2016. február archívum

Lélek…


A mai nap imádsága:

Uram! Ajándékozz meg Lelkeddel, hogy erőm legyen szeretni! Ámen
    
“Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat, én pedig kérni fogom az Atyát, és másik Pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké: az igazság Lelkét, akit a világ nem kaphat meg, mert nem látja őt, nem is ismeri; ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt bennetek lesz.” .
Jn 14,15-17
Az igazság oldalán állni mindig felemelő érzés. De melyik igazság mellett? – kérdezheti korunk embere, aki elhitte, hogy az igazság, az elsősorban nézőpont kérdése, s relativizálható. Pedig a bűn emberi viszonyítási alapokhoz rendelése eleddig a történelemben csak bajt okozott. Nem lehet kisebb és nagyobb igazság, ha az igazságot mégis minősítik, akkor azt azért teszik, mert érdek fűződik hozzá.
Az Isten igazsága nem minősített igazság, hanem az igazság. Egyetlen alapja van: a szeretet. Tény: Az ember nehezen tud érdek nélkül szeretni, ezért szüksége van segítségre. Nem vagyunk képesek semmiféle gyakorlattal, meditációval jóvá válni – ez a keresztények álláspontja -, az “egyedül nem megy”- verméből csak az Isten segítségével vagyunk képesek kimászni. Elengedhetetlenül Szükségünk van nemcsak az URIsten törvényeire, de a Lélekre is, amit János ebben a szakaszban Pártfogónak (görögül Paraklétosznak, fordítható vígasztalónak is) nevez. János, evangéliumában az egyik legjellemzőbb fogalom a szeretet. Ez újra és újra előjön, mint ahogyan az evangéliumához hozzárendelt szimbólum a sas röpte is az egész légteret uralni kívánja.
Nincs nagyobb, távlatosabb és értékesebb, mint a szeretet. Ez mindennek az alfája és omegája. Az igazság is, bármennyire is minősített, legfeljebb jogos lehet, de kiteljesedni csakis a szeretettel együtt képes.

 

Nyugtalanság – nyugalom…


A mai nap imádsága:

URam! Benned lelem meg nyugalmamat, Általad kapok válaszokat legfontosabb kérdéseimre. Kegyelmeddel támogass ezután is, hogy hitemben meg ne lankadjak! Ámen
   
Az asszonytól született ember rövid életű, tele nyugtalansággal. Kihajt, mint a virág, majd elfonnyad, árnyékként tűnik el, nem marad meg.
Jób 14,1-2
Isten akarata ez, létünk már csak ilyen: elmúlásba születünk. Akarjuk vagy sem, minden egyes nappal közelebb kerülünk ahhoz a ponthoz, ahonnan már nincs visszaút, mert az bizony sorsunk végét jelenti. Eladdig persze az élet számtalan szépségét, a világ felfedezés-örömét, a testi, érzelmi és szellemi gyarapodás lélekformáló izgalmát éljük át – magyarul: mindenki a maga vérmérséklete szerint, habzsolja az életet. Eleinte fiatalosan és lendületből, később – ha tanulunk hibáinkból -, akkor bölcsebben, tartalmasabban és kiteljesítőbben.
Nemcsak árnyékunk kísér minket egy életen át, de a nyugtalanság is. Ugyanis rettenetesen kíváncsiak vagyunk, s a körülöttünk lévő világ számos kérdést indukál bennünk, melyekre igen szeretnénk megnyugtató válaszokat kapni… Szép lassan megtanuljuk – ezt a leckét mindenféleképpen meg kell tanulnunk(!) -, hogy vannak olyan kérdéseink, amelyekre ebben a rövid földi életben nem találunk válaszokat. Isten akarata ez is, hogy nem kaphatunk meg mindent, amit szeretnénk. Talán, ha mindent tudhatnánk ebben a földi létben, akkor valószínűleg megdermednénk az Élet isteni szépségétől, s nem csinálnánk semmi egyebet, csak heverésznénk a virágos mezőn, csodálnánk a virágokat, a kék eget, s egyre csak szívnánk magunkba a mezők illatát, s próbálnánk betelni a simogató napsugarakkal…
Mi azonban megromlott természetünk okán nem gyönyörködünk folyamatosan a teremtett világban, hanem harcolunk ellene, sőt háborúzunk benne – egymással is. Az élet tisztelete helyett – semmibe véve az életet védő isteni parancsolatokat – ölünk és pusztítunk, sőt a mások leigázásából még erényt is kovácsol a történelem. Isten dicsérete helyett embereket bálványozunk, s imádjuk az aranyborjút… Miért kell ennek így lennie? Nos, ez is egy megválaszolatlan nagy kérdésünk!
Az Istenben bízó ember azonban másképpen éli életét, mert másképpen látja a világot. Hiszi, hogy Isten tenyerében van akkor is, ha nehézségek gyötrik, s erőt tud meríteni akkor, amikor mások meglankadnak. A keresztény ember ebbéli “tudása” soha nem saját kiválóságából fakad, hanem Isten kegyelmi ajándéka ez a készség, hogy az Ő szeretetével együtt reménységünk lángja újra lobbanhat, még a legsötétebb élethelyzetekben is…
a

2016. február 29. LE FOGOK HAJOLNI A HALDOKLÓKHOZ

1997. április 3.

Béke Ura!
Õrködj lelkem felett,
és légy védelmem
a farkasok ellen, melyek üldöznek engem,
mert hirdetem csodáidat
és mert hirdetem
házad iránti szeretetemet.
Szabadítsd ki lábamat
hálóikból és kelepcéikbõl!
Fordulj felém,
látod, mint sokasodnak a farkasok?
Látod kegyetlenségüket?
Hangos kiáltással ítélnek el engem
és szemed láttára darabokra tépnek.
Hamis vádakat eszelnek ki ellenem
és szájukat vádlásomra nyitják.

Ne bánkódj miattuk, veled vagyok! Az én békémet és az én szeretetemet adom neked.
Kelj fel, gyermekem, Szívem gyermeke! Lelked az enyém, ne ess el!
Nem vetted számba gyõzelmeimet? 1
Az én dicsõségem hatja át ezeket az üzeneteket. Maradj õszinte hozzám, légy imádságos, maradj a háttérben, bárhova mész! 2
Ily módon haladhatunk elõre egyik kezedben keresztemmel, a másikban szavammal, ami lámpásod lesz, míg én, a te Királyod, fenségesen járok melletted és gyõzelmesen, dicsõségesen gyûjtöm össze diadalaimat a te hûségedben. Kezemben lévõ dicsõséges jogarom irányítja lépteidet, hogy arra tartsanak, amerre én kívánom, hogy Nevemben elmenj.
Most még mélyebbre megyünk, hogy számba vegyük azokat, akik a bûn gonosz mélységeiben vannak, hogy megbocsátást, jóságot, irgalmat, szeretetet, hitet és reményt tanítsak nekik.
És le fogok hajolni dicsõségem magasságából a 3 haldoklókhoz, akiket mégis oly nagyon szeretek… hogy meggyógyítsam, megvigasztaljam õket és megmondjam, mily kedvesek számomra õk.
Minden elmúlik egy napon és elhasználódik, mint a ruha, de irántuk való szeretetem változatlan marad…
Drágám, hajolj Szentséges Szívemre, hogy szívdobbanásaim gyógyító olajként kenjék fel lelkedet és megújítsanak, felfrissítsenek téged! És amíg királyi Szívemre hajolsz, élõ vizet fogsz inni Szívem duzzadó folyamából, mely forrássá válik benned és kiárad az örök életre.
Légy szilárd szívedben, mert én vagyok Megmenekülésed.
Háromszor áldalak meg téged háromságos Szentségemben.


1 Azokat az imatalálkozókat, amelyeken többen vettek részt, mint valaha.
2 Ezt jelképesen és betû szerint is kell érteni, mert amikor Krisztus jelenik meg helyemben, teljesen eltakar engem.
3 lelkükben

a

Nyílt Levél

Kedves Atyák! Jézus Krisztus testének őrzői és kiosztói!

Az utóbbi hónapokban, a magyar keresztény hívők szomorúan tapasztaltuk azt, hogy katolikus templomainkban Pop-Rock koncerteket engedélyeztek, vendéglőket nyittok hajléktalanoknak, és az egyházi intézményeinkbe befogadjátok muszlim testvéreinket. Mi történt a Püspökökkel és az atyákkal? Szentjeink, boldogjaink, papjaink, világi hívők es tanítók 2000 évig jól értelmezték a Bibliát. Ti pedig, korunk kedves atyái, a muszlim testvéreknek bűnbánat nélkül elnézitek a bűneiket, a keresztények lemészárlását, és ezeket az embereket befogadjátok Jézus Krisztus Testébe, Isten Házába. Tévedés ne essék, nem az étkeztetéssel van a bajunk. Nem a hajléktalanokkal és a muszlim testvérekkel van a bajunk, hanem azzal, hogy templomainkban esznek, melyekből vendéglőt és koncerttermeket csináltok (lásd az Omega együttes koncert rendezvényét).

http://www.magyarkurir.hu/hirek/az-elhunyt-hajlektalanokert-bemutatott-szentmise-utan-asztalt-teritettek-templomban-szegenyeknek

Elferdítitek a Biblia Szavait, Rómára hivatkoztok, hogy bizony ott is megvendégelték a hajléktalanokat. Az egyik püspök válasza irreveláns volt, mivel a közös agapéra hivatkozott. Az agapéval egyetértünk. De az agapé az őskeresztények korában nem a templomokban zajlott, hanem egy, az erre a célra berendezett más teremben, feltételezhetően a plébánián, vagy esetleg valamelyik hívő ember lakásán. Az Úr Jézus az Ő utolsó vacsoráját nem a jeruzsálemi templomban fogyasztotta el, hanem kibérelt egy, erre a célra előkészített emeleti termet, és ott fogyasztotta el tanítványaival a húsvéti vacsorát. Nem sértette meg az imádság házát, Isten templomát. Egy apostol sem gondolt arra, hogy a későbbiekben szegényekkel, vagy bárkivel templomokban étkezzék. Szentjeink életében sem találunk arra példát, hogy templomokban többedmagukkal étkeztek volna. Szinte kivétel nélkül mindegyikük adakozott, jó szívvel, etette a szegényeket, de nem a templomokban.

Abszurd dolognak tartjuk, hogy a megfeszített Jézus Krisztus templomában rock koncertek legyenek. Az Úr Jézus kínhalált szenvedett: a templomokban a keresztúti stációk figyelmeztetnek erre minket. És akkor egy ilyen szent helyen, az áhítat és az imádság helyén az Omega együttes profán énekeket énekel? Ez egy keresztény hívő számára elfogadhatatlan. Az Úr Jézus nem azért szenvedett kínhalált, hogy 2000 év múltán az Ő templomában mindenféle mulatságos zene szóljon.

http://www.maszol.ro/index.php/kultura/58023-kiverte-a-biztositekot-a-kassai-domban-tartott-omega-koncert

http://librarius.hu/2015/12/29/omega-botrany-a-domot-a-pogany-fellepok-garazdalkodasa-megbecstelenitette/

Magyarország közel 170 évig volt török megszállás alatt. Elég jól ismerjük őket… Ismerjük gondolkodás-módjukat, erkölcsiségüket: üldözik a keresztényeket, nem tisztelik a vallásunkat és a kultúránkat sem; a hitük terjesztése érdekében eszközökben nem válogatnak, megerőszakolják asszonyainkat, durván bánnak gyermekeinkkel, minket, férfiakat pedig halálra szánnak.

Mindezt láthatjuk különböző tájain a világnak, és sajnos hazánkban is megtapasztalhattuk. Mi pedig felelőtlenül beengedjük őket országunkba, ugyan miért? Hogy kiszolgáltassuk magunkat, a hitünket és az életünket pusztító gyilkosainknak?

Jézus Krisztus a kereszten értünk, a mi üdvösségünkért kínhalált szenvedett. A templomainkban pedig az Ő keresztje alatt vidám, hangos világi muzsika szól? Sajnos, kedves atyák az a szomorú tapasztalatunk, hogy a szegényekkel többet foglalkoztok, mint az Úrral. Nektek a Biblia szent Igazságait kell követnetek, nem pedig a megtévesztők eretnek tanait és magatartásait.

A Katolikus Katekézist olvasva ezekre a sorokra lettem figyelmes:

AZ EGYHÁZ UTOLSÓ PRÓBATÉTELE
675 Krisztus eljövetele előtt az Egyháznak át kell mennie egy utolsó próbatételen, mely sokak hitét meg fogja ingatni. [639] Az üldözés, mely kíséri az Egyház földi zarándokútját, [640] fölfedi a “gonoszság misztériumát” egy vallási megtévesztés formájában, mely az embereknek problémáik látszólagos megoldását kínálja föl cserében azért, hogy elpártolnak az igazságtól. A legnagyobb vallási megtévesztés az Antikrisztusé, azaz egy ál-messianizmusé, amelyben az ember önmagát dicsőíti Isten és az Ő testben eljött Messiása helyett. [641]
Ezek lennének már azok az idők?

Ezen helytelen magatartás ellen mi tiltakozunk, és aláírásainkkal arra kérünk és sürgetünk benneteket, kedves püspökök és atyák, hogy az Evangélium tiszta eledelét és lelket üdítő forrását adjátok nekünk üdvös táplálékul, és nem mást.

„A szeretett nem örül a gonoszságnak, de együtt örül az igazsággal”, ahogyan szent Pál Apostol is fogalmaz a Korinthusiakhoz írt első levelében.

Aláírók: dr. Polgár Ákos Livingston Skócia

Csatlakozni az aláírásokhoz a nevek beküldésével lehet, melyeket erre az email címre, lehet beküldeni:

zsinat12@gmail.com

a

2016. február 28. AZÉRT SZERETLEK, MERT EGY SENKI VAGY

1988. március l6.

Én vagyok az Úr. Tekintet nélkül arra, hogy mi vagy, gondoskodom arról, hogy Szavam ismertté váljék. Te semmi vagy, és sokszor nem vagy kedvemre, amikor megbántasz és megsértesz . A nyomorúságot tartom kezemben, e kor képmását, de annak ellenére, hogy mi vagy, megbocsátottam neked, és Szentséges Szívembe fogadtalak. Leányom, Isten vagyok és uralkodó, mindenek Teremtõje, a magasztos Szeretet Lelke, a kifürkészhetetlen Szeretet Lelke. Tudatában vagy annak, hogy mennyire kedvedben járok? Hogyan mentettelek meg a hazugság nyelvétõl? Teremtés! Add át magad nekem! Miért kalandozik el gondolatod, elfelejtetted kötelékeinket? 1

Uram, környezetem megkísért, és én gyenge vagyok.

Azt kérem, hogy nézz rám, ne félj tõlem! Így szólj hozzám:

“Dicsõség Istennek! Áldott legyen a mi Urunk! s Dicsérjük Urunkat! Engedd, hogy melletted járjak! Amen.”

2 Igen, Vassula, elhagylak-e én téged valaha? Hûséges vagyok hozzád, ugye?

Igen, az vagy, Uram.

Azért szeretlek, mert egy senki vagy, leányom. Követemmé felöltelek és követként fogsz meghalni. Azt akarom, hogy kizárólag értem élj! Én leszek környezeted, egyedül én, a te Istened. Engedd, hogy teljesen körülvegyelek, akarod?

Igen, feltétlenül akarom.

Vassula, tudod-e, hogy mit mondasz? 3

Igen, Uram, tudom.

Hagyatkozz akkor rám! Én akartam, hogy ma itt légy, ahol vagy. Akaratommal felemellek és eltöltelek, hogy beteljesíthesd Szavamat. Szolgáimmal együtt számtalan bajt fogtok átvészelni, de a végén a mi Szívünk fog gyõzni. 4 Ma titkárnõm vagy és holnap követem, õk pedig vezetõid és tanúid.

Uram, valóban reménytelennek tûnik számomra, hogy megjavuljak. Arra következtessek mindabból, amit mondtál, hogy még az elején tartok?

Nem Vassulám, ne veszítsd el reményedet, semmi sem hiábavaló, amit teszel. Megtanítalak arra, miként juss el a tökéletességre. Hiszen megmondtam, hogy tökéletesnek akarlak!

Igen, Uram, de ahhoz képest, ahol ma tartok, még hosszú utat kell megtennem, hogy elérjek oda, ahol Szíved szándéka szerint lennem kellene.

Nem vagyok-e Tanítód?

De igen Uram, én viszont nem vagyok jó tanítványod.

Gyenge vagy, de erõm megment az eleséstõl. Így hát Vassula, mi lehet több annál, hogy én vagyok a te Jelkivezetõd? Mi lenne ennél nagyobb kegy?

Köszönöm mindazt; amit adsz, mivel semmit sem érdemlek.

Ó Vassula! Tudom, hogy mindezt nem azért teszed, hogy szándékosan megbánts. Ahogyan a víz szétfolyik és felszárad, úgy tûnnek el bûneid is, mert elfelejtem mindegyiket. Nem nézek vissza bûneidre és nem is emlékeztetlek rá. Hagyom, hogy mindent elölrõl kezdj! Megújítalak, kedves. Érezd a szeretetet, amelyet irántad érzek! Olyannak fogadlak el, amilyen vagy . Kezedbe adtam a béke és a szeretet koronáját. Ezt a két koronát kell elvinned az igazságosság koronájával együtt, és felajánlanod házamban, szeretett Péterem lábainál.

Igen Uram, vigyél oda Uram!

Jöjj, melletted vagyok, együtt fogyjuk újjáépíteni házamat. Mi ketten?

Igen, Uram!

1988. március 16.

A ti ismerteti jeletek

Jöjj Vassula, legyen a HIT a gyermeki hit, ez a szent szó a ti ismertetõ jeletek!


1 Valóban elkalandoztak gondolataim.
2 Megismételtem.
3 Isten azt akarja, hogy gondolkozzam azon, hogy mire kötelezem magam.
4 Szívünk: Jézus és Szûz Mária Szíve.

2016. február 27. A MAGASSÁGBELI LESZÁRMAZOTTAI VAGYTOK HAMAROSAN FELHANGZIK A HATODIK ANGYAL HARSONÁJA

1994. július 22.
Patmos szigetén

Uram, jöjj a gyengék segítségére, és mentsd meg e világ nyomorultjait!

Béke legyen veled! Rajtad van a kegyelem. Leányom, Szívem szüntelenül sóhajtozik. Az alázatos, a nyomorúságos és az ártatlan hall engem. õk a Vigasztaló vigasztalói. Közöttetek van a hûséges Szeretet, de nem mindenki lát engem. Teljes Szívemet beleadom ebbe a szeretetóhimnuszba, teljes Szívemet beleadom a himnuszokba, mert szeretlek benneteket, a jókat és a rosszakat. Miattatok lettem koldussá, és ha Istenetek elsántikál mellettetek és ti, járókelõk, nem ismertek fel engem, ez azért van, mert vérrel és köpéssel borít el engem e gonoszságban és bûnben élõ nemzedék…

Ó Föld, mennyire meggyaláztak téged! Megszûntél létezni… Istened jött el hozzád, de nem ismerted fel Õt! Talán nem hallottad? Isten vagyok, és istenségemben meg akarlak menteni benneteket, hogy ti is csatlakozhassatok a szentekhez. Gyermekeim közül sokan nem akarják ajánlatom ellenére sem megbánni bûneiket, és nem készek megválni bûneiktõl, amelyek minden máshoz inkább odaláncolják õket, mint hozzám. Lelkem sóhajokkal van tele, igen, mondd el leányom, hogy zsákvászon ruhám Véremben ázik.

Hallgassatok meg: A Szent Istent ma is éppen úgy leköpik, megkorbácsolják a járókelõk, mint tegnap. Az emberek nap mint nap rátaposnak szent keresztemre, megváltástok eszközére… ó… kegyetlenül szenvedek… ma megnyitottam égi tartalékaimat, hogy bõségesen tápláljalak benneteket. Utat készítek számotokra, hogy a mennybe vezesselek titeket. Megmondottam: “Bár e nemzedék készségesen a Sátán lába elé vetette magát, én, a Szent Isten, sohasem felejtem el megteremtéseteket, és hogy e pillanatra emlékezve Atyám miként ontott örömkönnyeket. Ezért nem akarom végignézni, amint Atyám ivadékai ellenségem külsejét öltik magukra. Lehet, hogy az ellenség vonzó, de halálos, amit viszont én kínálok, az istenségre 1 visz és visszavezet benneteket Atyátok karjába.”

Nemzedék! Mivel aludtál, foglyul ejtett és megbénított téged ellenségem. Körülvett hazugságaival és megbénított, emlékezeteden pedig úrrá lett a feledés, és sötétségbe merült. 2 De én, a ti Istenetek mondom nektek: Fiaim és leányaim! Ti a Magasságbeli leszármazottjai vagytok! Ti az egyetlen Uralkodótól és a Ragyogástól származtok! Ó jöjjetek! Hozzánk tartoztok! 3 Ti a mennyhez tartoztok… királyi származástok van. Miért, de miért hallgattok a vadállatra? Ti a mi képünkre vagytok teremtve, nem a vadállatéra! A mi képünkben vagytok megáldva. Titeket arra szánt a Teremtõ, hogy a hatalmas Isten házának udvarába jussatok, ezért engedjétek, hogy ragyogásomba öltöztesselek benneteket! Nyissátok ki szíveteket, és megmentelek benneteket!

Engedjétek, hogy betérjek lakóhelyemre, 4 hogy széppé tegyem, és ha széppé tettem, kivetlek benneteket mint hálót ebbe a sivatagba és halálnak völgyébe, hogy Nevemben így kiáltsatok: “A Szeretet már visszatérõben van! Közel van az Úr napja, közelebb, mint gondolnátok!

Tartsatok bûnbánatot! Tartsatok bûnbánatot, és legyetek boldogok! Hamarosan felhangzik a hatodik angyal harsonája, hogy valóra váltsa Isten figyelmeztetéseit. Siessetek, hogy megkapjátok homlokotokra a Bárány pecsétjét!” Ezt fogjátok mondani. Ti lesztek az én trónom, és rólam fog szólni dicséretetek. Ellenségem szeme láttára fogok nektek éber szívet adni, hogy legyõzzétek õt és követõit e végsõ idõk küzdelmeiben. Ez mostanra minden, leányom. Megáldalak és megáldok mindenkit, aki veled van. Az én Nevem: Amen


1 isteni életre
2 Az Úr hirtelen felemelte hangját, amint a következõket mondta:
3A Szentháromsághoz.
4 a szívünkbe,

2016. február 26. NEM NYER BOCSÁNATOT AZ, AKI SZENTLELKEMET KÁROMOLJA

1992. szeptember 7.

Szavad lényege a hûség, és szavad maga a teljesség! Életünk a Te kezedben van, és mégis szabadok vagyunk. Ez a Te adományod. De mit tettünk szabadságunkkal? Arra használtuk, hogy kelepcét állítottunk magunknak, és pusztító fegyverré tettük lelkünk ellen. Szükségünk van Szentlelked közbelépésére, hogy ránk árassza kiapadhatatlan forrásának vizét.

Ó Vassula… Végül majd egyenessé válnak e nemzedék ösvényei, és az embereket hûségre és igazságosságra fogják tanítani. Csak várj, és látni fogsz… amíg csak élsz és lélegzet van testedben, addig én gondoskodom rólad. Továbbra is bölcsességem teljességére tanítalak. Megóvlak az elbotlástól. Én, a Magasságbeli kedvedben jártam. Légy boldog lélek, légy boldog! Figyelj most, és értsd meg: A lélek számára nincs erõsebb méreg, mint a Szentlelkem elleni káromkodás. Nem nyer bocsánatot, aki Szentlelkemet káromolja. Vigyázzatok, nehogy úgy találjam, hogy Szentlelkemet káromoljátok! Ezért mondja nektek a Bölcsesség: Vigyázzatok, nehogy elhagyjátok a hitet és visszautasítsátok az igazság Szentlelkét, aki e napokban leszáll hozzátok, hogy életre keltsen fásultságotokból.

Engem ok nélkül gyûlöltek földi életemben, a kereszten mégis azt kértem mennyei Atyámtól, hogy bocsásson meg nekik. A világ, amely ma visszautasítja, kigúnyolja, rossznak és nevetségesnek tartja a kegyelem Szentlelkét, nem fog bûnbánatot érezni, amikor eljön az én napom. Ti, akik egykor már részesültetek Szentlelkemben, el fogjátok veszíteni a kegyelmet és nem fogtok másodszor megújulni, hiszen nem tudtok bûnbánatot tartani szívetekkel, és amikor eljövök, bánat nélkül, kõkemény szívvel, szárazon és gyümölcstelenül talállak benneteket… 1

Ki kell majd vágnom és tûzre kell vetnem benneteket, hogy elégjetek.

Ezért, a teljes igazságban mondom nektek, hogy nyissátok ki szíveteket és értsétek meg, hogy Szentlelkem ott fú, ahol Neki tetszik, és szabadon lélegzik küldötteimben. Ismerjétek föl õket gyümölcseikrõl, és ne legyetek saját elgondolástok rabszolgái! Tudnia kellene minden léleknek, hogy a gúnyolódás, a féltékenység, az elmarasztaló kritika, az elítélés és a rágalmazás ellentétben áll az igazság Szentlelkével. Ébren kellene lennetek, és imádkoznotok kellene, nehogy próbára legyetek téve! Ma ezt mondom nektek: Ha ajkatok visz bûnre, böjtöljetek ajkatokkal 2 , nehogy ítéletet hozzon rátok ajkatok és lelketeket szenvedéssel égesse meg. 3 Úgy szeressétek felebarátotokat, mint saját magatokat! Most azt mondjátok: Hiszen már megadtad nekünk ezt a parancsolatot. Igen, megadtam, de követtétek-e? Imádkozzatok, és kérjétek Szentlelkemet, hogy jöjjön, és pihenjen meg bennetek!

Vassula, az én Szent Nevem legyen mindig ajkadon és szívedben! Én vagyok a te Nevelõd, jót akarok neked. Vigasztalj meg, és legyen szíved az én menyországom! Fontold meg, ki vagyok én! Örömmel imádkozz, és kedvedben fogok járni. Dicsérj engem, és el nem múló világosságomba merítelek. Áldj engem, és adj elégtételt Szívemnek! Én magam fogok eljönni hozzád, átemellek küszöbömön és házamba viszlek. Igen, éppen úgy, ahogy a Võlegény emeli át menyasszonyát a küszöbön, én is vigyázva, nagy gyengédséggel és szeretettel viszlek, és megmutatom neked dicsõséges trónomat. Elküldtem hozzád Szentlelkemet a magasból, hogy megpihenjen benned, és olyan dolgokat tanítson neked, amelyekrõl sohasem hallottál, és hogy megmentsem veled együtt az embermilliókat. Maradj közelemben, édes tanítványom! Utunknak még nincs vége! Még meg kell tennünk egy mérföldet, hogy többi gyermekemet is megtanítsam a szent dolgok ismeretére.

Szent Nevem tiszteletére elküldelek sok nemzethez, és rád lesz írva tanításom. Megadom neked, hogy úgy beszélj, ahogy én szeretném. Most örvendezzen a szíved és értékeld azt, amit mondtam. Soha ne hagyj el! Szeress, és merülj el bennem! Szeretet vagyok.


1Jézus itt hirtelen elhallgatott, majd igen komolyan mondta a következõket:
2Jézus úgy gondolja, hogy tegyünk ígéretet a hallgatásra
3Jézus a tisztítóhelyre gondol

Égi Édesanyánk üzenete 2016. február 25-én Medjugorjéból

Medjugorje, 2016. február 25.

“Drága gyermekek! Ebben a kegyelmi időben megtérésre hívlak mindnyájatokat. Gyermekek, kevéssé szerettek és még kevesebbet imádkoztok. Elvesztetek, és nem tudjátok, mi a célotok. Vegyétek a keresztet, nézzétek Jézust és kövessétek Őt. Ő egészen a kereszthalálig odaadja magát nektek, mert szeret benneteket. Gyermekek, hívlak benneteket, térjetek vissza a szívvel való imához, hogy az imában megtaláljátok a reményt és életetek értelmét. Veletek vagyok és imádkozom értetek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

2016. február 25. SOK EMBERT AKAROK VISSZAVEZETNI MAGAMHOZ

1987. szeptember 21.

Istenem, mennyire kívánom, hogy minden ember szeressen Téged, Hozzád forduljon és ismerjen fel Téged!

Ó leányom, mennyire kívánom én is ezt!

Úgy tûnt, hogy Isten vágyakozik azután, hogy ez megvalósuljon.

Mennyire kívánom, hogy a világ megtudja, hogy Te mindig ennyire jelen vagy közöttünk. Hogy ennyire szeretsz bennünket! Mennyire kívánom, hogy ráébredjenek arra, hogy csupán átmenetileg vagyunk a Földön, és hogy Te vársz ránk. Mennyire kívánom, hogy szeressék egymást, hogy véget vessenek gyûlöletüknek és önzésüknek, hogy egymásért éljenek, hogy törõdjenek egymással, hogy imádjanak Téged, Atyánkat, hogy egyesüljenek. Mennyire kívánom, hogy higgyenek jeleidben, és ne rejtsék el azokat, azt gondolva, hogy ezzel kedvedben járnak. Mennyire kívánom, hogy belássák tévedésüket, és észrevegyék gazdagságodat!

Vassula, vágyaidat én adtam neked, beléd oltottam õket. Örökre megõrzöm benned, oltárom, lobogó lángomat. Terjeszd szavaimat! “Én, az Úr, megáldom garabandali gyermekeimet!”

Uram, terjesztem, amennyire tudom. Csatornákra van szükségem, hogy messzebbre is eljuttassam üzeneteidet.

Vassula, szemtanúkat adtam neked.

Barátaimra gondolsz, és Dávidra?

Másokra is.

Az egyházi tanúkra gondolsz, a papokra?

Igen Vassula, õk a te tanúid.

Igen, Uram.

Engedd, hogy szavaimat beléd véssem!

Jézus, eszembe jutott az az ember, aki egyáltalán nem hiszi, hogy Tõled való ez a lelki vezetés.

Tudom.

De miért?

Abból az egyszerû okból, hogy tudós.

Ó Uram, oly sok kívánságom van!

Nyugodtan kérj!

Nyugodtan kérjek?

Igen, kedvesem, kérj.

Bármit?

Bármit.

Azt kívánom Uram, hogy minden jóra forduljon. Azt kívánom, hogy az emberek szíve szeretettõl lángoljon irántad, és milliók imádjanak téged térdreborulva. Azt kívánom, hogy azt érezzék, amit én érzek, hogy mennyire szeretsz bennünket, milyen közel vagy hozzánk és mi milyen meghitten lehetünk Veled, aki Atyánk, Barátunk, Istenünk, mindenünk vagy egyben. Nem vetnéd rájuk fényedet, hogy felébreszd õket, ahogy velem tetted? Szeretném velük megosztani azt a boldogságot és meghittséget, amit Veled élek át. Kérlek Atyám, õk is gyermekeid.

Vassula, mindez megtörténik. Sok embert akarok visszavezetni magamhoz. Gonoszságuk ellenére segítek rajtuk. Ne fáradj bele Isteneddel együtt küzdeni! “Mi ketten?”

Igen Uram.

2016. február 24. BESZÉLJ VELEM!

1987. július 18.

Amióta Svájcba érkeztünk, nem érzem elég jól magam ahhoz, hogy írjak. Nem vagyok jól. elõször influenzás voltam, aztán szájfertõzést kaptam. Alig tudtam enni. Ezt szúró fájdalom követte oldalamban, már öt napja nem tudok miatta aludni, és még tart. Az influenza és a szájfertõzés elmúlt.

Jöjj, hadd mondjam el neked, mindez tõlemszármazik, ezekkel tisztítalak. Leányom, szeretlek, tanuld meg miképpen munkálkodom. Mindig támogatni foglak, akkor is, amikor szenvedned kell. Õrködöm feletted, és nem engedem, hogy folt essék lelkeden. Értsd meg, miképpen munkálkodom, de érezz is engem! Hadd halljam, hogy beszélsz hozzám, ne feledkezz meg rólam, sosem fogom megengedni, hogy bármi megelõzzön engem, én vagyok az elsõ. Megtisztítom lelkedet, hogy aranyként csillogjon. És most arra emlékeztetlek, hogy miért választottalak téged. Kimondhatatlan méltatlanságod és gyengeséged miatt választottalak. Az irgalom Istene vagyok. Most dolgozhatsz, de gondolj rám mindig! Én sohase tévesztlek szem elõl. Figyelj ajkamra, amikor hozzád szólok. Szeretlek. Jöjj, állj fel, állj elém, hadd halljalak most!

Valóban, egy ideje elhanyagoltam Istent. Mivel másik országba költöztünk, más dolgokkal foglalkoztam.

Engedd meg, hogy még egy kis ideigigénybe vegyelek!

Igen Uram.

Fogadd áldásomat!

Áldalak, Uram!

2016. február 23. PRÓFÉTÁIM SZINTÉN TESTEM RÉSZEI

1989. április 2.

Uram?

Én vagyok. Gyermeki hittel nézz rám, és tedd széppé Egyházamat!

Uram, miért van az, hogy egyeseknek olyan nehéz elfogadniuk e korszak prófétáit, és azokat a szavakat, amelyeket Te mondasz?

Bizony mondom nektek, hogy az én juhaim felismerik hangomat.

De Uram, a szkeptikusokat az sem gyõzi meg, hogy gyógyulások történnek, és nagy bûnösök térnek meg.

Vassulám, akkor sem lennének meggyõzve, ha szemük láttára támadna fel valaki… Izajás jövendölése vonatkozik rájuk : 1 “Hallván hallanak, de nem értik, látván látnak, de nem fogják föl, mert érzéketlenné vált e nemzedék szíve, fülük megsüketült, és becsukták szemüket félelmükben, hogy ne lássanak szemükkel, ne halljanak fülükkel, ne értsenek szívükkel, hogy meg ne térítsem és meg ne gyógyítsam õket.” Sokan elfelejtik, hogy prófétáim szintén Testem részei. Megadtam nektek azt a kegyelmet, hogy egységet alkothattok. Drága gyermek, egyeseket apostollá, egyeseket pappá, tanítóvá tettem, másokat meg a lázadás idejére tettem prófétává. Miért lep meg ez olyan sokakat, és miért nem fogadjátok el prófétáimat? Miképpen mûködhet Testem, ha egyik tagját levágják? Belefáradtam abba, hogy Testemet állandóan megcsonkítják és szétszaggatják. Virágom, fogadd szeretettel üldözõidet, ne ítéld el õket! Az én prófétáimat mindig üldözni fogják. Elítélik, megostorozzák, elnyomják, városról városra ûzik õket; megvetéssel néznek rájuk és megfeszítik õket. Így vonjátok magatokra minden szent ember vérét, amelyet a földre kiontottak. A Szentírás sohasem hazudik. Én vagyok az Ige. Jöjj gyermekem, arra neveltelek, hogy engesztelj a tisztítótûzben lévõ lelkekért! Imádkozz virágom! Nem tudod, hogy milyen nagy hatása van az imának a tisztítótûzben lévõ lelkekre? Oltsd ki tüzüket imával! Engesztelj értük ! Jöjj!


1 Iz.6,9-10


“Gyengéd Atya, ne sújtsd haragoddal ezt a nemzedéket,mert akkor mindnyájan elpusztulnak. Ne sújtsd nyájadat keserűséggel és gyötrelemmel, mert akkor a vizek kiapadnak, és a természet kiszárad. Akkor haragod fölemészt mindent, hogy nyoma sem marad. Akkor leheleted tüze lángba borítja a Földet, és pusztasággá változtatja. A látóhatáron egy csillag tűnik majd fel. Az éjszakát pusztulás rázza meg, és úgy hull a hamu, mint télen a hó, beborítva népedet, mint megannyi szellemet. Könyörülj rajtunk Istenünk, ne ítélj meg minket szigorúan! Emlékezz meg azokról a szívekről, akik örömüket lelik Benned, és akikben Te is örömödet leled! Emlékezz meg azokról, akik hűségesek Hozzád, és ne engedd, hogy erővel sújtson le ránk Kezed, hanem Irgalmasságodban emelj föl bennünket, és írd bele minden szívbe Törvényeidet. Ámen.”
Archívum
Locations of Site Visitors Map„Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!”Map
Imádott Jézusom! Te rettenetes kínszenvedések árán váltottál meg minket. Kínszenvedéseidre kérünk, erősíts meg minket! Te, Aki a Getszemáné kertben vérrel verítékeztél, mert halálfélelem kerített hatalmába, de a szent angyal megerősített, és ki tudtad mondani: „Atyám, ha lehetséges, múljék el Tőlem ez a kehely, de ne az Én akaratom legyen, hanem a Tiéd.” Drága Szent Jézusom! Kérlek, erősíts meg minket is! Add nekünk a Te erődet, küldd el hozzánk is szent angyalodat, hogy Veled együtt mi is ki tudjuk mondani, amit Te mondtál: „Atyám, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy Te.” Jézusom, Téged elítélt Pilátus, és Te némán elfogadtad az ítéletet. Kérlek, add meg nekünk is a Te lelki békédet, hogy elfogadjuk az igazságtalan ítéletet abban a hitben, hogy Te megváltottál minket, és ha mindhalálig kitartunk Melletted, egy jobb hazát adsz nekünk, ahol Veled együtt örökké boldogok leszünk. Drága Jézusom! Téged megostoroztak a mi bűneinkért. Te némán tűrted a fájdalmas ütlegeket. Kérlek, add meg nekünk is a Te erődet és a Te békédet, hogy elviseljünk Érted, és az Evangéliumért minden szenvedést, és azt a Te örök érdemeiddel egyesítve, Szűzanyánk hétfájdalmas Szeplőtelen Szíve és könnyei által felajánljuk Neked a lelkekért. Jézusom, Téged kigúnyoltak, leköpdöstek, Arcul ütöttek, és tövissel koronáztak. Így gyaláztak meg azért, mert kimondtad az igazságot: „Király vagyok. Az Én országom nem e világból való.” Drága Jézusom kérlek, adj nekünk is bátorságot, hogy megvalljunk Téged az emberek előtt. Még akkor is, ha ez az életünkbe kerül. Jézusom, Te vérző, sebes Válladon vitted fel a Golgotára a súlyos keresztet. Többször elestél, összeroskadtál, de mindig felálltál. Kérlek, add nekünk a Te erődet, hogy mi is végigmenjünk a keresztúton. Meg ne torpanjunk, vissza ne forduljunk, csak Téged kövessünk. Dagadt, sebes Arcod és Tested indítson minket részvétre Irántad, hogy el ne hagyjunk Téged, Megváltó Istenünket, Aki a mi bűneinket vetted Magadra, és helyettünk adtál elégtételt. Szenvedő Arcod képét nyomd a mi lelkünkre, hogy soha ne felejtsük, mekkora árat fizettél értünk! Jézusom, Téged hatalmas szegekkel szegeztek fel a keresztfára. Te ezt is békével, némán tűrted, mert tudtad, hogy áldozatoddal rengeteg lelket mentesz meg. Az egész világot, az egész történelmet. Kérünk, add nekünk a Te erődet, hogy soha ne magunkra, és saját szenvedéseinkre, áldozatainkra tekintsünk, hanem mindig csak Rád, hogy megtegyük akaratodat, és ez által példaképek lehessünk az elkövetkező nemzedékeknek. Ránk is úgy tekintsenek, mint az Egyház magvetésére, mert az Egyház ereje, és örök példája a vértanúk hite és hűsége. Drága Jézusom! Nagy volt a mi váltságdíjunk. Ezért nem vagyunk a magunkéi, hanem a Tied, Aki megváltottál minket. Kérve kérünk, tudatosítsd ezt bennünk, és add kegyelmedet, hogy maradéktalanul teljesítsük ránk vonatkozó örök szent tervedet! Erre áldj meg bennünket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Drága Jézusunk, golgota kereszted lábánál, és a Szentháromság Szeretetlángja körül letérdelünk, megfogjuk egymás kezét, egymásnak támasztjuk keresztjeinket, együtt visszük, és pajzsként védjük a Szentháromságot az Oltáriszentségben. Drága Szűzanyánk, tisztíts meg minket rendetlenségeinktől és rendezetlenségeinktől, esdj ki számunkra minden szükséges kegyelmet a Mennyei Atyától, és kérd meg Őt, hogy újítsa meg a már meglévő kegyelmeinket! Kérünk Téged, hogy helyezz minket a Szentháromság jelenlétébe, ölelő szeretet-áramába! Drága Jézusunk, a te szent véreddel, Szűzanyánk, a te édesanyai palástoddal, könnyeiddel, drága Szentlélek a te szeretetlángoddal és drága Mennyei Atya, a te védelmed pecsétjével * Födjetek be minket tetőtől-talpig, testünket, lelkünket, szellemünket, gondolatainkat, szavainkat, cselekedeteinket, érzéseinket, vágyainkat, álmainkat, akaratunkat, erőnket, tudatunkat és tudatalattinkat. Födjétek be és védelmezzétek minden tulajdonunkat, ingó és ingatlan javainkat (beleértve telefonjainkat, járműveinket is). * Védelmezzetek meg minket a gonosz erő minden támadásától és kísértésétől! Védelmezzetek meg a betegségtől, bajtól, balesettől, háborútól, éhínségtől, katasztrófáktól, üldöztetéstől és átkoktól, minden okkult támadástól! * Ugyanígy fedjétek be és védelmezzétek meg szeretteinket és az ő tulajdonaikat, közösségeinket, rokonainkat, barátainkat, minden ránk bízott embert, akiket hordozunk. Védelmezzétek meg a papokat, legfőképpen a magyar katolikus papokat és szerzeteseket valamint a szentatyát. Védelmezzétek meg az ifjúságot, legfőképpen a magyar ifjúságot, a családokat, legfőképpen a magyar családokat. Födjétek be és védjétek meg a magyar nemzet minden tagját, egész Nagymagyarországot. Védjétek meg a politikusainkat, a betegeket, haldoklókat, magatehetetlen, idős embereket, minden szenvedőt. (Szenvedéseiket felajánlom az ő nevükben engesztelésül). Födjétek be és védelmezzétek a közömbösöket, a kárhozat útján járó embereket, hogy ne tudjanak nekünk ártani, és mindazokat, akik meghalnak hogy ne kárhozzanak el. Minden fent említett személyt belehelyezek Jézus szívsebébe. Drága Szentháromság, a Szűzanya Szeplőtelen Szívén át felajánlom Nektek engesztelésül életemet és halálomat, életem minden napját és éjszakáját. Jézus szenvedéseivel egyesítem az én apró kis szenvedéseimet, és így ajánlom fel minden cselekedetemet, lépésemet, szívdobbanásomat, lélegzetvételemet, kimondott szavaimat egy-egy invokációként és imafohászként. Felajánlom a szabad akaratomat, minden imámat, böjtömet, minden napom minden percét, főleg a mai napomat engesztelésül. Drága őrangyalaink és védőszentjeink, járjatok közben értünk, vigyázzatok ránk és legyetek velünk egész nap. Lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen és tekintetünk összeforrjon, ajkunk együtt könyörögjön az Örök Atyához irgalomért! AmenFree counters!
Legutóbbi hozzászólások
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Új éneket írtam nekik, melyet a szeretet húrjain kell eljátszaniuk 2018. szeptember 7. Gyermekem, ma ismét az irántad érzett állandó szeretetemről szeretnélek biztosítani téged. Szívem lilioma, Én vagyok a te lelkednek Őre. Megóvlak a bűnösök sorsától, hogy ártatlanul élhesd az … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Álságos nemzedék! Száműztél Minket az életedből 2018. június 18. Uram? Én vagyok. Emeld fel a szívedet szüntelenül Hozzám! Sohasem foglak elhagyni száműzetésedben. Lelked továbbra is megkapja nemes utasításaimat, hogy egyre jobban megismerd akaratomat. Együtt fogunk dolgozni, galambom. Műveim meg fogják … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Leszállok a ti időtökben, hogy lángra lobbantsam ezt a nemzedéket 2018. május 31. Béke legyen veled, tanítványom! Az Én békémet adom neked. Tudod mit adtam neked? Tüzet adtam a kezedbe. Az Én tüzemet. Ez a tűz minden értelmet meghaladva beborítja … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Szeretetemet zene, költemények és erények által fogom kinyilvánítani 2018. április 27. Áldott legyen az én Uram, aki megmentett az eltévelyedéstől és az eleséstől, és feltörte kalitkámat, kiszabadított, hogy elrepülhessek a Megtévesztő elől. Segítségünk Jahve Szent Nevében van, aki a legkegyelmesebb, … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Ezt az üzenetet Kanadában kapta a SÁRGA LILIOM /YELLOW LILY/ nevű látnok a mi Urunktól, 2018 február 24-én.
   Isten kedves Népe, Szeretnék feltárni Előttetek egy újabb gyönyörű kinyilatkoztatást, amit a kanadai látnok, Yellow Lily /magyarul Sárga Liliom/ kapott. Jézus egy nagyon elszomorító, titkos szenvedéséről beszélt neki, amit a Nyelve által szenvedett el. Tehát hogy engesztelhessük Őt ezért a … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Én vagyok a te Lelkivezetőd és Tanácsadód 2018. január 16. Ó, Uram, Te egyedül csak engem ajándékoztál meg azzal a rendkívüli adománnyal, hogy Mennyei Udvaraidban lehetek, ahol maga Jahve nevelt és tanított engem, és én bármikor, amikor csak akarom, szólíthatlak … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Boldog az az ember, aki Szavaimon elmélkedik, és kinyitja szívét, hogy befogadjon engem 2017. december 11. Gyermekem, dicsérd háromszorosan Szent Nevem! Ne törődj azokkal, akik megvetnek és semmibe vesznek! A gonosz természet tönkreteszi az embert. Csak annak szentelj figyelmet, ami … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Szűzanya üzenete Little Pebble által
   2017.12.08. Little Pebble: Most este 7:40 van.   A fehér kereszt mint mindig az égen tűnt fel. Miközben a rózsafüzért imádkoztam, a kereszt rózsaszínűvé változott, és egy alagút jelent meg mely rózsavirág alakú volt. Ennek az alagútnak minkét oldalán egy- … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Felfedem Királyságom gazdagságát és nagyszerűségét, és Fenségem magasztosságát 2017. november 29. Vassulám, az Én békémet adom neked. Engedd, hogy kinyilatkoztassam neked a Szavamat, buzgó szolgám! Én, a te Megváltód, rád bíztam mondanivalómat, hogy megmutassam neked a dicsőségemet általad, egy nyomorúságos … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus szavai Little Pebble testvér által
   Little Pebble Üzenet Jézustól: 2017 november 6. Pebble: Egy óriási angyal állt előttem kezében tartva a fehér keresztet. Az angyal mögött egy másik nagy fehér kereszt volt látható,feje felett pedig egy zászló lebegett,amelyre ez volt írva: “Alleluja, Alleluja. “ Amint … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. május 30. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! A világ megtisztítása már folyamatban van. A rengeteg természeti katasztrófa ezt jelenti. Készüljetek, mert hamarosan kiárasztom rátok a Szentlelket, Akinek világosságában meglátjátok egész életeteket. Mindenki látni fogja gondolatait, szavait és cselekedeteit. Ha ez megegyezik törvényeimmel, akkor életszentségben éltek, és nincs mitől félnetek. Rátok mondtam: „Emeljétek föl fejeteket, […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. április 5. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Imára hívlak fel benneteket. Imádkozzatok még többet, mert mondom nektek, az ima megbénítja a sátánt. Haladékot kaptok Atyám irgalmas szívétől, mert nem akarja, hogy csak egy is elvesszen közületek, hanem azt, hogy megtérjen és éljen. Az ima kulcs a békéhez és az üdvösséghez. Leesdi a kegyelmet, megnyitja […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által
   Nagyböjt 2019 2019 03. 02. Szűzanya ! Gyermekeim! Hamarosan kezdődik a nagyböjti időszak. .Arra kérlek benneteket, hozzatok még több áldozatot, mert oly nagy a baj, mindenhol, különösen a családokban. Csatlakozzatok a plébániátok rózsafüzér társulatába, és imádkozzátok Velem együtt a rózsafűzért. Így alkossatok egy hadsereget, mert csak így tudok segíteni nektek. Minden közösségi összejövetelen imádkozzatok egy […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. március 26. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Arra vágyom, hogy minden ember szívébe betérjek a Legméltóságosabb Oltáriszentségben, a hétköznapokban éppúgy, mint a vasárnapokon és az ünnepnapokon. Kizárólag rajtatok múlik, hogy befogadtok-e, vagy csak vasárnap szakítotok Rám időt. Ó, ha tudnátok, mekkora kincs vagyok: maga az Isten száll le közétek, magát az Istent fogadjátok szívetekbe, […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Az Antikrisztus Róma városában 2019. 03. 03, Vasárnap Az Úr és az ő szeretett édesanyja egy olyan helyre vezetett, ahol az Egyház legmagasabb rangú bíborosai, püspökei és papjai gyűltek össze a hamispróféta jelenlétében, aki Szent Péter katedrája előtt állt. Mindenki kezében egy tekercs volt, melyben a saját aláírásaik is szerepeltek. Láttam az Antikrisztust, ahogyan végig […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. március 2. Váratlanul ezt a kérdést hallottam a lelkemben: Amikor Jézus a földön élt, ott volt-e a Mennyben? Jézus válasza: „Mindig is Atyámmal voltam Istenségemben. Azért vonultam el imádkozni, hogy emberségemben is Atyámmal legyek.” Szentírási megerősítés: Lukács 4, 14-15: „Jézus tanított” 2019. március 5. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Észrevettétek, hogy már ritkábban szólok […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Gyertyaszentelő Boldogasszony 2019. 02. 02, Szombat Többen elmentünk a Szent Korona elé, hogy a Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén ismét felajánljuk országunkat Istennek. Az Úr korábban elmondta, hogy Mennyei Édesanyánk ünnepein különösen megnyílik az Ég a kegyelmekre. A felajánlás pillanatában láttam Jézust a kereszten, és a kereszt alatt Magyarország térképe helyezkedett el. Hazánk határai körül hatalmas felhők […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. február 5. Az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Közel van mindennek a vége. Készüljetek, mert hamarosan kiontják véreteket. Már eltervezték megsemmisítéseteket. Hatalmas keresztényüldözés vár rátok. Az idő itt van. Mindent előre közöltem veletek. Tudtul adtam a jövőt. Ami most következik, az nem az Én akaratom: csak megengedem, mert tiszteletben tartom az emberek szabad akaratát. Drága […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   A Szűzanyának felajánlott gyermekek különleges kegyelemben részesülnek 2019. 01. 01, Kedd Láttam a Szűzanyát, ahogyan minden szülő és gyermek mellett jelen van a világban. Ő szüntelen imádkozik a szülőkért, még akkor is, ha a szülők nem vallásosak és nem imádkoznak. A Szűzanya minden gyermeket vezet és nem engedi el a kezüket annak ellenére sem, ha […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. január 2. Az Úr Jézus: „Ezt üzenem X-nek: Bízzon Bennem nagyon! Bizalma mértékében adom neki kegyelmemet. Csodákat fog megtapasztalni életében. Mindig vele vagyok és gondoskodom róla. Most fogom megszabadítani végérvényesen. Megáldom őt Szívem gondviselő szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” Szentírási megerősítés: Máté 26, 52: „Jézus szólt”