2015. április archívum

2015. április 15. TE IS SZENVEDNI FOGSZ

1994. július 23.
Patmosz

Szentséges Szívem Vassulája, megáldalak. Bánj velem úgy, mint barátoddal! Ne hagyd abba küldetésedet, ami az írást is magába foglalja. Adj nekem idõt az írásra, adj nekem idõt arra, hogy oltáromra1 önthessem áldásaimat! Mirhám és szentelõ olajom, adj nekem idõt arra, hogy illatomba, a tömjén illatába takarjalak! Tisztelettel ejtsd ki Atyám Nevét és dicsérd Õt a gyülekezetekben, hogy megenyhítsd haragját. Hívni foglak2 és figyelned kell hívásomra. Fogadd most békémet, tarts engem lelkedben3 és õrizz szívedben…4

Barátaim? Figyelj rám! Soha ne feledd: a Messiást üldözték, gonosztevõként bántak Vele és tanítványaival is. Gyermekem! Tõlem származol, és mivel a Messiástól származol, te is szenvedni fogsz, ahogyan Õ szenvedett. Nem mintha nem figyelmeztettelek volna elõre. Ez csupán emlékeztetõ.


1 Mi lehetünk Isten oltárai.
2 Az üzenet leírására.
3 Ez a szüntelen imádságot jelenti.
4 Itt Jézus abbahagyta a diktálást, majd rám nézett és megkérdezte: “Barátaim?”, de arra gondolt: “Hányan vagytok még?”
a

2015. április 14. ISTEN MAGÁHOZ HÍV BENNETEKET

1991. január 31.

Szent Szûzanyánk üzenete február 23-ra:

Dicsérjük az Urat! Béke legyen veletek! Isten magához hív benneteket. Elmélkedjetek ezen! Isten azóta hív benneteket, amióta megszülettetek.
Neki születtetek.
Arra születtetek, hogy szeressétek Õt.
Arra születtetek, hogy örömet szerezzetek Neki.
Arra születtetek, hogy visszatérjetek Hozzá!
Válaszoljatok hívására!
Megpróbáltalak szeretettel visszahozni benneteket üdvösségetek érdekében, üzenetemen keresztül itt és a világ más tájain is az igaz életre Istenben.
Kicsinyeim, igen, kicsinek nevezlek benneteket, mert az Úr elõttetek fedte fel Arcát, és nem a tanultak, nem az ügyesek elõtt. Gondoljátok meg azt is, hogy nem test és vér nyilatkoztatta ki elõttetek ezeknek az üzeneteknek az igazságait, közeli bekövetkezését és kegyelmeit, melyeket a ti korszakotok kapott megmeneküléstekre. Nem test és vér fogadtatja el veletek az üzeneteket, hanem maga az Atya, és az õ kegyelme van rajtatok.
Ezért imádkozzatok, ha testvéretek még nem kapta meg a kegyelem Szentlelkének pecsétjét, hogy õ is megkapja, megtérjen és bejusson Isten országába! Isten minden embert hív magához! Próbáljátok megérteni Isten békefelhívását! Kérlek benneteket, hogy imádkozzatok a békéért! Buzgón dolgozzatok a békéért!
Áldott gyermekeim, hadd mondjam el újból, hogy szükségem van békét kérõ imátokra!
Kezembe veszem és tavaszi virágcsokorként ajánlom fel õket a Mindenhatónak . Nem vész kárba imátok, hanem Isten dicsõségére szolgál mint szeretetek bizonyítéka.
A Sátán igen hatalmas, és engesztelhetetlen haragjában üldözi az Úr “elsõ gyümölcseit”, azokat, akik tanúságot tesznek Jézus mellett. Jézus már értésetekre adta régebbi üzeneteiben, hogy miképpen próbálja a Sátán kioltani a kicsi lángot, ami megmaradt e világban, hogy megvonja tõletek a világosságot és a boldogságot. Irgalom nélkül káromolja Isten hatalmát.
A ti békét kérõ buzgó imátok nélkül a Föld valóban meg fogja érezni a Sátán torkából kilövelt vízsugarat 1 , amellyel el akar oltani minden kicsi világosságot, ami még bennetek maradt.
Szomorúságomra nincs kifejezés!
Imádkoztam értetek, és mindig imádkozni fogok. Gyermekeim, kérlek benneteket, hogy elmélkedjetek üzeneteinken! Éljétek szó szerint üzeneteinket! Én, a ti áldott Édesanyátok megáldalak benneteket .


1 Jel 12,15
2

a

Világosan kell beszélni, mert szóból ért az ember!

Csodálatos, az ausztrál miniszterelnök meg merte mondani az igazat.

Ausztráliában megoldották a problémát. Egész Európa tanulhat belőle!

Mikor az ausztrál kormány a radikális hívőkhöz fordult lehetséges terrorcselekmények megelőzése végett, felszólította azokat a muzulmán hívőket, akik a Sharia törvény szerint akarnak élni, hogy hagyják el a szigetországot.

Howard miniszterelnök felmérgesített több muzulmán ausztráliait a kijelentésével .

IDÉZET:

“NEM AZ AUSZTRÁLOKNAK, HANEM A BEVÁNDORLÓKNAK KELL BEILLESZKEDNIÜK!

Fogadjátok el ezt, vagy költözzetek el. Elegem van abból, hogy ez a nemzet azon töpreng: megsértett-e valakit vagy akár egy kultúrát. A Baliban történt merénylet után eddig még nem tapasztalt méretekben növekedett meg az ausztrálok többségének hazafias beállítottsága.

Ez a kultúra férfiak és nők millióinak két évszázadig tartott küzdelmének, szabadságra törekvő próbálkozásainak és győzelmének az eredménye. Mi főleg angolul beszélünk. Nem spanyolul, libiaiul, arabul, kínaiul, japánul, oroszul vagy akármilyen más nyelven.

Azért mondom: ha te része akarsz lenni társadalmunknak, nincs más lehetőség: tanuld meg a mi nyelvünket.

Az ausztrálok többsége hisz Istenben. Ez nem egy szélsőjobboldali kijelentés, hanem egy tény, mert keresztény férfiak és nők alapították ezt a nemzetet, keresztény alapokra, melyek dokumentálva vannak. Ezt nyugodtan mutathatjuk iskoláinkban, a termek falán. Ha Isten képe zavar titeket, gondolhattok arra, hogy a világ más részén kéne otthont keresni, mert Isten a mi kultúránknak a része.

Hiteteket tiszteljük minden kérdés nélkül. Az egyetlen dolog, amit mi kérünk tőletek, az a mi hitünk elismerése, és egy békés, harmonikus együttélés.

Ez az ország a mi hazánk, a mi területünk, és ez a mi életmódunk, melynek élvezetét nektek is felajánljuk. De ha ti mindig csak panaszkodtok, zászlónkat megtépitek, eskünket, keresztény hitünket megalázzátok,akkor azt tanácsolom, használjátok fel az egyik ausztrál jogot:

AZ ORSZÁG ELHAGYÁSÁNAK JOGÁT.

Ha ti nem vagytok itt boldogok, költözzetek el! Nem köteleztünk mi benneteket,

hogy ide jöjjetek. Fogadjátok el az országot, mely befogadott titeket.”

Röviden: LOVE IT, OR LEAVE IT! Magyarul is lehet: Szeresd vagy szaladj!

a

KERESZTÉNYSÉG,VAGY EZOTÉRIA? MI TÖRTÉNIK ITT?


http://ezohouse.lapunk.hu/?modul=oldal&tartalom=1203848

Mudrák

Jelentése: pecsét vagy ismertetőjel.

A mudrák, vagyis szimbolikus kéztartások, buddhista és hindu meditációs elemek. Segítik az elmélyülést, az energia aktivizálását, és energetikai védelmet nyújtanak a test és a lélek számára.

A keleti gyógyításból is ismert kéztartásokat, szinte bárhol és bármikor végezheted, hiszen csak ujjaidat kell ehhez használnod.

A mudrák használatakor a testben levő energiapályák pontjait kapcsoljuk össze, elérve ezzel, hogy az energia a betegségeket okozó blokkok kihagyásával folyamatosan tudjon áramolni.

A mudrák segítségével intenzívebbé tudjuk tenni a meridiánjainkon folytatott öngyógyító munkát, ugyanakkor segítenek abban, hogy rövid idő alatt a megfelelő meditatív állapotba.

A mudrákat kultúránként, helyenként más-más néven hívják, de a hatásuk ugyanaz.

Íme egy változat:

Miért és hogyan működnek a mudrák? Testünket energiapályák (meridiánok) hálózzák be. A szervezet azonnal jelez, ha valahol elakadás vagy torlódás van, s az energiák nem tudnak szabadon áramolni. E pályák nagy része a kézen kezdődik vagy végződik, és – mint a talpon –, a kézen is megtalálhatók a testi kivetülések. A megfelelő ujjak összeérintésével egy idő után az akadály megszűnik, javul az energiaáramlás. A gyakorlatokat addig végezzük, míg el nem érjük a kívánt hatást.

A mudrá az egész testet bevonhatja az ászana, a pránájáma, a bandha és a vizualizációs technikák kombinációjaként, de lehet egy egyszerű kéztartás is.

A mudrák azoknak a finom szintű fizikai impulzusoknak a kombinációja, amelyek változtatják a hangulatot, a magatartást, az észlelést és érzékelést, és amelyek elmélyítik a tudatosságot és a koncentrációt.

Tudományos értelemben a mudrák eszközt jelentenek ahhoz, hogy hozzáférjünk és befolyásoljuk a tudattalan reflexeket és az ösztönös szokásmintákat, amelyek az agy primitív részeiben, az agytörzs környékén jelentkeznek.

Kézmundrák: melyek visszairányítják a kezekből kiáramló pránát a testbe. Azok a mudrák, amelyekben a hüvelykujj és a mutatóujj érintkezik, a motoros agykéreggel kapcsolódnak finom szinten, egy energiahurkot hozva létre, amelyben az energia az agyból a kezekbe, majd onnan visszaáramlik. A folyamat tudatosítása igen gyorsan befelé forduláshoz vezet. Ebbe az osztályba az alábbi technikák tartoznak:

Gjána mudrá, Csin mudrá, Jóni mudrá, Bhairava mudrá, Hridaja mundrá.

Gjána, Csin mundrá

Gjána mundrá: (A tudás pszichikus kézmozdulata)

 • Helyezkedjünk kényelmes meditációs pózba.
 • Hajlítsuk a mutatóujjakat, hogy érintsék a hüvelykujjak belső tövét.
 • Nyújtsuk a többi három ujjat, hogy ellazuljanak és kissé távolodjanak egymástól.
 • Helyezzük a kezeket tenyérrel lefelé a térdekre.
 • Lazítsuk el a kezeket.

Csin mundrá: (A tudat pszichikus kézmozdulata)

 • A csin mudrát ugyanúgy hajtjuk végre, ahogy a gjána mudrát, azzal a különbséggel, hogy a tenyerek felfelé néznek, a kézhátak nyugszanak a térden.

Jóni mundrá

Méh, vagy forrás kéztartás

 • Az ujjak összekulcsolása az energiák teljes összekapcsolását eredményezik a jobb kézből a balba, és fordítva.
 • Harmóniát teremt a testben áramló energiák között is és segít az agy jobb és bal féltekéinek működése közötti egyensúly létrehozásában.
 • A mutatóujjak és a hüvelykujjak összeérintése tovább fokozza a prána áramlását.

Bhairava mundrá

Kegyetlen , vagy félelmetes kéztartás

 • Helyezzük a jobb kezet a bal kézbe, hogy mindkét tenyér felfelé nézzen.
 • Ezután tegyük a kezeket az ölünkbe.
 • Hunyjuk be szemünket, lazítsuk el az egész testet, teljesen mozdulatlanul tartva.

Hridaja mundrá

A szív kéztartása

 • Helyezzük a kezeket a térdekre, tenyérrel felfelé.
 • Hunyjuk be a szemünket,lazítsuk el az egész testet teljesen mozdulatlanul tartva.
 • Legfeljebb 30 percig végezhetjük.

Ez a mudrá eltereli a prána áramlását a kezekből a szív környékére, növelve a szív vitalitását. Jótékonyan hat szívbetegségek, különösen isémiás (oxigénhiányos) szívbetegség esetén. Gyakorolható érzelmi konfliktusok és krízishelyzetek közben is.A Keresztény Esszénus Egyházzal közösen tartott húsvéti Istentisztelen II. Pax Immanuel Őszentsége a Magyar Mária Rend Országvezető Apátasszonyá avatta Lakiné Szkiba Juditot. Mária áldását kérjük új Apátasszonyunk munkájához!

Ezt olvashatjuk a Mária Rend facebook oldalán.

Szegény Szűzanyánk! Könyörögj érettünk!

2015. április 13. JAJ AZOKNAK, AKIK A MEG NEM SZÜLETETT GYERMEKEK ÁRTATLAN VÉRÉT ONTOTTÁK!

1991. március 20.

Én, Jahve, vagyok a te Atyád. Jöjj, mellettem fogod munkádat végezni, leányom. Mindennap új erõt adok neked, mert ez szükséges mûvemhez, amely be fogja járni az egész világot. Meggyújtottam lámpásodat, hogy láss, gyermekem. Kiválasztottalak, hogy csarnokomból tanítsalak. Saját szájamból kaptad Szavamat. Vigyázz tanításomra, mint szemed fényére!

Igen Uram és Istenem!

Én, aki Minden vagyok, még a te semmiségedre is kiáradok most, és mint a pára, mely mindent belep, be akarom takarni az egész teremtést, az idegent és a legjobb barátot is, mert féltékenységem 1 legyõzte szándékomat, hogy próbára tegyem teremtésemet. Egyetlen célból: szeretetbõl teremtettelek, hogy szeress engem. Amikor a test már elhasználódik, mindörökre Lelkembe fogadom azt, aki tetszésemre volt.
De jaj annak, aki nem félt engem!
Jaj annak, aki sohasem tekintette õrültségnek a gonoszságot és esztelenségnek a haragot!
Jaj annak a szívnek, aki azt hitte, hogy saját erejébõl, saját erõfeszítésébõl és nélkülem elérheti a mennyet!
Jaj annak, aki nem engedelmeskedett parancsolataimnak!
Jaj annak, akinek szíve tele van rosszindulattal!
Jaj a sakáloknak, akik éjszaka szerveznek összeesküvést!
Jaj annak, aki ítéletet mondott testvérére, és ezért testvérének félelemben kellett élnie!
Jaj azoknak az ajkaknak, amelyek hamis tanúságot tettek!
Jaj azoknak, akik a meg nem született gyermekek ártatlan vérét ontották! A pokol lesz osztályrészük!
Jaj a tisztátalannak, aki bûnös állapotban veszi magához Fiam Testét és Vérét! Mennyire irtózom tõlük!
Jaj annak, aki azzal bánt meg, hogy visszautasítja a gyónást és a feloldozást, és bûnösen fogadja Fiamat!
Bánjátok meg bûneiteket! Tartsatok bûnbánatot! Mire jó nekem tett felajánlástok, ha kígyó lakik bennetek? Ha megkérdeztek: “Mit kell tennünk, hogy elnyerjük az örök életet?”, azt válaszolom: Tartsatok bûnbánatot, kövessétek parancsolataimat, teremjetek jó gyümölcsöt, és én angyalaim jelenlétében felajánlom nektek azt a lakóhelyet, amelyet számotokra tartottam fenn. Vigyázzatok, és legyetek résen! Engedjétek, hogy pusztaságotokban úgy nyilvánítsam ki Lelkemet, ahogy nekem tetszik, akkor, amikor nekem tetszik, és annak, aki nekem tetszik: hogy megmentselek benneteket!

Javíts meg minket Jahve, szeretõ Atya, szelíden és irgalmasan, de gyorsan!

Szeress, imádj, és engem helyezz az elsõ helyre mindenek fölé!…

Taníts meg minket arra, hogy szeressünk Téged és soha többet ne bántsunk meg! Nélküled reménytelen vagyok, ó Abba!

Állandóan rajtad van tekintetem, gyermekem, és Lelkem erõsebben kiárad rád, mint valaha, hogy semmi se maradjon belõled. Minden vagyok, és be tudlak tölteni világosságommal.
Ó teremtés! Hûséges vagyok és szelíd. Hagyd, hogy szabadon cselekedjek, teremtés! És irántatok érzett nagy szeretetemben Lelkembõl töltöm be lelketeket istenséggel. Hagyd, hogy szabadon cselekedjek, és megszüntessem közömbösségedet, amely ebbe a nagy hitehagyásba és lelked romlásába vitt téged. Hadd töltselek el tüzemmel, hogy hûséges és buzgó szolgámmá légy! Hadd alakítsalak át, hogy Lelkem gyönyörûsége légy! Én vagyok, AKI VAGYOK van veled!
Légy áldott és fogadd békémet te, aki olvasol engem!


1 féltékeny szeretetem

2015. április 12. BESZÉLJ A FELTÁMADT KRISZTUSRÓL!

1997. április 12.

Az én békémet adom neked, Vassula. Jöjj és hallgasd meg Szent Édesanyádat!

Szûz Mária: A Magasságbeli valóban megszólított téged Szavával. Jöjj most, te, akire Isten rábízta üzenetét! Jöjj és írd! “Kristos annesti!”

Alithos annesti!” 1

Igen, Krisztus valóban feltámadt, és Isten azt akarja, hogy mondd el ezt mindenkinek! Mondd meg ennek a haldokló világnak, hogy Fiam valóban feltámadt! Beszélj a feltámadt Krisztusról, angyalom, mert nemzedékedben racionalizmusuk miatt sokan nem ismerik el ezt az igazságot.
Nem olvastad?
Ez a nép világi eredményeire büszke és azt gondolja, hogy mindene megvan és dicsõségben van, mivel birtokolja a világ országait.
Saját fontosságukkal töltekeznek a háromságos Isten teljessége helyett. Ezért van nagy kavarodás a Földön, és ezért ontanak oly sok ártatlan vért.
De ezek szintén az idõk jelei.
A Sátán és sötét uralma a Földre üríti okádékát, bajt és megosztottságot hoz a családokba. Hamis prófétákat támaszt az egész világon. Jeleket és csodás jelenségeket is mûvel, úgy hogy álnoksága még a választottakat is megtévesztheti.
Ezek a hamis próféták esõként hullottak rátok, sok bajt és zavart okoztak nektek, szegény gyermekeim…
Hamis szóval és hamis esküvel van teli szájuk, és próféciájuk olyan, mint a káros gyom, ami most az Úr földjének barázdáiban növekszik. Gyökereikbõl újabb káros gyomok nõnek fel.
A vészjelek már a fületekben visszhangzanak, gyermekeim, de úgy tûnik, hogy nem értitek vagy nem ismeritek fel azokat a jeleket.
Õk a szelet fürkészik, ami magasabbra viszi hangjukat Salamon király, Illés vagy Mózes próféta hangjánál is. Azt állítják, hogy sokkal nagyobbak náluk, megkoronázzák magukat, és így beszélnek: “Ugye csodálatos, hogy ilyen nagy a hatalmunk?” 2
Azért figyelmeztetlek, hogy félre ne vezessenek titeket.
Isten adjon szíveteknek felismerõ képességet, elõttetek megnyilvánuló dicsõsége vezessen benneteket az igazságra!.


1 Jelentése: “Krisztus feltámadt!”, és a válasz: “Valóban feltámadt!” Húsvét után negyven napon keresztül így köszöntik egymást a görögkeletiek.
2 Szent Édesanyánk figyelmeztet minket azokra a hamis prófétákra, akik azt állítják, hogy nagyobbak Salamonnál vagy, hogy õk Illés, Mózes vagy Énoch. Mások képzelõdéseikkel vezetik tévútra az embereket, és sokakat rábírnak arra, hogy olvassák el elképzeléseiket és kövessék õket.

2015. április 11. ÁLDD MEG ÜLDÖZÕIDET!

1989. április 11.

(Ma kezdõdik az igazi üldözés. Jézus értésemre adta, hogy idén az orthodox húsvéti idõben érezni fogom az Õ szenvedését.)

Uram, sokan vádolnak azzal, hogy hamis próféta vagyok. Bizonyítékot keresnek ellenem, akár hamisat is, amelynek alapján kijelenthetik, hogy az üzenet nem isteni. Már van néhány hamis tanú. Azzal vádolnak, hogy én a démon fegyvere vagyok, egy másik karizmatikus mozgalom lerombolására.

Ragaszkodj hozzám, béke, béke! Gyermekem, ne vonj meg tõlem semmit! Mindketten veled vagyunk 1 Ne feledd, ez a Sátán füstje, és hidd el, a füst nem tart soká, elpárolog és eltûnik. Vassula, én, a te Istened, olyan szeretettel szeretlek, amelyet csak a mennyben fogsz megérteni. Légy áldott gyermekem, mindazért a rágalomért, amit rólad mondtak, és mindazért a hamis vádért, amellyel téged illetnek. Légy boldog, mert nagy lesz a te jutalmad a mennyben! Elhiszed nekem? Hányszor mondtam, hogy téged is éppúgy üldözni fognak, ahogy engem üldöztek? Üzenetem megnyeri a szíveket, de néhányan mégis ellened fordulnak. Nem tudják, hogy ha üzeneteimet elítélik, engem ítélnek el. Hiszen megmondtam, hogy hibát keresnek benned; kiforgatnak, ahogy másokkal is megtették, akiket én küldtem! Áldd meg üldözõidet! Imádkozz vádlóidért, teljes szívbõl bocsáss meg nekik! Tanuld meg Vassulám, hogy Szeretet vagyok! Szeress engem! Szükségem van erre a szeretetre, hogy tovább adjam másoknak. Úgy szeresd testvéreidet, ahogy én szeretlek téged!

De Uram, egyesek teljesen elvakultak!

Bízzál bennem kicsim! Felragyogok felettük, és világosságommal sokakat megvilágítok. Lelkem áldottjai, elfeledkeztetek szenvedésemrõl? 2 Szeretetbõl szenvedtem, légy egy velem! Én engedtem, hogy mindez így történjék, hogy te is megízleld ugyanazt a kelyhet, amelyet én ittam ki szenvedésem alatt. 3 Szeretlek, és ezért engedtem meg gyermekem, hogy igyál kelyhembõl. Kis lelkeket emelek magamhoz, átalakítom õket, és szenvedésem kis képmásává teszem õket. Boldog vagy, mert felajánlottad nekem szívedet és lelkedet, hogy isteni kezemmel egy másik kis feszületté alakítsam. Örvendezz lélek! Örvendezz, és légy boldog ajándékommal! De ne feledkezz meg arról kicsim, hogy ugyanezen ég alatt, ahol élsz, báránybõrbe bújt ragadozó farkasok is vannak. Õk azok a hamis próféták, akiktõl már óvtalak téged.

(Azt kértem az Úrtól, hogy a Bibliából adjon választ nekem ezekkel az emberekkel kapcsolatban. Kinyitottam a Bibliát, és ujjam Jeremiás 23,10 versére esett, amelyben a hamis prófétákról van szó.)

Kedves, ne félj, elõtted vagyok. Légy boldog, amiért mindenféle rágalmat szórnak rád. Szemem figyeli ezeket az embereket, hallom szavukat és érzem szívüket.

Igen, de Te velem vagy, és semmitõl sem kell félnem.

Bátorság! Az én erõmet adom neked, hogy folytathasd . Mi ketten?

Mindörökkön örökké.

(Mintha mindez az üldöztetés sem lenne elég, lemondták annak a nagy teremnek a bérletét, ahol meg akartuk tartani a találkozót. Egyszerûen lemondták, annak ellenére, hogy már régen lefoglaltuk. Azt mondták, hogy nem akarják, hogy náluk vallásos összejövetel legyen. Ott álltam kétszáz ember gondjával, és senki sem akart befogadni. Egy héttel a találkozó elõtt! De az Úr segítségünkre sietett. Az Úr lehetõvé tette, hogy az Õ templomában lehessünk, egy kis templomban, amely a kapucinusoké. Igen, Õfensége a legalázatosabbat és legszegényebbet választotta ki a testvérek közül jelként azok számára, akik üldözik Jézus üzenetét.)


1 Szent Édesanyánk és Jézus.
2 Amikor Isten ajkáról hallom e szavakat, teljesen ellágyulok. Fensége azt érezteti velem, hogy ez a “sátor”jobban betakarja testemet, mint valaha. Úgy érzem, hogy sohasem lesz vége a számûzetésnek, amelyben vagyok…
3 Jézus mintha lakomával kínált volna! És én boldog vagyok, hogy felajánlotta nekem ezt a kelyhet.

2015. április 10. BÛNBÁNATRA HÍVTALAK BENNETEKET, AZ ENGESZTELÉS CSELEKEDETEIRE ÉS IMÁRA

2003 január 10.

A Szentlélek kegyelmét megkapjuk
mindennap. Hosszú út áll még elõttünk,
hogy elérjük célunkat
és egyesüljünk az angyalokkal.

Dehát nem telünk-e el mindennap
isteni szeretettel? Ki mondhatja,
hogy nem kaptunk meghívást arra,
hogy istenek legyünk a részesedés által?

Tagadhatja-e valaki, hogy hallotta,
amint Võlegényünk meghívott,
hogy lépjünk Szíve menyegzõs szobájába?
Ti nem kaptatok meghívást
erre a menyegzõre
és nem teltetek el a misztikus kehellyel?

Mondhatjátok-e valóban Istennek,
hogy nem kaptatok kimondhatatlan áldásokat,
amelyek felülmúlnak minden dicsõséget?
Mondhatjátok-e a Võlegénynek:
“Nem kaptam meghívást
erre a misztikus egyesülésre Veled.”

Hiszen Õ visszahozta a számûzötteket,
miért feledkezne meg rólad?
Jöjj és úgy fogadd Õt,
hogy ezt mondhasd:
“Lásd, Isten szolgálatában állok…”

Énekelni szeretnék neked, Paraskevi, és megmondani, hogy ártatlanságod tetszik nekem…
Mert ami a te szolgálatod idejét illeti, annak még nincs vége.
Sok minden maradt, amiért még jóvátételt kell adni és sok mindenen kell még munkálkodni. Elég sok dolgot ad a Misztikus Testemen ejtett sebek bekötözése. Sok út áll még elõtted és sok föld, amelyet tüzemmel lángra kell lobbantanod, hogy elültethesd a béke, a szeretet és a kiengesztelõdés magjait. Sokan vannak, akikrõl senki sem gondoskodik… ezért ne fáraszd ki magad! Emeld rám tekintetedet és ragyogj, amikor jelen vagyok! Légy jókedvû, mert az Ecclesia újból életre kel!

Ez az én ünnepélyes ígéretem .
Bár most felhõk takarják az Ecclesiát, az én erõs kezem rajta nyugszik és szüntelenül megáldja.
Ennek az ódának egyetlen célja, hogy életre keltse Egyházamat, és népemet feléje fordítsa. Én vagyok az, aki gyakran mondottam: “Szentlelkem éljen benne!” Megígérem neked, Paraskevi, hogy még távoli országokból is elhozom a számûzötteket, hogy benépesítsem Egyházamat. Még akik távoli, rejtett helyeken laknak és akiket senki sem ismer, azokat is megkeresem és elviszem õket oda, ahol Szentlelkem lakik, mert õk is az én gyermekeim. Senkit sem hagyok el. E csodák többet érnek az aranynál és az ezüstnél, mert ezek közöttetek való jelenlétem jelei.

Tekints azonban a mai világra!

A legmagasabb mennybõl adtam ódát ajkadra és elénekeltem neked minden himnuszomat.
Tanúságot teszek elõttetek arról, hogy én vagyok a ti Megszabadítótok. Bûnbánatra, a jóvátétel cselekedeteire és imádságra szólítottalak titeket. Nem tanítottalak-e benneteket arra, hogy éljetek erényes életet? Nem mutattam-e meg nektek irgalmamat és végtelen jóságomat ezekben az években? Írva van:

“Gondolj Isten csodáira,
az ámulatra méltó cselekedetekre,
amelyeket a világban véghez vitt.
Az egész világon véget vet a háborúknak…” 1

Értitek? Nincs szükségem a munkátokra, fivéreim! A szeretetekre van szükségem, és a tietekre is, nõvéreim! Szeretetetekre mint a jóvátétel cselekedetére van szükségem. Elhoztam nektek a béke üzenetét és megmutattam jóságomat azoknak is, akik nem szolgálnak rá, de a világ süket.
A föld, Vassula, ez a föld, amelyet a világ mûvelt meg, hamarosan meghozza szégyentelen termését…IC


1 vö. Zsolt 46, 9-10

2015. április 9. SZEMBEFORDULHAT-E ÖNMAGÁVAL A SÁTÁN?

1989. január 13.

Jézus? Mostanában azt mondta nékem egy pap, hogy mûved, amelyet nekem adsz, az írás módja miatt spiritizmusra utal.
Kérlek segíts!

Vassula, segítek neked. Dicsõség legyen Istennek, mert megszabadított téged a gonosztól. Mindazokat, akik kételkednek és mindenféle rágalommal illetnek téged, emlékeztesd Szentírásban leírt szavaimra: “A jó fa jó gyümölcsöt terem” 1 .

Béke, Vassulám! Örvendezz, amikor az emberek rosszul bánnak veled és üldöznek, mert nagy lesz a te jutalmad a mennyben! Kedves, azoktól akik azt állítják, hogy ezek a mûvek nem tõlem, az Úrtól valók, hanem spiritizmus és okkultizmus révén jöttek létre, ezt kérdezem: Szembefordulhat-e önmagával a Sátán? Ha szembefordul önmagával, hogyan állhat fenn országa? 2 Kegyelmem veled van, gyermekem, de õk nem értették meg.

Uram, azok, akik vádolnak engem és megítélnek, mielõtt elolvasnák az üzeneteket vagy találkoznának velem, azt sem akarják elhinni, hogy sokan megtértek üzeneted által. Nem hisznek nekem!

Mert fülük ugyan van, de nem hallanak. Vassula, az idõk kezdete óta mindig küldtem prófétákat, de sokat megöltek és üldöztek. Az emberek nem változtak. Én, az Úr mondom ezt: Ha valaki nyilvánosan tanúságot tesz mellettem az emberek elõtt, én magam is tanüságot fogok tenni mellette Isten angyalai elõtt. De ha valaki megtagad engem az emberek elõtt, én is meg fogom õt tagadni angyalaim elõtt. Aki nincs velem, az ellenem van, és aki nem gyûjt velem, szétszór. Valamennyi nemzedéknek kijelentem, hogy mûveim soha nem érnek véget. Az én Lelkem valóban közöttetek van. Örökké tartó szeretettel szeretlek benneteket, és ezért a nagy szeretetért nem akarja Szentséges Szívem, hogy elessetek. Ismerjétek fel mûveimet! Különböztessétek meg a lelkeket! Az Írás azt mondja: Az, aki prófétál, az emberek épülésére, buzdítására és vigasztalására beszél. 3

Szent Szívem, amelyet annyira félreértettek, tele van szeretettel és irgalommal. A ti korszakotok halott, de én, aki a Feltámadás vagyok; újból életre fogom kelteni. Imádkozz azokért a papokért, akiknek fülük van, de hallani nem akarnak. Irántuk való szeretetem ~y, de éppen olyan nagy a szenvedés és a bánat is; amit nekem okoznak… Oszd meg velem keresztemet, gyermekem! A küzdelem még nem múlt el. Én, az Úr, veíed-vagyok mindvégig. Mi?

Igen Uram.

Ketten?

Igen Uram, mindenkor és mindörökké, ámen.

1989. január 16

(Január 16-án meghívtak az Egyházak Világtanácsába, hogy találkozzak Damaskinos metropolitával. Hallani és tanulmányozni akarta az üzenetet. Jézus éppen az ökumenikus ünnepi imahéten küldött oda. Ez jel. Az ünnepet január 18-án tartották, ami Szent Péter székfoglalásának ünnepe és az én születésnapom is. Még emlékszem, hogy 1987. május 20-án – amikor még egyetlen pap sem támogatott engem, és aki ismert és támogatott, az mindössze néhány barátom volt -, elkeseredtem, amikor Jézus az Egyházról és eljövendõ egységérõl diktált nekem. Azt kérdeztem, hogyan éri el ez az üzenet a megfelelõ embereket, mivel én kívülálló vagyok és Ázsiában élek. 4 Jézus egyszerûen azt mondta, hogy “El fogyja érni õket!” 5 Megértettem, hogy az “El fogja érni õket”most, január 16-án teljesedett be. Az már más kérdés, hogy visszautasítják-e az üzenetet, vagy sem.)


1 Mt 7,17
2 Mt 12,26
3 1 Kor 14,3-4
4 Hozzá kell tennem, hogy abban az idõben nem volt még tudomásom az Egyházak Világtanácsáról.
5 1987. május 20-i üzenet I. kötet.

2015. április 8. A LÁZADÓ BIRODALMA ÖSSZEOMLIK ÚGY JÖJJ HOZZÁM, MINT A GYERMEK!

1996. január 3.

A Te mûved, Jahve,
áldás, gazdagság és lámpás.
Bocsáss meg nekünk,
hogy nem úgy fogadtuk szívünkbe,
mint Tõled valókat. 1

Leányom, én, a te Atyád az én békémet adom neked. Elsõ napjaid hajnalától kezdve udvaromban tartottalak, hogy igazságosságra, szeretetre és arra tanítsalak, hogy ki vagyok én. Hogy a magadénak ne tekintsd a világ útjait, leszálltam hozzád, hogy meghódítsam szívedet. Azt akartam, hogy légy a barátom, és meg akartalak tanítani arra, hogy engem félni a bölcsesség kezdete. Bár nem érdemelted meg, hogy lásd dicsõségemet, eljöttem hozzád csendességedben. Hogy elnyerjem “igenedet”, megparancsoltam a sötétségnek, hogy ne legyen sötét körülötted, és változzon világossággá az éjszaka.

Hamis tanúk keltek ellened, aki a keleti ház tagja és annak a háznak leánya vagy, de helyezd belém, a te Atyádba reményedet! Fogadd meg tanításomat, légy békében, és ne merülj ki! Tarts ki, hirdesd dicsõségemet és atyai felszólításomat! Házam udvarában maradsz, hogy újból és újból segítsd népemet a haladásban. Nem hagylak el, ezért te se hagyj el engem!

Mondom neked: egyszer, amikor majd megszûnik az elnyomás és meg lesz láncolva az alvilág ura, és többé nem lesznek, akik lábbal tiporták Fiam áldozatát, akkor abból a házból, amelyhez tartozol, égõ fáklyaként felkel egy ígéretes ember, hogy helyreállítsa szenótélyemet és háromszorosan Szent Nevemet… és a lázadó birodalma összeomlik. Továbbra is én leszek Éneked és Fáklyád, Vassulám.
Melletted leszek, és életed minden napján biztonságban vezetlek. Te leszel munkatársam és barátom, visszhangom és fegyverem. És szájad olyan lesz, mint a kard azokkal szemben, akik pusztulást hoznak szentélyembe.

Engem, Jahvét úgy ismernek, hogy megvédem az egyszerût, és Szívem ellágyul a tiszta szívûek láttán. Akik úgy jönnek hozzám, mint a kisgyermekek, találkozhatnak a Bölcsességgel , és Õ majd országomba vezeti õket. Szemem kedveli a kicsiny szíveket, mert e szívekbe bõséggel önthetem tudásomat. Jaj azoknak, akik nem fogadnak engem a szív egyszerûségében, hanem a legnagyobbnak akarnak mutatkozni udvaromban, és

“Jaj azoknak, akik a rosszat
jónak mondják,
és a jót rossznak,
akik a sötétséget
világosságnak teszik meg,
s a világosságot sötétségnek,
ami keserû, azt édesnek,
az édeset meg keserûnek.” 2

Lelkem látja önzõ szándékaikat, és azért el fogja választani õket tõlem, aki háromszorosan Szent vagyok. Kívánod a mennyország örömét? Akarsz jelenlétemben örvendezni? Akkor úgy jöjj hozzám, mint a gyermek! Akarsz találkozni velem és látni engem? Akkor szívedben ártatlansággal jöjj hozzám! Tiszta szívvel jöjj, és akkor lehull a szemedet takaró hályog, és megláthatod dicsõségemet és Õt, aki volt, aki van és aki el fog jönni. Ne ess saját büszkeséged kelepcéjébe, mert megengedem a kicsinyeknek, hogy átlépjenek feletted.
Én, az Isten, veled vagyok, leányom. Légy háromszorosan áldott háromságos Szentségünkben!


1 Azért mondom, hogy “nekünk”, mert a nagy családhoz tartozom, amelyet Isten teremtett, és családom nevében kérek bocsánatot, mert még nem hiszi, hogy ezek az üzenetek Istentõl valók.
2 Iz 5,20.


“Gyengéd Atya, ne sújtsd haragoddal ezt a nemzedéket,mert akkor mindnyájan elpusztulnak. Ne sújtsd nyájadat keserűséggel és gyötrelemmel, mert akkor a vizek kiapadnak, és a természet kiszárad. Akkor haragod fölemészt mindent, hogy nyoma sem marad. Akkor leheleted tüze lángba borítja a Földet, és pusztasággá változtatja. A látóhatáron egy csillag tűnik majd fel. Az éjszakát pusztulás rázza meg, és úgy hull a hamu, mint télen a hó, beborítva népedet, mint megannyi szellemet. Könyörülj rajtunk Istenünk, ne ítélj meg minket szigorúan! Emlékezz meg azokról a szívekről, akik örömüket lelik Benned, és akikben Te is örömödet leled! Emlékezz meg azokról, akik hűségesek Hozzád, és ne engedd, hogy erővel sújtson le ránk Kezed, hanem Irgalmasságodban emelj föl bennünket, és írd bele minden szívbe Törvényeidet. Ámen.”
Archívum
Locations of Site Visitors Map„Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!”Map
Imádott Jézusom! Te rettenetes kínszenvedések árán váltottál meg minket. Kínszenvedéseidre kérünk, erősíts meg minket! Te, Aki a Getszemáné kertben vérrel verítékeztél, mert halálfélelem kerített hatalmába, de a szent angyal megerősített, és ki tudtad mondani: „Atyám, ha lehetséges, múljék el Tőlem ez a kehely, de ne az Én akaratom legyen, hanem a Tiéd.” Drága Szent Jézusom! Kérlek, erősíts meg minket is! Add nekünk a Te erődet, küldd el hozzánk is szent angyalodat, hogy Veled együtt mi is ki tudjuk mondani, amit Te mondtál: „Atyám, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy Te.” Jézusom, Téged elítélt Pilátus, és Te némán elfogadtad az ítéletet. Kérlek, add meg nekünk is a Te lelki békédet, hogy elfogadjuk az igazságtalan ítéletet abban a hitben, hogy Te megváltottál minket, és ha mindhalálig kitartunk Melletted, egy jobb hazát adsz nekünk, ahol Veled együtt örökké boldogok leszünk. Drága Jézusom! Téged megostoroztak a mi bűneinkért. Te némán tűrted a fájdalmas ütlegeket. Kérlek, add meg nekünk is a Te erődet és a Te békédet, hogy elviseljünk Érted, és az Evangéliumért minden szenvedést, és azt a Te örök érdemeiddel egyesítve, Szűzanyánk hétfájdalmas Szeplőtelen Szíve és könnyei által felajánljuk Neked a lelkekért. Jézusom, Téged kigúnyoltak, leköpdöstek, Arcul ütöttek, és tövissel koronáztak. Így gyaláztak meg azért, mert kimondtad az igazságot: „Király vagyok. Az Én országom nem e világból való.” Drága Jézusom kérlek, adj nekünk is bátorságot, hogy megvalljunk Téged az emberek előtt. Még akkor is, ha ez az életünkbe kerül. Jézusom, Te vérző, sebes Válladon vitted fel a Golgotára a súlyos keresztet. Többször elestél, összeroskadtál, de mindig felálltál. Kérlek, add nekünk a Te erődet, hogy mi is végigmenjünk a keresztúton. Meg ne torpanjunk, vissza ne forduljunk, csak Téged kövessünk. Dagadt, sebes Arcod és Tested indítson minket részvétre Irántad, hogy el ne hagyjunk Téged, Megváltó Istenünket, Aki a mi bűneinket vetted Magadra, és helyettünk adtál elégtételt. Szenvedő Arcod képét nyomd a mi lelkünkre, hogy soha ne felejtsük, mekkora árat fizettél értünk! Jézusom, Téged hatalmas szegekkel szegeztek fel a keresztfára. Te ezt is békével, némán tűrted, mert tudtad, hogy áldozatoddal rengeteg lelket mentesz meg. Az egész világot, az egész történelmet. Kérünk, add nekünk a Te erődet, hogy soha ne magunkra, és saját szenvedéseinkre, áldozatainkra tekintsünk, hanem mindig csak Rád, hogy megtegyük akaratodat, és ez által példaképek lehessünk az elkövetkező nemzedékeknek. Ránk is úgy tekintsenek, mint az Egyház magvetésére, mert az Egyház ereje, és örök példája a vértanúk hite és hűsége. Drága Jézusom! Nagy volt a mi váltságdíjunk. Ezért nem vagyunk a magunkéi, hanem a Tied, Aki megváltottál minket. Kérve kérünk, tudatosítsd ezt bennünk, és add kegyelmedet, hogy maradéktalanul teljesítsük ránk vonatkozó örök szent tervedet! Erre áldj meg bennünket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Drága Jézusunk, golgota kereszted lábánál, és a Szentháromság Szeretetlángja körül letérdelünk, megfogjuk egymás kezét, egymásnak támasztjuk keresztjeinket, együtt visszük, és pajzsként védjük a Szentháromságot az Oltáriszentségben. Drága Szűzanyánk, tisztíts meg minket rendetlenségeinktől és rendezetlenségeinktől, esdj ki számunkra minden szükséges kegyelmet a Mennyei Atyától, és kérd meg Őt, hogy újítsa meg a már meglévő kegyelmeinket! Kérünk Téged, hogy helyezz minket a Szentháromság jelenlétébe, ölelő szeretet-áramába! Drága Jézusunk, a te szent véreddel, Szűzanyánk, a te édesanyai palástoddal, könnyeiddel, drága Szentlélek a te szeretetlángoddal és drága Mennyei Atya, a te védelmed pecsétjével * Födjetek be minket tetőtől-talpig, testünket, lelkünket, szellemünket, gondolatainkat, szavainkat, cselekedeteinket, érzéseinket, vágyainkat, álmainkat, akaratunkat, erőnket, tudatunkat és tudatalattinkat. Födjétek be és védelmezzétek minden tulajdonunkat, ingó és ingatlan javainkat (beleértve telefonjainkat, járműveinket is). * Védelmezzetek meg minket a gonosz erő minden támadásától és kísértésétől! Védelmezzetek meg a betegségtől, bajtól, balesettől, háborútól, éhínségtől, katasztrófáktól, üldöztetéstől és átkoktól, minden okkult támadástól! * Ugyanígy fedjétek be és védelmezzétek meg szeretteinket és az ő tulajdonaikat, közösségeinket, rokonainkat, barátainkat, minden ránk bízott embert, akiket hordozunk. Védelmezzétek meg a papokat, legfőképpen a magyar katolikus papokat és szerzeteseket valamint a szentatyát. Védelmezzétek meg az ifjúságot, legfőképpen a magyar ifjúságot, a családokat, legfőképpen a magyar családokat. Födjétek be és védjétek meg a magyar nemzet minden tagját, egész Nagymagyarországot. Védjétek meg a politikusainkat, a betegeket, haldoklókat, magatehetetlen, idős embereket, minden szenvedőt. (Szenvedéseiket felajánlom az ő nevükben engesztelésül). Födjétek be és védelmezzétek a közömbösöket, a kárhozat útján járó embereket, hogy ne tudjanak nekünk ártani, és mindazokat, akik meghalnak hogy ne kárhozzanak el. Minden fent említett személyt belehelyezek Jézus szívsebébe. Drága Szentháromság, a Szűzanya Szeplőtelen Szívén át felajánlom Nektek engesztelésül életemet és halálomat, életem minden napját és éjszakáját. Jézus szenvedéseivel egyesítem az én apró kis szenvedéseimet, és így ajánlom fel minden cselekedetemet, lépésemet, szívdobbanásomat, lélegzetvételemet, kimondott szavaimat egy-egy invokációként és imafohászként. Felajánlom a szabad akaratomat, minden imámat, böjtömet, minden napom minden percét, főleg a mai napomat engesztelésül. Drága őrangyalaink és védőszentjeink, járjatok közben értünk, vigyázzatok ránk és legyetek velünk egész nap. Lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen és tekintetünk összeforrjon, ajkunk együtt könyörögjön az Örök Atyához irgalomért! AmenFree counters!
Legutóbbi hozzászólások
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Új éneket írtam nekik, melyet a szeretet húrjain kell eljátszaniuk 2018. szeptember 7. Gyermekem, ma ismét az irántad érzett állandó szeretetemről szeretnélek biztosítani téged. Szívem lilioma, Én vagyok a te lelkednek Őre. Megóvlak a bűnösök sorsától, hogy ártatlanul élhesd az … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Álságos nemzedék! Száműztél Minket az életedből 2018. június 18. Uram? Én vagyok. Emeld fel a szívedet szüntelenül Hozzám! Sohasem foglak elhagyni száműzetésedben. Lelked továbbra is megkapja nemes utasításaimat, hogy egyre jobban megismerd akaratomat. Együtt fogunk dolgozni, galambom. Műveim meg fogják … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Leszállok a ti időtökben, hogy lángra lobbantsam ezt a nemzedéket 2018. május 31. Béke legyen veled, tanítványom! Az Én békémet adom neked. Tudod mit adtam neked? Tüzet adtam a kezedbe. Az Én tüzemet. Ez a tűz minden értelmet meghaladva beborítja … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Szeretetemet zene, költemények és erények által fogom kinyilvánítani 2018. április 27. Áldott legyen az én Uram, aki megmentett az eltévelyedéstől és az eleséstől, és feltörte kalitkámat, kiszabadított, hogy elrepülhessek a Megtévesztő elől. Segítségünk Jahve Szent Nevében van, aki a legkegyelmesebb, … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Ezt az üzenetet Kanadában kapta a SÁRGA LILIOM /YELLOW LILY/ nevű látnok a mi Urunktól, 2018 február 24-én.
   Isten kedves Népe, Szeretnék feltárni Előttetek egy újabb gyönyörű kinyilatkoztatást, amit a kanadai látnok, Yellow Lily /magyarul Sárga Liliom/ kapott. Jézus egy nagyon elszomorító, titkos szenvedéséről beszélt neki, amit a Nyelve által szenvedett el. Tehát hogy engesztelhessük Őt ezért a … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Én vagyok a te Lelkivezetőd és Tanácsadód 2018. január 16. Ó, Uram, Te egyedül csak engem ajándékoztál meg azzal a rendkívüli adománnyal, hogy Mennyei Udvaraidban lehetek, ahol maga Jahve nevelt és tanított engem, és én bármikor, amikor csak akarom, szólíthatlak … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Boldog az az ember, aki Szavaimon elmélkedik, és kinyitja szívét, hogy befogadjon engem 2017. december 11. Gyermekem, dicsérd háromszorosan Szent Nevem! Ne törődj azokkal, akik megvetnek és semmibe vesznek! A gonosz természet tönkreteszi az embert. Csak annak szentelj figyelmet, ami … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Szűzanya üzenete Little Pebble által
   2017.12.08. Little Pebble: Most este 7:40 van.   A fehér kereszt mint mindig az égen tűnt fel. Miközben a rózsafüzért imádkoztam, a kereszt rózsaszínűvé változott, és egy alagút jelent meg mely rózsavirág alakú volt. Ennek az alagútnak minkét oldalán egy- … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Felfedem Királyságom gazdagságát és nagyszerűségét, és Fenségem magasztosságát 2017. november 29. Vassulám, az Én békémet adom neked. Engedd, hogy kinyilatkoztassam neked a Szavamat, buzgó szolgám! Én, a te Megváltód, rád bíztam mondanivalómat, hogy megmutassam neked a dicsőségemet általad, egy nyomorúságos … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus szavai Little Pebble testvér által
   Little Pebble Üzenet Jézustól: 2017 november 6. Pebble: Egy óriási angyal állt előttem kezében tartva a fehér keresztet. Az angyal mögött egy másik nagy fehér kereszt volt látható,feje felett pedig egy zászló lebegett,amelyre ez volt írva: “Alleluja, Alleluja. “ Amint … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. május 30. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! A világ megtisztítása már folyamatban van. A rengeteg természeti katasztrófa ezt jelenti. Készüljetek, mert hamarosan kiárasztom rátok a Szentlelket, Akinek világosságában meglátjátok egész életeteket. Mindenki látni fogja gondolatait, szavait és cselekedeteit. Ha ez megegyezik törvényeimmel, akkor életszentségben éltek, és nincs mitől félnetek. Rátok mondtam: „Emeljétek föl fejeteket, […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. április 5. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Imára hívlak fel benneteket. Imádkozzatok még többet, mert mondom nektek, az ima megbénítja a sátánt. Haladékot kaptok Atyám irgalmas szívétől, mert nem akarja, hogy csak egy is elvesszen közületek, hanem azt, hogy megtérjen és éljen. Az ima kulcs a békéhez és az üdvösséghez. Leesdi a kegyelmet, megnyitja […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által
   Nagyböjt 2019 2019 03. 02. Szűzanya ! Gyermekeim! Hamarosan kezdődik a nagyböjti időszak. .Arra kérlek benneteket, hozzatok még több áldozatot, mert oly nagy a baj, mindenhol, különösen a családokban. Csatlakozzatok a plébániátok rózsafüzér társulatába, és imádkozzátok Velem együtt a rózsafűzért. Így alkossatok egy hadsereget, mert csak így tudok segíteni nektek. Minden közösségi összejövetelen imádkozzatok egy […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. március 26. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Arra vágyom, hogy minden ember szívébe betérjek a Legméltóságosabb Oltáriszentségben, a hétköznapokban éppúgy, mint a vasárnapokon és az ünnepnapokon. Kizárólag rajtatok múlik, hogy befogadtok-e, vagy csak vasárnap szakítotok Rám időt. Ó, ha tudnátok, mekkora kincs vagyok: maga az Isten száll le közétek, magát az Istent fogadjátok szívetekbe, […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Az Antikrisztus Róma városában 2019. 03. 03, Vasárnap Az Úr és az ő szeretett édesanyja egy olyan helyre vezetett, ahol az Egyház legmagasabb rangú bíborosai, püspökei és papjai gyűltek össze a hamispróféta jelenlétében, aki Szent Péter katedrája előtt állt. Mindenki kezében egy tekercs volt, melyben a saját aláírásaik is szerepeltek. Láttam az Antikrisztust, ahogyan végig […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. március 2. Váratlanul ezt a kérdést hallottam a lelkemben: Amikor Jézus a földön élt, ott volt-e a Mennyben? Jézus válasza: „Mindig is Atyámmal voltam Istenségemben. Azért vonultam el imádkozni, hogy emberségemben is Atyámmal legyek.” Szentírási megerősítés: Lukács 4, 14-15: „Jézus tanított” 2019. március 5. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Észrevettétek, hogy már ritkábban szólok […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Gyertyaszentelő Boldogasszony 2019. 02. 02, Szombat Többen elmentünk a Szent Korona elé, hogy a Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén ismét felajánljuk országunkat Istennek. Az Úr korábban elmondta, hogy Mennyei Édesanyánk ünnepein különösen megnyílik az Ég a kegyelmekre. A felajánlás pillanatában láttam Jézust a kereszten, és a kereszt alatt Magyarország térképe helyezkedett el. Hazánk határai körül hatalmas felhők […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. február 5. Az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Közel van mindennek a vége. Készüljetek, mert hamarosan kiontják véreteket. Már eltervezték megsemmisítéseteket. Hatalmas keresztényüldözés vár rátok. Az idő itt van. Mindent előre közöltem veletek. Tudtul adtam a jövőt. Ami most következik, az nem az Én akaratom: csak megengedem, mert tiszteletben tartom az emberek szabad akaratát. Drága […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   A Szűzanyának felajánlott gyermekek különleges kegyelemben részesülnek 2019. 01. 01, Kedd Láttam a Szűzanyát, ahogyan minden szülő és gyermek mellett jelen van a világban. Ő szüntelen imádkozik a szülőkért, még akkor is, ha a szülők nem vallásosak és nem imádkoznak. A Szűzanya minden gyermeket vezet és nem engedi el a kezüket annak ellenére sem, ha […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. január 2. Az Úr Jézus: „Ezt üzenem X-nek: Bízzon Bennem nagyon! Bizalma mértékében adom neki kegyelmemet. Csodákat fog megtapasztalni életében. Mindig vele vagyok és gondoskodom róla. Most fogom megszabadítani végérvényesen. Megáldom őt Szívem gondviselő szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” Szentírási megerősítés: Máté 26, 52: „Jézus szólt”