2016. április 24. JAJ AZOKNAK, AKIK A MEG NEM SZÜLETETT GYERMEKEK ÁRTATLAN VÉRÉT ONTOTTÁK!

1991. március 20.

Én, Jahve, vagyok a te Atyád. Jöjj, mellettem fogod munkádat végezni, leányom. Mindennap új erõt adok neked, mert ez szükséges mûvemhez, amely be fogja járni az egész világot. Meggyújtottam lámpásodat, hogy láss, gyermekem. Kiválasztottalak, hogy csarnokomból tanítsalak. Saját szájamból kaptad Szavamat. Vigyázz tanításomra, mint szemed fényére!

Igen Uram és Istenem!

Én, aki Minden vagyok, még a te semmiségedre is kiáradok most, és mint a pára, mely mindent belep, be akarom takarni az egész teremtést, az idegent és a legjobb barátot is, mert féltékenységem 1 legyõzte szándékomat, hogy próbára tegyem teremtésemet. Egyetlen célból: szeretetbõl teremtettelek, hogy szeress engem. Amikor a test már elhasználódik, mindörökre Lelkembe fogadom azt, aki tetszésemre volt.
De jaj annak, aki nem félt engem!
Jaj annak, aki sohasem tekintette õrültségnek a gonoszságot és esztelenségnek a haragot!
Jaj annak a szívnek, aki azt hitte, hogy saját erejébõl, saját erõfeszítésébõl és nélkülem elérheti a mennyet!
Jaj annak, aki nem engedelmeskedett parancsolataimnak!
Jaj annak, akinek szíve tele van rosszindulattal!
Jaj a sakáloknak, akik éjszaka szerveznek összeesküvést!
Jaj annak, aki ítéletet mondott testvérére, és ezért testvérének félelemben kellett élnie!
Jaj azoknak az ajkaknak, amelyek hamis tanúságot tettek!
Jaj azoknak, akik a meg nem született gyermekek ártatlan vérét ontották! A pokol lesz osztályrészük!
Jaj a tisztátalannak, aki bûnös állapotban veszi magához Fiam Testét és Vérét! Mennyire irtózom tõlük!
Jaj annak, aki azzal bánt meg, hogy visszautasítja a gyónást és a feloldozást, és bûnösen fogadja Fiamat!
Bánjátok meg bûneiteket! Tartsatok bûnbánatot! Mire jó nekem tett felajánlástok, ha kígyó lakik bennetek? Ha megkérdeztek: “Mit kell tennünk, hogy elnyerjük az örök életet?”, azt válaszolom: Tartsatok bûnbánatot, kövessétek parancsolataimat, teremjetek jó gyümölcsöt, és én angyalaim jelenlétében felajánlom nektek azt a lakóhelyet, amelyet számotokra tartottam fenn. Vigyázzatok, és legyetek résen! Engedjétek, hogy pusztaságotokban úgy nyilvánítsam ki Lelkemet, ahogy nekem tetszik, akkor, amikor nekem tetszik, és annak, aki nekem tetszik: hogy megmentselek benneteket!

Javíts meg minket Jahve, szeretõ Atya, szelíden és irgalmasan, de gyorsan!

Szeress, imádj, és engem helyezz az elsõ helyre mindenek fölé!…

Taníts meg minket arra, hogy szeressünk Téged és soha többet ne bántsunk meg! Nélküled reménytelen vagyok, ó Abba!

Állandóan rajtad van tekintetem, gyermekem, és Lelkem erõsebben kiárad rád, mint valaha, hogy semmi se maradjon belõled. Minden vagyok, és be tudlak tölteni világosságommal.
Ó teremtés! Hûséges vagyok és szelíd. Hagyd, hogy szabadon cselekedjek, teremtés! És irántatok érzett nagy szeretetemben Lelkembõl töltöm be lelketeket istenséggel. Hagyd, hogy szabadon cselekedjek, és megszüntessem közömbösségedet, amely ebbe a nagy hitehagyásba és lelked romlásába vitt téged. Hadd töltselek el tüzemmel, hogy hûséges és buzgó szolgámmá légy! Hadd alakítsalak át, hogy Lelkem gyönyörûsége légy! Én vagyok, AKI VAGYOK van veled!
Légy áldott és fogadd békémet te, aki olvasol engem!


1 féltékeny szeretetem

Kategória: Napi | A közvetlen link.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.