2015. július archívum

2015. július 31. ELHANYAGOLTÁTOK KERTEMET

1988. április 5.

Dicsõség legyen Istennek! Akarsz-e Jézussal dolgozni?

Igen Szûzanyám, taníts meg kérlek, hogy engedelmeskedjek Neki. Növeld hitemet, szeretetemet és reményemet!

Megteszem. Igyekezz engedelmeskedni, gyermekem! Fogadd békémet! A Bölcsesség fog tanítani téged. Tégy mindent az Õ kezébe, Õ nem hagy el. Itt van Jézus .1

Ne feledd, ezek a kötelékek örökké tartanak. Mindig melletted vagyok. Jöjj, imádkozz a lelkek megmeneküléséért! Azt kívánom, hogy elmélkedj szenvedésemrõl! Ezen a héten feszítettek keresztre. Soha ne kételkedj mirhám, ékesítsd Egyházamat! Ne engedd, hogy bárki elvegye tõled azt az adományt, amit tõlem kaptál. Lámpásodat sohasem hagyom olaj nélkül, mindig fel fogom tölteni. Az Ecclesiának szüksége van rád. Házam romokban hever.

Vassula! Nektek kell régi alapításomat újjáépítenetek, meg kell újítanotok falait; újítsátok meg szentélyemet! Én vagyok az Úr, és az én erõmmel fogjátok a régi romokat újjáépíteni, és régi alapításomat felékesíteni. Újítsátok meg falait, és én életre keltek minden halottat. Felébresztem a tetemeket, életre keltem õket újra. Ez lesz a nagy visszatérés, az életbe való visszatérés, mert ragyogó harmatom szépít meg téged, teremtés! Kiterjesztem országomat, és örvendezni fog az egész mennyország! Elhanyagoltátok kertemet, de én, az Úr, aki õrzõje vagyok, szenvedélyesen szeretlek benneteket, és nem tudom elviselni, hogy kevés megmaradt virágomat tövis és tüskés bokor fojtsa el. Elérkezett az idõ, hogy megtisztítsam és kiirtsam a töviseket és a tüskés bokrokat, hogy bimbóim virágba szökkenhessenek, és széppé tegyék kertemet . Az igazságosság fog uralkodni. Én, az Úr, felszólítom õket, hogy kössenek velem békét; akik nyitottak, azok visszatérnek hozzám és bûnbánatot tartanak. Ti mindannyian, akik kerestek engem, és arra vágyakoztok, hogy megismerjétek szeretetem útjait, jöjjetek és meg fogjátok hallani kiáltásomat a kereszten. Szeretetre, szeretetre, szeretetre van szükségem! Teremtés, nyisd ki szívedet és én meggyógyítalak és megvigasztallak.

Péter, gyûjtsd össze a nemzeteket, helyezd õket Szívembe! Keresztemrõl szólítalak: “Tápláld minden bárányomat Péter!” Újra megkérdezlek Péter: jobban szeretsz-e, mint ezek? Ha igen, ne hagyd, hogy a káinok meggyõzzenek, maradj állhatatos! Olyan törvényeket kérnek majd tõled, amelyek igazságosnak látszanak, azért, hogy minden lélekkel tetszésük szerint bánhassanak. Ezek a törvények emberektõl származnak. Ne engedd, hogy rábeszéljenek! Emlékezz arra, hogy milyen vagyok én, az Úr. Szelíd és alázatos vagyok. Légy a tükörképem! Ha közelségemre vágyakoznak, miért nem figyelnek hangomra? Ajtójuk elõtt állok, és zörgetek. Miért nem akarnak meghallani? Közelségemre vágyakoznak, és mégsem hallanak engem. Ez hitehagyásuk miatt van, amely olyan áthatolhatatlanná vált, mint az iszap. Itt vagyok, várom, hogy megnyissák szívüket, de félretolnak, elnyomnak engem. Emeljétek fel tekinteteteket és meglátjátok Megváltótokat. Ismerjetek fel! Ne tapossatok rá Gondviselésem mûveire! Ha nem kínáltok békét gyermekeimnek, senki sem követ benneteket. Az én békémet adjátok gyermekeimnek! Ne lepõdjetek meg azon, hogy milyen gyenge eszközöket használok fel arra, hogy rajtuk keresztül nyilvánuljak meg. Én; az Isten azt választom, aki nekem tetszik. Leányom, hagyatkozz rám, bízzál bennem! Mi ketten?

Igen, Uram.

Jöjj!


1 Jézus a bal oldalamon állt, és lábára mutatott, amely össze volt kötve az enyémmel.

a

2015. július 30. SZENTELD MAGAD AZ ÉN ÜGYEIMNEK!

1998. május 29.

Beszélnem kell lelkem elfojthatatlan fájdalmában, panaszkodnom kell lelkem keserûségében! Kérlek, jöjj, tekints rám! Megszüntetted velem a kapcsolatot? Gyökereim Benned vannak, csendemben most mégis azt mondom: “Az Úr biztosan haragszik rám, e napokban biztosan távol tart magától engem”. Világosságot keresek, hogy megértsem ezt, de csak sötétséget látok. Talán érzéketlen voltam jóságod iránt? Talán csalódást okoztam Neked vagy semmibe vettelek? Talán ellopta szívemet Tõled a Nap dicsõségének látványa vagy az égen haladó Hold fénye, amint kezem csókot dobott feléjük?

Hûséges jegyesem, engedd, hogy kiárasszam rád édes illatomat, és ne feledd, hogy én, Jézus Krisztus, Isten Igéje, mindig gondodat viselem. 1 Sok a hibád, de tudtam róluk, mielõtt üzenetemet jeleztem volna neked. Irántad való felmérhetetlen szeretetemben helyet adtam neked magamban, hogy azon a kiváltságos helyen olyan tökéletessé tegyem lelkedet, ahogy azt szentjeimtõl elvárom.
Ó Vassula, én vagyok a túláradó könyörület, a végtelen szeretet, és te még mindig oly kevéssé ismersz engem, galambom! Miért vannak ily sötét gondolataid rólam? Minden a tied, amim van, és mindörökre a tied. 2
Légy azért vidám és kímélj meg engem ettõl a felesleges kehelytõl! Ingyen kaptad az Élet szavát, ezért te is ingyen add tovább másoknak! Mûvemben van egy bizonyos módszer, ahogy látod, s én azt akarom, hogy tartsd be, amit tõlem tanultál, és tedd meg az én Nevemben, amit neked tanítottam! Senkitõl ne félj, amikor összegyûltök az én Nevemben, hogy kereszténnyé tedd ezt a kereszténységét feledõ nemzedéket! Mindaz, amit teszel, az én tiszteletemre és dicsõségemre lesz. Én most éppen építek. Én vagyok, aki az építést elvégzem, és jaj annak, aki azért nyújtja ki kezét, hogy lerombolja, amit én építettem! Szenteld magad most az én ügyeimnek és ne feledd, hogy közted és köztem nincs határ. Mindig veled vagyok, kedvesem. Megáldalak. IC


1 Jézus a hanyagságaimra és a hibáimra gondol.
2 Urunk e szavakat igen lassan és szomorú hangon mondta, hogy még mindig félreérti õt teremtménye, akinek isteni jóságában oly sokat adott.
a

Sátánista partival avatták Baphomet szobrát Detroitban

Ősi rítus: Gyerekeket ültetnének a Sátán ölébe

satandetroit7.jpg

Az amerikai Sátánista Egyház képviselői 2015. július 25-én felavattak egy közel 3 méter magas sátánista szobrot Detroit városában. A kecskefejű, szárnyas Baphomet szobor végleges helyét azonban nem itt, hanem az arkansasi Little Rock főterén képzelik el, ahová keresztény szervezetek egy Tízparancsolatot ábrázoló szobrot készülnek állítani.

A sátánista szoborállítás célja azonban nem csupán egy szimbólum megjelenítése, hanem nyílt provokáció a kereszténységgel szemben. Saját bevallásuk szerint azért szeretnék a szobrot felállítani, hogy „kiegészítse és kontrasztot állítson egy Tízparancsolatot bemutató emlékművel szemben.

Jex Balckmore – a Sátánista Egyház szóvivője – szerint a szobor 100 ezer dollárba került, és célja nem az, hogy harcba hívja egymás ellen a feleket, hanem épp hogy egyesítse az embereket. „Ez az egyik oka annak, hogy csak akkor létezhet, ha a Tízparancsolat mellett áll. Ez része az üzenetnek.”

Saját bevallásuk szerint a szervezet missziója ugyanis nem az, hogy megosztást hozzon létre, hanem éppen az, hogy bátorítsa az emberek közötti empátiát és jóakaratot. Emellett egy funkcionális célja is lenne a szobornak azzal, hogy az alkotás, amely mellett két kisgyermek áll, egyúttal egy széket is formál, ahova

bármely korosztály tagja beülhet azért hogy a „Sátán ölében” ülve inspirálódjon és elmélkedhessen.

2015-07-20_0637.png

David Bullock a helyi Szent Máté Baptista Egyház lelkésze azonban egyáltalán nem örül ennek a kezdeményezésnek, és az élre állta a szobor felállítása elleni küzdelemnek. „Nincs helye Detroitban!” Detroit – a korábban virágzó iparváros – ma már súlyos problémákkal küzd. Az emberek többsége elhagyta a hanyatló várost, amit ma a bűnözés és a gazdasági problémák jellemeznek leginkább. Éppen ezek ellen küzdenek a város vezetői és az egyházak képviselői. „Az utolsó dolog amire szükségünk van – a városban, ahol harcolunk a bűnözés, a gazdasági problémák, a munkanélküliség és a víz hiány ellen – egy a Sátánnak szentelt szobor a belvárosban.” nyilatkozta Bullock a Christianity Today című lapban.

Azonban a libertárius sátánista szervezet tagjai szerint egy olyan nemzetben, ahol az állam és az egyház egymástól szétválasztva működik, tűrhetetlen az ilyesfajta diszkrimináció, amit a keresztény emlékmű megléte jelképez.

Ezzel az álláspontjukkal nincsenek egyedül, hiszen nem régen az állami Legfelsőbb Bíróság úgy döntött, hogy az emlékművet el kell távolítani a Városháza előtti térről, mivel állami intézményekben nem lehet semmilyen vallási jelkép. Ennek ellenére az állami főügyész fellebbezett a döntés ellen mondván, hogy az emlékmű magánemberek pénzén épült azzal a céllal, hogy egy történelmi eseménynek állítson emléket, nem pedig azért, hogy egy vallási mementó legyen. Erre az érvelésre reagált több szervezet azzal, hogy ők is szeretnének ilyen történelmi témájú szobrot felállítani.

os-most-conservative-cities-america-2015-pictures.jpg

A Tízparancsolatot ábrázoló szobor 2012 óta áll a az épület előtt, bár 2014-ben egy férfi az autójával belehajtott és összetörte a közel két méter magas tiszta gránitból készült emlékművet, melyet aztán helyreállítottak.

(írta: Aretti)

 

http://vigyazo.blog.hu/2015/07/29/satanista_partival_avattak_baphomet_szobrat_detroitban

a

2015. július 29. MEGÁLDOM MINDEN LÉPTEDET

2001. augusztus 14.

Jahvém ránk tekint trónjáról,
egyenként mindenkire,
keresvén,

melyikünk kész arra, hogy Atyánknak
erényei koszorúját nyújtsa.

Népedbõl, Jahvém,
ki jut szent hegyedre?

Õszinte szívvel
kik szólnak igazat?

Ki szeplõtelen?

Segítséget kaptam és még mindig kapok,
mert segítségért Hozzád kiált
a lelkem nyomorúságosságában
szüntelen.
Ha Szent Arcodat
csak egy pillanatra elfordítanád tõlem,
életem elapadna,
és a halál árnyékába hullna.

Te vagy világosságom, ünnepem,
az Isten, aki életben tart engem.

Addig maradok életben,
amíg Te énbennem lélegzel.

Kimondhatatlan jóságodban
mily sok kegyelmet adtál nekem!
Megadtad, hogy bármely idõben
hívhatlak és beszélgethetek Veled,
és ezt az adományt nehezen értik meg mások.

Ó Uram, segíts elfogadnom
minden vádjukat!

Béke legyen veled, én kis virágom! Miért ne lenne szabad veled beszélnem? Vagy talán kérjek tanácsot az emberektõl?

( … ) {Ekkor mondtam valamit Jahvénak, az én Istenemnek.}

Ennél többrõl van szó… Érezd szabadnak magad, hogy akkor hívj, amikor akarsz! Én, Jahve adtam neked ezt az adományt. Szabadságomban áll, hogy annak adjam és oly mértékben, ahogy én akarom. Légy gyönyörûségemre, leányom és õrizz lelkedben szüntelen! 1 Én állítottam õt a te utadra.

Megáldom minden léptedet, amit az én Nevemben teszel. Megáldom minden kimondott szavadat, mely rólam szól. Legyen több bizalmad, én adtam Szavaimat szájadba, légy ezért vidám! Továbbra is tégy jót! A jóság tõlem való. Jöjj, ily módon folytatjuk mûvemet. 2 Engedd, hogy kicsit több idõre vegyelek igénybe! Minden szó tõlem származik. Lakóhelyemül választottalak, ezért ne szomorkodjon szíved azok miatt, akik vádolnak téged.

Én, a te Teremtõd, veled vagyok. Légy ezért boldog! Ezt soha ne feledd! Túl kicsi vagy ahhoz, hogy megértsd ezt… Ne kételkedj, jöjj!


1 E pillanatban egy ismerõs papról kaptam lélekben felvilágosítást.
2 A tanítások útján.

2015. július 28. NE ÉREZD BÛNÖSNEK MAGADAT!

1994. július 19.
Rhodos

Uram?

ÉN VAGYOK. Engedd, hogy veled legyek! 1 Készítsd fel szívedet, hogy Szívem akarata szerint tudj viselkedni! Jelen vagyok.

Érzem, hogy messze mögötted maradok ebben a futásban, és szinte elveszítelek szemem elõl. Talán akadályt jelentek isteni tervedben? Lassú vagyok? Hûtlen vagyok? Földi dolgoknak nyújtok tiszteletet?

Ó, gyenge vagy. Tervem mégis teljesedni fog benned irántam való szomjúságod miatt. Maradj kicsiny, hogy körülötted mindenki észrevehesse az én nagyságomat… Tégy meg mindent, amit csak tudsz, és a többit én teszem meg.

Kérlek, adj bizonyságot nekem most a Bibliából!

Rendben van, nyisd ki a Bibliát! 2 Igen, vágyakozz szavam után! Ez a te táplálékod, és ez tart életben. Vassula, Szívem vérzik, amikor szomorúnak látlak… érezd fájdalmamat… Azt akarom, hogy az én békémben és örömömben maradj. Ne bánkódj és ne háborodj fel olyan dolgok miatt, amelyek nem tartanak soká! Kedvemért menj el most a Szent György templomba, és imádkozd a rózsafûzért! Azt akarom, hogy belém helyezd reményedet, mert bõvelkedem a boldogságban, és nagylelkûen osztom szét. Tõlem kérj minden jót, és belõlem töltsd fel lelkedet! én vagyok boldogságod forrása. Az én birtokomban van az egyedüli igaz öröm és igaz élet, ami örökké tart és valóságos. Bízz könyörületemben és ne érezd bûnösnek magadat! én már megbocsátottam neked. Ne feledd, hogy ha haladtál is valamennyit, még tanulsz, és még tanítványom vagy!

Bár nem a legjobb tanítványod.

Nem. De szeretlek. Meg foglak erõsíteni tanítvány, kapaszkodj belém! én, Jézus, segíteni fogok neked. IC


1 A diktálás közben.
2Kinyitottam és elolvastam.

2015. július 27. BOLDOGOK A LÉLEKBEN SZEGÉNYEK

1988. június 9.

Vassula, én, az Úr, nyomorúságod ellenére is szeretlek. Szegény vagy lélekben, de megmondtam, hogy “boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa.” Ó Vassula! Én és Szent Édesanyád pontosan így cselekszünk, Szívünk esendõ lelkeket választott ki, akik lélekben szegények és teremtésemben a legutolsók, hogy Gondviselésem mûveit hirdessék. Ezzel zavarba hozza azokat, akik magukat bölcsnek tartják. Lelkem mindig olyanokat választ, akiket ti “semminek” és “jelentéktelennek” tartotok, hogy megszégyenítse a bölcseket . Vassula, tarts ki! 1 Mindig segítek neked. Jöjj, mi ketten?

Igen, Uram, mi ketten.

Mi ketten?

Igen, Szûzanyám, mi ketten!

1988. június 10.

Dicsértessék az Úr, áldott legyen az Úr! Dicsõség legyen Istennek, hogy megváltott engem!

Vassula, még sok lelket fogok megmenteni üzenetemmel. Én, az Úr, kimondhatatlanul szeretlek! Vassulám, itt az idõ. Virá gom, elérkezett az óra, amikor a “Béke és szeretet” üzeneten keresztül kinyilvánítva magamat, odalépek szeretett papjaimhoz . Én, az Úr, be fogok lépni Stefano testvérem szívébe, elmegyek hozzá és fiaimhoz, megmutatom nekik, hogy milyen állapotban van ma az én Szentséges Szívem. Olyan kegyetlenül szúrták keresztül, hogy egyetlen nagy seb az egész. És enyéim tették ezt, az én legközelebbi barátaim… Újból keresztre feszítenek. Saját testvéreim árultak el . Azért küldelek téged testvéreimhez, hogy mondj el nekik mindent rólam.

Ó Istenem, igen, megteszem akaratodat.

Fogd meg a kezem, együtt leszünk és találkozunk vele. 2

Igen Uram. Légy velem Uram, ne hagyj el soha! 3

Szûz Mária:

Vassula, béke legyen veled gyermekem!
A szent rózsafüzér által és a szent rózsafüzéren keresztül összekötlek téged szeretett lelkeimmel, és ugyancsak a szent rózsafüzér által fogok gyõzni. 4

Leányom, ez a lépés sok jövendõ esemény kezdete. Értsd meg Vassula, hogy Fatimában úgy jelentem meg, mint a Rózsafüzér Királynõje, és hozzád is úgy jövök, mint a Rózsafüzér Királynõje, mert a szent rózsafüzéren keresztül vezettelek Máriás Mozgalmamba. Vassula, végtelenül szeretlek. Hajlandó vagy mindennap elmondani a rózsafüzért?

Igen, engedelmeskedni akarok Neked és Jézusnak.

Engedelmesség… ismertesd gyermekeimmel, milyen sok gonoszságot gyõzött le az engedelmesség ! Az Ecclesia új életre kel. Jézus és én mindig együtt munkálkodtunk, mert Szívünk egyesült. Ezt az angyalsereget az én eszközöm segítségével, az igen kedves és alázatos Gobbi atyával készítettem fel, a “Béke és szeretet” üzenetét pedig Jézus Szentséges Szíve rajtad keresztül készítette elõ. A leggyengébb, a legutolsó és a legméltatlanabb gyermeket választotta ki. Mindannak ellenére, ami vagy, Jézus határtalanul szeret téged. Azért választott téged, hogy megmutassa a világnak határtalan irgalmát. Azért választott, hogy rajtad keresztül nyilvánítsa ki szeretetét. Jöjj vissza teremtés! Jöjj vissza hozzánk! Már-már lejárt az idõ! Halljátok meg, gyermekeim hívásunkat, nincs már sok idõ hátra. Ó kedves, halld meg hangunkat, halld meg kérésünket, halld meg e két Szívet, amelyek szeretnek téged, ezeket a sebekkel teli Szíveket, amelyek szüntelenül sírnak miattatok! Térjetek vissza hozzánk!

1988. június 20.

Virágom, olvasd el könyvemben ezeket a szavakat, és írd is le ! Írd le Vassulám: “Én az Úr, még ismertebbé akarom tenni szándékaimat.” Megengeded-e nekem, Istenednek, hogy igénybe vegyelek?

Igen, Uram, de ne feledd alkalmatlanságomat. Kérlek!

Nem feledem, hallgass hát rám, és virágozz! Illatozz, mint a tömjén! Áraszd szét illatodat külföldön! Áldj engem, Uradat, minden mûvemért! Hirdesd Nevem nagyságát, mondd el, milyen csodálatosak tudnak lenni Gondviselésem mûvei. Mindaz, amit elrendelek, azonnal megtörténik. Tanítsd meg õket arra, hogy ne ítéljenek, és ne kérdezzék: “Mi ez?”, “Miért van ez?” Mindenre választ kapnak kellõ idõben. Tanítsd meg nekik, hogy azt mondják: “Urunk minden mûve jó” Minden szükséget kielégítek kellõ idõben. Ne mondják: “Ez rosszabb mint az”, mert mindenrõl kiderül kellõ idõben, hogy mi az értéke. Ezért most azt mondom nektek, hogy örvendezzetek és áldjatok engem, Isteneteket! Szeretlek benneteket! Légy velem egy, érezz engem, ismerj fel és kövess!

Igen Uram.


1 Igyekszem imádkozni a szent rózsafüzért.
2 Stefanoval
3 Jézus nagyon szomorú és fáradt volt, ami engem is megint szomorúvá tett.
4 Mivel az Úr azt kérte, hogy tanuljam meg a szent rózsafüzért, telefonáltam idõs szomszédomnak, akirõl tudtam, hogy katolikus. Megkértem, ha volna ideje, tanítson meg a rózsafüzérre. Csodálkozott, mivel görögkeleti vallású vagyok, mindenesetre eljött. Rajta keresztül kerültem a Máriás Mozgalomba, és mutattak be József atyának és Don Gobbinak. Mindez a rózsafüzér által történt. Isten úgy vezetett, hogy éppen neki telefonáltam és nem egy másik katolikus barátomnak.

2015. július 26. SZABADON VÁLASZTHATSZ

1987.január

Jézus?

Én vagyok az, Vassula.
Oly nagyon szeretlek, hogy azt képtelen vagy felfogni. Mennyire szenvedek, amikor azt látom, hogy gyermekeim ilyen érzéketlenek. Hogy tudnak elfeledkezni irántuk való szeretetemrõl? Életemet áldoztam értük. Légy közelemben, és érezz engem, kedves! Eljövök majd érted, hogy megszabadítsalak, de elõbb még végre kell hajtanod feladatodat. Én, az Isten, már kinyilatkoztattam a Bölcsességet, hogy megáldjam az egész emberiséget. Ó leányom, egyszer majd teljesen megérted miképpen munkálkodom. Ne félj, mert én, az Isten, szeretlek.

Leányom, én vagyok az, Jézus. Azt akarom, hogy mielõtt írnál velem, mindig mondd el a három imát, mert azok távoltartják a gonoszt. Higgy nekem, ezek hathatós imák. Akarsz-e még nekem dolgozni?

Jézus, ha nemet mondok, mit teszel?

Szabadon választhatsz. Ne félj, nem veszem el tõled a karizmát, amelyet neked adtam. Mindig fogok veled találkozni, hogy megmondjam, mennyire szeretlek

Jézus, már megmondtam, hogy kész vagyok Neked dolgozni. Miért változtatnám meg szavamat? Emlékszel?

Örülök válaszodnak, leányom. Maradj mellettem és vezetni foglak.

Jézus, megbántottalak valaha?

Igen, megbántottál. Megbántottál, mert elfelejtetted, miképpen jöttem el, hogy kimentselek a sötétségbõl. De megbocsátottam, tudom milyen nagyon szeretsz. Võlegényed vagyok, ne feledd! Azt se feledd, hogy mivel menyasszonyom vagy, mindent megosztunk egymással. Vassula, a Béke és szeretet keresztjét hordozom fáradt vállamon. Vedd át egy idõre, válladra teszem. Szabadíts meg terhemtõl! Azt kívánom, légy a közelemben, hogy át tudjam adni keresztemet neked. Azt kívánom, légy a közelemben, mert tudom, te átérzed, mennyire szenvedek. Ha érzed keresztemet, te is szenvedni fogsz. Võlegényed vagyok, és szenvedésemet is meg akarom osztani veled. Megkönnyebbülök, valahányszor átveszed terhemet. Mielõtt elfogadtál, mindig közeledben voltam, és figyeltem minden mozdulatodra. Oly sokszor hívtalak, de te nem tudtál jelenlétemrõl. Most végre meghallottál, és hozzám jöttél, kedvesem, miért kételkedsz hát?

(A pappal történt találkozás után keletkezett kételyeimre utalt.)

Valahányszor gyengének érzed magad, vagy kételkedsz, emlékezz arra, amit éppen most mondtam neked. Hordozd keresztemet, a Béke és szeretet keresztjét, és ne hagyj el! Jöjj és imádkozz velem!

(Jézus imádkozott velem. Imádkozás közben felfelé nézett.)

Jézus, Te tudod, mennyire szeretlek. Segíteni akarod Neked kereszted hordozásában, és szeretném átvenni terhedet. Megoszthatnánk egymással.

Leányom, mennyire szerettem volna már ezt tõled hallani! Jöjj kedves, folytassuk utunkat!

Jézus olyan elégedett és boldog volt!

(Másnap nevemet hallottam, Jézus szüntelenül hívott. Éppen festettem. Ecsetemet eldobtam, felálltam, és az asztalhoz siettem.)

Vassula, Vassula, Vassula, én, Jézus, hívtalak. Vassula, mennyire szeretlek, dicsõíts engem, mindig légy velem! Valahányszor ilyen forrón szeretsz, dicsítve érzem magam. Légy gyönyörûségemre, mindig így hallgass engem, ahogy most! Ne felejtsd el, hogy nemsokára veled leszek. Nemsokára magamhoz veszlek, kedves, mert annyira szeretlek, hogy el sem tudod képzelni. Elõbb azonban tovább kell adnod üzenetemet minden népnek úgy, ahogyan most teszed. Akkor nemsokára érted jövök, idehozlak, ahol én vagyok, és mindörökre magam mellett tartalak. Én, Jézus Krisztus, szeretlek. Én adtam neked ezt a kegyelmet Vassula, megáldottalak. Sohasem veszem vissza azt, amit adok. Leányom, meg akarod-e újítani Egyházamat?

Bízzál bennem!

Beléd kapaszkodom és teljesen Tõled akarok függeni. Tanítómesterem vagy.

Dicsõíts engem, vezetni akarlak.

Égi Édesanyánk üzenete 2015. július 25-én Medjugorjéból

Medjugorje, 2015. július 25.
“Drága gyermekek! Örömmel vagyok ma is veletek és arra hívlak mindnyájatokat gyermekeim: imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, hogy megérthessétek azt a szeretetet, amellyel szeretlek benneteket. Szeretetem erősebb a rossznál, ezért gyermekeim közeledjetek Istenhez, hogy érezhessétek Istenből fakadó örömömet. Isten nélkül nincs jövőtök, nincs reményetek, sem üdvösségetek, ezért hagyjátok el a rosszat és válasszátok a jót. Veletek vagyok és közbenjárok veletek együtt Istennél minden szükségletetekért. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

2015. július 25. HARAGOM ÉPPOLY HATÉKONY, MINT MEGBOCSÁTÁSOM

1993. február 22.

„Fenyíts hát meg minket, Uram
de csak mértékkel,
nehogy haragodban megsemmisíts.” 1

Vassula, a hírvívõk sorra követik egymást, hogy megmondják a világnak; tartsanak bûnbánatot! Úgy nyilatkozom meg, mint azelõtt soha, hogy mindenkit visszahozzak a messzeségbõl magamhoz, és hogy kövessék parancsolataimat! Bármely pillanatban kialudhatna az a kis láng, amely e nemzedékben pislákol, ha nem lépnék közbe. Mind a mai napig nem akarnak hallani és hinni. Minél nagyobbnak gondolják magukat, annál kisebbek a szememben. Hogyan lehetnének tetszésemre, amikor akadályozzák Szentlelkemet? Ezt hallom tõlük: „Kinek van tekintélye elõttem?” „Elég vagyok önmagamban!” Nagy az én könyörületem, de szigorúságom éppoly nagy. Haragom éppoly hatékony, mint megbocsátásom.

Templomaim 2 ma közös alapon állnak a kufárokkal. Szentségemet felcserélték a Sátánnak adott elismeréssel. Azokról beszélek, akik elhagyták hitüket és hazugságot engedtek ajkukra tolulni, és most arra akarnak kényszeríteni mindenkit, hogy hagyja magát ezzel a hazugsággal megjelölni, és én belefáradtam abba, hogy elviseljem õket. Valamikor becsületesség élt házamban, mivel az én törvényem volt mindennapi kenyerük. De nézd, mivé lett most házam! Pusztasággá! Gyíkok és pókok tanyájává! Ó, de ennek véget vetek. Szívem összetört, gyermekem. Angyalaim félnek és remegnek attól az órától, amelyet eddig visszatartottam, és amely akkor következik be, amikor kiadom parancsaimat. Nem tudom elviselni újra meg újra Szent Édesanyátok könnye hullását, valahányszor Fiamat ismét keresztre feszítik. A ti nemzedéketek bûnei minden pillanatban a Kálváriára viszik Fiamat.

A világ együttesen és egyhangúan káromolja Szentlelkemet és az ég minden erõit. A világ nap mint nap kihív engem: „Nézd mivé lett a nagy Úrnak háza!” – mondják képmutatóan, miközben õk maguk rombolják le. Lelkem nem tudja tovább elviselni ismételten keresztre feszített Fiam sóhajtásait. Bár Fiam és a ti Szent Édesanyátok is igyekszik elpalástolni fájdalmát, az én fülem minden meghall. Nem olyan az én fülem és szemem mint az emberé, semmi sem kerüli el figyelmemet. Mivel nemzedéketek választott így, és nem én 3 a házamban lévõ lázadás lehozza rátok haragomat, és hamarosan a legsûrûbb sötétség zuhan rá a Földre. Ezt nem én választom, hanem ti. Én azt választottam, hogy irgalommal és szeretettel, könyörülettel és békével kiemeljelek benneteket sírotokból, de nézzétek, milyen sokan maradnak érzéketlenek ajánlatomra. Már semmi sem tud megérinteni benneteket. Kimerítettétek türelmemet.

És te, leányom, légy a visszhangom! Bármilyen keményen zaklatnak is téged, nem fogom megengedni nekik, hogy legyõzzenek. Ellenkezõleg, olyan leszel, mint a kard, amikor szavaimat kiejted. Emlékeztesd õket újra, hogy nem annak örülök, ha a gonosz és lázadó ember meghal, hanem annak, ha a gonosz és lázadó ember visszafordul, más útra tér, hogy megnyerje az életet. Ez a Föld, ahogyan ti ismeritek, hamarosan „elmúlik” 4 Elhatároztam, hogy meggyorsítom tervemet a nagy bûnök miatt, amelyeket nemzedéked elkövet. „Elmúlnak mindezek, … mint ócska köntös, úgy avulnak el.” 5 Ilyen módon fogom a bûn szennyét megsemmisíteni, és fel fogjátok ismerni, hogy kezdettõl fogva az én szent templomaim voltatok és bennetek élt az én Lelkem. Ó! Imádkozz és böjtölj azért a tûz-keresztségért ezekben az utolsó napokban! ÉN VAGYOK közel van hozzád.


1 Jer 10,24.
2 megértettem, hogy a lelkek
3 vagyis: ahelyett, hogy Isten békéjét választanánk, azt választjuk, hogy Isten büntetésén keresztül jussunk be az új korszakba,
4 vö. Zsid. 1,11.
5 vö. Zsid. 1,11.

2015. július 24. JAJ AZOKNAK, AKIK ROSSZNAK MONDJÁK A JÓT,ÉS A ROSSZAT JÓNAK!

1994. március 4.

Mindenható Istenem, Te, aki nyilaid céltáblájává és olyan teremtménnyé tettél, akit arcul köpnek, hogyan tud Felséged ezek után még hozzám szólni?

Sohasem fog elhagyni és visszautasítani téged az a kéz, amely megformázott… Valahányszor leköpnek téged, növekszik irántad való szeretetem. 1 Ne félj, udvaromban nem fog szégyen érni téged. Nem, ne nyisd feleletre szájadat, ha durván bánnak veled! Azonban jaj azoknak, akik rossznak mondják a jót, és a rosszat jónak!

Atyám?

ÉN VAGYOK.

Állíts engem fáradhatatlanul munkába Teérted, és suttogd fülembe üzenetedet!

Engedd meg akkor, hogy rajtad keresztül egész nemzeteket hívjak össze! Adj át mindent, amit adtam neked! Add tovább mindazt, amit kapsz, ez a parancsom számodra. Még azok is sietve jönnek hozzád találkozóimra, akik elõtt ismeretlen Szent Nevem, és én meg fogom gyógyítani hûtlenségüket. Királyod Szíve nem fogja elhagyni õket. én, Jahve vagyok a ti Gyógyítótok. Továbbra is kinyilvánítom jóságomat gyermekeimnek és magamhoz vezetem õket. Siess gyermekem, mutasd meg képmásomat a legkisebbtõl a legnagyobbig mindenkinek, és meg fognak menekülni. Jöjj, újból leszállunk a völgybe, ahol elszórtan feküsznek a kiszáradt csontok…

Te, aki bûnömet keresed és vétkeim után kutatsz,
jól tudod, hogy ártatlan vagyok… 2

3 Mondd gyermekem, miért vagy meglepve? Azt mondtam, hogy semmitõl sem foglak megfosztani. Nem mondtam-e, hogy lelked tûrõképessége szerint te is mindazt meg fogod tapasztalni, amit én tapasztaltam a Földön? Látod, milyen tiszteletet nyújtok neked? Figyelj rám! Ha engem, aki a te Mestered vagyok, elárult valaki, aki velem egy asztalnál ült, nem fognak-e neked is kelepcéket állítani, tanítvány? Igen! Még azok is, akik veled ették a kenyeret! örvendezz! Veled van Tanítód és kéri, hogy imádkozz e lelkekért, mivel õk éppoly értékesek számomra, mint te. Jöjj, légy a tükörképem!… Bátorságot öntök beléd, leányom. Szeretlek és megáldalak.


1 Isten úgy érti, hogy amikor üldöznek és megrágalmaznak.
2 vö. Jób 10,6-7.
3 Jézus szól:

“Gyengéd Atya, ne sújtsd haragoddal ezt a nemzedéket,mert akkor mindnyájan elpusztulnak. Ne sújtsd nyájadat keserűséggel és gyötrelemmel, mert akkor a vizek kiapadnak, és a természet kiszárad. Akkor haragod fölemészt mindent, hogy nyoma sem marad. Akkor leheleted tüze lángba borítja a Földet, és pusztasággá változtatja. A látóhatáron egy csillag tűnik majd fel. Az éjszakát pusztulás rázza meg, és úgy hull a hamu, mint télen a hó, beborítva népedet, mint megannyi szellemet. Könyörülj rajtunk Istenünk, ne ítélj meg minket szigorúan! Emlékezz meg azokról a szívekről, akik örömüket lelik Benned, és akikben Te is örömödet leled! Emlékezz meg azokról, akik hűségesek Hozzád, és ne engedd, hogy erővel sújtson le ránk Kezed, hanem Irgalmasságodban emelj föl bennünket, és írd bele minden szívbe Törvényeidet. Ámen.”
Archívum
Locations of Site Visitors Map„Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!”Map
Imádott Jézusom! Te rettenetes kínszenvedések árán váltottál meg minket. Kínszenvedéseidre kérünk, erősíts meg minket! Te, Aki a Getszemáné kertben vérrel verítékeztél, mert halálfélelem kerített hatalmába, de a szent angyal megerősített, és ki tudtad mondani: „Atyám, ha lehetséges, múljék el Tőlem ez a kehely, de ne az Én akaratom legyen, hanem a Tiéd.” Drága Szent Jézusom! Kérlek, erősíts meg minket is! Add nekünk a Te erődet, küldd el hozzánk is szent angyalodat, hogy Veled együtt mi is ki tudjuk mondani, amit Te mondtál: „Atyám, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy Te.” Jézusom, Téged elítélt Pilátus, és Te némán elfogadtad az ítéletet. Kérlek, add meg nekünk is a Te lelki békédet, hogy elfogadjuk az igazságtalan ítéletet abban a hitben, hogy Te megváltottál minket, és ha mindhalálig kitartunk Melletted, egy jobb hazát adsz nekünk, ahol Veled együtt örökké boldogok leszünk. Drága Jézusom! Téged megostoroztak a mi bűneinkért. Te némán tűrted a fájdalmas ütlegeket. Kérlek, add meg nekünk is a Te erődet és a Te békédet, hogy elviseljünk Érted, és az Evangéliumért minden szenvedést, és azt a Te örök érdemeiddel egyesítve, Szűzanyánk hétfájdalmas Szeplőtelen Szíve és könnyei által felajánljuk Neked a lelkekért. Jézusom, Téged kigúnyoltak, leköpdöstek, Arcul ütöttek, és tövissel koronáztak. Így gyaláztak meg azért, mert kimondtad az igazságot: „Király vagyok. Az Én országom nem e világból való.” Drága Jézusom kérlek, adj nekünk is bátorságot, hogy megvalljunk Téged az emberek előtt. Még akkor is, ha ez az életünkbe kerül. Jézusom, Te vérző, sebes Válladon vitted fel a Golgotára a súlyos keresztet. Többször elestél, összeroskadtál, de mindig felálltál. Kérlek, add nekünk a Te erődet, hogy mi is végigmenjünk a keresztúton. Meg ne torpanjunk, vissza ne forduljunk, csak Téged kövessünk. Dagadt, sebes Arcod és Tested indítson minket részvétre Irántad, hogy el ne hagyjunk Téged, Megváltó Istenünket, Aki a mi bűneinket vetted Magadra, és helyettünk adtál elégtételt. Szenvedő Arcod képét nyomd a mi lelkünkre, hogy soha ne felejtsük, mekkora árat fizettél értünk! Jézusom, Téged hatalmas szegekkel szegeztek fel a keresztfára. Te ezt is békével, némán tűrted, mert tudtad, hogy áldozatoddal rengeteg lelket mentesz meg. Az egész világot, az egész történelmet. Kérünk, add nekünk a Te erődet, hogy soha ne magunkra, és saját szenvedéseinkre, áldozatainkra tekintsünk, hanem mindig csak Rád, hogy megtegyük akaratodat, és ez által példaképek lehessünk az elkövetkező nemzedékeknek. Ránk is úgy tekintsenek, mint az Egyház magvetésére, mert az Egyház ereje, és örök példája a vértanúk hite és hűsége. Drága Jézusom! Nagy volt a mi váltságdíjunk. Ezért nem vagyunk a magunkéi, hanem a Tied, Aki megváltottál minket. Kérve kérünk, tudatosítsd ezt bennünk, és add kegyelmedet, hogy maradéktalanul teljesítsük ránk vonatkozó örök szent tervedet! Erre áldj meg bennünket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Drága Jézusunk, golgota kereszted lábánál, és a Szentháromság Szeretetlángja körül letérdelünk, megfogjuk egymás kezét, egymásnak támasztjuk keresztjeinket, együtt visszük, és pajzsként védjük a Szentháromságot az Oltáriszentségben. Drága Szűzanyánk, tisztíts meg minket rendetlenségeinktől és rendezetlenségeinktől, esdj ki számunkra minden szükséges kegyelmet a Mennyei Atyától, és kérd meg Őt, hogy újítsa meg a már meglévő kegyelmeinket! Kérünk Téged, hogy helyezz minket a Szentháromság jelenlétébe, ölelő szeretet-áramába! Drága Jézusunk, a te szent véreddel, Szűzanyánk, a te édesanyai palástoddal, könnyeiddel, drága Szentlélek a te szeretetlángoddal és drága Mennyei Atya, a te védelmed pecsétjével * Födjetek be minket tetőtől-talpig, testünket, lelkünket, szellemünket, gondolatainkat, szavainkat, cselekedeteinket, érzéseinket, vágyainkat, álmainkat, akaratunkat, erőnket, tudatunkat és tudatalattinkat. Födjétek be és védelmezzétek minden tulajdonunkat, ingó és ingatlan javainkat (beleértve telefonjainkat, járműveinket is). * Védelmezzetek meg minket a gonosz erő minden támadásától és kísértésétől! Védelmezzetek meg a betegségtől, bajtól, balesettől, háborútól, éhínségtől, katasztrófáktól, üldöztetéstől és átkoktól, minden okkult támadástól! * Ugyanígy fedjétek be és védelmezzétek meg szeretteinket és az ő tulajdonaikat, közösségeinket, rokonainkat, barátainkat, minden ránk bízott embert, akiket hordozunk. Védelmezzétek meg a papokat, legfőképpen a magyar katolikus papokat és szerzeteseket valamint a szentatyát. Védelmezzétek meg az ifjúságot, legfőképpen a magyar ifjúságot, a családokat, legfőképpen a magyar családokat. Födjétek be és védjétek meg a magyar nemzet minden tagját, egész Nagymagyarországot. Védjétek meg a politikusainkat, a betegeket, haldoklókat, magatehetetlen, idős embereket, minden szenvedőt. (Szenvedéseiket felajánlom az ő nevükben engesztelésül). Födjétek be és védelmezzétek a közömbösöket, a kárhozat útján járó embereket, hogy ne tudjanak nekünk ártani, és mindazokat, akik meghalnak hogy ne kárhozzanak el. Minden fent említett személyt belehelyezek Jézus szívsebébe. Drága Szentháromság, a Szűzanya Szeplőtelen Szívén át felajánlom Nektek engesztelésül életemet és halálomat, életem minden napját és éjszakáját. Jézus szenvedéseivel egyesítem az én apró kis szenvedéseimet, és így ajánlom fel minden cselekedetemet, lépésemet, szívdobbanásomat, lélegzetvételemet, kimondott szavaimat egy-egy invokációként és imafohászként. Felajánlom a szabad akaratomat, minden imámat, böjtömet, minden napom minden percét, főleg a mai napomat engesztelésül. Drága őrangyalaink és védőszentjeink, járjatok közben értünk, vigyázzatok ránk és legyetek velünk egész nap. Lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen és tekintetünk összeforrjon, ajkunk együtt könyörögjön az Örök Atyához irgalomért! AmenFree counters!
Legutóbbi hozzászólások
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Új éneket írtam nekik, melyet a szeretet húrjain kell eljátszaniuk 2018. szeptember 7. Gyermekem, ma ismét az irántad érzett állandó szeretetemről szeretnélek biztosítani téged. Szívem lilioma, Én vagyok a te lelkednek Őre. Megóvlak a bűnösök sorsától, hogy ártatlanul élhesd az … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Álságos nemzedék! Száműztél Minket az életedből 2018. június 18. Uram? Én vagyok. Emeld fel a szívedet szüntelenül Hozzám! Sohasem foglak elhagyni száműzetésedben. Lelked továbbra is megkapja nemes utasításaimat, hogy egyre jobban megismerd akaratomat. Együtt fogunk dolgozni, galambom. Műveim meg fogják … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Leszállok a ti időtökben, hogy lángra lobbantsam ezt a nemzedéket 2018. május 31. Béke legyen veled, tanítványom! Az Én békémet adom neked. Tudod mit adtam neked? Tüzet adtam a kezedbe. Az Én tüzemet. Ez a tűz minden értelmet meghaladva beborítja … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Szeretetemet zene, költemények és erények által fogom kinyilvánítani 2018. április 27. Áldott legyen az én Uram, aki megmentett az eltévelyedéstől és az eleséstől, és feltörte kalitkámat, kiszabadított, hogy elrepülhessek a Megtévesztő elől. Segítségünk Jahve Szent Nevében van, aki a legkegyelmesebb, … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Ezt az üzenetet Kanadában kapta a SÁRGA LILIOM /YELLOW LILY/ nevű látnok a mi Urunktól, 2018 február 24-én.
   Isten kedves Népe, Szeretnék feltárni Előttetek egy újabb gyönyörű kinyilatkoztatást, amit a kanadai látnok, Yellow Lily /magyarul Sárga Liliom/ kapott. Jézus egy nagyon elszomorító, titkos szenvedéséről beszélt neki, amit a Nyelve által szenvedett el. Tehát hogy engesztelhessük Őt ezért a … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Én vagyok a te Lelkivezetőd és Tanácsadód 2018. január 16. Ó, Uram, Te egyedül csak engem ajándékoztál meg azzal a rendkívüli adománnyal, hogy Mennyei Udvaraidban lehetek, ahol maga Jahve nevelt és tanított engem, és én bármikor, amikor csak akarom, szólíthatlak … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Boldog az az ember, aki Szavaimon elmélkedik, és kinyitja szívét, hogy befogadjon engem 2017. december 11. Gyermekem, dicsérd háromszorosan Szent Nevem! Ne törődj azokkal, akik megvetnek és semmibe vesznek! A gonosz természet tönkreteszi az embert. Csak annak szentelj figyelmet, ami … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Szűzanya üzenete Little Pebble által
   2017.12.08. Little Pebble: Most este 7:40 van.   A fehér kereszt mint mindig az égen tűnt fel. Miközben a rózsafüzért imádkoztam, a kereszt rózsaszínűvé változott, és egy alagút jelent meg mely rózsavirág alakú volt. Ennek az alagútnak minkét oldalán egy- … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Felfedem Királyságom gazdagságát és nagyszerűségét, és Fenségem magasztosságát 2017. november 29. Vassulám, az Én békémet adom neked. Engedd, hogy kinyilatkoztassam neked a Szavamat, buzgó szolgám! Én, a te Megváltód, rád bíztam mondanivalómat, hogy megmutassam neked a dicsőségemet általad, egy nyomorúságos … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus szavai Little Pebble testvér által
   Little Pebble Üzenet Jézustól: 2017 november 6. Pebble: Egy óriási angyal állt előttem kezében tartva a fehér keresztet. Az angyal mögött egy másik nagy fehér kereszt volt látható,feje felett pedig egy zászló lebegett,amelyre ez volt írva: “Alleluja, Alleluja. “ Amint … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. május 30. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! A világ megtisztítása már folyamatban van. A rengeteg természeti katasztrófa ezt jelenti. Készüljetek, mert hamarosan kiárasztom rátok a Szentlelket, Akinek világosságában meglátjátok egész életeteket. Mindenki látni fogja gondolatait, szavait és cselekedeteit. Ha ez megegyezik törvényeimmel, akkor életszentségben éltek, és nincs mitől félnetek. Rátok mondtam: „Emeljétek föl fejeteket, […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. április 5. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Imára hívlak fel benneteket. Imádkozzatok még többet, mert mondom nektek, az ima megbénítja a sátánt. Haladékot kaptok Atyám irgalmas szívétől, mert nem akarja, hogy csak egy is elvesszen közületek, hanem azt, hogy megtérjen és éljen. Az ima kulcs a békéhez és az üdvösséghez. Leesdi a kegyelmet, megnyitja […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által
   Nagyböjt 2019 2019 03. 02. Szűzanya ! Gyermekeim! Hamarosan kezdődik a nagyböjti időszak. .Arra kérlek benneteket, hozzatok még több áldozatot, mert oly nagy a baj, mindenhol, különösen a családokban. Csatlakozzatok a plébániátok rózsafüzér társulatába, és imádkozzátok Velem együtt a rózsafűzért. Így alkossatok egy hadsereget, mert csak így tudok segíteni nektek. Minden közösségi összejövetelen imádkozzatok egy […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. március 26. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Arra vágyom, hogy minden ember szívébe betérjek a Legméltóságosabb Oltáriszentségben, a hétköznapokban éppúgy, mint a vasárnapokon és az ünnepnapokon. Kizárólag rajtatok múlik, hogy befogadtok-e, vagy csak vasárnap szakítotok Rám időt. Ó, ha tudnátok, mekkora kincs vagyok: maga az Isten száll le közétek, magát az Istent fogadjátok szívetekbe, […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Az Antikrisztus Róma városában 2019. 03. 03, Vasárnap Az Úr és az ő szeretett édesanyja egy olyan helyre vezetett, ahol az Egyház legmagasabb rangú bíborosai, püspökei és papjai gyűltek össze a hamispróféta jelenlétében, aki Szent Péter katedrája előtt állt. Mindenki kezében egy tekercs volt, melyben a saját aláírásaik is szerepeltek. Láttam az Antikrisztust, ahogyan végig […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. március 2. Váratlanul ezt a kérdést hallottam a lelkemben: Amikor Jézus a földön élt, ott volt-e a Mennyben? Jézus válasza: „Mindig is Atyámmal voltam Istenségemben. Azért vonultam el imádkozni, hogy emberségemben is Atyámmal legyek.” Szentírási megerősítés: Lukács 4, 14-15: „Jézus tanított” 2019. március 5. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Észrevettétek, hogy már ritkábban szólok […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Gyertyaszentelő Boldogasszony 2019. 02. 02, Szombat Többen elmentünk a Szent Korona elé, hogy a Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén ismét felajánljuk országunkat Istennek. Az Úr korábban elmondta, hogy Mennyei Édesanyánk ünnepein különösen megnyílik az Ég a kegyelmekre. A felajánlás pillanatában láttam Jézust a kereszten, és a kereszt alatt Magyarország térképe helyezkedett el. Hazánk határai körül hatalmas felhők […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. február 5. Az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Közel van mindennek a vége. Készüljetek, mert hamarosan kiontják véreteket. Már eltervezték megsemmisítéseteket. Hatalmas keresztényüldözés vár rátok. Az idő itt van. Mindent előre közöltem veletek. Tudtul adtam a jövőt. Ami most következik, az nem az Én akaratom: csak megengedem, mert tiszteletben tartom az emberek szabad akaratát. Drága […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   A Szűzanyának felajánlott gyermekek különleges kegyelemben részesülnek 2019. 01. 01, Kedd Láttam a Szűzanyát, ahogyan minden szülő és gyermek mellett jelen van a világban. Ő szüntelen imádkozik a szülőkért, még akkor is, ha a szülők nem vallásosak és nem imádkoznak. A Szűzanya minden gyermeket vezet és nem engedi el a kezüket annak ellenére sem, ha […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. január 2. Az Úr Jézus: „Ezt üzenem X-nek: Bízzon Bennem nagyon! Bizalma mértékében adom neki kegyelmemet. Csodákat fog megtapasztalni életében. Mindig vele vagyok és gondoskodom róla. Most fogom megszabadítani végérvényesen. Megáldom őt Szívem gondviselő szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” Szentírási megerősítés: Máté 26, 52: „Jézus szólt”