2016. szeptember archívum

Életpárti aktivisták az abortusz betiltását követelik Oroszországban

kirill-patriarka-hidfo-ru

Kirill pátriárka is aláírta azt a petíciót, amihez Oroszországban eddig több mint háromszázezer ember adta a nevét, és követeli, hogy a kormány teljes tiltást vezessen be az abortuszra vonatkozóan.

A petíciót Az Életért nevű mozgalom indította, és mostanra számos vezető politikus aláírta, emellett egyházi vezetők is támogatásukat fejezték a teljes tiltásra vonatkozóan. A mozgalom vezetője, Szergej Csesznokov szerint azonban nem a törvényi tiltás az elsődleges; a kezdeményezésnek az is célja, hogy megváltoztassa a társadalom gondolkodását a magzatgyilkosság kapcsán. Miután a petíció eléri az egymillió aláírást, el fogják küldeni az elnöki adminisztrációnak, így továbbra is a közéleti viták középpontjában tartva az abortusz kérdését.

Az aktivisták a petíciót az Orosz Ortodox Egyházzal teljes együttműködésben fogalmazták meg, és teljes tiltást akarnak bevezetni az abortuszra vonatkozóan – beleértve az esemény utáni tabletta használatát is, amit legális gyermekgyilkosságnak és a pogány emberáldozatokhoz hasonló cselekedetnek tartanak.

A petíció az abortusz káros következményeinek sokaságát sorolja fel, beleértve az abortuszon átesett nők esetében az egészségügyi és pszichológiai károkat, emellett a nemzet egészét ért károkat is, ami demográfiai katasztrófához vezet. A petícióban az áll, hogy

az a nemzet, ami engedélyezi saját gyermekeinek meggyilkolását, kegyvesztetté válik Isten szemében, emiatt szuverenitását is elveszíti, és politikai, katonai vereséget szenvedhet, társadalmi katasztrófával kell szembenézzen.

A petíció emellett azt is említi, hogy a mai rendszer az abortusz költségeit az életpárti emberekkel fizetteti meg, hiszen az ő adójukból támogatják a magzatgyilkosság költségeit. Az aktivisták az abortusz teljes betiltása mellett azt követelik, hogy a kormány újabb hatékony intézkedésekkel lépjen fel a várandós nők támogatásában, és hathatósabb eszközökkel támogassa a kisgyermekes családokat.

Kirill pátriárka sajtószolgálatának közleménye szerint ő is aláírta már a petíciót, de ezt nem egyházi vezetőként, hanem magánszemélyként tette, ugyanakkor az Ortodox Egyház valamennyi más vezetője is ugyanezen a véleményen van. Az Interfax hírügynökség szerint az Ortodox Egyház élesen ellenzi az abortusz minden formáját, de a betiltást azzal kell kezdeni, hogy első lépésként minden erre igényelhető támogatást meg kell vonni, eközben pedig folyamatos társadalmi vitával gondoskodni kell arról, hogy az emberek többségének gondolkodása alapjaiban megváltozzon az abortusszal kapcsolatban.

Oroszország jelenlegi abortusz-szabályozása viszonylag liberálisnak mondható, ám az országban évek óta rendszeresen kiújuló társadalmi vita zajlik a részleges vagy teljes tiltásról. A törvényhozók már több alkalommal próbálták szigorítani a szabályozást, de ezeket a javaslatokat többnyire nem tudták keresztülvinni. Mint a petíció is mutatja, az abortusz kapcsán azonban a jogi tiltásnál nagyságrendekkel fontosabb a tömegek gondolkodásának megváltoztatása. Míg az azonnali betiltás csak az illegálisan vagy külföldön végrehajtott abortuszok számának növekedéséhez vezethet, a hosszadalmas társadalmi vita lehetővé teszi, hogy a következő generáció már jóval konzervatívabb véleményt tegyen magáévá ebben a kérdésben, ezáltal hosszú távon valóban nagy mértékben lecsökkenthető legyen az abortuszok száma.


http://www.hidfo.ru/2016/09/eletparti-aktivistak-az-abortusz-betiltasat-kovetelik-oroszorszagban/

a

2016. szeptember 30. UTAIM ÖRÖMTELJES UTAK, ÖSVÉNYEM AZ ÖRÖK ÉLETRE VEZET

1993. október 11.

Szentséges Szívem Vassulája, írd:

Jelen vagyok és melletted vagyok. Mindazt elmondom, amit akaratom szerint le kell írnod. Engedd meg, hogy igénybe vegyem kezedet, galambom! Egyiptom leánya, vízesésként áraszd el üzenetemmel az országokat, a városokat és a lakókat! Kiálts, és senki sem fog elhallgattatni téged. Haladj elõre áldásommal, leányom! Söpörd félre a viperákat 1 és a kígyókat, élve kimentelek mérges harapásukból. úgy fogok vigyázni rád, mint anya a gyermekére. Beszélj! Senkitõl ne félj! Mondd meg nekik, hogy a béke Fejedelme, az Isten, akit kerubok vesznek körül, letette koronáját, királyi ruháját és mezítláb, zsákvászonruhában járja végig a világot, hogy szomorúságát kinyilvánítsa. Gyermekeim maradékával is úgy fogok bánni, amilyen jóságosan veled bántam, amikor helyet biztosítottam számodra Szentséges Szívemben. Lévi papjaivá emelem a pogányokat, és velük fejezem be utazásukat. Bátorság, leányom!

Áldottak azok, akik szeretnek engem, a menny az õ otthonuk. áldottak, akik örvendeznek lépteim hangján, bennem fognak örvendezni. Ahogyan a te életedet megújítottam, úgy fogom megújítani azokat, akik õszintén segítségül hívják Nevemet.


Ó Istenem,

Te magad választottál ki
a feledés országából,
hogy követed legyek.

Nevemen szólítottál,
amikor szolgálatodra rendeltél.
Itt vagyok, Uram,
Nevelõm és szelíd Mesterem,
Szent Társam, Védelmezõm és Tanácsadóm!

Ó Uram!
Nem rejtetted el elõlem
misztériumaidat és terveidet.
Elhagytad dicsõségedet, letetted koronádat,
eljöttél a mennybõl, hogy szeretettel meglátogasd
nyomorúságos lelkemet.

Nem veted meg nyomorúságában és szegénységében
a nyomorúságost és a szegényt,
hanem szívesen segítségükre sietsz.

Nap mint nap vezetsz,
hogy dicsõségedet tanúsítsam.
Jelenléted megõriz az elbukástól
mint fáklya, amely bevilágítja az utat.

Életem minden napján meghívsz lakomádra,
hogy égi mannádat pazarold lelkemre.

Szentséges Szívedbe oltottad szegény szívemet,
ahol életre kelted lelkemet,
hogy hûséget énekeljen Neked.

Felemeled lelkemet, hogy félelem nélkül
hirdesse Szavadat a nemzeteknek.

Jobb kezeddel tartod kezemet,
amikor igazságosságot és lelki erõsséget
ültetsz és növelsz.
Igen, a menny és a Föld Királya
erényt ültet, ahol bûn honol,
békét, ahol háború dúl,
egységet, ahol fáj a megosztottság,
szeretetet, ahol gyûlölet pusztít,
reményt, ahol terjed az elkeseredés.
Szent az Õ Neve.

Te vetetted meg országod 2 alapját a Földön.
új életet adtál lelkünknek,
felkentél bennünket.

Hogy megmenthess minket,
Atyád megtagadta Tõled,
amiért ajkad a Getszemániában könyörgött,
és válaszoltál, amikor szólított Téged.

És most lelkem egyedül csak Érted fog élni,
és egyedül Téged foglak szolgálni.
Neved nagyságát fogom hirdetni,
amíg csak élek.

Hirdetni fogsz engem az eljövendõ nemzedékeknek, hogy megmutassam igazságosságomat a még meg nem született népnek. Nem, én nem vetem meg a nyomorúságost és nem hanyagolom el a szegényt, hanem kezemben Szívemmel jövök hozzájuk, hogy megmutassam: Szeretetem örökké tart, és hûségem a korszakokon át elkísér.

Napjaitokban zsákvászonruhát öltöttem, hogy kinyilvánítsam szomorúságomat. Megremegnek az ég oszlopai, és angyalaimat szomorúság tölti el, mert látják, amint e nemzedék a Sátán nyomait követi. Leszállok trónomról, hogy mindannyiatokat elérjelek. Nem, senkit sem fogok elhanyagolni. Le fogok ülni a nyomorúságossal, és õk nem fognak félni tõlem. Barátságot kötök velük mezítlábasan 3 és megmondom nekik, hogy kezdettõl fogva nem voltak apátlanok, és azért nem értették meg a mennyei törvényeket, mert senki sem volt, aki megmagyarázta volna nekik. Senki sem mondta meg nekik, hogy õk a Magasságbeli ivadékai. Magam köré fogom gyûjteni õket mint bárányokat, közel a Szívemhez, és mint aki titkot fed fel elõttük, ajkamról fogom táplálni õket a Miatyánkkal .

Azután megmondom nekik, hogy a SZERETET van a szemük elõtt. Az élõ Kenyér ül közöttük. Az beszél velük, aki értük élt és értük halt meg. A szemük elõtt, velük van az, akinek lehelete ragyogóvá tette a mennyet, és aki által minden lett. Meg fogom szólítani a járókelõket: “Ki a nyomorúságos és kit vet meg társadalmatok? Jöjjön ide!” Senkit sem hagyok éhesen, senkit sem hagyok szegényen, mert áldásom gazdagság és szeretetem mindent betölt.

Utaim örömteljes utak, ösvényem az örök életre vezet. Meg fogom tanítani a nyomorúságosnak és a szegénynek, hogy mennyei Atyjuk, a szabadító Isten az õ õrzõjük. Emlékeztetni fogom õket arra, hogy õk is gyermekeinek számítanak, és azt mondhatják Neki: “Atyám!” És ha megkérdezik: “Hogyan értsük ezt”, így válaszolok: “Gyermekem, ez azt jelenti, hogy tartózkodnod kell minden bûntõl!” “Mi lesz nyomorúságosságunkkal, mit teszel, hogy kinyisd szemünket?” fogják kiáltani. “A nyomorúságost nyomorúsága által fogom megmenteni, és a szorongattatásban fogom megnyitni szemüket.” Akkor a nyomorúságosnak szíve meg fog olvadni és kérni fognak, hogy viseljem gondjukat, ahogy te is megkértél engem, leányom. Hatalmas népet alkotok belõlük, és felruházom õket Nevem fenségével. És ha a hitehagyottak szemrehányást tesznek nekik, és megkérdezik, “Miért örvendeztek ilyen hangosan? Hogyan meritek hirdetni Isten Szavát az Õ szentélyében, ti tisztátalanok?”, én így válaszolok a hitehagyottaknak: “Ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak mind hangosabban kiáltani, míg meg nem süketültök.

Még a mai napon elveszem tõletek országomat, és ennek a maradéknak adom, mert ti magatok nem mentek be, és nem engeditek meg, hogy bemenjenek mások, akik pedig szeretnének bemenni. Mostantól fogva én leszek Tanácsadójuk és Királyuk. Mostantól fogva elküldöm õket a városokba, hogy hirdessék szeretetemet, és adják át másoknak hagyományomat, amelyet én magam adtam Péternek és tanítványaimnak. Mivel ez a maradék belém lesz oltva, meg fogják tisztítani városaimat és véget vetnek a törvényszegésnek.” Én, az Isten, megáldalak, mert meghallgattál. A Szeretet szeret téged.

Késõbb:

4Az a parancsom számodra, hogy szeress, írd le üzeneteimet, és országról országra járva hirdesd Szavaimat! Légy a visszhangom! Hallja meg, akinek van füle, és ne hallgassa, aki nem akarja! Én irányítom tetteidet, és én is áldom meg, ezért ne félj! Az idõ rövid, cselekedj késedelem nélkül, ez is az én parancsom. Fiam Szíve megtört, és nem tudom tovább elviselni szomorúságát. Vassula, kicsim, én, Jahve, a te szeretõ Atyád, a te Abbád segíteni fogok neked ebben a küzdelemben. Tarts velem! A szavak, amelyeket kiejtesz, nem a te szavaid, hanem az enyémek.

Mindaz megdicsõít engem, amit házamért teszel. Maradj bennem, mert benned és általad engem látnak gyermekeim. Megadom neked a szükséges segítséget, és megerõsítelek, hogy az én erõmmel taposs rá házam ellenségeire, és ezzel teljesítsd küldetésedet megdicsõítve engem. Gyermekem, térj vissza most feladataidhoz 5 és ne feledd, gyermekem és tulajdonom, hogy én, az Isten, a te Atyád, veled vagyok és benned vagyok. Én, Jahve, teljes Szívembõl megáldalak.


1993. október 22.

Béke legyen veled! Támaszkodj rám, és ne félj! Ha minden ördög egyesül is a Sátánnal, én erõsebb vagyok, mint õk együttesen. Drágám, soha ne kételkedj örök szeretetemben! IC


1 a téves tanításokat és a rossz magyarázatokat
2 az Egyház
3 az egyszerûséget jelképezve,
4 A mennyei Atya:
5 a háztartásban,

a

2016. szeptember 29. SZENT MIHÁLY ÜZENETE

1995. szeptember 29. Szent Mihály ünnepe

Fogadd békémet! Én vagyok az, Jézus.
Arkangyalom, Szent Mihály köszönteni szeretne téged, mivel nem feledkeztél meg arról, hogy ma van ünnepe. Viszonozni akarja figyelmességedet. IC

Szent Mihály: Urunk barátja! Én, Szent Mihály, magasságbeli Urunk nevében köszöntelek.
Tudod-e, hogy mi tartja vissza a Mindenható Isten haragját?

Nem, nem tudom…

Akkor megmondom: a kis lelkek! Igen! A kis lelkek, akik kitartanak imádságban, böjtben és bûnbánatban… ezeken keresztül sokan megmenekülnek. Ó Vassula, soha ne hagyd abba a rózsafüzért! Ne szûnj meg kérni közbenjárásomat! Adj tiszteletet és dicsõséget Istennek kimeríthetetlen türelméért!1 Jöjj, bízzál, és ne ess kísértésbe! Látod? Nem érdemes! Hallgass mennyei Atyádra! Továbbra is Rá hallgass! Isten nem elérhetetlen, minden ember elérheti. Hívd Abbádat, és Õ meghallgat Téged. A Szentháromság azt akarja, hogy mindenki elérje a legmagasabb mennyet és be is jusson oda. Boldogok, akik az Úrban halnak meg, övék a mennyek országa. Féld az Istent és mindig dicsérd Õt! Imádd Alkotódat és mindenkor szeresd! Én, Szent Mihály arkangyal, megáldalak a Szentháromságnak és szent angyalainak jelenlétében,
És folytasd imádat, mialatt dolgozol!
2


1 Ekkor két másodpercig hirtelen kételkedést éreztem, ami szinte azonnal meg is szûnt, és nagy öröm árasztott el újra, amikor így szólt: “Látod? Nem érdemes!”
2 Vacsorát kellett készítenem, ezért mondta Szent Mihály, hogy imádkozzak, mialatt dolgozom.
a

„El akarják törölni a bűnt, mert terhes a számukra”

Giovanna Riccobaldi remetenővér levele

Előzmény: Giovanna Riccobaldi remetenővér levelet írt Sandro Magister „konzervatív” vatikáni újságírónak Bergoglio Amoris Laetitia című iratával kapcsolatban azzal a céllal, hogy annak a problémának a gyökerére felhívja a figyelmet, mely az újraházasodott elváltak áldozásának engedélyezéséről kiváltott vita valódi tárgya.
[A levél nagyon értékes mondanivalót tartalmaz (ráadásul kiválóan illik az Extra ecclesiam nulla salus című tanulmány mondanivalójához, például ezzel a mondatával: „szem elől tévesztettük életünk természetfeletti dimenzióját, az örök és szent Isten tekintetét és törvényeinek, vagyis akaratának titokzatos erejét, amit nem szükségszerűen megértve, de szigorúan be kell tartanunk, azért, mert Tőle származik”), ezért közlöm, mégha érthetetlen is számomra, hogy a remetei életbe hogyan fér bele a kinti élet „nagyon figyelmes követése”?]


A remeteélet egyik Istennek szentelt tagja vagyok és nagyon figyelmesen és, amennyire emberileg lehetséges, elfogulatlanul követem az újraházasodott elváltak áldozásáról szóló vitát, hogy megértsem, vajon az erre vonatkozó döntés valóban a pápai előjog – az oldás-kötés hatalma/joga – alá tartozik vagy sem, vagy talán a menny kulcsairól, a háziúr tudtán kívül, megpróbálnak titokban másolatot készíteni, hogy ily módon engedjék be azt a csalót, akinek nincs „menyegzős ruhája” (Mt 22,1-14), és ezzel kijátssza a bizalmat.

Ha az Egyház megengedi az áldozást azoknak, akik polgári házasságot kötöttek vagy együtt élnek valakivel, holott már van házastársuk, akihez szentségileg elválaszthatatlanul tartoznak („egy test”, mondja a háziúr), akkor ez azt jelenti, hogy az Egyház lehetségesnek tartja, hogy valaki Isten végtelen szent létének szentségét úgy fogadhassa, hogy nyugodtan hagyja, hogy Ő együtt élhessen a bűnnel ugyanabban a házban – az áldozó, azaz a befogadó személy testében és lelkében, hiszen a házasságtörés mindenképpen bűn marad, hacsak nem akarják az erre vonatkozó tanítást is megváltoztatni.
Lehetséges ez? Én úgy vélem, hogy nem, ha akár csak megközelítőleg is tudjuk még, hogy mit is jelent valójában a bűn. Isten maga emlékeztet bennünket a bűn szörnyűségére Mária szeplőtelen fogantatásával, aki pont azért maradt mentes még az áteredő bűntől is, hogy testébe be tudja fogadni a szent ostyát, Krisztus testét és vérét. Hogy miért? Mert Isten nem tűri a bűnnel való közösködést.

Úgy gondolom, hogy a jogi és érzelmi, vagyis szigorúan emberi aspektusok megértésének buzgalmában szem elől tévesztettük életünk természetfeletti dimenzióját, az örök és szent Isten tekintetét és törvényeinek, vagyis akaratának titokzatos erejét, amit nem szükségszerűen megértve, de mégis szigorúan be kell tartanunk, azért, mert Tőle származik.

Az Oltáriszentséget súlyos bűn állapotában fogadni nem csak egy törvény megszegését jelenti, hanem – és ebben rejlik a gyalázat – az Urat arra kényszeríteni akarni, hogy közösködjön a bűnnel. Ezzel valami ocsmány undokságot követnek el – és ez az a láncszem, amit az Isten szent létéről szóló végtelen vitából kihagynak.
Miért akarnak olyan embereknek, akik ebben a helyzetben élnek, lehetőséget teremteni, hogy ilyen borzalmas bűnbe essenek? Az egyház [!] valóban azt akarja bemagyarázni gyermekeinek, hogy Isten szent volta, és a bomlasztó és hazug tényleg összeférhet?

A problémának ez a gyökere: a bűnt be kell takarni, hogy ne kelljen és ne lehessen bűnként felismerni, mert terhes a mai ember számára és útjában áll terveinek. A bűn e befedése által, mialatt az őt megillető helyről eltávolítják, paradox módon a végén pont ugyanarra a „helyre” utalják, ami egyedül Istent illeti meg. Tudatában vagyunk annak, hogy mit jelent ez?

Sokan azt vetik közbe, hogy ez az Ószövetség mentalitása, amikor még nem létezett irgalmasság, amit Jézus hozott el. Csakhogy az ilyenek tévednek, mégpedig nagyon súlyosan: Jézusnak a hegyi beszédben ismételt „hallottátok a régieknek szóló parancsot” és „én pedig azt mondom nektek” szavai az új életbe vezetnek el bennünket, melyben a régi törvény és a moralizmus helyet ad a hitnek és a kegyelemnek, amik azonban sokkal többet követelnek, mint amennyit az Ószövetség törvényei követeltek, mert Jézust nem az érdekli, hogy kényelmes életet teremtsen nekünk ezen a világon, hanem, hogy elnyerjük az örök életet.
A megváltás megköveteli annak abszolút szükségességét, hogy a bűnt tökéletesen kiirtsuk, és többé semmilyen egyezkedésbe ne menjünk bele. Az „idők teljességével” azt követeli Jézus tőlünk, amit az Ószövetség embereitől nem követelt: tökéletes engedelmességet, mert most, a megváltással képessé tett már bennünket arra, hogy ezt tetteinkben megvalósítsuk. E szavakkal: „Hallottátok a (régieknek szóló) parancsot: házasságot ne törj! Én pedig azt mondom nektek: mindaz, aki bűnös kívánsággal asszonyra néz, szívében már paráználkodott vele” (Mt 5,27-28), azt mondja Jézus, hogy a parancs értelme mélyebbre hat, az ember szándékába nyúlik, mivel a szándékból ered a cselekedet.
Jézus hosszú hegyi beszédében nem található meg az az olcsó irgalmasság, amit mi ma irgalmasság alatt értünk, hanem bár nem otromba, de egészen finom bemutatása a bűnnek, ami hangban és feszültségben kifejeződő crescendoban ér véget, olyannyira, hogy az evangélistának a végén meg kell jegyeznie, hogy „a nép álmélkodott tanításán, mert úgy tanított, mint akinek hatalma van” (Mt 7,28-29).
Jézust nem az erkölcsi viselkedésnormák puszta tana érdekli, hanem a tökéletesen megváltott lét. Próbáljuk végre felfogni, hogy itt nem arról van szó, hogy valakik jogát elismerik, hanem arról, hogy Isten szent voltára emelnek kezet. Ott tartunk, hogy az érinthetetlenre emelünk kezet, és arra kényszerítjük Őt, hogy a gonoszság fejedelmével közösködjön.

Hogy az újraházasodott elváltak nem áldozhatnak, önmagában még nem akadálya örök üdvösségüknek. Az eucharisztia méltatlan vétele azonban minden elvesztését eredményezi (1 Kor 11,27). Ne engedjük tehát testvéreinket egy végtelenül rosszabb helyzetbe kerülni, mint amiben már úgyis vannak. Különben az ellenség játékát játsszuk.
Ha az egyház [!] mégis meg akarja adni nekik ezt a lehetőségét, akkor ez azt jelenti, hogy az érintetteket már halottnak tekinti, és Istent arra akarja kényszeríteni, hogy saját irányelveiket és intézkedéseiket fogadja el a magáénak.

(forrás: www.katholisches.info – 2016. szeptember 27.)
http://katolikus-honlap.hu/1602/remete.htm

A tudomány dzsungele a kétes eredmények tökéletes táptalaja – Így lesz Jézusnak felesége, a Bibliának pedig hamisítói

Fotó: Ben Broomfield, the Guardian

Fotó: Ben Broomfield, the Guardian

‘Egy olyan világban, ahol tudós tudósnak farkasa, a kutatók abban érdekeltek, hogy minél meglepőbb eredményeket publikáljanak a legelőkelőbb szakfolyóiratokban, akkor is, ha az eredmények utólag nagy eséllyel helytelennek bizonyulnak, állítja egy kutatás.’

A Guardian cikkének felvezetője kicsit hajaz arra az általam igen kedvelt viccre, ami szerint „egy legújabb kutatás kimutatta, hogy az emberek bármit elhisznek, ha a mondat a „legújabb kutatás kimutatta” szavakkal kezdődik”. Ez esetben persze úgy gondolom, hogy a szóban forgó kutatás jó felé kapizsgál, mert a jelenséget elég sokan megfigyelték már tudományos és laikus körökben egyaránt, mindenféle kutatásoktól függetlenül is.

A mostani kutatás tehát azt találta, hogy, ameddig a tudósokat azért jutalmazzák, ha minél újszerűbb és minél megdöbbentőbb eredményeket publikálnak a neves szaklapokban, addig a kétes tudományos gyakorlatok megállíthatatlanul át fogják szőni az akadémia világát.

A tudományos kutatások célja elvileg a helyes válaszok megtalálása lenne, ugyanakkor az egyetemek, laboratóriumok és akadémiai folyóiratok, illetve ezek vezetőinek egzisztenciális prioritásai a természetes kiválasztódás elvéhez hasonlóan a rossz kutatási gyakorlatoknak kedveznek.

Ennek tökéletes példája az Újtestamentum, illetve az ókori kéziratok kutatása, ahol a Biblia hitelességét megdönteni kívánó kutatók egymást túllicitálva próbálnak egyre képtelenebb, kétes eredetű bizonyítékokra támaszkodó elméletekkel előállni.

Craig A. Evans, Újtestamentum kutató, így fogalmazta meg a problémát:

„Annyi ember szeretne doktori címet, olyan sokan dolgoznak disszertációkon, vagy próbálnak felkerülni a neves szaklapok hasábjaira, hogy a tényeket óhatatlanul eltúlozzák és önkényesen értelmezik. Aki be akar kerülni a nagy csatornák híreibe, annak híreket kell produkálnia, az pedig senkit nem érdekel a médiában, ha azt mondjuk, az Evangéliumok álláspontja hiteles.” (forrás)

Így fordulhatott elő, hogy miközben a Harvard Egyetem egyik professzornőjének kijelentése, miszerint egy ókori papiruszfoszlány birtokába jutott, ami bizonyítja, hogy Jézusnak felesége volt, bejárta a sajtót, arról viszont már senki sem értesült, hogy egy újságíró leleplezte a csalást, amire Dr. Karen L. King a „felfedezését” alapozta.

Kiderült, hogy a „leletet”, aminek a Harvard Theological Review egy egész számot szentelt, és amiről Dr. King 27 ország 300 tudósa előtt tartott sajtótájékoztatót, egy pornográf oldalakat üzemeltető férfitól kapta, akinek a felesége spiritiszta csatornákon át, állítólag arámi nyelven kommunikálva kapta a Jézus családi állapotára vonatkozó információkat a szeretőivel folytatott intim légyottjai közben. A papiruszt produkáló férj, Walter Fritz, amúgy a berlini Egyiptom múzeumban dolgozott idegenvezetőként.

Ariel Sabar, a turpisságot leleplező újságíró a professzornőt is figyelmeztette a hírverés beindulása előtt, ő azonban közölte vele, hogy majd tanulmányának közzététele után foglalkozik a kérdéssel, ha arra érdemesnek találja.

A papiruszon amúgy az alábbi szöveg volt olvasható:

„Jézus ezt mondta nekik, feleségem… lehet az én tanítványom.”

Christopher Jones, a Harvard egy másik munkatársa úgy gondolja, hogy a hamisító erősen feminista beállítottsága miatt szemelhette ki a professzornőt a „lelet” felfedezőjének.

Amikor az újságíró szembesítette Walter Fritzet az általa feltárt tényekkel, a férfi beismerte a csalást. Sőt, megpróbálta rávenni, hogy közös név alatt írjanak egy könyvet arról, hogy „hogyan próbálja az egyház elnyomni a női vonalat”, erősködve, hogy a könyv már az első hónapban egymillió dollárt hozhat a konyhára.

„A tények önmagukban nem számítanak. A szórakoztatás a lényeg,” közölte az újságíróval. „Sok mindent nekünk kell kitalálni. Nem prezentálhatjuk pusztán a tényeket.”

A Guardian által bemutatott kutatás résztvevői szerint egyébként erősen érintett területek a kétes kutatási eredmények terén a szociológia, a gazdaságtan, a klímakutatás és az ökológia is, úgyhogy az ezekkel kapcsolatos „megdöbbentő”, „új” és hasonló jelzőkkel illetett eredményeket is érdemes fenntartásokkal kezelni.

http://idokjelei.hu/2016/09/a-tudomany-dzsungele-a-ketes-eredmenyek-tokeletes-taptalaja-igy-lesz-jezusnak-felesege-a-biblianak-pedig-hamisitoi/

Égi Édesanyánk üzenete 2016. szeptember 25-én Medjugorjéból

Üzenet, 25. szeptember 2016

Drága gyermekek! Ma imádságra hívlak benneteket. Imádság legyen az életetek. Csak így telik meg szívetek békével és örömmel. Isten közel lesz hozzátok, ti pedig szívetekben barátotoknak érzitek majd. Úgy fogtok beszélni Vele, mint azzal, akit ismertek és gyermekeim, szükségét érzitek majd annak, hogy tanúságot tegyetek, mert Jézus a szívetekben lesz, ti pedig egyek lesztek Őbenne. Veletek vagyok és édesanyai szeretettel szeretlek mindnyájatokat. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.

2016. szeptember 23. KÉRD PIO ATYÁT!

1988. november 14.

(Ma Pio atya képét néztem, aki Jézus szavai szerint nagy szent. A kép alatt celofánba csomagolva található ruhájának egy darabja, sötétbarna, mert kapucinus volt. Ahogy ránéztem, tudtam, hogy ezt a képet, ruhájának kis darabjával együtt, azért kaptam, mert õ akarta ezt. Tehát hozzá imádkoztam, mivel nagy szent, és azt kértem tõle, hogy azt javítsa ki, ami bennem a legrosszabb. Majd jobban átgondoltam, mennyi rossz dologgal vagyok megterhelve, és azt kértem tõle, hogy legalább két rosszat vegyen el tõlem: segítsen teljesen eltörölni hiúságomat, és erõsítse meg az Úrba vetett hitemet.)

Uram?

Én vagyok, én indítottalak arra, hogy kérd meg Pio atyát, járjon közben érted. Jöjj, üzenetemet ma anélkül fogod leírni, hogy hallanál engem, egyedül csak kezedet fogom vezetni1:

“Tarts gyakran bûnbánatot, hozd el nekem minden hibádat, hogy meg tudjak bocsátani neked, úgy jöjj hozzám, amilyen vagy, és tökéletesíteni foglak! Dicsõíts engem szereteteddel! Minden idõben dicsõíts, én vagyok az Úr. “ 2

Kedvesem, akit megszenteltem, fogd meg a kezem és folytasd velem! Bölcsességgel foglak tanítani.3

Vassula, tudod-e milyen gyönyörûségemre vagy, ha igazán hiszel bennem?4

Ismerj fel, mert ennek nagyon örülök.Jöjj, mi ketten?

Igen, mi ketten.


1 Jézus letompította hallásomat.
2 Ezt úgy írtam le, ahogy az Úr kívánta.
3 Hirtelen és egész erõsen megéreztem az Úr jelenlétét.
4 Az Úr valóságos jelenlétében. Jézus igazán boldog volt. És én is…

2016. szeptember 22. ÉLETBEN AKARLAK TARTANI, EZÉRT FELKÍNÁLOM NEKED, HOGY EDD TESTEMET ÉS IDD VÉREMET

1992. július 27.

Vassula, méltatlan menyasszonyom, jól láttam elõre minden kudarcodat és tévedésedet, még mielõtt megszülettél volna. Egész idõ alatt tudtam, hogy az, akit ki akarok vetni a világ romlottságába, hogy hálóm legyen, forgolódni fog és nyugtalan lesz kezemben. Tudtam, hogy az ördög ravasz csapdákat fog állítani, hogy elejtse azt, akit Szívem szeret. Ezért ne csodálkozz, és ne gondold, hogy én csodálkozom… Akarod-e továbbra is hordozni keresztemet, amelyet szeretettel felkínáltam neked?

Igen, akarom. Ne rejtsd el elõlem Arcodat és keresztedet sem! Ha Szent Arcod rám tekint, elégséges erõt ad ahhoz, hogy hordozzam keresztedet. Csupán arra van szükségem. Nem érdemlem meg, hogy a királyok Királya ily szeretettel tekintsem rám a mennybõl!

Vassula, ne akard, hogy megváltoztassam szíved õszinteségérõl alkotott véleményemet! 1
Annak a feladatnak a teljesítéséhez, amelyet oly kegyesen felkínáltam neked, lelkednek egyesülve kell lennie az én Lelkemmel, szívednek az én Szívemmel, és ebben a tökéletes egyesülésben leszel képes arra, hogy visszhangom légy.

Figyelj! Bátorság leányom! Szeretett Istened hamarosan eljön, hogy véget vessen e Föld szomorúságának és siralmainak. Figyelj leányom, megvontam-e tõled valamit?

Nem, Uram. Éppen az ellenkezõjét tetted.

Mennyei mannával
töltötted meg szájamat.
Tápláltad lelkemet és
nagy dolgokat tettél értem.

Igen! Tele asztalt kínáltam neked. Felkínáltam neked házamat, Szívemet és önmagamat. Felkínáltam, hogy velem élj az én világosságomban. Tenyeremen kínáltam neked mennyei mannámat. Felajánlottam neked köpenyem egy részét, míg áthaladsz e pusztaságon. Életben akartalak tartani, ezért felkínáltam neked, hogy edd Testemet és idd Véremet. Rászoktattalak, hogy lépéseiddel az én lépéseimet kövesd. Beléd helyeztem jóságomat és Szentséges Szívem gazdagságát. Feltartóztattam a gonosz lelkek légióit, akik készen álltak arra, hogy széttépjenek téged. Harcosként küzdöttem ügyedért és megvédtelek a megtévesztõtõl. Áldásaimat adtam rád és egész házad népére. 2 a romokból és a halálból. Jóságosan Sebeimre szorítottam ajkadat, és megosztottam veled kelyhemet. És miként nászágyát a jegyes, én keresztemet, töviskoronámat és szögeimet kínáltam fel neked. Ezen kívül mit tehettem volna még érted, amit nem tettem meg?…

Vassiliki 3, ne engedj természeted késztetésének, mert elveszted gyümölcseidet és kiszáradt fa leszel. Teljes Lelkembõl udvaroltam neked, Vassiliki, és teljes Lelkemmel igyekszem örökre megtartani téged, de mostantól fogva sokkal többet kérek tõled, mint eddig. Ha nem felelsz meg Szentséges Szívem kéréseinek, kétszeres kereszttel kerülsz szembe. Ne feledd, hogy nekem köszönheted életedet és üdvösségedet is! Tartsd távol magad a világtól, ahol mindent megtalálsz, csak engem nem!

Bárcsak megnyitná ajkadat az az erõ, amelyet tõlem kapsz, és hirdetnéd csodáimat! Bárcsak minden nép meghallaná üzenetemet a világon! Vetni fogok mindenütt, minden országban. Meg fogom mûvelni sivatagaitokat, és a Föld minden lakója meg fogja hallani lépteim neszét a világ szélsõ határáig. Leányom, légy velem gyengéd! Örömet és vigaszt nyújtok lelkednek, hogy csillapítsam szomjadat. Olykor kelj fel éjfél idején, és dicsérj engem! Köszönd meg nekem azokat a kegyelmeket és áldásokat, amelyeket oly bõséggel árasztottam rád! Drága vagy számomra. Nézz jobbomra és lásd ki van velem!… Igen, a te Szószólód és Édesanyád, aki megõriz téged a veszedelmektõl és a fenyegetésektõl. „Mint az égõ mécses a szent mécstartón” 4 megmutatja neked a hozzám vezetõ utat.


1 Ez szemrehányás volt Jézus részérõl.
2 Kiemeltem házadat, lelkedet
3 Jézus komoly hangon hivatalos nevemen szólított meg
4 Sir 26,17

2016. szeptember 21. ÁLDOZATOT VÁLLALÓ LELKEKRE VAN SZÜKSÉGEM

1989. október 9.

Béke legyen veled! Imádkozz azokért, akik az éj leple alatt akarják tönkretenni szõlõmet! Imádkozz Vassulám, hogy megenyhüljön haragom e lelkek iránt! Sebeim láttán felgerjed Atyám igazságossága e nemzedék bûnei miatt. Amikor látja, miként bánnak engesztelõ áldozatommal, és mennyire összeverik, megostorozzák és szétszaggatják Testemet, úgy érzi, hogy szét kell szórnia a nemzeteket, és porrá kell törnie õket. Még angyalaim is remegnek attól, ami a Földdel történhetne. Abbám már csak azért a néhány lélekért engesztelõdik meg, akik feláldozzák magukat, és szeretnek engem.

Ó, Vassula! Nagy az én fájdalmam! Kicsi lélek, szenvedélyesen szeretlek! Kifinomítom és megtisztítom a készséges lelkeket, akik szívesen adnak elégtételt, és engesztelnek mások helyett. Áldozatot vállaló lelkekre van szükségem, akik a szeretet áldozatává, szenvedésem áldozatává válnak, akik meghalnak önmaguk számára, akik hajlandók megosztani velem keresztemet. Készséges lelkekre van szükségem, akik megengedik, hogy saját kezemmel alakítsam õket élõ feszületté. Másképpen hogyan tudnám visszatartani Atyám kezét, hogy le ne sújtson rátok? Meg kell változnia, meg kell térnie, és szentül kell élnie a világnak! Nem engedem, hogy továbbra is megszentségtelenítsék Szent Nevemet ! Szenvedésem kiújul misztikus Testemben, és annyira szenvedek, mint kínszenvedésem idején. Leányom, ismét a Kálvária útját járom, minden órában újból keresztre feszítenek engem, aki Szeretet vagyok. Ezt érdemlem?

Lehelj ránk, Uram Jézus, hogy a szeretet áldozataivá váljunk, és tudjunk mások helyett engesztelni!

Gyermekem! Szereteteddel könnyíthetsz rajtam! Szeress, és engesztelj, böjtölj és hozz áldozatot! Ez tartja vissza Atyám haragját. Vassula, engedd meg, hogy betöltsem lelkedet, engedd, hogy igénybe vegyelek! Ó leányom… könnyeid megvigasztalnak. Virágom, az én könnyeimben oldd fel a tieidet, hogy eggyé váljanak. Atyám megengesztelõdik, ha meglátja könnyeimben a te könnyeidet. Én, Jézus, megáldalak benneteket, megáldom azokat a kegytárgyakat is, amelyek otthonotokban vannak. 1 Ismételd meg!2

Ó, mennyire szeretnélek megvigasztalni!

Ó, Vassula, már azzal is vigasztalsz, ha vágyakozol arra, hogy megvigasztalj. Arra teremtettelek, hogy megpihentess, hogy szeress engem, és megoszd velem szenvedésemet. Ne feledd, nemsokára veled leszek!


1 Azt mondtam Jézusnak: “Mennyire szeretnélek megvigasztalni!”
2 Jézus szinte meglepõdve mondta: “Ismételd meg!” Éreztem, hogy Szent Szíve megtelik örömmel.

2016. szeptember 20. FEGYVEREZZÉTEK LE AZ ELLENSÉGET, GYÕZZÉTEK LE A MEGOSZTÓT! AZÉRT TÁMASZTOTTALAK FEL, HOGY DICSÕÍTS ENGEM

1994. június 11.
USA, South Hadley, MA

Uram?

ÉN VAGYOK. Fogadd békémet! Halljad hangomat! Leányom! Kiárasztom rád Lelkemet, és megnyitom szájadat ma este. Szavaim mannaként fognak rájuk hullani sokak épülésére. Lelki táplálékommal töltöm meg szájukat, és ha egyszer beteltek, dicsérni és dicsõíteni fognak engem. Mondd meg nekik, hogy aki a dicsõséges trónon ül, békéért, kiengesztelõdésért és szeretetért kiált. Magasztalni akarjátok Nevemet? Akkor most azonnal induljatok és engesztelõdjetek ki testvéreitekkel!

Sohasem lesztek oly közel Szívemhez, mint a kiengesztelõdés e pillanatában… Fegyverezzétek le az ellenséget, gyõzzétek le a megosztót hátralévõ napjaitokra… Jöjjetek, szeretetet kérek tõletek, és nem foglak többé hibáztatni benneteket. Áldott gyermekem, 1 így meg foglak menteni a felfuvalkodottságtól. 2Ne tagadd, hogy inkább pihennél, mint diktálásomra írnál… 3

Igaz, nagyon fáradt vagyok.

Csak még egy szót! Vassula, mindörökre a Szívemben kívánlak õrizni, szeress ezért engem…

Haragszol most, Uram? 4

Nem haragszom. Tudom mennyire túl vagy terhelve, és ismerem teherbírásodat. Csupán szeretetet kérek tõled! Tarts engem mindig lelkedben, szívedben és szemed elõtt, és akkor diadalmas koronával fejezed be velem együtt ezt a mûvet. Hadd leljem benned gyönyörûségemet! Támaszkodj rám! Azért támasztottalak fel, hogy dicsõíts engem. Azért támasztottalak fel, hogy egy napon ezt mondhassam: “Nézzétek! Õ az, akit arra választottam, hogy szeretetével dicsõítsen engem. Õ az, akit eljegyeztem. Õ az én menyasszonyom és kedvesem, akinek saját arcvonásaimat adtam, hogy tegyen tanúságot a Szeretet mellett. Õ az, akit Szentlelkem bölcsességgel ajándékozott meg és felkente jelemmel. 5 Ó, milyen gyönyörûségemet lelem abban, hogy feltámasztottam, mivel most elmondhatom, hogy nemzedékében senki sem szeret engem úgy, mint õ. Kívánságom teljesült, nem hiába tanítottam. Nevem tiszteletére tettem, amit tettem.”

ÉN VAGYOK mindig veled van és körülvesz téged, gyermekem. Sohasem vagy egyedül, és Szívem repes az örömtõl, valahányszor kiejted Nevem, hogy dicsõíts engem. Hadd tudja meg mindenki, hogy a Szent Isten parancsol mindennek, és hogy kimeríthetetlen Irgalom vagyok. Szeretlek. Légy békében! IC


1 Jézus felém fordult, hogy hozzám szóljon,
2 Jézus hirtelen megszakította a diktálást, és arra kért, hogy nagyon komolyan kövessem Õt
3 Nagyon fáradt voltam, és Jézus tudta ezt.
4 Bár nem látszott haragosnak.
5 amikor Jézus jelenik meg a nyilvánosság elõtt helyettem.

“Gyengéd Atya, ne sújtsd haragoddal ezt a nemzedéket,mert akkor mindnyájan elpusztulnak. Ne sújtsd nyájadat keserűséggel és gyötrelemmel, mert akkor a vizek kiapadnak, és a természet kiszárad. Akkor haragod fölemészt mindent, hogy nyoma sem marad. Akkor leheleted tüze lángba borítja a Földet, és pusztasággá változtatja. A látóhatáron egy csillag tűnik majd fel. Az éjszakát pusztulás rázza meg, és úgy hull a hamu, mint télen a hó, beborítva népedet, mint megannyi szellemet. Könyörülj rajtunk Istenünk, ne ítélj meg minket szigorúan! Emlékezz meg azokról a szívekről, akik örömüket lelik Benned, és akikben Te is örömödet leled! Emlékezz meg azokról, akik hűségesek Hozzád, és ne engedd, hogy erővel sújtson le ránk Kezed, hanem Irgalmasságodban emelj föl bennünket, és írd bele minden szívbe Törvényeidet. Ámen.”
Archívum
Locations of Site Visitors Map„Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!”Map
Imádott Jézusom! Te rettenetes kínszenvedések árán váltottál meg minket. Kínszenvedéseidre kérünk, erősíts meg minket! Te, Aki a Getszemáné kertben vérrel verítékeztél, mert halálfélelem kerített hatalmába, de a szent angyal megerősített, és ki tudtad mondani: „Atyám, ha lehetséges, múljék el Tőlem ez a kehely, de ne az Én akaratom legyen, hanem a Tiéd.” Drága Szent Jézusom! Kérlek, erősíts meg minket is! Add nekünk a Te erődet, küldd el hozzánk is szent angyalodat, hogy Veled együtt mi is ki tudjuk mondani, amit Te mondtál: „Atyám, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy Te.” Jézusom, Téged elítélt Pilátus, és Te némán elfogadtad az ítéletet. Kérlek, add meg nekünk is a Te lelki békédet, hogy elfogadjuk az igazságtalan ítéletet abban a hitben, hogy Te megváltottál minket, és ha mindhalálig kitartunk Melletted, egy jobb hazát adsz nekünk, ahol Veled együtt örökké boldogok leszünk. Drága Jézusom! Téged megostoroztak a mi bűneinkért. Te némán tűrted a fájdalmas ütlegeket. Kérlek, add meg nekünk is a Te erődet és a Te békédet, hogy elviseljünk Érted, és az Evangéliumért minden szenvedést, és azt a Te örök érdemeiddel egyesítve, Szűzanyánk hétfájdalmas Szeplőtelen Szíve és könnyei által felajánljuk Neked a lelkekért. Jézusom, Téged kigúnyoltak, leköpdöstek, Arcul ütöttek, és tövissel koronáztak. Így gyaláztak meg azért, mert kimondtad az igazságot: „Király vagyok. Az Én országom nem e világból való.” Drága Jézusom kérlek, adj nekünk is bátorságot, hogy megvalljunk Téged az emberek előtt. Még akkor is, ha ez az életünkbe kerül. Jézusom, Te vérző, sebes Válladon vitted fel a Golgotára a súlyos keresztet. Többször elestél, összeroskadtál, de mindig felálltál. Kérlek, add nekünk a Te erődet, hogy mi is végigmenjünk a keresztúton. Meg ne torpanjunk, vissza ne forduljunk, csak Téged kövessünk. Dagadt, sebes Arcod és Tested indítson minket részvétre Irántad, hogy el ne hagyjunk Téged, Megváltó Istenünket, Aki a mi bűneinket vetted Magadra, és helyettünk adtál elégtételt. Szenvedő Arcod képét nyomd a mi lelkünkre, hogy soha ne felejtsük, mekkora árat fizettél értünk! Jézusom, Téged hatalmas szegekkel szegeztek fel a keresztfára. Te ezt is békével, némán tűrted, mert tudtad, hogy áldozatoddal rengeteg lelket mentesz meg. Az egész világot, az egész történelmet. Kérünk, add nekünk a Te erődet, hogy soha ne magunkra, és saját szenvedéseinkre, áldozatainkra tekintsünk, hanem mindig csak Rád, hogy megtegyük akaratodat, és ez által példaképek lehessünk az elkövetkező nemzedékeknek. Ránk is úgy tekintsenek, mint az Egyház magvetésére, mert az Egyház ereje, és örök példája a vértanúk hite és hűsége. Drága Jézusom! Nagy volt a mi váltságdíjunk. Ezért nem vagyunk a magunkéi, hanem a Tied, Aki megváltottál minket. Kérve kérünk, tudatosítsd ezt bennünk, és add kegyelmedet, hogy maradéktalanul teljesítsük ránk vonatkozó örök szent tervedet! Erre áldj meg bennünket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Drága Jézusunk, golgota kereszted lábánál, és a Szentháromság Szeretetlángja körül letérdelünk, megfogjuk egymás kezét, egymásnak támasztjuk keresztjeinket, együtt visszük, és pajzsként védjük a Szentháromságot az Oltáriszentségben. Drága Szűzanyánk, tisztíts meg minket rendetlenségeinktől és rendezetlenségeinktől, esdj ki számunkra minden szükséges kegyelmet a Mennyei Atyától, és kérd meg Őt, hogy újítsa meg a már meglévő kegyelmeinket! Kérünk Téged, hogy helyezz minket a Szentháromság jelenlétébe, ölelő szeretet-áramába! Drága Jézusunk, a te szent véreddel, Szűzanyánk, a te édesanyai palástoddal, könnyeiddel, drága Szentlélek a te szeretetlángoddal és drága Mennyei Atya, a te védelmed pecsétjével * Födjetek be minket tetőtől-talpig, testünket, lelkünket, szellemünket, gondolatainkat, szavainkat, cselekedeteinket, érzéseinket, vágyainkat, álmainkat, akaratunkat, erőnket, tudatunkat és tudatalattinkat. Födjétek be és védelmezzétek minden tulajdonunkat, ingó és ingatlan javainkat (beleértve telefonjainkat, járműveinket is). * Védelmezzetek meg minket a gonosz erő minden támadásától és kísértésétől! Védelmezzetek meg a betegségtől, bajtól, balesettől, háborútól, éhínségtől, katasztrófáktól, üldöztetéstől és átkoktól, minden okkult támadástól! * Ugyanígy fedjétek be és védelmezzétek meg szeretteinket és az ő tulajdonaikat, közösségeinket, rokonainkat, barátainkat, minden ránk bízott embert, akiket hordozunk. Védelmezzétek meg a papokat, legfőképpen a magyar katolikus papokat és szerzeteseket valamint a szentatyát. Védelmezzétek meg az ifjúságot, legfőképpen a magyar ifjúságot, a családokat, legfőképpen a magyar családokat. Födjétek be és védjétek meg a magyar nemzet minden tagját, egész Nagymagyarországot. Védjétek meg a politikusainkat, a betegeket, haldoklókat, magatehetetlen, idős embereket, minden szenvedőt. (Szenvedéseiket felajánlom az ő nevükben engesztelésül). Födjétek be és védelmezzétek a közömbösöket, a kárhozat útján járó embereket, hogy ne tudjanak nekünk ártani, és mindazokat, akik meghalnak hogy ne kárhozzanak el. Minden fent említett személyt belehelyezek Jézus szívsebébe. Drága Szentháromság, a Szűzanya Szeplőtelen Szívén át felajánlom Nektek engesztelésül életemet és halálomat, életem minden napját és éjszakáját. Jézus szenvedéseivel egyesítem az én apró kis szenvedéseimet, és így ajánlom fel minden cselekedetemet, lépésemet, szívdobbanásomat, lélegzetvételemet, kimondott szavaimat egy-egy invokációként és imafohászként. Felajánlom a szabad akaratomat, minden imámat, böjtömet, minden napom minden percét, főleg a mai napomat engesztelésül. Drága őrangyalaink és védőszentjeink, járjatok közben értünk, vigyázzatok ránk és legyetek velünk egész nap. Lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen és tekintetünk összeforrjon, ajkunk együtt könyörögjön az Örök Atyához irgalomért! AmenFree counters!
Legutóbbi hozzászólások
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Új éneket írtam nekik, melyet a szeretet húrjain kell eljátszaniuk 2018. szeptember 7. Gyermekem, ma ismét az irántad érzett állandó szeretetemről szeretnélek biztosítani téged. Szívem lilioma, Én vagyok a te lelkednek Őre. Megóvlak a bűnösök sorsától, hogy ártatlanul élhesd az … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Álságos nemzedék! Száműztél Minket az életedből 2018. június 18. Uram? Én vagyok. Emeld fel a szívedet szüntelenül Hozzám! Sohasem foglak elhagyni száműzetésedben. Lelked továbbra is megkapja nemes utasításaimat, hogy egyre jobban megismerd akaratomat. Együtt fogunk dolgozni, galambom. Műveim meg fogják … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Leszállok a ti időtökben, hogy lángra lobbantsam ezt a nemzedéket 2018. május 31. Béke legyen veled, tanítványom! Az Én békémet adom neked. Tudod mit adtam neked? Tüzet adtam a kezedbe. Az Én tüzemet. Ez a tűz minden értelmet meghaladva beborítja … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Szeretetemet zene, költemények és erények által fogom kinyilvánítani 2018. április 27. Áldott legyen az én Uram, aki megmentett az eltévelyedéstől és az eleséstől, és feltörte kalitkámat, kiszabadított, hogy elrepülhessek a Megtévesztő elől. Segítségünk Jahve Szent Nevében van, aki a legkegyelmesebb, … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Ezt az üzenetet Kanadában kapta a SÁRGA LILIOM /YELLOW LILY/ nevű látnok a mi Urunktól, 2018 február 24-én.
   Isten kedves Népe, Szeretnék feltárni Előttetek egy újabb gyönyörű kinyilatkoztatást, amit a kanadai látnok, Yellow Lily /magyarul Sárga Liliom/ kapott. Jézus egy nagyon elszomorító, titkos szenvedéséről beszélt neki, amit a Nyelve által szenvedett el. Tehát hogy engesztelhessük Őt ezért a … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Én vagyok a te Lelkivezetőd és Tanácsadód 2018. január 16. Ó, Uram, Te egyedül csak engem ajándékoztál meg azzal a rendkívüli adománnyal, hogy Mennyei Udvaraidban lehetek, ahol maga Jahve nevelt és tanított engem, és én bármikor, amikor csak akarom, szólíthatlak … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Boldog az az ember, aki Szavaimon elmélkedik, és kinyitja szívét, hogy befogadjon engem 2017. december 11. Gyermekem, dicsérd háromszorosan Szent Nevem! Ne törődj azokkal, akik megvetnek és semmibe vesznek! A gonosz természet tönkreteszi az embert. Csak annak szentelj figyelmet, ami … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Szűzanya üzenete Little Pebble által
   2017.12.08. Little Pebble: Most este 7:40 van.   A fehér kereszt mint mindig az égen tűnt fel. Miközben a rózsafüzért imádkoztam, a kereszt rózsaszínűvé változott, és egy alagút jelent meg mely rózsavirág alakú volt. Ennek az alagútnak minkét oldalán egy- … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Felfedem Királyságom gazdagságát és nagyszerűségét, és Fenségem magasztosságát 2017. november 29. Vassulám, az Én békémet adom neked. Engedd, hogy kinyilatkoztassam neked a Szavamat, buzgó szolgám! Én, a te Megváltód, rád bíztam mondanivalómat, hogy megmutassam neked a dicsőségemet általad, egy nyomorúságos … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus szavai Little Pebble testvér által
   Little Pebble Üzenet Jézustól: 2017 november 6. Pebble: Egy óriási angyal állt előttem kezében tartva a fehér keresztet. Az angyal mögött egy másik nagy fehér kereszt volt látható,feje felett pedig egy zászló lebegett,amelyre ez volt írva: “Alleluja, Alleluja. “ Amint … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. május 30. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! A világ megtisztítása már folyamatban van. A rengeteg természeti katasztrófa ezt jelenti. Készüljetek, mert hamarosan kiárasztom rátok a Szentlelket, Akinek világosságában meglátjátok egész életeteket. Mindenki látni fogja gondolatait, szavait és cselekedeteit. Ha ez megegyezik törvényeimmel, akkor életszentségben éltek, és nincs mitől félnetek. Rátok mondtam: „Emeljétek föl fejeteket, […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. április 5. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Imára hívlak fel benneteket. Imádkozzatok még többet, mert mondom nektek, az ima megbénítja a sátánt. Haladékot kaptok Atyám irgalmas szívétől, mert nem akarja, hogy csak egy is elvesszen közületek, hanem azt, hogy megtérjen és éljen. Az ima kulcs a békéhez és az üdvösséghez. Leesdi a kegyelmet, megnyitja […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által
   Nagyböjt 2019 2019 03. 02. Szűzanya ! Gyermekeim! Hamarosan kezdődik a nagyböjti időszak. .Arra kérlek benneteket, hozzatok még több áldozatot, mert oly nagy a baj, mindenhol, különösen a családokban. Csatlakozzatok a plébániátok rózsafüzér társulatába, és imádkozzátok Velem együtt a rózsafűzért. Így alkossatok egy hadsereget, mert csak így tudok segíteni nektek. Minden közösségi összejövetelen imádkozzatok egy […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. március 26. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Arra vágyom, hogy minden ember szívébe betérjek a Legméltóságosabb Oltáriszentségben, a hétköznapokban éppúgy, mint a vasárnapokon és az ünnepnapokon. Kizárólag rajtatok múlik, hogy befogadtok-e, vagy csak vasárnap szakítotok Rám időt. Ó, ha tudnátok, mekkora kincs vagyok: maga az Isten száll le közétek, magát az Istent fogadjátok szívetekbe, […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Az Antikrisztus Róma városában 2019. 03. 03, Vasárnap Az Úr és az ő szeretett édesanyja egy olyan helyre vezetett, ahol az Egyház legmagasabb rangú bíborosai, püspökei és papjai gyűltek össze a hamispróféta jelenlétében, aki Szent Péter katedrája előtt állt. Mindenki kezében egy tekercs volt, melyben a saját aláírásaik is szerepeltek. Láttam az Antikrisztust, ahogyan végig […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. március 2. Váratlanul ezt a kérdést hallottam a lelkemben: Amikor Jézus a földön élt, ott volt-e a Mennyben? Jézus válasza: „Mindig is Atyámmal voltam Istenségemben. Azért vonultam el imádkozni, hogy emberségemben is Atyámmal legyek.” Szentírási megerősítés: Lukács 4, 14-15: „Jézus tanított” 2019. március 5. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Észrevettétek, hogy már ritkábban szólok […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Gyertyaszentelő Boldogasszony 2019. 02. 02, Szombat Többen elmentünk a Szent Korona elé, hogy a Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén ismét felajánljuk országunkat Istennek. Az Úr korábban elmondta, hogy Mennyei Édesanyánk ünnepein különösen megnyílik az Ég a kegyelmekre. A felajánlás pillanatában láttam Jézust a kereszten, és a kereszt alatt Magyarország térképe helyezkedett el. Hazánk határai körül hatalmas felhők […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. február 5. Az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Közel van mindennek a vége. Készüljetek, mert hamarosan kiontják véreteket. Már eltervezték megsemmisítéseteket. Hatalmas keresztényüldözés vár rátok. Az idő itt van. Mindent előre közöltem veletek. Tudtul adtam a jövőt. Ami most következik, az nem az Én akaratom: csak megengedem, mert tiszteletben tartom az emberek szabad akaratát. Drága […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   A Szűzanyának felajánlott gyermekek különleges kegyelemben részesülnek 2019. 01. 01, Kedd Láttam a Szűzanyát, ahogyan minden szülő és gyermek mellett jelen van a világban. Ő szüntelen imádkozik a szülőkért, még akkor is, ha a szülők nem vallásosak és nem imádkoznak. A Szűzanya minden gyermeket vezet és nem engedi el a kezüket annak ellenére sem, ha […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. január 2. Az Úr Jézus: „Ezt üzenem X-nek: Bízzon Bennem nagyon! Bizalma mértékében adom neki kegyelmemet. Csodákat fog megtapasztalni életében. Mindig vele vagyok és gondoskodom róla. Most fogom megszabadítani végérvényesen. Megáldom őt Szívem gondviselő szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” Szentírási megerősítés: Máté 26, 52: „Jézus szólt”