2016. szeptember 20. FEGYVEREZZÉTEK LE AZ ELLENSÉGET, GYÕZZÉTEK LE A MEGOSZTÓT! AZÉRT TÁMASZTOTTALAK FEL, HOGY DICSÕÍTS ENGEM

1994. június 11.
USA, South Hadley, MA

Uram?

ÉN VAGYOK. Fogadd békémet! Halljad hangomat! Leányom! Kiárasztom rád Lelkemet, és megnyitom szájadat ma este. Szavaim mannaként fognak rájuk hullani sokak épülésére. Lelki táplálékommal töltöm meg szájukat, és ha egyszer beteltek, dicsérni és dicsõíteni fognak engem. Mondd meg nekik, hogy aki a dicsõséges trónon ül, békéért, kiengesztelõdésért és szeretetért kiált. Magasztalni akarjátok Nevemet? Akkor most azonnal induljatok és engesztelõdjetek ki testvéreitekkel!

Sohasem lesztek oly közel Szívemhez, mint a kiengesztelõdés e pillanatában… Fegyverezzétek le az ellenséget, gyõzzétek le a megosztót hátralévõ napjaitokra… Jöjjetek, szeretetet kérek tõletek, és nem foglak többé hibáztatni benneteket. Áldott gyermekem, 1 így meg foglak menteni a felfuvalkodottságtól. 2Ne tagadd, hogy inkább pihennél, mint diktálásomra írnál… 3

Igaz, nagyon fáradt vagyok.

Csak még egy szót! Vassula, mindörökre a Szívemben kívánlak õrizni, szeress ezért engem…

Haragszol most, Uram? 4

Nem haragszom. Tudom mennyire túl vagy terhelve, és ismerem teherbírásodat. Csupán szeretetet kérek tõled! Tarts engem mindig lelkedben, szívedben és szemed elõtt, és akkor diadalmas koronával fejezed be velem együtt ezt a mûvet. Hadd leljem benned gyönyörûségemet! Támaszkodj rám! Azért támasztottalak fel, hogy dicsõíts engem. Azért támasztottalak fel, hogy egy napon ezt mondhassam: “Nézzétek! Õ az, akit arra választottam, hogy szeretetével dicsõítsen engem. Õ az, akit eljegyeztem. Õ az én menyasszonyom és kedvesem, akinek saját arcvonásaimat adtam, hogy tegyen tanúságot a Szeretet mellett. Õ az, akit Szentlelkem bölcsességgel ajándékozott meg és felkente jelemmel. 5 Ó, milyen gyönyörûségemet lelem abban, hogy feltámasztottam, mivel most elmondhatom, hogy nemzedékében senki sem szeret engem úgy, mint õ. Kívánságom teljesült, nem hiába tanítottam. Nevem tiszteletére tettem, amit tettem.”

ÉN VAGYOK mindig veled van és körülvesz téged, gyermekem. Sohasem vagy egyedül, és Szívem repes az örömtõl, valahányszor kiejted Nevem, hogy dicsõíts engem. Hadd tudja meg mindenki, hogy a Szent Isten parancsol mindennek, és hogy kimeríthetetlen Irgalom vagyok. Szeretlek. Légy békében! IC


1 Jézus felém fordult, hogy hozzám szóljon,
2 Jézus hirtelen megszakította a diktálást, és arra kért, hogy nagyon komolyan kövessem Õt
3 Nagyon fáradt voltam, és Jézus tudta ezt.
4 Bár nem látszott haragosnak.
5 amikor Jézus jelenik meg a nyilvánosság elõtt helyettem.
Kategória: Napi | A közvetlen link.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.