2015. december archívum

2015. december 30. JÖJJ HOZZÁM, MIELÕTT LENYUGSZIK A NAP!

1990. április 3.

Utánad vágyakozom Jézusom, Szabadítóm, aki kiemeltél a mélységbõl. Tudom, hogy gyengéden bánsz velem, és azért adsz szenvedést, hogy nevelj. Légy ismét Szabadítóm! Újítsd meg örömömet! Gyomlálj ki belõlem minden rosszat, mivel Te a szentséget és a szív õszinteségét szereted.

Légy az én békémben gyermekem! A szenvedés az én adományom, hogy szentté tegyelek. Én leszek kendõzetlen lelked édes gyötrelme, elméd gyötrelme, ajkad betölthetetlen szomjúsága, szíved dobbanása. Nyisd fel szemedet, lélek, és haladj a szentség útján! Ajánld fel nekem akaratodat! Nyisd fel szemedet, és láss, lélek! Nézd, milyen nyomot hagytam magam után! Vérem jelzi utamat, kövesd ezeket a nyomokat! Hozzám vezetnek. Ne keress társakat, és ne kérdezd: mi ez, vagy mi az? Erõm nem hagy elesni, jöjj hozzám lélek, és felkínálom neked kelyhemet. Bár kelyhem keserû, igyál! Igyál, dicsõíts, és mirhaként öntöm rád áldásaimat. Figyelj Vassula, leányom; bár ellenségeim körülvesznek téged, te sértetlen maradsz. Ezért ne félj, hanem haladj! Kövesd Vérem nyomát, és ne nézz se jobbra, se balra! Elõtted állok, és rád várok, hogy megszenteljelek. Jöjj! Egyedül jöjj, nem akarok vetélytársakat! Irántad érzett nagy szeretetemért egyél kevesebbet a tisztulás e napjaiban! Én vagyok a te Megváltód, aki ennek az útnak a végén áll. Nyisd ki a szemed, és nézd érted ontott Vérem nyomait! Legyenek ezek a napok emlékezetesek számodra! Ébredj lélek! Miért alszol? Jöjj, és belõlem meríts erõt! Jöjj, és megenyhítem szomjadat, ha te is csillapítod szeretet-szomjamat.

Ez a te tartozásod leányom, mivel én voltam az, aki eljöttem, hogy megszabadítsalak a mélységbõl, én jöttem segítségedre, és kinyilvánítottam elõtted nagy szeretetemet. Jöjj most, és ajánld fel nekem akaratodat! Enyhítsd buzgón betölthetetlen szeretet-szomjamat! Hagyd néhány csepp szeretetedet kiszáradt ajkamon! Úgy fogom fogadni, miként pusztai vadvirág a reggeli harmatot.

Lélek! Nem voltál ártatlan, és hûséges sem voltál, mégis megbocsátottam neked tisztaságom és világosságom által. Eltöröltem minden bûnödet. Örvendeztess meg, emeld rám tekintetedet, és nézz a zászlóra, amelyet kibontok feletted! Sokak közül választottalak ki, hogy általad mutassam meg az emberiségnek a szeretet és az irgalom zászlaját. Most kibontom fejetek felett, nemzedék! Ahogy a szerelmes követi kedvesét, úgy járkálok mindenfelé, és keresem, hogyan nyerhetnélek meg magamnak az örökkévalóságra. Mutasd meg nekem, nemzedék, hogy falad mögött találok még hûséges barátot… És ha hûséges barátot nem is lelhetek, de legalább egy ingadozót találok… akkor hamisságotokat õszinte beszéddé teszem, nehogy lesújtson rátok a csapás napja.

Barátom, aki még a rossz és a jó között ingadozol, ne légy langyos! Még mindig nem érted, hogy Szívem belebetegszik a szeretetbe? Jöjj, és érezd szívdobbanásaimat! Csodálatos szerelmi ének minden dobbanása! Neked szól, barátom, a Szeretet féltékeny szeretetének hívása. Jöjj hozzám, mielõtt lenyugszik a nap, és lehull rád fátyolként az éj homálya. Jöjj hozzám, ne hagyj ismét aggodalomban holnapig. Jöjj, mielõtt még a szélvihar és a tûz ideér, és szétszór, mint a pelyvát. Jöjj hozzám, és õrködni fogok lelked felett a megpróbáltatás napjaiban. Hadd halljam lépteid neszét! Hadd halljam hangodat az éj leszállta elõtt… 1 A fügefa beérett, és nemsokára ehettek elsõ gyümölcsébõl. Boldogok vagytok, akik éheztek, mert jóllakhattok .

A Szeretet szeret téged. Az én házam a te házad. Jöjj karjaimba, és elárasztom szárazságodat szeretetem folyamával! Jöjj, én, Jézus mérhetetlenül szeretlek.


1 Jézus eddigi könyörgõ hangja hirtelen megváltozott.
a

Exkluzív interjú Róma vezető ördögűzőjével, Gabriele Amorth atyáva

2015 dec.30./ Lifesitenews/- Mindössze másfél év van hátra a Szűzanya fatimai jelenésének 100. évfordulójáig. Szűzanyánk itt határozott utalást tett a gonoszságra, amely Oroszországból jön, ha nem lesz az az Ő Szeplőtelen Szívének odaszentelve. Azóta, némi késéssel ugyan, de számos felajánlás történt, Oroszországért és a világért is különböző pápák által. Többek között a II. János Pál pápa által vezetett 1984 márc.25.-i felajánlás a világ összes püspöke jelenlétében.

Azonban a 90 éves, ördögűzők püspöki testületének dékánja, Gabriele Amorth úgy véli, hogy amit a Szent Szűz kért, még nem lett teljesítve.

Jelen voltam márc.25.-én a Szent Péter téren. Az első sorban voltam, a Szentatya közvetlen közelében. II. János Pál pápa fel akarta ajánlani Oroszországot, de a környezetében lévő személyek nem, attól tartva, hogy az ortodoxok ellenkeznek. És így majdnem meghiúsították a felajánlást. Ezért, amikor térden állva felajánlotta a világot, az előzetesen kiosztott szöveg helyett azt mondta, hogy felajánlja „azokat a nemzeteket, melyek felajánlását a Szent Szűz különösen kérte”. Szóval, közvetve ez magában foglalta Oroszországot is. De egy egyedi felajánlás még nem történt. Valójában ez meg fog történni..

LSN: A Szűzanya megmondta előre Fatimában, hogy mártírok vére fog ömleni, ha nem lesz megtérés. A mártírok vére bőségesen ömlik azóta is: mennyi ideig fog ez tartani, mielőtt Isten büntetést küld az emberiségnek?

Amorth atya: Nézze, ma több mártír van, mint a kereszténység első századaiban. Csak gondoljunk a Közel-keletre, ahol számos keresztény lett csak azért kivégezve, mert keresztény. Mártírok hatalmas tömege van. De ne felejtsük el, amit Szűzanyánk mondott: „A végén Szeplőtelen Szívem győzni fog.” A Szentatya felajánlja nekem Oroszországot, amely meg fog térni és a világra majd egy békés időszak köszönt. Hamarosan nagy eseményeknek leszünk tanúi…

LSN: Mikor?

Amorth atya: Nehéz arról beszélni, amiben még nem élünk. Nem vagyok próféta. Egykor Izrael elfordult Istentől, hogy a bálványokat imádja. A prófétákkal keményen elbántak. Végül Isten megbüntette őket. Ma a világ nem fordul el Istentől, mert eleve bálványimádó. Puszta ateizmust vall, hogy a tudományt az oltárra emelje. De a tudomány nem hoz létre, csak felkutatja azt, amit Isten már megalkotott. Az Úr nélkül még a haladással is vissza lehet élni. Látjuk ezt a törvényekben, melyek egyenesen természetellenesek, úgy mint a válás, az abortusz, az azonos neműek házassága…Elfelejtettük Istent! Ezért Isten hamarosan elemi erővel figyelmeztetni fogja az emberiséget. Ő tudja, hogyan emlékeztessen minket az Ő jelenlétére.

LSN: Az a szóbeszéd járja, hogy nemrég említést tett egy nyolc hónapos vagy annál rövidebb időtartamot illetően. De úgy gondolom, hogy nincs pontos időpont…

Amorth atya: Azt hiszem, közel vagyunk hozzá. Egyre közelebb. Az Úr hallatni fog magáról, és a világ válaszolni fog a hívására. Optimizmussal tekintek minderre, mert Isten mindig értünk cselekszik, hogy elérjen valami nagyobb jót a ránk mért büntetésnél, melynek célja, hogy felnyissa az emberiség szemét, amely elfelejtette és elhagyta őt. „Bármerre tekintek, hatalmas Isten, Látom Műveidet és csodállak, felismerlek önmagamban Téged”. Mindig az Urat kellene kutatnunk, nem szabadna felednünk a „Forrást”, mindennek a kiindulópontját, ahogy sajnos manapság történik. 26 évig voltam Pió atya mellett és emlékszem milyen dühös volt a televízióra, mint új találmányra. „Majd meglátod, mit fog ez tenni.” – mondta. Jó dolgokat is lehetővé tett. De én közvetlenül az emberek közelében vagyok és látom, hogy hány embert tett tönkre a TV és az Internet.

LSN: Említette a természettel ellenkező törvényeket, a válás, az azonos neműek házassága tekintetében. Ezek voltak a tavalyi általános, és az idei rendkívüli családszinódus témái is. Gondolja, hogy ezek az ügyek megfelelően lettek megcélozva, vagy más perspektívából is meg kellene vitatni a jövő októberi szinóduson?

Amorth atya: Örülök, hogy a pápa összehívta a családszinódust. De a család egységét kell megcéloznia. A válás, az abortusz katasztrófa. Minden évben 50 millió gyermeket ölnek meg abortusszal. Az eutanázia, a szétesett családok, együttélések…Ezek mind rombolóak. Isten a szexualitást céllal adta nekünk és kinyilvánította: „Ember szét ne válassza azt, amit Isten egybekötött”. Egy dolog a szexuális gyönyör, egy másik a szeretet. Manapság sokat beszélnek a szeretetről, de az valójában nem az. Pontosan Fatimában mondta a Szűzanya a mindössze 7 éves Jácintának: „a bűn, ami a legtöbb lelket a kárhozatba viszi, a tisztátalanság, a test bűne.” A Szent Szűz ezt egy olyan fiatal lánynak mondta, aki még csak nem is tudta, hogy mi az. Hallgatnunk kell arra, amit Égi Édesanyánk mond nekünk.

A szavak, melyek bármely esetben méltányolhatóak alapként: megtérés, bűnbánat, ima

/Forrás: Lifesitenews, Mauro Faverzani /

a

2015. december 29. BÉKÉS ÉLETRE HÍVTALAK

1996. augusztus 2.

Szeretlek Uram!
Újból köszönetet mondok Nevednek,
mert Te vagy az én Istenem,
Barátom és Mindenem.
Köszönetet mondok misztériumaidért.
Köszönetet mondok mûveid csodájáért.
Köszönetet mondok megmentõ terveidért!

Ünnepeljük mindannyian
Királyunk tetteit!

Jöjj, Vassulám, az én békémet adom neked… Igen, mert békés életre hívtalak meg.
Azért teremtettem az embert, hogy visszatükrözze dicsõségemet, mivel az én hasonlatosságomra alkottam. Arra teremtettem az embert, hogy a bölcsesség és a tudás szavait mondja. Arra teremtettem, hogy megkapja Szentlelkem adományait. Nem olvastátok?
“Mindez értetek történik. Minél bõvebben árad ugyanis a kegyelem, annál bõvebben áradjon túl a hálaadás Isten dicsõségére” 1 !
Ó teremtés, felfoghatatlanul szeretlek!
Bár közel álltok a halálhoz, én itt vagyok, hogy nap mint nap megújítsalak benneteket! Gyökerezzetek meg bennem most és csorduljon túl hálaadástok! Vágyakozzatok a mennyei dolgok után! Vágyakozzatok oda, ahol én vagyok és ahová ti tartoztok. Gyökerezzetek meg a szeretetben, a hitben és a reményben! Tartsátok be törvényeimet és azt az igaz tanítást, amelyet nektek adtam! Ti farkasok között éltek, bárányaim, de veletek van Szentlelkem, hogy gondoskodjon rólatok. Ne féljetek, én is veletek vagyok. Álljatok szilárdan és ne féljetek! Az Atya tekintete rajtatok nyugszik… És háromságos Szentségünkben mindvégig gondoskodunk rólatok… Legyetek egyek!


1 2Kor 4,15

a

2015. december 28. SZERETETEM ÉNEKE LETTÉL

1996. december 20.
(Az Egyesült Államokban tartott számos konferencia és imatalálkozó után ismét itthon.)

Az én békémet adom neked, gyermekem. Tarts ki az igazságosságban és az erényben! Tekints diadalainkra és számold össze az eredményt! 1
Rozsda marja a Földet, de látogatásom elsöpri a rozsdát, ami kéregként takarja népem szívét. Látogatásaimmal eltávolítom róluk ezt a kérget és szívüket az én dicsõségemmel teszem ragyogóvá. Amíg Szavam kibontakozik elõttük, világosságom fényt áraszt rájuk.
Ó, Vassula! Ahogy megígértem, lépteidet az én ösvényemre vezettem. Ne félj ezért, veled vagyok, és a gonoszság nem gyõzhet le téged. Azért választottalak és küldtelek el ehhez a hatalmas nemzethez 2, hogy behatóan emlékeztesd népemet eredeti alapjaikra, arra, hogy a dicsõség egyedül a magasságokból száll alá, mert közel van az idõ.
Ajtótok elõtt áll a nagy szenvedések ideje…
Azoknak a gonosz erõknek hurokja nemcsak Egyházam helytartója köré szorul, hanem egész Egyházam köré.
Nem, ti 3 nem hiába igyekeztetek, mert sok szív elõtt kinyilvánítottam dicsõségemet és emlékeztettem népemet arra a hatalomra, amely által sok kegyelmet adok nekik.
Gyermekem, ezért vagyok gyõztes .
Rajtad keresztül véghez vittem mûvemet, és most betöltöm ragyogásommal és fenségemmel. Ezt azért teszem, hogy népemet emlékeztessem hatalmamra, irgalmamra, gyengédségemre és szeretetemre. Szívem sok kincsét és gazdagságát fogom felfedni elõttetek a következõ napokban… az üldöztetés óráiban övezzen téged, leányom, királyi méltóság, hogy megdicsõíts engem.
Mindaz nagyon meghat, amit érdekemben viselsz el. Szeretett gyermekem, viseld el értem és vigasztalj meg ezzel… Testestül-lelkestül add át magadat Egyházam és testvéreid szolgálatára! Ajánld fel áldozataidat az õ javukra! Viseld el ezeket a rövid szenvedéseket és megpróbáltatásokat értem! Ne feledd, hogy ugyanazon ég alatt és a sötétség órájában élsz, ahol én, Jézus Krisztus rendkívüli gyötrelmeket élek át, mert látom az ártatlan gyermekek bûnös meggyilkolását, a Nevem 4 elleni káromlással elkövetett emberáldozatokat, és szenvedek a jelenlegi pápaság megpróbáltatásai miatt.
Mondom neked, bármely áldozatot vállalsz, karom megerõsít téged, hogy terjeszthesd üzeneteimet közelben és távolban, mialatt a káromkodók oly becstelen módon emelik kezüket Szent Áldozatom, házam és Szavam ellen.
Áldásomat adom mindazokra, akik állhatatosak maradnak a szentségben és nem kell szégyenkezniük. Sok szívet fogok magamhoz édesgetni, hogy Szavamat hordozva hasonlóvá váljanak a szent edényekhez. Igen? 5

Uram, Te megmutatod nekem, mit mûvel hatalmad, és nem titkolod el terveidet, de ha én oly gyenge vagyok, és bûnbõl születtem, hogyan értelmezzem üldözõim dicsekvéseit? Itt van a sötétség órája, és hol az én helyem benne?

Ez az én panaszom is! Szívük keménysége miatt sírok… a sötétség függönye van szemük elõtt. Leányom, az õ szívükben nincs béke, és gyõzelmi jelvényüket szeretethiánynak nevezik…
De Királyod melletted van.
Vannak azonban más hatalmak, amelyeket említettem. 6 Ezek a hatalmak nem tõlem valók.
Látod, Vassula, az üzenetek által bemutatom, hogy milyen orgyilkos tervük van Egyházammal kapcsolatban. Bemutatom a világnak hazug szándékaikat. Ezért akarják közülük sokan fallal körülvenni szavaimat, melyeket ezekben az üzenetekben adtam neked.

De hisz én, a szegény és nyomorúságos, nem vagyok bajnok a védekezésben. Meg vagyok bélyegezve, és igazságtalanul bánnak velem.

Légy áldott ezért életed minden napján!
Bár üldözõid mindkét fajtája 7 tisztességed és becsületed ellen tör, te szeretetem éneke lettél. Ha nem ismerik fel 8 azt a hatalmas mûvet, amelyet semmiséged által hozok létre, imádkozz értük, hogy levegyem szemükrõl a fátyolt…
Veled együtt fogom befejezni utazásodat, és továbbra is botod, lámpásod és italod leszek. Ne félj, amikor támadás ér! Nagy erõt kapsz, ha félsz és tisztelsz engem, és ha megteszed, ami nekem tetszik.
Én magam készítem elõ mindazt, amire szükséged lesz az utazáshoz, és mi, a két Szív 9veled megyünk. Rémületbe ejtjük a gonosz hatalmak sokaságát utazásodon, amint elõttük elhaladunk, és rettegni fognak, ahogy elõbbre jutunk. Körülvesszük gonosz városaikat, és azoknak a gonosz hatalmaknak szembe kell nézniük teljes istenségemben velem, a te Isteneddel. 10
Úgy dühöngenek ma, mint a vadállatok, mivel tudják, hogy diadalunk hamarosan bekövetkezik.
Helyezd belém bizodalmadat és légy olyan, mint egy hangos könyv! Bár több mondanivalóm is lenne, mára ennyi elég számodra. Szeretlek, drága lélek, és megáldalak. IC


1 Huszonnyolc nap alatt huszonhárom imatalálkozón beszéltem az Egyesült Államok különbözõ helyein. Sokan meghallgattak, beleértve a papokat is.
2 az USÁ-ba
3 O’Carroll atya és én
4 “Egyházam”-at is értettem
5 Jézus tudta, hogy mondani szeretnék valamit.
6 Jézus határozottan megkülönbözteti a valóságos üldözõket, akiknek megkeményedett a szíve és “más hatalmakat”, amelyek a sötétségtõl, más szavakkal a gonosz hatalmaktól származnak.
7 a megkeményedett szívû, valóságos üldözõk és a sötétség hatalmai
8 a megkeményedett szívûek
9 Jézus Szentséges Szíve és Szûz Mária Szeplõtlen Szíve
10 Mert ezek a gonosz hatalmak éppen Krisztus istenségét veszik célba. Tagadják Krisztus istenségét és dicsõséges feltámadását.

2015. december 27. AZ EGÉSZ EMBERISÉG ÉDESANYJA

1988. szeptember 26.

Istenem?

Én vagyok. Vassulám, viselkedj elõttem úgy, ahogy a király elõtt szokás! Vezess hozzám minden lelket! Azokat, akik hallani akarnak, felemelem és Szent Szívembe teszem.

Kedvesem!

Igen, Szent Édesanyám?

Igen, hallgass meg! Illatom, amely belõlem árad, bizonyítja, hogy jelen vagyunk közöttetek, és figyelünk szívetekre. 1 Mennyire szeretünk benneteket! Gyermekeim, Édesanyátok vagyok, engedjétek, hogy Fiam vezessen, gyógyítson és tisztítson meg titeket! Engedjétek, hogy Jézus meggyógyítson! Fogadjátok el a kegyelmet, amelyet Fiam felajánl nektek! Értsétek meg, hogy miért keres meg minden egyes lelket! Jézus végtelenül szeret benneteket! Én, az egész emberiség Édesanyja, a ti Megváltótok Édesanyja, közel vagyok hozzátok, gyermekeim, és mindig készen arra, hogy segítsek nektek! Jöjjetek, nyissátok ki nekünk szíveteket, mi vagyunk a ti Szent Családotok. Fogadjátok békénket, Jézus és én megáldunk benneteket.

Áldott légy Szent Édesanyám, Isten Anyja!


1Sokan éreztek tömjén- és rózsaillatot azok közül, akik ezt a kinyilatkoztatást követik.

2015. december 26. A SZERETET TÜZE

1989. szeptember 6.

Uram?

Én vagyok. Elõtted állok. Ismerd fel ezt a kegyelmet, Vassulám!

Uram, nem tudom teljesen felismerni, képtelen vagyok felfogni, de hiszek benne.

Higgy, igen, gyermeki hittel higgy, mert ez tetszik nekem és az Atyának! Kívánsz-e írni? Igen?

Rájöttem, hogy elfelejtettem írni.

Keresztemrõl?

Igen, Uram.

Akkor írj most!

Köszönöm, Uram.

(Késõbb, miután Jézus – misztikus módon – nálam hagyta keresztjét, úgy tûnt, mintha késõ éjszakáig a szomorúság esõje hullott volna rám. Mintha bûneivel, mindenféle bûnével együtt rám szakadt volna a világ. E gyötrelemben hirtelen a Getszemáni kertben szenvedõ Jézusra gondoltam. Keservesen sírtam, de örültem, hogy rövid idõre könnyíthetek Jézuson. – Jézus késõbb eljött, és elvitte keresztjét.)

Kedvesem, most megosztom veled .

Uram, figyelek.

Figyelj és halld! Hallottál-e valaha olyan emberrõl, aki hûséges akart lenni hozzám, és sohasem támadták vagy üldözték?

Nem Uram, sõt néhányan vértanúként haltak meg.

Igen, látod kicsim, most beigazolódik, amit a jövendölések mondtak. A mai napig is így van. Aki Nevemben beszél, és felemeli hangját, hogy üzenetemet hirdesse, biztos lehet abban, hogy üldözni fogják a káinok. Hívom õket, de nem akarnak meghallani, intek nekik, de nem törõdnek vele, megvetéssel elutasítják minden figyelmeztetésemet, nevetségessé teszik ígéreteimet. Nem mondtam-e, hogy napjaitokban kiárasztom Lelkemet az emberiségre? És, hogy törvényeimet közvetlenül a szívetekbe helyezem, és elmétekbe írom? Egyetlen jövendölés sem származik az emberektõl, hogyan is származhatna? Szavamat a Szentlélek sugallja, Ô indítja az embereket arra, hogy rólam beszéljenek. Én, az Úr, új Eget és új Földet ígértem, és Vassulám, már készítem számotokra!
Az emberek manapság önközpontúak, vallástalanok, szívtelenek, és saját élvezeteiket elõbbre valónak tartják, mint Istent. A napok elrepülnek, és hamarosan véget ér mindez a gonoszság, szeretetem tüze elsöpri és megtisztítja. Légy bátor kicsim! Mindig lesznek nehézségek, de erõm mindig támogatni fog téged. Hamarosan meglátod az új Eget, és az új Földön fogtok élni, mert ígéretem nemsokára beteljesül. Egyházam megújulása folyamatban van. Már elsõ szülési fájdalmait élitek. Bátorság szeretteim, ti akik Nevemet viselitek és ivadékaim vagytok, ne keseredjetek el! Szavam beteljesedik. Azt mondtam, hogy veletek leszek, és közöttetek fogok élni. Közvetlenül belõlem fogtok táplálkozni, és az élet forrásából ingyen kínálok meg mindenkit, aki szomjas. Tüzem hamarosan leszáll rátok az égbõl, és felemészt benneteket nagy szeretetével. Ezt az emésztõ tüzet sorjában kiárasztom a nemzetekre. Szeretetre váltom gonoszságotokat, meglágyítom és lángra gyújtom megkövesedett szíveteket. Közömbösségeteket Istenetek iránti buzgósággá változtatom. Tüzem szent órája úgy ér el benneteket, mint a tüzes kemence. Az elsõ pünkösdhöz hasonlóan elteltek szeretetem tüzével, Szentlelkem tüzével. Megújítalak benneteket, kiterjesztem az igazság, az egység, az igazságosság, a béke és a szeretet országát. Örvendjetek! Teljes szívetekbõl ujjongjatok szeretteim! Eljövök, és elveszem minden hiú dicsekvésteket, ami szétszóratástok és bukástok egyik oka volt. Leheletem elfújja mindazokat, akik elfojtják Lelkemet. Szeretetem tüze megtisztít benneteket. Leányom, szeress, imádj engem, szerezz örömet nekem! A Szeretet szeret téged. Megáldalak gyermekem.

Mi ketten, Uram?

Mi ketten, gyermekem, jöjj!

Égi Édesanyánk üzenete 2015. december 25-én Medjugorjéból

Medjugorje, 2015. december 25. Karácsony (Marija által)

„Ma is elhozom nektek fiamat, Jézust, és karjaimból adom nektek az Ő békéjét és a Mennyország utáni vágyakozást. Imádkozom veletek a békéért és hívlak benneteket, hogy legyetek béke. Mindnyájatokat megáldalak édesanyai béke-áldásommal. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

Medjugorje, 2015. december 25. Karácsony, Jakov éves jelenésén kapott üzenet

„Drága gyermekek, ezekben az években, amikor Isten megengedi nekem, hogy veletek legyek, ez Isten mindegyikőtök iránti mérhetetlen szeretetének a jele, jele annak, hogy mennyire szeret benneteket Isten. Gyermekeim, mennyi kegyelmet adott és mennyi kegyelmet szeretne nektek ajándékozni a Magasságbeli. De, gyermekeim szívetek zárva van és félelemben él és nem engedi meg Jézusnak, hogy szeretete és békéje betöltse szíveteket és uralkodjon életetekben. Isten nélkül élni azt jelenti, sötétségben élni és soha nem ismerni meg az Atya szeretetét és mindnyájatokról való gondoskodását. Ezért, gyermekeim ma különleges módon imádkozzatok Jézushoz, hogy mától fogva életetek Istenben újjászülessen, és életetek világossággá váljon, amely belőletek sugárzik majd és ily módon Isten jelenlétének tanúivá legyetek a világban és minden sötétségben élő ember számára. Gyermekeim, szeretlek benneteket és minden nap közbenjárok értetek a Magasságbelinél. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

2015. december 25. EMMANUEL ÉNEKE

1993. november 11.

Béke legyen veled! A te Urad szól, és dicsõségemet szolgálja, hogy felfedem magamat elõtted és társadalmatok elõtt. 1 Jöjj, jöjj, és énekelj nekem egy dalt!

Nem tudok énekelni, Uram.

Nem tudsz énekelni? Akkor írjuk le együtt egy ének szavait! Ha szíveddel olvasod, dallá válik számomra. írd:

Emmanuel, jöjj,
jöjj Kedvesem,
jöjj, és keltsd újból életre lelkemet!
Jöjj, adj életet lelkemnek!

Ó, Atyának szeretett Fia,
kinyitottam szívem ajtaját,
sokáig kell várnom,
hogy szobámba lépj?
Ha csupán áthaladsz szívemen,
illatod
különleges áradata marad
nyomodban.
Szereteted meggyógyítja
szegény lelkemet.
Szeretet Lelke!
Csupán részemet add nekem szeretetedbõl!
Emmanuel, jöjj,
jöjj, Te Tökéletes,
jöjj, és ragadd magaddal lelkemet,
hogy ne lásson szükséget
nyomorúságos Szívem!

Ó Atyának szeretett Fia,
mily szépséges vagy!
Magasságbelinek Fia,
ki olyan, mint Te?
Jöjj, és vezess lábad nyomában!
Együtt fogjuk megtenni az utat.
Követni fogjuk a jeleket,
melyeket Atyád keze hagyott,
hogy gyönyörûsége kertjébe vezessen.
Egy szívvel és egy lélekkel
fogjuk követni, Kedvesem,
azt az édes illatnyomot,
amelyet Atyád hagyott számomra.
Bátorításomra
zafírokat terített utamra.
Megnyugtatásomra olajjal írta rá
egész valómra Szent Nevét.

Ó Atyának szeretett Fia,
Te, akinek kezébõl
feltámadásod óta
tiszta mirha csordul,
jöjj és vidítsd fel lelkemet!
Egyetlen pillantásod
elég lesz ahhoz,
hogy lelkemet
megnyugtassa és lecsendesítse,
elég lesz ahhoz,
hogy szememet felvidítsa
szent színed elõtt.

Kertem Lehelete,
lelkem Forrása,
magasztos szeretet Forrása,
imádandó és Szent,
Te, akibõl a termékenység ered,
áraszd ki Lelkedet az egész emberiségre!
Mutasd meg nagy szeretetedet
a mennyben és a Földön!

Ó Atyának szeretett Fia!
Mily tökéletes a Te szépséged!
Kihez hasonlítsalak Téged,
ki életem lettél?
Tömjénófüst oszlophoz,
szikrázó fénysugárhoz?
A tiszta mirha illatáradatához?
Fenségben állsz elõttem, Uram,
és mintha királynõ lennék,
magadhoz emelsz,
hogy átöleld lelkemet,
és gyengéd szeretettel fülembe susogd:

“Galambom, beteg vagyok
az irántad érzett szeretettõl.
A magasságos égbõl jövök,
hogy meglátogassalak.
Letettem koronámat,
leszálltam trónomról,
nem késlekedem.
Most már csak kis idõ,
nagyon kis idõ,
és az átok fel lesz oldva.
Megújítalak benneteket,
és visszaadom
istenségeteket. 2
Kedvesem, az élet forrásából
ingyen adok vizet neked,
aki szeretetemre szomjazol.
Királyod nem pihen addig,
Lelkem kedvese,
míg meg nem engeded,
hogy szája csókjával tegye,
isteni pecsétjét szívedre. 3
Nem láttad,
miként sötétül el a Nap,
valahányszor kételkedsz szeretetemben?
Közeledj hozzám, drága lélek,
és én Szentséges Szívembõl
rád öntöm azt a
mérhetetlen kincset,
amit egyedül neked tettem félre,
hogy széppé tegye lelkedet,
mint tavasz idején,
és elefántcsonttoronnyá,
mennyországgá tegye egyedül az én számomra.
Nem vetted észre,
hogyan oltottalak magamba?
Hadd halljam újból hangodat!…”

Mily ragyogó vagy,
Felkent,
Istennek áldozati Báránya,
angyalaid és a szentek körében!
Atyának tükörképe,
Te Ellenállhatatlan,
háromszorosan szent Világosság,
Egy a Háromban,
Három az Egyetlen Világosságban,
ki ezer Napnál is fényesebb,
miképpen találtál méltónak arra,
hogy lássam a Fiút,
és a Fiúban az Atyát?

“Nem hallottad, galambom,
hogy az alázatosak örvendezni fognak bennem,
a szegények pedig
ujjongani fognak színem elõtt?
Nem tudod,
hogy a nyomorúságosok az én gyengéim,
és mily gyönyörûség nekem
a szegényt tanítani?”

Istenem, Istenem!
Ki az, ki hajnalként kel föl
és úgy tündököl a homályban,
mint a hajnalcsillag?
Ki az, ki szebb a Holdnál,
ékessége a Nap,
és nyitva áll Szívének ajtaja?

A mennyország Királynõje Õ,
az én Édesanyám és a te Édesanyád,
legkedvesebb az asszonyok között.
Szép, mint a menny,
ragyogó, mint dicsõségem,
egyedüli tökéletességében
õ az én Lelkem gyönyörûsége.
Õ az Asszony,
akinek fejét
tizenkét csillag koronázza,
dicsõségem edénye õ,
örök világosságom tükörképe.
Õ az, ki jelenlétének fényével
elhomályosít minden csillagot udvaromban.
Õ az igazi Világosságnak,
a testté vált és közöttünk lakozott
Igének
hordozó edénye.
Kegyelem õ a kegyelemben,
és a zsoltárosok
édes éneke.
Õ az én örömöm oka,
becsületem és büszkeségem.
Õ a mennyország kapuja,
õ mutatja meg gyermekeinek
országomba az utat.
Õ az én remekmûvem,
a ti Vigasztalótok
vigasztalója,
Megváltótok mellett a Társmegváltó,
és Szentlelkem menyasszonya.

Leányom,
mindaddig nem pihenek,
míg Édesanyám házába
nem viszlek,
az õ szobájába, ahol engem fogant,
hogy elõttetek is felfedjem
szépségét.
Akkor elõtted is egyszerre
világossá lesz minden misztérium,
mely azelõtt
a rejtelmek kútjának látszott,
én kedvesem.
Meg fogod érteni,
hogy e sötét pillanatban miért száll le
hozzátok udvaromból
a Napba öltözött Asszony.

Nézz elõre galambom,
tekinteted járjon
egyenesen elõtted!
Azon az úton fogok visszatérni,
szerelmem, amelyre ráléptem.
El fogok jönni,
és magam fogom szõlõmet gondozni.
Emmanuel veletek lesz.”

Tetszik ez neked?

Nagyon tetszik!

Áldj akkor, dicsérj és szeress!

Szóljon áldás és dicséret Nevednek,
a Szeretet tanítson minket szeretni Téged!

Bárcsak megtanulnánk, hogyan kell
a szív egyszerûségében keresni Téged!

Bárcsak kiáradna Szentlelked az egész világra!
Egyetlen virágot se engedj elhervadni!
Serkentsd virágzásra õket,
hogy édes illatukkal dicsõítsenek Téged,
ó Szentek Szentje!


1 Az úr sokszor eltakar engem, és Õ maga mutatkozik meg helyettem az emberek elõtt.
2 isteni életeteket
3 vö. Én 1,2.

2015. december 24. HOL VAN AZ A NYÁJ, AMELYRE OLY BÜSZKÉK VOLTATOK?

1989. augusztus 9.

Uram?

Én vagyok. Hallgass meg kedvesem!

(Üzenet az 1989. augusztus 18-án, Caux katolikus kápolnájában tartandó találkozóra:)

Szent vagyok, és arra készítelek fel benneteket, hogy a szentség útján járjatok. Kis gyermekeim, vigyázzatok, ne ragaszkodjatok a földi javakhoz, hanem ahhoz, ami föntrôl jön, ami isteni és szent! Szent vagyok, és mivel ti leszármazottaim vagytok, azt kívánom, hogy szentségben éljetek, tartsátok szentnek Nevemet, szenteljétek meg Nevemet!
Gyermekeim, jöjjetek hozzám, és találjatok rám a csendben! Érezzetek… igyekezzetek teljesen megnyílni felém! Ha megteszitek, akkor nagy örömmel felemellek benneteket. Elárasztalak tudással, magamhoz emelem lelketeket, és széppé teszem.
Én vagyok az, aki szent Szavamra állandóan emlékeztetlek titeket. Én vagyok a Tudás és a Bölcsesség. Én vagyok az Egy és az Egyetlen, aki felemelem mindazokat, akik rám bízzák magukat. Éljetek az én világosságomban, és leljetek oltalomra szárnyaim alatt! Belõlem egyetek, és ne igyekezzetek idõ elõtt elvágni köldökzsinórotokat! Engedjétek, hogy teljesen felkészítselek benneteket, és lelketeket mindaddig tápláljam, amíg el nem juttok az érettségre és a tökéletességre, hogy élni tudjatok. Ne forduljatok el tõlem! Velem járjatok! Egész éjjel és egész nap ismételten hívom mindazokat, akik még e pusztaságban tévelyegnek és engem keresnek. Jöjjetek, akik még mindig e pusztaságban tévelyegtek mondván: “Megváltómat kerestem, de nem találtam.”

“Találj rám, kedvesem,
amikor önzetlenül szeretsz,
a szív tisztaságában.
Találj rám a szentségben,
az önátadásban, amit én kérek tõled.
Találj rám parancsolataim megtartásában!
Találj rám, amikor jósággal viszonzod a gonoszságot!
Találj rám a szív egyszerûségében!
Ne vétkezz többé,
ne tégy több gonoszat!
Tanulj meg jót tenni,
keresd az igazságosságot!
Segítsd az elnyomottat,
hadd ujjongjon ez a pusztaság és ez a szárazság!
Hadd legyen égõ lánggá langyosságotok!
Hagyd el közömbösségedet, és váltsd buzgóságra!”

Mindezt úgy tedd, hogy ezt mondhasd: “Kerestem Megváltómat, és rátaláltam. Egész idõ alatt ott volt mellettem, de sötétségemben nem vettem észre. Dicsõség legyen Istennek! Áldott legyen a mi Urunk! Hogyan lehettem ilyen vak?”
Akkor majd emlékeztetni foglak benneteket arra, hogy tartsátok meg és becsüljétek elveimet, hogy élhessetek.
Ó jöjjetek hozzám mindannyian, ti pásztorok, akik eltávolodtatok az igazságtól. Mondhatjátok-e, hogy nem ismeritek a törvénytelenség vagy a pusztulás útjait? Állíthatjátok-e, hogy ösvényt nem ismerve keltetek át a sivatagokon? Mit használt nyájamnak a kérkedés és az önteltség? Igen, hol van most a nyáj, amelyre oly büszkék voltatok? Most is azt állítjátok, hogy igazságosan vezettétek? Megkérdeztétek-e õszintén magatoktól valaha, hogy úgy viselkedtek-e, ahogyan én, a Pásztor szeretném?
Figyeljetek rám! Értsétek meg, és fogadjátok e szavakat figyelmeztetésként!
Ti, akik a hamisság jogarára cseréltétek pásztorbototokat, és ezrek felett uralkodtok, nem vettem-e le vállatokról a terhet? Nem én adtam-e jóvátételt helyettetek? Vagy tovább kellett volna néznem, hogy könnyek között eszitek kenyereteket?
Mindezt azért tettem, hogy könnyítsek rajtatok, segítségetekre jöjjek, és gyengéden pásztoraimnak neveztelek benneteket.
Az idõ rövid. Csodákat és jeleket adok nektek, és csodálatos jelenségekkel árasztom el az eget. Egyik figyelmeztetést küldöm a másik után. Szeretetem és irgalmam nagy jeleit adom nektek, de ti nem vagytok ennek tudatában…
Felkészült-e szívetek arra, hogy fogadjatok engem? Felkészült-e ajkatok arra, hogy szóljatok és elismerjétek kegyelmem Lelkét, akit rátok árasztok-e napokban? Akar-e látni szemetek? Kész-e fületek arra, hogy felismerje szeretetem kiáltásait? Hajlandó-e megnyílni szívetek, hogy elismerjétek mai kegyelmeimet? Akar-e járni lábatok és elhoz-e benneteket, hogy leboruljatok elém az imádás órájában, mint születésem után az elsõ pásztorok, akik imádtak és dicsõítettek? Készen álltok-e arra most, hogy szívbõl dicsõítsetek engem, és nyájamnak megmutassátok irántam való szereteteteket és hûségeteket? Azt állítjátok, hogy éltek és nem vagytok halottak, akkor hogyan lehetséges, hogy hangotokat sem hallom? Hogyan lehetséges, hogy nem hallom áldásaitokat? Én vagyok az, aki megdorgálom és megfegyelmezem azt az embert, akit szeretek. Jöjjetek és tartsatok bûnbánatot! Töltsétek el örömmel Szentséges Szívemet, és emeljétek tekinteteteket rám, a ti Pásztorotokra, hogy ne tévelyegjetek tovább céltalanul ebben a pusztaságban! Azért vagyok jelen, hogy lábatokat a béke, a szeretet és az egység útjára vezessem. Könyörgök, vegyétek országom kulcsát és használjátok! Országom kulcsa a SZERETET , a megdicsõült szeretet. A szeretet az egyik és az alázat a másik kulcs, mely az EGYSÉGHEZ vezet. Vegyétek ezeket a kulcsokat és használjátok! Használjátok szeretteim, és legyetek eggyé, legyetek egyetlen szent néppé! Megáldalak benneteket, szeretetem sóhaját lehelem homlokotokra.
Ehhez az üzenetemhez szeretném hozzátenni:
Aki azt állítja, hogy világosságban van, de gyûlöli testvérét, az még sötétben van. Bocsássatok meg! Úgy bocsássatok meg, ahogy én, az Úr megbocsátok. Legyetek szentek, ahogy én Szent vagyok. Elmélkedjetek üzenetemen! Elmélkedjetek, szívjátok magatokba üzenetemet! A Szeretet szeret benneteket.

(Most Szent Édesanyánk ad üzenetet:)

Megáldalak benneteket.
Szeretném, ha állandóan dicsérnétek az Urat. Adjatok hálát Neki üzenetéért, amely ma is élõ erõ közöttetek, akik hisztek benne és követitek. Bizalommal közeledjetek tehát a kegyelem trónjához, veletek van irgalma és Szeretete, mivel könyörületes irántatok. Kövessétek utasításait, és éljetek üzenetei szerint! Ne csak azért olvassátok el, hogy azután félretegyétek, és várjátok a következõt, hanem valósítsátok meg, mert az tetszik Szentséges Szívének! Figyeljetek hangjára, gyermekeim! Ajánljátok fel Neki nehézségeiteket, és szenvedésteket, és Õ megáld benneteket. Tartsátok szentnek az Õ Nevét! Közöttetek van a Szeretet. Jöjjetek, megáldalak benneteket.

JÉZUS VAGYOK
1989. augusztus 12.

Jézus?

Én vagyok. Virágom, az egység a hozzám fûzõ kötelék. A hûség, a buzgóság hozzám emel téged. Imádj engem! Istened vagyok. Pihentess meg! Szent Társad vagyok. Vigasztalj meg! Jegyesed vagyok. Remélj bennem, és csak bennem remélj, mert én vagyok az, aki megment,

Jézus vagyok.

2015. december 23. LETASZÍTOM A CSALÓKAT OROSZORSZÁG LESZ A TI IDÕTÖK ÉLÕ PÉLDAKÉPE

1989. november 13-14.

Béke legyen veled gyermekem! Szeretettel evangelizálj a Szeretetért ! Az Ecclesia újra életre kel, mert én, az Úr letaszítom mindazokat a csalókat, akik magas székre helyezkedtek benne. Leányom, távolítsd el ezeket a töviseket, amelyek fejemet szúrják, ezeket a töviseket, amelyek miatt sok vért ontottam. Ne félj tõlük leányom, mert melletted vagyok, és mondom neked, hogy hatalmammal és nagy irgalmammal mindannyiukat letaszítom. Látod gyermekem, túl sokáig gyászolt már az egész mennyország nõvéred miatt, akit oly kevéssé szeretnek. Évek óta hullatjuk keserû könnyeinket…
“Ó Oroszország, te egyszerû testi teremtmény! A gonoszság már méhedbe is beférkõzött. Te porból és hamuból való teremtmény, én, a Magasságbeli feltámasztalak, mert én vagyok a Feltámadás. Addig ápollak, míg vissza nem térsz az életbe, és rád helyezve ujjamat, dicsõséges nemzetté változtatlak, ahogy én magam is átváltoztam. Öltözeted fenséges lesz, ragyogó fehér. Az egész mennyország leveti gyászruháját, és örömkönnyé válik keserû könnye. Az egész mennyország meg fogja ünnepelni feltámadásodat, és szent vértanúid, akik szüntelenül Szent Édesanyánk lábánál imádkoztak közbenjárásáért, e napon Édesanyámmal és nagy sereg szent angyalával együtt leszállnak gyermekeid otthonába, és náluk fognak lakozni. Testemmel fogom akkor gyermekeidet táplálni, és inni kínálom nekik Véremet. Oroszország nagy szeretettel fog enni engem és inni engem. Dicsérni fog engem. Oroszország lesz a ti idõtöknek és a következõ nemzedéknek élõ példája nagy megtérése miatt. Nõvéred, akit sokan nem szeretnek, megváltoztatja bûnös magatartását, és egész erejével engem, Istenét fogja hívni. Vassula, hallod? Figyelj… figyelj nõvéred gyermekeinek sírására! 1 . Gyermekei panaszkodnak és jajgatnak. Az én Oroszországom gyermekei sírnak, az egész mennyország látja bánkódásukat. A menny mélyen megindult ínségük láttán, és én, aki mindig is szerettem õt, itt vagyok halott teste mellett. Kezemet hideg szívére teszem, és csontjai felvirágoznak a sírból. Nevérõl jót fognak szólni, mert én fogom õt, fiait és leányait is felékesíteni. A béke és a szeretet szövetségét kötöm és pecsételem meg vele. Szeretem, mindig is szerettem még irántam való hûtlenségében is, és gonoszságában is újból és újból megáldottam. Ez lesz dicsõséges csodám! Csak várjatok és meglátjátok! Azokat is visszahozom az életbe, akik gyûlöletükben elaludtak. – Ok nélkül gyûlöltek, mivel õk is Oroszország fiai, és még méhében 2 élnek. Mindez hamarosan bekövetkezik leányom. Szent vagyok, én, a Magasságbeli, a Szentháromság. Szerezz nekem örömet, és hallgass meg, ahogy ma meghallgattál!

(Isten elégedettnek látszott.)

Angyalok kórusa: “Alleluja a Felkentnek! Légy az Úr örömére, és keresd Õt a szív tisztaságában, keresd a szív egyszerûségében! Angyalaitok vagyunk, akik szüntelenül õrködnek felettetek.”

Dániel, az õrangyalom: “Isten szeret téged, és én, Dániel mindig veled vagyok. Maradj kicsiny, mert ez tetszik az Úrnak!”

Ó Dániel… hogyan kerülhetném el az imatalálkozókat, ahol az emberek kezdik megismerni a kinyilatkoztatást és engem is? Hogyan maradhatnék “kicsiny”? Te tudod, hogy mennyire nem szeretek a nyilvánosság elõtt szerepelni!

Dániel: Vassula, kicsinek maradni annyi, mint alázatosnak maradni, és az Úrnak tetszeni. Ne felejtsd el, az Úr kívánsága, hogy gyûljetek össze! 3 Ne félj! Üzenetét meg fogják ismerni. A világnak találkoznia kell a Béke Királyával! Nemzedékednek el kell ismernie Istent, és meg kell térnie! Adj hálát Istennek irgalmas mûveiért! Én, Dániel, szüntelenül imádkozom érted. Isten azt akarja, hogy légy jó, és félelem nélkül hirdesd szeretetét az egész emberiségnek! A Magasságbeli megáld téged és mindazokat, akik elkötelezik magukat az üzenet mellett, és hirdetik a nemzeteknek.

A Szeretet szeret benneteket.


1Ekkor sírni kezdtem, nemcsak Oroszország szenvedõ gyermekei miatt, hanem azért is, mert Isten olyan leírhatatlanul szomorú hangon szólt.
2országában
3A havonként megtartott imaösszejövetelre.

“Gyengéd Atya, ne sújtsd haragoddal ezt a nemzedéket,mert akkor mindnyájan elpusztulnak. Ne sújtsd nyájadat keserűséggel és gyötrelemmel, mert akkor a vizek kiapadnak, és a természet kiszárad. Akkor haragod fölemészt mindent, hogy nyoma sem marad. Akkor leheleted tüze lángba borítja a Földet, és pusztasággá változtatja. A látóhatáron egy csillag tűnik majd fel. Az éjszakát pusztulás rázza meg, és úgy hull a hamu, mint télen a hó, beborítva népedet, mint megannyi szellemet. Könyörülj rajtunk Istenünk, ne ítélj meg minket szigorúan! Emlékezz meg azokról a szívekről, akik örömüket lelik Benned, és akikben Te is örömödet leled! Emlékezz meg azokról, akik hűségesek Hozzád, és ne engedd, hogy erővel sújtson le ránk Kezed, hanem Irgalmasságodban emelj föl bennünket, és írd bele minden szívbe Törvényeidet. Ámen.”
Archívum
Locations of Site Visitors Map„Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!”Map
Imádott Jézusom! Te rettenetes kínszenvedések árán váltottál meg minket. Kínszenvedéseidre kérünk, erősíts meg minket! Te, Aki a Getszemáné kertben vérrel verítékeztél, mert halálfélelem kerített hatalmába, de a szent angyal megerősített, és ki tudtad mondani: „Atyám, ha lehetséges, múljék el Tőlem ez a kehely, de ne az Én akaratom legyen, hanem a Tiéd.” Drága Szent Jézusom! Kérlek, erősíts meg minket is! Add nekünk a Te erődet, küldd el hozzánk is szent angyalodat, hogy Veled együtt mi is ki tudjuk mondani, amit Te mondtál: „Atyám, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy Te.” Jézusom, Téged elítélt Pilátus, és Te némán elfogadtad az ítéletet. Kérlek, add meg nekünk is a Te lelki békédet, hogy elfogadjuk az igazságtalan ítéletet abban a hitben, hogy Te megváltottál minket, és ha mindhalálig kitartunk Melletted, egy jobb hazát adsz nekünk, ahol Veled együtt örökké boldogok leszünk. Drága Jézusom! Téged megostoroztak a mi bűneinkért. Te némán tűrted a fájdalmas ütlegeket. Kérlek, add meg nekünk is a Te erődet és a Te békédet, hogy elviseljünk Érted, és az Evangéliumért minden szenvedést, és azt a Te örök érdemeiddel egyesítve, Szűzanyánk hétfájdalmas Szeplőtelen Szíve és könnyei által felajánljuk Neked a lelkekért. Jézusom, Téged kigúnyoltak, leköpdöstek, Arcul ütöttek, és tövissel koronáztak. Így gyaláztak meg azért, mert kimondtad az igazságot: „Király vagyok. Az Én országom nem e világból való.” Drága Jézusom kérlek, adj nekünk is bátorságot, hogy megvalljunk Téged az emberek előtt. Még akkor is, ha ez az életünkbe kerül. Jézusom, Te vérző, sebes Válladon vitted fel a Golgotára a súlyos keresztet. Többször elestél, összeroskadtál, de mindig felálltál. Kérlek, add nekünk a Te erődet, hogy mi is végigmenjünk a keresztúton. Meg ne torpanjunk, vissza ne forduljunk, csak Téged kövessünk. Dagadt, sebes Arcod és Tested indítson minket részvétre Irántad, hogy el ne hagyjunk Téged, Megváltó Istenünket, Aki a mi bűneinket vetted Magadra, és helyettünk adtál elégtételt. Szenvedő Arcod képét nyomd a mi lelkünkre, hogy soha ne felejtsük, mekkora árat fizettél értünk! Jézusom, Téged hatalmas szegekkel szegeztek fel a keresztfára. Te ezt is békével, némán tűrted, mert tudtad, hogy áldozatoddal rengeteg lelket mentesz meg. Az egész világot, az egész történelmet. Kérünk, add nekünk a Te erődet, hogy soha ne magunkra, és saját szenvedéseinkre, áldozatainkra tekintsünk, hanem mindig csak Rád, hogy megtegyük akaratodat, és ez által példaképek lehessünk az elkövetkező nemzedékeknek. Ránk is úgy tekintsenek, mint az Egyház magvetésére, mert az Egyház ereje, és örök példája a vértanúk hite és hűsége. Drága Jézusom! Nagy volt a mi váltságdíjunk. Ezért nem vagyunk a magunkéi, hanem a Tied, Aki megváltottál minket. Kérve kérünk, tudatosítsd ezt bennünk, és add kegyelmedet, hogy maradéktalanul teljesítsük ránk vonatkozó örök szent tervedet! Erre áldj meg bennünket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Drága Jézusunk, golgota kereszted lábánál, és a Szentháromság Szeretetlángja körül letérdelünk, megfogjuk egymás kezét, egymásnak támasztjuk keresztjeinket, együtt visszük, és pajzsként védjük a Szentháromságot az Oltáriszentségben. Drága Szűzanyánk, tisztíts meg minket rendetlenségeinktől és rendezetlenségeinktől, esdj ki számunkra minden szükséges kegyelmet a Mennyei Atyától, és kérd meg Őt, hogy újítsa meg a már meglévő kegyelmeinket! Kérünk Téged, hogy helyezz minket a Szentháromság jelenlétébe, ölelő szeretet-áramába! Drága Jézusunk, a te szent véreddel, Szűzanyánk, a te édesanyai palástoddal, könnyeiddel, drága Szentlélek a te szeretetlángoddal és drága Mennyei Atya, a te védelmed pecsétjével * Födjetek be minket tetőtől-talpig, testünket, lelkünket, szellemünket, gondolatainkat, szavainkat, cselekedeteinket, érzéseinket, vágyainkat, álmainkat, akaratunkat, erőnket, tudatunkat és tudatalattinkat. Födjétek be és védelmezzétek minden tulajdonunkat, ingó és ingatlan javainkat (beleértve telefonjainkat, járműveinket is). * Védelmezzetek meg minket a gonosz erő minden támadásától és kísértésétől! Védelmezzetek meg a betegségtől, bajtól, balesettől, háborútól, éhínségtől, katasztrófáktól, üldöztetéstől és átkoktól, minden okkult támadástól! * Ugyanígy fedjétek be és védelmezzétek meg szeretteinket és az ő tulajdonaikat, közösségeinket, rokonainkat, barátainkat, minden ránk bízott embert, akiket hordozunk. Védelmezzétek meg a papokat, legfőképpen a magyar katolikus papokat és szerzeteseket valamint a szentatyát. Védelmezzétek meg az ifjúságot, legfőképpen a magyar ifjúságot, a családokat, legfőképpen a magyar családokat. Födjétek be és védjétek meg a magyar nemzet minden tagját, egész Nagymagyarországot. Védjétek meg a politikusainkat, a betegeket, haldoklókat, magatehetetlen, idős embereket, minden szenvedőt. (Szenvedéseiket felajánlom az ő nevükben engesztelésül). Födjétek be és védelmezzétek a közömbösöket, a kárhozat útján járó embereket, hogy ne tudjanak nekünk ártani, és mindazokat, akik meghalnak hogy ne kárhozzanak el. Minden fent említett személyt belehelyezek Jézus szívsebébe. Drága Szentháromság, a Szűzanya Szeplőtelen Szívén át felajánlom Nektek engesztelésül életemet és halálomat, életem minden napját és éjszakáját. Jézus szenvedéseivel egyesítem az én apró kis szenvedéseimet, és így ajánlom fel minden cselekedetemet, lépésemet, szívdobbanásomat, lélegzetvételemet, kimondott szavaimat egy-egy invokációként és imafohászként. Felajánlom a szabad akaratomat, minden imámat, böjtömet, minden napom minden percét, főleg a mai napomat engesztelésül. Drága őrangyalaink és védőszentjeink, járjatok közben értünk, vigyázzatok ránk és legyetek velünk egész nap. Lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen és tekintetünk összeforrjon, ajkunk együtt könyörögjön az Örök Atyához irgalomért! AmenFree counters!
Legutóbbi hozzászólások
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Új éneket írtam nekik, melyet a szeretet húrjain kell eljátszaniuk 2018. szeptember 7. Gyermekem, ma ismét az irántad érzett állandó szeretetemről szeretnélek biztosítani téged. Szívem lilioma, Én vagyok a te lelkednek Őre. Megóvlak a bűnösök sorsától, hogy ártatlanul élhesd az … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Álságos nemzedék! Száműztél Minket az életedből 2018. június 18. Uram? Én vagyok. Emeld fel a szívedet szüntelenül Hozzám! Sohasem foglak elhagyni száműzetésedben. Lelked továbbra is megkapja nemes utasításaimat, hogy egyre jobban megismerd akaratomat. Együtt fogunk dolgozni, galambom. Műveim meg fogják … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Leszállok a ti időtökben, hogy lángra lobbantsam ezt a nemzedéket 2018. május 31. Béke legyen veled, tanítványom! Az Én békémet adom neked. Tudod mit adtam neked? Tüzet adtam a kezedbe. Az Én tüzemet. Ez a tűz minden értelmet meghaladva beborítja … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Szeretetemet zene, költemények és erények által fogom kinyilvánítani 2018. április 27. Áldott legyen az én Uram, aki megmentett az eltévelyedéstől és az eleséstől, és feltörte kalitkámat, kiszabadított, hogy elrepülhessek a Megtévesztő elől. Segítségünk Jahve Szent Nevében van, aki a legkegyelmesebb, … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Ezt az üzenetet Kanadában kapta a SÁRGA LILIOM /YELLOW LILY/ nevű látnok a mi Urunktól, 2018 február 24-én.
   Isten kedves Népe, Szeretnék feltárni Előttetek egy újabb gyönyörű kinyilatkoztatást, amit a kanadai látnok, Yellow Lily /magyarul Sárga Liliom/ kapott. Jézus egy nagyon elszomorító, titkos szenvedéséről beszélt neki, amit a Nyelve által szenvedett el. Tehát hogy engesztelhessük Őt ezért a … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Én vagyok a te Lelkivezetőd és Tanácsadód 2018. január 16. Ó, Uram, Te egyedül csak engem ajándékoztál meg azzal a rendkívüli adománnyal, hogy Mennyei Udvaraidban lehetek, ahol maga Jahve nevelt és tanított engem, és én bármikor, amikor csak akarom, szólíthatlak … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Boldog az az ember, aki Szavaimon elmélkedik, és kinyitja szívét, hogy befogadjon engem 2017. december 11. Gyermekem, dicsérd háromszorosan Szent Nevem! Ne törődj azokkal, akik megvetnek és semmibe vesznek! A gonosz természet tönkreteszi az embert. Csak annak szentelj figyelmet, ami … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Szűzanya üzenete Little Pebble által
   2017.12.08. Little Pebble: Most este 7:40 van.   A fehér kereszt mint mindig az égen tűnt fel. Miközben a rózsafüzért imádkoztam, a kereszt rózsaszínűvé változott, és egy alagút jelent meg mely rózsavirág alakú volt. Ennek az alagútnak minkét oldalán egy- … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Felfedem Királyságom gazdagságát és nagyszerűségét, és Fenségem magasztosságát 2017. november 29. Vassulám, az Én békémet adom neked. Engedd, hogy kinyilatkoztassam neked a Szavamat, buzgó szolgám! Én, a te Megváltód, rád bíztam mondanivalómat, hogy megmutassam neked a dicsőségemet általad, egy nyomorúságos … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus szavai Little Pebble testvér által
   Little Pebble Üzenet Jézustól: 2017 november 6. Pebble: Egy óriási angyal állt előttem kezében tartva a fehér keresztet. Az angyal mögött egy másik nagy fehér kereszt volt látható,feje felett pedig egy zászló lebegett,amelyre ez volt írva: “Alleluja, Alleluja. “ Amint … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. május 30. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! A világ megtisztítása már folyamatban van. A rengeteg természeti katasztrófa ezt jelenti. Készüljetek, mert hamarosan kiárasztom rátok a Szentlelket, Akinek világosságában meglátjátok egész életeteket. Mindenki látni fogja gondolatait, szavait és cselekedeteit. Ha ez megegyezik törvényeimmel, akkor életszentségben éltek, és nincs mitől félnetek. Rátok mondtam: „Emeljétek föl fejeteket, […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. április 5. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Imára hívlak fel benneteket. Imádkozzatok még többet, mert mondom nektek, az ima megbénítja a sátánt. Haladékot kaptok Atyám irgalmas szívétől, mert nem akarja, hogy csak egy is elvesszen közületek, hanem azt, hogy megtérjen és éljen. Az ima kulcs a békéhez és az üdvösséghez. Leesdi a kegyelmet, megnyitja […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által
   Nagyböjt 2019 2019 03. 02. Szűzanya ! Gyermekeim! Hamarosan kezdődik a nagyböjti időszak. .Arra kérlek benneteket, hozzatok még több áldozatot, mert oly nagy a baj, mindenhol, különösen a családokban. Csatlakozzatok a plébániátok rózsafüzér társulatába, és imádkozzátok Velem együtt a rózsafűzért. Így alkossatok egy hadsereget, mert csak így tudok segíteni nektek. Minden közösségi összejövetelen imádkozzatok egy […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. március 26. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Arra vágyom, hogy minden ember szívébe betérjek a Legméltóságosabb Oltáriszentségben, a hétköznapokban éppúgy, mint a vasárnapokon és az ünnepnapokon. Kizárólag rajtatok múlik, hogy befogadtok-e, vagy csak vasárnap szakítotok Rám időt. Ó, ha tudnátok, mekkora kincs vagyok: maga az Isten száll le közétek, magát az Istent fogadjátok szívetekbe, […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Az Antikrisztus Róma városában 2019. 03. 03, Vasárnap Az Úr és az ő szeretett édesanyja egy olyan helyre vezetett, ahol az Egyház legmagasabb rangú bíborosai, püspökei és papjai gyűltek össze a hamispróféta jelenlétében, aki Szent Péter katedrája előtt állt. Mindenki kezében egy tekercs volt, melyben a saját aláírásaik is szerepeltek. Láttam az Antikrisztust, ahogyan végig […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. március 2. Váratlanul ezt a kérdést hallottam a lelkemben: Amikor Jézus a földön élt, ott volt-e a Mennyben? Jézus válasza: „Mindig is Atyámmal voltam Istenségemben. Azért vonultam el imádkozni, hogy emberségemben is Atyámmal legyek.” Szentírási megerősítés: Lukács 4, 14-15: „Jézus tanított” 2019. március 5. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Észrevettétek, hogy már ritkábban szólok […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Gyertyaszentelő Boldogasszony 2019. 02. 02, Szombat Többen elmentünk a Szent Korona elé, hogy a Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén ismét felajánljuk országunkat Istennek. Az Úr korábban elmondta, hogy Mennyei Édesanyánk ünnepein különösen megnyílik az Ég a kegyelmekre. A felajánlás pillanatában láttam Jézust a kereszten, és a kereszt alatt Magyarország térképe helyezkedett el. Hazánk határai körül hatalmas felhők […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. február 5. Az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Közel van mindennek a vége. Készüljetek, mert hamarosan kiontják véreteket. Már eltervezték megsemmisítéseteket. Hatalmas keresztényüldözés vár rátok. Az idő itt van. Mindent előre közöltem veletek. Tudtul adtam a jövőt. Ami most következik, az nem az Én akaratom: csak megengedem, mert tiszteletben tartom az emberek szabad akaratát. Drága […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   A Szűzanyának felajánlott gyermekek különleges kegyelemben részesülnek 2019. 01. 01, Kedd Láttam a Szűzanyát, ahogyan minden szülő és gyermek mellett jelen van a világban. Ő szüntelen imádkozik a szülőkért, még akkor is, ha a szülők nem vallásosak és nem imádkoznak. A Szűzanya minden gyermeket vezet és nem engedi el a kezüket annak ellenére sem, ha […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. január 2. Az Úr Jézus: „Ezt üzenem X-nek: Bízzon Bennem nagyon! Bizalma mértékében adom neki kegyelmemet. Csodákat fog megtapasztalni életében. Mindig vele vagyok és gondoskodom róla. Most fogom megszabadítani végérvényesen. Megáldom őt Szívem gondviselő szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” Szentírási megerősítés: Máté 26, 52: „Jézus szólt”