozzám, annál nagyobb védelemben részesültök. Valóban mindenkit szeretek, de csak azokat tudom megvédeni, akik szabad akaratukból elfogadnak Engem. Közelemben vannak, érzik és viszonozzák szeretetemet. Csak azokat tudom megbízni különféle szolgálattal, akik vágyakoznak utánam, és teljesítik akaratomat. Mennyire vágyom […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Kútvölgyi kápolna engesztelés 2018. 08. 11, Szombat A kútvölgyi kápolna előtt leültem egy kis padra, ahol csendben elmélkedtem. Váratlanul az Úr hófehér ruhában ki jött a kápolnából (melynek ajtaja tárva nyitva volt) és leült mellém, majd kedvesen így szólt hozzám: “Ne félj, Én vagyok!” Aztán tovább folytatta: “Sebeim engesztelésén keresztül akarom megmenteni országotokat mindattól a […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2018. augusztus 4. Szentségimádáson az Úr Jézus… Drága gyermekeim! Értsétek meg végre: Térjetek meg és tartsatok bűnbánatot, mert a haladék lejár. Ütött az óra. Már benne éltek az időben, amikor kinek-kinek megfizetek cselekedetei szerint. Mindnyájatoknak meg kell jelenni isteni ítélőszékem előtt. Én vagyok az Örök Bíró. Atyám Rám bízta az ítéletet. Ezért kicsinyeim, kérve kérlek […]