2016. október 27. NAPJAITOKBAN FEL FOGNAK VIRÁGOZNI AZ ERÉNYEK

1997. február 18.

Zsoltárom és Himnuszom,
én Amenem,
Bátyám, Nõvérem és Barátom,
Atyám és Anyám,
én édes Illatom és Tömjénem,
Napfényem és Világosságom,
tündöklõ, soha meg nem szûnõ Lángom,
Lakomáim sorozata,
erõm és biztonságom Sziklája,
Kibontakozásom és Gazdagságom,
az örökkévalóságba vezetõ Kapum,

mi késztet Téged arra, hogy örömtõl repess
az elõtted lévõ porhalom láttán?

Tökéletes semmiséged indítja Szívemet arra, hogy repessen az örömtõl és vonja magára körülöttem álló angyalaim figyelmét.

Te vagy, egyedül Te
az én Kelyhem…

Mit nem adnék meg annak, aki ily gyenge…
Legyen áldott futásod, melyet velem teszel meg a világban, mert sok lelket fog megmenteni. Hajoljanak meg még a hegyek és a dombok is, amikor hallják békeénekemet, melyet népemnek adok. Emlékeztesd õket arra, hogy megvédem a legszegényebbet. 1 Mondd meg nekik, hogy napjaitokban fel fognak virágozni az erények, és teremtésemre hamarosan egyetemes béke fog kiáradni, mert birodalmam tengertõl tengerig fog kiterjedni.
A vadállat rettegni fog színem elõtt, és ellenségeid, akik az én ellenségeim, a porban fognak csúszni.
Az Amen útban van, hogy emésztõ tûzzel megtisztítson minden népet, mert iszonyodom a hitehagyók tetteitõl. Munkához látott a menny, ezért hordozz engem mint ruházatot, hogy hirdesd találkozóinkon az Amen szavait! Kövesd lábnyomaimat, melyek vértõl áznak!
Szeretlek, gyermekem, fordulj meg és nézz rám, azután mondd, hogy te is szeretsz engem.! A köztünk lévõ szeretet nem ér véget, szeretetem örökké tart. Igyekezz követni engem! Töltekezz szeretetemmel! Én, Jézus, megáldalak téged.


1 A lélekben szegényeket.

23. Üzenet.
Táborhegy—a Színeváltozás hegye.
1997. február 18. Szent Simon apostol.
A Szent Angyal:
” Te ember, te por, szent helyen állsz. Isten kegyelme hozott ide, hogy küldetésedben megerősödj.
Látni fogod, hogy Isten mit készített elő és mekkora szeretettel vesz körül. Halljad a szavakat:
” Ne félj! Megerősödést nyersz, még mielőtt a világ pusztává lesz. Állj fel, ne félj, mert az égből vigyázunk rád. Nagy Isten, Jézus Krisztus, légy áldott Színeváltozásodban. Te Isten vagy, az igazi Messiás. Atya, Te rámutattál szeretett és egyszülött Fiadra, hogy az emberiség Őbenne megismerje szeretetedet. Légy áldott. Te megmutatod dicsőségedet, amely örökké megmarad.

Amen.”

24. üzenet
Betlehemben.
1997. február 18. Szent Simon apostol.
Az Ember:
” Fénysugarak terjednek minden irányban és megjelenik hét Angyal az égen. Mind aranycsészét és olajágat tart a kezében. Hallom, csodálatos szép Himnuszt énekelnek.”
A Szent Angyalok:
” Ábrahám Istene, Izsák Istene és Jákob Istene mind magasztalunk és áldunk minden gondolatodért és művedért, amely maga a bölcsesség. Neved dicsősége elterjed az egész Földön. Te , Aki Vagy, Neked legyen dicsőség a magasságban. Neked mondunk dicséretet, dicsőséget ás hálát, mert Te Háromszor Szent Vagy. Milyen nagyszerűek és bölcsek a Te utaid, Te rendezed a Nap felkeltét és lemenetelét. A TE dicsőségedre világítanak a csillagok az égen.
A Teremtés tükrözi nagy szeretetedet. Nagy Isten, dicsérünk Téged. Magasztaljuk a pásztorok hitét, akik a Messiás születését hirdették. Magasztaljuk az alázatosságukat, amely felismerte Isten titkait. Ábrahám Istene, Te nagy Vagy műveidben, Tiéd a bölcsesség és a szeretet.”
Az Ember:
” Fényes világosság van az égen, ahol ismét hét Angyal jelenik meg. Mindegyik kezében, teleírt aranyedény, de a betűket nem tudom elolvasni. Minden edényben égő láng van. A fényből fénykereszt keletkezik, amely az egész eget megvilágítja. Sok Angyalt veszek észre, akik félkört alkotnak. Hirtelen megjelenik az Istenanya, karján a gyermek Jézussal.”
Az Istenanya:
” Kedves földi gyermekeim, és az Anyaszentegyház gyermekei. Az Örök Atya küld hozzátok, mint a nagy Reménység és Szeretet Anyját. Fiam, szeretettel köszöntelek a próféták és az ősatyák Istenáldotta országában. Fiam, ne szólj semmit, de figyelemmel hallgasd meg, amit az egész emberiséggel közlök. Én a Reménység Anyja vagyok. Reménységet hozok,— amely az Én Isteni Fiam. Ő az egész világ és a ti Reménységetek, a jó és a rossz közötti utolsó harcban. Fiam a ti Mesteretek és Útmutatótok. Ő az Út az Igazság és az Élet. Mint a Szeretet Anyja jövök a Földre, Aki a szeretet forrását, Jézus Krisztust a Szívében hordozza. Ő választott ki arra, hogy a testté lett Isteni Ige Anyja és hordozója legyek. Akarom, hogy az Istenszeretetetek és a Fiamhoz való hozzátartozásotok életetek által láthatóvá legyen. Hitetek tökéletes legyen és erős. Az Örök Atya ma, mint a Reménység Anyja küldött hozzátok, mert mint a világosság Fiai kell, hogy a reménységet szívetekben hordozzátok. Az Istenben és az Istennel való élet reményt és bizalmat ad. Ezt az igazságot azon a helyen hirdetem meg, ahol a pásztorok a remény és az öröm üzenetét kapták. Itt született a világ Megváltója.
Gyermekeim, olyan világban, ahol Istent és parancsait elfelejtik. és szeretetét megvetik , kétely és félelem tölti el az emberi szíveket. A bekövetkező események és a nehéz napok ellenére kell, hogy az Isteni Fiammal való találkozásotok reményteljes és örömteli legyen!
Mindazoknak, akik az igazságban élnek, nem kell félniük. De akik az Istentől és az Ő szeretetétől eltávolodtak, tartsanak bűnbánatot és kérjenek bocsánatot. Hordozzátok a reményt a szívetekben és tegyetek tanúságot a reményről és a szeretetről.”

Kategória: Napi | A közvetlen link.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.