2016. március archívum

2016. március 31. HÁZASSÁGRA LÉPTEM VELED, HOGY MEGOSSZAM KERESZTEMET

1990. október 1.

Vassulám, én vagyok, az Úr! Érezz engem! A közeledben vagyok. Ismerj fel! 1 Megosztom veled keresztemet, töviskoronámat és szögeimet. A holtak országából választottalak ki, és Szívemben újból életre keltettelek, hogy kielégíthetetlen szeretetem áldozatává tegyelek elégtételül sok lélekért, akik inkább megosztottak akarnak maradni, és különbséget tesznek egymás között az én Szentséges Nevemben. Megosztom veled szenvedésemet és bánatomat. Leányom, vigasztalj meg, és én is megvigasztallak téged.
Vassula, gyermekem, azért emeltelek fel, hogy csillapítsd igazságosságomat, azért emeltelek fel, hogy Lelkem gyönyörûségét lelje benned. Ne félj hát, gyermekem! Atyám kegyes volt irántad mindazért, ami nem vagy. Nincsenek érdemeid, egyáltalán nincsenek, nyomorúságod ellenére mégis kegyes voltam hozzád, mert hûségem és szelídségem határtalan.
Hozz több áldozatot gyermekem – én tömjénem és mirhám! Mennyire szeretlek! Buzgóvá teszlek magam iránt, a te Istened iránt, és hûségessé parancsolataimhoz. Olajommal foglak felkenni. Ó, én tulajdonom, élj bennem, és engedd meg, hogy benned éljek! Én vagyok az, akinek sohasem kellene ellenállnod, akinek nem kellene csalódást okoznod, akit sohasem kellene megtagadnod!
Én vagyok az, aki a te életedben lélegzik!
Engedd, hogy teljesen elárasszalak, ne fejts ki ellenállást irányomban!
Nem árasztalak-e el jóindulatommal?
Nem emésztelek-e fel teljesen Szívem lángoló szeretetével?
Nem mutattalak-e be téged angyalaim és szentjeim seregének?
Megfosztottalak-e valaha is a szenvedéstõl, lélek?
Ezért, most rajtad a sor, hogy szeress engem, ezzel te tartozol lélek! Borulj arcra elõttem, és imádj engem! Rajtad a sor, hogy lelkemet felvidítsd, és fogadj engem szent áldozatomban.
Jöjj… jöjj… Közeledj hozzám!
Engedd meg, hogy olykor füledbe súgjam, mennyire szeretlek.
Engedd, hogy gyengéden dédelgesselek!
Engedd, hogy áldásaimmal dédelgesselek! Jöjj, és tedd fejedet a Szívemre!
Nemcsak céltáblám vagy lélek, hanem szeretett menyasszonyom is, akit Szívem szeret, és akinek szeretne énekelni.
Hangom édes, és Szívem a szeretet lángoló kemencéje. Illatom vonzó és finom. Látod, miként jövök repülve hozzád, mielõtt még szólásra nyitnád ajkad, és szó jönne nyelvedre.
Olyan vagy számomra, mint virág a bogáncsok között. Mint halászhálót vetettelek ki a tengerbe, hogy lelkeket fogj nekem, Királyodnak. Ha még nem tudtad volna Vassula leányom, most megmondom: Kövesd Vérem nyomát, és vedd a keresztet, amelyet rád bíztam! Kövesd Vérem nyomát, amit fiatalságod óta kerestél. 2 Vérem nyoma hozzám, a karomba, a Szívembe vezet téged.

Ó Vassula, úgy vigyázok rád, mint szemem fényére. Kiemeltelek a gödörbõl, hogy Szívem szeretett lelkei mellett neked is helyet adjak. Házasságra léptem veled, hogy keresztemet mint hitvesi ágyat osszam meg veled, és attól kezdve mindörökre enyém lettél. Süsd le most szemed Királyod és Jegyesed elõtt!
Süsd le a szemed, és engedd meg, hogy kezem a fejeden nyugodjon.
Megáldalak, és homlokodra lehelem szeretetem édes sóhaját, gyengédségem leheletét. Gyermekem, szeretném, ha megszabadulnál minden aggodalomtól! Arra várok csak, hogy mindörökre Szentséges Szívembe rejthesselek, ahol igaz békére lelsz!


1 Ekkor Jézus megérintette karomat.
2 Gyermekkoromban látomásaim voltak, amint Jézust követem a Golgotára, és amint a kereszt alatt álltam a közelében.
a

2016. március 30. KÉSZÍTS NEKEM SZÍVEDBEN MENNYORSZÁGOT!

1988. február 3.

Vassula, tudod-e mennyivel jobban szeretlek, amikor így közeledsz hozzám? Nyomorúságodban jössz, térden állva. Kiöntöd elõttem szívedet. Könnyeid gyermekem, szeretõ könnyeid, amint utánam vágyakozol, gyógyító balzsamot öntenek Sebeimre. Ó leányom, mirhám, maradékom, mennyire szeretlek! A te sóhajod, menyasszonyom, úgy hangzik, mint millió felém szálló, szeretõ szó. Virágom, akit kezem szentelt meg, ne keseredj el! Ábelt ezúttal nem fogják eltiporni… Ábel élni fog. Igen! Készíts nekem szívedben mennyországot, fáradt vagyok, és pihenésre van szükségem. Árassz el illatoddal virágom, gyógyíts meg szereteteddel, kicsim, szépségbe öltöztetlek. Megbocsátom bûneidet, és levetheted régi ruháidat. Széppé teszlek leányom, teljesen megújítalak. Vassula, szeretlek, kegyelmem veled van. Fogd meg a kezem, vezetlek.

Szûz Mária:
O Vassula, min amfivalis, Se zitao, tha zissis mono yia to Christo, to Potiri Tou ine ksekhilo me tis amarties tou cosmou, afto ine to telefteo Tou Minima, ean to arnithoun thafisso to Kheri Tou na pessi apano tous, then tha boresso alo na to kratisso ekhi varíni. Avrio Vassula tha kano to thavma Mou, i ora plissiazi. 1

Isten országa közöttetek van. Gondoljatok az idõk végére, gondoljatok arra, miképpen fogyja ez az üzenet az Õ Testét meggyógyítani és egyesíteni . Gondoljatok arra, hogyan fog Jézus mentõ terve millió lelket megmenteni. A “Béke és szeretet” üzenete visszahozza gyermekeinket a Szeretethez. Jézus megtéríti õket, mihelyt megízlelik Kenyerét, amely a szeretet gyümölcse. A szeretet újít meg, a szeretet és az irgalom szabadít ki benneteket a Sátán gonosz hálójából. Jöjj kedves, tedd meg Isten akaratát! Mindig közeledben vagyok. Azért áldottalak meg, hogy emlékezz meg rólam.

Megtennéd ezt nekem? Fogadd békémet! 3


1 Ó Vassula, ne kételkedj! Én hívlak téged. Egyedül Krisztusért fogsz élni. Kelyhe túlcsordul a világ bûneitõl. Ez az üzenet utolsó figyelmeztetése. Ha visszautasítják, hagyom, hogy keze rájuk essen. Már nem tudom tovább megtartani – súlyossá vált. Vassula, nemsokára megteszem csodámat, közeledik az idõ. – görögül
3Ugyanezen az estén talán meg is ölt volna a Sátán, ha módjában állt volna engem testileg bántalmazni. Újból meggyötörte lelkemet, és éreztette velem gyûlöletét.
a

2016. március 29. ALFA ÉS OMEGA

1987. július 12.

Vassula, örülök, amikor tudatában vagyjelenlétemnek.

Idõnként teljesen tudatában vagyok annak, hogy valóban Istennel vagyok, és hogy Õ ilyen módon beszél velem. Ilyenkor ujjong a szívem! Hullámokban érkezik. Többnyire tudatosul bennem, de nem igazán jól.

Tudsz errõl Uram?

Tudok róla. Nagyon jóltudom. Vassula emlékszel Juanra? Egyesíteni fogjuk õt magammal.

Istenem!

Én vagyok az.

Sokat gondolsz Juanra!

Kedves lélek õ számomra, szeretem õt,azt akarom, hogy közelembenlegyen. Vezetni kívánom, és hûséges szolgámmá akarom tenni. Ó Vassula! Milyen nagy dolgokat tehet értem!

Uram, ez lehetetlen! elõször is nem hisz Benned, továbbá más elfoglaltságai is vannak életében.

Gyermek, felfogod, hogy ki vezet téged?

Igen, Uram…

Én vagyok az alfa és az omega, mindeneknek Teremtõje. Tudod-e, hogy Juan már évek óta keres engem?

Valóban? Azt gondoltam, hogy nem hisz.

Mindig is hitt, csak félrevezették. Szeretem õt, és vezetni akarom, hogy megtaláljon engem.Szeretet vagyok, és õ eljut a Szeretethez, betöltöm Szeretetemmel. Áldásom meggyógyítja õt.Kedves, most pihenned kell.

Uram, még mindig akarod, hogy térdepelve írjak?

Igen, akarom, tiszteld jelenlétemet.

Igen, Uram.

a

ELMÉLKEDÉS A 2016-os Újévi Körlevelünkből ezt értettem meg, személyes hitem, nézőpontom által

„Ez a 2016-os év az Irgalmasság éve: az emberiség annyira eltávolodott az Atyától, hogy csak egy nagy Irgalmasság tudja azt megmenteni. „csak egy közbelépés Fentről (…) adhat reményt egy kevésbé homályos jövőnek” (Szent II: János Pál: Rosarium Virginis Mariae, 40).

Nemzetközi Felelősünk elmélkedését nagyon lényeges összefüggés kapcsolattal indítja, Szent II. János Pál pápa megnyilatkozásának általam kiemelt tőmondatával utal a lényegre, amely a mai „jóakaratú embereknek” – Lk 2, 14b – ajándékként megadatik hamarosan Fentről, annak ellenére, hogy sokan kétségbe vonják és lehetetlennek gondolják. A többieknek nehezebb lesz befogadni ezen ajándékot makacsságuk, keményszívűségük, gőgjük – vagy mert nincs emberük „aki imádkozzon és áldozatot hozzon értük – okok miatt. A Nagyfigyelmeztetéskor szembesül az emberiség az Igazsággal, és erre a természetfeletti globális eseményre illik jól felkészülni elsősorban a katolikusoknak és a magukat „keresztényeknek” vallóknak, hogy példánkat látva a „más akolban” lévők számára „kovászokká” váljunk. De ahhoz, hogy valóban Irgalmasság évvé váljon az idei év és a majd bekövetkezendő, megjövendölt „esemény” számomra, számunkra bizonyos feltételeknek teljesülniük kell. Istennek hála még vannak jó papjaink akik a témát a teljes igazság és hiteles katolikus tanítás szerint tárják elénk, a többi rajtunk múlik. Hogy Ferenc (ellen)pápa milyen okból hirdette meg az Irgalmasság évét, lényegtelen. Tény, hogy nagyon felületesen és szokásához híven csak féligazságok kíséretében, hangoztatásával tette a „ kecskebak lógóról” nem is beszélve. Nagy ívben elkerülöm Csíksomlyón a Kegytemplom ajtajának azon bejáratát amely fölött „trónol” a lógó, sőt, még a falinaptárunkon azt a részt is leragasztottam ahova odabiggyesztették idézetével együtt. A falinaptárunk szerkesztőinek figyelmébe ajánlom a következőket: Szent Fausztina nővér az Isteni Irgalmasság hiteles „titkárnője” – mindörökre. „A karióti Júdás” – Mt 10, 4b – az Úr Jézus árulója – mindörökre. Ferenc (ellen)pápa, vagyis Bergoglio bíboros „Krisztus Misztikus Teste” vagyis az Egyház árulója, a „végső időkben”, a magán kinyilatkoztatások szerint – egyelőre – a beteljesülés után – mindörökre. A Hamis Próféta az Antikrisztus „titkára”, tehát a két titkár csak ennyire tartozik „egy lapra”. II. János Pál pápa ismerte a „titkokat”, a pápával kapcsolatosat és a „Nagyfigyelmeztetést” is. Megtörténhet ez évben? Ha az események annyira felpörögnek, hogy Szentatyánk XVI. Benedek el tud menekülni a Szent Márta házi őrizetéből, akkor lehetséges, sőt, előrehaladott kora miatt is ideje már, hogy megvalósuljon. Mellékesen jegyzem meg a CERN „tudósainak” sikerült megnyitniuk a „dimenziókaput” a Pokol felé, hírzárlatuk ellenére is kiszivárgott a Fény és Hang találkozás! Hogy a résztvevő kutatóknak azóta van-e nyugodt éjszakájuk? Ők keresték maguknak, megkapták. Fittyet hánytak az Isteni kinyilatkoztatásra, beleestek a Sátáni „intelligencia” csapdájába, vesztükre. Tény, hogy a Mennyország felé vezető „kapu” most már fokozatosan és „hivatalosan” elzáródik sokak elől!

EZ AZ AZ IDŐ!, amikor szeretném minden fiamra kiárasztani Szívem irgalmasságát, hogy megértő, segítő és megbocsátó anyai szeretetemmel megmentsem őket. Általatok szeretnék cselekedni, szeretett papjaim”. (1975. 11. 09.)

Ezt az üzenetet, melynek címe: Éljetek önfelajánlásotok szerint! Teljesen idézem tartalma miatt:

„(…) Én választottalak arra, hogy megismertesd mindenkivel – különösen paptestvéreiddel – szívem gazdagságát és csodáit”.

Szűzanyánknak ez a kijelentése érvényes elsősorban Gobbi atyára és utódjaira, továbbá a nemzeti felelősökre és közvetve ránk, területi önkéntes felelősökre is. Tehát nem azért lendültem bele a „tevékenységbe” mert „kedvem kerekedett”, hanem azért hogy minden nyomorúságom ellenére válaszolni próbálok Égi Édesanyám eme rendkívüli megbízatásnak, amelyre sajnálatos módon innen, Erdélyből nem sokan vállalkoztunk.

„Fatimában úgy mutattam meg Szeplőtelen Szívemet, mint amely az egész emberiség megmentésére szolgál. Az Istenhez visszavezető utat mutattam meg. Nem hallgattak Rám! Szeplőtelen Szívemet most, mint egyedüli menedékhelyet szeretném nektek ajánlani a reátok váró igen fájdalmas időkre. Szenvedésetek napról napra növekszik majd. Az Egyházban végbemenő válság egészen a nyílt lázadásig fog fokozódni, főleg sok fiam részéről, akik részesülnek Fiamnak, Jézusnak papságában. A sötétség, amely már sűrűsödik, mélységes éjszakává válik a világ felett.

A marxista ateizmus megfertőz mindent, mérgező felhőként hatol be mindenhova, és sok fiam hitének halálát okozza. Az Evangéliumban lévő igazságot a visszájára fordítja! Tagadni fogja Fiam isteni természetét és az Egyház isteni eredetét. Főleg hierarchikus felépítését fogja fenyegetni, és megkísérli ledönteni azt a SZIKLÁT (Pétert), amely az Egyház épületének alapja.”

Íme az egyházi illetékesek emberi okoskodásainak, mulasztásainak következménye: nem ajánlották fel Oroszországot, tévtanaival megfertőzte az egész világot, beleértve az Egyházat is, hisz „békepapok” kerültek minden kulcsfontosságú „püspöki és teológiai katedrai” székbe és készítették elő a „megfelelő talajt” az „egyházi szabadkőműves ideológia” számára. Tehát ne csodálkozunk, ha sikerült a Sziklát már három éve „elmozdítani” és csak nagyon kevesen vettük észre, hogy a Kék könyvünk mellett az Igazság könyve tulajdonképpen „tényfeltáró dokumentum” modern korunk számára! Ami a jó fél évszázados marxista ateista hivatalos állami oktatást, agymosást illeti, ki-ki nézzen önmagába, kezdve az „óvónőkön, tanítókon, tanárokon, professzorokon, és ne ámítsa önmagát senki, „hithűséggel”. Már harmincegy éve, 1985 január 6-tól elkezdtem a belső „nagytakarítást” és még nem tudtam befejezni.

Nemzetközi felelősünk milyen bölcsen választotta ki ebből az üzenetből Körlevelének azt a két jelentéktelennek tűnő „kulcs mondatát”, amely a fönti idézet után következik. Első kilenc betűjét, kódját kiemeltem, nagybetűvel, tehát nem idézem. De kérdezem: mitől, kitől akarja megmenteni papfiait Szűzanyánk? Attól a tévedéstől, hogy a „végső időkben” elárulják az Evangéliumot, Szent Fiát és az Egyházat! Meg akarja menteni a „Hamis Próféta” Hamis Egyházának sátáni csapdájától! De hogyan? A Körlevél üzenet idézetének második mondata megadja a választ. A MPM papjai „iránytűkként” kellene szolgáljanak elsősorban a paptestvéreik számára. Annak a papnak nehezebb, aki csak most kezd „ébredezni” de az üzenet folytatása feltárja az „ösvényt”.

„Hogy megtehessem, fel kell ajánlanotok nekem, hogy mindenben rendelkezésemre álltok! Annál jobban tudok hatni reátok, minél inkább átengeditek magatokat szelíd anyai gondoskodásomnak. Szeplőtelen Szívemnek tett felajánlásotok által tegyétek ezt: egyedül ez szükséges ahhoz, hogy Papi Mozgalmamhoz tartozzatok. Tegyétek meg fiaim, újítsátok meg gyakran és főleg éljetek felajánlásotok szerint. Mennyei vigasztalást nyújtotok Fájdalmas Szívemnek, amikor találkozásaitokon a szentmise közös bemutatásában egyesülve, együtt megújítjátok a Szívemnek tett felajánlást!

Hogyha felajánlásotok szerint éltek, valóban átalakul életetek: hozzászoktatlak benneteket ahhoz, hogy úgy lássatok, úgy érezzetek, imádkozzatok és szeressetek, mint én. Közlöm veletek lelkületemet, és egyre kisebbé, egyszerűbbé és alázatosabbá teszlek benneteket. Rávezetlek arra, hogy mindig bízzatok az Istenben, és egyedül az Istenben bízzatok. Minél inkább növekszik majd a kétkedés és a tagadás, ti annál inkább meg fogjátok Benne találni biztonságotokat, és erről tanúságot is tesztek.

Nagy szeretetre ébresztelek benneteket az Egyház iránt. Igen fájdalmas idejét éli ma az Egyház, mert fiai egyre kevésbé szeretik. Sokan csak bírálgatásával, intézményének heves támadásával akarják megújítani és megtisztítani. Semmi sem újul meg és semmi sem tisztul meg szeretet nélkül. A pápa iránti gyermeki és mély szeretetre ébresztelek benneteket. Az Édesanya megtanít arra, hogy a pápával együtt hordozzátok keresztjét és osszátok meg vele szenvedését. Hol vannak ma azok a papok, akik közel állnak ehhez az első paphoz, ehhez az első fiúhoz, akit az Édesanya különös gyengédséggel szeret? Legyetek ti a legközelebb a pápa szívéhez, Szeplőtelen Szívemnek szentelt papok! Imádkozzatok érte, szenvedjetek vele, legyetek mindig vele. Hallgassátok meg, valósítsátok meg, amit nektek ajánl, terjesszétek tanítását, amelyre nem hallgatnak.”

Ez az üzenet elhangzása idejében érvényes volt VI. Pál pápára, és utódjaira, XVI. Benedek emeritus pápánkig. De ezt máma Ferenc (ellen)pápára érteni, elfogadni, csak a naiv hiszékenyek és a katolikus hitüket felületesen ismerők képesek. Bergoglió hároméves „tevékenységét” mérlegelve felismerhetővé válik, hogy a „tegnapi kerékkötők” máma „nyeregbe kerültek”. Ki szenved ma jobban a két pápa közül? Kinek nehezebb a „keresztje”? Ki ismeri az Igazságot és „elnémítva” tanúságot tesz róla úgy, hogy „nyeregbe” engedte az „ellenzéket”, vagyis az egyházi szabadkőműveseket – hadd fejthessék ki nyíltan terveiket, szándékaikat. Kiről lehet megállapítani, elmondani, hogy a „Mester” nyomdokain jár és nem keresi a „világ elismerését”? Az Igazság hamarosan feltárul, az Antikrisztus megjelenésével.

„A legsötétebb éjszakában az lesz az egyedüli világító fény. Az a fény világít majd meg benneteket és azt terjesztitek majd vezetésemmel az egész sötétségbe merült világban. A ti hűségetek fegyverével fogom végigharcolni és megnyerni a csatát. Emiatt hívlak benneteket Fiaim, meneküljetek egészen Szeplőtelen Szívembe”. (1975. 11. 09.)Tehát a Körlevél első üzenetének teljes tartalma mély és átfogó, nagyon aktuális, átíveli küldetésünket Szűzanyánk „diadaláig”, mert csak akkor ér véget küldetésünk.

„Akkor a ti segítségetekkel megvalósulhat nagy szeretet tervem Szeplőtelen Szívem diadala által, ami Isten irgalmas szeretete a világ felett.” (1979. 07. 29.) Ezt az üzenetet is melynek címe Válaszotok, leközlöm teljesen.

„Szeretett fiaim, anyai szemmel tekintek reátok minden pillanatban, mert mindannyiótoktól egyre tökéletesebb választ várok kívánságaimra, melyet már sokféleképpen kifejeztem. Egyedül csak így használhatlak fel benneteket a már megkezdett küzdelemben. Egyedül csak így tartozhattok seregemhez, amelynek Királynője és Vezére vagyok! Miről is van szó, illik pontosabban meghatározni, annál is inkább, mivel sokan vallják és hiszik a Szűzanya tisztelő testvéreink is, hogy Szűz Mária, az Úr Jézus Édesanyja az Ő Királynőjük és Vezérük is, és ebben nem tévednek. De nekünk van egy sajátságos, egyedi megkülönböztető „jelünk”, és küldetésünk, a „végső idők apostolainak” ideje titkából fakadóan: azt a Sereget amelyhez mi tartozunk maga a NAPBA ÖLTÖZÖTT ASSZONY – Jel 12, 1. – képezte ki, a Kék könyv üzenetei által. Bárki ellenőrizheti, már háromszáz évvel ezelőtt A tökéletes Mária tiszteletben részletesen kifejtette M Szt G L. Tehát ebben a szellemben, lelkületben lehet és ajánlatos értelmezni az üzeneteket.

„Annak érdekében, hogy tervem megvalósuljon, számítanom kell mindegyikőtök válaszára. Válaszotok legyen nagylelkű, tartós és fenntartás nélküli! Válaszolnotok kell arra a nagy ajándékra, amelyet tőlem kaptatok, engedvén, hogy tápláljalak, neveljelek és szeretettel vezesselek benneteket. Válaszoljatok sürgető felszólításomra, legyetek az imádság papjai, minden igyekezetetek arra irányuljon, hogy megajándékozzátok a lelkeket az isteni élet fényével, amelynek ti vagytok szolgái és kiosztói. Velem együtt végezzétek mindennapi imátokat Szeplőtelen Szívem oltárán.

Válaszoljatok a szenvedésre hívó anyai felszólításomra. Így teszlek egyre hasonlóbbá keresztre feszített Fiamhoz, hogy személyesen vegyetek részt megváltói munkájában. A ti szenvedésetek az, szeretett fiaim, amelynek segítségével képes vagyok közbelépni annyi szegény eltévedt gyermekem érdekében, és megmenthetem őket sok szenvedéstől.” Hányan értik meg, fogadják el és élik meg ezt máma még a katolikus közül is? Az „önmagukat ünneplők és élvezők” – Szentatyánk XVI. Benedek frappáns megjegyzése az Egyházban nagyon aktívan jelen levő és tevékenykedő azon csoportokról, személyekről akik mindig „reflektor fényben” szeretnek pózolni – közül egy sem, csak az a sajnos, hogy Ők nagyon sokan vannak és fogalmuk sincs, hogy a Hamis Egyházhoz tartoznak és tév hitet és utat követnek.

„Válaszoljatok felszólításomra, haladjatok az életszentség felé. Szeretnélek mindannyiótokat rávezetni, (az életszentség ösvényére), mivel egyedül csak így lehettek Szeplőtelen Szívem apostolai. Arra vagytok hivatva, hogy Krisztus fényével világítsátok be a Földet! E fénynek kell tükröződnie személyetekben, életetekben és apostoli munkátokban! Így megújulhat az egész Egyház, szeretett fiaim. AKKOR A TI SEGITSÉGETEKKEL MEGVALÓSULHAT NAGY SZERETET-TERVEM SZEPLŐTELEN SZIVEM DIADALA ÁLTAL, ami Isten irgalmas szeretetének diadala a világ felett!

Ennek a nagybetűvel kiemelt mondatnak a pontosabb kifejtése végett idézek a San Marinóban 1996. 06. 24-én Gobbi atya előadásának fő témájából röviden, melynek címe: Krisztus dicsőséges eljövetele! „Kedves Testvéreim, mi Szűz Mária Szeplőtelen Szívének diadalára vagyunk kiválasztva! Ezért hívta életre a Szűzanya az Egyházban a Máriás Papi Mozgalmat, és minket, papokat hívott meg arra, hogy részt vegyünk ebben a Mozgalomban, hogy mi legyünk Szeplőtelen Szíve diadalának eszközei a világban! Miképpen lehetünk e diadal eszközei? Szűz Máriának a mi életünkben kell diadalt aratnia! A Szent Szűz a cönákulumot kéri tőlünk annak érdekében, hogy támogatni tudjon ezen az úton, a Szentlélek pedig átalakíthasson minket. Üzenetein keresztül alakít át minket. Ha már a mi életünkben diadalt aratott, akkor válhatunk majd mi is az Ő Szeplőtelen Szíve diadalának eszközeivé a világban! Hol arat diadalt Szűz Mária Szeplőtelen Szíve? Egyedül Krisztus dicsőséges diadalában! Új ez a téma, amit én magam is meglepetéssel fedeztem fel az üzenetekben, melyeket az Istenanya nekem KINYILATKOZTATOTT! Érthető, hogy nem voltam erre a szempontra felkészülve! Teológiai képzésem során nem ragyogott fel előttem ez a szempont, hogy Szűz Mária Szeplőtelen Szívének diadala Jézus dicsőséges eljövetele által valósul meg!”

Tehát már húsz éve „meghúzták a vészharangot” „érkezik a VŐLEGÉNY, KÉSZÜLJÜNK FOGADÁSÁRA!” Ne feledjük ez az ÖRÖMHIR a leghitelesebb egyházi forrásból származik – nem „kacsahír” – akkor még San Marinóban tartották a Máriás Papi Mozgalom évi Nemzetközi lelkigyakorlatát kb. 300 pap és 25 püspök vett részt, sőt a „MPM bíborosa, az ecuadori Echevveria bíboros is ott volt! Tisztelt papjaink, kedves Atyák! Ne botránkozzanak meg ha mi laikus hívek – a Máriás Mozgalom és a Jézus az Emberiséghez imacsoportok bátrabb tagjaiA HÁZTETŐKRŐL HIRDETJÜK „URUNK DICSŐSÉGES ELJÖVETELÉNEK NEMZEDÉKE VAGYUNK!” Beléptünk az eljövetelt megelőző nagy és rendkívüli események beteljesülésének idejében, tömören fogalmazva, a Misztikus Test, az Egyház kálváriájának, keresztre feszítésének, látszat- halálának idejében. De van egy nagyon lényeges különbség az akkori apostolok magatartása, hite, és a végső idők apostolainak magatartása és hite között. Akkor Péter így nyilatkozott társai nevében is: „Isten mentsen, Uram! Ilyesmi nem történhet Veled!” Mt 16, 22b. Mi már tudjuk, KEK 675-ből, a Jel. Könyvéből és a magán kinyilatkoztatásokból, értjük mert megkaptuk a Szentlélek ajándékát és hisszük a: KEK 677 pontjának tanítását. Sőt, nem véletlen, hogy az Igazság könyve első üzenetének első mondatát Szűzanyánk ezzel kezdi: „Gyermekem, ez a feladat, amit rád bíztam, nagy felelőséggel bír, nem hagyhatod, hogy bárki is megakadályozzon feladatod végrehajtásában! Hirdetni kell az IGAZSÁGOT! Kiválasztott vagy erre, hogy ezt tedd! Gyermekem, légy erős! Nézz fel az Istenre, és kérd, hogy vezessen, hogy elvégezd a feladatot amit rád bíztam! (2010. 11. 08.) Ebben a pár tömör mondatban „kulcsfontosságú” szavak vannak, „feladat, amit rád bíztam”, Krisztusban szerető Édesanyád, Mária, a Föld Királynője, aki a „Napba öltözött Asszony”, Ő a mi Vezérünk! A második üzenetben pedig Megváltónk, Jézus Krisztus kijelenti: „A második visszajövetelemről szóló Igazságot az egyszerű embereknek kell terjeszteniük. Az ateizmus és a sátáni kultuszok rohamos növekedése gyorsan terjedő szellemi sötétségbe vezetett ebben a szomorú és hálátlan mai világban”. Aminek sajnos áldozatul estek egyes papjaink is, mások elbizonytalanodtak, páran pedig valósággal átpártoltak az ellenséghez – egyházi szabadkőművesség tagjai, élükön Bergoglióval. „Ezért az egyszerű lelkeknek, az igazi hivőknek kell ezt a feladatot magukra vállalniuk!” (2010. 11. 09.) Papjaink – Erdélyben – vonakodtak, hogy nyíltan és hivatalosan felvállalják – a MPM – üzenetei általi felkérést, küldetést. Mi ismerjük fel a „végső idők jeleit” és mondjunk IGENT, szóban és tettben. Az Mindenható cselekvési módja is „ismétli önmagát”, az első eljövetelkor egyszerű emberek, halászok, voltak a kiválasztottak, apostolok. Most, a második, dicsőséges eljövetel, vagyis a „végső idők apostolainak feladatát” nekünk szánta az Úr, ne hozzon zavarba. Ha így akarja „megleckéztetni” az okosakat, tudósokat, képzetteket, a „hivatalos” bizonytalankodó illetékeseket, nem ránk tartozik. A gőgösöket, öntelteket, kevélyeket, egyházi szabadkőműveseket, egyszóval, ellenségeit megszégyeníteni a „kicsinyek” gyengesége, erőtlensége által, az Ő nagyobb dicsőségére, mi maradjunk mindvégig alázatosak, azok, akik valójában vagyunk, senkik és semmik, a legméltatlanabbak, a legalkalmatlanabbak de kegyelméből hűségesek, mindhalálig.

„A ti válaszotoktól függ, hogy számíthatok-e rátok a Sátán és hatalmas serege ellen megkezdett ütközetemben. Megmondtam nektek, hogy közületek egyenként mindenkinek megvan a maga helye, amelyet Én készítettem számára. Mindenkinek megvan a maga helye, más azt be nem töltheti!” (tehát nincs értelme egymásra irigykedni, ezt jól jegyezze meg mindenki közülünk!). „Ne kérdezzétek tőlem, melyik hely a tiétek, miként használlak fel benneteket, hová vezetlek, mert anyai szeretetem jelölte ki mindenki számára saját betöltendő helyét. Csendben és alázatban kell mindenkinek betöltenie ezt a helyet, a tökéletességig.

Ezért kell végtelen nagy bizalommal rámhagyatkoznotok, hinnetek kell bennem, engednetek kell készséggel és gyermeki odaadással, hogy vezesselek benneteket. Ne hagyjátok, hogy megállítson a benneteket körülvevő kétely és hitetlenség, vagy saját, olykor féktelen kívánságotok vagy kíváncsiságotok arra ösztönözve akaratotokat, hogy ismerjen meg mindent, amit ez idő szerint még nem kell ismernetek”. (de ne essünk ennek az ellenkező ténynek csapdájába se, hogy amit az idő és események feltárnak, szemet hunyjunk előtte. Konkrétan, hogy jelenleg ki a hiteles pápánk!).

„Királynőtök és égi Vezéretek vagyok és seregembe gyűjtelek benneteket, miközben saját győzhetetlen és rettenetes erőmmel ruházlak fel ellenségeimmel szemben. Most engedelmeskednetek kell rendelkezéseimnek. Néhányan mégis még határozatlanok és bizonytalanok, megállnak, hogy segítséget és bátorítást kérjenek: így az ő válaszuk még nem kész és nem teljes. Ez számotokra már a biztonság (és bizonyosság) órája, mert itt a harcba vonulás ideje! Közületek mindenki hamarosan megérti azt a nagy feladatot, ,melyet Szeplőtelen Szívem különös szeretete jelölt ki számára. Most mindannyiótoktól fenntartás nélküli választ kérek, szeretett fiaim, hogy megvalósulhasson szeretetem nagy terve, és a ti harcotok irányításom szerint alakulhasson.” (1979. 07. 29.)

Mit kell tennünk? Cönákulumokat és szentségimádásokat végezni! „Szaporítsátok mindenütt az ima-cönákulumokat, késztessétek arra Isten irgalmasságát, hogy harmatként leszálljon e világ végtelen pusztaságára. És készüljetek fel arra, hogy olyat láttok, amilyet emberi szem eddig még nem látott.” (1981. 01. 01.) Ennek az üzenetnek a címe: Az üdvösség egyetlen lehetősége.

„Kezdjétek ezt az új évet istenanyaságom fényében. Én vagyok az az út, amelyen a béke hozzátok érkezik. A mai ember képtelen a béke megteremtésére, és ez makacs istentagadásával függ össze. Addig nem lesz béke, amíg az emberiség továbbra is az Isten visszautasításának és a törvénye elleni lázadásnak útját járja. Hanem megnövekszik az önzés és az erőszakosság, egyre kegyetlenebb és véresebb háborúk törnek ki. Bekövetkezhet a harmadik világháború sokszor előrelátott lehetősége, mely rettenetes erejével képes az emberiség nagy részét elpusztítani, ha az emberek komolyan el nem határozzák, hogy visszatérnek Istenhez.

Az Úr kész a ti eltévedt és annyira fenyegetett nemzedéketekre is kiárasztani irgalmasságának áradatát, de csak azzal a feltétellel, hogyha e nemzedék bűnbánóan visszatér Mennyei Atyja karjába! Én magam magasztaltam az Ő irgalmasságát, amely kiterjed az emberek minden nemzedékére, akik félik az Urat. Számotokra a megmenekülés egyetlen lehetősége, hogyha visszatértek az Isten iránti szeretethez és az Ő félelméhez.

Az új év első napján, amikor istenanyaságom örvendetes titkát tisztelitek, felétek fordítom szegény gyermekeim, irgalmas tekintetemet. Bánatos lélekkel és aggódó hangon kérlek benneteket, térjetek vissza Istenhez, aki ugyanazzal a szeretettel vár, amellyel az apa várta mindennap tékozló fia visszatérését (…). Az engesztelő ima szeretetteljes keresztes hadjáratára és a bűnbánat cselekedeteire szólítalak fel benneteket. Velem együtt esdjétek ki Istentől sok távollévő gyermekem számára a visszatérés kegyelmét. ( következik a Körlevélbeli üzenet idézet, és a befejezés:) Én a béke útja vagyok! Általam kap az egész emberiség felhívást arra, hogy térjen vissza Istenhez, mert anyai Szívem csak az emberiség teljes visszatérésében képes diadalmaskodni (…)”. (1981. 01. 01.)

Kedves Testvéreim az Úrban, ki-ki végezze el a saját személyes ismeretei alapján elemzését e rövid üzenet tartalmának és a korunk eseményeinek összefüggéseit illetően, és vonja le a „tanulságot”, hogy a keskeny útra rátaláljon. Vajon ezen halad a Szent Márta házból irányított hivatalos(?) Egyház? Szerintem nem!

„Abban az órában, amikor látszólag minden elveszett, mindent megment az Atya irgalmas szeretete, ami Jézus eucharisztikus Szívének legnagyobb megnyilatkozása által válik láthatóvá.” (1980. 12. 12.) (ezen üzenet idézet dátuma tévesen van megjelölve, folytatom a soron következő bekezdéssel, és befejezem a két ima leközlésével).

„Ugyancsak 2016-ra esik a száz éves évfordulója Portugália Angyalának az eljövetele. Béke Angyala az, aki tanította a három Fatimai gyermeket az Oltáriszentségben jelen lévő Jézus iránti jóvátevő imádás két imádságára. Ez „megtanított ima ezekre az időkre” (1986. 08. 08.), a hittagadás idejére, amikor az eucharisztikus hitet tagadják, amely oly sok elégtételt kér. Felhívom a MPM minden tagját, hogy tanulja meg ezt a két imát fejből, és hogy mondják el minden nap!”

a) Istenem, hiszek Tebenned és imádlak Téged, remélek Tebenned és szeretlek Téged! Bocsáss meg azoknak, akik nem hisznek és nem imádnak, nem remélnek és nem szeretnek Téged!

b) Legszentebb Szentháromság, Atya, Fiú és Szentlélek! Mélységes alázattal imádlak és felajánlom Neked a mi Urunk, Jézus Krisztus legdrágább Testét és Vérét, Lelkét és Istenségét, aki a Föld valamennyi tabernákulumában jelen van, engesztelésül a sértésekért, a szidalmakért, a szentségtörésekért és a közömbösségekért, amelyekkel megbántják. Jézus Szentséges Szívének és Mária Szeplőtelen Szívének érdemeiért könyörgünk a szegény bűnösök megtéréséért. Ámen!

Szeretettel Z Imre. Áve Mária!

2016. március 28. A MARADÉK KEDVÉÉRT MEGGYORSÍTOM TERVEMET

1995. január 12.

Uram, hallasd hangodat ebben az évben úgy,
mint eddig még sohasem!
Meddig kell népednek segítségért kiáltania?

Erejét veszti hagyományod,
amelyet ránk hagytál.
Nap mint nap becsmérlik az igazságot,
és a hitehagyott megnyeri a hívõk legjavát.
Te bizonyosan látod e borzalmakat.
Meddig kell még az ég felé kiáltanunk:
“Elnyomás!”,
hogy leszállj hozzánk?
Sebeink súlyosak és Te vagy az Oltalom.
Kérlek, hallasd hangodat erõteljesebben
ebben az évben!

A hitehagyottak már elkobozták
Fiad áldozatát.
Nem jössz még,
hogy véget vess kártékonyságuknak?
Lassanként nem lesz lehetõségünk a szabadulásra,
és Te, Uram, szótlan maradsz?

Azt parancsolják, hogy ne prófétáljunk Nevedben,
és erõszakkal kitesznek házadból.
Kiûznek és el akarnak hallgattatni,
amikor szeretetedrõl teszünk tanúságot.
Látod, mekkora békétlenséget keltenek Szentélyedben?
Látod, miként káromolják nap mint nap Szentlelkedet?

Amikor Jónás bajában Hozzád kiáltott,
Te válaszoltál neki.
Amikor a seol 1 gyomrából Hozzád kiáltott,
Te válaszoltál, és õ hallotta hangodat.
Panaszunkat, Uram, meghallodóe ma?
Eléróe füledhez?

Amikor Jónást a hal elnyelte,
három napon és három éjjelen át
volt a sötétségben.
Velünk mi lesz, Uram?
örökre e sötétségben kell maradnunk?

Téged úgy ismernek, hogy igazságot szolgáltatsz
a lélekben szegénynek,
és támogatod a jó ember igazát.
Tekints hát nyomorúságunkra, és ments meg minket!

Az én békémet adom neked. Gyermekem, hallgass meg és írd: A maradék kedvéért meggyorsítom tervem megvalósítását, ezért maradjatok ébren, mert nem tudjátok, hogy mikor hallotok meg engem a lángokon keresztül… és a Szentlélek sokakra ki fog áradni. Amikor egyesek elkeserednek, biztosítsd õket, biztosítsd õket arról, hogy Atyjuk a mennyben meggyorsítja terve megvalósítását. Hamarosan, és ez a te “hamarosanod” 2 szólni fogok, és hangom pusztító láng lesz azok számára, akik elpusztítják a Földet. 3 Légy éber és türelmes!
Most már nem kerül sok idõbe, míg szavaim beteljesülnek.
Igazságosan fogok ítélni.


1 alvilág
2 Az én “hamarosanom” emberi fogalom. Isten “hamarosanja” akár ezer év is lehet!
3 vö. Jel 11,18.

JÉZUS NEM VOLT ZSIDÓ

A húsvéti ünnepekkor számtalanszor elhangzik, hogy Jézus a „zsidók királya” volt. Hogy lehet az, hogy húsvétkor a zsidók nem emlékeznek meg az állítólagos „zsidó” Jézus királyukról, akiket ők ölettek meg. Most abba nem megyünk bele, hogy az ókori zsidóknak nem is volt királyuk, hisz olyat mint királyság sosem hoztak létre az állandóan vándorlók, a gyülevész rablóhordák tömegei. Semmi nyoma nem maradt meg, semmilyen királyságuk nem létezett. Miközben más ókori népektől 6-8-10 ezer éves építészeti és tárgyi emlékek maradtak meg napjainkig. A zsidók semmit sem tudnak felmutatni az ókori korszakukból, amik tárgyi emlékek lennének.

JÉZUS NEM VOLT ZSIDÓ

Több ókori tény bizonyítja, hogy a názáreti Jézus, aki Galileából származott, ahol nem laktak zsidók, tehát nem volt zsidó származású. Ugyan Betlehemben született (Jeruzsálemtől délre 10 km-re), de honnan kerültek oda szülei? És miért mentek utána az északi Galileába lakni? Ezt írja a Katolikus Lexikon:”Az biztos, hogy tanításainak színtere elsősorban Galilea, a Genezáreti-tó környéke, de a 4 evangélista alapján az is tény, hogy több ízben részt vett Jeruzsálemben a nagy ünnepeken, és Júdeában is járt. Tanítványai is galileaiak, Júdás kivételével. A zsidók vezetőivel való nézeteltéréséből ered a főtanács által való elfogatása és kiszolgáltatása Poncius Pilátus római helytartónak, aki mint a messiási jogcím követelőjét kivégeztette.” Kizárt dolog, hogy az ókorban egy szegény, nincstelen zsidó mozgalmat indított volna a zsidó főpapok ellen, hogy szüntessék meg a gyűlöletes tanaikat és vallásukat. Ilyenre még a valóban zsidó Saul rabbi sem vetemedett, aki egyetlen szövegében sem ostorozta a zsidó főpapokat, rabbikat és a zsidó vallást. Tehát Jézus semmiképpen nem lehetett zsidó, amikor nekiesett a főpapok bírálatának. A zsidók valójában nem tartják Jézust zsidó származásúnak, csak ezt a hazugságot hirdetik róla. Pétert és Saul-Pált a római zsidók adták át kivégzésre a római hatóságoknak, mivel a kereszténység akkor már olyan jelentős volt, alig három évtizeddel Jézus halála után, hogy a zsidók a két keresztény vezető eltávolításával akarták a kereszténységet megszüntetni. Azonban Saul-Pál még idejében „kapcsolt” és a zsidó elvárásoknak megfelelően összekotyvasztott szövegeiben teljesen kiforgatta Jézus tanait és egy zsidó maszlagot hordott össze, amit aztán később beillesztettek az Újszövetségbe. Milyen érdekes! Még Jézus kimondott szavait állítólag négy evangélista jegyezte le, akik közül talán csak egy ismerhette személyesen Jézust, addig Saul rabbi, aki csak hallomásból tudott Jézusról minden igyekezetével azon volt, hogy meghamisítsa Jézus örök érvényű igéit és őt mint „apostolt” emlegetik és zavaros, ellentmondásos irományait beleillesztették az Újszövetsége. Jézus szó szerint a zsidók Ószövetségét kidobta a szemétre, Jehovával együtt. A lexikon szerint Máté és János apostol Jézus tanítványa volt, Máténak arámi volt az anyanyelve és személyes benyomások alapján írta le művét. A többi apostol nem ismerte személyesen Jézust, Márk csak tanúja volt Jézus utolsó napjának, Lukács csak Jézus halála után sok évvel másoktól hallotta Jézus életét.

A KATOLIKUS LEXIKONBÓL

Pilátus kis táblát készítettett, héberül, görögül és latinul ezt íratta rá és Jézus feje fölé szögeztette a keresztre: Iesus Nazarenus Rex Iudeorum, ‘Názáreti Jézus a zsidók királya’. A legenda szerint szerint Nagy Konstantin császár édesanyja, Szent Ilona császárné találta meg a Kálvária földjében a Szent Kereszttel együtt. (első változat a lexikonból) Arámul, görögül és latinul áll rajta Jézus elítéltetésének oka, amint Pilátus gúnyolódva mondta: „Názáreti Jézus, a zsidók királya”. Maga az írásmód a hitelesség bizonyítéka: jobbról balra kell olvasni (a gör. és lat. betűket is). A szövegét a 4 evangélista egymástól eltérően „idézi”. Szt Ambrus szerint Szent Ilona a Golgotán megtalálta Jézus keresztfájának tábláját, a „titulus”-t is. Magával hozta Rómába, ahol befalazták az ereklyéket őrző kápolna fölé emelt bazilika egyik boltívébe. 1492-ben itt találták meg az 50 cm hosszú, zsinórral átkötött ólomdobozban. (katoilkuslexikon, részlet, második változat)

Tehát a lexikon szerint az INRI feliratot héberül is a táblára írták, a második változatban a hébert fölcserélték arámira, ami Jézus anyanyelve volt, persze ő héberül is tudott. Érdemes még Szent Ilonának is utána nézni, aki Kr.u. 248-330 körül élhetett, a lexikon szerint:”A 4. század végéről való legenda szerint a Golgotán megtalálta Jézus és a két lator keresztjeit, és a keresztrefeszítés eszközeit is. A Szent Kereszt kiválasztására Jeruzsálem akkori püspökének javaslatára egy gyógyíthatatlan betegségben szenvedő nőhöz vitték a darabokat, és azt a keresztet nyilvánították Jézus keresztjének, melynek érintésére a nő meggyógyult. A szegeket, melyekkel Jézus testét a fára szegezték, elvitte a fiának. Ezekből az zablát és sisakot csináltatott, melyeket hadviselés közben használt. A császárné a kereszt egy részét Rómába vitette és felépítette a Szent Kereszt (Sante Croce in Gerusalemme) bazilikát, a másik részét ezüst tokba foglaltatta és ott hagyta Jeruzsálemben. A megtalálás helyén is bazilikát emeltettek. Szintén az ő nevéhez kötik a napkeleti bölcsek jelenleg a kölni dómban őrzött maradványainak megtalálását is.”

A KATOLIKUS LEXIKON SZERINT

Itt már születését Kr.u. 250 körülire teszik. Az első lexikon legendának nevezi a szent kereszt megtalálását és ezt a katolikus lexikon is feltételezi. Ha születési évét nézzük, akkor a kereszt keresésére legalább 76 évesen vállalkozott, tehát halála előtt mintegy három évvel. Véleményünk szerint Jézus halála után közel 300 évvel a három keresztből semmi sem maradhatott, hacsak nem védték meg ezek maradványait akkoriban valamilyen módon az időjárástól. Kr.u. 70-ben a rómaiak lerombolták a várost, ahonnan a zsidók elmenekültek másfelé. Semmilyen írás nem szól arról, hogy a Kr.u. 70-től a 300-as évekig kik lakhattak Jeruzsálemben, mert az arabok oda később vándoroltak be, amikor a 600-es évek első felében megostromolták a várost, ahol állítólag 90 ezer keresztényt öltek meg, a lexikon szerint.

SZENT ILONA KUTATÁSA

Idézzük.”326-ban szentföldi zarándokútra indult. Végiglátogatta Palesztina szent helyeit, és templomokat építtetett Betlehemben az Úr születésének helye fölé és az Olajfák hegyén a Mennybemenetel helyén. A hagyomány szerint Jeruzsálemben a Golgotán megtalálta a Szent Keresztet és a szenvedés más eszközeit is. Erről Aquileiai Rufinus (345–410) a következőket írja egyháztörténetében: ,,A niceai zsinat idején Ilona, Konstantin édesanyja, ez a hitével és vallásosságával egészen egyedülálló asszony isteni intések alapján Jeruzsálembe ment és az ottaniak segítségével kereste a helyet, ahol Krisztus szent testét keresztre feszítették. A helyet azért nem volt könnyű megtalálni, mert az üldözések idején egy Vénusz-szobrot állítottak föl (a Golgotán), hogy aki Krisztus tiszteletéért odamegy, úgy tűnjék, Vénuszt tiszteli. Ezért a keresztények elkerülték a helyet, s az már majdnem feledésbe merült. Amikor Ilona égi jel alapján rátalált a helyre, eltávolíttatott onnan mindent, ami a pogány kultuszhoz tartozott, és a mélybe ásva (egy sziklaüregben) megtalálták a három keresztet. A megtalálás örömét csak az zavarta, hogy a kereszteket nem lehetett egymástól megkülönböztetni. Ott volt ugyan külön Krisztus keresztjének felirata is, de nem lehetett meghatározni, melyik kereszthez tartozik. Az emberi tudatlanság isteni segítségre szorult. Történt, hogy a város egyik előkelő asszonya megbetegedett és már a halálán volt. Makariosz jeruzsálemi püspök, amikor látta, hogy Ilona és a vele lévők nem tudják eldönteni, hogy a három közül melyik Krisztus keresztje, így szólt: Hozzátok ide a talált kereszteket és Isten mutassa meg nekünk, melyik volt az Úré! Ezután a királynéval és kíséretével együtt bement a beteghez és térdre borulva így imádkozott:Uram, ki arra méltattál minket, hogy az emberi nem üdvösségét egyszülött Fiad a kereszt elszenvedésével hozza meg, és most szolgálód szívébe sugalltad, hogy megkeresse azt a boldog fát, amelyen üdvösségünk függött, mutasd meg a három kereszt közül azt, amely az Úr dicsőségét szolgálta, vagy azt mutasd meg, mely kereszteken haltak meg a latrok. Mutasd meg azzal, hogy ez a félholt asszony, ha az üdvözítő keresztje érinti, térjen vissza a halálból az életre! Ezek után hozzáérintették az asszonyhoz az egyik keresztet, de nem történt semmi. Hozták a másikat is, de akkor sem történt meg a kért gyógyulás. Amikor azonban odahozták a harmadik keresztet is, az asszony kinyitotta a szemét, fölkelt és sokkal fürgébben, mint betegsége előtt, járni kezdett. Visszanyerte egészségét és magasztalta Isten hatalmát. A császárné e jel láttán fogadalmának megfelelően azon a helyen, ahol az Úr keresztjét megtalálta, királyi pompával ragyogó templomot építtetett. A szegeket, melyekkel az Úr testét a fára szegezték, elvitte a fiának. Ezekből zablát és sisakot csináltatott, melyeket hadviselés közben használt. A császárné az üdvöt hozó fa egy részét elvitte fiának, a másik részét ezüst tokba foglaltatta és ott hagyta Jeruzsálemben. Ezt ma is nagy tisztelettel őrzik.”

Kép: 1 Názáret Jézus korában, 2 magyar kápolna Jeruzsálemben, 3 a zsidók igazi királya a XX. században, a világ legnagyobb zsidó tömeggyilkosa, Sztalin, akinek ez fölvett neve volt. A kép bal alsó sarkában a zsintén zsidó Berija, aki 1953-ban megmérgeztette Sztalint, hogy utána ő kerüljön hatalomra, aztán őt is kivégezték még az év végén.

http://amagyaroldal.hu/hirek/content/zsid%C3%B3k-%C3%B6lt%C3%A9k-meg-%E2%80%9Ezsid%C3%B3k-kir%C3%A1ly%C3%A1t%E2%80%9D

2016. március 27. FELTÁMADTAM, NEM OSZLOTTAM SZÉT

1987. július 8.

Uram, egy pap mondta nekem egyszer, hogy miután meghaltál és eltemettek, Tested szétoszlott a levegõben, és ezért nem tudtak Téged megtalálni. Más szavakkal, ez a pap tagadta feltámadásodat.

Vassula, elferdítik Szavamat, én feltámadtam és nem oszlottam szét. Testem feltámadt.

Uram, jelképekben beszélsz, vagy pedig azt mondod, hogy Te valóban testben támadtál fel?

Gyermek! Én szószerint mondtam ezt neked. Testem feltámadt. Mondd meg nekik, hogy hagyják abba Szavam elferdítését, mert ezzel csak az emberi észjárásnak akarnak eleget tenni.Én mindenható vagyok.

Uram, attól félek, hogy késleltetem tervedet.

Miképpen késleltethetnél engem, amikor én vagyok az Egy, aki cselekszik?

Bûnökkel akadályozhatlak.

Azt kérem tõled, hogy gyakran bánd meg bûneidet. Rá fogok mutatni bûneidre, azt akarom, hogy tiszta légy.

2016. március 26. A SZERETET ÁLDOZATA

Nagyszombat,1988. április 9.

Szeretlek, te most egy vagy velem. Megáldom minden lépésedet, gyermekem. Én vagyok életed forrása. Én vagyok a Feltámadás.

Uram, bár ez az üzenet sok világi embert térített már meg, és õk boldogok, én mégis szomorú vagyok, mert legalább harminchárom egyházi tekintélyviselõnek küldtük meg az üzenetek másolatát, és csupán ketten válaszoltak. Egyik azt írta; nem érzi kötelességének, hogy véleményt mondjon, a másik azt mondta, hogy túlterhelt és nincs erre ideje. Uram, szomorú vagyok!

Nem baj, Vassulám! Hagyd, hogy szabadon tegyem, ami nekem tetszik. Egyszer majd ismertté teszem mûveimet, amelyeket neked adtam. Te pedig gyermekem ezt a nevet fogod viselni: “A Szeretet áldozata.” Sohasem hagylak el. Az idõk végezetéig minden szót ezerszer le fognak írni. Örök kötelék van közöttünk. Ez a kötelék a köztünk lévõ Szeretet szövetségének köteléke. Ez a kötelék az Én Nevemet viseli, és mindörökké, az egész örökkévalóságon át megmarad. Én, az Úr, minden embert szeretek. Azok kedvéért jövök, akik az igazságot keresik, hogy újra megmutassam nekik, valójában mi is az igazság, és hogy mit jelent, mivel elfelejtették! Én a vagyok az Igazság, és az Igazság Szeretet, végtelen Szeretet, magasztos Szeretet, örök Szeretet. Könyvem a Szeretet könyve. Menyasszonyom, jöjj és szeress, a te szereteted megdicsõít. Értsd meg, miért szálltam le általad gyermekem, nem csupán azért, hogy irántad érzett szeretetem megnyilvánuljon benned, hanem, hogy egész teremtésem iránti szeretetem is megnyilvánuljon benned!1 Azért jövök, hogy megmutassam, mennyire szeretem õket! Megszakad a Szívem, mert oly sok teremtményem enged a Sátánnak! Mennyire szenvedek, amiért oly sok papom jár a kárhozat útján! Én vagyok az Ige. A Szentek Szentje, az örökkévaló Isten, Emmanuel, és a ti Megváltótok, akit ti sok évvel ezelõtt keresztülszúrtatok, és még most is át- meg átszúrtok. Miért? Mi a különbség a mostani és a régmúlt napok között; amikor testben éltem köztetek, és felszögeztek a keresztre? Ismételten keresztülszúr képmutatásotok, gõgötök, hitehagyásotok és makacs süketségetek. Továbbra is közömbösek maradtok jeleimmel, csodáimmal és isteni mûveimmel kapcsolatban. Ma éppúgy kigúnyoltok, mint tegnap. Ti gúnyoltok ki, ti, akikre a lelkek millióit bíztam. Érzéketlenségetekkel újból keresztre feszítetek, újra felszögeztek a fára. Ó ti mindannyian, akiknek a szíve még terméketlen*, és akiknek a szíve gránittá változott, megengeditek-e valaha, hogy megérintsem, meglágyítsam és kinyissam szíveteket?* Felhagytok-e végre azzal, hogy keresztülszúrjatok?*2 Szájam szárazabb a pergamennél a szeretet-szomjúság miatt. Szemem belefáradt annak szemlélésébe, miként öntitek szóáradatotokat oltáromra. Felajánljátok imátokat, de mielõtt hozzám érnének, páraként felszívódnak a levegõben. Elfordítom tõletek tekintetem, mert tudom mi lakik szívetek mélyén. Megfulladok!… Fulladozom attól, hogy ivadékaim tele vannak holt szavakkal. Fulladozom attól, hogy félelem nélkül jöttök hozzám, és olyan nyíltan, olyan magától értetõdõen tapostok rá isteni Szívünkre3 Ezek után miképpen várhatnátok, hogy bárányaim megbízzanak bennetek? Ó, Vassula! Szívem erõsen vérzik, térj be Szívembe és érezd Istened Sebeit!

J-É-Z-U-S!!!

Szívem felsír fájdalmában, hogy ilyen állapotban látlak.

Ó én szeretett Istenem!

Mit tettek Veled? …

Mit tesznek Veled?

Gyermekem, ismertesd meg Szeretetem mûveit, ismertesd meg minden emberrel, még azokkal is, akik téged bolondnak tartanak. Végül majd meglátják dicsõségemet.

Össze vagyok törve: Az Úr tudja, hogy tartottak már bolondnak, csalónak, megszállottnak, Antikrisztusnak és elmebetegnek. Megalázottnak érzem magam. Az emberek még csak el sem rejtik érzéseiket, amikor sértegetnek. Tudom-e így folytatni?
Gyenge vagyok… fáradt a lelkem… egyik tanúmnak sincs igazi tekintélye és hatalma, ugyanazt az utat járják, amelyet én.
Megvetik és visszautasítják õket, nem hisznek nekik és nem vesznek róluk tudomást. Ugyanabból a keserû kehelybõl iszunk mindhárman, amelybõl Jézus ivott.

Vassula, én állok elõtted, a te Istened mutatja meg neked teljes dicsõségét . Megtaláltam teremtésemben a legkisebbeket. Úgy választottalak ki titeket, hogy mindenki lássa, minden hatalom egyenesen tõlem származik, és egyedül tõlem… nem pedig tõletek! Vassula, én vagyok ennek a kertnek a gazdája. Senki sem nyesi meg a magas fákat, csak én, és senki sem növeli meg az alacsonyakat, csak én. Szavam úgy száll le rátok, teremtés, mint a villámcsapás! Jaj a hûtleneknek! Vassula, õrizz szívedben, fogadd békémet!


1 Az “egész” szót úgy ejtette ki, hogy: egééész.
2 A csillaggal jelölt helyeken Jézus hangja szomorú volt és könyörgõ.
3 Szûz Mária szívére és az Õ Szívére.

Égi Édesanyánk üzenete 2016. március 25-én Medjugorjéból

Üzenet, 25. március 2016

Drága gyermekek! Ma a szeretetemet hozom nektek. Isten megengedte, hogy szeresselek benneteket és szeretetből hívjalak titeket a megtérésre. Gyermekeim, ti a szeretetben szegények vagytok és még nem értettétek meg, hogy Fiam, Jézus szeretetből adta életét értetek, hogy megváltson benneteket és örök életet adjon nektek. Ezért, imádkozzatok gyermekeim, imádkozzatok, hogy az imában megértsétek Isten szeretetét. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.

2016. március 25. ÉS AKKOR KILEHELTE LELKÉT A FELKENT

Nagypéntek ünnepe a görögkeleti naptár szerint
2000. április 28.

Én Uram, én feltámadásom,
én boldogságom!
A Te szent jelenlétedben
semmiben nincs hiányom.
Uram, Te szóra nyitod ajkad,
és rám világosság árad.
Ím elõttem áll az én Liturgiám,
a Litániám, a Bölcsesség fénye.

Ma felvirradt az a nap újból,
amelyen értem ártatlan Vér hullott,
és míg Szent Nevedre szórja mérgét a Sátán,
hogy vigasztaljalak és imádjalak,
ím eljövök Hozzád.

Ó Isten Báránya,
Te nem fékezted meg a pribékeket,
nem parancsoltad meg, hogy tegyék le korbácsukat.
Panaszra sem nyitottad ajkad, nem mondtad:
“Elcsigáztak a rám mért ütések!”
Hallgattál kínzóid elõtt,
mert Szívedet égette a fájdalom.
Hallgattál és nem szóltál,
hogy ne növeld bánatos angyalaid fájdalmát.

Barátaim és társaim visszariadtak Sebeim láttán, még a legkedvesebbek is távol maradtak…
Elhagytak engem…
Nem voltak mellettem, hogy léptemet támogassák és estemben felfogjanak. Nem voltak mellettem, míg keresztemet hordoztam. Hangosan vert a Szívem, és elhagyott az erõm. Szememben elhalványult a fény, míg erõszakos emberek támadtak rám, és kardként hatolt belém szájukból a szitok. Gyötrõdött a Szívem. Kérhettem volna az angyalokat, hozzanak galambszárnyat, hogy elrepüljek, pihenésre leljek, oltalmat találjak a durvaság vihara elõl, de Atyám szólított, és én válaszoltam Neki.

Bár Atyád hallotta panaszod,
váltságdíjul mégis Téged adott,
és sérelmed megtorlása helyett
az Õ békéjét adta Neked.
Hamis tanúk vallottak ellened,
Te mégis megsirattad õket
betegségükben és haldoklásukban.
Úgy sirattad õket,
ahogy anyját gyászolja az ember.

Szégyennel, gyalázattal nem törõdtél
a kereszt elõtt,
ám kínzóidat látván
újból az Atyához kiáltottál:
“Éli, éli, lámmá szabakhtáni?”
Az Atya figyelme azonban felénk fordult,
és látván az emberiséget,
megkönyörült rajtunk.
És Atyád újból megtagadta Tõled,
amiért ajkad Hozzá fohászkodott,
miként a Getszemáni kertben tette.

Jahve lehajolt szentélye magasából, letekintett a Földre és meghallotta a rabok sóhaját. A halálra ítéltek megszabadítására…

…feláldozta egyetlen, egyszülött Fiát…

…igen, a ti megváltásotokra engem valóban ajándékul adott nektek Atyám, és ez volt az én akaratom is.

Szent Istenem, aki egy vagy az Atyával,
miként az Atya is egy Veled,
Te értem akartad elviselni a kereszten
a köréd sereglett emberek megvetését
és néped gúnyolódását!
I AKRA TAPINOSI! 1

“Mentse meg õt Jahve!”- mondták. “Ha Jahve a barátja, szabadítsa meg õt!”
Én azonban mit sem hallottam, egyetlen szót sem szóltam, mintha süket és néma lettem volna. Olyan voltam, mint aki semmit sem hall, ezért választ sem kell adnia ™. Erõm elhagyott, a világosság kialudt szememben.

Ó Uram, amikor megbotlunk,
minket felfog a Te erõs kezed.
Téged, amikor keresztutadon megbotoltál,
kárörvendõn vett körül a nép,
és mind odasereglett.
Ismeretlen emberek lökdöstek egyre,
kiket sosem láttál.
Közrefogtak Téged,
amikor elõször elestél.

Fogcsikorgatva mérgelõdtek
attól félve,
hogy máris kileheled a lelked,
és erõd nem tart ki a megfeszítésig.

A föld reszketett és rengett, megrendült a hegyek alapja.
“Nem töröm meg szövetségemet!
Nem vonom vissza szavam!
Szentségemre esküdtem, örökre megfogadtam…
Uralkodó házam mindenkor fennmarad.”

És akkor kilehelte lelkét a Felkent…

Van egy folyó, 2 amelynek ágai
megszentelik a Magasságbeli lakhelyét 3

És nem eshet el a város, ha Isten lakik benne 4.

Ma, a válságnak ebben az órájában, amikor az ördög kiontja megvetését a nemes szülöttre és összegyûjti ellened egész gonosz seregét, én választottjaimat hívom össze, minthogy továbbra is szándékomban áll kiterjeszteni és felvirágoztatni Egyházamat, hogy benne sok gyermekemet vigyem dicsõségre.

Helyesnek láttam tehát, hogy szenvedéseken essem át és azok példaképévé váljak, akik a jövõben majd engem követnek, csonttá válnak az én csontomból, testté az én testembõl és kitartóan vezekelnek testvéreikért.

Soha nem hagytam fel azzal, hogy prófétákat jelöljek ki és megmentõ tervem szerint az igazság útjára állítsam õket. Segítek nekik, hogy megfeleljenek nemes fogadalmuknak, ami isteni, elragadtatott találkozásunk alkalmával fakadt ajkukon. Amikor irántam érzett nagy szeretetükben és nemes meggyõzõdésükben elhatározták, hogy elkötelezik magukat megmentõ tervem mellett, én elõléptem és királyi jogarommal rájuk égettem ugyanazokat a jeleket, amelyekkel magam is meg lettem jelölve, hogy hasonlítsanak rám és a saját képmásaimmá tegyem õket.

Akik valóban elfogadnak, azok nem szégyellnek engem és nem szégyellik azokat a mennyei jeleket sem, amelyek felfedik, hogy nem tartoznak többé a világhoz. Fel lehet ismerni õket buzgóságukról, amit házam iránt éreznek, az én házam iránt, amely felruházza õket. Fel lehet ismerni õket arról a buzgóságról, ami elemészti õket. Felismerhetitek õket, amikor látjátok, hogy az én érdekemben eltûrik a rágalmat, a köpéseket és az üldözést. Igen, énmiattam hagyják, hogy bajba keverjék és szüntelenül fenyegessék õket. Nem rejtik el arcukat a bajok elõl, békésen elviselnek minden megpróbáltatást, nem törik meg a szívük, hanem megszentelõdik. Nem szegik meg hûségfogadalmukat, velem együtt viselik a keresztet.

Ha történetesen meglátjátok sebeiket és megkérdezitek:
“- Ki ejtette rajtatok ezeket a sebeket?”
Õk így válaszolnak:
“- Felkínáltam hátamat, hogy jóvátételt adjak érted. Ezeket a sebeket, amelyeket látsz, az én Mesterem barátainak házában ejtették rajtam nagy kegyetlenséggel … mégpedig azért, mert megmondtam nekik az igazságot, azt hogy õk ellenségnek tartottak engem és úgy is bántak velem. Úgy akarják elkerülni a Megváltónk keresztjének vállalásával járó üldözést, hogy nem tartják be a szeretet törvényét. Mindez azonban lényegtelen, nem törõdöm sebeimmel, számomra egyedül az a fontos, hogy tudjak a keresztrõl, megváltásunk eszközérõl, hogy tudjak Megváltónk keresztjérõl, amely által meg van feszítve a világ számomra, én pedig a világ számára 5. A Szentírás mondja, hogy inkább kell engedelmeskedni Istennek, mint az embereknek 6, és én engedelmes voltam, követtem a mennyei tanítást, amit kaptam.”
“- Mit mondtál, amikor gyõztesként támadtak rád azok, akik sebeket ejtettek rajtad, és azt állítják, hogy Mestered barátai?”
“- Nem kérdeztem, miért történik mindez velem, mert megesküdtem Istenünknek és Megváltónknak, amit meg is pecsételtem saját véremmel, hogy az Õ rabszolgája leszek.”
“- És mit szól a te isteni Mestered mindehhez?”
“- Õ, aki minden lényt betölt anélkül, hogy azok képesek lennének Õt határaik közé szorítani, most háza népét gyászolja. Házának sokan ártottak pásztorai közül.

Lázadásukban lábbal tiporták szabályait, pusztasággá tették dús legelõit és feldúlták egész szõlõskertjét. A nyáj csupán puszta földet talált, amelyen nem maradt legelnivaló. Kiéhezve elpusztult 7, és vele pusztultak a pásztorok is. Bár mindez most történik, úgy látszik, hogy közülük senki sem veszi szívére. Emberi szabályoknak engedve elhagyták az Istent.”
“- Hogyan lehetséges, hogy ennyi mindenrõl tudsz, és miként látod meg ezeket a dolgokat?”
“- Csak a kereszt világosságán keresztül láthatja meg az ember mindazt, ami a szemnek láthatatlan. Csak megváltásunk és megmenekülésünk eszközének szemével szemlélve foghatja fel annak értelmét. Amikor azonban rákerül a sor, hogy valóban tudomást szerezzen azokról a dolgokról, azokat csak a Krisztussal létrejött bensõséges isteni egyesülés által Krisztus szájából tudhatja meg, ha már egy Õvele, és csak akkor, ha beleegyezik abba, hogy “Krisztus rabszolgájaként” meg legyen jelölve. Igen, ha elfogadja az isteni rabszolgaságot. Annak az embernek a szíve akkor nemcsak Jézus isteni Szívébe lesz beoltva, hanem keresztjébe is, mindazzal a szenvedéssel együtt, amit az felkínál.
Ez lehet bánat, de öröm is. Meg vagyok gyõzõdve arról, hogy Krisztushoz és a szent kereszthez tartozom, mert ezt Õ mondta.

A mi isteni Mesterünk, aki Võlegényünk is, beültet minket a Szívébe, és amikor meggyökerezünk és kivirágzunk a Szívében, bõséges és jó gyümölcsöt termünk. Országa örökösei és a részesedés által istenek 8, az Õ fogadott gyermekei leszünk.

Isten nem rejti el elõlem a tudást, hanem világos szavakkal szól hozzám szemtõl szembe, és hangja muzsikát jelent fülemnek. Fenséges hatalommal közli gondolatait, megvilágosítja értelmemet, hogy felfogjam a példabeszédek rejtett értelmét. Mosolyában és örömében felfedi a Szentírás misztikus mondásainak jelentését, ami el volt rejtve elõlünk. Igen, megvan az alkalmas ideje mindannak, amit Õ tesz.

Uram és Istenem isteni csókokkal pecsételt meg engem. Megpecsételte lelkemet Háromságos Szentsége jelével, hogy mindjobban bevigyen istenségük teljességébe.”
Ó Vassula, látod, miként tanított téged Atyám? Örülj és örvendezz ezért!

Elhagytad királyi trónodat és dicsõségedet,
hogy eljöjj hozzánk, Uram.
Felöltötted a szolga állapotát,
hogy Te szolgálj minekünk.
Nem volt még olyan király,
aki maga szolgált volna alattvalóinak,
de Te, örök Király, királyok Királya,
eljöttél és szolgáltál alattvalóidnak.

“Nyilvánvalóvá váltál testben,
igazolást nyertél a Lélekben,
megjelentél az angyaloknak.
Hirdettek a pogányoknak,
világszerte hittek Benned,
felmentél a dicsõségbe.” 9

Eljöttél, hogy csodálatos szereteteddel
ékesítsd teremtésedet.
Elvállaltad a keresztet,
és ez sokakban keltett botránkozást,
sok száj maradt tátva
ásító sír gyanánt.
Irántunk érzett mámoros szeretettel
vállaltad értünk a halált,
hogy saját Véreddel öntözd virágágyásaidat, 10
megnyisd a mennyeket
és megszabadíts a bûn kötelékétõl minket.

Atyának Gyönyörûsége, a Te Szívedbõl
a hûséges szeretet folyama áradt,
és felfoghatatlan szeretetedben,
emberiség Szerelmese,
Te elfogadtad a kereszt botrányát
és minden szenvedését.

Ó mindenség Tavasza,
szeretetreméltó Võlegény!
Te jó illatba borítod a világmindenséget,
Te újból meglátogatod a Földet,
és sorra megillatosítod a nemzeteket,

de vajon még meddig
hagyják figyelmen kívül illatodat azok,
akik e Földön kóborolnak?

Én vagyok a kapu, amelyen át az erényes emberek belépnek. Mindaddig képtelenek lesznek édes illatomat belélegezni és új életre kelni, amíg meg nem bánják és jóvá nem teszik bûneiket. Tõled pedig azt kérem, hogy légy olyan, mint a liliom! Árassz tisztaságot, árassz mirhát Egyházamra, tedd illatossá azt a házat, amelyet keresztáldozatommal, saját Vérem árán szereztem meg. Maradj közelemben, hogy mindenütt kiáraszthasd illatodat! Keresztemet viseld engedelmesen és szeretettel ragaszkodj hozzá !
Fogadd az én békémet! IC


1 végsõ alázat – görögül
2 a folyó itt a Szentlelket jelenti
3 mi vagyunk az Õ lakhelye
4 mi vagyunk Isten városa
5 vö. Gal 6,14
6 vö. Apcsel 5,29
7 lelki értelemben
8 vö. Jn 10,33-36; Zsolt 82,6; 2Pt 1,4
9 vö. 1Tim 3,16
10 a lelkeket

“Gyengéd Atya, ne sújtsd haragoddal ezt a nemzedéket,mert akkor mindnyájan elpusztulnak. Ne sújtsd nyájadat keserűséggel és gyötrelemmel, mert akkor a vizek kiapadnak, és a természet kiszárad. Akkor haragod fölemészt mindent, hogy nyoma sem marad. Akkor leheleted tüze lángba borítja a Földet, és pusztasággá változtatja. A látóhatáron egy csillag tűnik majd fel. Az éjszakát pusztulás rázza meg, és úgy hull a hamu, mint télen a hó, beborítva népedet, mint megannyi szellemet. Könyörülj rajtunk Istenünk, ne ítélj meg minket szigorúan! Emlékezz meg azokról a szívekről, akik örömüket lelik Benned, és akikben Te is örömödet leled! Emlékezz meg azokról, akik hűségesek Hozzád, és ne engedd, hogy erővel sújtson le ránk Kezed, hanem Irgalmasságodban emelj föl bennünket, és írd bele minden szívbe Törvényeidet. Ámen.”
Archívum
Locations of Site Visitors Map„Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!”Map
Imádott Jézusom! Te rettenetes kínszenvedések árán váltottál meg minket. Kínszenvedéseidre kérünk, erősíts meg minket! Te, Aki a Getszemáné kertben vérrel verítékeztél, mert halálfélelem kerített hatalmába, de a szent angyal megerősített, és ki tudtad mondani: „Atyám, ha lehetséges, múljék el Tőlem ez a kehely, de ne az Én akaratom legyen, hanem a Tiéd.” Drága Szent Jézusom! Kérlek, erősíts meg minket is! Add nekünk a Te erődet, küldd el hozzánk is szent angyalodat, hogy Veled együtt mi is ki tudjuk mondani, amit Te mondtál: „Atyám, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy Te.” Jézusom, Téged elítélt Pilátus, és Te némán elfogadtad az ítéletet. Kérlek, add meg nekünk is a Te lelki békédet, hogy elfogadjuk az igazságtalan ítéletet abban a hitben, hogy Te megváltottál minket, és ha mindhalálig kitartunk Melletted, egy jobb hazát adsz nekünk, ahol Veled együtt örökké boldogok leszünk. Drága Jézusom! Téged megostoroztak a mi bűneinkért. Te némán tűrted a fájdalmas ütlegeket. Kérlek, add meg nekünk is a Te erődet és a Te békédet, hogy elviseljünk Érted, és az Evangéliumért minden szenvedést, és azt a Te örök érdemeiddel egyesítve, Szűzanyánk hétfájdalmas Szeplőtelen Szíve és könnyei által felajánljuk Neked a lelkekért. Jézusom, Téged kigúnyoltak, leköpdöstek, Arcul ütöttek, és tövissel koronáztak. Így gyaláztak meg azért, mert kimondtad az igazságot: „Király vagyok. Az Én országom nem e világból való.” Drága Jézusom kérlek, adj nekünk is bátorságot, hogy megvalljunk Téged az emberek előtt. Még akkor is, ha ez az életünkbe kerül. Jézusom, Te vérző, sebes Válladon vitted fel a Golgotára a súlyos keresztet. Többször elestél, összeroskadtál, de mindig felálltál. Kérlek, add nekünk a Te erődet, hogy mi is végigmenjünk a keresztúton. Meg ne torpanjunk, vissza ne forduljunk, csak Téged kövessünk. Dagadt, sebes Arcod és Tested indítson minket részvétre Irántad, hogy el ne hagyjunk Téged, Megváltó Istenünket, Aki a mi bűneinket vetted Magadra, és helyettünk adtál elégtételt. Szenvedő Arcod képét nyomd a mi lelkünkre, hogy soha ne felejtsük, mekkora árat fizettél értünk! Jézusom, Téged hatalmas szegekkel szegeztek fel a keresztfára. Te ezt is békével, némán tűrted, mert tudtad, hogy áldozatoddal rengeteg lelket mentesz meg. Az egész világot, az egész történelmet. Kérünk, add nekünk a Te erődet, hogy soha ne magunkra, és saját szenvedéseinkre, áldozatainkra tekintsünk, hanem mindig csak Rád, hogy megtegyük akaratodat, és ez által példaképek lehessünk az elkövetkező nemzedékeknek. Ránk is úgy tekintsenek, mint az Egyház magvetésére, mert az Egyház ereje, és örök példája a vértanúk hite és hűsége. Drága Jézusom! Nagy volt a mi váltságdíjunk. Ezért nem vagyunk a magunkéi, hanem a Tied, Aki megváltottál minket. Kérve kérünk, tudatosítsd ezt bennünk, és add kegyelmedet, hogy maradéktalanul teljesítsük ránk vonatkozó örök szent tervedet! Erre áldj meg bennünket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Drága Jézusunk, golgota kereszted lábánál, és a Szentháromság Szeretetlángja körül letérdelünk, megfogjuk egymás kezét, egymásnak támasztjuk keresztjeinket, együtt visszük, és pajzsként védjük a Szentháromságot az Oltáriszentségben. Drága Szűzanyánk, tisztíts meg minket rendetlenségeinktől és rendezetlenségeinktől, esdj ki számunkra minden szükséges kegyelmet a Mennyei Atyától, és kérd meg Őt, hogy újítsa meg a már meglévő kegyelmeinket! Kérünk Téged, hogy helyezz minket a Szentháromság jelenlétébe, ölelő szeretet-áramába! Drága Jézusunk, a te szent véreddel, Szűzanyánk, a te édesanyai palástoddal, könnyeiddel, drága Szentlélek a te szeretetlángoddal és drága Mennyei Atya, a te védelmed pecsétjével * Födjetek be minket tetőtől-talpig, testünket, lelkünket, szellemünket, gondolatainkat, szavainkat, cselekedeteinket, érzéseinket, vágyainkat, álmainkat, akaratunkat, erőnket, tudatunkat és tudatalattinkat. Födjétek be és védelmezzétek minden tulajdonunkat, ingó és ingatlan javainkat (beleértve telefonjainkat, járműveinket is). * Védelmezzetek meg minket a gonosz erő minden támadásától és kísértésétől! Védelmezzetek meg a betegségtől, bajtól, balesettől, háborútól, éhínségtől, katasztrófáktól, üldöztetéstől és átkoktól, minden okkult támadástól! * Ugyanígy fedjétek be és védelmezzétek meg szeretteinket és az ő tulajdonaikat, közösségeinket, rokonainkat, barátainkat, minden ránk bízott embert, akiket hordozunk. Védelmezzétek meg a papokat, legfőképpen a magyar katolikus papokat és szerzeteseket valamint a szentatyát. Védelmezzétek meg az ifjúságot, legfőképpen a magyar ifjúságot, a családokat, legfőképpen a magyar családokat. Födjétek be és védjétek meg a magyar nemzet minden tagját, egész Nagymagyarországot. Védjétek meg a politikusainkat, a betegeket, haldoklókat, magatehetetlen, idős embereket, minden szenvedőt. (Szenvedéseiket felajánlom az ő nevükben engesztelésül). Födjétek be és védelmezzétek a közömbösöket, a kárhozat útján járó embereket, hogy ne tudjanak nekünk ártani, és mindazokat, akik meghalnak hogy ne kárhozzanak el. Minden fent említett személyt belehelyezek Jézus szívsebébe. Drága Szentháromság, a Szűzanya Szeplőtelen Szívén át felajánlom Nektek engesztelésül életemet és halálomat, életem minden napját és éjszakáját. Jézus szenvedéseivel egyesítem az én apró kis szenvedéseimet, és így ajánlom fel minden cselekedetemet, lépésemet, szívdobbanásomat, lélegzetvételemet, kimondott szavaimat egy-egy invokációként és imafohászként. Felajánlom a szabad akaratomat, minden imámat, böjtömet, minden napom minden percét, főleg a mai napomat engesztelésül. Drága őrangyalaink és védőszentjeink, járjatok közben értünk, vigyázzatok ránk és legyetek velünk egész nap. Lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen és tekintetünk összeforrjon, ajkunk együtt könyörögjön az Örök Atyához irgalomért! AmenFree counters!
Legutóbbi hozzászólások
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Új éneket írtam nekik, melyet a szeretet húrjain kell eljátszaniuk 2018. szeptember 7. Gyermekem, ma ismét az irántad érzett állandó szeretetemről szeretnélek biztosítani téged. Szívem lilioma, Én vagyok a te lelkednek Őre. Megóvlak a bűnösök sorsától, hogy ártatlanul élhesd az … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Álságos nemzedék! Száműztél Minket az életedből 2018. június 18. Uram? Én vagyok. Emeld fel a szívedet szüntelenül Hozzám! Sohasem foglak elhagyni száműzetésedben. Lelked továbbra is megkapja nemes utasításaimat, hogy egyre jobban megismerd akaratomat. Együtt fogunk dolgozni, galambom. Műveim meg fogják … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Leszállok a ti időtökben, hogy lángra lobbantsam ezt a nemzedéket 2018. május 31. Béke legyen veled, tanítványom! Az Én békémet adom neked. Tudod mit adtam neked? Tüzet adtam a kezedbe. Az Én tüzemet. Ez a tűz minden értelmet meghaladva beborítja … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Szeretetemet zene, költemények és erények által fogom kinyilvánítani 2018. április 27. Áldott legyen az én Uram, aki megmentett az eltévelyedéstől és az eleséstől, és feltörte kalitkámat, kiszabadított, hogy elrepülhessek a Megtévesztő elől. Segítségünk Jahve Szent Nevében van, aki a legkegyelmesebb, … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Ezt az üzenetet Kanadában kapta a SÁRGA LILIOM /YELLOW LILY/ nevű látnok a mi Urunktól, 2018 február 24-én.
   Isten kedves Népe, Szeretnék feltárni Előttetek egy újabb gyönyörű kinyilatkoztatást, amit a kanadai látnok, Yellow Lily /magyarul Sárga Liliom/ kapott. Jézus egy nagyon elszomorító, titkos szenvedéséről beszélt neki, amit a Nyelve által szenvedett el. Tehát hogy engesztelhessük Őt ezért a … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Én vagyok a te Lelkivezetőd és Tanácsadód 2018. január 16. Ó, Uram, Te egyedül csak engem ajándékoztál meg azzal a rendkívüli adománnyal, hogy Mennyei Udvaraidban lehetek, ahol maga Jahve nevelt és tanított engem, és én bármikor, amikor csak akarom, szólíthatlak … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Boldog az az ember, aki Szavaimon elmélkedik, és kinyitja szívét, hogy befogadjon engem 2017. december 11. Gyermekem, dicsérd háromszorosan Szent Nevem! Ne törődj azokkal, akik megvetnek és semmibe vesznek! A gonosz természet tönkreteszi az embert. Csak annak szentelj figyelmet, ami … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Szűzanya üzenete Little Pebble által
   2017.12.08. Little Pebble: Most este 7:40 van.   A fehér kereszt mint mindig az égen tűnt fel. Miközben a rózsafüzért imádkoztam, a kereszt rózsaszínűvé változott, és egy alagút jelent meg mely rózsavirág alakú volt. Ennek az alagútnak minkét oldalán egy- … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Felfedem Királyságom gazdagságát és nagyszerűségét, és Fenségem magasztosságát 2017. november 29. Vassulám, az Én békémet adom neked. Engedd, hogy kinyilatkoztassam neked a Szavamat, buzgó szolgám! Én, a te Megváltód, rád bíztam mondanivalómat, hogy megmutassam neked a dicsőségemet általad, egy nyomorúságos … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus szavai Little Pebble testvér által
   Little Pebble Üzenet Jézustól: 2017 november 6. Pebble: Egy óriási angyal állt előttem kezében tartva a fehér keresztet. Az angyal mögött egy másik nagy fehér kereszt volt látható,feje felett pedig egy zászló lebegett,amelyre ez volt írva: “Alleluja, Alleluja. “ Amint … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. május 30. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! A világ megtisztítása már folyamatban van. A rengeteg természeti katasztrófa ezt jelenti. Készüljetek, mert hamarosan kiárasztom rátok a Szentlelket, Akinek világosságában meglátjátok egész életeteket. Mindenki látni fogja gondolatait, szavait és cselekedeteit. Ha ez megegyezik törvényeimmel, akkor életszentségben éltek, és nincs mitől félnetek. Rátok mondtam: „Emeljétek föl fejeteket, […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. április 5. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Imára hívlak fel benneteket. Imádkozzatok még többet, mert mondom nektek, az ima megbénítja a sátánt. Haladékot kaptok Atyám irgalmas szívétől, mert nem akarja, hogy csak egy is elvesszen közületek, hanem azt, hogy megtérjen és éljen. Az ima kulcs a békéhez és az üdvösséghez. Leesdi a kegyelmet, megnyitja […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által
   Nagyböjt 2019 2019 03. 02. Szűzanya ! Gyermekeim! Hamarosan kezdődik a nagyböjti időszak. .Arra kérlek benneteket, hozzatok még több áldozatot, mert oly nagy a baj, mindenhol, különösen a családokban. Csatlakozzatok a plébániátok rózsafüzér társulatába, és imádkozzátok Velem együtt a rózsafűzért. Így alkossatok egy hadsereget, mert csak így tudok segíteni nektek. Minden közösségi összejövetelen imádkozzatok egy […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. március 26. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Arra vágyom, hogy minden ember szívébe betérjek a Legméltóságosabb Oltáriszentségben, a hétköznapokban éppúgy, mint a vasárnapokon és az ünnepnapokon. Kizárólag rajtatok múlik, hogy befogadtok-e, vagy csak vasárnap szakítotok Rám időt. Ó, ha tudnátok, mekkora kincs vagyok: maga az Isten száll le közétek, magát az Istent fogadjátok szívetekbe, […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Az Antikrisztus Róma városában 2019. 03. 03, Vasárnap Az Úr és az ő szeretett édesanyja egy olyan helyre vezetett, ahol az Egyház legmagasabb rangú bíborosai, püspökei és papjai gyűltek össze a hamispróféta jelenlétében, aki Szent Péter katedrája előtt állt. Mindenki kezében egy tekercs volt, melyben a saját aláírásaik is szerepeltek. Láttam az Antikrisztust, ahogyan végig […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. március 2. Váratlanul ezt a kérdést hallottam a lelkemben: Amikor Jézus a földön élt, ott volt-e a Mennyben? Jézus válasza: „Mindig is Atyámmal voltam Istenségemben. Azért vonultam el imádkozni, hogy emberségemben is Atyámmal legyek.” Szentírási megerősítés: Lukács 4, 14-15: „Jézus tanított” 2019. március 5. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Észrevettétek, hogy már ritkábban szólok […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Gyertyaszentelő Boldogasszony 2019. 02. 02, Szombat Többen elmentünk a Szent Korona elé, hogy a Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén ismét felajánljuk országunkat Istennek. Az Úr korábban elmondta, hogy Mennyei Édesanyánk ünnepein különösen megnyílik az Ég a kegyelmekre. A felajánlás pillanatában láttam Jézust a kereszten, és a kereszt alatt Magyarország térképe helyezkedett el. Hazánk határai körül hatalmas felhők […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. február 5. Az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Közel van mindennek a vége. Készüljetek, mert hamarosan kiontják véreteket. Már eltervezték megsemmisítéseteket. Hatalmas keresztényüldözés vár rátok. Az idő itt van. Mindent előre közöltem veletek. Tudtul adtam a jövőt. Ami most következik, az nem az Én akaratom: csak megengedem, mert tiszteletben tartom az emberek szabad akaratát. Drága […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   A Szűzanyának felajánlott gyermekek különleges kegyelemben részesülnek 2019. 01. 01, Kedd Láttam a Szűzanyát, ahogyan minden szülő és gyermek mellett jelen van a világban. Ő szüntelen imádkozik a szülőkért, még akkor is, ha a szülők nem vallásosak és nem imádkoznak. A Szűzanya minden gyermeket vezet és nem engedi el a kezüket annak ellenére sem, ha […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. január 2. Az Úr Jézus: „Ezt üzenem X-nek: Bízzon Bennem nagyon! Bizalma mértékében adom neki kegyelmemet. Csodákat fog megtapasztalni életében. Mindig vele vagyok és gondoskodom róla. Most fogom megszabadítani végérvényesen. Megáldom őt Szívem gondviselő szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” Szentírási megerősítés: Máté 26, 52: „Jézus szólt”